EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN Nr årgang II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2002/EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/ /EØS/38/08 (Sak nr. COMP/M Ernst & Young/Andersen Germany) (Sak nr. COMP/M Vivendi Environment/Southern Water UK) (Sak nr. COMP/M Outokumpu Oy/Lennox International Inc.) (Sak nr. COMP/M Koninklijke BAM NBM/HBG) (Sak nr. COMP/M.2691-TUI/Nouvelles Frontières) (Sak nr. COMP/M Electrabel/ACEA/JV) (Sak nr. COMP/M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group) (Sak nr. COMP/M CVC/Halfords)

2 NORSK utgave 2002/EØS/38/09 Melding om en samarbeidsavtale (Sak nr. COMP/ Kiosque SMS) Domstolen Fortsetter på den siste siden

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 38/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN (Sak nr. COMP/M Ernst & Young/Andersen Germany) 2002/EØS/38/01 1. Kommisjonen mottok 23. juli 2002 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Treuhand Süd GmbH, Ernst & Young Stiftung («Ernst & Young Germany»), som tilhører Ernst & Youngs verdensomfattende nettverk («Ernst & Young International»), fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med Arthur Andersen WPG/StBG GmbH, Andersen Luther, Arthur Andersen Corporate Finance GmbH og Arthur Andersen Real Estate GmbH («Andersen Tyskland»), som tilhørte Andersens verdensomfattende nettverk, og det tyske foretaket Menold Aulinger. Ernst & Young Germany: revisjon og beslektede regnskapstjenester, skatterådgivning, foretaksfinansiering og omorganiseringstjenester, Ernst & Young International: internasjonalt nettverk av revisjons- og regnskapsfirmaer, Andersen Germany: revisjon og beslektede regnskapstjenester, skatterådgivning, foretaksfinansiering, rådgivningstjenester til næringslivet og juridisk rådgivning, Menold Aulinger: juridisk rådgivning. endelig vedtak på dette punkt. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i OJ C 181 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M Ernst & Young/Andersen Germany, til følgende adresse: Competition DG Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II / Jozef II-straat 70 B 1000 Bruxelles/Brussel

4 Nr.38/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. COMP/M Vivendi Environment/Southern Water UK) Saken kan bli behandlet ved en forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 19. juli 2002 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Vivendi Water UK, som tilhører Vivendi Universal-gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretakene JVCo og Southern Water ved kjøp av aksjer. Vivendi Water UK: forsyning og distribusjon av drikkevann, samt håndtering av spillvann, JVCo: morselskap for Southern Water, Southern Water: tjenesteyting innenfor vannforsyning og kloakktømming. endelig vedtak på dette punkt. I henhold til kommisjonskunngjøring om en forenklet framgangsmåte ved behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ) bør det bemerkes at denne saken kommer i betraktning for behandling etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøringen. 2002/EØS/38/02 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i OJ C 181 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M Vivendi Environment/Southern Water UK, til følgende adresse: Competition DG Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II / Jozef II-straat 70 B 1000 Bruxelles/Brussel ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 38/3 (Sak nr. COMP/M Outokumpu Oy/Lennox International Inc.) 2002/EØS/38/03 Saken kan bli behandlet ved en forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 19. juli 2002 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Outokumpu Oy (Outokumpu), Finland, og Lennox International Inc. (Lennox), USA, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Heatcraft, et fellesforetak som består av Outokumpu Heatcraft LLC (USA) og Outokumpu Heatcraft BV (Nederland) ved kjøp av aksjer i to nyopprettede foretak som utgjør et fellesforetak. Outokumpu: kobberprodukter, metallurgi, rustfritt stål samt annen virksomhet, herunder gruvedrift, Lennox: oppvarming, systemer for klimahåndtering, ventilasjon, klimaanlegg, kjøleanlegg og varmeoverføring, Heatcraft: varmeoverføringskomponenter, trykkbeholdere. endelig vedtak på dette punkt. I henhold til kommisjonskunngjøring om en forenklet framgangsmåte ved behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ) bør det bemerkes at denne saken kommer i betraktning for behandling etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøringen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i OJ C 181 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M Outokumpu Oy/Lennox International Inc., til følgende adresse: Competition DG Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II / Jozef II-straat 70 B 1000 Bruxelles/Brussel ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

6 Nr.38/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. COMP/M Koninklijke BAM NBM/HBG) 1. Kommisjonen mottok 5. juli 2002 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Koninklijke BAM NBM N.V. («BAM NBM») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Hollandsche Beton Groep N.V. («HBG») ved kjøp av aksjer. 2. Denne melding ble erklært ufullstendig De berørte foretakene har nå sendt inn de nødvendige opplysningene. Meldingen ble erklært fullstendig i henhold til artikkel 10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ Meldingen trådte følgelig i kraft De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: BAM NBM: bygging av boliger og næringsbygg (herunder vedlikehold, reparasjon og renovasjon), installasjon, grunnarbeid, bygging av veier, viadukter, broer og tunneler, prosjektutvikling, utbygging av infrastruktur, jernbanebygging, asfaltproduksjon, HBG: bygging av boliger og næringsbygg (herunder vedlikehold, reparasjon og renovasjon), grunnarbeid, bygging av veier, viadukter, broer og tunneler, prosjektutvikling, utbygging av infrastruktur, jernbanebygging, asfaltproduksjon, oppmudring, rådgivning og ingeniørvirksomhet. 2002/EØS/38/04 4. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan endelig vedtak på dette punkt. 5. Kommisjonen innbyr berørte tredjeparter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i OJ C 182 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M Koninklijke BAM NBM/HBG, til følgende adresse: Competition DG Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B 1000 Bruxelles/Brussel

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 38/5 (Sak nr. COMP/M.2691-TUI/Nouvelles Frontières) 2002/EØS/38/05 1. Kommisjonen mottok melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), der foretaket TUI AG (TUI), tidligere tyske Preussag AG, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket Nouvelles Frontières International (Nouvelles Frontières) ved kjøp av aksjer. TUI: transport, fritids- og feriereiser, handel med energi, byggevirksomhet, Nouvelles Frontières: fritids- og feriereiser. endelig vedtak på dette punkt. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 183 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M.2691-TUI/Nouvelles Frontières, til følgende adresse: Competition DG, Directorate B - Merger Task Force, Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B Bruxelles/Brussel.

8 Nr.38/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. COMP/M Electrabel/ACEA/JV) Saken kan bli behandlet ved en forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), der foretakene Electrabel S.A. (Belgia), som tilhører gruppen Suez Lyonnaise des Eaux og ACEA S.p.A (Italia), som kontrolleres av kommunen Roma, ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak. Electrabel: produksjon, handel med og transport av elektrisitet og naturgass, ACEA: produksjon, transport og salg av elektrisitet, oppvarming og systemer for offentlig belysning. komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det bør noteres at denne saken kan bli behandlet etter den framgangsmåten som er fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse sammenslutninger, jf. rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ). 2002/EØS/38/06 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 183 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M Electrabel/ACEA/JV, til følgende adresse : Competition DG, Directorate B - Merger Task Force, Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B Bruxelles/Brussel. ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 38/7 (Sak nr. COMP/M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group) 2002/EØS/38/07 1. Kommisjonen mottok melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), der det amerikanske foretaket Goodrich Corporation («Goodrich») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del av det amerikanske foretaket TRW, nemlig TRW s Aeronautical Systems Group («TRW ASG») ved kjøp av aksjer og eiendeler. Goodrich: komponenter til luftfarts- og romfartsindustrien, herunder luftfartsstrukturer, motorsystemer, elektroniske systemer og landingssystemer, TRW ASG: komponenter til luftfarts- og romfartsindustrien, herunder komponenter til motorkontroll, flykontroll, systemer for elektrisk kraft og lastesystemer. endelig vedtak på dette punkt. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i C 183 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group, til følgende adresse: Competition DG, Directorate B - Merger Task Force, Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B Bruxelles/Brussel.

10 Nr.38/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. COMP/M CVC/Halfords) Saken kommer i betraktning for forenklet framgangsmåte. 1. Kommisjonen mottok 25. juli 2002 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97( 2 ), om en planlagt foretakssammenslutning der CVC-gruppen overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Halfords Limited ved kjøp av aksjer. CVC-gruppen: investerings- og ledelsesrådgivning samt forvaltning av investeringsfond, Halfords Limited: detaljhandel med reservedeler og tilbehør til biler samt sykler og tilbehør til sykler. endelig vedtak på dette punkt. I henhold til kommisjonskunngjøring om en forenklet framgangsmåte ved behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89( 3 ), bør det bemerkes at denne saken kommer i betraktning for behandling etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøringen. 2002/EØS/38/08 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i OJ C 184 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse COMP/M CVC/Halfords, til følgende adresse: Competition DG Directorate B Merger Task Force Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 B 1000 Bruxelles/Brussel ( 3 ) EFT C 217 av , s. 32.

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 38/9 Melding om en samarbeidsavtale (Sak nr. COMP/ Kiosque SMS) 2002/EØS/38/09 1. Kommisjonen mottok 19. juni 2002 melding i henhold til artikkel 2 og 4 i rådsforordning nr. 17 om en avtale («Kiosque SMS») mellom tre franske operatører innenfor GSM-telefoni: SFR (Cegetelgruppen), Bouygues Télécom (Bouygues-gruppen) og Orange France (France Télécom-gruppen). 2. De tre operatørene planlegger å innføre en «Kiosque SMS» på det franske mobiltelefonimarkedet. «Kiosque SMS» vil stille visse kortnumre som er felles for alle de tre nettene, til rådighet for innholdsleverandører og tjenesteytere, og dermed gjøre det mulig for disse å yte tjenester til abonnenter gjennom ett felles tilgangsnummer. For å sikre abonnentene oversiktlige priser har operatørene planer om å innføre et særskilt prissjikt for hvert nummersett. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte avtalen kan komme inn under virkeområdet for forordning nr Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den meldte avtalen for Kommisjonen. 5. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest tjue (20) dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 181 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr ) eller med post, med referanse «COMP/ Kiosque», til følgende adresse: Directorate General Competition Office J B Brussels e-post:

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak Saksnr.: 34250 Dok. nr.: 560724 Vedtaksnr.: 322/10/COL IKKE-KONFIDENSIELL VERSJON EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK av 14. juli 2010 Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen Sak nr. 34250 Posten

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer