Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2"

Transkript

1 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw A brand by Navico - Leader in Marine Electronics

2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: Revisjon: B Dato: Mars 2008 Originalen til dette dokumentet er på engelsk. Dersom det skulle være forskjeller mellom den engelske og den norske utgaven, er det teksten i det engelske dokumentet som er den offisielle versjonen. Vi har så godt som mulig forsikret oss om at teksten i denne publikasjonen var riktig da den ble trykket. Vi forbedrer stadig våre produkter og forbeholder oss retten til å endre produkter og dokumentasjon når som helst. Oppdaterte manualer blir å finne på vår hjemmeside Disse kan fritt lastes ned. Copyright 2008 Navico Holding AS.

3 Om denne brukerhåndboken Denne manualen er en guide som viser hvordan IS20 installeres og opereres. Manualen inneholder ikke installasjonsanvisninger eller brukerinformasjon om givere og annet utstyr som kan tilkobles IS20-systemet. I manualen er det brukt halvfet skrift på menyoverskrifter og -kommandoer og navn/symbol på taster. For eksempel HOVEDMENY, Setup, Venstre tast. Viktig tekst som krever ekstra oppmerksomhet eller inneholder advarsler markeres på disse to måtene: Brukes for å henlede din oppmerksomhet på en kommentar eller viktig informasjon. Brukes for å advare om at det kan være fare for skade på utstyret eller at det kan oppstå farlige situasjoner. 2 IS20 Analog instrumenter

4 Innhold 1 Introduksjon Generell informasjon Instrumentenes utseende IS20 systemeksempler Bruksmåte Skru IS20 på Display-lys Velge forskjellige skjermbilder Bruk og innstilling av kurslås Bruk av menysystemet Endre skjermbilde Bakgrunnsbelysning for en gruppe SimNet instrumenter Justere dempning Strømsparing Demo og simulering IS20 Alarmsystem Forskjellige alarmer Kvittere for en alarm Alarmkoder Installasjon Plassering Mekanisk installasjon Tilkobling av kabler IS20 Analog instrumenter 3

5 5 Konfigurering Generelt Kalibrering ikke mulig IS20 Rudder IS20 Compass IS20 Wind og IS20 Tack Vedlikehold Generelt Nullstille instrumentsystemet Utstyr Deler og tilbehør SimNet kabler og utstyr Spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner Menyvalg IS20 Analog instrumenter

6 1 Introduksjon 1.1 Generell informasjon IS20 er fire forskjellige instrumenter med klassisk og oversiktlig analog visning av data. Hvert instrument har en hovedfunksjon. De viser rorvinkel, kompasskurs, vindvinkel og forstørret vindvinkel for bidevindsseilas. Instrumentene er kompatible med SimNet. De kan monteres ved siden av hverandre og seriekobles i nettverk. En egen NMEA0183 inngang gjør det mulig å koble til utstyr som ikke bruker SimNet protokollen. 1.2 Instrumentenes utseende Introduksjon 5

7 Instrumentene har justerbar bakgrunnsbelysning. Viseren drives av en mikrostep motor. Det gir sikker og jevn visning. LCD vinduet gir informasjon som kompletterer den analoge visningen. Vinduet brukes også for å vise informasjon i forbindelse med installasjon og kalibrering. Skjermen kan ha hvit eller rød bakgrunnsbelysning. Kontrast og lysstyrke er justerbar. Instrumentet har to SimNet tilkoblingspunkter (gule) og en kontakt for inngangssignaler fra NMEA0183 utstyr. Taster Instrumentet betjenes med 4 taster. De brukes for å bla i funksjonsbilder, justere belysning, velge menyer og justere faste verdier. 1.3 IS20 systemeksempler IS20 kan installeres som enkeltstående, avansert instrument, eller integreres i et større instrument-, navigasjons- og styresystem om bord. Figurene på de neste sidene viser forenklet hvordan de forskjellige løsningene kan bygges opp. 6 Introduksjon

8 IS20 Rudder, basissystem IS20 Compass, basissystem IS20 Wind eller Tack, basissystem Introduksjon 7

9 Red disk 12V SimNet supply T-joiner Analog speed/temp sensor Wind transducer Active depth transducer IS20 Integrert system 8 Introduksjon

10 2 Bruksmåte Det er nødvendig å lese og forstå innholdet i dette kapitlet for å ha utbytte av resten av manualen. Den forutsetter at du vet hvordan man bruker tastene og blar i og bruker menyene. 2.1 Skru IS20 på IS20 har ingen av/på bryter. Det vil alltid virke når strømmen er tilkoblet. IS20 har en strømsparefunksjon. Se side 19. Når strømmen settes på, vil LCD skjermen vise produktnavn (IS20) og programvareversjon. Dette er en fast oppstartssekvens. Etter ca fem sekunder er instrumentet operativt. Første gang du starter IS20 Før IS20 er klart til bruk, må instrumentet konfigureres som beskrevet i Konfigurering, fra og med side 35. Re-starte IS20 Ved normal oppstart vil IS20 alltid gå direkte til den siden som sist var aktiv, etter oppstartssekvensen som tar ca fem sekunder. Bruksmåte 9

11 2.2 Display-lys Belysningen av skjermen og lyset på tastene kan justeres når som helst. 1 Trykk tasten for Lys Lysnivået indikeres med et blinkende tall 2 Trykk tastene som beskrevet under for å endre skjermens lysnivå: a Bruk tasten for Lys for å øke lyset ett hakk b Med Opp/Ned (+/-) tastene (Softkey) justerer du lysnivået opp eller ned ett trinn 3 Trykk Enter tasten for å bekrefte innstillingen og returnere til det siste aktive skjermbildet Foretar du deg ikke noe i løpet av tre sekunder, går LCD skjermen tilbake til det siste, aktive bildet. For å velge mellom rød eller hvit bakgrunnsbelysning, gå til Skjermfarge, side Bruksmåte

12 2.3 Velge forskjellige skjermbilder LCD-skjermen kan ha forskjellige funksjoner og vise forskjellige data. For å bla i skjermbildene bruker du Opp og Ned tastene. 3 piler øverst på LCD skjermen indikerer hvilken funksjon som er valgt og vises. Et tall angir en verdi mens en bokstav eller et symbol identifiseres hva tallet betyr. IS20 Rudder / IS20 Compass Illustrasjonen viser tall brukt på IS20 Rorvinkel / Kompass for å indikere hvilken funksjon som er aktivert for visning. LCD Viser Symbol Funksjon Kompass Ror Retning Magnetisk retning Sann retning Retning Ror vinkel Retning i forhold til valgt kurs (se kurslås) På kurs Ute av kurs. Styr babord. Retning Kursavvik i 1/1000 nm Ute av kurs. Styr styrbord. Kursavvik. Styr styrbord. Retning Kursavvik. Styr styrbord. Bruksmåte 11

13 IS20 Wind / IS20 Tack IS20 Vind / Slag har fem forskjellige funksjoner som skjermen kan vise. Nummeret indikerer hvilken funksjon som er aktiv. Symbol LCD Funksjon Viser Relativ vindhastighet Relativ vindvinkel Sann vindhastighet Sann vindvinkel Fremdrift i forhold til vind Relativ vindvinkel Fremdrift i forhold til vind Sann vindvinkel Vindretning Magnetisk referanse Sann referanse Sann vindvinkel Vindvinkel kan bare vises når instrumentet er knyttet til en retningsgiver. Fart og hastighet kan vises i knop, miles pr time eller meter pr sekund. Se side 47 for innstilling av måleenheter. 12 Bruksmåte

14 2.4 Bruk og innstilling av kurslås IS20 Rudder og IS20 Compass har en funksjon som gjør det mulig å låse kursen for å fortsette å styre båten på samme kurs. Velges denne funksjonen vil LCD skjermen til enhver tid vise retningsavviket i forhold til retningen båten hadde da låsen ble aktivert. Låsen aktiveres på denne måten: 1 Styr båten på ønsket kurs. 2 Trykk Opp/Ned tastene for å bla til låsefunksjonen. 3 Trykk Enter for å vise menypunktet, Lock. 4 Trykk Enter tasten en gang til for å vise nåværende retning. Tallet blinker. 5 Godta nåværende retning ved å trykke Enter. Vil du justere retningen brukes Opp/Ned tastene først etterfulgt av Enter. 6 Bekreft valget og returner til bildet som viser retning i forhold til låst kurs ved å trykke Enter. Instrumentet vil beholde den valgte retningen som referanse helt til en ny kurs legges inn slik som beskrevet ovenfor. Bruksmåte 13

15 2.5 Bruk av menysystemet Alle IS20 s funksjoner og innstillinger kan hentes frem ved å trykke Enter tasten. Bruk tastene som beskrevet under for å navigere i menysystemet: TAST ENKELT TRYKK HOLD NEDE Bekrefte et valg/en parameter innstilling Gå til forrige/neste punkt på menyen. Øke eller redusere en parameterverdi Illustrasjonen på den neste siden viser menynavigasjon og hvilke tastetrykk som er nødvendige for å endre dempningsfaktoren fra 3 til Bruksmåte

16 Bruksmåte 15

17 Menyillustrasjoner I denne manualen vises de trinnene i en operasjon hvor du blar med overlappende vinduer. Skjermbilder du skal velge eller forholde deg til vises som ett og ett vindu. Antall bilder som ligger bak hverandre er bare ment som illustrasjon og korresponderer ikke med antall tastetrykk som er nødvendige for å bla til det riktige bildet. Når det kreves en mer detaljert beskrivelse av en fremgangsmåte med å trykke og få frem nye skjermbilder, illustreres det slik: 2.6 Endre skjermbilde For å optimalisere skjermens lesbarhet under forskjellige forhold kan bildet justeres på to måter: Lysnivå Lysfarge Lysnivå kontrolleres med tasten for lysnivå. Se Displaylys, side 10. De valgte verdiene blir også brukt til tastene. 16 Bruksmåte

18 Samme lysfarge på flere skjermer Du kan endre skjermens bakgrunnsfarge og fargen på tastene. Det finnes to alternativer beregnet på henholdsvis dag og natt. Ved å lage en skjermprofil, kan du ha felles innstillinger på instrumenter som er koblet sammen som en gruppe via SimNet. Se side 18 for mer informasjon. LCD Parameter Fabrikkinst. Dag profil Natt profil Dag Skjermfarge Fargen defineres for den profilen du velger. LCD Parameter Fabrikkinst. Hvit Rød Dag profil: Hvit Natt profil: Rød Bruksmåte 17

19 2.7 Bakgrunnsbelysning for en gruppe SimNet instrumenter Denne funksjonen brukes for å gi alle instrumentene i en gruppe samme bakgrunnsbelysning. Vanligvis brukes funksjonen på større fartøyer hvor mange instrumenter er installert og tilknyttet nettverket som en eller flere grupper. Ved å opprette en gruppe endres belysningen på alle instrumentene når fargen endres på et instrument. Instrumenter som skal være med i en SimNet gruppe bestemmes normalt ved installasjon, men kan endres når som helst. Disse gruppeinnstillingene er tilgjengelige: Parameter Valg Fabrikkinst. Simrad Ingen Simrad Simrad: Fabrikkinnstilt for IS20 Ingen: Ikke tillagt gruppe 1 6: Gruppe nummer 18 Bruksmåte

20 2.8 Justere dempning Demping er responstiden til skjermen. Ved å justere Demping kan du bestemme hvor raskt skjermen skal oppdatere seg. Instrumentene kan i større og mindre grad dempe input fra forskjellige givere. Jo høyere Demping du velger, jo roligere vil skjermbildet være, men presisjonen i forhold til sanntid reduseres. Område Trinn Fabrikkinst Strømsparing Skjermen vil være avskrudd når Strømsparing er aktivert. Et tastetrykk eller en alarm vil reaktivere skjermen igjen. Bruksmåte 19

21 2.10 Demo og simulering IS20 har en demofunksjon som kan brukes for eksempel til å forklare hvordan instrumentet virker. På IS20 indikeres demofunksjonen ved at skjermen skifter mellom den aktive bruken og Demo. Demo indikasjonen vil blinke raskere på det instrumentet som er kilden til funksjonen enn på andre instrumenter som mottar demoverdiene via nettverket. Du skrur demofunksjonen av, på samme måte som du skrudde den på. Du må alltid deaktivere demo fra den samme enheten som du brukte til å slå demofunksjonen på. 20 Bruksmåte

22 3 IS20 Alarmsystem 3.1 Forskjellige alarmer IS20 Analog instrumenter utløser alarm når en aktiv grenseverdi over- eller underskrides. Se Alarm, side 45. Utløses en alarm, blir du varslet med lyd. Hvilken alarm som er utløst vises på skjermen med en alarm-id. Forskjellige alarmtyper er vist i tabellen nedenfor. Alarm type Lyd Lys Påminnelsesintervall Vital alarm Konstant Slår seg 10s Viktig alarm Alternerer av og på 20s Standard alarm mellom to toner 40s Advarsel Enkelt pip 60s Påminnelse Enkelt pip Alarmsystem 21

23 Disse alarmene kan aktiveres for instrumentene i IS20 Analog serien: Alarm ID Alarm Kilde ShAL deep AnCh chng For grunt vann For dypt vann Anker vakt / endring i dybden Overskridende endring i sann vindvinkel Wind/Tack High Sann vindhastighet for høy Wind/Tack Lo Sann vindhastighet for lav Wind/Tack off.c Ute av kurs Er.xx Feil på instrumentet Intern * AL.xx Andre alarmer Alle * * xx blir erstattet med en alarm kode som beskrevet i Alarmkoder, side 23. Er IS20 Analog koblet til andre enheter via SimNet, vil en alarm fra en annen enhet også vises / gi lyd på IS20. Alarm koden mottas fra alarmkilden eller SimNet. 3.2 Kvittere for en alarm En alarm kvitteres ved å trykke på hvilken som helst tast. Dette vil fjerne alarmsignalet (tekst, lys og lyd) fra instrumentet. IS20 Analog viser ingen påminnelser når du har kvittert for alarmen. En alarm, som har oppstått og er videreformidlet fra en annen enhet i nettverket, må deaktiveres fra enheten som genererte alarmen. 22 Alarmsystem

24 3.3 Alarmkoder Det er ikke sikkert at en alarm utløst av en annen enhet i nettverket vil vises som klartekst. Årsaken til alarmen vil da bli vist som en kode. Tabellen viser hva de forskjellige kodene betyr: Alarm kode Alarm for 10 Grunt vann 11 Dybde 12 Ankring 13 Vind - skifte 14 Vind sann vindhastighet for høy 15 Vind sann vindhastighet for lav 16 Båtens fart for lav 17 Batterispenning for høy 18 Batterispenning for lav 19 Dybdedata mangler 20 Vinddata mangler 21 Nav data mangler 22 Kompassdata mangler 23 Ute av kurs 24 Rorfølerdata mangler (RF25) 25 Rorfølerfeil (RF300) 26 Ror feil respons 27 Aktivator overbelastet 28 Temperatur for høy 29 Bypass/clutch overbelastning 30 Bypass/clutch utkoblet 31 Ror - aktivator tilførsel for høy 32 Ror aktivator tilførsel for lav Alarmsystem 23

25 Alarm kode Alarm for 33 Ingen aktiv kontrollenhet 34 Ingen autopilotcomputer 35 ACXX hukommelsesfeil 36 Ingen forbindelse med EVC system 37 EVC overstyring 56 Rorføler må kalibreres 24 Alarmsystem

26 4 Installasjon 4.1 Plassering Ved plassering og montering av IS20 skal man ta hensyn til hvordan instrumentet beskyttes mot vær og vind, temperaturen det utsettes for og hvor lang kabel som må strekkes. Mer informasjon om dette på side 53. Unngå å plassere instrumentet slik at det hele tiden utsettes for direkte sollys. Dette vil kunne redusere skjermens holdbarhet. 4.2 Mekanisk installasjon Innfelling Flaten hvor instrumentet skal innfelles må være flat og slett med en toleranse på 0,5 mm. 1. Bor firer hull og skjær ut åpningen ved å bruke malen for hulltagning som følger med instrumentet 2. Bruk de 19 mm selvgjengene skruene som følger med til å feste instrumentet 3. Fest hjørnene som følger med for å skjule skruene Ikke skru skruene for hardt til! Installasjon 25

27 Montering på brakett Festebrakett er tilleggsutstyr. Illustrasjonen under viser hvordan instrumentet skal festes og braketten settes sammen. 26 Installasjon

28 4.3 Tilkobling av kabler IS20 kan tilkobles: SimNet nettverk med SimNet kabler Et NMEA2000 system NMEA0183 signaler SimNet/ NMEA2000 SimNet/ NMEA2000 SimNet De spesielle SimNet kablene med små, tynne plugger i begge endene, gjør det enkelt å trekke kabler om bord. Det kreves bare hull med 10 mm diameter gjennom skott og paneler. Det finnes forskjellig utstyr som gjør det enkelt å lage en pen, funksjonell og pålitelig installasjon. Se SimNet kabler og utstyr, side 51. SimNet kabler NMEA0183 Inn En SimNet enhet har en eller to gule SimNet kontakter. Kontaktene brukes både for inn- og utgående signal. (Seriekobling). Bruk figurene på side 29, 30 og 31 som en guide på hvordan kablene skal føres og tilkobles forskjellige utstyr og instrumenter. Velg riktige kabler og kabellengder fra SimNets utstyrsprogram. Enheter med to SimNet kontakter kan kobles sammen i en kjede, mens forgreningskabler og T-kontakter brukes for enheter med bare en SimNet kontakt. Skjøtekontakter er tilgjengelig for skjøting av kabler. Installasjon 27

29 Totallengden på SimNet kabler i ett nettverk bør ikke overstige 150 meter. Har du planer om å utvide SimNet systemet i fremtiden, kan det være nyttig å legge inn ekstra T-kontakter på sentrale steder. T-kontaktene gir enkel tilgang til nettverket. De kan erstattes med en ny enhet, eller en ny enhet kan tilkobles via en forgreningskabel. Kontaktpunktene er sprutsikre i henghold til IP66. Alle kontaktpunkter som ikke er i bruk må forsegles med blindplugger, som alltid følger med, så ikke fuktighet, salt og skitt trenger inn. SimNet spenning og terminering Du bør merke deg følgende ved installering av SimNet: 1 SimNet må ha egen 12VDC spenningstilførsel fra batteri/sikringspanel for å redusere interferens 2 SimNet må ikke kobles til spenningsterminalen i autopilot computer 3 SimNet gir spenning til et SimNet kompatibelt instrumentsystem. Følgelig kan SimNet til annet utstyr forsynes via autopiloten Se side 29, 30 og 31 4 SimNet må termineres riktig. Det må det være en terminering i begge ender av SimNet kjeden. Unntak for små systemer, se under. I et lite system som bare består av inntil fem enheter og totalt fem meter SimNet kabel, er det tilstrekkelig å bruke en SimNet spenningskabel med innebygd terminering (pluggen er rød). Hvis du lurer på hvordan SimNet skal installeres, finner du utfyllende informasjon i den separate SimNet manualen. 28 Installasjon

30 SimNet, lite nettverk Installasjon 29

31 T-joiner Multijoiner Chart Plotter Autopilot Instrument Instrument AP Wind transducer * MODE TURN MENU AUTO STBY PWR 20 m/30 m/40 m 5,5 m Autopilot Computer Termination plug Compass 5,5 m Non SimNet SimNet backbone SimNet drop cable 5,5 m 12V SimNet supply (SimNet cable without terminator) RF25 Rudder Feedback 5,5 m T-joiner 5 m Analog Speed/Temp sensor Active depth transducer SimNet, middels nettverk 30 Installasjon

32 SimNet, stort nettverk * Vindgiveren har innebygd terminering. Installasjon 31

33 1. SimNet kablene i et nettverk kan maksimalt være 150 m lange 2. Lengden på en forgreiningskabel må ikke overskride 6 m og total lengde på forgreiningskablene må ikke overstige 60 m 3. Utstyr må ikke kjedekobles i en forgreiningskabel 4. Vindfløyen (*) har innebygd terminering Koble IS20 til NMEA2000 Det er ikke mulig å seriekoble SimNet kompatibelt utstyr hvis det er en del av et nettverk basert på NMEA2000. Bruk den spesialtilpassete SimNet drop kabelen (delnr ) hvis du vil koble IS20 til et NMEA2000 basert nettverk. 32 Installasjon

34 Forbinde IS20 med en enhet som leverer NMEA0183 signaler IS20 kan brukes som slave for å vise data fra utstyr med en NMEA0183 utgangsport (NMEA sender). Velg som slaveinstrument en type som er skreddersydd de dataene du vil ha frem på skjermen. Instrumentene kan vise mange forskjellige data fra GPS eller kartplotter eller bare retning fra et kompass. Dataene kan presenteres analogt, digitalt og grafisk. Du må bruke spesialkabelen for NMEA0183 tilkobling (delnr ) hvis IS20 skal vise NMEA0183 data. Installasjon 33

35 34 Installasjon Blank side

36 5 Konfigurering 5.1 Generelt I dette avsnittet forklares hvordan hvert enkelt analoge IS20 instrument kalibreres. IS20 Ror: Side IS20 Compass: Side IS20 Wind/Tack: Side Kalibrering ikke mulig Noen givere tilkoblet SimNet har ikke eller gir ikke mulighet for kalibrering via nettverket. Illustrasjonen viser hvordan instrumentet indikerer at kalibrering ikke er mulig. Konfigurering 35

37 5.3 IS20 Rudder Innstilling av referanse for retning IS20 Analog kan stilles inn for å vise sann eller magnetisk retning (kompasskurs). Velges sann retning, må en GPS eller GPS-kartplotter være tilknytt nettverket. LCD Parameter Fabrikkinst. Magnetisk Sann Magnetisk 36 Konfigurering

38 Kursavvik Retningen instrumentet viser bør sjekkes mot et riktig justert kompass, en kjent peiling eller en annen sikker referanse. Viser instrumentet feil, kan du stille inn en fast korreksjon som kompenserer for feilen. Område Trinn Fabrikkinst. Enhet Kalibrering av rorvinkelgiveren Denne kalibreringen brukes for å kompensere for forskjeller mellom rorets bevegelse og det utslaget rorvinkelføleren gir. Justering av maks rorutslag 1. Begynn kalibreringen som illustrasjonen under viser. 2. Juster det maksimale rorutslaget i grader til styrbord (S.xx) og babord (P.xx). 3. Trykk Enter for å bekrefte og avslutte kalibreringen. Konfigurering 37

39 Bestemme rorets null-stilling Dette er en operasjon som må gjøres i smult farvann uten innvirkning fra vind eller strøm. 1. Øk farten til marsjfart. Kjør rett mot vinden hvis det er vind. 2. Synkroniser turtallet hvis båten har to motorer. 3. Nullstill drev og trimplan så de ikke påvirker båtens styreegenskaper. 4. Styr manuelt og hold kursen mest mulig stabilt rett frem. 5. Følg fremgangsmåten under for å stille rorvinkelgiveren til null når båten går rett frem. Visning av faktisk rorvinkel Dette menypunktet viser rorets faktiske vinkel. 38 Konfigurering

40 Angi enhetens Instansnummer Instansnummer brukes for å identifisere en enhet når flere like enheter er tilkoblet nettverket via SimNet eller NMEA2000. Instansnummeret legges til produktnavnet, for eksempel IS20-3, for å kunne identifisere et spesielt instrument eller en annen enhet. Område Trinn Fabrikkinst Konfigurering 39

41 5.4 IS20 Compass Innstilling av referanse for retning IS20 Analog kan stilles til å vise retning i forhold til sann eller magnetisk nord. Velges sann retning må en GPS være tilkoblet nettverket for automatisk å vise riktig retning. LCD Parameter Fabrikkinst. Magnetisk Sann Magnetisk 40 Konfigurering

42 Justere magnetisk deviasjon Har instrumentet via nettveket kontakt med en GPS, vil det være GPS en som er kilde til informasjon om sann retning. Instrumentet kan ikke justeres i forhold til magnetisk deviasjon. Er ikke en GPS tilkoblet, kan instrumentet justeres manuelt slik at det viser sann retning basert på magnetsikk retning. Område Trinn Fabrikkinst Konfigurering 41

43 Kompass kalibrering Er IS20 og en autopilot koblet til det samme nettverket, må du ikke prøve å starte kalibrering eller justering med mindre autopiloten står i Standby. Kalibreringen av kompasset og valg av justeringsfaktor for retning, påvirker det kompasset du har valgt som retningsgiver for IS20. Kalibreringen av kompasset bør gjøres når det er stille og helst ingen bølger. Bruk sekunder på en 360 grader sving. 1. Start å svinge båten mot styrbord eller babord 2. Følg fremgangsmåten under for å starte den automatiske kalibreringen av kompasset. Kalibreringen kan være mislykket hvis: Kompasset er montert for nærme en ting som har et kraftig lokalt magnetisk felt. Autopiloten er ikke stilt på Standby. Er en autopilot del av nettverket bør denne brukes i forbindelse med kalibreringen av kompasset. 42 Konfigurering

44 Kursavvik Retningen instrumentet viser bør sjekkes mot et riktig justert kompass, en kjent peiling eller en annen sikker referanse. Viser instrumentet feil, kan du stille inn en fast korreksjon som kompenserer for feilen. Område Trinn Fabrikkinst. Enhet Konfigurering 43

45 Angi enhetens Instansnummer Instansnummer brukes for å identifisere en enhet når flere like enheter er tilkoblet nettverket via SimNet eller NMEA2000. Instansnummeret legges til produktnavnet, for eksempel IS20-3, for lettere å kunne identifisere enheten. Område Trinn Fabrikkinst Konfigurering

46 5.5 IS20 Wind og IS20 Tack Alarmer IS20 kan innstilles slik at instrumentet gir alarm hvis en verdi over- eller underskrider en valgt grense. Velger du Off, er alarmen skrudd av. Alarm for skifte i vindretning Skift er en alarm som overvåker vindvinkel. Alarmen kan være på eller av, men grenseverdiene kan ikke justeres. Grenseverdien til vinden lagres når alarmen skrus på. Utløses og deaktiveres selve alarmen, blir grenseverdien for en ny alarm automatisk stilt inn på den vindvinkelen som i øyeblikket eksisterer. Område Trinn Fabrikkinst. 90 Off 1 Av Konfigurering 45

47 Vindhastighetsalarm Alarm for sann vindhastighet kan innstilles for en høy og en lav grenseverdi. Vindhastigheten er for høy Vindhastigheten er for lav Illustrasjonen viser hvordan du stiller inn grenseverdien for vindhastighetsalarm. Område Trinn Fabrikkinst. 60 knop - Av 1 knop Av 46 Konfigurering

48 Valg av måleenheter Hvilke enheter instrumentet skal vise for vind og båtfart kan velges i henhold til tabellen. Parameter Enheter for vind Valg knop mpt m/s Fabrikk inst. knop Enheter for båtfart knop mpt km/t knop Illustrasjonen viser hvordan du velger enhet for vindhastighet. Konfigurering 47

49 Kalibrering av vindmåleren IS20 kan automatisk korrigeres for feil som oppstår i vindmåleren, for eksempel på grunn av plassering eller montering. 1 Øk til marsjfart og kjør rett mot vinden. 2 Trykk tastene som vist under for å gjennomføre kalibreringen av vindmåleren. Angi enhetens Instansnummer Instansnummer brukes for å identifisere en enhet når flere like enheter er tilkoblet nettverket via SimNet eller NMEA2000. Instansnummeret legges til produktnavnet, for eksempel IS20-3, for lettere å kunne identifisere enheten. Område Trinn Fabrikkinst Konfigurering

50 6 Vedlikehold 6.1 Generelt IS20 instrumenter repareres ved å bytte. Brukeren behøver ikke å gjøre noen inngrep i instrumentet for å vedlikeholde det. Til eventuell rengjøring av overflater brukes ferskvann og mild såpe. Løsemidler, kjemiske rensemidler, bensin eller diesel må ikke brukes til rengjøring. Pass på at SimNet kontaktpunkter som ikke er i bruk, er beskyttet med en blindplugg. (Delnummer ). Sett alltid på værbeskyttelsesdekselet når apparatet ikke er i bruk. 6.2 Nullstille instrumentsystemet Nullstilling vil tilbakestille instrumentet til fabrikkinnstillingene. Installasjon og Oppsett må gjøres på nytt etter en eventuell nullstilling. Vedlikehold 49

51 50 Vedlikehold Blank side

52 7 Utstyr 7.1 Deler og tilbehør Delnr. Beskrivelse IS20 Rudder instrument IS20 Compass instrument IS20 Wind instrument IS20 Tack instrument Monteringssett med: skruer 6 hjørner for å dekke skruene 1 Blindplugg til SimNet kontakter Værbeskyttelsesdeksel Monteringsbrakett Blindplugg til SimNet kontakter NMEA0183 tilkoblingskabel 2.5 m (8 ) Utstyr 51

53 7.2 SimNet kabler og utstyr Delnr. Beskrivelse m (1') SimNet kabel (SDC:0.3M) m (6.6') SimNet kabel (SDC:02M) m (16.6') SimNet kabel (SDC:05M) m (33') SimNet kabel (SDC:10M) SimNet T-kontakt (SDJ) (3p) SimNet Multikontakt (7p) SimNet T-kontakt for skottmontering SimNet kabelgjennomføring SimNet blindplugg SimNet termineringsplugg m (6.6') SimNet strømkabel med terminering m (6.6') SimNet strømkabel uten terminering AT10 universell NMEA0183 omformer AT15 Aktiv T-kontakt, IS SimNet kabel beskyttelseshette SimNet kabel til Micro C, hannplugg for å forbinde SimNet enhet til NMEA2000 nettverk SimNet kabel til Micro-C, hunplugg, som forbinder et NMEA2000 produkt til SimNet 52 Utstyr

54 8 Spesifikasjoner 8.1 Tekniske spesifikasjoner Vekt:... 0,3 kg (1.1 lbs) Strømforbruk:...1,5 W SimNet nettverksbelastning (NL):...3 NL Farge:... Sort Skjerm: Type: Spesiallaget LCD med 4 tall à 7 segmenter Belysning (rød/hvit):... Justerbar i 10 trinn Værbestandighet: Front:...IP56 Bakside:...IP43 Sikker avstand til kompass: m (1.0 ft.) Temperatur: Bruk:... 0 to +55 C (+32 to +130 F) Lagring: to +70 C ( 22 to +158 F) Spesifikasjoner 53

55 8.2 Dimensjoner 114 [45.1"] 114 [45.1"] 21 [8.3"] 17 [6.6"] Ø88 [34.6"] 44 [17.2"] 54 Spesifikasjoner

56 8.3 Menyvalg IS20 Rudder Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Bakgrunnsbelysning Dag/natt Dag Bakgrunnsfarge Hvit/rød Hvit Grupper bakgrunnsbelysning 0 6 Demping relativ vind Enheter for retning Justering av deviasjon Kalibrering av rorvinkelføler Automatisk ror avvik justering Rorvinkel Enhetsnummer i gruppe Lokal tilbakestilling Ja - nei Ja Spesifikasjoner 55

57 Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Demo På / av Av Strømsparer Tilbake 56 Spesifikasjoner

58 IS20 Compass Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Bakgrunnsbelysning Dag/natt Dag Bakgrunnsfarge Hvit/rød Hvit Grupper bakgrunnsbelysning 0 6 Demping relativ vind Enheter for kurs Magnetisk variasjon Kompass kalibrering Kompass justering Enhetsnummer i gruppe Lokal tilbakestilling Ja nei Ja Demo mode På/av Av Strømsparer Spesifikasjoner 57

59 Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Tilbake 58 Spesifikasjoner

60 IS20 Wind og IS20 Tack Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Bakgrunnsbelysning Dag/natt Dag Bakgrunnsfarge Hvit/rød Hvit Grupper bakgrunnsbelysning 0 6 Demping relativ vind Alarm vindskifte Av, 5-90 Alarm sann vindhastighet for høy Av, 1 60 Av Alarm sann vindhastighet for lav Enheter vindhastighet Enheter båtfart Vind avvik automatisk justering Av, 1 60 knop, m/sek, miles/t knop, miles/t, km/t Ja - nei Av knop knop Ja Enhetsnummer i gruppe Lokal tilbakestilling Ja - nei Ja Spesifikasjoner 59

61 Skjerm Beskrivelse Område Fab.inst. Demo Av/på Av Strømsparer Tilbake 60 Spesifikasjoner

62 IS20 Analog Manual NO, Doc.no , Rev.B

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

GHC 10 brukerveiledning

GHC 10 brukerveiledning GHC 10 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer