Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio"

Transkript

1 Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning Generell omtale av varslingsutstyr Komme i gang Transportsikring Koble fjernkontroll og bevegelsesdetektor opp mot hverandre Bruksanvisning Vanlig drift Slå av utløst alarm Programmering Adressering Safelink modus Vedlikehold Teknisk informasjon Montering og plassering Batteri Test Batteribytte Resirkulering Tekniske data Sikkerhetsinstrukser og advarsler CE-merking... 6 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf Fax Foretaksnr MVA

2 1 Innledning Dette dokumentet beskriver P162 bevegelsesdetektor som er en del av Picomeds utvalg for utstyr brukt til varsling. P162 bevegelsesdetektor består av en enhet som registrerer bevegelse og en liten fjernkontroll (IR-sender) for å slå den av og på med. Bevegelsesdetektoren er basert på en ordinær infrarød detektor for innbruddsalarm som er modifisert for bruk som varslingsutstyr. Den er beregnet for en diskret overvåkning av pasienter på nattestid og er flyttbar og kan plasseres nær sagt hvor som helst i et rom. Den inneholder en radiosender som viderevarsler til en radiomottager. Hjelpepersonell bruker en enkel fjernkontroll for å slå den av/på med. Om dette dokumentet: Hvordan bevegelsessensoren monteres, se kapittel 6.1. Hvordan kode bevegelsesdetektor mot radiomottager: se dokumentasjon for radiomottageren. 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr Utstyret er levert av firmaet Alert-IT i Storbritannia. Det består av flere forskjellige sensorer som kan viderevarsle med radiosignaler eller via ledninger til personsøker eller viderevarsler tilkoblet analog telefonlinje. Figuren under viser en oversikt over systemet. Bevegelsesdetektoren bruker radiosignaler for å sende en alarm når den registrerer bevegelse. Dokumentasjon P162 bevegelsesdetektor Side 2.

3 Personsøkerne P137/P138 gir full oversikt over batteri og alarmstatus. Benyttes Safelink får en og beskjed ved feil på utstyret og om radioforbindelsen brytes. «Safelink» kan aktiveres for økt sikkerhet med hensyn på feil på utstyret, dårlig batteri eller at en kommer for langt bort slik at radiosignalene ikke rekker fram til mottakeren. Vær obs på at dette korter ned batterilevetiden. P162 bevegelsesdetektor kan og kobles opp mot et «nurse call» system ved hjelp av «P155 radio interface» eller til telefonlinjen med en «P117 autodialler» (vist på figuren). 2 Komme i gang I pakken med P162 bevegelsesdetektor ligger: Bevegelsesdetektor. Fjernkontroll. Dessuten trengs en radiomottager, for eksempel P137 personsøker, P138 personsøker eller «P117 autodialler» til telefonlinjen. 2.1 Transportsikring Bevegelsesdetektoren med innebygd radiosender er batteridrevet. For å unngå aktivering av denne under transport er den deaktivert før forsendelse. Dette er gjort med en plastremse som ligger mellom batteriet og batteritilkoblingen i bevegelsesdetektoren: finn den lille plast remsen som stikker ut av batterirommet på baksiden av enheten og dra denne rolig ut. 2.2 Koble fjernkontroll og bevegelsesdetektor opp mot hverandre Etter at dette er gjort må en koble fjernkontrollen og bevegelsesdetektoren opp mot hverandre: rett fjernkontrollen mot bevegelsesdetektoren og trykk på «ARM». Bevegelsesdetektoren kvitterer med rødt blinkende lys. 3 Bruksanvisning Note: se kapitlene 2.1 og 2.2 før utstyret tas i bruk. 3.1 Vanlig drift Aktivere bevegelsesdetektoren: rett fjernkontrollen mot bevegelsesdetektoren og trykk «ARM». Bevegelsesdetektoren kvitterer med å blinke rødt. En må ut av deteksjonsområdet innen 30 sekunder for å ikke løse ut varslingen. Deaktivere bevegelsesdetektoren: rett fjernkontrollen mot bevegelsesdetektoren og trykk «DISARM». Bevegelsesdetektoren kvitterer med å blinke rødt. En må deaktivere utstyret innen 4 sekunder etter at en har kommet inn i deteksjonsområdet for å ikke gå til varsling. Ved varsling vil bevegelsesdetektoren lyse rødt og sende radiosignaler til mottakeren. Alarmindikasjon: personsøker P137 og P138 vil vise senderens navn* og status «Urgent 01» (dersom ikke endret av leverandør før levering). Rød lampe vil lyse på mottakeren og den piper. Viderevarsleren P117 vil vise et rødt lys, varsle med lyd og ringe opp programmert mottaker og avgi forhåndsinnspilt talemelding. Detektoren sjekker selv batterispenningen. Når denne blir for lav vil den lyse rødt og sende melding til personsøker som viser senderens navn og «FAULT» på displayet. *) Navnet kan endres til for eksempel brukerens navn. Dokumentasjon P162 bevegelsesdetektor Side 3.

4 3.2 Slå av utløst alarm Slå av igangsatt varsling: rett fjernkontrollen mot bevegelsesdetektoren og trykk «DISARM». Varslingen på mottakeren vil avbrytes. Alarmen vil nullstille seg og aktivere seg automatisk etter 30 sekunder dersom ingen bevegelse er detektert i dette tidsrommet. 4 Programmering Se kapittel 2.2 om det å koble detektor og fjernkontroll mot hverandre. 4.1 Adressering Dersom det er flere enheter i samme området må hver enhet ha forskjellige «adresse». Oppgi derfor ved bestilling om det er flere enheter hos deg fra før av eller ikke. Din leverandør tar seg normalt av programmeringen. 4.2 Safelink modus På steder der det er kritisk å ha kontroll på at bevegelsessensoren fungerer anbefales det å aktivere «Safelink» modus. Dette vil forkorte batterilevetiden men sikrer at feil med utstyret eller radioforbindelsen oppdages raskt. Bevegelsesdetektoren er normalt montert på ett og samme sted slik at en vanligvis ikke trenger å aktivere denne funksjonen. Dette vil øke batterilevetiden. Dersom en ønsker å aktivere «SafeLink» så ta kontakt med leverandøren. 5 Vedlikehold Bevegelsessensoren trenger batteribytte når batteriet er utbrukt. Se kapittel 6.2 for mere informasjon. Dersom behov for renhold skal en klut som er lett fuktet i mildt såpevann brukes til å tørke bevegelsesdetektoren og fjernkontrollen ren med. Se til at det ikke kommer vann direkte inn i enhetene. Utenom dette er det ikke påkrevd noen for periodisk vedlikehold. 6 Teknisk informasjon 6.1 Montering og plassering Bevegelsesdetektoren «ser» i en bredde på ca. 150 cm i en avstand på 150 cm fra detektoren. Bevegelsesdetektoren dekker et svært smalt vertikalt område og «ser» i en høyde på ca. 20 cm i en avstand på 150 cm fra detektoren. Maksimum rekkevidde ca. 5 meter. Dette gjør den ideell til å detektere tilstedeværelse i seng og i begrensede områder, for eksempel i en korridor. Eksempler: Under en seng ca. 1,5-2,5 meter unna der en går ut av sengen slik at den detekterer føttene til en person som forlater sengen. Oppe på et møbel eller på vegg (veggfeste følger med) pekende ut ca. 0,5 m over sengen slik at den detekterer en person i sengen som setter seg opp. Dette samtidig som den ikke reagerer på en person som snur seg i sengen. Dokumentasjon P162 bevegelsesdetektor Side 4.

5 Montert på vegg i en korridor kan den reagerer på personer som går forbi men ikke på husdyr som passerer under deteksjonssonen. Etter montering tester en at bevegelsesdetektor og mottaker er innenfor rekkevidde for radiosignalene ved å aktivere varsling («ARM», vent over 30 sekunder, lag bevegelse foran) og sjekke at mottakeren reagerer. Mottakeren skal da være i det området hvor den vil være ved ordinær bruk. 6.2 Batteri Bevegelsesdetektor drives av 3 stk. 1,5 V batterier av type AA. Batterilevetid vil avhenge av bruk men en kan normalt forvente 3 måneder mellom hvert batteribytte. Fjernkontrollen bruker 3 stk. LR44 batterier og de skal byttes når det ikke lenger kommer rødt lys når en trykker på en av knappene Test Tester som beskrevet under montering i kapittel Batteribytte Bevegelsesdetektor Skru ut skruen i bunnen av boksen og ta vekk bakdekselet. Ta ut gamle batterier og sett inn nye. Vær obs på at de monteres riktig vei. Monter bakdeksel og skru fast. Etter batteribytte må den kobles opp mot fjernkontrollen igjen, se kapittel 2.2. Fjernkontroll Frontdekselet rett nedenfor knappene skal skyves nedover: i punktet i plastdekselet som er markert med en pil i plasten kan en trykke litt ned og så skyve ned dekselet. Ta vekk dekselet, merk hvilken vei batteriene står og ta dem ut. Monter inn nye batterier og monter deksel igjen. 6.3 Resirkulering Se over at bevegelsesdetektor og fjernkontroll ser hele ut, eventuelt rengjør. Utfør en funksjonstest og sett inn nye batterier før produktet tas i bruk på nytt. 6.4 Tekniske data Bevegelsesdetektor Størrelse, b x h x d: 65 x 160 x 40 mm. Vekt: 220 g. Batteri: 3 stk. batteri type AA. Fjernkontroll Størrelse, b x h x d: 40 x 70 x 20 mm. For betjene nøkkelbryter trengs det tilgjengelig total L = 150 mm. Vekt: 30 g. Batteri: 3 stk. batteri type LR Sikkerhetsinstrukser og advarsler Sjekk jevnlig om bevegelsessensoren må rengjøres og desinfiseres. Test utstyret jevnlig. Test at radiosignalene har god nok rekkevidde mellom sender og mottaker. Dokumentasjon P162 bevegelsesdetektor Side 5.

6 Opplading av mottager skal skje uten at denne tildekkes eller ligger inntil varmekilder. Som alt elektromedisinsk utstyr så er det et potensiale for interferens med annet utstyr. Plasser derfor ikke utstyr eller kabler nært annen følsom elektronikk eller utstyr som sender ut sterke radiosignaler, for eksempel radiosendere, mobiltelefoner eller strømledninger. Utstyret skal bare brukes sammen med andre enheter som det er godkjent for å brukes sammen med. Brukes bare i samsvar med dokumentasjonen. Dersom utstyret modifiseres må det sjekkes og testes etterpå for å ivareta sikkerheten. Hjelpepersonell må vurdere risikoen ved produktet opp mot brukerens behov. Det må vurderes om produktet tilfredsstiller de krav til utstyret som trengs og om det eventuelt må suppleres med annet utstyr. For enkelte pasienter kan det trengs utstyr i tillegg for beskyttelse av utstyret. Noe av utstyret leveres med små skruer i plastposer. Se til at disse kan skade noen. Utstyret er ment for innendørs bruk ved C og luftfuktighet på maksimum 90% RH. 6.6 CE-merking Utstyret er sertifisert i henhold til de følgende direktiver og Europeiske standarder: 73/23/EEC Low Voltage Safety Directive. 89/336/EEC Radio Interference Immunity. 2002/95/EC Permitted materials, RoHS. EN v ( ) Permitted radio transmissions. EN :1992 Domestic Radio Emissions. EN :1995 Industrial Radio Immunity. EN12182 Assistive Technology. Dokumentasjon P162 bevegelsesdetektor Side 6.

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer