BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN= (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene må leses før installasjon, drift og vedlikehold av dette apparatet.

2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING OG SIKKERHET Generelt CE-merking og godkjenning Ansvarsfraskrivelse Copyright Driftsforhold Sikkerhet Navneplate og Sikkerhetsetiketter Spesifikk maskinytelse Støynivå TRANSPORT OG LAGRING Mottak av forsendelse og utpakking Håndtering Løfte Lagring Gjenvinning og slutten på produktets liv Beskrivelse Konfigurasjoner Terminologi Design av viktige deler Ytelse og driftsgrenser INSTALLASJON Plassering Delvise monteringer Grunnlag Innstøping Første innretting Rørsystem Sjekk av endelig akselinnretting Elektriske koblinger Beskyttelsessystemer FERDIGSTILLELSE, OPPSTART, DRIFT(SSTART) OG DRIFTSSTANS Prosedyre før ferdigstillelse Smøremidler for pumpen Åpen impellerklaring Rotasjonsretning Beskyttelse Påfyll og tilleggsutstyr Starte pumpen Kjøre pumpen Stopp og driftstans Hydraulisk, mekanisk og elektrisk drift VEDLIKEHOLD Generelt Vedlikeholdsplan Reservedeler Anbefalte reservedeler Påkrevde redskaper Dreiemomenter for festing Justere impellerens klaring Demontering Undersøkelse av deler Montering Tetningsarrangementer FEIL; ÅRSAKER OG BOTEMIDLER DELELISTER OG TEGNINGER CPX og CPXN CPXR CPXP Tilleggsopplysninger for CPX, CPXR, CPXN og CPXP Deler som kan ombyttes Hovedarrangementstegning SERTIFISERING ANNEN RELEVANT DOKUMENTASJON OG MANUALER Flere brukerveiledninger Merknader om endring Tillegsinformasjonskilder...41 Side 2 av 44

3 REGISTER Side Side Anbefalt fettsmøring (5.2.3) Anbefalt oljesmøring (5.2.1) Anbefalte fyllmengder (se 5.2.2) Anbefalte reservedeler (6.4) Annen relevant dokumentasjon og manualer (10).. 41 Ansvarsfraskrivelse (1.3)... 4 ATEX Merking ( )... 7 Beskyttelse (5.5) Beskyttelsessystemer (4.9) Bestilling av reservedeler (6.3.1) Bruksgrenser (3.4.1) CE-merking og godkjenning (1.2)... 4 Copyright (1.4)... 4 Delelister (8) Deler som kan ombyttes (8.5) Delvise monteringer (4.2) Demontering (6.8) Dreiemomenter for festing (6.6) Driftsforhold (1.5)... 4 Elektriske koblinger (4.8) Feil; årsaker og botemidler (7) Feilsøking (se 7) Flere brukerveiledninger (10.1) Gjenvinning (2.5) Grunnlag (4.3) Håndtering (2.2) Hovedarrangementstegning (8.6) Hydraulisk, mekanisk og elektrisk drift (5.10) Innstøping (4.4) Inspeksjon (6.2.1 og 6.2.2) Installasjon (4) Justere impellerens klaring (6.7) Kilder, tilleggsinformasjon (10.3) Kjøre pumpen (5.8) Konfigurasjoner (3.1) Konstruksjon av viktige deler (3.3) Lagerstørrelser og kapasiteter (5.2.2) Lagring av reservedeler (6.3.2) Lagring, pumpe (2.4) Løfte (2.3) impellerklaring (se 5.3 og 6.7) Lydnivå (1.9, Støynivå)... 9 Merknader om endring (10.2) Montering (6.10) Mottak og utpakking (2.1) Navneplate (1.7.1)... 8 Nedmontering (6.8, Montering) Overholdelsens rekkevidde, ATEX ( )...7 Påfyll og tilleggsutstyr (5.6)...18 Påkrevde redskaper (6.5)...23 Plassering (4.1)...12 Prosedyre før ferdigstillelse (5.1)...16 Remontering (6.10, Montering)...26 Reservedeler (6.3)...23 Rørsystem (4.6)...13 Rotasjonsretning (5.4)...18 Sertifisering (9)...41 Sikkerhet, beskyttelsessystemer (se 1.6 og 4.9) Sikkerhetsetiketter (1.7.2)...8 Sikkerhetsmerker (1.6.1)...5 Sikkerhetstiltak (1.6.3)...5 Slutten på produktets liv (2.5)...10 Smøreplan (5.2.5)...18 Smøring (se 5.1.1, 5.2 og 6.2.3) Snittegninger (se 8)...33 Spesifikk maskinytelse (1.8)...9 Starte pumpen (5.7)...19 Stopp og driftstans (5.9)...21 Stopp/start-frekvens (5.8.5)...20 Tegninger (8)...33 Terminologi (3.2)...11 Tetningsarrangementer (6.11)...28 Tilleggsinformasjonskilder (10.3)...41 Innretting av aksel (se 4.3, 4.5 og 4.7) Undersøkelse av deler (6.9)...26 Varmeekspansjon (4.5.1)...12 Vedlikehold (6)...21 Vedlikeholdsplan (6.2)...22 Vibrasjon (5.8.4)...20 Ytelse (3.4)...11 Side 3 av 44

4 1 INNLEDNING OG SIKKERHET 1.1 Generelt Disse instruksjonene må alltid oppbevares nær der produktet blir brukt eller direkte sammen med produktet. Flowserve-produkter blir designet, utviklet og produsert med den aller nyeste teknologi og i moderne anlegg. Enheten blir produsert med stor nøyaktighet og grundig kontinuerlig kvalitetskontroll, ved hjelp av avanserte kvalitetsteknikker og sikkerhetskrav. Flowserve dedikerer seg til en kontinuerlig kvalitetsforbedring og å stå til tjeneste for enhver ytterligere informasjon om produktet hva angår installasjon og drift eller om dets støtteprodukter, reparasjon og diagnosetjenester. Disse instruksjonene er ment å tilrettelegge for at du kan bli kjent med produktet og tillatt bruk av det. Det er viktig å bruke produktet i henhold til disse instruksjonene for å sikre at det fungerer på en pålitelig måte og unngå farer. Disse instruksjonene tar kan hende ikke hensyn til lokalt regelverk; pass på at disse reglene følges av alle, også de som installerer produktet. Koordiner alltid reparasjoner med personellet som bruker apparatet, og følg alle sikkerhetsregler og gjeldende regler for sikkerhet og helse. Disse instruksjonene må leses før installasjon, bruk, og vedlikehold av dette apparatet hvor som helst i verden. Utstyret må ikke tas i bruk før alle betingelsene som angår sikkerhetsinsbetingelsene i disse instruksjonene har blitt etterkommet. Hvis man ikke følger og bruker disse brukerinstruksjonene, betraktes dette som feil bruk. Skade på personer eller produkt, forsinkelse eller svikt forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av Flowserves garanti. 1.2 CE-merking og godkjenning Det er juridisk påkrevd at maskineri og utstyr som tas i bruk innenfor visse regioner i verden skal følge direktiver for CE-merking som gjelder maskineri, og der det er mulig, lavspenningsutstyr, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), trykkapparatdirektiv (PED) og utstyr for potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX). Der det er mulig, dekker direktivene og alle tilleggsgodkjennelser viktige sikkerhetsaspekter som angår maskineri og utstyr og tilfredsstillende antall tekniske dokumenter og sikkerhetsinstruksjoner. Der det er anvendelig, innbefatter dette dokumentet informasjon som er relevant for disse direktivene og godkjenningene. For å bekrefte om godkjenningene gjelder og om produktet er CE-merket, skal du sjekke serienummeret og sertifikasjonen. (Se kapittel 9, Serifisering.) 1.3 Ansvarsfraskrivelse Informasjonen i denne brukerveiledningen skal så vidt vi vet, være pålitelig. Tross alle forsøk fra Flowserce på å gi riktig og all nødvendig informasjon, kan innholdet i denne manualen virke utilstrekkelig, og Flowserve garanterer ikke at det er fullstendig eller nøyaktig. Flowserve produserer produkter i henhold til nøyaktige standarder i International Quality Management System, slik det er sertifisert og kontrollert av eksterne organisasjoner for kvalitetssikring. Ekte deler og tilleggsutstyr har blitt designet, testet og bygd inn i produktet for å hjelpe med å sikre fortsatt produktkvalitet og ytelse. Da Flowserve ikke kan teste deler og tilleggsutstyr fra andre leverandører, kan feilaktig innbygging av slike deler og tilleggsutstyr påvirke produktenes ytelse og sikkerhet på en skadelig måte. Å ikke velge, installere eller bruke godkjente deler og tilleggsutstyr fra Flowserve på riktig måte anses som feil bruk. Skade eller svikt forårsaket av feil bruk dekkes ikke av Flowserves garanti. I tillegg kan enhver modifikasjon av Flowserve-produkter eller fjerning av originale komponenter skade disse produktenes sikkerhet i bruk. 1.4 Copyright Vi forbeholder oss alle rettigheter. Ingen del av disse instruksjonene kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller sendes i noen form eller på noen måte uten forhåndsgodkjennelse fra Flowserve. 1.5 Driftsforhold Dette produktet har blitt valgt for å etterkomme spesifikasjonene i kjøpsordren din. Godkjennelsen av disse betingelsene har blitt sendt separat til kjøperen. En kopi skal oppbevares sammen med disse instruksjonene. Produktet må ikke brukes utenfor parametrene som er spesifisert for anvendelsen. Hvis det er noen tvil om produktet passer til tiltenkt bruk, kontakt Flowserve for råd. Oppgi serienummer. Hvis bruksbetingelsene i ordren din skal endres (for eksempel pumpet væske, temperatur eller drift), ber vi om at brukeren ber om skriftlig godkjennelse fra Flowserve før oppstart. Side 4 av 44

5 1.6 Sikkerhet Oppsummering av sikkerhetsmerker Denne brukerveiledningen inneholder spesifikke sikkerhetsmerker. Å ikke følge en instruksjon kan medføre fare. De spesifikke sikkerhetsmerkene er: Dette symbolet indikerer elektriske sikkerhetsinstrukser hvor ikke-samsvar vil ha innvirkning på personsikkerheten eller kan føre til dødsfall. Dette symbolet indikerer sikkerhetinstrukser hvor ikke-samsvar vil føre til stor fare for personsikkerheten eller kan føre til dødsfall. Dette symbolet indikerer sikkerhetsinstrukser for farlige eller giftige væsker hvor ikke-samsvar vil ha innvirkning på personsikkerheten og kan føre til dødsfall. Dette symbolet indikerer sikkerhetsinstruksjoner hvor ikke-samsvar vil innebære risiko på sikker bruk og personsikkerheten og som kan føre til skade på utstyr eller eiendom. Dette symbolet indikerer merke for eksplosjonsfarlig atmosfære i henhold til ATEX. Det brukes i sikkerhetsinstruksjoner der ikke-samsvar i det farlige området kan forårsake risiko for eksplosjon. Dette symbolet brukes i sikkerhetsinstruksjoner for å minne deg på om ikke å gni metalloverflater med en tørr klut; pass på at kluten er fuktig. Det brukes i sikkerhetsinstruksjoner der det å ikke følge disse instruksjonene i det farlige området kan forårsake eksplosjonsfare. Dette tegnet er ikke et sikkerhetssymbol, men indikerer en viktig instruksjon i monteringsprosessen Personellets kvalifikasjoner og opplæring Alt personell som er involvert i drift, installasjon, inspeksjon og vedlikehold av enheten, må være kvalifisert til å utføre arbeidet dette omfatter. Om personellet det gjelder, ikke allerede har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene, må de få riktig opplæring. Om påkrevd, kan operatøren gi produsenten/leverandøren i oppdrag å gi riktig opplæring. Koordiner alltid reparasjoner med personell som er ansvarlig for drift og helse og sikkerhet, og følg alle anleggets sikkerhetsregler og gjeldende lover og regler for sikkerhet og helse Sikkerhetstiltak Dette er en oppsummering av betingelser og tiltak for å hindre skade på personell og skade på miljøet og utstyr. For produkter som brukes i mulig eksplosive atmosfærer, gjelder også kapittel VEDLIKEHOLDSARBEID MÅ ALDRI UTFØRES MENS PUMPEENHETEN ER TILKOBLET STRØM BESKYTTELSEN MÅ ALDRI FJERNES MENS PUMPEN ER I DRIFT DRENER PUMPEN OG ISOLER RØRLEDNINGEN FØR PUMPEN DEMONTERES Det må tas hensiktsmessige sikkerhetsforholdsregler når det pumpes farlige væsker. FLUORO-ELASTOMERER (når montert på pumpeenheter.) Når en pumpe har nådd en temperatur på over 250 ºC (482 ºF), vil det oppstå delvis oppløsning av fluoro-elastomerer (f.eks. Viton). I denne tilstanden er disse ekstremt farlige og hudkontakt må derfor unngås. HÅNDTERING AV KOMPONENTER Mange fine deler på pumpen har skarpe hjørner, og riktige vernehansker og utstyr skal derfor brukes når disse håndteres. Hvis tunge deler på over 25 kg (55 lb) skal løftes, skal det brukes en kran i samsvar med størrelsen og i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. VARMESJOKK Hurtige temperaturendringer i væsken i pumpen kan føre til varmesjokk som kan forårsake skade eller brudd på komponenter, og bør derfor unngås. BRUK ALDRI VARME TIL Å FJERNE IMPELLEREN Innfanget smøremiddel eller gass kan forårsake eksplosjon. VARME (og kalde) DELER Dersom varme eller kalde deler eller utstyr for hjelpeoppvarming kan være til fare for operatører eller personer som går i nærheten av pumpen, må anlegget være organisert slik at man unngår kontakt med det ved uhell. Hvis det ikke lar seg gjøre å beskytte pumpen helt, må tilgang til maskinen begrenses kun til vedlikeholdspersonalet. Det skal også settes opp godt synlige advarsler og skilt for personer som går i nærheten av maskinen. Merk: Side 5 av 44

6 Lagre må ikke isoleres, og drivmotorer og lagre kan bli varme under drift. Hvis temperaturen overstiger 80 C (175 F) eller er under -5 C (23 F) på et begrenset område, eller overskrider lokale forskrifter, må man gjennomføre handlingene som er beskrevet ovenfor FARLIGE VÆSKER Når det pumpes farlige væsker må man være nøye med å unngå kontakt med væsken, ved passende plasseringen av pumpen, begrense tilgang for personalet, samt gi riktig opplæring til operatører. Hvis væsken er brannfarlig og eller eksplosiv, må strenge sikkerhetsregler anvendes. Pakninger må ikke brukes når det pumpes farlige væsker. UNNGÅ FOR MYE EKSTERN BELASTNING PÅ RØRLEDNINGEN Bruk ikke pumpen til å støtte rørledningen. Med mindre du har fått skriftlig tillatelse fra Flowserve må det ikke monters ekspansjonsmuffer slik at trykket fra disse, på grunn av innvendig trykk, har innvirkning på pumpeflensen. TØRR PUMPEN MÅ ALDRI KJØRES SØRG FOR RIKTIG SMØRING (Se kapittel 5, Ferdigstilling, oppstart, driftstart og driftstans.) SJEKK RETNINGEN PÅ MOTORROTASJONEN KUN MED KOBLINGSELEMENTET/BOLTENE BORTE Det å starte i motsatt rotasjonsretning vil skade pumpen. START PUMPEN MED UTLØPSVENTILEN DELVIS ÅPNET (Hvis ikke noe annet er angitt et spesifikt sted i brukerveiledningen.) Dette anbefales for å minimalisere risikoen for overbelastning og skade på pumpen eller motoren på full eller null gjennomstrømning. Pumper kan bare startes med ventilen åpnet ytterligere på installasjoner der denne situasjonen ikke kan forekomme. Pumpens utløpskontrollventil vil kanskje måtte justeres for å tilpasses driften etter oppkjøringsprosessen. (Se kapittel 5, Ferdigstillelse, oppstart, drifts(start) og driftsstans.) INNLØPSVENTILER SKAL VÆRE HELT ÅPNE NÅR PUMPEN GÅR Å la pumpen gå på null gjennomstrømning eller under anbefalt minimumsgjennomstrømning vil forårsake skade på pumpen og den mekaniske tetningen. IKKE LA PUMPEN GÅ PÅ UNORMALT HØYE ELLER LAVE STRØMNINGSRATER Å la pumpen gå på en strømningsrate som er høyere enn normalt eller på en strømningsrate uten baktrykk på pumpen kan overbelaste motoren og forårsake kavitajson. Lave strømningsrater kan forårsake en reduksjon i pumpens/lagerets levetid, overoppheting av pumpen, ustabilitet og kavitajson /vibrasjon Produkter brukt i potensielt eksplosive atmosfærer Tiltak skal: Unngå for høy temperatur Hindre oppbygging av eksplosive blandinger Hindre gnistdannelse Hindre lekkasjer Vedlikeholde pumpen for å unngå farer Følgende instruksjoner for pumper og pumpeenheter når de installeres i mulig eksplosive atmosfærer må følges for å sikre beskyttelse mot eksplosjon. For ATEX må både elektrisk og ikke-elektrisk utstyr følge kravene i Europeisk Direktiv 94/9/EC. Følg alltid regionale lovlige Ex-krav, f.eks. Ex elektrisk utstyr utenfor EU må kanskje ha sertifisering til annet enn ATEX f.eks IECEx, UL Rammene for overholdelse Bruk apparatet kun i områder der det passer. Sjekk alltid at motoren, motorkoblingsoppstillingen, tetning og pumpe er korrekt klassifisert og/eller sertifisert for klassifikasjonen av den spesifikke atmosfære der de skal installeres. Når Flowserve kun har levert pumpe med fri aksel, gjelder Ex-klassifiseringen bare pumpen. Den parten som er ansvarlig for å sette sammen ATEXpumpesettet skal velge motor og alt annet tilleggsutstyr, med den nødvendige CE-merkingen/ konformitetserklæringen, noe som gjør at det passer for området hvor det skal installeres. Effekten fra en variabel frekvensdrift (VFD) kan forårsake tilleggsoppvarming som påvirker motoren. På pumpeinstallasjoner som er kontrollert av en VFD, må ATEX-sertifiseringen for motoren inneholde at den dekker situasjonen der elektrisiitetstilførsel kommer fra VFD. Dette spesielle kravet gjelder ennå, selv om VFD er i et trygt område. Side 6 av 44

7 Merking Et eksempel på merking av ATEX-utstyr vises under. Den faktiske klassifiseringen av pumpen blir gravert inn på navneplaten. Utstyrsgruppe I = Gruvedrift II = Ikke-gruvedrift Kategori 2 eller M2 = sterk beskyttelse 3 = normalt beskyttelsesnivå Gass og/eller støv G = Gass D = Støv c = konstruksjonssikkerhet (i samsvar med EN ) II 2 GD c IIC 135 ºC (T4) Gassgruppe (kun maskinkategori 2) IIA Propan (vanligvis) IIB Etylen (vanligvis) IIC Hydrogen (vanligvis) Maksimal overflatetemperatur (temperaturklasse) (se kapittel ) Unngå for høye overflatetemperaturer PASS PÅ AT UTSTYRETS TEMPERATURKLASSE PASSER FOR FARESONEN Pumpens væsketemperatur Pumper har temperaturklasse som du finner i ATEX Exklassifisering på navneplaten. Disse er basert på en maksimal omsluttende temperatur på 40 ºC (104 ºF), forhør deg hos Flowserve angående høyere omsluttende temperaturer Overflatetemperaturen på pumpen påvirkes av temperaturen i væsken som behandles. Maksimalt tillatt væsketemperatur avhenger av ATEXtemperaturklassen og må ikke overskride verdiene i følgende tabell: Temperaturklasse EN T6 T5 T4 T3 T2 T1 Maksimalt tillatt overflatetemperatur 85 C (185 F) 100 C (212 F) 135 C (275 F) 200 C (392 F) 300 C (572 F) 450 C (842 F) Temperaturgrense for behandlet væske Kontakt Flowserve Kontakt Flowserve 115 C (239 F) * 180 C (356 F) * 275 C (527 F) * 400 C (752 F) * * Tabellen tar bare ATEX-temperaturklassen i betraktning. Pumpens konstruksjon eller materiale, så vel som komponentenes konstruksjon eller materiale kan begrense væskens arbeidstemperatur ytterligere. Temperaturen øker i tetningene og lagrene, og på grunn av den minimale tillatte strømningsraten må dette tas med i beregningen i de oppførte temperaturene. Ansvaret for samsvar med spesifisert maksimal væsketemperatur ligger hos anleggets operatør. Temperaturklassifikasjonen Tx brukes når væsketemperaturen varierer og pumpen må brukes i forskjellige atmosfærer som er klassifisert om eksplosive. I dette tilfellet er brukeren ansvarlig for å sikre at pumpens overflatetemperatur ikke overgår den som er tillatt der pumpen faktisk er installert. Unngå mekanisk, hydraulisk eller elektrisk overbelastning ved å bruke motorens automatiske stopp for overbelastning, temperaturovervåkning eller kraftovervåkning og utfør rutinemessig overvåkning av vibrasjoner. I omgivelser med mye støv eller skitt, skal du foreta regelmessige kontroller og fjerne skitt fra områder rundt smale klaringer, lagerhus og motorer. Der det er fare for at pumpen kjøres mot en lukket ventil, noe som fører til høy ekstern overflatetemperatur i væske og pumpehus, skal du montere på en ekstern temperaturbeskyttelsesanordning. Pumper kun med impeller som er gjenget på Ikke prøv å sjekke rotasjonsretningen mens koblingselementet/boltene er montert på på grunn av risiko for farlig kontakt mellom roterende og stasjonære komponenter. Pumper kun med impellerl med kilespor Hvis det er en eksplosjonsfarlig atmosfære under installasjonen, skal du ikke prøve å sjekke rotasjonsretningen ved å starte pumpen uten at den er fylt. Selv en kort kjøretid kan gi høy temperatur, noe som fører til kontakt mellom roterende og stasjonære komponenter. Tilleggskrav bare for CPXP-pumper Der systemdriften ikke sikrer kontroll med fyllingen, slik den er definert i disse brukerinstruksjonene, og maksimalt tillatt overflatetemperatur på T-klassen kan overgås, skal du feste en ekstern anordning for temperaturbeskyttelse Hindre oppbygging av eksplosive blandinger SIKRE AT PUMPEN ER KORREKT FYLT OG VENTILERT OG IKKE GÅR TØRR Sikre at pumpen og relevant innløps- og utløpsrør er helt fylt med væske hele tiden mens pumpen er i drift, slik at en eksplosiv atmosfære hindres. Side 7 av 44

8 I tillegg er det svært viktig at tetningskamrene, hjelpeakseltetningssystemet og alle varme- og kjølesystemer er korrekt fylt. Hvis driften av systemet ikke kan unngå denne tilstanden, skal du feste en passende beskyttelsesanordning mot tørrgang (for eksempel væskeregistrering eller en kraftovervåkningsanordning). For å unngå mulige farer ved utslipp fra damp eller gass til atmosfæren, må det omliggende området være godt ventilert Hindre gnister For å hindre mulig fare på grunn av mekanisk kontakt, må koblingsbeskyttelsen ikke avgi gnister. For å hindre mulig fare på grunn av at strøm føres inn ved et uhell og lager en gnist, må grunnplaten være godt jordet. Unngå statisk elektrisitet: ikke gni ikke-metalliske overflater med en tørr klut, sikre at kluten er fuktig. For ATEX må koblingen som velges, være i samsvar med 94/9/EC, og den må være korrekt innrettet Vedlikehold for å unngå fare KORREKT VEDLIKEHOLD ER PÅKREVD FOR Å UNNGÅ MULIGE FARER SOM KAN FØRE TIL RISIKO FOR EKSPLOSJON Ansvaret for å overholde vedlikeholdsinstruksjonene ligger hos anleggets operatør. For å unngå mulig eksplosjonsfare under vedlikehold må redskapene, rensingen og malingsmaterialer som brukes, ikke føre til gnistdannelse eller påvirke omgivelsene på en negativ måte. Der hvor slike redskaper eller materialer utøver en risiko, må vedlikehold utføres på et trygt område. Det anbefales at du bruker en vedlikeholdsplan og timeplan. (Se kapittel 6, Vedlikehold.) 1.7 Navneplate og Sikkerhetsetiketter Navneplate For nærmere opplysninger om navneplaten, se Konformitetserklæring eller separat dokumentasjon lagt ved denne brukerveiledningen Sikkerhetsetiketter Tilleggskrav for pumper på ikke-metalliske grunnplater Når metallkomponenter festes på en ikke-metallisk grunnplate, må de være jordet enkeltvis Hindre lekkasje Pumpen må bare brukes til å behandle væsker den har blitt godkjent å ha korrekt korrosjonsresistans for. Unngå at væske blir fanget i pumpen og tilknyttede rør på grunn av at innløps- og utløpsventilene lukkes. Det kan forårsake farlig høye trykk om væsken tilføres varme. Dette kan skje om pumpen er stasjonær eller går. Utbrudd av væsker som inneholder faste legemer på grunn av frysing, må unngås ved å tørke eller beskytte pumpen og tilleggssystemer. Når det er mulig fare for tap av tetningens sperrevæske eller utvendig skylling, må væsken overvåkes. Hvis lekkasje av væske til atmosfæren fører til fare, skal du installere en anordning for væskeregistrering. Kun oljesmurte enheter: Side 8 av 44

9 Pumpens støynivå er avhengig av flere driftsfaktorer, strømningsrate, rørsystemets konstruksjon og bygningens akustiske egenskaper, slik at de angitte verdiene underlegges 3 dba-toleranse og ikke kan garanteres. 1.8 Spesifikk maskinytelse For ytelsesparametre se kapittel 1.5, Driftsforhold. Der dataene for ytelse har blitt levert separate til kjøperen, skal disse anskaffes og oppbevares sammen med denne brukerveiledningen Støynivå Man må være oppmerksom på at personell kan eksponeres for støyen, og lokal lovgivning vil definere når det er behov for å veilede personell om støybegrensning, og der man må redusere personellets utsettelse for støy. Dette er vanligvis 80 til 85 dba. Den vanlige måten å gå fram på, er å kontrollere tiden der operatørene blir utsatt for støy, eller at maskinen monteres i innkledning for å redusere avgitt lyd. Du har kanskje alt angitt et begrensende støynivå da maskinen ble bestilt, men om det ikke ble bestemt noen krav til støynivå, må du være oppmerksom på følgende tabell som gir en indikasjon på utstyrets støynivå slik at du kan gjennomføre de nødvendige tiltakene i anlegget ditt. På lignende måte er den motorstøyen som forutsettes i pumpe og motor -støyen, den som vanligvis forventes fra standard og høyeffektivitetsmotorer når de driver pumpen direkte, under belastning. Merk at en motor som drives av en inverter kan vise økt støy ved noen hastigheter. Hvis man kun kjøper en pumpeenhet for montering til egen drivmotor, skal støynivået kun fra pumpen, som vist i tabellen, legges til støynivået fra motoren. Dette kan oppgis av motorleverandøren. Forhør deg hos Flowserve eller en støyspesialist hvis du har behov for hjelp til å kombinere verdiene. Det anbefales at der støyen nærmer seg en forhåndsbestemt grense, skal man gjøre målinger på stedet. Verdiene er i korrekt trykknivå L pa på 1 m (3.3 ft) fra maskinen, for frie feltforhold over en reflekterende flate. For å anslå korrekt kraftnivå L WA (re 1pW) skal du legge 14 dba til det akseptable trykknivået. Motorstørrelse og hastighet kw (hp) Vanlig lydtrykknivå, L pa ved 1 m referanse 20 µpa, dba r/min r/min r/min r/min Bare Pumpe og Bare Pumpe og Bare Pumpe og Bare Pumpe og pumpe motor pumpe motor pumpe motor pumpe motor <0.55(<0.75) (1) (1.5) (2) (3) (4) (5) (7.5) (10) (15) (20) (25) (30) (40) (50) (60) (75) (100) (120) (150) (200) (270) (400) Støynivået til maskiner i dette området vil for det meste være verdier som krever støykontroll, men vanlige verdier passer ikke Merk: for og 960 r/min reduser r/min-verdier med 2 dba. For 880 og 720 r/min reduser r/min-verdier med 3 dba. Side 9 av 44

10 2 TRANSPORT OG LAGRING 2.1 Mottak av forsendelse og utpakking Rett etter mottak av maskinen må du sjekke forsendelses-/fraktdokumenter for å se om den er fullstendig og at det ikke har oppstått noen skade under transport. Enhver mangel og/eller skade må straks rapporteres til Flowserve og må mottas skriftlig i løpet av én måned etter mottak av maskinen. Krav som kommer inn senere, godtas ikke. Sjekk alle kasser, esker eller innpakninger for alt tilleggsutstyr eller reservedeler som kan pakkes separat sammen med utstyret eller som er festet til sideveggene på kassen eller maskinen. Hvert produkt har et unikt serienummer. Sjekk at dette nummeret tilsvarer det som er angitt og oppgi alltid dette tallet i korrespondansen din, så vel som når du bestiller reservedeler eller annet tilleggsutstyr. 2.2 Håndtering Esker, kasser, paller eller kartonger kan lastes av ved hjelp av en gaffeltruck eller slynger, avhengig av deres størrelse og konstruksjon. 2.3 Løfte Du må bruke en kran for alle pumpesett som er tyngre enn 25 kg (55 lb). Løfting må utføres av fullt ut opplært personell, i henhold til lokalt regelverk Pumpen og grunnplaten av støpejern skal løftes som vist: Der hvor grunnplaten er av brettet stål, er det ingen spesifikke løftepunkter for hele maskinen (hvis ikke dette er angitt). Alle løftepunkter som kan ses, er der bare for å demontere deler til service. Slynger, rep og annet løfteutstyr skal plasseres der de ikke kan gli, og der det er en balanseløfteanordning. Hvis man bare skal løfte motoren, skal man se produsentens instruksjoner. 2.4 Lagring Lagre pumpen på et rent, tørt sted på god avstand fra vibrasjoner. La flensedekslene være på plass for å holde skitt og annet fremmed materiale vekk fra pumpehuset. Drei pumpens aksel med regelmessige intervaller for å hindre permanent inntrykking av lagrene og at tetningsoverflatene, om de er festet, ikke setter seg fast. Pumpen kan, som nevnt over, lagres opp til 6 måneder. Konsulter Flowserve om tiltak for å oppbevare pumpen når det er behov for en lengre lagringstid. 2.5 Gjenvinning og slutten på produktets liv På slutten av produktets eller noen av delenes liv, skal de relevante materialene og delene gjenvinnes eller deponeres på en miljømessig forsvarlig måte og i henhold til lokalt regelverk. Hvis produktet inneholder stoffer som er skadelige for miljøet, skal disse fjernes og deponeres i henhold til gjeldende lokalt regelverk. Dette omfatter også væskene og/eller gassene som kan brukes i tetningssystemet eller andre deler. Pass på at farlige stoffer deponeres trygt, og at riktig personlig beskyttelsesutstyr benyttes. Sikkerhetsspesifikasjonene må hele tiden være i samsvar med gjeldene lokalt regelverk. 3 BESKRIVELSE 3.1 Konfigurasjoner Pumpen er en sentrifugalpumpe med moduldesign som kan bygges til å oppnå alle krav for pumping av kjemiske væsker. (Se 3.2 og 3.3 under.) 3.2 Terminologi Pumpens størrelse blir gravert inn på navneplaten. Under ser du et typisk eksempel: Side 10 av 44

11 Nominell innløpsstørrelse i mm 80-50CPX Baklokk Dekkplaten har tapper mellom pumpehuset og lagerhuset for å få optimal konsentrisitet. Nominell utløpsstørrelse i mm Konfigurasjon se og under Nominell ISO 2858 maksimumsdiameter på impeller Den vanlige terminologien over er den generelle veiledningen til beskrivelse av CPX-konfigurasjonen. Finn den faktiske pumpestørrelsen og serienummeret fra pumpens navneplate. Sjekk at dette er i samsvar med den gjeldende sertifiseringen som er lagt ved. 3.3 Design av viktige deler Pumpehus Pumpehuset er designet med et endeinnløp ved horisontal midtlinje og et topputløp ved vertikal midtlinje som gjør den selvventilerende. I tillegg er CPXP-pumpehuset designet med en selvpåfyllingsmekanisme som fungerer etter tilbakesugingsprinsippet for innløpsløft opp til 7 m (23 ft). For å gjøre vedlikeholdet lettere er pumpen designet slik at rørkoblingene ikke må forandres når det er nødvendig med innvendig vedlikehold. På CPX, CPXR og CPXP har akselføttene polstringer under pumpehuset. PÅ CPXN er de på akselens midtlinje Impeller En åpen impeller er montert på (På CPXR er impelleren ført til den bakre enden av pumpehuset.) Aksel Den stive akselen med stor diameter, påmontert lagre, har ende med kilespor Lagerhus Lagerhuset tillater justering av klaringen for impellerens overflate via lagerinnfatningens posisjonsskruer. En fullt ut innesluttet pakning utgjør tetningen mellom pumpehusetet og dekkplaten. Dekkplatens design gjør at de mekaniske tetningene fungerer bedre. Konstruksjonen gjør at ett av mange typer tetninger kan monteres på Akseltetning De mekaniske tetningene som er montert på drivakselen stenger den pumpede væsken ute fra omgivelsene. Pakningsglanden kan etter fritt valg monteres på CPX, CPXR og CPXN Motor Motoren er normalt sett en elektrisk motor. Forskjellige driftskonfigurasjoner kan festes, slik som innvendige forbrenningsmotorer, turbiner, hydraulikkmotorer etc. drift med koblinger, belter, girbokser, drivaksler etc Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr kan festes når det er angitt av kunden. Viftekjøling er tilgjengelig for drift med høy temperatur. (Dette er en vifte som monteres i koblingsbeskyttelsen for å blåse kjøleluft over lagerhuset og akselen.) 3.4 Ytelse og driftsgrenser Dette produktet har blitt valgt for å etterkomme spesifikasjonene i kjøpsordren din. Se kapittel 1.5. Følgende data er innbefattet som tilleggsinformasjon for å hjelpe med installasjonen. Dette er generelle egenskaper, og faktorer slik som temperatur, konstruksjonsmateriale og tetningstype kan påvirke disse dataene. Om det er påkrevd, kan en definitiv erklæring om anvendelsen du ønsker, skaffes fra Flowserve Bruksgrenser Normal maksimal omliggende temp. +40 ºC (104 ºF). Maksimal pumpehastighet: se navneplate Pumpelagre og smøring Pumpen er utstyrt med kule- eller rullelagre som kan konfigureres forskjellig, avhengig av bruk. Lagrene kan være smurt med olje eller fett. Side 11 av 44

12 4 INSTALLASJON Utstyr som brukes i farlige omgivelser, må følge de relevante reglene for eksplosjonsbeskyttelse. Se kapittel 1.6.4, Produkter brukt i potensielt eksplosive atmosfærer. 4.1 Plassering Pumpen skal plasseres for å gi rom for tilgang, ventilasjon, vedlikehold og inspeksjon med god takhøyde for å løfte og skal være så nær tilførselen av væsken som skal pumpes som mulig. Se hovedtegningen for pumpesettet. 4.2 Delvise monteringer På pumper med grunnplate leveres koblingselementene løse. Det er installatørens ansvar å sikre at pumpesettet til slutt rettes inn som beskrevet i kapittel 4.5.2, Innrettingsmetoder. 4.3 Grunnlag Det er mange metoder å installere pumpeenheter på grunnlaget på. Den korrekte metoden avhenger av pumpens størrelse, dens plassering og begrensninger på støy og vibrasjon. Å ikke følge reglene for korrekt grunnlag og installasjon kan føre til at pumpen svikter og vil som sådan ligge utenfor garantibetingelsene. Se til at følgende punkter overholdes: a) Grunnplaten skal monteres på et fast underlag, enten betong av høy kvalitet og med riktig tykkelse, eller en solid stålramme. (Den skal IKKE vris eller trekkes ned på grunnlagets overflate, men skal støttes for å opprettholde den opprinnelige innretningen.) b) Installer grunnplaten på utfyllingsstykker som er lagt med jevne mellomrom og nær fundamentboltene. c) Niveller med mellomlegg mellom grunnplaten og utfyllingsstykkene. d) Pumpen og motoren har blitt rettet inn før transport, men justeringen av pumpen og motorens halvkobling må sjekkes. Hvis dette ikke er riktig, indikerer det at grunnplaten har blitt vridd og skal korrigeres ved ny innlegging av mellomlegg. e) Hvis dette ikke er levert, skal det festes etter som det er nødvendig for å overholde kravene i ISO og EN Innstøping Støp inn fundamentboltene der det er nødvendig. Etter at du har montert på rørforbindelser og på nytt sjekket koblingsinnrettingen, skal grunnplaten støpes inn i henhold til god ingeniørpraksis. Hvis du er i tvil, skal du kontakte ditt nærmeste Flowserve servicesenter for råd. Innstøping gir solid kontakt mellom pumpen og fundamentet, hindrer sidelengs bevegelse i vibrerende utstyr og demper resonante vibrasjoner. Fundamentboltene skal bare strammes fullt ut når blandingen har tørket. 4.5 Første innretting Varmeekspansjon Pumpen og motoren skal normalt rettes inn på en omliggende temperatur som gir rom for varmeekspansjon på driftstemperatur. I pumpeinstallasjoner som medfører høye væsketemperaturer, skal apparatet kjøres på faktisk driftstemperatur, slås av og innrettingen skal sjekkes umiddelbart Innrettingsmetoder Pumpen og motoren må isoleres elektrisk, og halvkoblingene kobles fra. Innrettingen MÅ sjekkes. Selv om pumpen har blitt rettet inn på fabrikken, er det mest sannsynlig at denne innrettingen vil ha blitt forstyrret under transport og håndtering. Hvis det er nødvendig skal motoren rettes inn i forhold til pumpen, ikke pumpen i forhold til motoren. Innretting oppnås ved å legge til eller fjerne mellomlegg under motorføttene og også bevege motoren horisontalt om påkrevd. I noen tilfeller, der man ikke kan rette inn, er det nødvendig å flytte pumpen før man fortsetter med prosedyren over. For koblinger med smale flenser skal man bruke en måleskive som vist. Innrettingsverdiene er maksimalverdier for kontinuerlig drift. Side 12 av 44

13 P a r a l l e l l V i n k e l Tillatte feilinnrettingsgrenser på driftstemperatur: Parallellinnretting mm (0.010 in.) TIR-maksimum Vinkelinnretting mm (0.012 in.) TIR-maksimum for koblinger som ikke overgår 100 mm (4 in.) flensdiameter mm (0.020 in.) TIR-maksimum for koblinger over 100 mm (4 in.) diameter Når man sjekker parallellinnretting er den totale viste avlesningen (TIR) to ganger verdien av den faktiske akselforskyvningen. Rett inn vertikalplanet først, så horisontalt ved å flytte motoren. Pumpen blir maksimalt pålitelig ved nesten perfekt innretting på mm ( in.) parallelt og 0.05 mm (0.002 in.) per 100 mm (4 in.) av koblingsflensdiameter som vinkelforskyvning Kontroll for myk fot Fullfør rørtilkoblingen som vist under og se kapitlene i 4.7, Sjekk av endelig av akselinnretting opp til og inkludert kapittel 5, Ferdigstillelse, oppstart, driftstart og driftstans før du kobler til motoren og sjekker den faktiske rotasjonen. 4.6 Rørsystem Beskyttelsesdeksler er festet til rørkoblingene for å hindre at fremmedlegemer kommer inn under transport og installasjon. Pass på at disse dekslene fjernes fra pumpen før du kobler til noen rør Innløps- og utløpsrør Bruk aldri pumpen som støtte for rør. Maksimalt tillatte krefter og momenter på pumpens flenser varierer etter pumpens størrelse og type. For å minimalisere disse kreftene og momentene som, om de blir for store, kan forårsake feiltilpasning, varme lagre, utslitte koblinger, vibrasjon og mulig svikt i pumpehuset, skal følgende punkter følges strengt: Hindre overdreven utvendig belastning på røret Dra aldri rørene på plass ved å bruke makt på pumpeflensens koblinger Ikke monter ekspansjonskoblinger slik at kraften deres virker på pumpens flenser på grunn av innvendig trykk skylt før bruk. Pass på at rørene og koblingene er Vurder den tilgjengelige NPSH, som må være høyere enn påkrevd NPSH i pumpen. Dette er en kontroll for å sikre at det ikke er noen feilbelastninger på motorens festebolter på grunn av at grunnplaten ikke er riktig nivellert eller vridd. For å sjekke skal man fjerne alle mellomlegg og rene overflater og stramme motoren fast i grunnplaten. Still inn en skivemåler som vist på tegningen og løsne festebolten mens du sjekker om det er noen registrering av avbøyning på indikatoren maksimalt 0.05 mm (0.002 in) betraktes som akseptabelt, men større verdier må korrigeres ved å legge til mellomlegg. Om måleskiven for eksempel viser en fotløfting på 0.15 mm (0.006 in), er dette tykkelsen på mellomlegget som skal plasseres under det beinet. Stram og gjenta den samme prosedyren på alle andre føtter til alle ligger innenfor toleransen. Pass på at rørene for farlige væsker er ordnet slik at de muliggjør skylling av pumpen før pumpen fjernes Bare CPX, CPXR og CPXN For å minimalisere friksjonstap og hydraulisk støy i rørene er det bra å velge rør som er en eller to størrelser større enn pumpens innløp og utløp. Vanlige hastigheter i hovedrørene skal ikke overgå 2 m/s (6 ft/sec) i innløpet og 3 m/s (9 ft/sec) i utløpet Bare selvpåfyll i CPXP Tilførselsrørene må la påfyllingsluft slippe uhindret ut av pumpen under påfyllingen, uten baktrykk og hindre for stor tilbakestrømning av væske ved stans for å få minst mulig sifongfunksjon. Påfyllsluft kan ventileres på en av følgende måter: Side 13 av 44

14 1) Ventilen som regulerer utløpsrørene kan, om den er montert, åpnes delvis under påfyll for å ventilere luften fritt. 2) En automatisk luftutløsningsventil kan monteres til utløpsrørene, mellom pumpen og hvilke som helst ventiler, gitt at gassene og dampene som avgis, er miljømessig trygge og at de kan slippes ut i atmosfæren. 3) Et luftavtapningsrør kan legges fra utløpsrørene, mellom pumpen og hvilke som helst ventiler, bak til innløpstanke eller sumpen. Dette arrangementet krever manuell eller automatisk kontroll under normal drift for å hindre kontinuerlig resirkulasjon av den pumpede væsken Innløpsrør Innløpsrør på CPX, CPXR og CPXN a) Innløpsrøret skal være en eller to størrelser større enn pumpens innløpshull, og bøyninger i røret skal ha en så stor radius som mulig. b) Ved heving av innløpet skal rørene trekkes opp mot pumpens innløp med eksentriske reduksjonsrør som er innbygd for å hindre luftbobler. c) Ved positivt innløp må innløpsrørene ha et konstant fall mot pumpen. d) Røret like ved pumpen skal ha samme diameter som pumpens innløp og ha en minimumsdiameter på to rørdiametere i en rett del mellom vinkelrøret og pumpens innløpsflens. Der NPSH-marginen ikke er stor, anbefales det at det rette røret er 5 til 10 rørdiametre. (Se kapittel 10.3, referanse 1.) Når innløpsfiltre brukes, skal de ha et netto 'friområde' på minst tre ganger innløpsrørområdet. e) Å montere isolasjons- og ikke-retur-ventiler muliggjør lettere vedlikehold. f) Tett aldri pumpen på innløpssiden og plasser aldri en ventil direkte på pumpens innløpsdyse Innløprør på CPXP a) Innløprøret skal være så kort som mulig, lufttett og det minste volumet skal være praktisk for pumpens strømningsrate slik at den kan fylles raskt. Der innløpsvolumet er stort, er det påkrevd med en kule-bunn-ventil. b) Det anbefales at pumpens innløpsrør ikke er større en pumpens innløpshull eller slik at innløpshastigheten ligger i området 3 til 5 m/sec (10 til 16 ft/sec). Røret skal helle ned mot pumpehusets innløpsflens. c) Tillat minimum to rørdiametre med rett del mellom vinkel- og innløpsflensen. d) Det å feste en isolasjonsventil muliggjøre lettere vedlikehold. e) Strup aldri pumpen på innløpssiden og plasser aldri en ventil direkte på pumpens innløpsdyse Utløpsrør Utløpsrør på CPX, CPXR og CPXN a) En ikke-returventil skal plasseres i utløpsrørene for å beskytte pumpen mot for stort baktrykk og slik reversere rotasjonen når enheten er stoppet. b) Å montere på en isolasjonsventil vil muliggjøre lettere vedlikehold CPXP utløpsrør a) For å minimalisere friksjonstap og hydraulisk støy i rørene er det bra å velge rør som er en eller to størrelser større enn pumpens utløp. Vanlige hastigheter i hovedrørene skal ikke overgå 3 m/s (9 ft/sec) i utløpet. Rørenes ekspansjonsstykker skal ha en maksimal vinkeldivergens på 9 grader. b) Hvis en ikke-returventil plasseres i utløpsrørene, skal et ventil/avtapningsrør monteres fra utløpsrøret tilbake til sump- eller kildetanken. c) En reguleringsventil skal festes i utløpsrørene hvis ikke pumpens strømning kontrolleres av tilførselssystemets konstruksjon Tilleggsrør Koblingene det skal festes rør til, vil ha blitt festet med beskyttende metall- eller plastplugger som må fjernes CPX-, CPXR- og CPXN-pumper utstyrt med pakningsglander Når innløpstrykket ligger under omliggende trykk og fallhøydeforskjellen er mindre enn 10 m (32.8 ft), kan det være nødvendig å føre væske til pakningsglanden for å gi smurning og hindre inntrengning av luft Pumper utstyrt med mekaniske tetninger Baklokkets koniske konstruksjon gir glimrende væskesirkulasjon rundt tetningen og krever normalt ikke en separat spyling for interne enkelttetninger. Enkelttetninger som krever resirkulering vil normalt bli utstyrt med tilleggsrør fra pumpehuset som alt er montert. Flowserves tetningskoblinger betegnes på følgende måte: Q - kvele F - skylle D - dreneringsutløp BI - buffervæske inn (doble tetninger) BO - buffervæske ut (doble tetninger) H - oppvarmingskappe Side 14 av 44

15 Deksler som har en tilleggskvelekobling, må ha tilkobling til en passende kilde for væskestrømning, strømning med lavt trykk eller statisk trykk fra en hovedtank. Anbefalt trykk er 0.35 bar (5 psi) eller mindre. Se Generell arrangementstegning. Dobbelttetninger, både satt under trykk og ikke satt under trykk, må ha en buffervæske mellom tetningene. Denne skal være kompatibel med den pumpede væsken. Med motkoblede doble tetninger skal buffervæsken ha et minimumstrykk på 1 bar (14.5 psi) over maksimumstrykket på pumpesiden til den indre tetningen. (Se diagram.) Trykket i buffervæsken må ikke overgå begrensningene i tetningen på atmosfæresiden. Ved pumping av giftige væsker må tilførsel og utløp av buffervæsken håndteres sikkert og i henhold til lokalt lovverk Pumper utstyrt med oppvarmings/ nedkjølingsmantler Koble oppvarmings/nedkjølingsrørene fra stedets tilførsel. Den øverste forbindelsen skal brukes som utløp for å sikre komplett fylling/ventilasjon av annulus med oppvarmings-/kjølevæsker; damp føres vanligvis inn på toppen, ut i bunnen Endelige kontroller Sjekk at alle boltene er stramme i innløps- og utløpsrørene. Sjekk også stramheten i alle fundamentbolter. 4.7 Sjekk av endelig akselinnretting Etter at du har koblet rørene til pumpen, skal du dreie akselen flere ganger med hånd for å sikre at det ikke er noen binding og at alle deler er frie. Kontroller koblingsinnrettingen på nytt, som beskrevet tidligere, for å sikre at det ikke er noen belastning på røret. Hvis det er belastning på røret, skal rørsystemet justeres. 4.8 Elektriske koblinger Trykk i pakkboks (bar) Trykkforskjell i lukket ventil (bar) Merknader: a) Det totale tetningstrykket skal være likt trykket i tetningen pluss innløpstrykket. b) Ved viskositeter i den pumpede væsken større enn 440 centistoke, skal man multiplisere trykkdifferensen med 1.25 for pumper med størrelsen 125, 160 og 200 og med 2.0 for enda større pumper. c) Trykkdifferensen i bar er lik fallhøyde i meter multiplisert med spesifikk gravitasjon, alt delt med d) Pass på å sjekke at maksimums- og minimumsgrensene for tetningstrykket ikke overskrides og at Flowserve har samtykket til trykket. Spesialtetninger kan trenge modifikasjon av tilleggsrørene beskrevet over. Forhør deg med Flowserve om du ikke er sikker på riktig metode eller arrangement. Ved pumping av varme væsker skal du unngå skade på tetninger, det anbefales at all utvendig skylling/avkjøling fortsettes etter at pumpen er stoppet. Elektriske koblinger må gjøres av en kvalifisert elektriker i henhold til relevante lokale, nasjonale og internasjonale reguleringer. Det er viktig å overholde EUROPEISK DIREKTIV om mulige eksplosive områder der å følge IEC er et tilleggskrav for å utføre elektriske koblinger. Det er viktig å overholde EUROPISK DIREKTIV om elektromagnetisk kompatibilitet når du kobler til og installerer utstyret på stedet. Du må passe på å sikre at teknikkene som brukes under tilkobling/ installasjon ikke øker elektromagnetiske utsendelser eller reduserer den elektromagnetiske immuniteten til utstyret, koblingene eller noe tilkoblet apparat. Hvis du er i tvil, skal du kontakte Flowserve for råd. Motoren må kobles til i henhold til motorprodusentens instruksjoner (normalt levert med koblingsboksen), inkludert enhver temperatur, jordingslekkasje, nåværende og andre beskyttelsesanordninger slik det er korrekt. Navneplaten skal sjekkes for å sikre at strømtilførselen er riktig. En anordning som gir nødstans må monteres på. Hvis den ikke er levert montert på pumpen på forhånd, vil elektriske opplysninger om kontrollen/ starteren leveres inne i kontrollen/starteren. Side 15 av 44

16 For elektriske opplysninger vedrørende pumpesett med kontroller se separat koblingsskjema. Se kapittel 5.4, Rotasjonsretning, før du kobler motoren til elektrisitetsnettet. 4.9 Beskyttelsessystemer Følgende beskyttelsessystemer anbefales spesielt om pumpen er installert i et mulig eksplosivt område når det gjelder å behandle en farlig væske. Hvis du er i tvil, skal du forhøre deg med Flowserve. Hvis det er mulig at systemet lar pumpen gå mot en lukket ventil eller under minimal kontinuerlig trygg strømning, skal en beskyttelsesanordning installeres for å sikre at temperaturen i væsken ikke øker til et utrygt nivå. Når lagerhuset er utstyrt med en oljekanne med konstant nivå, skal det fylles ved å skru opp eller feste den gjennomsiktige flasken og fylle den med olje. Når en Denco-kanne med justerbar hoveddel er festet, skal denne justeres til høyden i følgende diagram: Hvis det er noen omstendigheter der systemet kan la pumpen gå tørr, eller starte opp tom, skal en strømmonitor festes for å stoppe pumpen eller hindre den i å bli startet. Dette er spesielt relevant om pumpen behandler en brennbar væske. Hvis en lekkasje av produktet fra pumpen eller dens tilknyttede tetningssystem kan forårsake fare, anbefales det at du installerer et passende lekkasjeregistreringssystem. For å hindre for høye overflatetemperaturer i lagrene, anbefales det at du utfører temperatur- eller vibrasjonsovervåkning. 5 FERDIGSTILLELSE, OPPSTART, DRIFT(SSTART) OG DRIFTSSTANS Disse operasjonene må utføres av fullt ut kvalifisert personell. 5.1 Prosedyre før ferdigstillelse Smøring Bestem hva slags smurningstype pumpen skal smøres med, for eksempel fett, olje etc. I pumper smurt med olje, skal lagerhuset fylles med olje med riktig grad, dvs. seglass [3856] eller smørekanne med konstant nivå [3855]. Den oljefylte flasken skal så festes på nytt slik at den går tilbake til oppreist posisjon. Gjenta fyllingen til oljen er synlig i flasken. Omtrentlige oljevolumer er vist i kapittel , Lagerstørrelser og kapasiteter. Pumper smurt med fett og elektriske motorer leveres smurt med fett på forhånd. Der den omliggende temperaturen er svært lav, er det påkrevd med spesialsmurninger. Der man smører med olje og omgivelsene har temperaturer under -5 C (23 F), skal man passe på at oljens flytepun kt er minst 15 C (27 F) under omliggende temperatur eller bruke olje av klasse SAE 5W-50 eller API-SJ og sikre at oljens øverste driftsområde ikke overgås. Andre motorer og girkasser skal, om det passer, smøres i henhold til brukermanualene sine. Side 16 av 44

17 5.2 Smøremidler for pumpen Anbefalte oljesmurninger Smøring av sentrifugalpumpe Oljeselskaper og smøremidler Olje Sprut / trykksmøring / oljetåkesmøring Viskositet cst på 40 ºC Oljens temperaturområde * -5 til 65 ºC -5 til 78 ºC -5 til 80 ºC (23 til 149 ºF) (23 til 172 ºF) (23 til 176 ºF) Bestemt ihh. ISO 3448 ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 og DIN51524 del 2 32 HLP 46 HLP 68 HLP BP Castrol Energol HLP-HM 32 Energol HLP-HM 46 Energol HLP-HM 68 ESSO NUTO HP 32 NUTO HP 46 NUTO HP 68 ELFOLNA DS 32 ELFOLNA DS 46 ELFOLNA DS 68 ELF/Total Azolla ZS 32 Azolla ZS 46 Azolla ZS 68 LSC (for oljetåke) LSO 32 (Syntetisk olje) LSO 46 (Syntetisk olje) LSO 68 (Syntetisk olje) ExxonMobil Mobil DTE 24 Mobil DTE 25 Mobil DTE 26 Q8 Q8 Haydn 32 Q8 Haydn 46 Q8 Haydn 68 Shell Shell Tellus 32 Shell Tellus 46 Shell Tellus 68 Chevron Texaco Rando HD 32 Rando HD 46 Rando HD 68 Wintershall (BASF Group) Wiolan HS32 Wiolan HS46 Wiolan HS68 Fuchs Renolin CL 32 Renolin CL 46 Renolin CL 68 * Merk at det vanligvis tar 2 timer før lagertemperaturen stabiliserer seg, og den endelige temperaturen avhenger av den omliggende, r/min, temperaturen i det pumpede materialet og pumpens størrelse. Også noen oljer har større viskositetsindeks enn den som er minimalt akseptabel på 95 (f.eks Mobil DTE13M) som kan utvide oljens minimumstemperaturkapasitet. Sjekk alltid klassifikasjonens kapasitet der omliggende temperatur er mindre enn -5 ºC (23 ºF). Bruk LSC for oljetåke. Oljeparametere gir flammepunkt >166 ºC (331 ºF), tetthet 15 ºC (59 ºF), flytepunkt på -10 ºC (14 ºF) eller lavere Lagerstørrelser og kapasiteter Middels kraftige lagre smurt Kraftige lagre smurt med fett Kapasiteter for lagre smurt med fett Rammestørrelse med fett g (oz.) Pumpeende Drivende Pumpeende Drivende * Pumpeende Drivende Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C par rygg-til-rygg 7309 par rygg-til-rygg 7311 par rygg-til-rygg 7313 par rygg-til-rygg 6 (0.2.) 13 (0.5) 18 (0.6) 20 (0.7) 14 (0.5) 25 (0.9) 35 (1.2) 46 (1.6) * Nilosring montert på lagerets låsemutter [3712.2] Middels kraftige lagre Kraftige lagre smurt med olje Valgfrie kraftige lagre smurt med Rammes Rammeoljens smurt med olje olje tørrelse kapasitet (omkr.) Pumpeende Drivende Pumpeende Drivende Pumpeende Drivende litre (fl.oz) C C C C C C C C C C C C par rygg-til-rygg 7309 par rygg-til-rygg 7311 par rygg-til-rygg 7313 par rygg-til-rygg NUP 207 C3 NUP 309 C3 NUP 311 C3 NUP 313 C par rygg-til-rygg 7309 par rygg-til-rygg 7311 par rygg-til-rygg 7313 par rygg-til-rygg 0.7 (23) 1.8 (61) 1.4 (47) 2.8 (95) Merk: lagerstørrelsene er ingen kjøpsspesifikasjon Anbefalte fetttyper Fett NLGI 2 * NLGI 3 Temp. område -20 til +100 ºC (-4 til +212 ºF) -20 til +100 ºC (-4 til +212 ºF) Bestemmelse ihh. DIN KP2K-25 KP3K-20 BP Energrease LS-EP2 Energrease LS-EP3 Elf Multis EP2 Multis EP3 Fuchs RENOLIT EP2 RENOLIT EP3 ESSO Beacon EP2 Beacon EP3 Mobil Mobilux EP2 Mobilux EP3 ** Q8 Rembrandt EP2 Rembrandt EP3 Shell Alvania EP2 Alvania EP2 Texaco Multifak EP2 Multifak EP3 SKF LGEP 2 * NLGI 2 er en alternativ fettypeog skal ikke blandes sammen med andre grader. ** Standard fett satt inn på forhånd for antifriksjonslagre. Side 17 av 44

18 5.2.4 Anbefalte fyllmengder Se kapittel Lagerstørrelser og kapasiteter Smøreplan Oljesmurte lagre Normale intervaller for oljeskift er driftstimer eller ikke mer enn 6 måneder. For pumper på varm drift eller i svært fuktige eller korrosive atmosfærer, må oljen skiftes ut hyppigere. Analyse av smurningsog lagertemperatur kan være nyttig til å optimalisere intervaller for smurningsskifte. Smøreoljen skal være en mineralolje av høy kvalitet med skuminhibitor. Du kan også bruke syntetisk olje hvis kontroller viser at gummioljetetningene ikke vil bli skadet. Lagertemperaturen kan tillates å øke til 50 ºC (90 ºF) over romtemperatur, men skal ikke overgå 82 ºC (180 ºF) (API 610-grense). En kontinuerlig økende temperatur eller en plutselig stigning indikerer feil. På pumper som behandler væsker av høy kvalitet må lagrene kjøles ned for å hindre at lagertemperaturene overgår grensene deres Lagre smurt med fett Når fettnipler monteres på, er én påfylling mellom fettskifter tilrådelig for det fleste driftsbetingelser, dvs. intervall på timer. Normale intervaller for fettskift er driftstimer eller ikke mer enn 6 måneder. Installasjonens karakteristikk og servicens alvorlighetsgrad vil avgjøre smøringens frekvens. Analyse av smurnings- og lagertemperatur kan være nyttig til å optimalisere intervaller for smurningsskifte. Lagertemperaturen kan tillates å øke til 55 ºC (99 ºF) over romtemperatur, men skal ikke overgå 95 ºC (204 ºF). For de fleste driftsbetingelser anbefales et kvalitetsfett med et litiumsåpefundament og NLGIkonsistens på No 2 eller No 3. Dråpepunktet skal overgå 175 ºC (350 ºF). Bland aldri fettyper som inneholder forskjellige fundamenter, tykningsmidler eller tilsetningsstoffer. 5.3 Åpen impellerklaring Impellerklaringen stilles inn på fabrikken. Det kan hende dette krever justering på grunn av rørtilfesting eller temperaturøkning. For instruksjoner om å stille inn se kapittel 6.7, Justere impellerens klaring. 5.4 Rotasjonsretning Resultatet kan bli alvorlig skade hvis pumpen startes eller kjøres i feil rotasjonsretning. Pumpen sendes med koblingselementet fjernet. Se til at rotasjonsretningen er riktig før du fester koblingselementet. Rotasjonsretningen må stemme overens med retningspilen. Hvis det har blitt utført vedlikeholdsarbeid på stedets elektriske anlegg, skal rotasjonsretningen sjekkes på nytt som beskrevet over i tilfelle anleggets faseregulering har blitt endret. 5.5 Beskyttelse Beskyttelse monteres på pumpesettet. I land som er medlemmer av EU og EFTA, er det et juridisk krav at festeanordninger for vern må sitte fast i vernet for å overholde maskindirektiv 2006/42/EC. Når slike vern løsner, må festeanordningene skrus av på en riktig måte for å sikre at festeanordningene sitter fast. Når vernet fjernes eller forstyrres, skal du sikre at alle vern festes godt før oppstart. 5.6 Påfyll og tilleggsutstyr CPX, CPXR og CPXN Fylling og påfylling Pass på at innløpsrøret og pumpehuset er helt fullt av væske før du begynner kontinuerlig drift. Påfylling kan utføres med en ejektor, vakuumpumpeavskiller eller annet utstyr eller ved oppfylling fra innløpskilden. Når pumpen brukes, kan pumpen som bruker innløpsrør med bunnventiler fylles ved å føre væsken tilbake fra innløpsrøret gjennom pumpen Fylling og selvfylling av CPXP Fyll pumpen med væsken som skal pumpes, eller tilsvarende væske, via fyllpluggen [6569.4] før du starter kontinuerlig drift. Side 18 av 44

19 5.7.2 Starte pumpen CPXP Pumpehusets fyllhull. Når den opprinnelige fyllingen når innløpsrøret, vil overflødig væske strømme ut av pumpehuset. Pumpens størrelse Opprinnelig fyll litre (US gal.) 40-40CPXP (0.65) 80-80CPXP (1.50) 40-40CPXP (0.80) 80-80CPXP (1.75) 40-40CPXP (1.35) 65-65CPXP (2.25) 80-80CPXP (3.20) CPXP (9.50) CPXP (3.95) CPXP (4.80) Pumpen har selvfylling. Til dette trengs normalt ikke en separat luftpumpe Tilleggstilførsel Pass på at alle elektriske, hydrauliske, pneumatisk, tetnings- og smøringssystemer (etter som de kan brukes) er tilkoblet og operative. 5.7 Starte pumpen Starte pumpen CPX, CPXR og CPXN a) Se til at spyling og/eller kjøling/ oppvarming av væske skrus PÅ, før pumpen startes. b) LUKK utløpsventilen. c) ÅPNE alle innløpsventiler. d) Fyll på pumpen. e) Start motoren og sjekk utløpstrykket. f) Om trykket er tilfredsstillende, skal du åpne utløpsventilen LANGSOMT. g) Ikke la pumpen gå med utløpsventilen lukket mer enn 30 sekunder. h) Hvis pumpen må fylle systemet, kan det ta kort tid før utløpet settes under trykk. i) Hvis det IKKE er noe trykk eller LAVT trykk, skal du STOPPE pumpen. Se kapittel 7, Feil; årsaker og botemidler for feildiagnose. a) Se til at spyling og/eller kjøling/ oppvarming av væske skrus PÅ, før pumpen startes. b) LUKK utløpsventilen. c) ÅPNE alle innløpsventiler. d) Fyll pumpen. (Se kapittel ) Pumpehuset MÅ først fylles med kompatibel væske før apparatet startes. e) Det vil oppstå skade hvis pumpen går tørr eller i forlengde perioder uten innkommende væske. f) Påfølgende fylling skal ikke være nødvendig hvis ikke pumpen har blitt tømt eller tørket for væske. g) Start motoren, og, hvis ingen spesifikke tiltak har blitt gjort i rørene for å føre ut påfyllingsluften, skal du åpne tilførselsventilen med omtrent 10 % for at påfyllingsluften skal slippe ut. h) Når pumpen har blitt fylt, skal du sjekke utløpstrykket. i) Hvis trykket er tilfredsstillende, skal du åpne utløpsventilen SAKTE. j) Det anbefales at du noterer fylltiden. Fylltider over 5 minutter indikerer en pumpe- eller en systemfeil. Alle merkbare økninger i fylltiden ved påfølgende oppstarter indikerer også en feil. Uregelmessig bruk kan føre til risiko for fordamping av fyllvæsken. k) Ikke kjør pumpen med utløpsventilen lukket lenger enn 30 sekunder. l) Hvis pumpen må fylle systemet, kan det ta kort tid før utløpet settes under trykk. m) Hvis det IKKE er noe trykk, eller LAVT trykk, skal du STOPPE pumpen. Se kapittel 7, Feil, årsaker og botemidler for feildiagnose. 5.8 Kjøre pumpen Pumper utstyrt med pakningsgland Hvis pumpen har en pakningsgland, må det komme en lekkasje fra glanden. Glandmutre skal først være strammet for hånd. Lekkasjen skal skje like etter at pakkboksen er satt under trykk. Glanden må justeres jevnt for å gi synlig lekkasje og konsentrisk innretting av glandringen for å unngå overdreven temperatur. Hvis det ikke er noen lekkasje, vil pakningen bli overopphetet. Hvis det inntreffer en overoppheting, skal pumpen stoppes og bli kjølt ned før den startes på nytt. Når pumpen startes på nytt, skal du sjekke den for å sikre at det er lekkasje ved pakningsglanden. Side 19 av 44

20 Hvis det pumpes varm væske, kan det være nødvendig å løsne glandmutrene for å oppnå lekkasje. Pumpen skal kjøres i 30 minutter med stabil lekkasje, og glandmutrene skal strammes med 10 grader av gangen til lekkasjen reduseres til et akseptabelt nivå, normalt 30 til 120 dråper per minutt. Det kan ta 30 minutter til å legge inn pakningen. Du må være forsiktig når du justerer glanden på en pumpe i drift. Det er svært viktig at du bruker sikkerhetshansker. Du må ikke bruke løse klær for ikke å bli fanget av pumpens aksel. Akselvernene må skiftes ut etter at justeringen av glanden er fullført. selv en kort tid. La aldri pakningsglanden gå tørr, Pumper utstyrt med mekanisk tetning Det er ikke nødvendig å justere mekaniske tetninger. Alle små tidlige lekkasjer vil stoppe når pumpen er innkjørt. Før du pumper skitne væsker er det tilrådelig, å om mulig kjøre pumpen ved å bruke ren væske til å beskytte tetningsoverflaten. Utvendig skylling eller kvelning skal startes før pumpen kjøres og skal få strømme i en periode etter at pumpen har blitt stoppet. selv i kort tid Lagre La aldri en mekanisk tetning gå tørr, Hvis pumpene går i en potensielt eksplosiv atmosfære, anbefales overvåkning av temperatur eller vibrasjon i lagrene. Hvis lagertemperaturene skal overvåkes, er det viktig at en referansetemperatur registreres ved oppstartstidspunktet og etter at lagertemperaturen har blitt stabilisert. Registrer lagertemperatur (t) og omliggende temperatur (ta) Anslå sannsynlig maksimal omliggende temperatur (tb) Still inn alarmen på (t+tb-ta+5) ºC [(t+tb-ta+10) ºF] og utkoblingen på 100 ºC (212 ºF) for smurning med olje og 105 ºC (220 ºF) for smurning med fett Det er viktig, særlig ved smurning med fett, å kontrollere lagertemperaturer. Etter oppstart, skal temperaturøkningen være gradvis og nå maksimum etter omtrent 1.5 til 2 timer. Denne temperaturen skal så forbli konstant eller marginalt bli redusert med tiden. Se kapittel for mer informasjon Normale vibrasjonsnivåer, alarm og utløsning Til veiledning: Pumper faller generelt under en klassifikasjon for faste støttemaskiner innenfor internasjonale standarder for roterende maskineri, og de anbefalte maksimumsnivåene under er basert på de standardene. Alarm- og utløsningsnivåene skal baseres på de faktiske målene (N) tatt på pumpen når den er fullt utrustet som ny. Å måle vibrasjon med regelmessige mellomrom vil så vise all forringelse i pumpen eller systemets bruksforhold. Vibrasjonshastighet ufiltrert r.m.s. Motor 15 kw mm/sec (in./sec) Horisontalpumper Motor > 15 kw mm/sec (in./sec) Normal N 3.0 (0.12) 4.5 (0.18) Alarm N x (0.15) 5.6 (0.22) Stans ved utløsning N x (0.24) 9.0 (0.35) Når et apparat som er smurt med fett, brukes i en vertikal akselkonfigurasjon med en fotbøyning til pumpeseksjonen, gjelder følgende: Vibrasjonshastighet ufiltrert r.m.s Vertikale konfigurasjoner mm/sec (in./sec) Normal N 7.1 (0.28) Alarm N x (0.35) Stans ved utløsning N x (0.56) Stopp/start-frekvens Pumpesett passer normalt for det antall stopp/start per time som er vist i tabellen under. Sjekk motorens kapasitet og kontroller/start systemet før idriftssetting. Motorrate kw (hp) Maksimum stans/starter per time Opp til 15(20) 15 Mellom 15 (20) og 90 (120) 10 Over 90 (120) 6 Der drifts- og standbypumper blir installert, anbefales det at de går annenhver gang hver uke. Side 20 av 44

21 5.9 Stopp og driftstans a) Lukk utløpsventilen, men sikre at pumpen ikke går i denne tilstanden i mer enn noen få sekunder. b) Stopp pumpen. c) Skru av tilførselen for skylling og/eller kjøle- /oppvarmingsvæske på et tidspunkt som passer til prosessen. d) For forlengede perioder med stans og spesielt når det er sannsynlig at omliggende temperaturer faller under frysepunktet, må pumpen og alle avkjølings- og skylleanordninger dreneres eller beskyttes på annen måte Hydraulisk, mekanisk og elektrisk drift Dette produktet har blitt levert for å overholde ytelesespesifikasjonene i ordren din, men det er forstått at i løpet av produktets funksjonsperiode kan disse forandres. Følgende merknader kan hjelpe brukeren med å bestemme hvordan han skal evaluere implikasjonene i alle forandringer. Er du i tvil, skal du kontakte ditt nærmeste Flowserve-kontor Spesifikk gravitasjon (SG) Pumpens kapasitet og totale fallhøyde i meter (fot) væske endres med SG, men trykket som vises på en trykkmåler er direkte proporsjonalt med SG. Absorbert kraft er også direkte proporsjonal med SG. Det er derfor viktig å sjekke at alle endringer i SG ikke overbelaster pumpens motor eller setter pumpen under for stort trykk Viskositet For en gitt strømningsrate reduseres den totale fallhøyden samtidig med økt viskositet og øker med redusert viskositet. For en gitt strømningsrate økes den absorberte kraften samtidig med økt viskositet og reduseres med redusert viskositet. Det er viktig at du sjekker hos ditt nærmeste Flowserve-kontor hvis du planlegger endringer i viskositet Pumpens hastighet Å endre pumpens hastighet påvirker strømning, total fallhøyde, absorbert kraft, NPSH R, støy og vibrasjonsnivåer. Strømning varierer i direkte proporsjon med pumpens hastighet. Fallhøyden varierer som kvadratet av hastighetsraten. Energi varierer som tredje potens av hastighetsraten. Øker du hastigheten, er det viktig å passe på at maksimalverdien for pumpens arbeidstrykk ikke overgås, motoren ikke overbelastes, NPSH A > NPSH R og at støy og vibrasjon ligger innenfor lokale krav og reguleringer Netto positiv innløpsfallhøyde (NPSH A ) Tilgjengelig NPSH (NPSH A ) er et mål for tilgjengelig fallhøyde i den pumpede væsken, over dens væsketrykk, ved pumpens innløpsrør. Påkrevd NPSH (NPSH R ) er et mål for fallhøyden som er påkrevd i den pumpede væsken, over dens damptrykk, for å hindre kavitasjon i pumpen. Det er viktig at NPSHA > NPSH R. Marginen mellom NPSH A > NPSH R skal være så stor som mulig. Hvis det foreslås forandring i NPSH A, skal du passe på at disse marginene ikke blir særlig redusert. Se pumpens ytelseskurve for å bestemme nøyaktige krav, særlig om strømningene har blitt forandret. Hvis du er i tvil, vennligst forhør deg med ditt nærmeste Flowserve-kontor for råd og opplysninger om minimalt tillatt margin for anvendelsen din Pumpet gjennomstrømning Strømningen må ikke komme utenfor maksimums- og minimumsverdier for kontinuerlig sikker strømning vist på pumpens ytelseskurve eller datablad. 6 VEDLIKEHOLD 6.1 Generelt Det er operatørens ansvar å passe på at alt vedlikehold, inspeksjon og montering utføres av autorisert og kvalifisert personell som i tilstrekkelig grad har gjort seg kjent med temaet ved å studere denne manualen i detalj. (Se også kapittel 1.6) Alt arbeid med maskinen må utføres når den står stille. Det er svært viktig at prosedyren for å stanse maskinen følges, som beskrevet i kapittel 5.9. Festeanordninger for vern må sitte fast når vernene demonteres, som beskrevet i kapittel 5.5. Når arbeidet er fullført, må alle beskyttelser og sikkerhetsanordninger installeres på nytt og gjøres klare til bruk igjen. Før du starter maskinen på nytt, må du følge instruksjonene listet opp i kapittel 5, Ferdigstillelse, oppstart, driftsstart og driftsstans følges. Lekkasje av olje og fett kan gjøre grunnen glatt. Vedlikehold av maskinen må alltid begynne og slutte med at man rengjør grunnen og maskinen utvendig. Side 21 av 44

22 Om plattformer, trapper og rekkverk er påkrevd for vedlikehold, må de plasseres slik at de gir enkel tilgang til områder der vedlikehold og inspeksjon skal utføres. Plasseringen av dette tilleggsutstyret må ikke begrense tilgang eller hindre løfting av delen det skal utføres service på. Når luft eller komprimert treg gass brukes i vedlikeholdsprosessen, må operatøren og alle i nærheten være forsiktige og ha passende beskyttelse. Ikke spray luft eller komprimert treg gass på hud. Ikke rett en luft- eller gasstråle mot andre mennesker. Bruk aldri luft eller komprimert treg gass for å rense klær. Før du arbeider på pumpen, skal du ta forholdsregler for å hindre at pumpen starter ved et uhell. Plasser et varseltegn på startanordningen: Maskin under reparasjon: ikke start. Med elektrisk motor, skal du låse opp hovedbryteren og trekke tilbake alle sikringer. Sett et varseltegn på sikringsboksen eller hovedbryteren: Maskin under reparasjon: ikke koble til. Ikke rens utstyret med brennbare løsemidler eller karbontetraklorid. Beskytt deg selv mot giftige gasser når du bruker rengjøringsmidler. 6.2 Vedlikeholdsplan Det anbefales at en vedlikeholdsplan og timeplan gjennomføres i henhold til denne brukerveiledningen, og omfatter følgende: a) Alle tilleggsystemer som er installert, må overvåkes, om nødvendig, for å sikre at de fungerer korrekt. b) Pakningsglander må justeres riktig for å gi synlig lekkasje og konsentrisk innretting av glandfølgeren for å hindre for høy temperatur i pakningen eller følgeren. c) Sjekk om det er noen lekkasjer fra pakkboksene og tetningene. Man må regelmessig sjekke om akseltetningen fungerer korrekt. d) Sjekk lagerets smurningsnivå, og om antall kjørte timer viser at det er nødvendig å skifte ut smurning. e) Sjekk at driftsforholdene ligger innenfor et område som er trygt for pumpen. f) Sjekk vibrasjon, støynivå og overflatetemperatur i lagrene for å bekrefte at driften er tilfredsstillende. g) Sjekk at skitt og støv fjernes fra områder rundt smale klaringer, lagerhus og motorer. h) Sjekk innrettingen av koblingene og rett inn på nytt om nødvendig. Våre spesialister kan hjelpe med preventive vedlikeholdregistre og gi overvåkning for temperaturog vibrasjon for å finne problemer som muligens holder på å begynne. Hvis man finner problemer, skal følgende handlinger gjennomføres: a) Se kapittel 7, Feil; årsaker og botemidler, for feildiagnose. b) Pass på at maskinen er i overensstemmelse med denne manualen. c) Kontakt Flowserve om problemet fortsetter Rutineinspeksjon (daglig/ukentlig) Man skal gjennomføre følgende sjekker og utføre passende handlinger for å rette på alle avvik: a) Sjekk drift. Pass på at støy-, vibrasjons- og lagertemperaturer er normale. b) Sjekk at det ikke er noen unormale lekkasjer av væsker eller smurning (statiske og dynamiske tetninger) og at alle tetningssystemer (om de er montert på) er fulle og går normalt. c) Sjekk at lekkasjer fra akseltetningen ligger innenfor akseptable verdier. d) Sjekk nivået og tilstanden til oljesmurningen. På pumper som er smurt med fett, skal du sjekke driftstimer siden siste smurning eller fullføre skifte av fett. e) Sjekk om alle tileggstilførsler f.eks. oppvarming/ avkjøling (om montert) fungerer korrekt. Se i manualene til alt tilknyttet utstyr for nødvendige rutinekontroller Regelmessig inspeksjon (seks i måneden) a) Sjekk at fundamentboltene er sikkert festet og at de ikke er utsatt for korrosjon. b) Sjekk pumpens driftsregistre for driftstimer hvis du må skifte ut lagersmurning. c) Du må sjekke koblingen for å se om den er korrekt rettet inn og om det er slitte drivelementer. Se i manualene til ethvert tilknyttet utstyr om nødvendige regelmessige kontroller Ny smurning Se kapittel 5.2.5, Smøreplan for generell veiledning. Analyse av smurnings- og lagertemperatur kan være nyttig til å optimalisere intervaller for smurningsskifte. Side 22 av 44

23 6.2.4 Mekaniske tetninger Når lekkasjen blir uakseptabel, må tetningen [4200] skiftes ut Pakningsgland Pakkboksens splittgland [4120] kan fjernes helt for ompakning eller for å gjøre det mulig å legge til ekstraringer med pakning. Pakkboksen er normalt utstyrt med en lanternering [4134] for å muliggjøre en ren spyling eller en spyling satt under trykk mot midten av pakningen. Hvis dette ikke er påkrevd, kan denne skiftes ut med 2 ekstra pakningsringer. 6.3 Reservedeler Bestilling av reservedeler Flowserve registrerer alle pumper som har blitt levert. Når du bestiller reservedeler, skal følgende informasjon oppgis: 1) Pumpens serienummer 2) Pumpens størrelse 3) Delenavn se kapittel 8 4) Delenummer se kapittel 8 5) Antall påkrevde deler Pumpens størrelse og serienummer vises på pumpens navneplate. For å sikre kontinuerlig tilfredsstillende bruk skal reservedeler for den opprinnelige konstruksjonsspesifikasjonen skaffes fra Flowserve. Alle endringer i den opprinnelige konstruksjonsspesifikasjonen (modifikasjon eller bruk av en del som ikke er standard) vil gjøre pumpens sikkerhetssertifisering ugyldig Lagring av reservedeler Reservedeler skal lagres på et rent, tørt område unna vibrasjon. Inspeksjon og rebehandling av metalloverflater (om det er nødvendig) med konserveringsmidler anbefales på et intervall på 6 måneder. 6.4 Anbefalte reservedeler For to års drift (ihh. VDMA 24296) Del nr. Betegnelse Antall pumper (inkludert stand-by) /7 8/9 10(+) 2200 Impeller % 2100 Aksel % Lagerets låsemutter % 2400 Hylse (om montert) % 3011 Radialkulelager % 3013 Aksiallager % * Pakning % O-ring % O-ring % Slynger % 4130 Pakningsgland % 4134 Lanternering % 4200 Mekanisk tetning % - Drivende * Merk: for CPXR skal du skifte ut med følgende del: Pakning % Reservedeler for impeller med låsespor / Låsemutter % O-ring (hvis hylsen er montert på) % O-ring % Kile % 6.5 Påkrevde redskaper En vanlig type redskaper som er påkrevd for å vedlikeholde disse pumpene er listet opp under. Lett tilgjengelig i standard redskapssett, og avhengig av pumpens størrelse: Strammeanordninger med åpne ender (skiftenøkler) som passer med M 24-skruer/mutre Pipenøkler for opp til M 24-skruer Umbraconøkler, opp til 10 mm (A/F) Et utvalg skrutrekkere Myk treklubbe Spesialisert utstyr Lagertrekkere Lagerinduksjonsvarmere Måleskiver C-spanner (skiftenøkkel) - for å fjerne akselmutteren. (Får man problemer med sourcing, skal man forhøre seg med Flowserve.) Koblingsgrep/akselstrammer Side 23 av 44

24 6.6 Dreiemomenter for festing Skruens posisjon Alle unntatt der annet er skrevet Impellermutter Skruens størrelse M8 M10 M12 M16 M20 M12 M16 M22 M24 Dreiemoment Nm (lbf ft) 16 (12) 25 (18) 35 (26) 80 (59) 130 (96) 16 (12) 41 (31) 106 (79) 135 (100) Ikke-metalliske pakninger pådrar seg elastisk avspenning før pumpen settes i drift skal du sjekke og stramme festeanordningene på nytt til angitte strammemomeneter. 6.7 Justere impellerens klaring Denne prosedyren kan være påkrevd etter at pumpen har blitt demontert eller det er nødvendig med en annen klaring. Før du utfører denne prosedyren skal du passe på at de mekaniske tetningene [4200] som er montert på, kan tolerere en forandring i akselinnstillingen deres, ellers blir det nødvendig å demontere enheten og tilbakestille tetningens stilling på akselen etter at man har justert impellerens klaring Temp ºC (ºF) 50 (122) 100 (212) 150 (302) 200 (392) 250 (482) Impellere Opp til 210 mm 0.3 (0.012) 0.4 (0.016) 0.5 (0.020) 0.6 (0.024) 0.7 (0.028) Impellere mm til 260 mm 0.4 (0.016) 0.5 (0.020) 0.6 (0.024) 0.7 (0.028) 0.8 (0.032) Klaring mm (in.) Impellere over 260 mm (bortsett fra *) 0.5 (0.020) 0.6 (0.024) 0.7 (0.028) 0.8 (0.032) 0.9 (0.036) (*)150CPX400 (*)200CPX400 (*)150CPX (0.040) 1.0 (0.040) 1.1 (0.044) 1.2 (0.048) 1.3 (0.052) a) Koble fra koblingen om den har begrenset aksial fleksibilitet. b) Registrer åpningen mellom lagerinnfatningen [3240] og lagerhuset [3200] ved hjelp av følerblad. c) Løsne lagerinnfatningens skruer [6570.2] og før tilbake lagerinnfatningen 2 mm (0.08 in.) ved hjelp av posisjonsskruer [6570.3]. For CPX, CPXN og CPXP d) Stram lagerinnfatningens skruer [6570.2] jevnt, mens du trekker lagerinnfatningen mot lagerhuset til impelleren [2200] berører pumpehuset [1100]. Drei akselen [2100] i løpet av denne prosedyren, til det blir en merkbar gnidning. Dette er posisjonen uten klaring. e) Still måleskiven til null på akselenden eller mål åpningen mellom lagerinnfatningen og lagerhuset og registrer målingen. f) Løsne skruene på lagerinnfatningene [6570.2]. g) Stram posisjonsskruene [6570.3] jevnt (omkring ett plan av gangen) til måleskiven eller føleren viser korrekt impellerklaring fra nullklaringsposisjonen. Denne klaringen skal være mellom 0.3 og 2 mm (0.008 og in.) avhengig av pumpet væske. (Se tabell over.) h) Stram jevnt lagerinnfatningsskruene [6570.2], mens du holder målerskiven eller føleravlesningen på korrekt innstilling. Stram så sekskantmutrene [6580.1] for å låse posisjonsskruene i riktig stilling. Bare for CPXR Impelleren har ingen fininnstilling for frontklaring, og justering av impelleren er normalt ikke påkrevd. d) Stram posisjonsskruene [6570.3] jevnt, mens du drar lagerinnfatningen vekk fra lagerhuset, til impelleren [2200] kommer i kontakt med baklokket [1220]. Drei akselen [2100] i løpet av denne prosedyren, til det blir en merkbar gnidning. Dette er posisjonen uten klaring. e) Still måleskiven til null på akselenden eller mål åpningen mellom lagerinnfatningen og lagerhusets og registrer målingen. f) Løsne posisjonsskruen [6570.3]. g) Stram lagerinnfatningsskruene [6570.2] jevnt (omkring ett plan av gangen) til måleskiven eller føleren viser korrekt impellerklaring fra nullklaringsposisjonen. Denne klaringen skal være 1.5 til 2 mm (0.06 til 0.08 in.) (se tegning.) h) Stram posisjonsskruene [6570.3] til de kommer i kontakt med lagerinnfatningen, mens du holder måleskiven eller føleravlesningen på korrekt innstilling. Stram så sekskantmutrene [6580.1] for å låse posisjonsskruene i riktig stilling. 1.5 til 2 mm Side 24 av 44

25 i) Sammenlign de opprinnelige og endelige åpningene mellom lagerinnfatningen og lagerhuset for å sjekke om akselens bevegelse har overtrådt tetningskapasiteten (over/under tetningskompresjonen). Omposisjoner tetningen for å korrigere dette j) Sjekk at akselen [2100] kan dreie fritt uten binding. k) Hvis en patrontetning [4200] er montert på, skal den nullstilles på dette punktet. l) Se til at koblingsavstanden mellom akselendene [DBSE] er riktig. Nullstill/gjeninnrett om nødvendig. 6.8 Demontering Se kapittelet Sikkerhet før du demonterer pumpen. Før du demonterer pumpen for overhaling, skal du sikre at ekte Flowservereservedeler er tilgjengelige. Se snittegninger for delenumre og identifikasjon. Se kapittel 8, Delelister og tegninger Lagerhuset For å fjerne det skal du gå fram som følger: a) Koble fra alle tilleggsrør- og slanger der det er korrekt. b) Ta av koblingsvernet og ta av koblingen. c) Hvis rammen er smurt med olje, skal du drenere ut oljen ved å fjerne dreneringspluggen [6569.3]. d) Registrer gapet mellom lagerinnfatningen og lagerhuset slik at denne innstillingen kan brukes under montering på verksted. e) Plasser heiseslyngen gjennom lagerhusets vindu. f) Fjern pumpehusets skruer [6570.1] og støtt fot- til grunnplateskruene. g) Fjern lagerhuset fra pumpen. h) De to gjengede hullene i lagerhusets flens kan brukes til posisjonsskruene for å hjelpe med flyttingen. i) Fjern pumpehusets pakning [4590.1] og kast. Du trenger en erstatningspakning for monteringen. j) Rengjør pakningens kontaktoverflater. På diffusorhusstørrelsene på CPXP er det normalt ikke nødvendig å fjerne diffusoren [1410, og ] Fjerning av impeller BRUK ALDRI VARME FOR Å FJERNE IMPELLEREN. INNFANGET OLJE ELLER SMØRMIDDEL KAN FORÅRSAKE EN EKSPLOSJON Fjerne impeller som er gjenget på a) Fest en kjede eller bolt fast en stang til hullene i koblingshalvdelen eller fest en aksel med låsespor direkte på akselen. b) Ha hansker på hendene og hev skrunøkkelen over arbeidsbenken ved å dreie impelleren [2200] med klokken sett fra impellerenden på akselen. c) Drei impelleren raskt mot klokken for å slå nøkkelens håndtak mot arbeidsbenkens overflate eller en treblokk. Dette vil frigjøre impelleren fra akselen. d) Den løsnede impelleren har en O-ring [4610.1] som skal kastes. Bruk en ny O-ring til monteringen Fjerne impeller med kilespor a) Fjern impellerens mutter [2912.1/2912.2] fullstendig med O-ring [4610.5] som skal kastes. (Det er nødvendig med en ny O-ring til monteringen.) b) Dra impelleren av akselen. c) Fjern impellerens bolt [6700.2]. d) Fjern impellerens pakning [4590,4] og kast. (Det er nødvendig med en ny pakning til monteringen.) Baklokk [1220] og tetning [4200 Tetningsprodusentens instruksjoner bør følges ved demontering og montering, men følgende veiledning skal hjelpe med de fleste tetningstypene: a) Ta av tetningsvernet. b) Ta av tetningsglandmutrene, hvis en separat tetningsgland er montert på, og før vekk tetningsglanden. c) Ta av baklokkskruene. d) Løsne settskruene (brukt i de fleste mekaniske tetningene). e) Dra forsiktig av glanden og de roterende elementene i den mekaniske tetningen. f) Ta av tetningens baklokk [1220]. g) Ta av akselhylsen [2400] (om montert på). h) På tetninger uten patroner forblir det stasjonære setet i baklokket med dets tetningsdel. Skal bare fjernes hvis det er skadet eller utslitt. i) På pumper utstyrt med en pakningsgland, skal paknings- og lanterneringen bare fjernes hvis pakningen skal skiftes ut Lagerhuset a) Dra av pumpedelen i koblingen og fjern koblingsdelen. b) Ta av støttefoten [3134] (om nødvendig). c) Fjern pumpesidens væskeslynger [2540.2] og/eller labyrinttetningens roterende halvdel (avhengig av hvilket alternativ som er montert på). d) Løsne mutrene og fjern lagerinnfatningens skruer. e) Stram lagerinnfatningens posisjonsskruer jevnt for å begynne å løsne lagerinnfatningen. Side 25 av 44

26 f) Fjern lagerinnfatningen og akselen fra lagerhuset ved å dra det mot koblingsenden. g) Fjern lagerets fjærring (eller lagerinnfatningens låsering hvis parrede vinkelkontaktlagre festes). Lagerinnfatningens låseringer er venstregjenget. h) Fjern drivsidens væskeslynger og/eller labyrinttetningens roterende halvdel (avhengig av hvilket alternativ som er montert på). i) Fjern lagerinnfatningen. j) Fjern pumpens sidelager. k) Løs ut den selvlåsende lagermutteren på drivsiden og ta av drivsidens lager. l) Når du presser lagrene av akselen, skal du bare bruke makt på det innerste sporet. 6.9 Undersøkelse av deler Brukte deler må inspiseres før montering for å sikre at pumpen så vil fungere riktig. Feildiagnose er spesielt viktig å unngå for å forbedre pumpens og anleggets pålitelighet Pumpehus [1100], baklokk [1220] og impeller [2200] Inspiser for overdreven slitasje, hulldannelse, korrosjon, erosjon eller skade og ethvert problem i tetningenes overflate. Skift ut etter som det er nødvendig Aksel og hylse (om montert på) [2200, 2400] Skift ut om den er sporet eller har hulrom. Mens lagerets monteringsdiameter (eller utvendig lager) støttet av V-blokker, skal du kontrollere at akselens hjulslag ligger innenfor (0.001 in) på koblingsenden og mm (0.002 in) på impellerens ende Pakninger og O-ringer [4590, 4610] Etter demontering skal du kaste og skifte ut deler Lagre [3011, 3013] Det anbefales at lagrene ikke brukes på nytt etter at de tas av akselen. Lagrene og smøremidlet skal inspiseres for å kontrollere at det ikke er kontaminering eller skade der. Hvis du smører med oljebad, gir disse nyttig informasjon om driftsforhold i lagerhuset Lagerlabyrinter/isolatorer [4330] Labyrinttetningene og lagerisolatorene skal inspiseres for å undersøke om de er skadet, men er vanligvis deler som ikke slites og kan brukes på nytt. Lagertetninger er ikke helt lekkasjefrie anordninger. Olje fra disse kan forårsake tilskitning nær lagrene Lagerhus og innfatning [3200, 3240] Inspiser lagerinnfatningens fjærringspor. Pass på at det er fritt for skade og at husets smørepassasjer er frie. Skift ut smøreniplene eller filterventilatoren (hvis den er montert) hvis den er skadet eller tilstoppet. På versjoner med oljesmøring, skal oljenivåets seglass [3856] skiftes ut om oljen er forurenset Montering For å montere pumpen sammen skal du se snittegningene. Se kapittel 8, Delelister og tegninger. Sikre at gjenger, pakning og O-ringens koblingsoverflater er rene. Bruk gjengetetningsmasse på gjengekoblinger i tetningsrør Montering av lagerhus og roterende elementer a) Rengjør innsiden av lagerhuset [3200], lagerinnfatningen [3240] og hull for lagre. b) Fest lagerhusets støttefot. c) Følgende metoder anbefales for å feste lagrene på akselen: Metode 1: Bruk en varm plate, varmt bad, ovn eller induksjonsvarmer for å varme lagersporet slik at det lett kan plasseres på plass og så minske og feste seg til akselen. Det er viktig at temperaturen ikke overstiger 100 ºC (212 ºF). Metode 2: Trykk lageret på akselen ved hjelp av utstyr som kan gi en stabil, jevn belastning på det indre sporet. Pass på å unngå å skade lageret og akselen. d) Fest kulelageret [3013] til akselen [2100]. e) Aksiallageret med doble rekker har normalt ikke en enkelt fyllåpning, slik begrenses lagrene til å motta støt i bare én retning. Hvis det brukes en slik lagererstatning, må den plasseres på akselen slik at lagerets fyllåpning vender mot akselens impellerende. f) Hvis paret av vinkelkontaktlagre skal festes, må disse monteres rygg-til-rygg, som vist under: Hvis skade på lageret ikke kommer av normal slitasje og smøremiddelet inneholder skadelige forurensende midler, skal årsaken korrigeres før pumpen returneres til service. Side 26 av 44

27 Greaseholder [3864] Fettkanne (klaringstype) skal bare monteres på apparater som smøres med fett g) Med lagre på romtemperatur skal du skru den selvlåsende lagerlåsemutteren [3712.1] på akselen(med sitt polyamidinnlegg vendt vekk fra lageret) til den er stram. h) Med aksellagre med doble rekker skal du plassere lagerets låsering [6544] over akselen, med den kileformede overflaten vendt mot impellerens ende. i) Med løsningen med par med vinkelkontaktaksiallagre skal lagerlåsemutteren [3712.2] plasseres på akselen før du fester pumpens radiallager. Radiallageret skal ha enden med den største diameteren vendt mot impellerens ende. j) Fest pumpens radialkulelager [3011] på akselen ved hjelp av metode 1 eller 2 over. k) Med alternativet med NUP-rullelageret skal den løse ringen ligge mot akselskulderen. l) Fest O-ringen [4610.2] på lagerinnfatningen. Smør lett lagerinnfatningens hull og O-ringen. m) Se til at akselens kilesporkanter er frie for gratkanter. Under installasjonen skal du bruke teip eller noe lignende over kilesporene for å unngå å skade lagertetningene på drivsiden. n) Før lagerinnfatningen [3240] inn på akselen/ lageret og før lagerlåsefjæren [6544] inn i innfatningens spor eller skru opp lagerets låsemutter [3712.2]. o) På pumper som smøres med fett, skal du pumpe fett gjennom fettnippelen i lagerinnfatningen [3240] til fett er synlig i lagersporene. p) Sjekk at akselen [2100] roterer fritt. q) Installer akselen på lagerhuset [3200] til mellomrommet er omtrent 5 mm (0.2 in). r) Sett på lagerinnfatningens skruer [6570.2], men ikke stram. s) Fest lagerringen [4330] (om den brukes] på lagerhuset mens du passer på at tømmehullet vender mot lageret og er plassert motstående Mellomrom t) Trykk drivsidens væskeslynger [2540.1] og pumpesiden væskeslynger [2540.2] til akselen der dette er mulig. Disse skal stilles inn på 0.5 til 2 mm (0.02 til 0.08 in.) (lett kontakt for elastomertype) fra lagerinnfatningen og lagerhuset. u) Pumpens sideslynger [2540.2] (denne funksjonen er innebygd i noen labyrinttetninger) skal bare stilles i endelig posisjon etter at akselen er satt i aksialposisjon. v) Sett midlertidig på baklokket [1220]. Akselen [2100] kan nå plasseres i forhold til baklokkets overflate, som vist under: Lagerhuset Dia. X mm (in.) Z mm (in.) Ramme 1 24 (0.945) 9 (0.354) Ramme 2 32 (1.260) 17 (0.669) Ramme 3 42 (1.654) 9 (0.354) Ramme 4 48 (1.890) 22 (0.866) w) Pumpens sideslynger [2540.2] kan så flyttes mot lagerhuset og stilles inn med dets klaring. 0.5 til 2 mm (0.02 til 0.08 in.) Side 27 av 44

28 Baklokk og tetningsmontering a) Ekstrem renslighet er påkrevd. Tetnings- og akseloverflatene må være frie for skrammer eller annen skade. b) Se kapittel 6.11, om Tetningsarrangementer for tetningsdiagrammer. c) Trykk forsiktig det stasjonære setet inn i baklokket [1220], mens du sikrer at seteringen ikke deformeres. Der det er en antirotasjonsbolt skal du sikre at det er riktig kontakt med åpningen. d) Plasser enhver separat tetningsgland over akselen. e) Se produsentens instruksjoner for å plassere den mekaniske tetningens roterende elementer. Stram alle motorens skruer i tetningens drivkrans. Med henblikk på presis kompresjon skal de fleste patrontetningene stilles inn etter at pumpen er fullstedig montert. f) Fest baklokket [1220] inn på lagerhuset [3200] og stram alle festeanordninger Montering av pakningsgland a) Monter pakningsglanden [4130] til baklokket [1220] før du fester den på akselen [2100]. b) Forskyv leddene i pakningsglanden med 90 grader i forhold til hverandre. c) Lanteringens halvdeler [4134] skal, om påkrevd, plasseres midtveis langs pakningen. d) Plasser glanden [4120] på tvers mot den siste ringen og stram bare glandens mutre med fingrene. Monter inn på lagerhuset og fest de to skruene for å holde baklokket på plass. e) Sjekk at akselen roterer fritt Montering og innstilling av impeller Montering og innstilling av impeller a) Fest en ny O-ring [4610.1] til impelleren [2200] ved hjelp av en liten mengde fett til å holde den på plass. Før et middel som motvirker slitasje (som ikke inneholder kobber) på impellerens gjenge for å hjelpe med en påfølgende flytting. b) Koble impelleren til akselen. c) Stram impelleren. Bruk den samme metoden som i demonteringen, men roter i motsatt retning. Noen skarpe slag vil stramme den til riktig nivå Montere impeller med kilespor a) Fest en ny tetning på impelleren [4590.4] mot akselskulderen. b) Fest impellerens kile [ c) Koble impelleren til akselen. d) Fest en ny O-ring [4610.5] inn i impellermutterens [2912.1/2912.2] spor. e) Før et middel som motvirker slitasje (som ikke inneholder kobber) på impellermutterens gjenger for å hjelpe med en påfølgende flytting. f) Fest impellermutteren til akselen og øk momentet Montere lagerhuset til pumpehuset a) Fest en ny pakning [4590] til pumpehuset [1100]. På CPXR er det påkrevd med en ny pakning på hver side av avstandsringen [2510.2] b) Installer lagerhuset på pumpehuset. Dekk skruene [6570.1] med et middel som motvirker slitasje og stram dem fast til pumpehuset. c) Sjekk klaringen foran impelleren mot den opprinnelige innstillingen eller prosesskrav og juster etter som det er nødvendig. ( Se kapittel 6.7, Justere impellerens klaring.) d) Se til at alle andre enheter har blitt festet, og at alle festeanordninger er strammet, følg så instruksjonene i kapitlene om Installasjon og ferdigstillelse Tetningsarrangementer Følgende kapittel viser opplysninger om tetningsarrangementer. De angitte dimensjonene er for balanserte mekaniske tetninger uten trinn i henhold til EN L1K og L1N. Kontakt ditt nærmeste salgskontor eller servicesenter for Flowserve om du ønsker mer informasjon, slik som dimensjonstegning for mekanisk tetning, eller er usikker på arrangementet som er levert. Se også kapittel 4.6.4, Tilleggsrør Enkelttetningstyper a Balansert tetning med ett trinn b Enkel ubalansert (eller iboende balansert) tetning Side 28 av 44

29 Lagerhuset Innstillingsdimensjon (mm) X Y Ramme Ramme Ramme Ramme c Enkelttetning med utvendig nakkebøssing Q - Rp ¼ in. kvel D - Rp ¼ in. drener F - Rp ¼ in. skyll Lagerhuset Innstillingsdimensjon (mm) Ramme Ramme Ramme Ramme X Y d Enkelttetning med utvendig leppetetning Q - Rp ¼ in. kvel D - Rp ¼ in. drener F - Rp ¼ in. skyll Z - Posisjon til hard tetning på leppetetning NB: Fjern spakens flens etter at du har montert den harde hylsen på akselen. Lagerhus Innstillingsdimensjon (mm) X Y Ramme Ramme Ramme Ramme Pumpens Innstillingsdimensjon Z (mm) størrelse Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme e Enkel intern tetning med intern og ekstern halsbøssing Q - Rp ¼ in. kvel D - Rp ¼ in. drener F - Rp ¼ in. skyll EN12757 L1N EN12757 L1K Pumpens Innstillingsdimensjon (mm) størrelse Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme 4 X X X X Side 29 av 44

30 Patrontetningstyper a Patrontetning i konisk baklokk Typer med doble tetninger a Dobbelt motkoblet tetning med eksentrisk pumpe-annulus-sirkulasjon fra Flowserve b Patrontetning med hakehylse Se tetningsleverandørens instruksjoner for S Tandemtetninger a Tandemtetning med Flowserves eksentriske pumpeannulus-sirkulasjon BO - Rp ¼ in. buffervæskeutløp BI - Rp ¼ in. buffervæskeinnløp Pumpens Innstillingsdimensjon X (mm) størrelse Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme Eksterne tetninger a Ekstern tetning D - drener Pakningsgland-tetninger BO - Rp ¼ in. buffervæskeutløp BI - Rp ¼ in. buffervæskeinnløp F - Rp ¼ in. skyll a Pakningsgland med fiberpakning Pumpens Innstillingsdimensjon (mm) størrelse Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme 4 X Y X Y X Y X Y F - Rp ¼ in. skyll 4134 Side 30 av 44

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. LR, LRV, LLR og LR-S

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. LR, LRV, LLR og LR-S BRUKERVEILEDNING LR, LRV, LLR og LR-S Horisontal sentrifugalpumpe med delt pumpehus for vann og generell drift Installasjon Drift Vedlikehold PCN=71569100 04-10 (O). (Basert på C953KH013.) Originalinstruksjoner.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. Durco Mark 3 forseglede metallpumper

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. Durco Mark 3 forseglede metallpumper BRUKERVEILEDNING Durco Mark 3 forseglede metallpumper Mark 3 standard-, in-line-, lo-flo-pumper, pumper med tilbakretrukket løpehjul, selvfyllende modulærpumper og Sealmatic-pumper PCN=71569114 02-07 (O)

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER.

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS FOR WOODS AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. SIKKERHET Dette utstyret inneholder

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer