EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang EØS-rådet. 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN Nr årgang II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 98/EØS/30/01 98/EØS/30/02 98/EØS/30/03 98/EØS/30/04 98/EØS/30/05 98/EØS/30/06 (Sak nr. IV/M TYCO INTERNATIONAL/US SURGICAL CORP.)... 1 (Sak nr. IV/M ELF/TEXACO ANTI-FREEZE JV)... 2 (Sak nr. IV/M CHS ELECTRONICS/CHS FAR EAST)... 2 (Sak nr. IV/M KINGFISHER/BUT)... 3 Melding om samarbeidsavtaler (Sak nr. IV/ Metro Holdings)... 4 Melding om samarbeidsavtaler (Sak nr. IV/ Farland Network)... 4

2 NORSK utgave 98/EØS/30/07 98/EØS/30/08 (Sak nr. IV/M Nortel/Bay)... 5 (Sak nr. IV/M CHS/VOBIS)... 6

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.30/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN 98/EØS/30/01 (Sak nr. IV/M TYCO INTERNATIONAL/US SURGICAL CORP.) 1. Kommisjonen mottok 14. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Tyco International Ltd («Tyco») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over United States Surgical Corporation («USSC»), ved overtakelse av aktiva. - Tyco: produksjon av brannvernsystemer, elektroniske sikkerhetstjenester, medisinsk utstyr for engangsbruk, strømningsreguleringsprodukter, elektroniske kontrollinnretninger og komponenter og telekommunikasjonssystemer til undervannsbruk, samt yting av tilhørende tjenester, - USSC: produksjon av medisinsk utstyr, særlig produkter for lukking av sårskader. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 233 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr / ) eller med post, med referanse IV/M TYCO INTERNATIONAL/US SURGICAL CORP., til følgende adresse:

4 Nr. 30/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. IV/M ELF/TEXACO ANTI-FREEZE JV) 1. Kommisjonen mottok 14. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene ELF OIL BELGIUM N.V. som tilhører gruppen ELF AQUITAINE, og S.A. TEXACO BELGIUM N.V. som tilhører gruppen TEXACO, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nylig opprettet selskap som utgjør et fellesforetak. - ELF: hovedsakelig forskning på samt produksjon og markedsføring av petroleumsprodukter og smøremidler, - TEXACO: hovedsakelig forskning på samt produksjon og markedsføring av petroleumsprodukter og smøremidler, 00 98/EØS/30/02 - ANTI-FREEZE JV: produksjon og distribusjon av frostsikrings- og kjølevæskeprodukter. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 233 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr / ) eller med post, med referanse IV/M ELF/TEXACO ANTI-FREEZE JV, til følgende adresse: (Sak nr. IV/M CHS ELECTRONICS/CHS FAR EAST) 98/EØS/30/03 1. Kommisjonen mottok 16. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket CHS ELECTRONICS INC. overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CHS FAR EAST LTD ved kjøp av aksjer. CHS ELECTRONICS: CHS FAR EAST: engrosdistribusjon av informasjonsteknologi produkter, distribusjon av informasjonsteknologiprodukter.

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.30/3 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 236 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr / ) eller med post, med referanse IV/M CHS ELECTRONICS/CHS FAR EAST, til følgende adresse: (Sak nr. IV/M KINGFISHER/BUT) 98/EØS/30/04 1. Kommisjonen mottok 17. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Kingfisher plc («KINGFISHER») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket BUT S.A. («BUT») ved kjøp av aksjer. - Kingfisher: detaljhandel med ikke-næringsmidler, herunder elektriske forbruksvarer, - BUT: detaljhandel med husholdningsmøbler og elektriske forbruksvarer. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 236 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr / ) eller med post, med referanse IV/M KINGFISHER/BUT, til følgende adresse:

6 Nr. 30/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Melding om samarbeidsavtaler (Sak nr. IV/ Metro Holdings) 1. Kommisjonen mottok 30. juni 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62 om at Energis plc og DTFT Limited (et fellesforetak som eies med 50 % av Deutsche Telekom AG og 50 % av France Télécom) har inngått flere samarbeidsavtaler om opprettelse av et fellesforetak, Metro Holdings Limited. Dette fellesforetaket tar sikte på utforming, oppbygging og drift av et telekommunikasjonsnett i storbyregioner i Det forente kongerike, i første omgang ved at Energis bygger opp et fiberoptisk nett i City of London. Dermed kan Energis utvide sitt eksisterende nett og tilby DTFT direkte tilgang til forretningskunder i Det forente kongerike. Metro Holdings har gått med på å stille hele sin tilgjengelige nettkapasitet til rådighet for både Energis og DTFT, som vil bruke sine respektive andeler av denne kapasiteten til å konkurrere seg imellom om å yte teletjenester til sluttbrukere i Det forente kongerike. 2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte avtaler kan komme inn under virkeområdet for forordning nr. 17/ /EØS/30/05 3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til avtalene for Kommisjonen. 4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 20 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 231 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr ) eller med post, med referanse IV/37.123/Metro Holdings Ltd., til følgende adresse: Directorate C Office 3/90 Kortenberglaan/ Melding om samarbeidsavtaler (Sak nr. IV/ Farland Network) 98/EØS/30/06 1. Kommisjonen mottok 2. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62 om avtaler inngått mellom BT (World-wide) Limited, et datterselskap av British Telecommunications plc («BT») som driver virksomhet i Belgia og Italia gjennom sine avdelinger der, BT World-wide (Nederland) BV, BT Limited (Sveits), BT Telecom (Deutschland) GmbH (som alle er er datterselskaper av BT), Sunrise Communications AG, Telfort BV, Albacom SpA, BT og VIAG Interkom GmbH og Co (som alle er fellesforetak kontrollert av BT). Formålet med avtalene er å utarbeide og drive et felleseuropeisk telekommunikasjonsnett som er fleksibelt, billig, veldrevet, bredbåndet og basert på parvise fiberkabler, og som skal gjøre det mulig for partene å tilby teletjenester til konkurransedyktige priser. Nettet utgjøres av parvise fiberkabler eller av bølgelengder på partenes territorium som leies ut til en sentraladministrator, Farland BV, som omkonfigurerer de ulike delene av nettet og er ansvarlig for nettdriften. Kapasiteten leies tilbake til de enkelte selskapene. 2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de avtaler som er meldt eller vil bli meldt, kan komme inn under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.30/5 3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til avtalene for Kommisjonen. 4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 20 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 233 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr ) eller med post, med referanse IV/37.130/Farland, til følgende adresse: European Commission Directorate C Office 3/90 B Brussel (Sak nr. IV/M Nortel/Bay) 98/EØS/30/07 1. Kommisjonen mottok 22. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Nortel overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Bay ved kjøp av aksjer. Nortel: produksjon og levering av telekommunikasjons- og datanettprodukter og -tjenester Bay: produksjon og levering av datanettprodukter og -tjenester Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT nr. C 239 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse IV/M Nortel/Bay, til følgende adresse:

8 Nr. 30/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave (Sak nr. IV/M CHS/VOBIS) 1. Kommisjonen mottok 23. juli 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/ 89( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket CHS ELECTRONICS, INC. («CHS») overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Vobis Microcomputer AG («Vobis») ved kjøp av aksjer. CHS ELECTRONICS: engrosdistribusjon av informasjonsteknologi produkter, VOBIS: detalj- og engrosdistribusjon av informasjonsteknologiprodukter /EØS/30/08 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 238 av Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr eller ) eller med post, med referanse IV/M CHS/VOBIS, til følgende adresse:

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 70 16. årgang 23.12.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 7. årgang 13.1.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 35 22. årgang 25.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 18. årgang 9.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2007/EØS/51/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business)... 1

2007/EØS/51/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 14. årgang 1.11.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 47 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 47 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 19. årgang 12.4.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3152 ThyssenKrupp/Mercedes Lenkungen)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3152 ThyssenKrupp/Mercedes Lenkungen)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 2 20. årgang 10.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 21. årgang 22.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 12. årgang 16.6.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer