Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere"

Transkript

1 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn broene Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning Trinn 4: Verifisere konfigurasjonen Trinn 5: Trimme transmitteren Instrumenterte sikkerhetssystemer Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN, USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tlf.: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) VIKTIG MELDING Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount-transmitterne 2088 og Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du vil finne flere anvisninger og informasjon om laveffektsutgang i referansehåndboken for Rosemount 2088/2090 (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk form på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 2088/2090 for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Før du kopler til en HART-basert kommunikator i eksplosjonsfarlige omgivelser, skal du forsikre deg om at instrumentene i sløyfen er montert i samsvar med praksis for egensikker utførelse eller ikke-tennfarlige koplingsmetoder. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Bruk sanitærklemmer og pakninger med riktig klassifisering ved installasjon. Det maksimale driftstrykket til klemmen og pakningen må være større enn eller lik transmitterens drifttrykksområde. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. 2

3 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 1: MONTERE TRANSMITTEREN Rosemount 2088 Monteres direkte til impulsrøret uten bruk av en ekstra monteringsbrakett, eller direkte på en vegg, et panel eller et 2"-rør ved bruk av en ekstra monteringsbrakett. Rosemount 2090P Monteres direkte til prosessrøret ved hjelp av et eksisterende sveisepasstykke, eller få en faglært sveiser til å montere et nytt sveisepasstykke ved hjelp av en TIG-sveiser. Se referansehåndboken for fullstendige sveiseinstrukser (dokumentnummer ). Feil montering kan føre til forvrengning av sveisepasstykket. Vertikal eller horisontal montering anbefales for å oppnå tilstrekkelig tømming av ventilen. Rosemount 2090F Monteres direkte til prosessrøret ved hjelp av et standard sanitærarmatur (enten en 1,5" eller en 2" Tri-Clamp-kopling). Vertikal eller horisontal montering anbefales for å oppnå tilstrekkelig tømming av ventilen. Trekk ikke til elektronikkhuset direkte. For å unngå skade skal du kun trekke til den sekskantede prosesskoplingen P 2090F 1,5 in. 1,0 in. 1 /2-14 NPT prosesskopling med hunnform Beholdervegg Sveisepasstykke Beholdervegg O-ring 1 1 /2 eller 2 tommer. Tri-Clamp-kobling Panelmontering Rørmontering 3

4 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Applikasjoner med væskestrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. Bruksområder med gasstrømning 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter jevnt med eller over impulsrørene. Applikasjoner med dampstrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. 4

5 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Orientering av transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på transmittere for manometertrykk med aluminiumhus, er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 1.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 1. Port på lav trykkside på transmitter for manometertrykk A Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) 5

6 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 TRINN 2: STILLE INN BROENE Hvis det ikke er montert broer for alarm og sikringsfunksjon, vil transmitteren fungere som normalt med standardinnstillingen alarm høy og sikringsfunksjon av. 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Ta ikke av instrumentdekslet i eksplosjonsfarlig atmosfære når kretsen er aktiv. 3. Flytt lasken. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 2 for å finne plasseringen til broen og PÅ- og AV-stillingen. 4. Sett på plass transmitterdekslet. Dekslet må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur transmitterens elektronikkort Uten LCD-display Med LCD-display Alarm A B Alarm A Sikkerhet B Sikkerhet Lav spenning uten LCD-display Lav spenning med LCD-display Alarm A BSikkerhet Alarm B Sikkerhet 6

7 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 3: KOPLE TIL LEDNINGENE OG SETTE PÅ SPENNING Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Kople den positive ledningen til PWR/COMM+ -klemmen, og den negative ledningen til -klemmen. 3. Sørg for skikkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset. koples til neste skjerming hvis kabelen føres gjennom en koplingsboks. koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden. MERK Montering av rekkeklemmen med transient beskyttelse beskytter ikke godt nok med mindre 2088-enheten er tilstrekkelig jordet. MERK Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i prøveforbindelsen. Tvunnet parkabel gir best resultater. Tvunnet parkabel med skjerming skal brukes i miljøer med høy elektromagnetisk/radiofrekvent interferens. Bruk en ledning som er minst 0,2 mm 2 (24 AWG), og overstig ikke 1500 meter (5000 fot). 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 5. Installer eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Legg dryppsløyfen slik at bunnen er lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 6. Sett på plass husets deksel. Figur 3 og Figur 4 viser koplingsforbindelsene som er nødvendige for å drive en 2088-transmitter og muliggjøre kommunikasjon med en håndholdt feltkommunikator. 7

8 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Figur 3. Koblingsdiagram for oppkobling i benk (4 20 ma-transmittere) Forsyning på R 24 V likestrøm L 250 Figur 4. Ledningstilkopling på stedet for 2088 Alternativkode N for lav effekt Voltmeter Strømforsyning Spenningsmåler Strømkilde Likestrømsforsyning (alternativkode S: 10,5 42,4 V og alternativkode N: 6 14 V) skal gi strøm med mindre enn to prosent rippel. Den samlede motstandsbelastningen er summen av motstanden i signalledningene og belastningsmotstanden i regulatoren, indikatoren og tilknyttede deler. Motstanden i eventuelle egensikre barrierer må tas med. Figur 5. Maks. sløyfemotstand = 43,5 * (strømforsyningsspenning 10,5) 1387 Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, Spenning (Vdc) 42,4 Feltkommunikatoren krever en sløyfemotstand på minst 250 for kommunikasjon. 8

9 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 4: VERIFISERE KONFIGURASJONEN Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som et minimum skal disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. Funksjon HART-hurtigtastsekvens Analog Output Alarm (Alarm for analog utgang) 1, 4, 3, 2, 4 Burst Mode Control (Kontroll av burstmodus) 1, 4, 3, 3, 3 Burst Option (Burstalternativ) 1, 4, 3, 3, 4 Calibration (Kalibrering) 1, 2, 3 Damping (Dempning) 1, 3, 5 Date (Dato) 1, 3, 4, 1 Descriptor (Deskriptor) 1, 3, 4, 2 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital-til-analog trim 1, 2, 3, 2, 1 (4 20 ma utgang)) Disable Local Span/Zero Adjustment (Deaktiver lokal 1, 4, 4, 1, 7 måleområde-/nullpunktsjustering) Field Device Info (Feltutstyrsinformasjon) 1, 4, 4, 1 Keypad Input (Tastaturinntasting) 1, 2, 3, 1, 1 Loop Test (Sløyfetest) 1, 2, 2 Lower Range Value (Nedre områdeverdi) 4, 1 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 2 Message (Melding) 1, 3, 4, 3 Meter Type (Målertype) 1, 3, 6, 1 Number of Requested Preambles (Antall anmodede 1, 4, 3, 3, 2 preambler) Output Trim (Utgangstrim) 1, 2, 3, 2 Percent Range (Prosentområde) 1, 1, 2 Poll Address (Avspørringsadresse) 1, 4, 3, 3, 1 Range Values (Områdeverdier) 1, 3, 3 Rerange (Endre område) 1, 2, 3, 1 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (Skalert digital/analog trim 1, 2, 3, 2, 2 (4 20 ma utgang)) Self Test (Transmitter) (Selvtest (transmitter)) 1, 2, 1, 1 Sensor Info (Sensorinformasjon) 1, 4, 4, 2 Sensor Trim (Full Trim) (Sensortrim (full trim)) 1, 2, 3, 3 Sensor Trim Points (Sensortrimpunkter) 1, 2, 3, 3, 5 Status (status) 1, 2, 1, 2 Tag (Tagg) 1, 3, 1 Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersikkerhet 1, 3, 4, 4 (skrivebeskyttelse)) Units (Process Variable) (Enheter (prosessvariabel)) 1, 3, 2 Upper Range Value (øvre områdeverdi) 5, 2 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 3 Zero Trim (Nullpunktstrim) 1, 2, 3, 3, 1 9

10 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 TRINN 5: TRIMME TRANSMITTEREN MERK Transmittere leveres fullt kalibrert etter ønske eller etter fabrikkstandard for full skala (span = øvre grense for måleområde). Zero Trim (Nullpunktstrim) En nullpunktstrim er en ettpunktsjustering for å kompensere for effektene av monteringsposisjonen. Hvis nullpunktsforskyvningen er mindre enn 3 % fra det sanne nullpunktet, må du følge anvisningene i Bruke feltkommunikatoren nedenfor. Hvis nullpunktsforskyvningen er mer enn 3 % fra det sanne nullpunktet, må du følge anvisningene i Bruke transmitterens nullpunktsjusteringsknapp nedenfor for å endre område. Bruke feltkommunikatoren Hurtigtaster Trinn 1, 2, 3, 3, 1 1. Ventiler transmitteren, og kople til feltkommunikatoren. 2. Legg inn HART-hurtigtastsekvensen i menyen. 3. Følg kommandoene for å utføre en nullpunktstrim. Bruke transmitterens nullpunktsjusteringsknapp 1. Løsne skruen for sertifiseringsmerket, og roter merket slik at nullpunktsjusteringsknappen kommer til syne. 2. Tilfør ønsket trykk for 4 ma-utgangen. 3. Still inn 4 ma-punktet ved å trykke på nullpunktsjusteringsknappen i 2 sekunder. Verifiser at utgangen er 4 ma. LCD-displayet (ekstrautstyr) vil vise ZERO PASS (null gjennomstrømning). Nullpunktsjusteringsknapp 10

11 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 INSTRUMENTERTE SIKKERHETSSYSTEMER Denne delen gjelder 2088-transmittere som brukes i SIS-applikasjoner. MERK Transmitterutgangen er ikke sikkerhetsklassifisert under konfigurasjonsendringer, oppsett med transmittere i multidrop. Bruk alternative metoder for å sikre prosessikkerhet under konfigurasjon og vedlikehold av transmitteren. Installasjon Det kreves ingen spesiell installasjon i tillegg til den standard installasjonspraksis som beskrives i dette dokumentet. Sørg alltid for forsvarlig tetning ved å montere dekslet/dekslene på elektronikkhuset slik at metall er i kontakt med metall. Sløyfen må utformes slik at klemmespenningen ikke faller under 10,5 V likestrøm når transmitterutgangen er 22,5 ma. Sett sikkerhetsbryteren i på-stillingen for å forhindre tilfeldig eller tilsiktet endring av konfigurasjonsdata under normal bruk. Configuration (konfigurasjon) Enhver HART-tilpasset master kan brukes til å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen av 2088-transmitteren. Demping som velges av bruker, vil påvirke transmitterens evne til å reagere på endringer i prosessen som benyttes. Dempingsverdien + reaksjonstid må ikke overskride sløyfekravene. MERK Konfigurasjonen av DCS eller sikkerhetslogikkløser må samsvare med konfigurasjonen av transmitteren.figur 6 identifiserer de to alarmnivåene som er tilgjengelige, og deres driftsverdier. Sett alarmbryteren på HI (høy) eller LO (lav) i henhold til hva situasjonen krever. Figur 6. Alarmnivåer Rosemount-alarmnivå Vanlig drift 3,75 ma (1) 3,9 ma lav metning 4 ma 20 ma 20,8 ma høy metning Namur-alarmnivå (2) Vanlig drift 3,6 ma (1) 4 ma 20 ma 3,8 ma 20,5 ma lav metning høy metning 22,5 (2) (1) Transmittersvikt, maskinvarealarm på LO (lav). (2) Transmittersvikt, maskinvarealarm på HI (høy). MERK Noen registrerte feil angis på den analoge utgangen som et nivå som ligger over høy alarm, uansett hva alarmbryteren står på. 11

12 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Bruk og vedlikehold Funksjonstest og inspeksjon Følgende funksjonstester anbefales. Hvis det blir oppdaget feil i sikkerhetsfunksjonene, skal funksjonstester og korrigerende tiltak dokumenteres på Bruk Tabell 1: Inngangsparametere for å utføre sløyfetest, trimming av analog utgang eller trimming av sensor. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 2088-modellen ( ). Funksjonstest Denne funksjonstesten vil registrere 92 % av de DU-feil som ikke registreres av 2088-modellens automatiske diagnostikk. 1. Forbikople sikkerhets-plc-en og utfør egnede tiltak for å unngå falsk utløsning. 2. Send en HART-kommando til transmitteren for å gå til strømnivå for høy alarm, og verifiser at den analoge strømmen når dette nivået (1). 3. Send en HART-kommando til transmitteren for å gå til strømnivå for lav alarm, og verifiser at den analoge strømmen når dette nivået (2). 4. Utfør en sensorkalibreringskontroll på minst to punkter med punktene i 4 20 ma-området som kalibreringspunkter, og verifiser at ma-utgangen samsvarer med trykkinngangsverdien (3). 5. Tilbakestill sløyfen til full drift. 6. Fjern forbikoplingen og gjenopprett for øvrig normal drift. Produktreparasjon Alle feil som påvises ved transmitterdiagnosen eller funksjonstesten, må rapporteres. Tilbakemelding kan sendes elektronisk til kan repareres ved å skifte ut større komponenter. Følg instruksjonene i referansehåndboken for 2088 (dokumentnummer ) for mer informasjon. Referanse Spesifikasjoner 2088-transmitteren må brukes i samsvar med funksjons- og ytelsesspesifikasjonene som gis i referansehåndboken for 2088-transmitteren. Feilratedata FMEDA-rapporten omfatter feilrater. Denne rapporten er tilgjengelig på (1) Dette tester om det er samsvarsspenningsproblemer som lav inngangsspenning på strøm til sløyfen eller økt ledningsmotstand. Dette tester også om det finnes andre mulige funksjonsfeil. (2) Dette tester om det finnes mulige feil relatert til hvilestrøm. (3) Hvis topunktskalibreringen utføres med elektriske instrumenter, vil denne funksjonstesten ikke registrere noen svikt i sensoren. 12

13 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Verdier for sikkerhetssvikt i 2088 Sikkerhetspresisjon: 2,0 % (1) Responstid for sikkerhet: 1,5 sek Produktets levetid 50 år basert på verste tilfelle av slitasjemekanismer i komponentene ikke basert på slitasjeprosessen i våte materialer. (1) Det tillates en variasjon på 2 % i transmitterens ma-utgang før en sikkerhetsutløsning. Utløserverdier i DCS eller sikkerhetslogikkløseren skal lastreduseres med 2 %. 13

14 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Beijing, Kina Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 14. Den nyeste versjonen finner du på ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management er i samsvar med ATEX-direktivet. Europeisk direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/23/EF) 2088/2090-trykktransmittere God teknisk praksis Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EF) Alle trykktransmittere av modell 2088/2090: EN :2006 Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM) E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnr.: 1V2A8.AE Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Temperaturkode: T5 (Ta = -40 C til + 85 C), fabrikkforseglet, kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnr.: 0V9A7.AX Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Egensikker for bruk i klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G, og klasse III, divisjon 1 Temperaturkode: T4 (Ta = 70 C) i samsvar med Rosemount-tegning Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (Ta = 85 C), kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning

15 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er CSA-godkjent for eksplosjonsfare, er sertifisert i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosjonssikker, egensikker, støvantenningssikker og klasse I divisjon 2 Gjeldende standarder: CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 0-M91, CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 30 M1986, CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 94 M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142 M1987, CAN/CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213 M1987, ANSI/ISA Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G, klasse III. Kan brukes i klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T3C. Kapseltype 4X Fabrikkforseglet. Enkel forsegling. Se kontrolltegning Europeiske sertifiseringer ED ATEX-flammesikker Sertifikatnummer: KEMA97ATEX2378X Gjeldende standarder: EN :2006, EN :2007, EN :2007 Merking: II 1/2 G Ex d IIC T6 (-40 C T amb 40 C); T4 (-40 C T amb 80 C) 1180 Vmaks. = 36 (med utgangskode S) Vmaks. = 14 (med utgangskode N) I1 Spesielle betingelser for sikker bruk (x): 1.Kabel- og kabelinnføringsutstyr skal være sertifisert for flammesikkerhet (type Ex d), egnet for driftsforholdene og riktig installert. 2.Ved bruk av kabelinnføringer skal en tetning umiddelbart monteres ved inngangen til disse. 3.Ubrukte innganger skal lukkes med egnede Ex d-sertifiserte blindplugger. 4.Egnede varmebestandige kabler skal brukes når omgivelsestemperaturen for kablene eller kabelinnføringene vil overskride 65 C. 5.Denne enheten har en tynnvegget membran. Miljøforholdene membranen vil bli utsatt for må tas hensyn til ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 6.Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: BAS00ATEX1166X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T5 Ga ( 55 C Tamb +40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C)

16 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Tabell 1. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N1 ATEX-godkjenning for ikke-tennfarlig drift / type n Sertifikatnr.: BAS 00ATEX3167X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2010 Merking: II 3 D Ex na IIC T5 Gc (-40 C < T amb < +70 C) Ui = maks. 50 Vdc 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. ND ATEX Støv Sertifikatnr.: BAS01ATEX1427X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2009 Merking: II 1 D Ex t IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 V dc; Ii = 22 ma 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.Brukeren må sørge for at maksimal merkespenning og merkestrøm (36 V, 24 ma, likestrøm) ikke overskrides. Alle koplinger til andre apparater eller tilknyttede apparater må ha kontroll over denne spenningen og strømmen tilsvarende en kategori ib -krets i henhold til EN Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 3.Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 4.Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. 16

17 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 IECEx-sertifiseringer E7 IECEx-flammesikker Sertifikatnummer: IECEx KEM X Gjeldende standarder: IEC :2004, IEC :2003, IEC :2004 Merking: Ex d IIC T4 (-20 C T amb C) Ex d IIC T6 (-20 C T amb C) I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia IIC T5 Ga (-55 C T amb 40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C) Tabell 2. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N7 IECEx ikke-tennfarlig / type n Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: EN :202012, EN : 2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc (-40 C Tamb +70 C) Ui = 50 Vdc maks. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. NK IECEx-godkjenning for støv Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2008 Merking: Ex t IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 Vdc; Ii = 24 ma 17

18 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.Enheten har en tynnvegget membran. Miljøforholdene membranen vil bli utsatt for må tas hensyn til ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2.Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 3.Det må brukes ubenyttede kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 4.Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. Japanske sertifiseringer E4 TIIS-godkjenning for flammesikkerhet Ex d IIC T6 Sertifikat TC15874 TC15873 TC15872 TC15871 Beskrivelse 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (uten display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (uten display) Brasilianske sertifiseringer I2 INMETRO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: CEPEL X; Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb T5 (-20 C Tamb +40 C); T4 (-20 C Tamb +60 C) E2 INMETRO-godkjenning for flammesikkerhet (kun 2088-serien) Sertifikatnr.: CEPEL Merking: Ex d IIC T6/T5 Gb T6 (-20 C Tamb +40 C); T5 (-20 C Tamb +60 C) Kina-sertifiseringer I3 Kina Egensikkerhet Sertifikatnr.: GYJ111063X (2088-serien); GYJ111065X (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex ia IIC T4/T5 T4 (-55 C Tamb +70 C); T5 (-55 C Tamb +40 C) 18 Tabell 3. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F I Tillegg B i referansehåndboken for 2088/2090 (dokumentnummer ) finner du spesielle betingelser for sikker bruk.

19 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 E3 Kina Flammesikker Sertifikatnr.: GYJ (2088-serien); GYJ (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex d IIC T4/T6 T4 (-20 C T amb +40 C); T6 (-20 C T amb +80 C) Se vedlegg B til 2088/2090 -referansehåndboken (dokument nummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. N3 Kina Type n ikke-gnistdannende Sertifikatnr.: GYJ101126X (2088-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex na nl IIC T5 (-40 C Tamb +70 C) Se tillegg B til referansehåndboken for 2088/2090 (dokument nummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjenning er spesifisert. Når det installeres enheter som er merket med flere godkjenningstyper, skal de ikke installeres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du skal permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K1 K5 K6 K7 KB KH Kombinasjonen I1, N1, ED og ND Kombinasjonen E5 og I5 Kombinasjonen C6, I1 og ED Kombinasjonen E7, I7, N7 og NK Kombinasjonen K5 og C6 Kombinasjonen K5, ED og I1 19

20 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April

21 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og

22 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April

23 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G og 2090-trykktransmittere Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. (underskrift) april 16, 2009 (utstedelsesdato) Larrell De Jong (navn trykte bokstaver) Approvals Manager (arbeidstittel trykte bokstaver) 23

24 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 EMC-direktiv (2004/108/EF) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G Alle trykktransmittere av modell 2088 og 2090 EN :2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) Trykktransmittere av modell 2088/2090 Sertifikat: BAS00ATEX1166X Egensikker gruppe II kategori 1 G Ex ia IIC T5 (Ta = -55 C til +40 C) Ex ia IIC T4 (Ta = -55 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007 Sertifikat: BAS00ATEX3167X Type n Gruppe II kategori 3 G Ex na nl IIC T5 (Ta = -40 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005 Sertifikat: BAS01ATEX1427X Støv Gruppe II kategori 1 D Ex td A20 T105 C (Tamb -20 C til 85 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN : C11:2006 Sertifikat: KEMA97ATEX2378X Flammesikker Gruppe II kategori 1/2 G Ex d IIC T4 ( 40 C Ex d IIC T6 ( 40 C Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2004 Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 2 av _RMD1010_G_nor.doc 24

25 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EU-typevurderingssertifikater KEMA (KEMA) [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 3 av _RMD1010_G_nor.doc 25

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter

Rosemount 3051 trykktransmitter 00825-0110-4001, rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4801, Rev MA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med HART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-809, Rev DB 85 Annubar med flens Rosemount 85 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300758, Rev. C April 2003 Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Installasjonsveiledning for feltmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter 00825-0210-4702, rev. FB MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 702. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler 00825-0110-4860, Rev. BA Rosemount 8600D Series vortexmåler MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8600D-vortexmåleren. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter Oktober 2016 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer