RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon"

Transkript

1 Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet kan ikke benyttes av eller videreformidles til andre uten å på forhånd ha innhentet skriftlig tillatelse. 28. mars 2007

2 Agenda Kort om standarden Uttalelse fra serviceorganisasjonens revisor Eksempel på RS402 uttalelse fra EDB Hvordan kan intern revisor bygge på en slik uttalelse 2 Advisory

3 Hva er egentlig RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjoner - Primært skrevet for revisorene f.eks. i banker som bruker EDB Kom inn i norsk regelverk med virkning fra via ISA (IFAC) - Ukjent standard i Norge ved implementeringstidspunktet - Ren oversettelse av ISA Bygger på amerikansk standard & praksis - AU 324 (også kalt SAS 70) 3 Advisory

4 RS402 type B Uttalelse om hensiktsmessighet av utformingen og effektiviteten av regnskaps- og intern kontrollsystemene - En beskrivelse av serviceorganisasjonens regnskaps- og internkontrollsystemer, vanligvis utarbeidet av ledelsen i serviceorganisasjonen, og - En uttalelse fra serviceorganisasjonens revisor om at: beskrivelsen av systemet er korrekt kontrollene er iverksatt regnskaps- og internkontrollsystemene er hensiktsmessig utformet for å nå de fastlagte mål. regnskaps- og internkontrollsystemene fungerer effektivt, basert på resultatet av systemtester. I tillegg til uttalelsen om effektivitet vil serviceorganisasjonens revisor angi hvilke systemtester som er utført og resultatene av disse. Type B utrykker en opinion vedrørende den operative effektiviteten til kontrollene som ble testet med hensyn til å oppnå de beskrevne kontrollmål 4 Advisory

5 RS402 - rapportering En RS 402 består av 3 (evt 4) deler, hvor den siste er valgfri: - Del 1- Revisors uttalelse - Del 2- Ledelsens beskrivelse av etablerte kontroller - Del 3- Informasjon fra serviceorganisasjonens revisor Kontrollmål som kontrollene skal oppnå Kontroller som ble testet Tester som er gjennomført Resultater fra testingen & håndtering av avvik - Del 4 - Annen informasjon gitt av ledelsen i service organisasjonen. Dekkes ikke av uttalelsen, men kan f. eks. inneholde forhold som er relevante for leser men som er oppstått etter rapporteringsperioden 5 Advisory

6 Gjennomføring av EDB RS402 prosjekt Ernst & Young har en egen metodikk for gjennomføring av RS402 prosjekter. Prosjektet gjennomføres vanligvis i fire faser, og denne rapporten er resultatet av arbeidet som er gjennomført i forprosjektet. Kartlegging og vurdering av internkontrollmiljø del II Initial Planning Perform Examination Expectations Communicate Results (EDB har ansvaret) Walkthrough av prosesser og kontroller beskrevet i internkontrollmiljøet Utarbeidelse av testplan Gjennomføring av test av internkontrollmiljøet Your Key Team Members Ernst & Young Users Validate Expectations Establish Relationship Protocols Client Service Charter Understand key business processes and system design Understand Company s business, contractual relations and user expectations Perform preliminary assessment of controls Perform Pre-assessment Evaluate system description Evaluate system design and perform tests of operating effectiveness Design is suitable for effective internal control environment General controls Application controls Conclude on operating effectiveness Feedback Periodic Issues List Industry Tailored Control Objectives Pre-assessment Automated Assessment Tools Delivered Reports Pre-assessment Report Service Auditor s Report Control Recommendations Report SAS 70 Report Utarbeide RS402-uttalelse (EY har ansvaret) Vår metodikk hjelper oss i å gjennomføre prosessen mest mulig effektivt og med et minimum av forstyrrelser i det operative miljø. 6 Advisory

7 Hva dekkes hos EDB? Totalt er det valgt ut 56 kontrollmål basert på Cobit som dekker områdene drift, utvikling og forvaltning (i 15 hovedprosesser) Kvalitet og Sikkerhet hos EDB lager kontrollbeskrivelsen (Del II) basert på EDBs styringssystem EDB & EY i felleskap har valgt å lage to ulike rapporter: - En uttalelse for IT-drift,utvikling og forvaltning for Bank & Finans - En uttalelse for IT-drift,utvikling og forvaltning for Offentlig NB applikasjonsutvikling som gjøres i den enkelte bank (og som kun driftes av EDB) dekkes ikke av RS 402 uttalelsen 7 Advisory

8 Uttalelse fra serviceorganisasjonens revisor - EDB 8 Advisory

9 Oversikt over valgte kontrollmål fra CobiT 4 Oversikten viser de kontrollmål som er ligger til grunn for EDBs RS402 uttalelse. Kontrollmålene er valgt ut med bakgrunn i erfaringer fra hvilke kontrollmål som bør dekkes i en RS402 rapport for virksomheter som EDB, samt innspill fra revisjonskomiteen med høring fra alle de store revisjonsselskapene i Norge. Plan & Organize - PO4.1 IT Process Framework - PO4.6 Roles and Responsibilities - PO4.9 Data and System Ownership - PO4.11 Segregation of Duties Aquire & Implement - AI2.1 ITSecurity plan - AI2.2 Detailed design - AI2.3 Application control and auditability - AI2.4 Application security and availability - AI2.5 Configuration and Implementation of Acquired Application Software - AI2.6 Major Upgrades to Existing Systems - AI2.7 Development of Application Software - AI2.9 Applications Requirements Management - AI2.10 Application Software Maintenance - AI3.1 Technological Infrastructure Acquisition Plan - AI3.3 Infrastructure Maintenance - AI6.1 Change Standards and Procedures - AI6.2 Impact Assessment, Prioritisation and Authorisation - AI6.3 Emergency Changes - AI6.5 Change Closure and Documentation - AI7.2 Test Plan - AI7.3 Implementation Plan - AI7.5 System and Data Conversion - AI7.6 Testing of Changes - AI7.7 Final Acceptance Test - AI7.8 Promotion to Production - AI7.11 Recording and Tracking of Changes - AI7.12 Post-implementation Review Deliver & Support - DS1.1 Service Level Management Framework - DS1.3 Service Level Agreements - DS1.5 Monitoring and Reporting of Service Level Achievements - DS2.2 Supplier Relationship Management - DS2.3 Supplier Risk Management - DS2.4 Supplier Performance Monitoring - DS3.5 Monitoring and Reporting - DS4.2 IT Continuity Plans - DS4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan - DS4.5 Testing of the IT Continuity Plan - DS4.8 IT Services Recovery and Resumption - DS4.9 Offsite Backup Storage - DS5.2 IT Security Plan - DS5.3 Identity Management - DS5.4 User Account Management - DS5.5 Security Testing, Surveillance and Monitoring - DS5.6 Security Incident Definition - DS5.9 Malicious Software Prevention, Detection and Correction - DS5.10 Network Security - DS9.2 Identification and Maintenance of Configuration Items - DS9.3 Configuration Integrity Review - DS10.1 Identification and Classification of Problems - DS10.2 Problem Tracking and Resolution - DS11.2 Storage and Retention Arrangements - DS11.4 Disposal - DS11.5 Backup and Restoration - DS12.3 Physical Access - DS13.1 Operations Procedures and Instructions - DS13.2 Job Scheduling - DS13.3 IT Infrastructure Monitoring 9 Advisory

10 Hvordan kan intern revisor bygge på en slik uttalelse Generelt viktig for intern revisor å skaffe seg inngående kjennskap til avtale (SLA) mellom EDB og selskapet man representerer, og basert i dette lage en rollematrise for avklaring av ansvaret slik at det blir åpenbart hva som gjenstår udekket Foreta og dokumentere en vurdering av kompetanse og objektivitet av serviceorganisasjonens revisor (hver enkelt mottaker) Intern revisor bør kunne bygge på gjennomgang av IT-prosesser og kontroller omfattet av uttalelsen uten ytterligere revisjon 10 Advisory

11 Hvordan kan intern revisor bygge på en slik uttalelse Intern revisor må vurdere om det er forhold knyttet til operasjonell revisjon som ikke er dekket. Uttalelsen tar utgangspunkt i ekstern revisors krav - Uttalelsen dekker ikke applikasjonsspesifikke forhold - Områder ikke dekket av RS402 og som kan være interessante å inkludere eventuelt behov for i operasjonell revisjon: (DS5.8 Kryptering) Noe dekket under Network security DS4.6/4.7/4.10 -Training, distribution and post review of test of IT continuity plan (DS8.1 - Service Desk) Gjenstand for vurdering gjennom andre kontrollmål PO4.7/PO8 - Manage quality (Kvalitetsystemet) PO9 - Risk assessment (ME3 - Regulatory requirements) EDB avgir selv erklæring på IKT-forskriften 11 Advisory

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige Hva gir revisjonsaktiviteten av verdi for de enkelte interessentene? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Mandag 25. oktober 2010 14.00-14.45 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen av Trygve

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen?

Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen? Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen? Risikoidentifikasjon - IT Bjørn Jonassen Finansnettverket NIRF Agenda 1. Litt om meg 2. IT-Risiko bakgrunn 3. Risikoidentifikasjon

Detaljer

IT-revisjon, Rev2403

IT-revisjon, Rev2403 IT ADVISORY IT-revisjon, Rev2403 Torkil Hindberg, Ansvarlig for IT-revisjon i KPMG 23.03.10 ADVISORY Torkil Hindberg Alder: 31 år Stilling: Senior Manager i IT Advisory i KPMG Ansvarlig for IT-revisjon

Detaljer

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Budsjettering En reise gjennom budsjettlandskapet Deloitte AS Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Kunnskapshuset Deloitte 700 ansatte i Norge 120 000 ansatte globalt 8.500 kunder i Norge Advokat tjenester

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer