Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers Tlf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf."

Transkript

1 Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers Tlf

2 Innhold Informasjonssikkerhet og modenhet Helhetlig risikostyring Rammeverk for informasjonssikkerhet

3 Informasjonssikkerhet og modenhet Karakteristikk Ad hoc Sårbarhetsbasert Fokus Hendelser Sårbarheter, implementere tiltak Avhengigheter Personell, lokale helter Personell, katalog over sårbarheter Tilnærming Risikobasert Identifisere kritiske aktiva, implementere kontroller Lokal risikoledelse, operasjonell kontekst, katalog med praksiser Virksomhetsbasert Kritiske aktiva og prosesser, og strategiske drivere, fokusere på organisatorisk robusthet Dyktighet og leveringsevne, andre indikatorer på organisasjonens evner system med interne kontroller, fremragende IT-tjenester og drift Kilde: Carnegie-Mellon University

4 Helhetlig risikostyring Hvilke faktorer er avgjørende for måloppnåelse? Hvordan kan nye og endrede risikoer identifiseres? Hvilke av disse risikoene er vurdert som vesentlige i forhold til måloppnåelse for virksomheten? Hvordan etablere hensiktsmessige styrings- og kontrollmekanismer som balanserer risiko, kontroll og kost/nytte ved ulike tiltak og kontrollaktiviteter? Hvordan få bekreftet at disse styrings- og kontrollmekanismene fungerer effektivt og som forutsatt?

5 Definisjon av Enterprise Risk Management a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. Kilde: COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework.

6 COSO ERM COSO: Committee of Sponsoring Organisations ERM: Enterprise Risk Management Utgitt 2004

7 Risikostyring i Staten Utgitt av Senter for Statlig Økonomistyring Bygger på COSO ERM Utgitt 2005

8 Helhetlig risikostyring som en prosess Informasjon og kommunikasjon Målsettinger og virksomhetens risikopolicy Spesifisering av Roller & Ansvar Identifisering av risikoer Vurdering & håndtering av risiko Etablering & Oppfølging av Kontrollaktiviteter Eksisterende strategi, forretningsplan og målsetninger Risikoappetitt Risikotoleranse Risikopolicy Styret Ledelsen Ansatte Samarbeidende aktører Påvirkningsfaktorer Teknikker Innbyrdes avhengighet Skille mellom risiko og muligheter Evaluere og velge alternativer for håndtering Integrering med risikohåndtering Valg av kontrollaktiviteter Retningslinjer og rutiner Internt miljø Kultur for risikostyring Organisasjon, personal og kompetanse Roller, ansvar og myndighet

9 Mulige roller og organisering av risikostyringen Styre- og konsernledelse Finansdirektør Operasjonell ledelse Rapportere oversikt Operasjonell ledelse Gjennomføring av hovedprosess: - Risikoidentifisering - Analyse - Tiltak Ansvar for resultater og utfall av risiko Rapportere risiko for enhet Rapportere sikringstiltak Leder for risikostyring Støtte og pådriver i hovedprosess: - Risikoidentifisering - Analyse - Tiltak Håndheve felles begrepsapparat Støtte i å lære opp og integrere risikostyring i enhetene Avstemme metodikk og verifisere gjennomføring Avdelingsledere/andre ansatte Utføring av prosesser: - Risikoidentifisering -Analyse - Håndtering og kontroll

10 Forholdet mellom risikostyring, strategi og internkontroll Strategi Strategisk retning/ porteføljestrategi Forretningsplan/ tiltak Budsjett Resultatmåling Risikoanalyse Internt miljø Målsettinger og virksomhetens risikopolicy Spesifisering av Roller & Ansvar Informasjon og kommunikasjon Identifisering av risikoer Vurdering & håndtering av risiko Etablering & Oppfølging av Kontrollaktiviteter Internkontroll Miljø for internkontroll Risikoanalyse Definere & Etablere kontroller Informasjon & Kommunikasjon Overvåking

11 Hvilke rammeverk skal man velge? Et som er anerkjent? Et som konsulenter anbefaler? Et som er er fritt tilgjengelig? Et som noen andre bruker? Et med sertifiseringsmulighet? Benytte flere rammeverk?

12 4 mulige rammeverk ITIL ISO serien CobiT NIST 800-serien

13 ITIL IT Infrastructure Library Utgitt av Office of Government Commerce (OGC) i Storbritannia ISO 20000: Information Technology Service Management ITIL Security Management (1999), sikkerhetsledelse ITIL Service Delivery (2001), leveranse av IT-tjenester ITIL Service Support (2001), håndtering av henvendelser, feilsituasjoner, endringer og patching ITIL Application Management (2002), støtte for utviklingsprosessen for applikasjoner ITIL ICT Infrastructure Management (2002), håndtering av inrfrastruktur ITIL Business Perspective: The IS View on Delivering Services to the Business (2004), beskrivelse av hvordan forretningskrav kan motes av ITtjenestene

14 ISO serien Utgitt av International Organization for Standardization (ISO) / International Electrotechnical Commission (IEC) ISO/IEC Fundamentals and vocabulary ISO/IEC 27001:2005 ISMS 1 - Requirements (revidert BS 7799 Part 2) ISO/IEC Code of practice for information security management, lanseres nåværende ISO/IEC 17799:2005 ISO/IEC ISMS implementation guidance (under utvikling) ISO/IEC Information security management measurement (under utvikling) ISO/IEC Information security risk management (basert på og erstatter ISO/IEC TR MICTS Part 2, under utvikling) ISO/IEC Requirements for bodies providing audit and certification of ISMS (publisert 2007) 1. ISMS Information Security Management System

15 CobiT Control Objectives for IT Publisert av IT Governance Institute (ITGI) Promotert av Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Henvender seg spesielt til toppledelse, forretningsledere, ITledelse og revisorer Opprinnelig utviklet med fokus på IT-revisjon Videreutviklet til IT-kontrollsystem 4 områder Planlegging og organisering Anskaffelse og implementering Leveranse og support Overvåke og evaluere 34 prosesser med kobling mot ITIL 5 IT-Governance fokusområder Strategisk tilpasning Verdien av bidrag Styring av ressurser Styring av risiko Måling av utførelse Fokus på hva som skal oppnåes, ikke hvordan

16 NIST 800-serien Utgitt av National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA 800-serien dedikert sikkerhet Utvalgte publikasjoner beskriver metodikk for risikoanalyse og rammeverk for styring og kontroll

17 Målsettinger og virksomhetens risikopolicy ITIL Fokus på SLA og leveranse av IT-tjenester til forretningsvirksomheten. Ingen detaljert beskrivelse av sammenheng mellom forretningsmål og informasjonssikkerhet. ISO serien Krever at det skal være en kobling mellom forretningskrav og informasjonssikkerhet, men sier ikke hvordan. CobiT Detaljerte eksempler på kobling mellom forretningsmål og KPI'er og KGI'er for informasjonssikkerhet. NIST 800-serien Detaljert beskrivelse av risikoappetitt og krav til sikring for ulike typer systemer. Tydelig fokus på kobling mot virksomhetskrav - men eksempler rettet mot offentlig virksomhet i USA.

18 Spesifisering av Roller & Ansvar ITIL Detaljert beskrivelse av relevante roller og organisering, men for informasjonssikkerhet vises det til ISO Flere av rollene i ITIL er imidlertid svært relevante for informasjonssikkerhet. ISO serien Primært beskrive at en organisasjon skal være på plass, ikke beskrive ulike roller. CobiT Beskrivelse av roller og organisering, men fokus på generelle funksjoner og ikke sikkerhetsfokusert NIST 800-serien Detaljert beskrivelse av roller og organisering relatert til informasjonssikkerhet

19 Identifisering av risikoer ITIL I liten grad nevnt, og ingen god metodikkbeskrivelse. ISO serien ISO TR beskriver ulike typer metodikk, men gir lite informasjon om selve gjennomføringen, overlater til leseren å finne en egnet metodikk. Krav om at risikovurderinger skal gjennomføres i ISO CobiT Kontroll at risikovurderinger er på plass, men ingen beskrivelse av gjennomføring av risikoanalyser. NIST 800-serien Detaljert beskrivelse av gjennomføring, inkludert forslag til ulike nivåer for risiko, sannsynlighet og konsekvens. (Anbefaling: benytt trusselmodellering/dread sammen med denne)

20 Vurdering & håndtering av risiko ITIL Detaljert beskrivelse av flere relevante prosesser. Viser til ISO serien for konkrete sikringstiltak. ISO serien God beskrivelse av mulige sikringstiltak. CobiT Beskrivelse av kontroller, ikke sikringstiltak. NIST 800-serien Krav til sikring avhengig av klassifisering av informasjon. God og svært detaljert beskrivelse av mange sikringstiltak, mer omfattende enn ISO 17799, men noe vanskeligere tilgjengelig.

21 Etablering & Oppfølging av Kontrollaktiviteter ITIL Ikke fokus på selve oppfølgingen kontrollene. Prosesser for håndtering av hendelser og årsaker til feil ofte systemorienterte. ISO serien Krever at effektiviteten til sikringstiltakene skal evalueres, men sier ikke hvordan. CobiT Primærfokus på oppfølging av kontroller, men mindre del direkte fokus på informasjonssikkerhet. NIST 800-serien Detaljert beskrivelse av hvordan kontroller kan følges opp med egenevalueringer og rammeverk for vurdering av sikringstiltakene (policy, prosess, implementert, testet, integrert).

22 Informasjon og kommunikasjon ITIL Fokus og beskrivelser av informasjonsflyt og håndtering av problemer og hendelser, systemorientert. ISO serien Krav om at dette må implementeres, men lite fokus på hvordan. CobiT Fokus på kommunikasjon mellom kjernevirksomhet og IT. Periodiske gjennomganger gir informasjon om internkontrollen fungerer. NIST 800-serien Rammeverk for å kommunisere status for sikringstiltak og styringssystem. Detaljert beskrivelse av opplæringsprogrammer. Beskrivelse av sertifiserings- og akkrediteringsprosesser.

23 Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers Tlf Spørsmål?

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41

Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41 Veiledning i EUs åttende selskapsdirektiv artikkel 41 aa "Oppfølging av effektiviteten og hensiktsmessigheten i systemene for internkontroll, internrevisjon og risikostyring Veiledning for styrer og revisjonsutvalg

Detaljer

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse NIRFs årskonferanse 2014 Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon Disposisjon 1. Overordnet uttalelse fra internrevisor?

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

En bekymringsfull tilstand?

En bekymringsfull tilstand? En bekymringsfull tilstand? En analyse av risikostyring og internkontroll i norske stiftelser. A reason for concern? An analysis of risk management and internal control in Norwegian foundations. Simen

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013 Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon Januar 2013 www.iia.no Copyright 2004-2013 by The Institute of Internal Auditors, Inc. NIRF har fått tillatelse fra copyrightinnehaveren

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Internkontroll i kommuner*

Internkontroll i kommuner* Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i kommuner* *connectedthinking Forord Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå

Detaljer

Effektiv risikostyring og intern kontroll

Effektiv risikostyring og intern kontroll Effektiv risikostyring og intern kontroll Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2009 v/banksjef Torleif Lilløy Introduksjon av Totens Sparebank Virksomhet Visjon, forretningsidé og målsetning Selvstendig,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky. En kort presentasjon

Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky. En kort presentasjon Bygging av en sikkerhetsarkitektur -Security Architecture another pie in the sky En kort presentasjon Bakgrunn... ønsker en felles helhetstenkning for hele foretaket når det gjelder Sikkerhet. Man skal

Detaljer

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko

Modul for vurdering av. Operasjonell risiko Risikobasert tilsyn Modul for vurdering av Operasjonell risiko (oppdatert juni 2007) 1. Innledning... 2 1.1 Definisjon av operasjonell risiko... 2 1.2 Bakgrunn og formål... 2 1.3 Innhold... 2 2. Kapitalkravsreglene

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer