Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12"

Transkript

1 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD utgave NO

2 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå på høyttaleren din 5 Grunnleggende bruk 6 Koble sammen og koble til 6 Om Bluetooth-tilkobling 6 Sammenkoble og koble til høyttaleren ved hjelp av Bluetooth 6 Sammenkobling og tilkobling av høyttaleren ved hjelp av NFC 7 Fjerne sammenkoblingene 7 Du kan koble til høyttaleren manuelt 8 Indikatorlamper 8 Ringe og motta anrop 8 Lytte til musikk 9 Tilbakestille høyttaleren 9 Produkt- og sikkerhetsinformasjon 10 Opphavsrett og andre meldinger 11 2

3 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder. FORSTYRRELSE Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. BESKYTT HØRSELEN DIN For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk. 3

4 Komme i gang Finn ut hvordan du tar høyttaleren i bruk. Om ekstrautstyret Med Bærbar trådløs høyttaler MD-12 kan du høre på musikk eller besvare et taleanrop fra telefonen eller en annen kompatibel enhet. En enkelt høyttaler fyller rommet med klar lyd av høy kvalitet, og du kan nyte en enda mer kraftfull lyd ved å plassere høyttaleren på en resonerende flate som f.eks. et bord. Du finner mer om bruk og sikkerhet i brukerhåndboken for telefonen eller en annen enhet. Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet. Taster og deler Gjør deg kjent med tastene og delene på høyttaleren. 1 Flerfunksjonsvelger 2 Bluetooth-lampe 3 Batterilampe 4 NFC-område 5 Lydkontakt (3,5 mm) 6 Laderkontakt Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat. Lade høyttaleren Du lader høyttaleren via en USB-kabel som er koblet til en datamaskin, eller via en kompatibel lader. 4

5 Batteriet må lades før du bruker høyttaleren. 1. Du kan koble en kompatibel USB-kabel til en datamaskin eller en til kompatibel lader i en veggkontakt. 2. Koble mikro-usb-enden på kabelen til laderkontakten på høyttaleren. Batterilampen endrer farge fra rødt til grønt når batteriet er fulladet. 3. Koble først kabelen fra høyttaleren, deretter fra datamaskinen eller fra laderen i veggkontakten. Slå på høyttaleren din Slå høyttaleren på for å sjekke batteriet. Trykk og hold inne flerfunksjonsvelgeren i 3 sekunder. Hvis batteriet er fulladet, blinker batterilampen grønt én gang. Hvis batterilampen lyser oransje, må du snart lade batteriet. Hvis lampen blinker rødt hurtig, må du lade batteriet. Når batterinivået er svært lavt, piper høyttaleren gjentatte ganger. Høyttaleren kobles automatisk til den sist tilkoblede enheten. Hvis du aldri har sammenkoblet høyttaleren med en enhet, eller hvis du har slettet sammenkoblingene, går høyttaleren i sammenkoblingsmodus. Hvis høyttaleren ikke kobles til i løpet av 30 minutter, slår den seg av. Slå av høyttaleren Trykk og hold inne flerfunksjonsvelgeren i 4 sekunder. Høyttaleren lukker alle tilkoblinger og slår seg av. 5

6 Grunnleggende bruk Lær grunnleggende bruk av høyttaleren. Koble sammen og koble til Før du kan bruke høyttaleren, må du koble den til en kompatibel enhet. Du kan koble høyttaleren til: Bluetooth NFC Standard lydkabel (3,5 mm) Du kan sammenkoble høyttaleren med opptil 8 enheter, men du kan bare koble til én av gangen. Hvis den tilkoblede enheten forlater Bluetooth-området, forsøker høyttaleren å gjenopprette tilkoblingen i 15 minutter. Hvis enheten kommer tilbake innenfor området, kobles høyttaleren automatisk til på nytt. Høyttaleren forblir tilkoblingsklar i ytterligere 15 minutter før den slår seg av. Om Bluetooth-tilkobling Du kan bruke Bluetooth til å koble deg trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner. Enhetene behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem kan ikke være mer enn ti meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter. Enheten oppfyller Bluetooth-spesifikasjon 3.0, som støtter følgende profiler: håndfri (1.6), headset (1.2), avansert lyddistribusjon (1.3) og lyd-/videofjernkontroll (1.5). Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Sammenkoble og koble til høyttaleren ved hjelp av Bluetooth Før du kan bruke høyttaleren, må du koble den til en kompatibel enhet. 6

7 1. Når høyttaleren er slått av, trykker du og holder inne flerfunksjonsvelgeren i 5 sekunder. Bluetoothlampen blinker raskt. 2. Slå på Bluetooth på enheten din, søk etter Bluetooth-enheter og velg høyttaleren fra listen. 3. Om nødvendig taster du inn passordet Når høyttaleren er tilkoblet, blinker Bluetooth-lampen sakte. Neste gang du slår på høyttaleren, kobles den automatisk til den sist tilkoblede enheten. Hvis du vil koble høyttaleren til en annen tidligere sammenkoblet enhet, må du først lukke den aktive tilkoblingen i enheten som er tilkoblet. Hvis tilkoblingen brytes, gjentar Bluetooth-lampen to blink kontinuerlig. Sammenkobling og tilkobling av høyttaleren ved hjelp av NFC Hvis enheten har støtte for NFC (Near Field Communication), er det enkelt å sammenkoble høyttaleren. Før du sammenkobler, må du låse opp telefonskjermen og sjekke at NFC er aktivert på den kompatible enheten. Klikk NFC-områdene til høyttaleren og enheten sammen. Enheten kobles automatisk til høyttaleren. Hvis høyttaleren er slått av, slår den seg på før tilkobling. Tips: Hvis du vil sammenkoble en enhet på nytt, klikker du NFC-områdene til enheten og høyttaleren sammen. Høyttaleren lukker den aktive tilkoblingen før den kobles til på nytt. Hvis du vil lukke tilkoblingen, klikker du NFC-områdene sammen igjen. Du finner mer informasjon om NFC i brukerhåndboken til enheten. Fjerne sammenkoblingene Hvis du vil slette alle sammenkoblinger og innstillinger, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene til høyttaleren. Kontroller at høyttaleren er slått av. Trykk og hold inne flerfunksjonsvelgeren i mer enn 8 sekunder. Batteriindikatorlampen blinker grønt og rødt og høyttaleren går tilbake til sammenkoblingsmodus. 7

8 Når du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta sammenkoblingsprosessen for høyttaleren før du kan bruke den på nytt. Hvis du vil sammenkoble med den samme enheten etter at du har slettet sammenkoblingene, må du også slette sammenkoblingen i den andre enheten før du sammenkobler dem igjen. Du kan koble til høyttaleren manuelt Hvis enheten ikke har støtte for Bluetooth, kan du bruke en standard lydkabel (3,5 mm) for å koble til høyttaleren. Sjekk at høyttaleren er slått på. Koble til en standard lydkabel (3,5 mm) til lydkontakten på høyttaleren og på enheten. Når du kobler til høyttaleren ved hjelp av en kabel, deaktiveres Bluetooth automatisk, mens Bluetooth-lampen fortsetter å lyse. Når du kobler fra kabelen, aktiveres Bluetooth og høyttaleren kobles automatisk til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten. Indikatorlamper Lurer du på hva de ulike lysene på høyttaleren betyr? Batterilamper: Ett langt blink Kontinuerlig Av Slå av eller på Lader Batteriet er fulladet Bluetooth-lampe: Blinker raskt Sakte blinking Blinker dobbelt gjentatte ganger Kontinuerlig Sammenkobling Tilkoblet Tilkobling brutt Bluetooth er slått av Ringe og motta anrop Har du behov for å motta et anrop mens du er på farten? Du kan bruke høyttaleren til å motta taleanrop. 8

9 Sjekk at høyttaleren er på og koblet til en kompatibel enhet. 1. Ring på vanlig måte med telefonen. 2. Du besvarer eller avslutter et anrop ved å trykke én gang på flerfunksjonsvelgeren. 3. Du kan avvise et anrop ved å trykke to ganger på flerfunksjonsvelgeren. Tips: Hvis kvaliteten på taleanrop er dårlig når du bruker høyttaleren, slår du av Wi-Fi på telefonen. Lytte til musikk Med høyttaleren kan du fylle rommet med musikk fra telefonen din eller fra en datamaskin. Det er bare å koble en telefon eller en annen kompatibel enhet til høyttaleren og bruke denne til å spille av favorittmusikken din. Tips: Du kan få en enda mer kraftfull lyd ved å plassere høyttaleren på en resonerende flate, som f.eks. et bord. Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Tilbakestille høyttaleren Hvis du opplever problemer, kan det hjelpe å tilbakestille høyttaleren. 1. Koble til en standard lydkabel (3,5 mm) til lydkontakten på høyttaleren. 2. Trykk og hold inne flerfunksjonsvelgeren samtidig som du kobler høyttaleren til en datamaskin via en kompatibel ladekabel eller til en kompatibel lader som er koblet til en veggkontakt. Sammenkoblinger og andre innstillinger forsvinner ikke når du tilbakestiller høyttaleren. 9

10 Produkt- og sikkerhetsinformasjon Ta vare på enheten Håndter enheten, batteriet og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal. Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du la den tørke. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet. Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den. Ikke åpne enheten. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet. Retur Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av Microsoft Mobile-produkter på Symbol med en utkrysset avfallsdunk Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på Batteri- og laderinformasjon Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Ikke forsøk å fjerne batteriet da dette kan skade enheten. Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten. Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall. 10

11 Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet. Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er skadet, bør du ta det med til et servicested før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Ikke lad enheten i tordenvær. Bruk kun laderen innendørs. Implantert medisinsk utstyr For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør: Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret. Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret. Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell. Opphavsrett og andre meldinger SAMSVARSERKLÆRING Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette MD-12 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på declaration-of-conformity. Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel. Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning. Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/ rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCCbestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå 11

12 i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Be forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjelp. MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender. TM & 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Nokia er et varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license. 12

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for høreapparater

Sikkerhetshåndbok for høreapparater Sikkerhetshåndbok for høreapparater Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Tiltenkt bruk 3 Symbolforklaringer 4 Generelle advarsler 5 Advarsel for høyt utgangslydtrykk 6 BTE eller RIC eller i-øret modeller 12

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com VIKTIG Bruk Pleo kun på tørre steder innendørs. For å unngå elektrisk støt må Pleo eller foten til batteriladeren aldri senkes ned eller settes i vann eller andre væsker.

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer

GHC 10 brukerveiledning

GHC 10 brukerveiledning GHC 10 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer