Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA"

Transkript

1 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer og brytere Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Grunnleggende konfigurasjon Trinn 6: Trimme transmitteren Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning 2010 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker som tilhører Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / (65) Emerson Process Emerson Process Management Management AS GmbH & Co. OHG Postboks 204 Argelsrieder Feld Porsgrunn Wessling Norge Tyskland Tlf.: +(47) Tlf.: +49 (8153) 9390 Faks: +(47) Faks: +49 (8153) E-post: Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: +86 (10) Faks: +86 (10) VIKTIG MELDING Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount transmitteren. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 3051-modellen (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Montering av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 3051 for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. I en eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved å kun bruke o-ringtetningen sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Ledninger som fører høyspenningsstrøm kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kaberør/kabelinnganger med 1 /2-14 NPT-gjenger. Bruk kun plugger, adaptere, gjennomføringer og kabelrør med kompatible gjenger ved lukking av disse inngangene. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 TRINN 1: MONTERE TRANSMITTEREN Væskeapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/ lufteventilene vender oppover. STRØMNING Gassapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på toppen av eller på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. STRØMNING Flow STRØMNING Dampapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. STRØMNING 3

4 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 1, FORTS... Panelmontering (1) Koplanar flens Rørmontering Tradisjonell flens Rosemount 3051T (1) Panelboltene må kunden anskaffe selv. 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 TRINN 1, FORTS... Hensyn som må tas ved bolting Hvis montering av transmitteren krever montering av prosessflenser, manifolder eller flensadaptere, må du følge disse monteringsretningslinjene for å være sikker på å få en tett forsegling, slik at transmitterene kan yte optimalt. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson. Figur 1 viser vanlige transmitterinstallasjoner med riktig boltlengde for korrekt montering av transmitteren. Figur 1. Vanlige transmitterinstallasjoner A. Transmitter med koplanar flens C. Transmitter med tradisjonell flens og flensadaptere (ekstrautstyr) D. Transmitter med koplanar flens samt manifold og flensadaptere (ekstrautstyr) 4 x 57 mm (2.25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med koplanar flens og flensadaptere (ekstrautstyr) 4 x 44 mm (1.75 in.) 4 x 38 mm (1.50 in.) 4 x 73 mm (2.88 in.) 4 x 44 mm (1.75 in.) Bolter er typisk laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke vises i Figur 2, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Bruk følgende fremgangsmåte ved montering av bolt: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring og bolter av rustfritt stål har et belegg med smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke smøres ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Trekk til boltene med fingrene. 3. Trekk til boltene til første momentverdi i et kryssmønster. Se Figur 2 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene til endelig momentverdi i samme kryssmønster. Se Figur 2 for endelig tiltrekkingsmoment. 5. Bekreft at flensboltene stikker ut gjennom isolasjonsplaten før du trykksetter. 5

6 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 1, FORTS... Figur 2. Strammingsverdier for flens og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Første moment Endelig moment Karbonstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lbs.) 73 Nm (650 in. lbs.) Rustfritt stål (SST) 316 B8M Nm (150 in. lbs.) 34 Nm (300 in. lbs.) 316 R STM 316 SW 316 Når flensene eller adapterne fjernes, må O-ringene undersøkes visuelt. Skift dem ut hvis det er tegn på skade, som hakk eller kutt. Hvis o-ringene skiftes ut, må flensboltene og innstillingsskruene trekkes til på nytt etter montering for å kompensere for at PTFE-o-ringene setter seg. Orientering av rørmontert transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk, er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 3.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 3. Port på lav trykkside for rørmontert transmitter for manometertrykk Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) 6

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 TRINN 2: VURDERE HUSROTASJONEN Slik får du bedre felttilgang til ledninger eller bedre mulighet til å lese av skjermen: 1. Løsne justeringsskruen for husrotasjon. 2. Drei først huset med klokka til ønsket stilling. Hvis du ikke oppnår ønsket stilling på grunn av gjengegrensen, skal du dreie huset mot klokka til ønsket stilling (opp til 360 fra gjengegrensen). 3. Stram til justeringsskruen for husrotasjon igjen. Justeringsskrue for husrotasjon (5/64") TRINN 3: STILLE INN BROER OG BRYTERE Sikkerhet Etter at transmitteren er konfigurert, kan du beskytte konfigurasjonsdataene mot endringer som ikke dekkes av garantien. Hver transmitter er utstyrt med en sikkerhetsbro som kan settes i posisjonen ON (PÅ) for å unngå at konfigurasjonsdataene endres med forsett eller ved et uhell. Broen er merket med Security (Sikkerhet). Simulering Simuleringsjumperen brukes i forbindelse med blokken for analog inngang (AI). Denne broen brukes til å simulere trykkmålingen og brukes som en sperre for AI-blokken. Simuleringsfunksjonen aktiveres ved å flytte broen til posisjonen ON (PÅ) etter at strømmen er koplet til. Denne funksjonen hindrer at transmitteren utilsiktet blir værende i simuleringsmodus. Figur 4. Plassering av transmitterens startkabler ROSEMOUNT 3051 PROFIBUS PA OUTPUT LOCAL OPERATOR INTERFACE ELECTRONICS ASSEMBLY P/N USE DISPLAY TO CONFIGURE -USE EXTENDED COVER TO AVOID DAMAGE 7

8 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 4: KOPLE TIL LEDNINGER OG STRØM Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Koble strømledningene til klemmene som angitt på rekkeklemmemerket Spenningsklemmene er ikke polaritetssensitive positiv/negativ ledning kan tilkoples hvilken som helst av klemmene 3. Sørg for tilstrekkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset koples til neste skjerming hvis kabelen rutes gjennom en koplingsboks koples til en god jordforbindelse ved strømkilden 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 5. Monter eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 6. Sett på plass husets deksel. Figur 5. Jordingsklemme Spenningsklemmer Klemmen som er merket med NC (No Connect), skal ikke brukes. Figur 6. Integrert nettverninnretning og filter Maks m (6234 ft) (avhengig av kabelens egenskaper) Terminatorer DP-nettverk (Hovedstamme) (Sideforbindelse) Signalledninger Strømforsyningsenhet DP/PAkopling/ -forbindelse (Sideforbindelse) Profibus PA-enhet 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 TRINN 4, FORTS... Jording av signalledning La ikke signalledningen gå i kabelrøret eller åpne gater sammen med ledningen med spenningsforsyning eller i nærheten av tungt elektrisk utstyr. Det er jordingspunkter på utsiden av elektronikkhuset og inne i klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transient beskyttelse, eller for å oppfylle lokale bestemmelser. Se trinn 2 nedenfor for å få mer informasjon om hvordan kabelskjermingen bør jordes. 1. Fjern husdekslet som er merket med Field Terminals (feltklemmer). 2. Kople til ledningsparet og jordingspunktet som vist i Figur 7. Kabelskjermingen skal: a. Trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset. b. Være kontinuerlig tilkoplet avslutningspunktet. c. Koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden. Figur 7. Koplingsskjema Minst mulig avstand Trim skjerming og isoler Jording for transientbeskyttelse DP Isoler skjerming Minst mulig avstand Kople skjermingen tilbake til jording på strømkilden 3. Sett på plass husets deksel. Det anbefales at dekslet strammes til det ikke lenger er noen åpning mellom dekslet og huset. 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. Strømforsyningsenhet Likespenningsforsyningen bør gi spenning med mindre enn to prosent rippel. Transmitteren krever mellom 9 og 32 V likestrøm ved klemmene for at den skal fungere med alle funksjoner. Mikrokretsvern DP/PA-koplingen/-forbindelsen inkluderer ofte en integrert spenningsforsyningskondisjoner. Jording Transmitterne er elektrisk isolert til 500 V vekselstrøm rms. Signalledningene kan ikke jordes. Jording av skjermet ledning Jordingsteknikkene for skjermede ledninger krever vanligvis ett enkelt jordingspunkt for den skjermede ledningen for å unngå at det dannes en jordingssløyfe. Jordingspunktet er vanligvis ved spenningsforsyningen. 9

10 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 5: GRUNNLEGGENDE KONFIGURASJON Konfigurering Transmitteren kan konfigureres via det lokale brukergrensesnittet LOI (Local Operator Interface), ved bruk av alternativkode M4, eller via en klasse 2-master (DD- eller DTM-basert). De to grunnleggende konfigureringsoppgavene for Profibus PA-trykktransmitteren er: 1. Tilegne en adresse. 2. Konfigurere tekniske enheter (skalering). MERKNAD Rosemount 3051-enheter med Profibus-profil 3.02 leveres fra fabrikken i INA-modus (Identification Number Adaptation). Denne modusen gjør at transmitteren kan kommunisere med enhver Profibus-kontrollvert der enten den generelle profilen GSD (9700) eller den spesifikke Rosemount 3051-profilen GSD (4444) er innlastet på verten. Det er derfor ikke nødvendig å endre transmitterens identifikasjonsnummer ved oppstart. Tilegne en adresse Trykktransmitteren Rosemount 3051 leveres med den midlertidige adressen 126. Denne må endres til en unik verdi mellom 0 og 125 for at kommunikasjon med verten skal kunne opprettes. Vanligvis er adressene fra 0 til 2 reservert for mastere eller koplinger. Det anbefales derfor å gi transmitteren en adresse mellom 3 og 125. Adressen kan konfigureres via: LOI (se Tabell 1 og Figur 8) Klasse 2-master (se håndboken for klasse 2-masteren for konfigurasjon av adressen) Konfigurere tekniske enheter Med mindre annet er angitt, leveres trykktransmitteren Rosemount 3051 med følgende innstillinger: Målingsmodus: Trykk Tekniske måleenheter: Tommer H 2 O Skalering: Ingen Tekniske enheter må bekreftes eller konfigureres før installasjon. Konfigurerbare enheter er trykk, flow og nivåmålig. Målingstypene Units (enheter) og Low Flow Cutoff (lavstrømningssperre) (hvis aktuelt) kan stilles inn via: LOI (se Tabell 1 og Figur 8) Klasse 2-master se Tabell 2 for parameterkonfigurasjon Konfigurasjonsverktøy Lokalt operatørgrensesnitt (LOI) Hvis du har bestilt det lokale brukergrensesnittet LOI, kan dette brukes for idriftssetting av enheten. For å aktivere det lokale brukergrensesnittet LOI, trykker du på en av konfigureringsknappene som befinner seg nedenfor transmitterens topptagg. Se Tabell 1 og Figur 8 for informasjon om drift og menyer. MERKNAD Knappen må være trykket helt inn (med 10 mm (0,5 in.)). 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 TRINN 5, FORTS... Tabell 1. Bruk av LOI-knapp Knapp Funksjon Navigering Inntasting av tegn Lagre? Rull Flytter deg nedover i Endrer tegnverdi (1) Veksler mellom Save menykategoriene (lagre) og Cancel (avbryt) Enter Velger menykategori Legger inn tegn og tar deg videre Lagrer (1) Tegnene blinker når de kan endres. Figur 8. LOI-meny 1. ADRESSE 2. KALIBRERING 3. ENHETER 4. DEMPING 5. DISPLAY 6. IDENTIFIKASJONSNUMMER 7. AVSLUTT TRYKK STRØMNING NIVÅ TEMPERATUR NULL NEDRE SENSOR ØVRE SENSOR TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER Klasse 2-master Rosemount 3051 Profibus DD- og DTM-filer er tilgjengelige fra EmersonProcess.com/Rosemount eller via din lokale forhandler. I Tabell 2 finner du informasjon om konfigurering av transmitteren for trykkmålinger. I produkthåndboken ( ) finner du informasjon om strømningsog nivåkonfigurasjoner. Tabell 2. Trykkonfigurasjon via klasse 2-master Trinn Funksjoner Sette blokker i modusen Out of Sette transduserblokken i modusen Out of Service (ute av drift) Service (ute av drift) Sette den analoge inngangsblokken i modusen Out of Service (ute av drift) Velg målingstype Sett primærverdien til trykk Velg enheter Velg tekniske enheter primære og sekundære enheter må stemme overens Legg inn skalering Stille inn transduserblokkens innskala til Stille inn transduserblokkens utskala til Stille inn den analoge inngangsblokkens PV-skala til Stille inn den analoge inngangsblokkens utskala til Still inn lineariseringen for den analoge inngangsblokken til none (ingen). Still inn blokkene på Auto Still inn transduserblokken på automatisk modus Still inn den analoge inngangsblokken på automatisk modus 11

12 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 5, FORTS... Vertsintegrering Kontrollvert (klasse 1) Rosemount 3051-enheten benytter kondensert status i henhold til anbefalingene i profil 3.02-spesifikasjonen og NE 107. Mer informasjon om bit-tildeling i kondensert status finner du i håndboken. Riktig GSD-fil må være lastet inn på kontrollverten (Rosemount 3051, spesifikk (rmt4444.gsd) eller profil 3.02, generisk (pa gsd)). Disse filene finner du på eller Konfigurasjonsvert (klasse 2) Riktig DD- eller DTM-fil må være installert på konfigurasjonsverten. Disse filene finner du på TRINN 6: TRIMME TRANSMITTEREN Enhetene er kalibrert fra fabrikken. Etter installering anbefales det å utføre en nullpunktstrim på sensoren for å eliminere feil som kan skyldes monteringsposisjonen eller statiske trykkeffekter. Dette kan gjøres ved å utføre en nullpunktstrim via: LOI (se Tabell 1 og Figur 8) Klasse 2-master se Nullpunktskonfigurasjon via klasse 2-master for parameterinnstillinger Nullpunktskonfigurasjon via klasse 2-master 1. Sett transduserblokken i modusen Out of Service (OOS). 2. Sett enheten under nullpunktstrykk, og la den stabiliseres. 3. Gå til menyen > Enhetskalibrering, og sett nedre kalibreringspunkt til Sett signalgiverblokken i modusen AUTO (Automatisk). 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Emerson Process Management Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 18. Den siste utgaven finnes på Fabrikkgjensidig godkjenning for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) etter godkjenning fra Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer FM-godkjenninger E5 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G. Støvantenningssikker for klasse III, divisjon 1. T5 (Ta = 85 C), fabrikkforseglet, kapseltype 4X I5 Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III, divisjon 1 ved montering i samsvar med Rosemounts tegning ; ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (Ta = 60 C) Kapseltype 4X Inngangsparametere finner du på kontrolltegning Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er CSA-godkjent for eksplosjonsfarlige miljøer, er sertifisert i henhold til ANSI/ISA E6 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D for eksplosjonsfarlige områder innendørs og utendørs. Kapseltype 4X, fabrikkforseglet. Enkel forsegling. C6 Godkjenning for eksplosjonssikkerhet og egensikkerhet. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D ved tilkopling i henhold til Rosemount-tegning Temperaturkode T3C. Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D for eksplosjonsfarlige områder. Kapseltype 4X, fabrikkforseglet. Inngangsparametere finner du på kontrolltegning Enkel forsegling. 13

14 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet og støv Sertifikatnummer: BAS 98ATEX1355X II 1 GD Ex ia IIC T4 (T omg = 60 til +60 C) Støvklassifisering: Ex td A20 T70 C (T amb 20 til 40 C) IP Tabell 3. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN når rekkeklemmen med transient beskyttelse (ekstrautstyr) er montert. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. IA ATEX FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnummer: BAS 98ATEX1355X II 1 G Ex ia IIC T4 (T amb = 60 til +60 C) IP Tabell 4. Inngangsparametere U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 5 µf L i = 10 µh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. N1 ATEX type n og støv Sertifikatnummer: BAS 98ATEX3356X II 3 GD Ex nl IIC T4 (T amb = 40 til +70 C) U i = 40 V likestrøm maks Støvklassifisering: Ex td A22 T80 C (T amb = 20 til 40 C) IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 E8 ATEX flammesikker og støvsikker Sertifikatnummer: KEMA 00ATEX2013X II 1/2 GD Ex d IIC T6 (T amb = 50 til 65 C) Ex d IIC T5 (T amb = 50 til 80 C) Støvklassifisering: Ex td A20/A21 T90 C, IP Maks. V = 55 V likestrøm Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Dette utstyret har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for montering og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid. Kontakt produsenten for mer informasjon om dimensjonene på de flammesikre skjøtene. Japanske sertifiseringer E4 TIIS-flammesikker Ex d IIC T6 Sertifikat C15852 C15853 C15858 C15859 C15860 C15861 Beskrivelse 3051C/D/1 FOUNDATION-feltbuss uten måler 3051C/D/1 FOUNDATION-feltbuss med måler 3051T/G/1 FOUNDATION-feltbuss, SST, silisium uten måler 3051T/G/1 FOUNDATION-feltbuss, legering C-276, silisium uten måler 3051T/G/1 FOUNDATION-feltbuss, SST, silisium med måler 3051T/G/1 FOUNDATION-feltbuss, legering C-276, silisium med måler IECEx-sertifiseringer I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnummer: IECEx BAS X Ex ia IIC T4 (T amb = 60 C) IP66 Tabell 5. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf L i = 0 µh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når apparatet er utstyrt med alternativet for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 15

16 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning E7 IECEx-flammesikker Sertifikatnummer: IECEx KEM X Ga/Gb Ex d IIC T6 ( 50 C til +65 C) T5 ( 50 C til +80 C) Ex td A20/A21 IP66 T90 C IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Dette utstyret har en tynnvegget membran. Installasjon, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for montering og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid. Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. N7 IECEx Type n Sertifikatnummer: IECEx BAS X Ex na nl IIC T5 ( 40 C T a +70 C) IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. Inmetro-sertifiseringer E2 Flammesikker Sertifikatnummer (produsert i Chanhassen, MN): Ex-073/971 Sertifikatnummer (produsert i Brasil): Ex-1383/07X BR-Ex d IIC T6/T5 I2 Egensikkerhet Sertifikatnummer (produsert i Chanhassen, MN): Ex-072/971X Sertifikatnummer (produsert i Brasil): Ex-1412/07X BR-Ex ia IIC T4 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Kinesiske sertifiseringer (NEPSI) E3 Flammesikker Sertifikatnummer: GYJ091065X Ex d IIC T3~T5 DIP A21 TA T90C IP66 I3 Egensikkerhet Sertifikatnummer: GYJ091067X Ex ia IIC T4 DIP A20 TA T70C IP66 Tabell 6. Inngangsparametere FOUNDATION fieldbus U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W L i = 0 C i = 0 FISCO U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W L i 10 µh C i = 5 nf Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjennelse er spesifisert. Når det monteres utstyr som er merket med flere godkjenningstyper, bør det ikke monteres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du bør permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K5 Kombinasjon av E5 og I5 KB Kombinasjon av K5 og C6 KD Kombinasjon av K5, C6, I1 og E8 K6 Kombinasjon av C6, I1 og E8 K8 Kombinasjon av E8 og I1 K7 Kombinasjon av E7, I7 og N7 17

18 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning doc 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1017 Rev. M All Models 3051 Pressure Transmitters EN 61326:2006 EN :2006 PED Directive (97/23/EC) Models 3051CA4; 3051CG2, 3, 4, 5; 3051CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option); 3051HD2, 3, 4, 5; 3051HG2, 3, 4, 5; 3051PD2, 3; and 3051PG2, 3, 4, 5 Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC Certificate No CE-HOU-DNV Module H Conformity Assessment All other model 3051 Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice Model 3051CFx FlowmeterTransmitters (All 3051CFx models are SEP except as noted in the table below) QS Certificate of Assessment - CE-41-PED-H1-RMT USA Module Conformity Assessment Evaluation standards: Model/Range PED Category Group 1 Fluid Group 2 Fluid 3051CFA: 1500# & 2500# All Lines II SEP 3051CFA: Sensor Size 2 150# 6 to 24 Line I SEP 3051CFA: Sensor Size 2 300# 6 to 24 Line II I 3051CFA: Sensor Size 2 600# 6 to 16 Line II I 3051CFA: Sensor Size 2 600# 18 to 24 Line III II 3051CFA: Sensor Size 3 150# 12 to 44 Line II I 3051CFA: Sensor Size 3 150# 46 to 72 Line III II 3051CFA: Sensor Size 3 300# 12 to 72 Line III II 3051CFA: Sensor Size 3 600# 12 to 48 Line III II 3051CFA: Sensor Size 3 600# 60 to 72 Line IV III 3051CFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2 I SEP 3051CFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 3051CFP: 1-1/2 Threaded & Welded II I File ID: 3051_ CE Marking Page 2 of 5 K:\prodappr\EUCDOCS\3051_RMD1017M.doc 19

20 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount

22 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning 22

23 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 doc Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN erklærer under eneansvar at produktet, produsert av EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. M Trykktransmittere av modell 3051 Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. Vice President Quality (tittel trykte bokstaver) Timothy J. Layer 17. desember 2009 (navn trykte bokstaver) (utstedelsesdato) Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 1 av _RMD1017M_nor.doc 23

24 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning EMC-direktiv (2004/108/EC) Alle andre 3051-trykktransmittere EN 61326:2006 EN :2006 PED-direktiv (97/23/EC) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. M Trykktransmittermodellene 3051CA4; 3051CG2, 3, 4, 5; 3051CD2, 3, 4, 5 (også med alternativ P9); 3051HD2, 3, 4, 5; 3051HG2, 3, 4, 5; 3051PD2, 3; og 3051PG2, 3, 4, 5 QS-vurderingssertifikat EC-sertifikatnummer CE-HOU-DNV Modul H-samsvarsvurdering Alle andre trykktransmittere av modell 3051 God teknisk praksis Transmittertilbehør: Membrantetning prosessflens manifold God teknisk praksis Strømningsmålertransmittere av modell 3051CFx (alle 3051CFx-modeller er SEP, med unntakene angitt i tabellen nedenfor) QS-vurderingssertifikat CE-41-PED-H1-RMT USA Modul -konformitetsvurdering Evalueringsstandarder: Modell/område PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 3051CFA: 1500# og 2500# Alle linjer II SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 150# 6 til 24 linje I SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 300# 6 til 24 linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# 6 til 16 linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# 18 til 24 linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# 12 til 44 linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# 46 til 72 linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 300# 12 til 72 linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# 12 til 48 linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# 60 til 72 linje IV III 3051CFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2 I SEP 3051CFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 3051CFP: 1-1/2 Gjenget og sveiset II I Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 2 av _RMD1017M_nor.doc 24

25 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 ATEX-direktiv (94/9/EC) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. M 3051-trykktransmittere med 4 20mA/Hart-utgang BAS97ATEX1089X-sertifikat for egensikkerhet og støvinntrenging Utstyrsgruppe II, kategori 1 GD Ex ia IIC T5 eller T4, T5 ( 60 C Ta +40 C), T4 ( 60 C Ta +70 C); Ex td A20 IP66 T80 C Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007; EN :2006; EN :2004 BAS00ATEX3105X Sertifikat, type n og støv Utstyrsgruppe II, kategori 3 GD Ex na nl IIC T5 ( 40 C Ta +70 C); Ex td A22 IP66 T80 C ( 20 C Ta +40 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005; EN :2006; EN : trykktransmittere med Fieldbus/Profibus-utgang BAS98ATEX1355X Sertifikat for egensikkerhet og støvinntrenging Utstyrsgruppe II, kategori 1 GD Ex ia IIC T4 ( 60 C Ta +60 C); Ex td A20 IP66 T70 C ( 20 C Ta +40 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007; EN :2006; EN :2004 Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 3 av _RMD1017M_nor.doc 25

26 Rosemount 3051 Hurtiginstallasjonsveiledning EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. M BAS98ATEX3356X Sertifikat, type n og støv Utstyrsgruppe II, kategori 3 GD Ex nl IIC T5 (Ta = 40 C til +70 C); Ex td A22 IP66 T80 C ( 20 C Ta +40 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005; EN :2006; EN : trykktransmittere med FISCO-utgang BAS98ATEX1355X Sertifikat for egensikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 ( 60 C Ta +60 C); Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007 Trykktransmittere av modell 3051 KEMA00ATEX2013X Sertifikat for flammesikkerhet og støv Utstyrsgruppe II, kategori 1/2 G Ex d IIC T6 eller T5, T6 ( 50 C Ta +65 C), T5 ( 50 C Ta +80 C); Utstyrsgruppe II, kategori 1/2 D Ex td A20/A21 IP6x T90 C Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN :2006; EN :2004 Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 4 av _RMD1017M_nor.doc 26

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer