Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere"

Transkript

1 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn broene Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning Trinn 4: Verifisere konfigurasjonen Trinn 5: Trimme transmitteren Instrumenterte sikkerhetssystemer Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN, USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tlf.: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) VIKTIG MELDING Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount-transmitterne 2088 og Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du vil finne flere anvisninger og informasjon om laveffektsutgang i referansehåndboken for Rosemount 2088/2090 (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk form på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 2088/2090 for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Før du kopler til en HART-basert kommunikator i eksplosjonsfarlige omgivelser, skal du forsikre deg om at instrumentene i sløyfen er montert i samsvar med praksis for egensikker utførelse eller ikke-tennfarlige koplingsmetoder. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Bruk sanitærklemmer og pakninger med riktig klassifisering ved installasjon. Det maksimale driftstrykket til klemmen og pakningen må være større enn eller lik transmitterens drifttrykksområde. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. 2

3 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 1: MONTERE TRANSMITTEREN Rosemount 2088 Monteres direkte til impulsrøret uten bruk av en ekstra monteringsbrakett, eller direkte på en vegg, et panel eller et 2"-rør ved bruk av en ekstra monteringsbrakett. Rosemount 2090P Monteres direkte til prosessrøret ved hjelp av et eksisterende sveisepasstykke, eller få en faglært sveiser til å montere et nytt sveisepasstykke ved hjelp av en TIG-sveiser. Se referansehåndboken for fullstendige sveiseinstrukser (dokumentnummer ). Feil montering kan føre til forvrengning av sveisepasstykket. Vertikal eller horisontal montering anbefales for å oppnå tilstrekkelig tømming av ventilen. Rosemount 2090F Monteres direkte til prosessrøret ved hjelp av et standard sanitærarmatur (enten en 1,5" eller en 2" Tri-Clamp-kopling). Vertikal eller horisontal montering anbefales for å oppnå tilstrekkelig tømming av ventilen. Trekk ikke til elektronikkhuset direkte. For å unngå skade skal du kun trekke til den sekskantede prosesskoplingen P 2090F 1,5 in. 1,0 in. 1 /2-14 NPT prosesskopling med hunnform Beholdervegg Sveisepasstykke Beholdervegg O-ring 1 1 /2 eller 2 tommer. Tri-Clamp-kobling Panelmontering Rørmontering 3

4 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Applikasjoner med væskestrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. Bruksområder med gasstrømning 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter jevnt med eller over impulsrørene. Applikasjoner med dampstrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. 4

5 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Orientering av transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på transmittere for manometertrykk med aluminiumhus, er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 1.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 1. Port på lav trykkside på transmitter for manometertrykk A Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) 5

6 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 TRINN 2: STILLE INN BROENE Hvis det ikke er montert broer for alarm og sikringsfunksjon, vil transmitteren fungere som normalt med standardinnstillingen alarm høy og sikringsfunksjon av. 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Ta ikke av instrumentdekslet i eksplosjonsfarlig atmosfære når kretsen er aktiv. 3. Flytt lasken. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 2 for å finne plasseringen til broen og PÅ- og AV-stillingen. 4. Sett på plass transmitterdekslet. Dekslet må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur transmitterens elektronikkort Uten LCD-display Med LCD-display Alarm A B Alarm A Sikkerhet B Sikkerhet Lav spenning uten LCD-display Lav spenning med LCD-display Alarm A BSikkerhet Alarm B Sikkerhet 6

7 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 3: KOPLE TIL LEDNINGENE OG SETTE PÅ SPENNING Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Kople den positive ledningen til PWR/COMM+ -klemmen, og den negative ledningen til -klemmen. 3. Sørg for skikkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset. koples til neste skjerming hvis kabelen føres gjennom en koplingsboks. koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden. MERK Montering av rekkeklemmen med transient beskyttelse beskytter ikke godt nok med mindre 2088-enheten er tilstrekkelig jordet. MERK Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i prøveforbindelsen. Tvunnet parkabel gir best resultater. Tvunnet parkabel med skjerming skal brukes i miljøer med høy elektromagnetisk/radiofrekvent interferens. Bruk en ledning som er minst 0,2 mm 2 (24 AWG), og overstig ikke 1500 meter (5000 fot). 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 5. Installer eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Legg dryppsløyfen slik at bunnen er lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 6. Sett på plass husets deksel. Figur 3 og Figur 4 viser koplingsforbindelsene som er nødvendige for å drive en 2088-transmitter og muliggjøre kommunikasjon med en håndholdt feltkommunikator. 7

8 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Figur 3. Koblingsdiagram for oppkobling i benk (4 20 ma-transmittere) Forsyning på R 24 V likestrøm L 250 Figur 4. Ledningstilkopling på stedet for 2088 Alternativkode N for lav effekt Voltmeter Strømforsyning Spenningsmåler Strømkilde Likestrømsforsyning (alternativkode S: 10,5 42,4 V og alternativkode N: 6 14 V) skal gi strøm med mindre enn to prosent rippel. Den samlede motstandsbelastningen er summen av motstanden i signalledningene og belastningsmotstanden i regulatoren, indikatoren og tilknyttede deler. Motstanden i eventuelle egensikre barrierer må tas med. Figur 5. Maks. sløyfemotstand = 43,5 * (strømforsyningsspenning 10,5) 1387 Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, Spenning (Vdc) 42,4 Feltkommunikatoren krever en sløyfemotstand på minst 250 for kommunikasjon. 8

9 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 TRINN 4: VERIFISERE KONFIGURASJONEN Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som et minimum skal disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. Funksjon HART-hurtigtastsekvens Analog Output Alarm (Alarm for analog utgang) 1, 4, 3, 2, 4 Burst Mode Control (Kontroll av burstmodus) 1, 4, 3, 3, 3 Burst Option (Burstalternativ) 1, 4, 3, 3, 4 Calibration (Kalibrering) 1, 2, 3 Damping (Dempning) 1, 3, 5 Date (Dato) 1, 3, 4, 1 Descriptor (Deskriptor) 1, 3, 4, 2 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital-til-analog trim 1, 2, 3, 2, 1 (4 20 ma utgang)) Disable Local Span/Zero Adjustment (Deaktiver lokal 1, 4, 4, 1, 7 måleområde-/nullpunktsjustering) Field Device Info (Feltutstyrsinformasjon) 1, 4, 4, 1 Keypad Input (Tastaturinntasting) 1, 2, 3, 1, 1 Loop Test (Sløyfetest) 1, 2, 2 Lower Range Value (Nedre områdeverdi) 4, 1 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 2 Message (Melding) 1, 3, 4, 3 Meter Type (Målertype) 1, 3, 6, 1 Number of Requested Preambles (Antall anmodede 1, 4, 3, 3, 2 preambler) Output Trim (Utgangstrim) 1, 2, 3, 2 Percent Range (Prosentområde) 1, 1, 2 Poll Address (Avspørringsadresse) 1, 4, 3, 3, 1 Range Values (Områdeverdier) 1, 3, 3 Rerange (Endre område) 1, 2, 3, 1 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (Skalert digital/analog trim 1, 2, 3, 2, 2 (4 20 ma utgang)) Self Test (Transmitter) (Selvtest (transmitter)) 1, 2, 1, 1 Sensor Info (Sensorinformasjon) 1, 4, 4, 2 Sensor Trim (Full Trim) (Sensortrim (full trim)) 1, 2, 3, 3 Sensor Trim Points (Sensortrimpunkter) 1, 2, 3, 3, 5 Status (status) 1, 2, 1, 2 Tag (Tagg) 1, 3, 1 Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersikkerhet 1, 3, 4, 4 (skrivebeskyttelse)) Units (Process Variable) (Enheter (prosessvariabel)) 1, 3, 2 Upper Range Value (øvre områdeverdi) 5, 2 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 3 Zero Trim (Nullpunktstrim) 1, 2, 3, 3, 1 9

10 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 TRINN 5: TRIMME TRANSMITTEREN MERK Transmittere leveres fullt kalibrert etter ønske eller etter fabrikkstandard for full skala (span = øvre grense for måleområde). Zero Trim (Nullpunktstrim) En nullpunktstrim er en ettpunktsjustering for å kompensere for effektene av monteringsposisjonen. Hvis nullpunktsforskyvningen er mindre enn 3 % fra det sanne nullpunktet, må du følge anvisningene i Bruke feltkommunikatoren nedenfor. Hvis nullpunktsforskyvningen er mer enn 3 % fra det sanne nullpunktet, må du følge anvisningene i Bruke transmitterens nullpunktsjusteringsknapp nedenfor for å endre område. Bruke feltkommunikatoren Hurtigtaster Trinn 1, 2, 3, 3, 1 1. Ventiler transmitteren, og kople til feltkommunikatoren. 2. Legg inn HART-hurtigtastsekvensen i menyen. 3. Følg kommandoene for å utføre en nullpunktstrim. Bruke transmitterens nullpunktsjusteringsknapp 1. Løsne skruen for sertifiseringsmerket, og roter merket slik at nullpunktsjusteringsknappen kommer til syne. 2. Tilfør ønsket trykk for 4 ma-utgangen. 3. Still inn 4 ma-punktet ved å trykke på nullpunktsjusteringsknappen i 2 sekunder. Verifiser at utgangen er 4 ma. LCD-displayet (ekstrautstyr) vil vise ZERO PASS (null gjennomstrømning). Nullpunktsjusteringsknapp 10

11 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 INSTRUMENTERTE SIKKERHETSSYSTEMER Denne delen gjelder 2088-transmittere som brukes i SIS-applikasjoner. MERK Transmitterutgangen er ikke sikkerhetsklassifisert under konfigurasjonsendringer, oppsett med transmittere i multidrop. Bruk alternative metoder for å sikre prosessikkerhet under konfigurasjon og vedlikehold av transmitteren. Installasjon Det kreves ingen spesiell installasjon i tillegg til den standard installasjonspraksis som beskrives i dette dokumentet. Sørg alltid for forsvarlig tetning ved å montere dekslet/dekslene på elektronikkhuset slik at metall er i kontakt med metall. Sløyfen må utformes slik at klemmespenningen ikke faller under 10,5 V likestrøm når transmitterutgangen er 22,5 ma. Sett sikkerhetsbryteren i på-stillingen for å forhindre tilfeldig eller tilsiktet endring av konfigurasjonsdata under normal bruk. Configuration (konfigurasjon) Enhver HART-tilpasset master kan brukes til å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen av 2088-transmitteren. Demping som velges av bruker, vil påvirke transmitterens evne til å reagere på endringer i prosessen som benyttes. Dempingsverdien + reaksjonstid må ikke overskride sløyfekravene. MERK Konfigurasjonen av DCS eller sikkerhetslogikkløser må samsvare med konfigurasjonen av transmitteren.figur 6 identifiserer de to alarmnivåene som er tilgjengelige, og deres driftsverdier. Sett alarmbryteren på HI (høy) eller LO (lav) i henhold til hva situasjonen krever. Figur 6. Alarmnivåer Rosemount-alarmnivå Vanlig drift 3,75 ma (1) 3,9 ma lav metning 4 ma 20 ma 20,8 ma høy metning Namur-alarmnivå (2) Vanlig drift 3,6 ma (1) 4 ma 20 ma 3,8 ma 20,5 ma lav metning høy metning 22,5 (2) (1) Transmittersvikt, maskinvarealarm på LO (lav). (2) Transmittersvikt, maskinvarealarm på HI (høy). MERK Noen registrerte feil angis på den analoge utgangen som et nivå som ligger over høy alarm, uansett hva alarmbryteren står på. 11

12 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Bruk og vedlikehold Funksjonstest og inspeksjon Følgende funksjonstester anbefales. Hvis det blir oppdaget feil i sikkerhetsfunksjonene, skal funksjonstester og korrigerende tiltak dokumenteres på Bruk Tabell 1: Inngangsparametere for å utføre sløyfetest, trimming av analog utgang eller trimming av sensor. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 2088-modellen ( ). Funksjonstest Denne funksjonstesten vil registrere 92 % av de DU-feil som ikke registreres av 2088-modellens automatiske diagnostikk. 1. Forbikople sikkerhets-plc-en og utfør egnede tiltak for å unngå falsk utløsning. 2. Send en HART-kommando til transmitteren for å gå til strømnivå for høy alarm, og verifiser at den analoge strømmen når dette nivået (1). 3. Send en HART-kommando til transmitteren for å gå til strømnivå for lav alarm, og verifiser at den analoge strømmen når dette nivået (2). 4. Utfør en sensorkalibreringskontroll på minst to punkter med punktene i 4 20 ma-området som kalibreringspunkter, og verifiser at ma-utgangen samsvarer med trykkinngangsverdien (3). 5. Tilbakestill sløyfen til full drift. 6. Fjern forbikoplingen og gjenopprett for øvrig normal drift. Produktreparasjon Alle feil som påvises ved transmitterdiagnosen eller funksjonstesten, må rapporteres. Tilbakemelding kan sendes elektronisk til kan repareres ved å skifte ut større komponenter. Følg instruksjonene i referansehåndboken for 2088 (dokumentnummer ) for mer informasjon. Referanse Spesifikasjoner 2088-transmitteren må brukes i samsvar med funksjons- og ytelsesspesifikasjonene som gis i referansehåndboken for 2088-transmitteren. Feilratedata FMEDA-rapporten omfatter feilrater. Denne rapporten er tilgjengelig på (1) Dette tester om det er samsvarsspenningsproblemer som lav inngangsspenning på strøm til sløyfen eller økt ledningsmotstand. Dette tester også om det finnes andre mulige funksjonsfeil. (2) Dette tester om det finnes mulige feil relatert til hvilestrøm. (3) Hvis topunktskalibreringen utføres med elektriske instrumenter, vil denne funksjonstesten ikke registrere noen svikt i sensoren. 12

13 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Verdier for sikkerhetssvikt i 2088 Sikkerhetspresisjon: 2,0 % (1) Responstid for sikkerhet: 1,5 sek Produktets levetid 50 år basert på verste tilfelle av slitasjemekanismer i komponentene ikke basert på slitasjeprosessen i våte materialer. (1) Det tillates en variasjon på 2 % i transmitterens ma-utgang før en sikkerhetsutløsning. Utløserverdier i DCS eller sikkerhetslogikkløseren skal lastreduseres med 2 %. 13

14 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Beijing, Kina Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 14. Den nyeste versjonen finner du på ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management er i samsvar med ATEX-direktivet. Europeisk direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/23/EF) 2088/2090-trykktransmittere God teknisk praksis Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EF) Alle trykktransmittere av modell 2088/2090: EN :2006 Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM) E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnr.: 1V2A8.AE Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Temperaturkode: T5 (Ta = -40 C til + 85 C), fabrikkforseglet, kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnr.: 0V9A7.AX Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Egensikker for bruk i klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G, og klasse III, divisjon 1 Temperaturkode: T4 (Ta = 70 C) i samsvar med Rosemount-tegning Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (Ta = 85 C), kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning

15 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er CSA-godkjent for eksplosjonsfare, er sertifisert i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosjonssikker, egensikker, støvantenningssikker og klasse I divisjon 2 Gjeldende standarder: CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 0-M91, CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 30 M1986, CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 94 M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142 M1987, CAN/CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213 M1987, ANSI/ISA Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G, klasse III. Kan brukes i klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T3C. Kapseltype 4X Fabrikkforseglet. Enkel forsegling. Se kontrolltegning Europeiske sertifiseringer ED ATEX-flammesikker Sertifikatnummer: KEMA97ATEX2378X Gjeldende standarder: EN :2006, EN :2007, EN :2007 Merking: II 1/2 G Ex d IIC T6 (-40 C T amb 40 C); T4 (-40 C T amb 80 C) 1180 Vmaks. = 36 (med utgangskode S) Vmaks. = 14 (med utgangskode N) I1 Spesielle betingelser for sikker bruk (x): 1.Kabel- og kabelinnføringsutstyr skal være sertifisert for flammesikkerhet (type Ex d), egnet for driftsforholdene og riktig installert. 2.Ved bruk av kabelinnføringer skal en tetning umiddelbart monteres ved inngangen til disse. 3.Ubrukte innganger skal lukkes med egnede Ex d-sertifiserte blindplugger. 4.Egnede varmebestandige kabler skal brukes når omgivelsestemperaturen for kablene eller kabelinnføringene vil overskride 65 C. 5.Denne enheten har en tynnvegget membran. Miljøforholdene membranen vil bli utsatt for må tas hensyn til ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 6.Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: BAS00ATEX1166X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T5 Ga ( 55 C Tamb +40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C)

16 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Tabell 1. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N1 ATEX-godkjenning for ikke-tennfarlig drift / type n Sertifikatnr.: BAS 00ATEX3167X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2010 Merking: II 3 D Ex na IIC T5 Gc (-40 C < T amb < +70 C) Ui = maks. 50 Vdc 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. ND ATEX Støv Sertifikatnr.: BAS01ATEX1427X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2009 Merking: II 1 D Ex t IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 V dc; Ii = 22 ma 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.Brukeren må sørge for at maksimal merkespenning og merkestrøm (36 V, 24 ma, likestrøm) ikke overskrides. Alle koplinger til andre apparater eller tilknyttede apparater må ha kontroll over denne spenningen og strømmen tilsvarende en kategori ib -krets i henhold til EN Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 3.Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 4.Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. 16

17 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 IECEx-sertifiseringer E7 IECEx-flammesikker Sertifikatnummer: IECEx KEM X Gjeldende standarder: IEC :2004, IEC :2003, IEC :2004 Merking: Ex d IIC T4 (-20 C T amb C) Ex d IIC T6 (-20 C T amb C) I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia IIC T5 Ga (-55 C T amb 40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C) Tabell 2. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N7 IECEx ikke-tennfarlig / type n Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: EN :202012, EN : 2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc (-40 C Tamb +70 C) Ui = 50 Vdc maks. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. NK IECEx-godkjenning for støv Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2008 Merking: Ex t IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 Vdc; Ii = 24 ma 17

18 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.Enheten har en tynnvegget membran. Miljøforholdene membranen vil bli utsatt for må tas hensyn til ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2.Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 3.Det må brukes ubenyttede kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP66. 4.Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. Japanske sertifiseringer E4 TIIS-godkjenning for flammesikkerhet Ex d IIC T6 Sertifikat TC15874 TC15873 TC15872 TC15871 Beskrivelse 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (uten display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (uten display) Brasilianske sertifiseringer I2 INMETRO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: CEPEL X; Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb T5 (-20 C Tamb +40 C); T4 (-20 C Tamb +60 C) E2 INMETRO-godkjenning for flammesikkerhet (kun 2088-serien) Sertifikatnr.: CEPEL Merking: Ex d IIC T6/T5 Gb T6 (-20 C Tamb +40 C); T5 (-20 C Tamb +60 C) Kina-sertifiseringer I3 Kina Egensikkerhet Sertifikatnr.: GYJ111063X (2088-serien); GYJ111065X (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex ia IIC T4/T5 T4 (-55 C Tamb +70 C); T5 (-55 C Tamb +40 C) 18 Tabell 3. Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V likestrøm I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 F I Tillegg B i referansehåndboken for 2088/2090 (dokumentnummer ) finner du spesielle betingelser for sikker bruk.

19 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 E3 Kina Flammesikker Sertifikatnr.: GYJ (2088-serien); GYJ (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex d IIC T4/T6 T4 (-20 C T amb +40 C); T6 (-20 C T amb +80 C) Se vedlegg B til 2088/2090 -referansehåndboken (dokument nummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. N3 Kina Type n ikke-gnistdannende Sertifikatnr.: GYJ101126X (2088-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex na nl IIC T5 (-40 C Tamb +70 C) Se tillegg B til referansehåndboken for 2088/2090 (dokument nummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjenning er spesifisert. Når det installeres enheter som er merket med flere godkjenningstyper, skal de ikke installeres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du skal permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K1 K5 K6 K7 KB KH Kombinasjonen I1, N1, ED og ND Kombinasjonen E5 og I5 Kombinasjonen C6, I1 og ED Kombinasjonen E7, I7, N7 og NK Kombinasjonen K5 og C6 Kombinasjonen K5, ED og I1 19

20 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April

21 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og

22 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April

23 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G og 2090-trykktransmittere Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. (underskrift) april 16, 2009 (utstedelsesdato) Larrell De Jong (navn trykte bokstaver) Approvals Manager (arbeidstittel trykte bokstaver) 23

24 Rosemount 2088 og 2090 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 EMC-direktiv (2004/108/EF) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G Alle trykktransmittere av modell 2088 og 2090 EN :2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) Trykktransmittere av modell 2088/2090 Sertifikat: BAS00ATEX1166X Egensikker gruppe II kategori 1 G Ex ia IIC T5 (Ta = -55 C til +40 C) Ex ia IIC T4 (Ta = -55 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007 Sertifikat: BAS00ATEX3167X Type n Gruppe II kategori 3 G Ex na nl IIC T5 (Ta = -40 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005 Sertifikat: BAS01ATEX1427X Støv Gruppe II kategori 1 D Ex td A20 T105 C (Tamb -20 C til 85 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN : C11:2006 Sertifikat: KEMA97ATEX2378X Flammesikker Gruppe II kategori 1/2 G Ex d IIC T4 ( 40 C Ex d IIC T6 ( 40 C Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2004 Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 2 av _RMD1010_G_nor.doc 24

25 Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. G ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EU-typevurderingssertifikater KEMA (KEMA) [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 3 av _RMD1010_G_nor.doc 25

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer