Hva nytt kan vi gjøre - for å redusere antall drepte og hardt skadde?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva nytt kan vi gjøre - for å redusere antall drepte og hardt skadde?"

Transkript

1 Hva nytt kan vi gjøre - for å redusere antall drepte og hardt skadde? Arild Ragnøy Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Versjon 2 pr 20/12 17

2 Offisiell ulykkesstatistikk : 600 Drepte * * Foreløpig2017 2

3 Litt om innholdet Vi best på TS i verden, men målsettingene framover er høye TØI har førsøkt forklare utviklingen Hva er utfordringene og hva kan vi velge Tiltak med høyt potensiale for ulykkesreduksjon Teknologi i bil (Noen bidrag fra BEST programmet) Hvordan skal vi lykkes? 3

4 TS arbeidet har bragt oss fremst i Europa Drepte pr million i Europa 2016 Kilde: Nasjonal tiltaksplan på veg 4

5 I neste forslag til NTP er måltallene ennå tøffere Antall drepte og hardt skadde Registrert antall drepte og hardt skadde Middels ambisjonsnivå (beregnet) Forslag til målkurve fram til 2030 Kurve for nullsituasjonen Høyt ambisjonsnivå (beregnet) 5

6 Tiltak for å redusere antall drepte /hardt skadde i tiden som kommer Hva gjør vi for å velge riktige tiltak Hvordan leter vi etter tiltak med stort potensiale framover? Trafikant tiltak Ny teknologi Kjøretøy tiltak Veg tiltak Vi samler kunnskap Vi evaluerer effekten av tiltak Arild Ragnøy, Vegdirektoratet 6

7 Medvirkende årsaker til ulykker Kunnskap om faktorer som kan medvirke til ulykker UAG rapportene våre

8 Andeler (%) av total nedgang i D+HS 3 30,8% er forklart med de aktuelle tiltakene DVS 69,2% er IKKE forklart 8

9 Hva er utfordringene framover? De «beste» tiltakene er brukt opp. Små tiltak med stor utbredelse kan ha stort potensiale NTP gåing og sykling vs nullvisjonen Gruppen «regelbrytere» er konstant? ITS på godt og vondt Befolknings- og adferdsendringer. Førerløse biler og kjøretøyteknologi 9

10 Hvilke tiltak er det som virker? Tiltak med stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde er et produkt av Effekt (reduksjon i %) Eksponering (kjtkm) Virkningsmekanisme (hvilke ulykker påvirkes) Dette betyr at et tiltak med stor utbredelse og beskjeden effekt ( som f eks en fartskampanje), kan ha et større potensiale en et tiltak med høy effekt og liten utbredelse (som f ekse ATK) Tiltak i kjøretøyparken kan ha stort potensiale 10

11 Tiltak i kjøretøyene Teknologi i bil teknologiutvikling - restriktive kjøretøytiltak Tre gode rapporter fra BEST-programmet: Førerstøttesystemer Kjøring uten fører-rett Restriktive kjøretøytiltak (I alle biler etter 2020) Tvingende ISA Alkolås Elektronisk fører kort 11

12 Smakebiter fra BEST-programmet Førerstøttesystemer - En litteraturstudie Rapporten utgjør «plattformen» i kunnskapen om effekten av ulike systemer Litteraturstudie for å kartlegge hvert enkelt førerstøttesystems TS-effekt - de estimerte effektene er basert på de antatt beste empiriske studiene som er funnet En Delphi-studie der eksperter ble konsultert i flere omganger for å utvikle mulige utviklingsscenarioer for implementering av de aktuelle førerstøttesystemene (TØI rapport 1450/2015) 12

13 Hvilke systemer skulle undersøkes? Det ble gjort et utvalg på grunnlag av at systemene skulle ha relativt liten utbredelse i dag samtidig som de måtte ha relativt stor virkning på drepte og hardt skadde (D+HS) Med andre ord: Gevinsten av effektiv implementering skulle være stor og foreløpig ikke tatt ut 13

14 Bianchi Piccinini, G. F., Rodrigues, Eriksson, C. M., L., Leitão, Bolling, M., A., & Simões, Alm, T., A. Andersson, (2015). Reaction A., Ahlström, to a critical C., Blissing, B., & Nilsson, G. situation during driving with Adaptive (2013). Driver Cruise acceptance Control for users and performance and non-users with of LDW the system. and rumble strips assistance in Safety Science, 72, unintentional lane departures. ViP publication Linköping: Virtual Prototyping and Assessmeng by Simulation. Biding, T., & Lind, G. (2002). Intelligent Speed Adaptation (ISA), Results of Large-scale Trials Fildes, B. (2012). Safety Benefits of Automatic Emergency Braking Systems in France. SAE in Borlange, Lidkoping, Lund and Umea during the period Publication number Technical Paper (89). Vägverket (Swedisch National Road administration), Tansek. Fischer, P., Asal, K. & Krueger, J.I. (2013). Sozialpsychologie. Berlin, Heidelberg: Springer- Bjerre, B. (2005). Primary and secondary prevention of drink driving by the use of alcolock Verlag. device and program: Swedish experiences. Accident Analysis & Prevention, 37, Gjerde, H., Christophersen, A. S., Normann, P. T., & Mørland, J. (2013). Associations between Bjerre, B., & Kostela, J. (2008). Primary prevention of drink driving by the large-scale use of substance use among car and van drivers in Norway and fatal injury in road traffic accidents: alcolocks in commercial vehicles. Accident Analysis & Prevention, 40, A case-control study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 17, Bogstrand, S. T., Gjerde, H., Normann, P. T., & Ekeberg, Ø. (2012). Alcohol, psychoactive substances and non-fatal road traffic accidents a case-control study. BMC public health, Gordon, T., Sardar, H., Blower, D., Ljung Aust, M., Bareket, Z., Barnes, M.,... Juhas, B. 12(734), 1-9. (2010). Advanced crash avoidance technologies (ACAT) program Final report of the Volvo- Breuer, J. J., Faulhaber, A., Frank, Ford-UMTRI P., & S., G. project: (2007). safety Real world impact safety methodology benefits of for brake lane departure warning Method assistance systems. Proceedings development of the 20th and International estimation Technical of benefits. Conference on the Enhanced Safety of Vehicles Conference (ESV) in Lyon, France, June 18-21, Hickman, J. S., Guo, F., Camden, M. C., Hanowski, R. J., Medina, A., & Mabry, J. E. (2015). Carsten, O. M. J., & Tate, F. N. Efficacy (2005). of Intelligent roll stability speed control adaptation: and lane accident departure savings warning and systems using carrier-collected cost-benefit analysis. Accident data. Analysis Journal & Prevention, of Safety Research, 37(3), , doi: DOI: /j.aap Chauvel, C., Page, Y., Fildes, B., Bulletin, & Lahausse, 28(21), J. (2013) Automatic emergency braking for pedestrians - effective target population and expected safety benefits. Proceedings of the HLDI (2011B). Buick collision avoidance features: initial results. Highway loss data institute: 23rd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV). Bulletin, 28(22), 1-7. Chen, F., & Chen, S. (2011). Injury severities of truck drivers in single- and multi-vehicle HLDI (2011C). Mazda collision avoidance features: initial results. Highway loss data institute: accidents on rural highways. Accident Analysis & Prevention, 43(5), Bulletin, 28(13), 1-8. Cicchino, J. B., & McCartt, A. T. HLDI (2014). (2012A). Experiences Mercedes of Model collision Year avoidance 2011 Dodge features: and Jeep initial results. Highway loss data Owners With Collision Avoidance institute: and Related Bulletin, Technologies. 28(21), 1-8. Traffic Injury Prevention, 16(3), Doecke, S. D., Anderson, R. W. G., Mackenzie, J. R. R., & Ponte, G. (2012). The potential of autonomous emergency braking systems to mitigate passenger vehicle crashes. Paper presented at the Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference (2012: Wellington, NZ). Ecken, P., Gnatzy, T., & von der Gracht, H. A. (2011). Desirability bias in foresight: Consequences for decision quality based on Delphi results. Technological Forecasting and Social Change, 78(9), Eichelberger, A. H., & McCartt, A. T. (2014). Toyota Drivers Experiences with Dynamic Radar Cruise Control, the Pre-Collision System, and Lane-Keeping Assist. Insurance Institute for Highway Safety, March Elvik, R. & Høye, A. (2015). Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? Foreløpige beregninger. TØI-rapport 1417/2015. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Elvik, R. (2014). Fart og trafikksikkerhet - nye modeller. TØI-rapport 1417/2015. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Elvik, R. (2015). Traffic law enforcement in Norway: Trying to find the relationship between the risk of apprehension and the rate of violations. Manuscript submitted to Accident Analysis and Prevention. Elvik, R. & Amundsen, A.H. (2014). Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser - En oppdatering. TØI rapport 1361/2014. Oslo: Transportøkonomisk institutt. HLDI (2011A). Acura collision avoidance features: initial results. Highway loss data institute: Litteraturstudie ja.. 6 Referanser Adell, E., Varhelyi, A., & Fontana, M. D. (2011). The effects of a driver assistance system for safe speed and safe distance - A real-life field study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 19(1), Agerholm, N., Tradisauskas, N., Waagepetersen, R., & Lahrmann, H. (2008). Intelligent Speed Adaptation in Company Vehicles. In 2008 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. pp Agerholm, N., Tradisauskas, N., Juhl, J., Berthelsen, K. K., & Lahrmann, H. (2014). Intelligent Speed Adaptation for involuntary drivers: Effects on driving behaviour and Barriers. IET Intelligent Transport Systems. Aittoniemi, E. (2005). Potential safety impacts of in-vehicle information services: VTT Technical Research Centre of Finland. Alkim, T. P., Bootsma, G., & Hoogendoorn, S. P. (2007). Field Operational Test "The Assisted Driver". Intelligent Vehicles Symposium, 2007 IEEE. Anderson, R. W. G., Hutchinson, T. P., Linke, B., & Ponte, G. (2011). Analysis of crash data to estimate the benefits of emerging vehicle technology. Report CASR094. Centre for Automotive Safety Research, University of Adelaide, Australia. Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgement. In E. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men. Pittburgh, PA: Carnegie Press. Assum, T. & Hagman, R. (2006). Alkolås i buss. TØI-rapport 842/2006. Oslo: Transportøknomisk institutt. Baldwin, C. L., May, J. F., & Parasuraman, R. (2014). Auditory forward collision warnings reduce crashes associated with task-induced fatigue in young and older drivers. International Journal of Human Factors and Ergonomics 16, 3(2), Bao, S., LeBlanc, D. J., Sayer, J. R., & Flannagan, C. (2012). Heavy-Truck Drivers Following Behavior With Intervention of an Integrated, In-Vehicle Crash Warning System: A Field Evaluation. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 54(5), Robinson, B., Hulshof, W., Cookson, R., Cuerden, R., Hutchins, R., & Delmonte, E. (2011). Delphi-based analysis for International Journal of Production Economics, 127(1), 46- Mahr, A., & Müller, C. (2011). A schema of possible negative effects of advanced driver Stein, R. (2013). The pull of the group: Conscious conflict and the involuntary tendency Cost benefit evaluation of advanced primary safety systems. Published Project Report PPR 59. assistant systems. Proceedings of the Sixth International Driving Symposium on Human towards conformity. Consciousness and Cognition, 22(3), TRL. Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design, pp Wilmink, I., Janssen, W., & Jonkers, E. (2008). Impact assessment of Intelligent Vehicle Safety Stevens, S. (2012). The Relationship between Driver Acceptance and System Effectiveness in Rosén, E., Källhammer, J.-E., Eriksson, D., Nentwich, M., Fredriksson, R., & Smith, K. (2010). Systems. eimpact Deliverable D4, Socio-economic Impact Assessment of Stand-alone and Marsden, G., McDonald, M., & Brackstone, M. (2001). Towards an understanding of adaptive Car-Based Collision Warning Systems: Evidence of an Overreliance Effect in Older Drivers? : Kesting, A., Treiber, M., Schönhof, M., & Helbing, D. (2015). Extending adaptive cruise Pedestrian injury mitigation by autonomous braking. Accident Analysis & Prevention, 42(6), Co-operative Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS) in Europe (eimpact). cruise control. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 9(1), SAE Technical Paper. control to adaptive driving strategies. Transportation Research Record, 2000(16-24) doi: McDonald, M., Marsden, G., & Brackstone, M. (2001). Deployment of Interurban ATT Test Strandroth, J., Rizzi, M., Kullgren, A., & Tingvall, C. (2012). Head-on Wimmershoff, collisions M., between Will, D., Pütz, A., Lach, A., Schirokoff, A., Pilli-Sihvola, E.,... Kulmala, R. Kim, J.-K., Ulfarsson, G. F., Shankar, V. N., & Kim, S. (2008). Age and pedestrian injury Scenarios (DIATS): Implications for the European Rowe, G., Road & Wright, Network. G. Transport (2001). Expert Reviews, opinions 21(3), in forecasting: the role of the Delphi passenger cars and heavy goods vehicles: Injury risk functions (2011). and benefits Intersafe of autonomous 2, Cooperative intersection safety, Test and evaluation results. Deliverable severity in motor-vehicle crashes: A heteroskedastic logit analysis. Accident Analysis & technique. I Armstong, J.S. (Ed). Principles of forecasting: a handbook for researchers and Prevention, 40(5), emergency braking. Paper presented at the Proceedings of the D8.2. International Research practitioners ( ). New York, USA: Springer Science Council and on Business the Biomechanics Media. of Injury conference. Merat, N., & Jamson, A. H. (2009). How Do Drivers Behave in a Highly Automated Car? Wu, Y., & Boyle, L. N. (2015). Drivers engagement level in Adaptive Cruise Control while Kingsley, K. J. (2009). Evaluating crash avoidance countermeasures using data from Proceedings of the Fifth International Driving Rowe, Symposium G., Wright, on G., Human & McColl, Factors A. in (2005). Driver Judgment FMCS's/NHTSA's large truck accident causation study. Proceedings of the 21st International Sugimoto, change during Y., & Delphi-like Sauer, C. (2005). procedures: Effectiveness estimation method distracted for advanced or impaired. driver Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 33, HLDI (2012B). Volvo collision avoidance Technical features: Conference initial results. on the Enhanced Highway loss Safety Assessment, data of institute: Vehicles Training, Conference and Vehicle (ESV) Design, The - International University role of of majority Iowa, Iowa influence, City, IA. expertise, and confidence.technological assistance system and Forecasting its application and to collision mitigation brake system. Paper presented Social Change, 72, Doi: /j.techfore Bulletin, 29(5), Congress Center Stuttgart, Germany, June 15 18, at the Proceedings of the 19th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Muhrer, E., Reinprecht, K., & Vollrath, M. (2012). Driving With a Partially Autonomous Vehicles. Xiong, H., & Boyle, L. N. (2012). Drivers' Adaptation to Adaptive Cruise Control: Examination HLDI (2014). Honda Accord collision Kuehn, avoidance M., Hummel, features: T., initial & Bende, results. J. (2009). Highway Forward Benefit loss data Collision estimation Warning of advanced System: How driver Do Rudin-Brown, assistance Drivers React? C. Human M., & Parker, Factors: H. The A. (2004). Journal Behavioural of the adaptation to adaptive cruise control of Automatic and Manual Braking. Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on, institute: Bulletin, 31(1-11), 1-8. systems for cars derived from real-life accidents. Human Factors 21st International and Ergonomics Technical Society, Conference 54(5), (ACC): implications for preventive strategies. Transportation Tanaka, Research S., Mochida, Part T., F: Traffic Aga, M., & Tajima, J. (2012). Benefit Estimation 13(3), of a Lane Departure the Enhanced Safety of Vehicles, Stuttgart, June Psychology and Behaviour, 7, Warning System using ASSTREET: SAE Technical Paper. Hoedemaeker, M., & Brookhuis, K. A. (1998). Behavioural adaptation to driving Najm, with W., an Stearns, M., Howarth, H., Koopmann, J., & Hitz, J. (2006). Evaluation of an adaptive cruise control (ACC). Transportation Kulmala, R., Research Leviäkangas, Part F: P., Traffic Sihvola, Psychology N., Rämä, Automotive and P., Francsics, Rear-End J., Collision Hardman, Avoidance E.,... Sayer, System. Stevens, J. Volpe R., A. Bogard, National S. E., Transportation Funkhouser, D., Systems LeBlanc, D. Tapani, J., Bao, A. S., (2012). Blankespoor, Vehicle A. Trajectory D.,... Effects of Adaptive Cruise Control. Journal of Intelligent Behaviour, 1(2), (2007). CODIA Deliverable 5. European Commission Center, USA. DG-INFSO. Winkler, C. B. (2010). Integrated Vehicle-Based Safety Transportation Systems Heavy-Truck Systems, Field 16, Operational Test Key Findings Report. Report UMTRI The University of Michigan Høye, A. (2011). Reduksjon i antall Kusano, drepte eller K. D., hardt & Gabler, skadde H. grunnet C. (2010). sikrere Potential kjøretøy NHTSA. occupant (2005). (2000-Automotive injury reduction Collision in pre-crash Avoidance System Field Operational Test. Report No. Tay, R., Choi, J., Kattan, L., & Khan, A. (2011). A Multinomial Logit Model of Pedestrian Transportation Research Institute, Ann Arbor, Michigan. 2009) og forventet situasjon i 2014 system og equipped Arbeidsdokument. vehicles in the Oslo: striking Transportøkonomisk vehicle DOT HS of 809 rear-end 886. National crashes. Highway Paper Traffic presented Safety at Administration, the Washington. Vehicle Crash Severity. International journal of sustainable transportation, 5(4), institutt. Annals of Advances in Automotive Medicine/Annual Scientific Conference. Sayer, J., LeBlanc, D., Bogard, S., Funkhouser, D., Bao, S., Buonarosa, M. L., & Blankespoor, A. Nodine, E., Lam, A., Stevens, S., Razo, M., & Najm, W. (2011A). Integrated Vehicle-Based (2011). Integrated Vehicle-Based Safety Systems, Field Operational Test Final Program Høye, A. (2015). Revisjon av Trafikksikkerhetshåndboken, Kusano, K. D., & Gabler, kapitel H. C. (2011) Arbeidsdokument. Potential Safety effectiveness Systems (IVBSS) of Light integrated Vehicle forward Field Operational collision Test Independent Evaluation. US DOT, Oslo: Transportøkonomisk institutt. warning, per-collision brake assist, and automated Research and pre-collision Innovative Technology braking systems Administration, Report. realworld, rear-end collisions. Paper presented Center, at the Cambridge, Proceedings MA. of the 22st international Institute (UMTRI). Ann Arbor, Michigan. Report Volpe DOT National HS 811 Transportation 482. The University Systems of Michigan Transportation Research Høye, A. (2016). Crash effects of drunk driving. Report. Oslo: Intsitute of Transport technical conference on the enhanced safety of vehicles (ESV 2011). Economics. Nodine, E. E., Lam, A. H., Najm, W. G., & Ference, Schirokoff, J. J. (2011B). A., Pilli-Sihvola, Safety Impact E., & Sihvola, of an Integrated N. (2012). Assessing the Safety Impacts of Lahrmann, H., Agerholm, N., Tradisauskas, Crash N., Berthelsen, Warning System K. K., Based & Harms, on Field L. Test (2012). Intersection Data. Pay Paper as Safety Paper Number Systems Procedia Proceedings - Social and Behavioral Sciences, 48, Høye, A. & Elvik, R. (2015). Bistand til arbeidet med forslag til etappemål for trafikksikkerhet You Speed, ISA with incentives for not speeding: of the 22nd Results International and interpretation Technical Conference of speed data. on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV) i Trinn I. Arbeidsdokument. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Accident Analysis & Prevention, 48, Washington, D.C., June 13-16, Høye, A. (2008). Reduksjon i antall drepte eller hardt skadde grunnet sikrere kjøretøy (1998- Lai, F., & Carsten, O. (2012). What benefit does Nowakowski, Intelligent C., Shladover, Speed Adaptation S. E., & Cody, deliver: D. (2011). A close Cooperative Adaptive Cruise Control: 2007). Arbeidsdokument SM/1986/2008. Oslo: Transportøkonomisk institutt. examination of its effect on vehicle speeds. Testing Accident Drivers Analysis Choices & Prevention, of Following 48(0), Distances California doi: PATH Research Report UCB-ITS- Høye, A., Bjørnskau, T., & Elvik, R. (2014). Hva forklarer nedgangen i antall drepte PRR og hardt California Pertner for Advaned Transit and Highways. skadde i trafikken fra 2000 til 2012? TØI-Rapport 1299/2014. Oslo: Transportøkonomisk Lehmer, M. J., Brown, V., & Carnell, R. (2007). OFV Volvo (2014). trucks Kjøretøystatistikk field operational test: Opplysningsrådet evaluation for Vegtrafikken. institutt. of advanced safety systems for heavy trucks. Proceedings of the 20th International Technical Hummel, T., Kühn, M., Bende, J., & Conference Lang, A. (2011). on the Advanced Enhanced Driver Safety Assistance of Vehicles Öörni, Systems. Conference R. (2014). Report (ESV) on in Lyon, the deployment France, June status 18- of imobility Priority systems. imobility Research Report FS03. German Insurance 21, Association. Support. (last accessed 6. aug. 2015). Jamson, A. H., Lai, F. C. H., & Carsten, Lind, O. G. M. (2008). J. (2008). eimpact Potential Benefits benefits and of an Costs adaptive of Intelligent Vehicle Safety Systems in Europe. forward collision warning system. IVSS Transportation Project Report. Research Intelligent Part C: Vehicle Emerging Safety Technologies, Systems. 16(4), Jamson, S., Chorlton, K., & Carsten, Benefit O. (2012). estimation Could model Intelligent for pedestrian Speed Adaptation auto brake make functionality. Proceedings of the "4th overtaking unsafe? Accident Analysis International & Prevention, ESAR 48, Conference", September 2010, Hannover. Jermakian, J. S. (2011). Crash avoidance potential of four passenger vehicle technologies. Accident Analysis & Prevention, 43(3), Jermakian, J. S. (2012). Crash avoidance potential of four large truck technologies. Accident Analysis & Prevention, 49, Lindman, M., Ödblom, A., Bergvall, E., Eidehall, A., Svanberg, B., & Lukaszewicz, T. (2010). Jones, S. (2013). Cooperative Adaptive Cruise Control: Human Factors Analysis. Report FHWA-HRT Science Applications International Corporation. McLean, VA. Young, K. L., Regan, M. A., Triggs, T. J., Jontof-Hutter, K., & Newstead, S. (2010). Intelligent speed adaptation Effects and acceptance by young inexperienced drivers. Accident Analysis & Prevention, 42(3), Young, M. S., & Stanton, N. A. (2007). Back to the future: brake reaction times for manual van Calker, J. R., & Flemming, A. (2012). icar - implementation status survey by use of OEM and automated vehicles. Ergonomics, 50(1), data 2012 Deployment state in EU member states WP5 Final Report Appendix D. icar. van der Pas, J. W. G. M., Marchau, V. A. W. J., Walker, W. E., van Wee, G. P., & Vlassenroot, S. H. (2012). ISA implementation and uncertainty: A literature review and expert elicitation study. Accident Analysis & Prevention, 48(0), Schittenhelm, H. (2013). Advanced Brake Assist Real World effectiveness of current van der Pas, J. W. G. M., Kessels, J., Veroude, B. D. G., & van Wee, B. (2014). Intelligent speed implementations and next generation enlargements by Mercedes-Benz. Paper Number 13- assistance for serious speeders: The results of the Dutch Speedlock trial. Accident Analysis & Proceedings of the 23rd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV). Prevention, 72(0), Schuckmann, S. W., Gnatzy, T., Darkow, I. L., & von der Gracht, Várhelyi, H., A. (2012). A., Hjälmdahl, Analysis of M., Hydén, C., & Draskóczy, M. (2004). Effects of an active factors influencing the development of transport infrastructure accelerator until the year pedal 2030 A on driver Delphi behaviour and traffic safety after long-term use in urban areas. Öörni, R., & Schirokoff, A. (2013). Mapping of the Systems. based scenario imobility study. Challenge. Technological Forecasting and Social Change, Accident 79(8), Analysis & Prevention, 36, Statens vegvesen (2011). Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken Vlassenroot, S., Statens Broekx, S., Mol, J. D., Panis, L. I., Brijs, T., & Wets, G. (2007). Driving with Orban, J., Hadden, J., Stark, G., & Brown, V. (2006). Evaluation of the Mack Intelligent Vehicle vegvesens rapport nr. 51. Initiative Field Operational Test. Report FMCSA Battelle Memorial Institute, intelligent speed adaptation: Final results of the Belgian ISA-trial. Transportation Research Columbus, OH. Part A: Policy and Practice, 41(3), Statens vegvesen (2012). Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken Statens vegvesens rapport nr Regan, M. A., Triggs, T. J., & Young, K. L. (2006). On-road evaluation of intelligent speed Vollrath, M., Schleicher, S., & Gelau, C. (2011). The influence of Cruise Control and Adaptive adaptation, following distance warning and seat-belt Statens reminder vegvesen systems. (2013). Final results Dybdeanalyser of the Cruise Control on driving behaviour A driving simulator study. Accident Analysis & av dødsulykker i vegtrafikken Statens TAC SafeCar project. report No MUARC. Prevention, 43(3), vegvesens rapport nr Rimini-Doering, M., Altmueller, T., Ladstaetter, U., & Statens Rossmeier, vegvesen M. (2005). (2014). Effects Dybdeanalyser of lane av dødsulykker i vegtrafikken von der Gracht, Statens H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies: review and departure warning on drowsy drivers performance and vegvesens state in rapport a simulator. nr Paper presented implications for future quality assurance. Technological Forecasting and Social Change, at the Proceedings of the third international driving symposium on human factors in driver 79(8), Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The Delphi method: Techniques and applications Statens vegvesen (2015). Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken Statens assessment, training, and vehicle design. (Vol. 29). Reading, MA: Addison-Wesley. vegvesens rapport nr von der Gracht, H. A., & Darkow, I. L. (2010). Scenarios for the logistics services industry: a Battelle. (2007). Evaluation of the Volvo Intelligent Vehicle Initiative Field Operational Test. Battelle, Columbus, Ohio. Becic, E., Manser, M. P., Creaser, J. I., & Donath, M. (2012). Intersection crossing assist system: Transition from a road-side to an in-vehicle system. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15(5), Benmimoun, M., Pütz, A., Zlocki, A., & Eckstein, L. (2013). eurofot: Field Operational Test and Impact Assessment of Advanced Driver Assistance Systems: Final Results. Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress in Lecture Notes in Electrical Engineering, 2013, Vol. 197, pp

15 -29,4 % ALLE AVANSERTE VARIANTER -18,8 % ALLE BASISVARIANTER Effekter på alle D+HS -12,1 % -10,9 % -8,3 % -8,1 % -6,9 % -5,6 % -3,5 % -2,9 % Tvingende ISA Alkolås og ruslås Alkolås Kjørefeltholder Overstyrbar ISA Varslende ISA Feltskiftevarsler ACC med FCW og AEB Effekt på alle D+HS -0,9 % -0,8 % Fotgj.sykl.varsl. med AEB og BS Fotgj.sykl.varsl. med AEB -0,6 % Fotgjengervarsling med AEB 15

16 Forventet effekter på D+HS : Prosent Alle førerstøttesystem 16

17 Tiltak i kjøretøyet Tvangs-innfører restriktive tiltak i alle personbiler etter 2020 Et regne ekspriment Tvingende ISA Alkolås Elektroniske fører kort A 18

18 Dødsulykker ved kjøring uten førerrett Dybdestudier av UAG Dobbelttellingen 19

19 Restriktive tiltak: Forventet nedgang i ulykker ved implementering i alle biler Førerautentisering Alkolås Fartssperre Førerautent + alkolås Førerautent + fartssperre Alkolås + fartssperre Alle tre tiltak Prosent Min Max 20

20 Scenario: Implementering i alle nye personbiler fra Antall drepte + hardt skadde Trend Min effekt Max effekt Samlet effekt færre drepte eller hardt skadde færre drepte 21

21 Avgjørende for den samlede effekten på D+HS er utskiftingstakten av biler Andelen av trafikkarbeidet med ny teknologi er avgjørende for den samlede effekt Uten «politikk» tar det 27 år å skifte ut en bilpark I mellomtiden er det viktig at vi har tiltak (og politi) 22

22 Noen forutsetninger for å lykkes: Fortsette det systematiske og målrettede trafikksikkerhetsarbeid som er basert på et faglig solid grunnlag og samarbeid mellom flere aktører Mange små (og store) tiltak nye grep og videreføring av tiltak vi vet fungerer. Mer bruk av restriktive tiltak kan være nødvendig En mer progressiv kjøretøypolitikk Et annet område kan være fartsgrensepolitikk Uansett vi trenger god kunnskap 23

23 Takk for oppmerksomheten 24

24 Litt Bonusmateriale 25

25 Kan utviklingen fra i antall D+HS fra forklares? TØI rapport 1299/

26 Andeler (%) av forklart nedgang i D+HS fordelt på de ulike tiltakene TØI rapport 1299/2014 Utviklingen i antall D+HS Totalt 9 «målbare» tiltak Kjøretøytiltak Vegtiltak Tiltak mot fart Tung MC Unge mopedister Unge bilførere i eneulykker Barn med fotgj og sykkel Beltebruk ATK 27

27 Andeler (%) av forklart nedgang i D+HS fordelt på de ulike tiltakene 3 En reduksjon i antall D+HS 330 av 1076 ble forklart DVs 30.8 % TØI rapport 1299/

28 31% TØI beskriver også noen tiltak som kan virke, men som er vanskelig å tallfeste Tiltak på vegnettet Reduserte fartsgrenser Vegbelysning Tiltak i kurver Utbedring av gangfelt Siderekkverk og sideterreng Utbedring av kryss/rundkjør Kjøretøytiltak Biler med forbedret kollisjonsvern for fotgjengere TØI rapport 1299/

29 31% Hvorfor blir det slik? (1) Ikke alle effekter av tiltak kan måles Ikke alle omfang kan måles like presist Vitenskapelig sikkerhet for at et tiltak virker Når vi skal trekke vitenskapelig holdbare konklusjoner om effekter, må vi være sikre på at vi gjør rett Dette er enklere når effekten er stor enn når den er liten. Det er vanskeligere å påvise effekten av en fartskampanje enn det er av ATK 30