Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA"

Transkript

1 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn lasker og brytere Trinn 4: Kople til ledninger og slå på strøm Trinn 5: Grunnleggende konfigurasjon Trinn 6: Trimme transmitteren Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning 2011 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN 55317, USA Tlf: (USA) (800) Tlf: (Int.) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf: (65) Faks: (65) / (65) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf: +(47) Faks: +(47) E-post: Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf: (86) (10) Faks: (86) (10) Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tlf: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) VIKTIG MELDING Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2051-transmittere. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 2051 PROFIBUS PA (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installering av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 2051 PROFIBUS PA for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installering. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installering må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved å kun bruke o-ringen for forsegling sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Ledninger som fører høyspenningsstrøm, kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger. Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kabelrør/kabelinnganger med 1 /2-14 NPT-gjenger. Bruk kun plugger, adaptere, muffer og kabelrør med kompatible gjenger ved lukking av disse inngangene. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 1: MONTERE TRANSMITTEREN Væskeapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/ lufteventilene vender oppover. Strømning Gassapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. Strømning Dampapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. Strømning 3

4 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 1, FORTS. Panelmontering (1) Rosemount 2051C Coplanar-flens Rørmontering Tradisjonell flens Rosemount 2051T (1) Panelboltene må kunden anskaffe selv. 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 1, FORTS. Forhold å ta hensyn til ved bolting Hvis installering av transmitteren krever montering av prosessflenser, manifolder eller flensadaptere, må du følge disse monteringsretningslinjene for å være sikker på å få en tett forsegling, slik at transmitterne kan yte optimalt. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson. Figur 1 viser vanlige transmittermonteringer med boltlengden som kreves for riktig montering av transmitteren. Figur 1. Vanlige transmittermonteringer A. Transmitter med Coplanar-flens C. Transmitter med tradisjonell flens og flensadaptere (ekstrautstyr) D. Transmitter med Coplanar-flens samt manifold- og flensadaptere (ekstrautstyr) 4 x 57 mm (2.25 in.) 4 x 44 mm (1.75 in.) B. Transmitter med Coplanar-flens og flensadaptere (ekstrautstyr) 4 x 44 mm (1.75 in.) 4 x 38 mm (1.50 in.) 4 x 73 mm (2.88 in.) 4 x 44 mm (1.75 in.) Bolter er vanligvis laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke vises i Figur 2, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Buk følgende prosedyre for boltmontering: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring, og bolter av rustfritt stål er belagt med smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke brukes ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Stram boltene til for hånd. 3. Trekk til boltene med første tiltrekkingsmoment i et kryssmønster. Se Figur 2 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene med endelig tiltrekkingsmoment i samme kryssmønster. Se Figur 2 for endelig tiltrekkingsmoment. 5. Kontroller at flensboltene stikker ut gjennom isolasjonsplaten før du tilfører trykk. 5

6 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 1, FORTS. Figur 2. Tiltrekkingsmomenter for flensbolter og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Endelig Første tiltrekkingsmoment tiltrekkingsmoment Karbonstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lb.) 73 Nm (650 in. lb.) Rustfritt stål (SST) 316 B8M Nm (150 in. lb.) 34 Nm (300 in. lb.) 316 R STM 316 SW 316 O-ringer med flensadaptere ADVARSEL Montering av feil O-ringer i flensadapterne kan føre til lekkasjer i prosessen, noe som kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade. De to flensadapterne er lette å kjenne igjen på de unike O-ringsporene. Bruk kun O-ringen som er beregnet for den spesifikke flensadapteren, som vist nedenfor. Rosemount 3051S/3051/2051/3095 Flensadapter O-ring PTFE-basert Elastomer Rosemount 1151 Flensadapter O-ring Når flens eller adapter fjernes, skal O-ringene alltid kontrolleres. Skift dem ut hvis det er tegn på skade, for eksempel hakk eller kutt. Hvis O-ringene skiftes ut, må flensboltene og innstillingsskruene trekkes til på nytt etter montering, for å kompensere for at PTFE-O-ringene setter seg. 6 PTFE Elastomer

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 1, FORTS. Orientering av rørmontert transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk, er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 3.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 3. Port på lav trykkside på rørmontert transmitter for manometertrykk Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) TRINN 2: VURDERE HUSROTASJONEN Slik får du bedre felttilgang til ledninger eller bedre mulighet til å lese av det valgfrie LCD-displayet: 1. Løsne settskruen for husrotasjon. 2. Roter først huset med klokken til ønsket stilling. Hvis du ikke oppnår ønsket stilling på grunn av gjengegrensen, skal du rotere huset mot klokken til ønsket stilling (opptil 360 fra gjengegrensen). 3. Stram til settskruen for husrotasjon igjen. Settskrue for husrotasjon (5/64 in.) 7

8 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 3: STILLE INN LASKER OG BRYTERE Sikkerhet Etter at transmitteren er konfigurert, kan du beskytte konfigurasjonsdataene mot utilsiktede endringer. Hver transmitter er utstyrt med en sikkerhetslask som kan settes i posisjonen ON (PÅ) for å unngå at konfigurasjonsdataene endres med forsett eller ved et uhell. Lasken er merket med Security (Sikkerhet). Simulering Simuleringslasken brukes i forbindelse med blokken for analog inngang (AI). Denne lasken brukes til å simulere trykkmålingen og fungerer som en sperre for AI-funksjonsblokken. For å bruke simuleringsfunksjonen må lasken flyttes til stillingen ON (PÅ) etter at strømtilførselen er slått på. Denne funksjonen hindrer at transmitteren utilsiktet blir værende i simuleringsmodus. Figur 4. Plassering av transmitterens lasker ROSEMOUNT 2051 PROFIBUS PA OUTPUT LOCAL OPERATOR INTERFACE ELECTRONICS ASSEMBLY P/N USE DISPLAY TO CONFIGURE -USE EXTENDED COVER TO AVOID DAMAGE 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 4: KOPLE TIL LEDNINGER OG SLÅ PÅ STRØM Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (feltklemmer). 2. Kople strømledningene til klemmene som angitt på rekkeklemmemerket. Strømklemmene er ikke polaritetssensitive positiv/negativ ledning kan tilkoples hvilken som helst av klemmene. 3. Sørg for tilstrekkelig jording. Det er viktig at kabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset koples til neste skjerming hvis kabelen føres gjennom en koplingsboks koples til en god jordforbindelse ved strømkilden 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 5. Installer eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 6. Sett på plass husets deksel. Figur 5. Jordingsklemme Strømklemmer Figur 6. Integrert nettverninnretning og filter Maks m (6234 ft) (avhengig av kabelens egenskaper) Terminatorer Strømforsyning DP/PAkopling/ -forbindelse (Hovedstamme) DP-nettverk (Sideforbindelse) Signalledninger (Sideforbindelse) PROFIBUS PA-enhet 9

10 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 4, FORTS. Jording av signalledning La ikke signalledningen gå i kabelrør eller åpne gater sammen med strømledningen, eller i nærheten av tungt elektrisk utstyr. Det er jordingspunkter på utsiden av elektronikkhuset og inni klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transientbeskyttelse, eller for å oppfylle lokale bestemmelser. Se trinn 2 nedenfor for å få mer informasjon om hvordan kabelskjermingen bør jordes. 1. Fjern husdekslet som er merket med Field Terminals (Feltklemmer). 2. Kople til ledningsparet og jordingspunktet som vist i Figur 7. Kabelskjermingen skal: a. trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset b. være kontinuerlig tilkoplet avslutningspunktet c. koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Figur 7. Koplingsskjema Trim skjerming og isoler DP Isoler skjerming Koble skjerming til jording for strømforsyning 3. Sett på plass husets deksel. Det anbefales at dekslet strammes til det ikke lenger er noen åpning mellom dekslet og huset. 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. Strømforsyning Likestrømforsyningen bør gi spenning med mindre enn to prosent rippel. Transmitteren krever mellom 9 og 32 V likestrøm ved klemmene for at den skal fungere med alle funksjoner. Nettverninnretning DP/PA-koplingen/-forbindelsen inkluderer ofte en integrert nettverninnretning. Jording Transmitterne er elektrisk isolert til 500 V vekselstrøm rms. Signalledningene kan ikke jordes. Jording av skjermet ledning En skjermet ledning krever vanligvis ett enkelt jordingspunkt for å unngå at det dannes en jordingssløyfe. Jordingspunktet er vanligvis ved strømforsyningen. 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 5: GRUNNLEGGENDE KONFIGURASJON Konfigurasjonsoppgaver Transmitteren kan konfigureres via det lokale brukergrensesnittet LOI (Local Operator Interface), ved bruk av alternativkode M4, eller via en klasse 2-master (DD- eller DTM-basert). De to grunnleggende konfigurasjonsoppgavene for PROFIBUS PA-trykktransmitteren er: 1. Tildeling av adresse 2. Konfigurasjon av tekniske enheter (skalering) MERK Rosemount 2051-enheter med PROFIBUS PA-profil 3.02 leveres fra fabrikken i INA-modus (Identification Number Adaptation). Denne modusen gjør at transmitteren kan kommunisere med enhver PROFIBUS PA-kontrollvert der enten den generelle profilen GSD (9700) eller den spesifikke Rosemount 2051-profilen GSD (3333) er innlastet på verten. Det er derfor ikke nødvendig å endre transmitterens identifikasjonsnummer ved oppstart. Tildele en adresse Trykktransmitteren Rosemount 2051 leveres med den midlertidige adressen 126. Denne må endres til en unik verdi mellom 0 og 125 for at kommunikasjon med verten skal kunne opprettes. Vanligvis er adressene fra 0 til 2 reservert for mastere eller koplinger. Det anbefales derfor å gi transmitteren en adresse mellom 3 og 125. Adressen kan konfigureres via: LOI se Tabell 1 og Figur 8 Klasse 2-master se håndboken for klasse 2-masteren for konfigurasjon av adressen Konfigurere tekniske enheter Med mindre annet er angitt, leveres trykktransmitteren Rosemount 2051 med følgende innstillinger: Målingsmodus: Trykk Tekniske enheter: Tommer H 2 O Skalering: Ingen Tekniske enheter må bekreftes eller konfigureres før installasjon. Enheter kan konfigureres for trykk, flow og nivå. Type måling, enheter, skalering og lavstrømningssperre (hvis aktuelt) kan stilles inn via LOI se Tabell 1 og Figur 8 Klasse 2-master se Tabell 2 for parameterkonfigurasjon Konfigurasjonsverktøy Lokalt brukergrensesnitt (LOI) Hvis du har bestilt det lokale brukergrensesnittet LOI, kan dette brukes til idriftssetting av enheten. For å aktivere det lokale brukergrensesnittet LOI trykker du på en av konfigurasjonsknappene som befinner seg nedenfor transmitterens topptagg. Se Tabell 1 og Figur 8 for informasjon om drift og menyer. MERK Knappene må være trykt helt inn ( 10 mm (0.5 in.)). 11

12 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 5, FORTS. Tabell 1. Bruk av LOI-knappene Knapp Funksjon Navigering Inntasting av tegn Lagre? Rulle Flytter deg nedover i Endrer tegnverdi (1) Veksler mellom Save menykategoriene (Lagre) og Cancel (Avbryt) Angi Velger menykategori Legger inn tegn og tar deg videre Lagrer (1) (1) Tegnene blinker når de kan endres. Figur 8. LOI-meny ADDRESS ADRESSE 2. CALIBRATION KALIBRERING 3. UNITS ENHETER 4. DAMPING DEMPING 5. DISPLAY 6. IDENTIFICATION IDENTIFIKASJONSNUMMER # 7. EXIT AVSLUTT PRESSURE TRYKK FLOW STRØMNING NIVÅ LEVEL TEMPERATURE NULL ZERO NEDRE LOWER SENSOR ØVRE UPPER SENSOR TILBAKESTILL RESET FACTORY TIL FABRIKKINNSTILLINGER Klasse 2-master DD- og DTM-filer for Rosemount 2051 PROFIBUS er tilgjengelige fra De kan også skaffes ved å ta kontakt med den lokale representanten. I Tabell 2 finner du informasjon om konfigurasjon av transmitteren for trykkmålinger. I produkthåndboken ( ) finner du informasjon om strømnings- og nivåkonfigurasjoner. Tabell 2. Trykkonfigurasjon via klasse 2-master Trinn Funksjoner Sette blokker i modusen Sette transduserblokken i modusen ute av drift ute av drift Sette den analoge inngangsblokken i modusen ute av drift Velge målingstype Sette primærverdien til trykk Velge enheter Velge tekniske enheter Primære og sekundære enheter må stemme overens Legg inn skalering Stille inn transduserblokkens innskala til Stille inn transduserblokkens utskala til Stille inn den analoge inngangsblokkens PV-skala til Stille inn den analoge inngangsblokkens utskala til Stille inn lineariseringen for den analoge inngangsblokken til ingen Stille inn blokkene på Auto Stille inn transduserblokken på automatisk modus Stille inn den analoge inngangsblokken på automatisk modus 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 TRINN 5, FORTS. Vertsintegrering Kontrollvert (klasse 1) Rosemount 2051-enheten benytter kondensert status i henhold til anbefalingene i profil 3.02-spesifikasjonen og NE 107. Mer informasjon om bit-tildeling i kondensert status finner du i håndboken. Riktig GSD-fil må være lastet inn på kontrollverten Rosemount 2051-spesifikk (rmt3333.gsd) eller Profile 3.02-spesifikk (pa gsd). Disse filene finner du på eller Konfigurasjonsvert (klasse 2) Riktig DD- eller DTM-fil må være installert på konfigurasjonsverten. Disse filene finner du på TRINN 6: TRIMME TRANSMITTEREN Enhetene er kalibrert på fabrikken. Etter installering anbefales det å utføre en nullpunktstrim på sensoren for å eliminere feil som kan skyldes monteringsposisjonen eller statiske trykkeffekter. Dette kan gjøres ved å utføre en nullpunktstrim via: LOI se Tabell 1 og Figur 8 Klasse 2-master se Nullpunktskonfigurasjon via klasse 2-master for parameterinnstillinger Nullpunktskonfigurasjon via klasse 2-master 1. Sett transduserblokken i modusen ute av drift (OOS). 2. Sett enheten under nullpunktstrykk, og la den stabiliseres. 3. Gå til Device Menu (Enhetsmeny) > Device Calibration (Enhetskalibrering), og sett nedre kalibreringspunkt til Sett signalgiverblokken i modusen AUTO (Automatisk). PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Emerson Process Management Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Col., Limited Beijing, Kina Emerson Process Management Daman, India Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 18. Den siste utgaven finnes på Vanlig stedssertifisering for Factory Mutual Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 13

14 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nord-amerikanske sertifiseringer FM-godkjenninger E5 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G. Støvantenningssikker for klasse III, divisjon 1. T5 (T a = 85 C), fabrikkforseglet, kapseltype 4X IE/I5 Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III, divisjon 1, sone 0 AEx ia IIC T4 ved montering i samsvar med Rosemounts tegning ; ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. For FOUNDATION fieldbus og PROFIBUS PA, temperaturkode: T4 (T a = 70 C) Temperaturkode: T4 (T a = 60 C) Kapseltype 4X Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er godkjent for CSA-fare er sertifisert i henhold til ANSI/ISA E6 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D for eksplosjonsfarlige områder innendørs og utendørs. Kapseltype 4X, fabrikkforseglet. Enkel forsegling. C6 Godkjenning for eksplosjonssikkerhet og egensikkerhet. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D ved tilkopling i henhold til Rosemount-tegning Temperaturkode T3C. Inngangsparametere finner du på kontrolltegning Enkel forsegling. Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D for eksplosjonsfarlige områder. Kapseltype 4X, fabrikkforseglet Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: BAS08ATEX0129X II 1 G Ex ia IIC T4 (T amb = 60 til +70 C) 1180 Tabell 3. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN når rekkeklemmen med transientbeskyttelse (ekstrautstyr) er montert. Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 IA ATEX FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: BAS08ATEX0129X II 1 G Ex ia IIC T4 (T amb = 60 til +60 C) IP Tabell 4. Inngangsparametere U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 5 µf L i = 10 µh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N1 ATEX Type n Sertifikatnr.: BASEEFA08ATEX0130X II 3 G Ex na nl IIC T4 (T amb = 40 til +70 C) U i = 42,4 V likestrøm maks Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. E1 ATEX-godkjenning for flammesikkerhet Sertifikatnr.: KEMA08ATEX0090X II 1/2 G Ex d IIC T6 (T amb = 50 til 65 C) Ex d IIC T5 (T amb = 50 til 80 C) 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Egnede ex d-blindplugger, -kabelmuffer og -ledninger må tåle en temperatur på 90 C. 2. Dette utstyret har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid modellen er ikke i samsvar med kravene i IEC klausul 5 for flammesikre skjøter. Ta kontakt med Emerson Process Management hvis du trenger informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. ND ATEX-godkjenning for støv Sertifikatnr. Baseefa08ATEX0182X II 1 D Støvklassifisering: II 1 D Ex td A20 T115 C ( 20 C T a 85 C) IP66 IP68 Maks. V = 42,4 V likestrøm A = 22 ma 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Når apparatet er utstyrt med alternativet for 90 V transientbeskyttelse, vil det ikke bestå jordingstesten. Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. 15

16 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning IECEx-sertifiseringer I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr. IECEx BAS X Ex ia IIC T4 (T amb = 60 til 70 C) IP Tabell 5. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 0 µf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. IG E7 IECEx FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr. IECExBAS X Ex ia IIC T4 (T amb = 60 til +60 C) IP Tabell 6. Inngangsparametere U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 5 µf L i = 10 µh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. IECEx-godkjenning for eksplosjonssikkerhet (flammesikkerhet) Sertifikatnr. IECEx KEM X Ex d IIC T6 (T amb = 50 til 65 C) Ex ia IIC T5 (T omg = 50 til 80 C) IP Maks. V = 42,4 V likestrøm Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Egnede ex d-blindplugger, -kabelmuffer og -ledninger må tåle en temperatur på 90 C. 2. Dette utstyret har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid modellen er ikke i samsvar med kravene i IEC klausul 5 for flammesikre skjøter. Ta kontakt med Emerson Process Management hvis du trenger informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 N7 IECEx Type n Sertifikatnr. IECEx BAS X Ex nanl IIC T4 (T amb = 40 til 70 C) U i = 42,4 V likestrøm maks. IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. TIIS-sertifiseringer E4 TIIS-godkjenning for flammesikkerhet Ex d IIC T6 GOST russiske sertifiseringer IM Egensikkerhet Ex ia IIC T4 EM Flammesikkerhet Ex d IIC T5/T6 Inmetro-sertifiseringer E2 Flammesikkerhet Sertifikatnr. CEPEL EX 1767/09X BR Ex d IIC T6/T5 IP66 I2 Egensikkerhet Sertifikatnr. CEPEL EX 1768/09X BR Ex ia IIC T4 IP66 IB FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr. CEPEL EX 1768/09X BR Ex ia IIC T4 Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjenning er spesifisert. Når det monteres utstyr som er merket med flere godkjenningstyper, bør det ikke monteres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du bør permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K5 Kombinasjon av E5 og I5 KB Kombinasjon av K5 og C6 KD Kombinasjon av K5, C6, I1 og E8 K6 Kombinasjon av C6, I1 og E8 K8 Kombinasjon av E8 og I1 K7 Kombinasjon av E7, I7 og N7 17

18 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 9. EU-samsvarserklæring for Rosemount 2051 EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Models 2051 Pressure Transmitter Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Vice President of Global Quality (function name - printed) Timothy J Layer (name - printed) 15-Aug-2008 (date of issue) 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A All Models 2051 Pressure Transmitters EN 61326:2006 PED Directive (97/23/EC) Models 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option); Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100 Module H Conformity Assessment All other model 2051 Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice ATEX Directive (94/9/EC) Model 2051 Pressure Transmitter Certificate: BAS08ATEX0129X Intrinsically Safe - Group II Category 1 G Ex ia IIC T4 (Ta =-60 C to +70 C) Ex ia IIC T4 (Ta =-60 C to +60 C) FISCO Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007 Certificate: Baseefa08ATEX0130X Type n - Group II Category 3 G Ex na nl IIC T4(Ta =-40 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2005 Certificate: KEMA08ATEX0090X Flameproof - Group II Category 1/2 GD Ex d IIC T6 (-50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 (-50 C Ta +80 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007; EN :2007 Certificate: Baseefa08ATEX0182X Type Dust - Group II Category 1 D Ex td A20 T115ºC (-20 C Ta +85 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2004 File ID: 2051_ CE Marking Page 2 of 3 K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_ doc 19

20 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A PED Notified Body Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: 2051_ CE Marking Page 3 of 3 K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_ doc 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Erklæring om samsvar med EU-standarder Nr.: RMD 1071 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN erklærer under eget eneansvar at produktet, produsert av Trykktransmittere av modell 2051 Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i den europeiske unions direktiver, inkludert de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når gjeldende eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i den europeiske union, som fremlagt i vedlagte oversikt. Vice President of Global Quality (arbeidstittel trykte bokstaver) Timothy J Layer (navn trykte bokstaver) 15. august 2008 (utstedelsesdato) 21

22 Rosemount 2051 Hurtiginstallasjonsveiledning Erklæring om samsvar med EU-standarder Nr.: RMD 1071 Rev. A EMC-direktiv (2004/108/EF) Alle andre 2051-trykktransmittere EN 61326:2006 PED-direktiv (97/23/EF) Trykktransmittermodellene 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (også med alternativ P9) QS-vurderingssertifikat EF nr. PED-H-100 Modul H-samsvarsvurdering Alle andre trykktransmittere av modell 2051 Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) Transmittertilbehør: Membrantetning prosessflens manifold Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) ATEX-direktiv (94/9/EF) Trykktransmittere av modell 2051 Sertifikat: BAS08ATEX0129X Egensikker Gruppe II kategori 1 G Ex ia IIC T4 (Ta = 60 C til +70 C) Ex ia IIC T4 (Ta = 60 C til +60 C) FISCO Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007 Sertifikat: Baseefa08ATEX0130X Type n Gruppe II kategori 3 G Ex na nl IIC T4 (Ta = 40 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005 Sertifikat: KEMA08ATEX0090X Flammesikker Gruppe II kategori 1/2 GD Ex d IIC T6 ( 50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 ( 50 C Ta +80 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007; EN :2007 Sertifikat: Baseefa08ATEX0182X Type støv Gruppe II kategori 1 D Ex td A20 T115 ºC ( 20 C Ta +85 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2004 Fil-ID: 2051_ CE Marking Side 2 av _RMD1071A_ _nor.doc 22

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer