Lavspenningsmotorer for farlige områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavspenningsmotorer for farlige områder"

Transkript

1 Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3

2 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer

3 Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk NO Innhold Side Lavspenningsmotorer for farlige områder...3 Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk Innledning Samsvarserklæring Gyldighet Samsvar Innledende kontroller Håndtering Kontroll ved mottak Transport og lagring Løfting Motorvekt Installering ogigangsettelse Generelt Kontroll av isolasjonsmotstand Fundament Balansering og montering av koblingsdeler og remskiver Festing og nivellering av motoren Spennskinner og drivremmer Motorer med dreneringsplugger for kondensering Kabling og elektriske tilkoblinger Flammesikre motorer Motorer som er sikret mot støvantenning DIP, Ex td Tilkoblinger for ulike startmetoder Tilkobling av hjelpeutstyr Tilkoblinger og rotasjonsretning Beskyttelse mot over belastning og stans Betjening Bruk Kjøling Sikkerhetshensyn Motorer til farlige områder til bruk med variabel hastighet Innledning Hovedkrav iht. EN- og IEC-standardene Viklingsisolasjon Fase-til-fase-spenninger Fase-til-jord-spenninger Valg av viklings-isolasjon for ACS800-omformere Valg av viklingsisolasjon for alle andre omformere Termisk beskyttelse av viklingene Lagerstrøm Eliminering av lagerstrøm med ABB ACS800-omformere Eliminering av lagerstrøm for alle andre omformere Kabling, jording og EMC Driftshastighet Dimensjonering av motoren variabel giroverføring Generelt Dimensjonering med ABB ACS800-omformere med DTC-kontroll Dimensjonering med omformere av PWM-typen med andre spenningskilder Korttidsoverbelastning Merkeplater Igangsetting av enheten med variabel giroverføring...15 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

4 NO 6. Vedlikehold Generelt ettersyn Smøring Motorer med permanent smurte lagre Motorer med lagre som må smøres Smøreintervaller og smøremengder Smøremidler Salgsoppfølging Reservedeler Demontering, gjenmontering og omvikling Lagre Miljøkrav Støynivå Feilsøking...19 NO 4 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

5 1. Innledning MERK! Det er viktig at du følger disse instruksjonene, slik at du sikrer trygg og riktig installering, drift og vedlikehold av motoren. Instruksjonene må gjøres kjent for alle som skal installere, bruke eller vedlikeholde motoren eller tilknyttet utstyr. Dersom instruksjonene ikke følges, kan alt garantiansvar bortfalle. Motorene for farlige områder er spesialkonstruert for å samsvare med myndighetenes krav når det gjelder eksplosjonsfare. Motorene kan bli mindre pålitelige dersom de brukes på feil måte, kobles feil til eller endres på noen som helst måte, uansett hvor liten endringen måtte være. Du må ta hensyn til standardene som gjelder for tilkobling og bruk av elektrisk utstyr på farlige områder, særlig reglene som gjelder for installering i landet der motorene brukes. Denne type utstyr skal bare håndteres av personer med opplæring og kjennskap til disse standardene. 1.1 Samsvarserklæring Alle ABB-motorer som har CE-merke på merkeskiltet, samsvarer med ATEX-direktiv 94/9/EU. 1.2 Gyldighet Disse instruksjonene gjelder for følgende elektriske motortyper fra ABB som brukes i eksplosjonsutsatte områder. Gnistfri Ex na serie M2A*/M3A*, størrelse 90 til 280 serie M2GP, størrelse 71 til 250 serie M2B*/M3G*, størrelse 71 til 450 Forhøyet sikkerhet Ex e serie M2A*/M3A*, størrelse 90 til 280 serie M2B*/M3H*, størrelse 80 til 400 Flammesikker kapsling Ex d, Ex de serie M2J*/M3J*, M2K*/M3K*, størrelse 80 til 400 Støvantenningsbeskyttelse (DIP, Ex td) serie M2V*, M2A*/M3A*, størrelse 71 til 280 serie M2B*/M3B*/M3G*, størrelse 71 til 450 serie M2GP, størrelse 71 til 250 (Det kan hende at ABB trenger mer informasjon når det skal avgjøres om visse motortyper egner seg til spesielle typer bruk eller med spesielle konstruksjonsmessige modifi seringer.) Disse instruksjonene gjelder for motorer som installeres og oppbevares i omgivelsestemperaturer over 20 C og under +60 C. Kontroller at motoren det gjelder, er egnet for hele dette temperaturområdet. Går omgivelsestemperaturene ut over disse grensene, må du kontakte ABB. 1.3 Samsvar Motorer som er konstruert for bruk i eksplosjonsutsatte omgivelser, må samsvare med standardene som omfatter mekaniske og elektriske aspekter. I tillegg må motorene samsvare med en eller fl ere av følgende EUstandarder eller IEC-standarder for den aktuelle beskyttelsestypen: EN (2004) IEC (2004) EN (2004) IEC (2003) EN (2003), IEC (2001) EN (2003), IEC (2001), EN (2005), IEC (2005) pren (2005) IEC (2004) EN (2004) IEC (2004) Generelle krav til elektrisk utstyr i områder med eksplosiv gass Standard vedrørende fl ammesikker kapslingsbeskyttelse «d» Standard vedrørende forhøyet sikkerhetsbeskyttelse «e» Standard vedrørende beskyttelse av type «na» Generelle krav til elektrisk utstyr som brukes i nærheten av eksplosivt støv Std. vedrørende støvantenningsbeskyttelse og støvtetthetsgrad (td-beskyttelse) Merk: De relevante standardene fi nnes i listene på sertifi katene for de forskjellige motorene. ABB LV-motorer (gjelder bare for gruppe II) kan installeres på steder med følgende merking: Sone Kategori eller merking 1 Kategori 2 eller Ex d, Ex de, Ex e 2 Kategori 3 eller Ex na 21 Kategori 2 eller DIP, IP 65 eller Ex td A21 22 Kategori 3 eller DIP, IP 55 (ikke-eksplosivt støv) eller Ex td A22 Når det gjelder serien EN 500XX, har de sertifi serte motorene EEx-merke, ikke Ex-merke. Omgivelser G eksplosive omgivelser grunnet gasser D eksplosive omgivelser grunnet antennelig støv NO ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

6 NO 1.4 Innledende kontroller Brukeren bør sjekke all dokumentasjon det er henvist til i den regulære tekniske informasjonen i forbindelse med data som vedrører standarder om eksplosjonsvern, f.eks: a) Gassgruppe Industri Gassgruppe Gasstype (eksempler) Eksplosive IIA Propan omgivelser IIB Etylen utenom gruver IIC Hydrogen/acetylen b) Merketemperatur Temperaturklasse T1 T2 T3 T4 T5 T6 T125 C T150 C Maks. temperatur C Maks. temperaturstigning ved overfl ate K ved 40 C Håndtering 2.1 Kontroll ved mottak Med en gang du har mottatt motoren, må du sjekke om den har ytre skader (f.eks. akseltapper og fl enser og malte overfl ater). Hvis du fi nner tegn på slike skader, må du informere speditøren umiddelbart. Kontroller all informasjon på merkeplatene, særlig spenning, viklingsforbindelser (star eller delta), kategori, beskyttelsestype og temperaturklasse. Lagerets type er angitt på merkeplaten på alle motorer, bortsett fra de minste rammestørrelsene. Ved bruk med variabel giroverføring må du kontrollere maks. tillatt belastning iht. frekvensen som er preget på motorens andre merkeplate. Maks. temperaturstigning ved overfl ate er overfl aten inni motorene (rotoren) for temperaturklassene T1, T2 og T3, og de ytre overfl atene på motoren (ramme og/ eller endeskjermer) for andre temperaturklasser. Vær oppmerksom på at motorene er sertifi sert og klassifi sert i henhold til gruppen de hører til i. Det avgjøres ved referanse til omgivelsesgass eller støv ved merketemperaturen, som er kalkulert som en funksjon av en omgivelsestemperatur på 40 C. Dersom motoren installeres der omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 C eller høyere enn 1000 meter over havet, må du kontakte ABB for å få eventuelle nye rangeringsdata og testrapporter for den nødvendige omgivelsestemperaturen. Omgivelsestemperaturen må ikke være lavere enn -20 C. Hvis du regner med lavere temperaturer, må du konsultere ABB. 2.2 Transport og lagring Motoren bør alltid lagres innendørs (over 20 C) i tørre og støvfrie omgivelser uten vibrasjon. Under transport bør man unngå støt, fall og fuktighet. Kontakt ABB hvis du vil ha informasjon om andre forhold. Ubeskyttede maskinoverfl ater (akseltapper og fl enser) bør rustbehandles. Akslinger bør dreies regelmessig med håndkraft for å hindre at fettet fl ytter seg. Det anbefales å bruke eventuelle monterte antikondensvarmere for å unngå kondensvann i motoren. Motoren må ikke utsettes for ekstern vibrasjon som overstiger 0,5 mm/s når den står stille. Ellers kan lagrene ta skade. Motorer med rullelager og/eller vinkelkontaktlager må ha transportsikring montert ved transport. 2.3 Løfting Alle ABB-motorer som veier mer enn 25 kg, har løfteører eller øyebolter. Du bør bare bruke hovedløfteørene eller hovedøyeboltene på motoren når motoren skal løftes. De må ikke brukes til løfting av motoren når den er festet til annet utstyr. Løfteører for hjelpeutstyr (f.eks. bremser eller separate kjølevifter) eller koblingsbokser må ikke brukes til løfting av motoren. Motorer med samme ramme kan ha ulikt tyngdepunkt på grunn av ulike utganger, ulik montering og ulikt hjelpeutstyr. Skadde løfteører må ikke brukes. Sjekk at det ikke er skader på øyebolter eller integrerte løfteører før løfting. Øyebolter må trekkes til før løfting. Om nødvendig kan øyeboltens posisjon justeres ved hjelp av passende skiver. NO 6 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

7 Sjekk at det brukes riktig løfteutstyr og at krokstørrelsene passer til løfteørene. Du må passe på at du ikke skader hjelpeutstyr og kabler som er koblet til motoren. 2.4 Motorvekt Samlet motorvekt kan variere innen samme rammestørrelse (senterhøyde) avhengig av forskjellig motoreffekt, ulik montering og og ulikt hjelpeutstyr. Følgende tabell viser beregnede maksimumsvekter for grunnversjoner av motorene som en funksjon av rammematerialet. Faktisk vekt på alle motorer fra ABB, bortsett fra for de minste rammestørrelsene (56 og 63), er vist på merkeplaten. Rammestørrelse Aluminium Vekt kg Støpejern Vekt kg Flammesikker Vekt kg Hvis motoren har brems og/eller separat vifte, kan du kontakte ABB for å få oppgitt vekten. 3. Installering og igangsettelse Koble fra og sperr motoren og utstyret som drives, før du utfører arbeid på motoren eller utstyret. Sjekk at det ikke foreligger eksplosjonsfare mens arbeidet pågår. 3.1 Generelt Alle verdier på merkeplatene som har med sertifi sering å gjøre, må kontrolleres nøye slik at du kan være sikker på at motorbeskyttelsen, omgivelsene og sonen er kompatible. Standardene EN (Eksplosjonsforebyggelse og -vern), EN (Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med gass) og EN / EN (Elektrisk utstyr for bruk i nærvær av brennbart støv) må overholdes. Du må være spesielt oppmerksom på støvantennelsestemperaturer og tykkelsen på støvlaget i forhold til motorens merkeplate. Ta av eventuelle transportsikringer. Vri på akselen for hånd for å sjekke at den kan rotere fritt. Motorer med rullelagre: Hvis motoren kjøres uten at det er radiell belastning på akselen, kan rullelageret skades. Motorer med vinkelkontaktlager: Hvis motoren kjøres uten aksiell belastning i riktig retning i forhold til akselen, kan vinkelkontaktlageret skades. For Ex d- og Ex de-motorer med vinkelkontaktlagre er det svært viktig at den aksielle belastningen ikke endrer retning. De fl ammesikre utsparingene rundt akselen endrer dimensjoner slik at det kan komme i kontakt! NO Lagertypen er spesifi sert på merkeplaten. Motorer med smørenipler: Når motoren startes for første gang eller etter lengre tids lagring, må den smøres med den spesifi serte mengden fett. Mer informasjon fi nner du i del «6.2.2 Motorer med lagre som må smøres». Når motoren monteres i vertikal posisjon med akselen nedover, må den ha et beskyttelsesdeksel som hindrer at fremmedlegemer og væske kan falle ned i ventilasjonsåpningene. Et alternativ er et separat deksel som ikke er festet til motoren. Da må motoren ha et varselmerke. ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

8 NO 3.2 Kontroll av isolasjonsmotstand Mål isolasjonsmotstanden før igangsetting og ellers når det er mistanke om fuktighet i viklingene. Koble fra og sperr motoren og utstyret som drives, før du utfører arbeid på motoren eller utstyret. Kontroller at det ikke er eksplosjonsfare mens du utfører kontrollprosedyrer i forbindelse med isolasjonsnsmotstand. Isolasjonsmotstanden, korrigert til 25 C, må være høyere enn referanseverdien, dvs. 100 MΩ (målt med 500 eller 1000 V DC). Isolasjonsmotstandsverdien halveres for hver økning med 20 C i omgivelsestemperaturen. Motorrammen må jordes og viklingene bør utlades mot rammen rett etter hver måling, slik at det ikke er fare for elektrisk støt. Hvis referansemotstanden ikke kan oppnås, er viklingene for fuktige og må ovntørkes. Ovnstemperaturen skal være 90 C i timer og deretter 105 C i 6 8 timer. Under oppvarmingen må eventuelle plugger i dreneringshullene fjernes og eventuelle lukkeventiler åpnes. Etter varmingen må pluggene settes på plass igjen. Selv om det er montert dreneringsplugger, anbefales det å ta av endeskjermene og koblingsboksdekslene før tørkeprosessen. Viklinger som er dyppet i sjøvann, må vanligvis vikles om. 3.3 Fundament Sluttbrukeren har det hele og fulle ansvar for utførelsen av fundamentet. Metallfundamenter bør males for å unngå rustskader. Fundamentene må være plane og stabile nok til å motstå mulige kortslutningskrefter. De må konstrueres og dimensjoneres slik at det unngås vibrasjon til motoren og vibrasjon som skyldes resonans. 3.4 Balansering og montering av koblingsdeler og remskiver Som standard er balansering av motoren gjort ved hjelp av en halv kile, og akselen er merket med RØD tape med teksten «Balanced with half key». Dersom motorene er balansert med hel kile, er akselen merket med GUL tape og teksten «Balanced with full key». Dersom motorene er balansert uten kile, er akselen merket med BLÅ tape og teksten «Balanced without key». Koblingsdeler eller remskiver må balanseres etter at kilesporene er laget. Balanseringen må utføres i henhold til balanseringsmetoden som er spesifi sert for motoren. Koblingsdeler og remskiver må monteres på akselen ved hjelp av egnet utstyr og verktøy som ikke skader lagre og pakninger. Du må aldri montere en koplingsdel eller remskive ved å banke den på plass, eller demontere dem ved å bende med et brekkjern mot motoren. 3.5 Festing og nivellering av motoren Kontroller at det er nok plass til at luften kan sirkulere rundt motoren. Minimumskravene for plass bak motorens viftedeksel fi nner du i produktkatalogen eller måltegningene som er tilgjengelige på Internett: se Riktig oppstilling er helt nødvendig for å unngå vibrasjon, feil på lagre og akselen og skader på koblinger. Fest motoren på fundamentet med korrekte skruer eller bolter og mellomleggsplater mellom fundamentet og føttene. Niveller motoren på riktig måte. Om nødvendig må du bore styrehull og feste styretappene i riktig posisjon. Festenøyaktighet for koblingsdel: Kontroller at klaringen b er mindre enn 0,05 mm og at differansen a1 til a2 er også er mindre enn 0,05 mm. Se fi gur 3. Ta en ny sjekk av nivelleringen når du har strammet skruene eller boltene. Ikke overskrid lagerets tillatte belastningsverdier som er angitt i produktkatalogene. 3.6 Spennskinner og drivremmer Fest motoren på spennskinnene slik det er vist i fi gur 2. Plasser spennskinnene horisontalt på samme nivå. Kontroller at motorakselen er parallell med drivakselen. Remmene må strammes i henhold til instruksjonene fra leverandøren av utstyret som drives. Imidlertid må du ikke overskride maksimal remkraft (tillatt radiell kraft på lageret) som er angitt i de aktuelle produktkatalogene. NO 8 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

9 For stramme belter skader lagrene og kan forårsake akselbrudd. For Ex d- og Ex de-motorer kan for høy remstramming til og med føre til skade hvis det blir gjensidig kontakt mellom fl ammebanedeler. 3.7 Motorer med dreneringsplugger for kondensering Sjekk at dreneringshullene og pluggene peker nedover. Gnistfrie motorer og motorer med forhøyet sikkerhet Motorer med plastdreneringsplugger som kan forsegles, leveres med disse pluggene i lukket posisjon i aluminiumsmotorer og åpen posisjon i støpejernsmotorer. Åpne dreneringspluggene i rene omgivelser før du bruker motoren. I svært støvete omgivelser bør alle dreneringshull tettes. Flammesikre motorer Dreneringspluggene er plassert på den nederste delen av endeskjermene slik at kondens kan slippe ut av motoren. Vri på det rifl ede hodet på pluggen for å sjekke at det kan beveges fritt. Motorer med støvantenningsbeskyttelse Dreneringshullene må lukkes på alle motorer med støvantenningsbeskyttelse. 3.8 Kabling og elektriske tilkoblinger Koblingsboksen på en standard énhastighetsmotor har vanligvis 6 viklingskoblinger og minst én jordingskobling. Det må brukes egnede kabelsko til tilkobling av alle strømforsyningskabler. Kabler til hjelpeutstyr kan kobles til rekkeklemmene. Motorene er bare laget for fast installasjon. Med mindre noe annet er spesifi sert, er kabelmålene metriske. Beskyttelsesklassen og IP-klassen for kabelmuffen må som minimum være samme som på koblingsboksene. Sjekk at det bare blir brukt sertifi serte kabelmuffer for fl ammesikre motorer og motorer med forhøyet sikkerhet. For gnistfrie motorer må kabelmuffene samsvare med EN MERK! Kablene bør beskyttes mekanisk og klemmes fast nær koblingsboksen for at de skal oppfylle kravene i EN og lokale installeringsstandarder (f.eks. NFC 15100). Ubrukte kabelinnføringer må stenges med dekningslementer i henhold til beskyttelsesklassen og IP-klassen for koblingsboksen. Beskyttelsesgraden og diameteren er spesifi sert i dokumentene som vedrører kabelmuffen. Bruk riktige kabelmuffer og pakninger i innføringene i henhold til beskyttelsestypen og kabelens type og diameter. Jordingen må gjøres i henhold til lokale regler før maskinen kobles til strøm. Jordingskoblingen på rammen må kobles til PE (protective earth jordingsbeskyttelse) med en kabel som vist i tabell 5 i EN : Minimum tverrsnitt på beskyttelsesledere Tverrsnitt på faseledere i installasjonen, S, mm 2 S < S 35 S > 35 Minimum tverrsnitt for beskyttelseslederen, S P, mm 2 S 16 0,5 S I tillegg må jordingsforbindelser eller faste forbindelser utenfor det elektriske utstyret gi effektiv tilkobling av en leder med tverrsnitt på minst 4 mm 2. Kabeltilkoblingen mellom nettverks- og motortilkoblingene må oppfylle kravene i nasjonale standarder for installering eller standarden EN i henhold til merkestrømmen som er angitt på merkeplaten. Sjekk at motorbeskyttelsen samsvarer med miljø- og værforhold. For eksempel må du sikre at det ikke kan trenge inn vann i motoren eller koblingsboksene. Pakningene på koblingsboksene (andre enn Ex d) må plasseres korrekt i sporene for å sikre riktig IP-klasse. Lekkasje kan føre til inntrengning av støv eller vann, noe som kan føre til overslag Flammesikre motorer Det er to forskjellige beskyttelsestyper for koblingsboksen: Ex d for M2JA/M3JP-motorer Ex de for M2KA/M3KP-motorer Ex d-motorer: M2JA/M3JP Noen kabelmuffer er godkjent for en maksimal mengde ledig plass i koblingsboksen. Mengden ledig plass for motorene er angitt nedenfor. Motortype M2JA Koblingsboks, ledig volum Motortype M3JP Koblingsboks, ledig volum ,45 1,7 dm ,0 dm dm ,2 dm ,5 dm ,5 dm dm dm dm dm 3 SFlbSjekk at det ikke er støv på overfl atene når du skal lukke dekselet på koblingsboksen. Rengjør og smør overfl aten med ikke-herdende kontaktfett. Du må ikke åpne motoren eller koblingsboksen mens motoren er varm og strømførende dersom omgivelsene er eksplosjonsfarlige. NO ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

10 NO Ex de-motorer: M2KA/M3KP Bokstavene «e» eller «box Ex e» vises på dekselet på koblingsboksen. Sjekk at tilkoblingene gjøres nøyaktig i den rekkefølgen som er beskrevet i tilkoblingsinstruksjonene på innsiden av koblingsboksen. Krypstrømsavstand og avstanden mellom lederne må samsvare med EN Motorer som er sikret mot støvantenning DIP, Ex td Som standard har motorene koblingsboksen på toppen med mulighet for kabelinnføring fra begge sider. En fullstendig beskrivelse fi nnes i produktkatalogene. Vær spesielt oppmerksom på pakningen på koblingsboksen og kablene for å hindre at det kan komme antennelig støv inn i koblingsboksen. Det er viktig å sjekke at de utvendige pakningene er i god forfatning og riktig plassert, siden de kan bli skadet eller forskjøvet under håndtering. Når du stenger dekselet på koblingsboksen, må du sjekke at det ikke er støv på overfl atene og at pakningen er i god forfatning er den ikke det, må den byttes ut med en med samme materialegenskaper. Du må ikke åpne motoren eller koblingsboksen mens motoren er varm og strømførende dersom omgivelsene er eksplosjonsfarlige. Andre startmetoder og ekstreme startforhold: Dersom det brukes andre startmetoder, f.eks. mykstarter, eller dersom startforholdene er spesielt vanskelige, må du ta kontakt med ABB først Tilkobling av hjelpeutstyr Hvis en motor er utstyrt med termistorer eller andre typer RTD-er (Pt100, termiske releer osv.) og hjelpeutstyr, anbefales det at de brukes og kobles til på korrekt måte. For enkelte beskyttelsestyper er det påbudt å bruke termisk beskyttelse. Mer utfyllende informasjon fi nner du i dokumentene som fulgte med motoren. Koblingsskjemaer for hjelpeutstyr og tilkoblingsdeler fi nnes på innsiden av koblingsboksen. Maksimal målespenning for termistorene er 2,5 V. Maksimal målestrøm for Pt100 er 5 ma. Bruk av høyere målespenning eller målestrøm kan føre til feil avlesning. 3.9 Tilkoblinger og rotasjonsretning Akselens rotasjonsretning skal være med urviseren når akseloverfl aten ses fra motordrivsiden, og når nettfasene L1, L2 og L3 er tilkoblet slik det er vist i fi gur 1. For å endre rotasjonsretningen bytter du om på to tilkoblinger på forsyningskablene. Hvis motoren har vifte som går i én retning, må du sjekke at den den roterer i samme retning som pilmerket på motoren Tilkoblinger for ulike startmetoder Koblingsboksen på en standard énhastighetsmotor har vanligvis 6 viklingskoblinger og minst én jordingskobling. Derfor er det mulig å bruke DOL- eller Y/D-start. Se fi gur 1. For tohastighetsmotorer og spesialmotorer må nettilkoblingen være i henhold til instruksjonene på innsiden av koblingsboksen eller i motorens håndbok. Spenning og tilkobling er merket på merkeplaten. Direktestart (DOL): Y- eller D-viklingskontakter kan brukes. For eksempel indikerer 690 VY, 400 VD Y-kobling for 690 V og D-kobling for 400 V. Star/Delta-start (Y/D): Nettspenningen må stemme med motorens merkespenning når det brukes D-kobling. Fjern alle tilkoblinger fra koblingsboksen. For motorer med forhøyet sikkerhet er det tillatt med både direct-on-line-start og star-delta-start. Ved stardelta-start er det bare tillatt med Ex-godkjent utstyr Beskyttelse mot overbelastning og stans Alle motorer til farlige områder må være beskyttet mot overbelastning, se IEC/EN og IEC For motorer med forhøyet sikkerhet (Ex e) skal maksimal koblingstid for beskyttelsesutstyr ikke være lenger enn tiden t E som vises på motorens merkeplate. NO 10 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

11 4. Betjening 4.1 Bruk Motorene er konstruert for følgende forhold med mindre noe annet fremgår av merkeplaten. Vanlige grenser for omgivelsestemperatur er fra -20 C til +40 C. Største høyde over havet er 1000 m. Toleransen for strømforsyning er ±5 % og for frekvens ±2 % i henhold til EN / IEC (2004), paragraf 7.3, sone A. Motoren skal bare brukes slik den er ment å brukes. Nominelle merkeverdier og bruksforhold vises på motorenes merkeplater. I tillegg må du følge alle krav i denne brukerhåndboken og andre relevante instruksjoner og standarder. Dersom grensene overskrides, må du sjekke motordata og konstruksjonsdata. Ta kontakt med ABB for å få mer informasjon. Du må være spesielt oppmerksom på korrosjonsfremmende omgivelser når du bruker fl ammesikre motorer. Sjekk at malingsbeskyttelsen passer til miljøet, siden korrosjon kan skade den eksplosjonssikre kapslingen. 4.3 Sikkerhetshensyn Motoren er ment å installeres og brukes av kvalifi serte personer som er kjent med HMS-krav og nasjonal lovgivning. Det sikkerhetsutstyr som er nødvendig for å hindre ulykker under installering og bruk, skal brukes i henhold til lokale sikkerhetsforskrifter. Nødstoppbrytere må være utstyrt med gjeninnkoblingssperrer. Etter nødstopp skal ny start bare være mulig når gjeninnkoblingssperren er opphevet med hensikt. Viktige punkter 1. Ikke tråkk på motoren. 2. Temperaturen på det ytre dekselet på motoren kan være så varmt at det ikke må berøres under vanlig bruk, og særlig like etter at motoren er slått av. 3. Noen spesielle brukstyper for motoren krever spesialinstruksjon (f.eks. bruk med frekvensomformer). 4. Vær oppmerksom på roterende deler i motoren. 5. Ikke åpne koblingsbokser mens motoren er strømførende. NO Hvis du følger instruksjonene eller slurver med vedlikeholdet, kan utstyret utgjøre en fare for sikkerheten. Da må ikke maskinen brukes på farlige områder. 4.2 Kjøling Sjekk at motoren har tilstrekkelig luftsirkulasjon. Forsikre deg om at ingen gjenstander i nærheten eller sollys stråler ekstra varme mot motoren. For fl ensmonterte motorer (f.eks. B5, B35, V1) må du se til at konstruksjonen gir tilstrekkelig luftsirkulasjon på overfl aten på utsiden av fl ensen. ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

12 NO 5. Motorer til farlige områder til bruk med variabel hastighet 5.1 Innledning Denne delen av håndboken gir ekstra instruksjoner for motorer som brukes i farlige områder med frekvensomformer. Det kan hende at ABB trenger mer informasjon når det skal avgjøres om visse motortyper egner seg til spesielle typer bruk eller med spesielle konstruksjonsmessige modifi seringer. 5.2 Hovedkrav iht. EN- og IECstandardene Flammesikre motorer Ex d, Ex de I henhold til standardene må motorene være dimensjonert slik at maksimumstemperaturen på motorens ytterfl ate begrenses i henhold til temperaturklassen (T4, T5 osv.). I de fl este tilfeller er det da nødvendig med enten typetester eller kontroll av motorens ytterfl atetemperatur. De fl este fl ammesikre motorene for temperaturklasse T4 fra ABB er typetestet med ABB ACS800-omformere ved hjelp av Direct Torque Control (DTC direkte dreiemomentkontroll), og disse kombinasjonene kan velges ved bruk av dimensjoneringsinstruksjonene i kapittel Når det gjelder andre spenningskildeomformere (ikke DTC-kontrollert som ACS800) med pulsbreddemodulasjon som kontrolltype (PWM), er det vanligvis nødvendig med kombinerte tester for å fastslå motorens korrekte termiske ytelse. Disse testene kan unngås dersom fl ammesikre motorer utstyres med termiske sensorer som er ment for kontroll av overfl atetemperaturer. Slike motorer har følgende ekstra merker på merkeplaten: - «PTC» med koblingstemperaturen og «DIN 44081/82». Når det gjelder spenningskilde-pwm-omformere med minimum koblingsfrekvens på 3 khz eller høyere, må instruksjonene i kapittel brukes til foreløpig dimensjonering. Kontakt ABB dersom du vil ha mer informasjon om fl ammesikre motorer som brukes med variable giroverføringer i temperaturklasse T5 og T6. Motorer med forhøyet sikkerhet Ex e ABB anbefaler ikke å bruke lavspenningsmotorer med forhøyet sikkerhet som har randomisert vikling og variable giroverføringer. Denne håndboken omfatter ikke disse motorene med variabel giroverføring. Gnistfrie motorer Ex na I henhold til standardene må kombinasjonen av motor og omformer testes som én enhet eller dimensjoneres ved kalkulasjon. ABBs gnistfrie støpejernsmotorer er typetestet med ABB ACS800-omformere som bruker DTC-kontroll, og disse kombinasjonene kan velges ved å bruke dimensjoneringsinstruksjonene i kapittel Når det gjelder spenningskilde-pwm-omformere med minimum koblingsfrekvens på 3 khz eller høyere, kan man bruke instruksjonene for foreløpig dimensjonering i kapittel av denne håndboken. De endelige verdiene må bekreftes med kombinerte tester. Motorer som er sikret mot støvantenning DIP, Ex td I henhold til standardene må motorene være dimensjonert slik at maksimumstemperaturen på motorens ytterfl ate begrenses i henhold til temperaturklassen (f.eks. T125 C). Kontakt ABB hvis du vil ha mer informasjon om temperaturklasse som er lavere enn 125 C. ABBs-DIP/Ex td-motorer (125 C) er typetestet med ABB ACS800-omformere som bruker DTC-kontroll, og disse kombinasjonene kan velges ved å bruke dimensjoneringsinstruksjonene i kapittel Når det gjelder andre spenningskildeomformere med pulsbreddemodulasjon som kontrolltype (PWM), er det vanligvis nødvendig med kombinerte tester for å fastslå motorens korrekte termiske ytelse. Disse testene kan unngås dersom DIP-motorer utstyres med termiske sensorer som er ment for kontroll av overfl atetemperaturer. Slike motorer har følgende ekstra merker på merkeplaten: - «PTC» med koblingstemperaturen og «DIN 44081/82». Når det gjelder spenningskilde-pwm-omformere med minimum koblingsfrekvens på 3 khz eller høyere, kan instruksjonene i kapittel brukes til foreløpig dimensjonering. 5.3 Viklingsisolasjon Fase-til-fase-spenninger Maksimalt tillatte fase til fase-spenningstopper i motorkoblingen som en funksjon av pulsens stigningstid kan ses i fi gur 4. Den høyeste kurven, «ABB Special Insulation», gjelder motorer med spesiell viklingsisolasjon for forsyning via frekvensomformer, variantkode 405. «ABB Standard Insulation» gjelder alle andre motorer som omfattes av denne håndboken Fase-til-jord-spenninger Tillatte fase til jord-spenningstopper i motorkoblinger er: Standardisolasjon 1300 V topp Spesialisolasjon 1800 V topp NO 12 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

13 5.3.3 Valg av viklings-isolasjon for ACS800-omformere Når det gjelder ABB ACS800 med enkel giroverføring med diodeforsyningsenhet, kan valg av viklingsisolasjon og -fi ltre gjøres i henhold til tabellen under: Nominell forsyningsspenning U N for omformeren U N 500 V U N 600 V U N 690 V Viklingsisolasjon og fi ltre som behøves ABB standardisolasjon ABB standardisolasjon + du/dt-fi ltre ELLER ABB spesialisolasjon (variantkode 405) ABB spesialisolasjon (variantkode 405) OG du/dt-fi ltre ved omformerutgangen Kontakt ABB for å få mer informasjon om motstandsbrems og omformere med kontrollerte forsyningsenheter Valg av viklingsisolasjon for alle andre omformere Spenningsbelastningene må holdes under de tillatte grensene. Kontakt systemkonstruktøren for å sikre at utstyret er trygt å bruke. Virkningen av mulige fi ltre må tas med i beregningen når motoren dimensjoneres. 5.5 Lagerstrøm Lagerspenning og lagerstrøm må unngås i alt utstyr med variabel giroverføring for å sikre at utstyret er trygt og pålitelig. Derfor må det brukes isolerte lagre eller isolerte lagerkonstruksjoner, vanlige fi ltre og passende kabler og jordingsmetoder Eliminering av lagerstrøm med ABB ACS800-omformere Når det gjelder ABB ACS800 frekvensomformer med diodeforsyningsenhet (ukontrollert DC-spenning), må følgende metoder brukes for å unngå skadelig spenning i motorene: Rammestørrelse 250 og mindre Ingen tiltak nødvendige Isolert endelager, uten gir Isolert endelager, uten gir OG Vanlig fi lter ved omformeren ABB bruker isolerte lagre med aluminumsoksidbelegg på innsiden og/eller utsiden eller keramiske rulleelementer. Aluminiumsoksidbelegget behandles også med en forsegling for å hindre at skitt og fuktighet trenger gjennom det porøse belegget. Lagerisolasjonens eksakte type fi nner du på motorens merkeplate. Det er ikke tillatt å endre lagertype eller isolasjonsmetode uten tillatelse fra ABB. NO 5.4 Termisk beskyttelse av viklingene Alle ABBs støpejernsmotorer Ex er utstyrt med PTCtermistorer for å hindre at viklingstemperaturene overstiger de termiske grensene for isolasjonsmaterialene som brukes (vanligvis isolasjonsklasse B eller F). MERK! Hvis det ikke står noe annet på merkeplaten, hindrer ikke disse termistorene at motorens overfl atetemperatur kan overstige grenseverdiene i motorenes temperaturklasser (T4, T5 osv.). ATEX-land:Termistorene må kobles til et termistorkoblingsrele som fungerer uavhengig og som har som funksjon å koble ut forsyningen til motoren i henhold til kravene i «Grunnleggende krav til helse og sikkerhet» i tillegg II, artikkel i ATEX-direktiv 94/9/EC. Ikke ATEX-land: Det anbefales at termistorene kobles til et termistorkoblingsrele som fungerer uavhengig og som har som oppgave å koble ut forsyningen til motoren. MERK! I henhold til lokale installasjonsregler kan det være mulig å også koble termistorene til annet utstyr enn et termistorrele, for eksempel til kontrollinganger på en frekvensomformer Eliminering av lagerstrøm for alle andre omformere Det er brukerens ansvar å beskytte motoren og drevet utstyr mot skadelig lagerstrøm. Man kan følge instruksjonene i kapittel 5.5.1, men det er ingen garanti for at de er virksomme i alle tilfeller. 5.6 Kabling, jording og EMC For å sikre ordentlig jording og samsvar med alle relevante EMC-krav, må motorer over 30 kw kables med skjermede, symmetriske kabler og EMC-fester, f.eks. kabelmuffer som gir feste på 360. Også for mindre motorer er det sterkt anbefalt med symmetriske og skjermede kabler. Lag jordingsarrangement på 360 ved alle kabelinnføringer slik det er beskrevet i instruksjonene for muffene. Vri kabelskjermingene til bunter og koble dem til nærmeste jordingskobling/samleskinne i koblingsboksen, omformerkabinett e.l. MERK! Det må brukes riktige kabelmuffer som gir feste på 360 ved alle tilkoblingspunkter, f.eks. på motoren, omformeren, eventuell sikkerhetsbryter etc. For motorer med rammestørrelse IEC 280 og større er det nødvendig med ekstra potensialutjevning mellom motorrammen og utstyret som drives, med mindre begge er festet på et felles stålfundament. Da bør tilkoblingens høyfrekvente konduktivitet fra stålfunda- ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

14 NO mentet sjekkes ved å for eksempel måle potensialdifferansen mellom komponentene. Mer informasjon om jording og kabling av variabel giroverføring fi nner du i håndboken «Grounding and cabling of the drive system» (kode: 3AFY ). 5.7 Driftshastighet For hastigheter som er høyere enn nominell hastighet som står på the motorens merkeplate, må du sikre at enten motorens høyeste tillatte rotasjonshastighet eller den kritiske hastigheten for hele enheten ikke overskrides. 5.8 Dimensjonering av motoren variabel giroverføring Generelt Når det gjelder ABB ACS800-omformerne med DTCkontroll, kan dimensjoneringen gjøres ved bruk av belastningskurvene som vises i avsnitt eller ved bruk av ABBs dimensjoneringsprogram DriveSize. Verktøyet kan lastes ned fra ABBs hjemmeside ( Belastningskurvene er basert på nominell spenningsforsyning Dimensjonering med ABB ACS800-omformere med DTC-kontroll Belastningskurvene (eller belastningskapasitetskurvene) i fi gur 5 og 6 viser maksimalt tillatt kontinuerlig utgangsdreiemoment for motorene som en funksjon av forsyningsfrekvensen. Utgangsdreiemomentet er gitt som prosent av motorens nominelle dreiemoment. MERK! Motorens maksimale hastighet må ikke overskrides selv om belastningskurvene er gitt opptil 100 Hz Dimensjonering med omformere av PWM-typen med andre spenningskilder Foreløpig dimensjonering kan gjøres ved å bruke de følgende belastningskurvene som retningslinjer, se fi gur 7 og 8. Disse veiledende kurvene bygger på minimum koblingsfrekvens på 3 khz. Av hensyn til sikkerheten må kombinasjonen enten testes eller det må brukes termiske sensorer som er ment for kontroll av overfl atetemperatur. MERK! Motoren faktiske belastbarhet kan være lavere enn det som er vist i de veiledende kurvene Korttidsoverbelastning ABBs fl ammesikre motorer gir vanligvis mulighet for korttidsoverbelastning. Nøyaktige verdier fi nner du på motorens merkeplate. Overbelastningsevnen spesifi seres av tre faktorer: Maksimum korttidsstrøm I OL T OL T COOL Lengden på tillatt overbelastningsperiode Kjøletiden som er nødvendig etter hver overbelastningsperiode. I kjøleperioden må motorstrømmen og dreiemomentet være under grensen for tillatt kontinuerlig belastningsevne. 5.9 Merkeplater Følgende parametre må vises på merkeplatene for motorer for farlige områder til bruk med variabel giroverføring: Hastighetsområde Effektområde Spennings- og strømområde Dreiemomenttype (konstant eller kvadratisk) Omformertype og påkrevet minimumskoblingsfrekvens Kontakt ABB når det gjelder dimensjonering av andre motorer og beskyttelsestyper enn dem i fi gur 5 og 6. NO 14 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

15 5.10 Igangsetting av enheten med variabel giroverføring Igangsettingen av enheten med variabel giroverføring må gjøres i henhold til instruksjonene som gjelder for frekvensomformeren og til lokale lover og forskrifter. Kravene og begrensningene som gjelder for enheten, må også tas hensyn til. Alle parametre som behøves for å stille inn omformeren, må hentes fra motorenes merkeplater. Parametrene det oftest er behov for, er: Nominell motorspenning Nominell motorstrøm Nominell motorfrekvens Nominell motorhastighet Nominell motoreffekt Merk: Dersom informasjonen har mangler eller unøyaktigheter, må du ikke bruke motoren før du er sikker på at innstillingene er riktige! ABB anbefaler å bruke alle egnede beskyttelsesfunksjoner omformeren har, for å øke enhetens sikkerhet. Omformere har vanligvis funksjoner som de følgende (funksjonenes navn og tilgjengelighet avhenger av omformerens produsent og modell): Minimumshastighet Maksimumshastighet Akselerasjons- og retardasjonstider Maksimumsstrøm Maksimalt dreiemoment Overlastvern Dette er tilleggsfunksjoner som ikke erstatter sikkerhetsfunksjonene som er påkrevet iht. standardene. ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer Vedlikehold Tilkoblinger kan være strømførende selv ved stillstand fordi varmeelementer eller direkte viklingsoppvarming kan være aktivert. Standarder som omfatter reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr på farlige områder, må tas hensyn til. Denne type utstyr skal bare håndteres av personer med opplæring og kjennskap til disse standardene. Avhengig av arbeidstypen det er snakk om må du koble fra og sperre motoren og utstyret som drives, før det utføres arbeid på dem. Sørg for at det ikke fi nnes eksplosiv gass eller støv mens arbeidet pågår. 6.1 Generelt ettersyn 1. Inspiser motoren regelmessig. Frekvensen på kontrollene kan for eksempel avhenge av fuktighetsnivået i omgivelsesluften og av lokale værforhold. Dette kan først avgjøres på eksperimentell basis og må siden følges slavisk. 2. Hold motoren ren og sørg for fri luftsirkulasjon. Hvis motoren brukes i støvete omgivelser, må ventilasjonssystemet sjekkes og rengjøres regelmessig. For DIP/Ex td-motorer må du respektere miljøspesifi kasjonene som er fastsatt i standarden EN / EN Sjekk tilstanden til akselpakningene (f.eks. V-ring eller radialpakning) og bytt dem om nødvendig. For DIP/Ex td-motorer bør akselpakningene byttes etter 8000 driftstimer eller etter maks. to år, avhengig av miljøforholdene som ble nevnt over (1). Merk: Hvis DIP/Ex td-motoren er utstyrt med støvtette lagre av typen 2RS, rekker det å skifte pakninger annethvert år. 4. Undersøk tilstanden til strømkoblinger og alle monterings- og festebolter. 5. Sjekk lagrenes tilstand ved å lytte etter uvanlige lyder, måle vibrasjonen og lagertemperaturen, inspisere forbruket av fett eller overvåke SPM-lagrene. Vær spesielt oppmerksom på lagrene når den beregnede levetiden er ute. Når du legger merke til tegn på slitasje, må du demontere motoren, undersøke delene og bytte dem ut om nødvendig. Når du bytter lagre, må de nye lagrene være av samme type som de originale lagrene. Akselpakningene må byttes med pakninger av samme kvalitet og med samme egenskaper som originalene når du bytter lagre. For fl ammesikre motorer må du skru på det rifl ede hodet på en eventuell dreneringsplugg regelmessig for å hindre tetting. Dette må gjøres når motoren står stille. Frekvensen på kontrollene avhenger av fuktighetsnivået i omgivelsesluften og av lokale værforhold. Dette kan først avgjøres på eksperimentell basis og må siden følges slavisk. 15 NO NO

16 NO Når det gjelder IP 55-motoren og når motoren er levert med stengt plugg, er det fornuftig å åpne dreneringspluggene med jevne mellomrom for å sikre at kondensutgangen ikke blokkeres og at kondensen kan slippe ut fra motoren. Dette må gjøres når motoren står stille og er trygg å arbeide på. Disse verdiene er gyldige for tillatte belastningsverdier som er gitt i produktkatalogen. Avhengig av bruks-og belastningsforhold kan du se i relevant produktkatalog eller kontakte ABB. Antall driftstimer for vertikalt installerte motorer er halvparten av verdiene ovenfor. 6.2 Smøring Se opp for roterende deler. Fett kan forårsake hudirritasjon og øyebetennelse. Følg alle sikkerhetstiltak som er angitt av produsenten av fettet. Lagertypene er angitt i de respektive produktkatalogene og på merkeplaten på alle våre motorer, bortsett fra på dem med de minste rammestørrelsene. Pålitelighet er et viktig punkt når det gjelder smøreintervaller for lagrene. ABB bruker L1-prinsippet (dvs. at 99 % garantert klarer levetiden) for smøring Motorer med permanent smurte lagre Lagrene er vanligvis permanent smurte lagre av typen 1Z, 2Z, 2RS eller ekvivalent type. Som en retningslinje kan adekvat smøring for størrelser opptil 250 oppnås for følgende varighet, i henhold til L 1. Kontakt ABB når det gjelder bruk med høyere omgivelsestemperatur. Formelen for omtrentlig endring av L 1 -verdier til L 10 -verdier er: L 10 = 2,7 x L1. Driftstimer for permanent smurte lagre ved omgivelsestemperatur på 25 og 40 C er: Rammestørrelse Poler Driftstimer ved 25 C Driftstimer ved 40 C Motorer med lagre som må smøres Smøreinformasjonsplate og generelle smøreråd Hvis motoren har plate med smøreopplysninger, skal de angitte verdiene følges. På smøreinformasjonsplaten er det defi nert smøreintervaller mht. feste, omgivelsestemperatur og rotasjonshastighet. Under første start eller etter smøring av lagre kan temperaturen stige midlertidig i rundt 10 til 20 timer. Enkelte motorer har en oppsamler for gammelt fett. Følg de spesielle instruksjonene for utstyret. Når du har smurt en Ex td-motor, må du rengjøre motorens endeskjermer slik at det ikke er støv på dem. A. Manuell smøring Smøring mens motoren går Ta ut pluggen fra fettutløpet eller åpne lukkeventilen, hvis en slik er montert. Sørg for at smørekanalen er åpen. Sprøyt inn angitt mengde fett i lageret. La motoren gå i 1 2 timer for å sikre at alt overfl ødig fett presses ut av lageret. Lukk fettutløpet eller lukkeventilen. Smøring mens motoren står stille Smør motorene mens de går. Dersom det ikke er mulig å smøre lagrene mens motorene går, kan smøringen gjøres mens motoren står stille. Da må du bare bruke halv mengde fett og deretter kjøre motoren på full hastighet et par minutter. Når motoren har stoppet, smører du lageret med resten av den spesifi serte mengden fett. Etter 1 2 driftstimer skal fettutløpet eller den eventuelle lukkeventilen stenges. B. Automatisk smøring Ved automatisk smøring må pluggen i fettutløpet fjernes permanent eller en eventuell lukkeventil åpnes. ABB anbefaler bare å bruke elektromekaniske systemer. Mengden smørefett per smøreintervall som er angitt i tabellen, skal dobles når det brukes et automatisk smøresystem. Når topolede motorer smøres automatisk, bør merknaden i smørekapitlet om smøreanbefalinger for topolede motorer følges. NO 16 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

17 6.2.3 Smøreintervaller og smøremengder Smøreintervallene for vertikale maskiner er halvparten av verdiene i tabellen nedenfor. Smøreintervallene er basert på at lagerets driftstemperatur er 80 C (omgivelsestemperatur +25 ). Merk! En økning i omgivelsestemperaturen øker temperaturen i lagrene tilsvarende. Verdiene skal halveres ved en økning på 15 C av lagertemperaturen og kan dobles ved en reduksjon på 15 C i lagertemperaturen. Høyere driftshastighet, for eksempel ved bruk av frekvensomformer, eller lavere hastighet med tung belastning, krever kortere smøreintervaller. Høyeste driftstemperatur for fett og lagre er +110 C. Denne temperaturen må ikke overskrides. Maksimumshastigheten motoren er konstruert for, må ikke overskrides. Rammestørrelse Mengde av fett g/lager 3600 o/min 3000 o/min 1800 o/min 1500 o/min 1000 o/min o/min Kulelagre Smøreintervaller i driftstimer Rullelagre Smøreintervaller i driftstimer Smøremidler Ikke bland ulike typer fett. Inkompatible smøremidler kan forårsake skade på lagrene. Ved ettersmøring skal bare spesielt kulelagerfett med følgende egenskaper brukes: Fett av god kvalitet med litiumkomplekssåpe og med mineral- eller PAO-olje Basisoljeviskositet cst ved 40 C Konsistens i henhold til NLGI *) Temperaturområde fra -30 C til +140 C, kontinuerlig. *) For vertikalt monterte motorer eller under varme forhold anbefales høyere NLFI-verdier. Fettspesifikasjonene over gjelder dersom omgivelsestemperaturen er over -30 C eller under +55 C, og lagertemperaturen er under 110 C. Ellers må du konsultere ABB når det gjelder hvilket fett som egner seg. Fett med riktige egenskaper leveres av alle større smøremiddelprodusenter. Tilsetningsmidler anbefales, men en skriftlig garanti om at tilsetningen ikke skader lagre og ikke endrer smøremiddelets egenskaper ved driftstemperatur, må skaffes fra smøremiddelprodusenten. Spesielt gjelder dette for EP-tilsetninger. Smøremidler som inneholder EP-tilsetninger, anbefales ikke ved høye lagertemperaturer for rammestørrelsene Følgende høykvalitetsfett kan brukes: Esso Unirex N2, N3 eller S2 (litiumkompleks base) Mobil Mobilith SHC 100 (litiumkompleks base) Shell Albida EMS 2 (litiumkompleks base) Klüber Klüberplex BEM (spesiell litiumbase) FAG Arcanol TEMP110 (litiumkompleks base) MERK! Bruk alltid høyhastightesfett for topolede høyhastighetsmaskiner der hastighetsfaktoren er høyere enn (beregnet som Dm x n der Dm = gjennomsnittlig lagerdiameter, mm. n = rotasjonshastighet, o/min). Følgende fettyper kan brukes til høyhastighetsmotorer av støpejern, men de må ikke blandes med litiumkompleksfett: Klüber Klüber quiet BH (polyureabase) Lubcon Turmogrease PU703 (polyureabase) Hvis andre smøremidler brukes, må det undersøkes hos produsenten om kvaliteten er den samme som for de smøremidlene som er nevnt ovenfor. Hvis smøremidlets kompatibilitet er usikker, kan du kontakte ABB. NO ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

18 NO 7. Salgsoppfølging 7.1 Reservedeler Reservedeler må være originaldeler eller godkjennes av ABB med mindre det er gjort oppmerksom på noe annet. Kravene i standarden IEC må oppfylles. Ved bestilling av reservedeler må motorens serienummer, komplette typebetegnelse og produktkode oppgis. Disse opplysningene fi nnes på merkeplaten. 7.2 Demontering, gjenmontering og omvikling Følg instruksjonene i standarden IEC når det gjelder demontering, gjenmontering og omvikling. Alt slikt arbeid må utføres av produsenten, dvs. ABB, eller av en partner som er autorisert av ABB. Det er ikke tillatt å gjøre konstruksjonsmessige endringer på delene som utgjør den eksplosjonssikre kapslingen og delene som sikrer støvtett beskyttelse. Du må også sikre at ventilasjonen aldri blir hindret. Omvikling må alltid utføres av en reparasjonspartner som er autorisert av ABB. Når endeskjermen eller koblingsboksen gjenmonteres til rammen på fl ammesikre motorer, må du sjekke at tappene er frie for maling og skitt og bare har et tynt lag ikke-herdende spesialfett. Når det gjelder DIP/Ex td-motorer, må det påføres spesielt pakningsfett eller komposittpakning på tappene når endeskjermene gjen monteres på rammen. De bør være av samme type som de som opprinnelig var på motoren for denne beskyttelsestypen. 8. Miljøkrav 8.1 Støynivå De fl este av ABBs motorer har et lydtrykknivå som ikke overstiger 82 db(a) (± 3 db) ved 50 Hz. Verdier for bestemte maskiner fi nnes i de aktuelle produktkatalogene. Ved 60 Hz sinusforsyning er verdiene ca. 4 db(a) høyere enn verdiene ved 50 Hz i produktkatalogene. Kontakt ABB når det gjelder lydtrykknivå ved frekvensomformerforsyning. 7.3 Lagre Utvis ekstra forsiktighet ved behandling av lagre. De må tas ut med avtrekkere og settes på ved hjelp av oppvarming eller bruk av spesialverktøy. Skifte av lagre beskrives i detalj i et separat instruksjonshefte som er tilgjengelig hos ABBs salgsavdeling. Sær lige anbefalinger gjelder når du skal bytte lagre på DIP/Ex td-motorer (siden pakningene bør byttes samtidig). Alle anvisninger på motoren, for eksempel merkelapper, må følges. Lagertypene som er angitt på merkeplaten, må ikke endres. MERK! Alle reparasjoner som utføres av sluttbrukeren, fritar produsenten fra alt konformitetsansvar, med mindre produsenten har gitt uttrykkelig tillatelse til slike reparasjoner. NO 18 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

19 9. Feilsøking Disse instruksjonene dekker ikke alle detaljer eller variasjoner for utstyret. De dekker heller ikke alle tenkelige muligheter vedrørende installering, drift og vedlikehold. Kontakt nærmeste salgsavdeling for ABB hvis du har behov for mer informasjon. Feilsøkingsskjema for motor Motorservice og feilsøking må utføres av kvalifi serte personer som har egnet verktøy og utstyr. NO PROBLEM ÅRSAK LØSNING Motoren starter ikke Motoren stopper Motoren går, men stopper deretter Motoren akselererer ikke til nominell hastighet. Motoren bruker for lang tid på å akselerere og/eller bruker for mye strøm Sikringene har gått Overbelastningutløsning Feilaktig strømforsyning Feilaktige ledningskoblinger Brudd i viklinger eller kontrollbryter Mekanisk feil Kortslutning i stator Dårlig statorspoleforbindelse Rotorfeil Motoren kan være overbelastet Det kan være brudd i en fase Feilaktig anvendelse Overbelastning Lav spenning Brudd i krets Strømfeil Feilaktig anvendelse Spenningen er for lav ved motortilkoblingene på grunn av spenningsfall i nettet For høy startbelastning Brudd i rotorstaver eller løs rotor Brudd i hovedkrets Overbelastning Lav spenning ved start Feil på kortslutningsrotor For lav spenning Skift til sikringer av riktig type. Undersøk og tilbakestill overbelastningsutløseren i starteren. Undersøk om strømforsyningen stemmer med opplysningene på motorens merkeplate og med belastningen. Kontroller koblingene mot koblingsskjemaet som følger med motoren. Indikeres av en summende lyd når bryteren er tilsluttet. Undersøk om det er løse viklingsforbindelser. Forsikre deg om at alle kontrollkontakter er tilsluttet. Undersøk om motor og drivverk roterer fritt. Kontroller lagre og smøring. Indikeres av sikringer som er gått. Motoren må omvikles. Ta av endeskjermene og lokaliser feilen. Se om det er brudd i staver eller kortslutningsringer. Reduser belastningen. Undersøk ledningene og se om det er brudd på en fase. Endre type eller størrelse. Konsulter utstyrsleverandøren. Reduser belastningen. Forsikre deg om at spenningen stemmer med det som er angitt på merkeskiltet. Kontroller tilkoblingen. Sikringer har gått, kontroller overbelastningsrelé, stator og trykknapper. Undersøk om det er løse koblinger for ledninger, sikringer og kontroller. Kontakt leverandøren angående riktig type. Bruk høyere spenning eller transformatortilkoblinger, eller reduser belastningen. Kontroller tilkoblinger. Undersøk om lederne har riktig dimensjon. Sjekk motorens oppstarter mot «no load». Se etter sprekker ved ringene. Rotoren må som regel byttes fordi reparasjoner bare blir kortvarige. Finn feilen ved bruk av måleutstyr og reparer. Reduser belastningen. Undersøk om det er for mye motstand. Sjekk om kabeldimensjonen er riktig. Skift rotor. Korriger strømforsyningen. ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer NO

20 PROBLEM ÅRSAK LØSNING NO Feil rotasjonsretning Motoren overopphetes mens den går Motoren vibrerer Skrapelyder Støyende driftslyd Feil faserekkefølge Overbelastning Rammeåpningene eller ventilasjonsåpningene kan være fulle av smuss, slik at motoren ikke blir ordentlig ventilert Motoren kan ha brudd på en fase Jordet spole Ubalansert tilkoblingsspenning Motoren er oppsatt skjevt Svakt fundament Ubalansert kopling Drevet utstyr er ubalansert Feil på lagre Lagrene er ikke justert Balansevektene er forskjøvet Uoverensstemmelse mellom rotorens og koplingens balanse (halv kil hel kil) Flerfasemotor kjører enfaset For stort akselendespill Viften tar i endeskjermen eller viftedekslet Løs på fundamentplaten Ujevnt luftgap Rotoren er ubalansert Bytt om på koblingene ved motoren eller instrumentbordet. Reduser belastningen. Åpne ventilåpningene og sørg for fri luftstrøm fra motoren. Undersøk om alle ledere og kabler er godt tilkoblet. Motoren må omvikles. Undersøk om det er feil på ledere, koblinger eller transformatorer. Juster. Forsterk fundamentet. Balanser koplingen. Balanser drevet utstyr. Skift lagre. Reparer motoren. Rebalanser rotoren. Rebalanser koplingen eller rotoren. Undersøk om det er kretsbrudd. Juster lager eller legg inn avstandsstykke. Korriger viftefestet. Trekk til festeboltene. Sjekk og korriger fester for endeskjermer eller lagre. Rebalanser rotoren. Varme lagre Bøyd eller skjev aksel Rett opp eller skift aksel. For stram rem Remskiven er for langt unna akselskulderen Remskivediameteren er for liten Feiljustering For lite fett Forringet fett eller forurenset smøremiddel For mye smøremiddel Overbelastet lager Skadede kuler eller kulebaner Slakk beltestrammingen. Flytt remskiven nærmere motorlageret. Bruk større remskiver. Juster drivsystemet. Bruk riktig fettkvalitet og fettmengde i lagrene. Fjern gammelt fett, skyll lagrene grundig i parafi n og sett inn med nytt fett. Reduser fettmengden. Lagrene skal ikke være mer enn halvfulle. Kontroller justeringen og den radielle og aksielle belastningen. Skift lager. Rengjør lagerhuset grundig først. NO 20 ABB/ Lavspenningsmotorer/ Håndbok for Ex-motorer

21 Figur 1. Koblingsskjema Figur 2. Remdrift ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer

22 Figur 3. Feste av halvkopling eller remskive Figur 4. Tillatte fase-til-fase-spenningstopper på motortilkoblingene som en funksjon av stigningstiden. Stigningstid defi nert i henhold til IEC ABB spesialisolasjon; ABB standardisolasjon; IEC TS ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer

23 Belastningskurver med ACS800-omformere med DTC-kontroll Figur 5. Flammesikre motorer Ex d, Ex de, støpejernsmotorer (type M3GP) med støvantenningssikring, T125 C (DIP/Ex td). Motorens nominelle frekvens: 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz Figur 6. Gnistfrie motorer Ex na, aluminiums- og støpejernsmotorer (type M3BP) med støvantenningssikring (DIP/Ex td), motorens nominelle frekvens: 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer

24 Veiledende belastningskurver med andre spenningskildeomformere av PWM-typen Figur 7. Flammesikre motorer Ex d, Ex de, støpejernsmotorer med støvantenningssikring (DIP/Ex td). Motorens nominelle frekvens: 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz Figur 8. Gnistfrie motorer Ex na, støpejernsmotorer med støvantenningssikring (DIP/Ex td), motorens nominelle frekvens: 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz 24 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer