Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere"

Transkript

1 , Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige enhetsdriveren er lastet på vertssystemene. Se side 3 for systemberedskap.

2 MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 3051-transmittere. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for Rosemount 3051 HART 7 (dokumentnummer ) finner du ytterligere veiledning. Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk form på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 3051-modellen for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake personskader eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved å kun bruke O-ringtetningen sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kabelrør/kabelinnganger med 1 /2-14 NPT-gjenger. Det skal kun benyttes plugger, adaptere, muffer og kabelrør med en kompatibel gjengetype når disse inngangene lukkes. Innhold Systemberedskap Bekreft HART-revisjonens kommunikasjonskapasitet Bekreft riktig enhetsdriver Installere transmitteren Monter transmitteren Vurder rotasjonen av huset Still inn bryterne Kople til ledningene og sett på spenning...9 Verifiser konfigurasjonen Trimme transmitteren Montering av instrumenterte sikkerhetssystemer Produktsertifiseringer

3 Hurtigstartveiledning Systemberedskap Bekreft HART-revisjonens kommunikasjonskapasitet Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte disse systemenes HART-kommunikasjonsevne før transmitteren installeres. Ikke alle systemer er i stand til å kommunisere med protokollen HART-revisjon 7. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instrukser for hvordan du endrer HART-revisjon for din transmitter på side 13. Bekreft riktig enhetsdriver Bekreft at den nyeste enhetsdriveren (DD/DTM ) er installert på systemene dine, for å sikre riktig kommunikasjon. Last ned den nyeste enhetsdriveren fra eller Enhetsrevisjoner og -drivere for Rosemount 3051 Tabell 1 gir opplysningene du trenger for å sikre at du har korrekt enhetsdriver og dokumentasjon for din enhet. Tabell 1. Revisjoner og filer for Rosemount 3051-enheten Identifiser utstyret Finn utstyrsdriver Gå gjennom instruksene Gå gjennom funksjonaliteten Programvarens utgivelsesdato NAMURprogramvarerevisjon (1) HARTprogramvarerevisjon (1) HART universalrevisjon Enhetsrevijon (2) Håndbokens dokumentnummer Endringer i programvare (3) Des Se Fotnote 3 for en oversikt over endringer. Jan N/A N/A NAMUR-programvarerevisjonen finner du på utstyrets maskinvaretagg. HART-programvarerevisjonen kan avleses med et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. 2. Enhetsdriverfilnavn viser enhets- og DD-revisjon (f.eks. 10_01). HART-protokollen er laget slik at eldre enhetsdriverrevisjoner kan fortsette å kommunisere med nye HART-enheter. Den nye enhetsdriveren må lastes ned for å få tilgang til nye funksjoner. Det anbefales å laste ned nye enhetsdriverfiler for å sikre full funksjonalitet. 3. HART-revisjon 5 og 7 (valgbar), strømdiagnostikk, sikkerhetssertifisert, lokalt operatørgrensesnitt, prosessadvarsler, skalert variabel, konfigurerbare alarmer, utvidede tekniske enheter. 3

4 Installere transmitteren Trinn 1: Monter transmitteren Væskeapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/lufteventilene vender opp. Koplanar STRØMNING Rørmontert Gassapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. Dampapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. STRØMNING STRØMNING 4

5 Hurtigstartveiledning Figur 1. Panel- og rørmontering Panelmontert (1) Rørmontert Koplanar flens Tradisjonell flens Rosemount 3051T 1. 5/16 x 1 1/2 panelbolter skaffes av kunde. Hensyn som må tas ved bolting Hvis installering av transmitteren krever montering av prosessflenser, manifolder eller flensadaptere, må du følge disse monteringsretningslinjene for å sikre tett forsegling og optimal transmitterytelse. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson. Figur 2 på side 6 viser vanlige transmitterinstallasjoner med boltlengden som kreves for riktig montering av transmitteren. 5

6 Figur 2. Vanlige transmitterinstallasjoner A C D 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) A. Transmitter med koplanar flens B. Transmitter med koplanar flens og flensadaptere (ekstrautstyr) C. Transmitter med tradisjonell flens og flensadaptere (ekstrautstyr) D. Transmitter med koplanar flens samt manifold- og flensadaptere (ekstrautstyr) Bolter er vanligvis laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Tabell 2 på side 7. Hvis boltmaterialet ikke vises i Tabell 2, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Bruk følgende fremgangsmåte ved montering av bolt: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring, og bolter av rustfritt stål har et belegg med smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke brukes ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Trekk til boltene med fingrene. 3. Trekk til boltene med første tiltrekkingsmoment i et kryssmønster. Se Tabell 2 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene med endelig tiltrekkingsmoment i samme kryssmønster. Se Tabell 2 for endelig tiltrekkingsmoment. 5. Kontroller at flensboltene stikker ut gjennom isolasjonsplaten før du tilfører trykk. 6

7 Hurtigstartveiledning Tabell 2. Tiltrekkingsmomenter for flensbolter og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Første moment Endelig moment B7M Karbonstål (CS) 300 in. lb. 650 in. lb. 316 B8M 316 Rustfritt stål (SST) 150 in. lb. 300 in. lb. 316 STM SW R Orientering av rørmontert transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 3.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 3. Port på lav trykkside for rørmontert transmitter for manometertrykk A A. Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) 7

8 Trinn 2: Vurder rotasjonen av huset Slik får du bedre felttilgang til ledninger eller bedre mulighet til å lese av det valgfrie LCD-displayet: 1. Løsne låseskruen for husrotasjon med en 5/64-tommers umbrakonøkkel. 2. Drei huset mot venstre eller høyre inntil maks. 180 fra dets opprinnelige posisjon (1). Vær oppmerksom på at overrotasjon kan skade transmitteren. 3. Stram låseskruen for husrotasjon til maks. 7 in. lb. når ønsket posisjon nås. Justeringsskrue for husrotasjon (5/64 ) 1. Utgangsstillingen til 3051C stilles inn på H -siden; utgangsstillingen til 3051T er på motsatt side av braketthullene. Trinn 3: Still inn bryterne Still inn konfigurasjonen for alarm- og sikkerhetsbryteren før montering som vist i Figur 4. Alarmbryteren setter den analoge utgangsalarmen på høy eller lav. - Standardalarmen er høy. Sikkerhetsbryteren muliggjør (ulåst symbol) eller forhindrer (låst symbol) konfigurasjon av transmitteren. - Standard sikkerhet er av (ulåst symbol). Bruk følgende fremgangsmåte for å endre bryterkonfigurasjon: 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Ta ikke av instrumentdekslet i eksplosjonsfarlig atmosfære når kretsen er aktiv. 3. Skyv sikkerhets- og alarmbryterne til ønsket stilling med en liten skrutrekker. 4. Sett på plass transmitterdekslet. Dekslet må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur 4. Transmitterens elektronikkort Uten LCD-display Med LCD- eller LOI-display B A A. Alarm B. Sikkerhet 8

9 Hurtigstartveiledning Trinn 4: Kople til ledningene og sett på spenning Figur 5. Koplingsskjemaer for transmitteren (4 20 ma) A + - C B A. Strømforsyning med 24 V likestrøm B. R L 250 C. Strømmåler (ekstrautstyr) Best resultat oppnås ved bruk av skjermet, tvinnet parkabel. Bruk en ledning som er minst 0,2 mm i diameter (24 AWG) og ikke lenger enn 1500 meter (5000 feet). Installer eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelrørforbindelsene og transmitterhuset. FORSIKTIG Montering av rekkeklemmen med transient beskyttelse beskytter ikke godt nok med mindre 3051-enheten er tilstrekkelig jordet. La ikke signalledningen gå i kabelrør eller åpne gater sammen med strømledningen eller i nærheten av tungt elektrisk utstyr. Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i rekkeklemmen. Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Kople den positive ledningen til + -klemmen (PWR/COMM), og den negative ledningen til -klemmen. 3. Jord huset i henhold til lokale jordingsforskrifter. 4. Sørg for tilstrekkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: a. Trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset b. Koples til neste skjerming hvis kabelen rutes gjennom en koplingsboks c. Koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden 5. Hvis det er behov for transientbeskyttelse, må du lese delen Jording av rekkeklemme med transientbeskyttelse for å få instruksjoner om jording. 6. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 7. Sett på plass husets deksel. 9

10 Figur 6. Tilkopling A C B DP E F D A. Minimer avstanden B. Trim skjermingen og isoler C. Beskyttende jordingsklemme D. Isoler skjermingen E. Minimer avstanden F. Kople skjermingen tilbake til jording på strømkilden Jording av rekkeklemme med transientbeskyttelse Det er jordingspunkter på utsiden av elektronikkhuset og inne i klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transientbeskyttelse. Det anbefales å bruke en ledning på minst 18 AWG til å kople husets jording til jordingspunktet (internt eller eksternt). Hvis transmitteren for øyeblikket ikke er koplet for strømsetting og kommunikasjon, kan du følge fremgangsmåten i punkt 1 7 i Kople til ledningene og sett på spenning. Når transmitteren er riktig koplet, kan du se Figur 6 for interne og eksterne jordingssteder for transientbeskyttelse. Trinn 5: Verifiser konfigurasjonen Bekreft konfigurasjonen ved bruk av et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy eller lokalt operatørgrensesnitt (LOI) alternativkode M4. Konfigurasjonsinstruksjonene for en feltkommunikator og LOI er inkludert i dette trinnet. Se Rosemount 3051-referansehåndboken ( ) for konfigurasjonsinstruksjoner for AMS Device Manager. Verifisere konfigurasjonen med en feltkommunikator En Rosemount 3051 DD må være installert på feltkommunikatoren for å verifisere konfigurasjonen. Hurtigtastsekvenser for den nyeste DD-en er vist i Tabell 3 på side 11. Når det gjelder hurtigtastrekkefølger for eldre DD-er må du kontakte din lokale Emerson Process Management-representant. 10

11 Hurtigstartveiledning Merk Emerson anbefaler å installere den nyeste DD-en, slik at du får tilgang til full funksjonalitet. På nettstedet finner du informasjon om oppdatering av DD-biblioteket. 1. Bekreft enhetskonfigurasjonen ved bruk av hurtigtastsekvensene i Tabell 3. a. Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som minstemål bør disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. b. Angivelsen (7) indikerer at alternativet bare er tilgjengelig i modus for HART-revisjon 7. Tabell 3. Hurtigtastsekvens for enhetsrevisjon 9 og 10 (HART7), DD-revisjon 1 Hurtigtastrekkefølge Funksjon HART 7 HART 5 Alarm and Saturation Levels (alarm- og metningsnivåer) 2, 2, 2, 5, 7 2, 2, 2, 5, 7 Damping (demping) 2, 2, 1, 1, 5 2, 2, 1, 1, 5 Range Values (områdeverdier) 2, 2, 2 2, 2, 2 Tag (tagg) 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Transfer Function (overføringsfunksjon) 2, 2, 1, 1, 6 2, 2, 1, 1, 6 Units (enheter) 2, 2, 1, 1, 4 2, 2, 1, 1, 4 Burst Mode (burstmodus) 2, 2, 5, 3 2, 2, 5, 3 Custom Display Configuration (kundespesifikk konfigurasjon av display) 2, 2, 4 2, 2, 4 Date (dato) 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 3 Descriptor (deskriptor) 2, 2, 7, 1, 5 2, 2, 7, 1, 4 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (digital-til-analog trim (4 20 ma utgang)) 3, 4, 2 3, 4, 2 Deaktiver konfigurasjonsknappene 2, 2, 6, 3 2, 2, 6, 3 Rerange with Keypad (endre område med tastatur) 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Loop Test (sløyfetest) 3, 5, 1 3, 5, 1 Lower Sensor Trim (nedre sensortrim) 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 Message (melding) 2, 2, 7, 1, 6 2, 2, 7, 1, 5 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (skalert digital/analog trim (4 20 ma utgang)) 3, 4, 2 3, 4, 2 Sensor Temperature/Trend (3051S) (sensortemperatur/-trend (3051S)) 3, 3, 3 3, 3, 3 Upper Sensor Trim (øvre sensortrim) 3, 4, 1, 1 3, 4, 1, 1 Digital Zero Trim (digital nullpunktstrim) 3, 4, 1, 3 3, 4, 1, 3 Password (passord) 2, 2, 6, 5 2, 2, 6, 4 Scaled Variable (skalert variabel) 3, 2, 2 3, 2, 2 HART revision 5 to HART revision 7 switch (bytte fra HART-revisjon 5 til HART-revisjon 7) 2, 2, 5, 2, 3 2, 2, 5, 2, 3 7 Long Tag (lang tagg) 2, 2, 7, 1, 2 7 Find Device (finn enhet) 3, 4, 5 7 Simulate Digital Signal (simuler digitalt signal) 3, 4, 5 11

12 Verifisere konfigurasjon med lokalt brukergrensesnitt (LOI) Valgfritt lokalt brukergrensesnitt (LOI) kan brukes til idriftsetting av enheten. LOI har toknappsdesign med interne og eksterne knapper. De interne knappene befinner seg på displayet til transmitteren, mens de eksterne knappene befinner seg under metalltaggen på toppen. Trykk på en av knappene for å aktivere LOI. LOI-knappens funksjonalitet vises i de nedre hjørnene på displayet. Se Tabell 4 og Figur 8 for bruk av knapper og informasjon om menyer. Figur 7. Interne og eksterne LOI-knapper A B A. Interne knapper B. Eksterne knapper Merk Se Figur 9 på side 15 for å bekrefte funksjonaliteten til eksterne knapper. Tabell 4. Bruk av LOI-knapp Knapp Venstre No (nei) SCROLL (bla gjennom) Høyre Yes (ja) ENTER (velg) 12

13 Hurtigstartveiledning Figur 8. LOI-meny VIEW CONFIG (vis konfigurasjon) Gå gjennom alle aktuelle parametere som er angitt på transmitteren ZERO TRIM (nullpunktstrim) UNITS (enheter) Angi trykk- og temperaturenheter Angi 4 20 ma-verdier ved å trykksette RERANGE (endre område) LOOP TEST (sløyfetest) DISPLAY Konfigurer displayet Angi analog utgang for å teste sløyfens integritet Angi 4 20 ma-verdier ved å taste inn verdier Full Calibration (full kalibrering) Damping (demping) Transfer Function (overføringsfunksjon) EXTENDED MENU (utvidet meny) EXIT MENU (avslutt meny) Assign PV (tildel PV) Scaled Variable (skalert variabel) Tag (tagg) Alarm & Saturation (alarm og metning) Password (passord) Simulate (simuler) HART Revision (HART-revisjon) Skift HART-revisjonsmodus Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HART-revisjon 7, vil 3051-transmitteren laste en generisk meny med begrensede funksjoner. Følgende fremgangsmåte vil skifte HART-revisjonsmodus fra den generiske menyen: 1. Manual Setup>Device Information>Identification>Message (manuelt oppsett>enhetsinformasjon>identifikasjon>melding) a. For å bytte til HART-revisjon 5, skriv: HART5 i meldingsfeltet. b. For å bytte til HART-revisjon 7, skriv: HART7 i meldingsfeltet. Merk Se Tabell 3 på side 11 for å endre HART-revisjon når riktig enhetsdriver er lastet inn. 13

14 Trinn 6: Trimme transmitteren Enhetene er kalibrert på fabrikken. Etter installering anbefales det å utføre en nullpunktstrim på transmittere for manometertrykk og differensialtrykk for å eliminere feil som kan skyldes monteringsposisjonen eller statiske trykkeffekter. En nullpunktstrim kan utføres enten med en feltkommunikator eller med konfigurasjonsknappene. Du finner instrukser om bruk av AMS i Rosemount 3051 HART 7-produkthåndboken ( ). Merk Når du utfører en nullpunktstrim, skal du sørge for at utjevningsventilen er åpen, og at alle medieberørte impulsrør er fylt til riktig nivå. FORSIKTIG Nullpunktstrim av absoluttransmittere (modell 3051CA eller 3051TA) anbefales ikke. 1. Velg trimprosedyre. a. Analog nullpunktstrim Setter analog utgang til 4 ma. Dette kalles også en rerange. Den nedre områdeverdien (LRV) blir lik det målte trykket. Displayet og digital HART-utgang forblir uendret. b. Digital nulltrim Rekalibrerer sensorens nullpunkt. LRV påvirkes ikke. Trykkverdien vil være null (på displayet og som HART-utgang). 4 ma-punktet kan ikke være ved null. Dette krever at det fabrikkalibrerte nulltrykket er innenfor et område på 3% av URL [0 + 3% x URL]. For eksempel: URV = 250 inh 2 O Benyttet nulltrykk = + 0,03*250 inh 2 O = + 7,5 inh 2 O (sammenlignet med fabrikkinnstillingene). Verdier utenfor dette området vil bli avvist av transmitteren. Trimme med en feltkommunikator 1. Kople til feltkommunikatoren, se Kople til ledningene og sett på spenning på side 9 for instrukser. 2. Følg HART-menyen for å utføre ønsket nullpunktstrim. Tabell 5. Hurtigtaster for nullpunktstrim Analog nullpunktstrim (angi 4 ma) Digital nullpunktstrim Hurtigtastrekkefølge 3, 4, 2 3, 4, 1, 3 14

15 Hurtigstartveiledning Trimme med konfigurasjonsknapper En nullpunktstrim utføres ved bruk av ett av de tre mulige settene med eksterne konfigurasjonsknapper under topptaggen. For å få tilgang til konfigurasjonsknappene må du løsne skruen og skyve bort taggen øverst på transmitteren. Bekreft funksjonaliteten ved bruk av Figur 9. Figur 9. Eksterne konfigurasjonsknapper LOI Analog nullpunktstrim og måleområdejustering Digital nullpunktstrim Konfigurasjonsknapper Bruk følgende fremgangsmåter for å utføre en nullpunktstrim: Utføre trim med LOI (alternativ M4) 1. Angi transmittertrykket. 2. Se Figur 8 på side 13 for driftsmenyen. a. Velg Rerange (endre område) for å utføre en analog nullpunktstrim. b. Velg Zero Trim (nullpunktstrim) for å utføre en digital nullpunktstrim. Utføre trim med analog nullpunktstrim og måleområdejustering (alternativ D4) 1. Angi transmittertrykket. 2. Trykk på og hold inne nullpunktsknappen i to sekunder for å utføre en analog nullpunktstrim. Utføre trim med digital nullpunktstrim (alternativ DZ) 1. Angi transmittertrykket. 2. Trykk på og hold inne nullpunktsknappen i to sekunder for å utføre en digital nullpunktstrim. 15

16 Montering av instrumenterte sikkerhetssystemer For sikkerhetssertifiserte installasjoner, se produkthåndboken ( ) for monteringsfremgangsmåte og systemkrav. 16

17 Produktsertifiseringer Hurtigstartveiledning Informasjon om europeiske direktiver Du finner en kopi av EU-samsvarserklæringen til slutt i hurtigstartveiledningen. Den siste versjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på FM Approvals-sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM Approvals, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Nord-Amerika E5 I5 C6 FM-godkjenning for eksplosjonssikkerhet og støvantenningssikkerhet (DIP) Sertifikat: 0T2H0.AE Standarder: FM Klasse , FM Klasse , FM Klasse , ANSI/NEMA Merking: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III; T5(-50 C Ta +85 C); fabrikkforseglet; type 4X FM-godkjenning for egensikkerhet (IS) og ikke-tennfarlig drift (NI) Sertifikat: 1Q4A4.AX Standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; DIV 1 når tilkoplet i henhold til Rosemount-tegning ; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4(-50 C Ta +70 C), T5(-50 C Ta +40 C) [HART]; Type 4x Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Huset på transmittermodell 3051 inneholder aluminium og anses som en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under installasjon for å unngå støt og friksjon. 2. Transmittermodell 3051 med transientrekkeklemme (alternativkode T1) vil ikke bestå 500 Vrms-spenningsfasthetstesten. Det må tas hensyn til dette ved installasjon. CSA-godkjennning for eksplosjonssikkerhet, støvantenningssikkerhet, egensikkerhet og divisjon 2 Sertifikat: Standarder: ANSI/ISA , CSA Std. C22.2 Nr. 30-M1986, CSA Std. C22.2 nr.142-m1987, CSA Std. C22.2. nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987 Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; egnet for klasse I, sone 1, gruppe IIB+H2, T5; støvantenningssikker klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G; klasse III divisjon 1; Egensikker klasse I, divisjon 1 gruppe A, B, C, D når tilkoplet i henhold til Rosemount-tegning , Temperaturkode T3C; Egnet for klasse I, sone 0; klasse I divisjon 2 gruppe A, B, C og D, T5; Egnet for klasse I sone 2, gruppe IIC; Type 4X; fabrikkforseglet; enkel tetning (se tegning ) 17

18 Europa E8 ATEX-godkjenning for flammesikkerhet og støv Sertifikat: KEMA00ATEX2013X; Baseefa11ATEX0275X Benyttede standarder: EN :2012, EN :2007, EN :2007, EN :2009 Merking: II 1/2 G Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6(-50 C Ta +65 C), T5(-50 C Ta +85 C); II 1 D Ex ta IIIC T95 C T C Da (-20 C Ta +85 C) I1 Tabell 6. Prosesstemperatur Temperaturklasse Prosesstemperatur T6-50 C til +65 C T5-50 C til +80 C Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Dette utstyret har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2. Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. 3. Kapasitansen i viklingsmerket (1,6 nf) overskrider grensen i tabell 9 i EN Brukeren må fastslå egnethet for det spesifikke bruksområdet. 4. Noen varianter av utstyret har redusert merking på navneplaten. Du finner fullstendig utstyrsmerking i sertifikatet. ATEX-godkjenning for egensikkerhet og støv Sertifikat: BAS97ATEX1089X; Baseefa11ATEX0275X Standarder: EN :2012, EN :2012, EN :2009 Merking: II 1 G Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5(-60 C Ta +40 C), T4(-60 C Ta +70 C) II 1 D Ex ta IIIC T95 C T C Da (-20 C Ta +85 C) Tabell 7. Inngangsparametere Spenning U i Strøm I i Effekt P i Kapasitans C i Induktans L i HART 30 V 200 ma 0,9 W 0,012 F 0 mh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. 2. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 3. Noen varianter av utstyret har redusert merking på navneplaten. Du finner fullstendig utstyrsmerking i sertifikatet. N1 ATEX type n og støv Sertifikat: BAS00ATEX3105X; Baseefa11ATEX0275X Standarder: EN :2012, EN :2010, EN :2009 Merking: II 3 G Ex na IIC T5 Gc ( 40 C Ta +70 C); II 1 D Ex ta IIIC T95 C T C Da (-20 C Ta +85 C) 18

19 Hurtigstartveiledning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Dette apparatet er ikke i stand til å motstå 500V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Noen varianter av utstyret har redusert merking på navneplaten. Du finner fullstendig utstyrsmerking i sertifikatet. Internasjonalt E7 IECEx-godkjenning for flammesikkerhet og støv Sertifikat: IECEx KEM X; IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC : , IEC :2006, IEC :2008 Merking: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6(-50 C Ta +65 C), T5(-50 C Ta +80 C); Ex ta IIIC T95 C T C Da (-20 C Ta +85 C) Tabell 8. Prosesstemperatur Temperaturklasse Prosesstemperatur T6-50 C til +65 C T5-50 C til +80 C Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Dette utstyret har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2. Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. 3. Kapasitansen i viklingsmerket (1,6 nf) overskrider grensen i tabell 9 i EN Brukeren må fastslå egnethet for det spesifikke bruksområdet. 4. Noen varianter av utstyret har redusert merking på navneplaten. Du finner fullstendig utstyrsmerking i sertifikatet. I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5(-60 C Ta +40 C), T4(-60 C Ta +70 C) Tabell 9. Inngangsparametere HART Spenning U i 30 V Strøm I i 200 ma Effekt P i 0,9 W Kapasitans C i 0,012 F Induktans L i 0 mh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når apparatet er utstyrt med ekstrautstyret for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til IEC Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 19

20 IECEx Gruvedrift (spesialversjon A0259) Sertifikat: IECEx TSA X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Merking: Ex ia I Ma (-60 C Ta +70 C) Tabell 10. Inngangsparametere Spenning U i Strøm I i Effekt P i Kapasitans C i Induktans L i HART 30 V 200 ma 0,9 W 0,012 F 0 mh Brasil Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når apparatet er utstyrt med ekstrautstyret for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til IEC Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Det er en forutsetning for sikker bruk at det tas hensyn til inngangsparameterne ovenfor ved montering. 3. Det er en produksjonsforutsetning at bare enheter utstyrt med hus, deksler og sensormodulhus av rustfritt stål, benyttes i gruppe I-anvendelser. N7 IECEx Type n Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc (-40 C Ta +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til IEC Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. E2 INMETRO-flammesikker Sertifikat: UL-BR X Standarder: ABNT NBR IEC : Errata 1:2011, ABNT NBR IEC : Errata 1:2011, ABNT NBR IEC : Errata 1:2008 Merking: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6(-50 C Ta +65 C), T5(-50 C Ta +80 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Dette utstyret har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2. Hvis det er nødvendig med reparasjon, må du ta kontakt med produsenten for å få informasjon om dimensjonene på de flammesikre skjøtene. 3. Kapasitansen i viklingsmerket (1,6 nf) overskrider grensen i tabell 9 i ABNT NBR IEC Brukeren må fastslå egnethet for det spesifikke bruksområdet. 20

21 I2 Hurtigstartveiledning INMETRO-egensikkerhet Sertifikat: UL-BR X Standarder: ABNT NBR IEC : Errata 1:2011, ABNT NBR IEC :2009 Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5(-60 C Ta +40 C), T4(-60 C Ta +70 C) Tabell 11. Inngangsparametere HART Spenning U i 30 V Strøm I i 200 ma Effekt P i 0,9 W Kapasitans C i 0,012 F Induktans L i 0 mh Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Hvis utstyret er utstyrt med alternativet for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til ABNT NBR IRC :2008. Dette må tas i betraktning når utstyret monteres. 2. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. Kina E3 Japan Kina flammesikker Sertifikat: GYJ X; GYJ X [Strømningsmålere] Standarder: GB , GB , GB , GB Merking: Ex d IIC T6/T5, T6(-50 C Ta +65 C), T5(-50 C Ta +80 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). I3 Kina egensikkerhet Sertifikat: GYJ X; GYJ101312X [Strømningsmålere] Standarder: GB , GB , GB , GB Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5(-60 C Ta +40 C), T4(-60 C Ta +70 C); DIP A20 T A 80 C Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). N3 Kina Type n Sertifikat: GYJ101111X Standarder: GB , GB Merking: Ex na IIC T5 (-40 C Ta +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). E4 Japan flammesikker Sertifikat: TC20577, TC20578, TC20583, TC20584 Merking: Ex d IIC T5 21

22 Kombinasjoner K2 Kombinasjon av E2 og I2 K5 Kombinasjon av E5 og I5 K6 Kombinasjon av C6, E8 og I1 K7 Kombinasjon av E7, I7 og N7 K8 Kombinasjon av E8, I1 og N1 KB Kombinasjon av E5, I5 og C6 KD Kombinasjon av E8, I1, E5, I5 og C6 Kabelrørplugger og adaptere IECEx Flammesikkerhet og økt sikkerhet Sertifikat: IECEx FMG X Standarder: IEC :2011, IEC :2007, IEC : Merking: Ex de IIC Gb ATEX Flammesikkerhet og økt sikkerhet Sertifikat: FM13ATEX0076X Standarder: EN :2012, EN :2007, IEC :2007 Merking: II 2 G Ex de IIC Gb Tabell 12. Gjengestørrelser for kabelrørplugger Gjenger Identifikasjonsmerke M20 x 1,5 M20 1 /2-14 NPT 1 /2 NPT G 1 /2A G 1 /2 Tabell 13. Gjengestørrelser for adaptergjenger Hanngjenger M20 x 1,5 Identifikasjonsmerke M20 1 /2-14 NPT 1 /2 NPT G 1 /2A G 1 /2 Hunngjenger Identifikasjonsmerke M20 x 1,5 6H M20 1 /2-14 NPT 1 /2-14 NPT PG 13,5 PG 13,5 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når det brukes gjengeadapter med en kapsel med beskyttelsestypen for økt sikkerhet ( e ), skal inngangsgjengen være behørig forseglet for å opprettholde kapselens inntrengningsbeskyttelsesgrad (IP). 2. Blindpluggen skal ikke brukes med en adapter. 3. Blindplugg og gjengeadapter skal ha enten NPT-gjengeformer eller metriske gjengeformer. Gjengeformene G½ og PG 13,5 er kun godkjent for eksisterende (eldre) utstyrsinstallasjoner. 22

23 Hurtigstartveiledning Andre sertifiseringer SBS ABS-typegodkjenning (American Bureau of Shipping) Sertifikat: 09-HS446883A-PDA Beregnet bruksområde: Måler eller absolutt trykk ved bruk i væske, gass eller damp på fartøys-, skips- og offshoreinstallasjoner i klasse ABS. ABS-regler: 2009 Stålfartøysregler 1-1-4/7.7, 4-6-2/5.15, 4-8-3/13.1 SBV BV-typegodkjenning (Bureau Veritas) Sertifikat: 23155/A3 BV Krav: Regler fra Bureau Veritas for klassifisering av stålskip Anvendelse: Klassenotasjoner: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT og AUT-IMS: Trykktransmittertype 3051 kan ikke monteres på dieselmotorer SDN DNV-typegodkjenning (Det Norske Veritas) Sertifikat: A Beregnet bruksområde: Det Norske Veritas' regler for klassifisering av skip, høyhastighetsfartøyer og lette fartøyer samt Det Norske Veritas' offshorestandarder Anvendelse: SLL LR-typegodkjenning (Lloyds Register) Sertifikat: 11/60002 Bruksområde: Miljøkategoriene ENV1, ENV2, ENV2 og ENV5 C5 Lokasjonsklasser Type 3051 Temperatur D Fuktighet B Vibrasjon A EMC B Kapsel D Forvaringsoverføring nøyaktighetsgodkjenning fra Measurement Canada Sertifikat: AG-0226; AG-0454; AG

24 Figur 10. EU-samsvarserklæring for Rosemount

25 Hurtigstartveiledning 25

26 26

27 Hurtigstartveiledning 27

28 3051 EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1017 Rev. T Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Trykktransmittere av modell 3051 som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. (underskrift) Vice President of Global Quality (arbeidstittel trykte bokstaver) Kelly Klein (navn trykte bokstaver) (utstedelsesdato) Side 1 av 4 Dokumentrev.: T 28

29 Hurtigstartveiledning EMC-direktiv (2004/108/EF) EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1017 Rev. T Alle trykktransmittere av modell 3051 EN :2006 EN :2006 PED-direktiv (97/23/EF) Modellene 3051CA4; 3051CD2, 3, 4, 5; 3051HD2, 3, 4, 5; (også med alternativ P9) Trykktransmittere QS-vurderingssertifikat EU-sertifikatnummer CE-HOU-DNV Modul H-samsvarsvurdering Andre benyttede standarder: ANSI/ISA :2004, EN :1999 Alle andre trykktransmittere av modell 3051 God teknisk praksis Transmittertilbehør: Membrantetning Prosessflens Manifold God teknisk praksis Strømningsmålertransmittere av modell 3051CFx (alle 3051CFx-modeller er SEP, med unntakene angitt i tabellen nedenfor) QS-vurderingssertifikat CE-41-PED-H1-RMT USA Modul H-samsvarsvurdering Evalueringsstandarder: ASME B31.3:2010 Modell/utvalg PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 3051CFA: 1500# og 2500# Alle linjer II SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 150# 6 24 linje I SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 300# 6 24 linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# 6 16 linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 300# linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# linje IV III 3051CFP: 150#, 300#, 600# 1 1/2 I SEP 3051CFP: 300# & 600# 1 1/2 II I 3051CFP: 1 1/2 gjenget og sveiset II I Side 2 av 4 Dokumentrev.: T 29

30 EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1017 Rev. T ATEX-direktivet (94/9/EF) Trykktransmittere av modell 3051 BAS97ATEX1089X Egensikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T5/T4 Ga Benyttede harmoniserte standarder: EN :2012 Andre standarder: EN :2012 BAS00ATEX3105X Type n og sertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 3 G Ex na IIC T5 Gc Benyttede harmoniserte standarder: EN :2010 Andre standarder: EN :2012 Baseefa11ATEX0275X Støvsertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1 D Ex ta IIIC T95 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: EN :2009 Andre standarder: EN :2012 KEMA00ATEX2013X Sertifikat for flammesikkerhet Utstyrsgruppe II kategori 1/2 G Ex d IIC T6 eller T5 Ga/Gb Benyttede harmoniserte standarder: EN :2007, EN :2007 Andre standarder: EN :2012 Side 3 av 4 Dokumentrev.: T 30

31 Hurtigstartveiledning PED-sertifisert teknisk kontrollorgan EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1017 Rev. T Trykktransmittere av modell 3051 Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannr.: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge Strømningsmålertransmittere i 3051CFx-serien Bureau Veritas UK Limited [Teknisk kontrollorgannr.: 0041] Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE Storbritannia ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EF-typeprøvingssertifikater DEKRA [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederland Postbank Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Side 4 av 4 Dokumentrev.: T 31

32 , Rev CA Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN, USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (8153) 9390, faks: 49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management, Brasil Av. Hollingsworth, 325 Iporanga Sorocaba, SP , Brasil Tlf.: (55) Faks: (55) Emerson Process Management, Russia 29 Komsomolsky prospekt Chelyabinsk, Russland Tlf.: Faks: (7) Emerson Process Management, Dubai Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone South 2 Dubai, U.A.E. Tlf.: (971) Faks: Emerson Process Management (India) Private Ltd. Delphi Building, B Wing, 6th Floor Hiranandani Gardens, Powai Mumbai , India Tlf.: (91) Faks: (91) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co Rosemount og Rosemount-logoen er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter

Rosemount 3051 trykktransmitter 00825-0110-4001, rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll 00825-0110-4774, Rev FA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere 00825-0210-4774, Rev BA Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med FOUNDATION -fieldbusprotokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter Oktober 2016 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017 Rosemount Volume 1-sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, Rev CB Hurtigstartveiledning MERKNAD Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount 0068,

Detaljer

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter for høy tetthet Enhetsversjon 7 krever ny DD/CFF-versjon Hurtigstartveiledning MERK Denne startveiledningen

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-809, Rev DB 85 Annubar med flens Rosemount 85 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler 00825-0110-4860, Rev. BA Rosemount 8600D Series vortexmåler MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8600D-vortexmåleren. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4801, Rev MA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med HART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4834, Rev CA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0610-4101, Rev AA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må

Detaljer