Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 585 Annubar -enhet med flens"

Transkript

1 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere tilpasning Trinn : Sveise festeanordningene Trinn 5: Montere Annubar-enheten Trinn 6: Montere transmitteren Produktsertifiseringer Slutt

2 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 2009 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker som tilhører Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) Faks: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: / Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(7) Faks: +(7) E-post: Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland Tlf.: 9 (8153) Faks: 9 (8153) VIKTIG MELDING Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du vil finne ytterligere anvisninger i referansehåndboken for Rosemount 585 Annubar (dokumentnummer ). Denne håndboken finner du også i elektronisk format på nettstedet Hvis 585 Annubar ble bestilt montert til en Rosemount 3051S-transmitter, finner du informasjon om konfigurasjon og sertifisering for eksplosjonsfarlige områder i følgende hurtigmonteringsveiledning: Rosemount 3051S Series trykktransmitter (dokumentnummer ). Hvis 585 Annubar ble bestilt montert til en Rosemount 3095-transmitter, finner du informasjon om konfigurasjon og sertifisering for eksplosjonsfarlige områder i følgende hurtigmonteringsveiledning: Rosemount 3095MV (dokumentnummer ). ADVARSEL Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved å kun bruke pakninger som er beregnet for forsegling med den samsvarende flensen, og o-ringer til å forsegle prosesskoplinger. Strømningsmedium kan gjøre 585 Annubar-enheten svært varm slik at den kan forårsake forbrenninger. FORSIKTIG Hvis rørveggen/kanalveggen er tynnere enn 3,2 mm (0.125 in.), må du være svært forsiktig ved montering av sensoren. Tynne vegger kan bli deformert under sveising eller montering, eller på grunn av vekten til en frittbærende strømningsmåler. I slike tilfeller kan det være nødvendig med fabrikkert støtte for utløp, rørklammer eller ekstern strømningsmåler. Rådfør deg med fabrikken. 2

3 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens 585 Annubar -enheten oversiktstegning Muttere Forbindelse for separat montert instrument Sensorflens 585 Annubar-sensor Pakning Monteringsflensenhet Skruebolter Muttere Støtte på motsatt side MERK Bruk en rørtetningsmasse som er klassifisert for den aktuelle servicetemperaturen, på alle gjengede forbindelser. 3

4 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN 1: PLASSERING OG STILLING Kravene til orientering og rett rørstrekning må oppfylles for at strømningsmålingene skal bli nøyaktige og repeterbare. I Tabell 1 finner du minstekravene til rørdiameteravstand fra oppstrøms forstyrrelser. Tabell 1. Krav til rett rørstrekning 1 Uten strømningsrettere I plan A Oppstrømsdimensjoner Ikke i plan A Med strømningsrettere A C C Nedstrømsdimensjoner

5 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN 1, FORTS. 5 Uten strømningsrettere I plan A Oppstrømsdimensjoner Ikke i plan A Med strømningsrettere A C C Nedstrømsdimensjoner MERK Fabrikken kan gi deg anvisninger angående bruk i firkantede eller rektangulære rør. I plan A betyr at sensoren er i samme plan som albuen. Ikke i plan A betyr at sensoren er plassert vertikalt i forhold til albuens plan. Hvis det ikke er tilstrekkelig rett rørstrekning tilgjengelig, skal monteringen være slik at 80 % av rørstrekningen er oppstrøms og 20 % nedstrøms. Bruk strømningsrettere for å redusere kravet til rørstrekning. Rad 6 i Tabell 1 gjelder sluseventiler, kuleventiler, kikventiler og andre strupeventiler som er delvis åpne, i tillegg til reguleringsventiler. Skjevinnstilling Ved montering av 585 Annubar er det tillatt med en maksimal skjevinnstilling på 3. Figur 1. Skjevinnstilling ±3 ±3 ±3 5

6 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN 1, FORTS. Horisontal stilling For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon og drenering bør sensoren være plassert i øvre halvdel av røret ved gassmåling. Ved væske- og dampmåling bør sensoren plasseres i nedre halvdel av røret. Figur 2. Gass Figur 3. Væske og damp Anbefalt sone Anbefalt sone Anbefalt sone 30 Figur. Damp øverst Anbefalt sone Anbefalt sone

7 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN 1, FORTS. Vertikal stilling Sensoren kan monteres hvor som helst i rørets omkrets så sant ventilene er riktig plassert for drenering og ventilasjon. Optimale resultater for væske eller damp oppnås når strømningen går oppover. Ved dampmåling brukes et 90 mellomlegg for å danne vannlommer slik at transmitteren holder seg innenfor temperaturgrensene. Figur 5. Væske, gass eller damp Gjennomstrømning 360 7

8 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN 2: BORE HULL I RØRET 1. Bestem sensorstørrelsen på grunnlag av sensorbredden (se Tabell 2). 2. Avlast trykket og drener røret. 3. Velg stedet der hullet skal bores.. Bestem diameteren på hullet som skal bores, i samsvar med spesifikasjonene i Tabell 2. Bor hullet i røret ved hjelp av en sag eller drill. SKJÆR IKKE HULLET MED SVEISEBRENNER. Tabell 2. Oversikt over sensorstørrelse/hulldiameter Sensorstørrelse Sensorbredde Hulldiameter 11 20,32 mm (0.80 in.) + 0,8 mm (1/32 in.) 23 mm (7/8 in.) 0, ,8 mm (1.20 in.) + 1,6 mm (1/16 in.) 3 mm (1-5/16 in.) 0,00 58,2 mm (2.30 in.) + 1,6 mm (1/16 in.) 6 mm (2-1/2 in.) 0,00 Merk! Bor hullet 180 fra det første hullet på modeller med støtte på motsatt side. Bor hull med riktig diameter gjennom rørveggen. 5. Det må bores et identisk hull på motsatt side av det første hullet slik at sensoren kan gå helt gjennom røret. Bruk følgende fremgangsmåte når du borer det andre hullet: a. Mål rørets omkrets med rørteip, myk tråd eller en snor. (For at målingen skal bli mest mulig nøyaktig, må rørteipen være vertikal i forhold til strømningsaksen.) b. Del den målte omkretsen på to for å bestemme plasseringen av det andre hullet. c. Legg rørteipen, tråden eller snoren rundt røret igjen fra midten av det første hullet. Merk så av midtpunktet i det som skal bli det andre hullet, ved hjelp av tallet som ble kalkulert i foregående trinn. d. Bruk diameteren som ble bestemt i trinn 3, og bor hullet i røret med en hullsag eller en drill. SKJÆR IKKE HULLET MED SVEISEBRENNER. 6. Avgrad hullene på innsiden av røret. 8

9 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN 3: MONTERE OG KONTROLLERE TILPASNING For at målingene skal blir nøyaktige, skal du ved hjelp av trinnene nedenfor forsikre deg om at port A og B har samme avstand til rørets indre vegger. 1. Monter 585-modellen til festeanordningen med pakninger og bolter. 2. Stram til boltene for hånd akkurat så mye at sensoren holdes sentrert i festeanordningen. 3. Kontroller enhetens tilpasning til røret ved å stikke en tommestokk eller en stiv metalltråd gjennom begge monteringshullene. Noter avstanden. Alle sensorhull må være innenfor rørets indre diameter. Se Figur 6.. Legg 1,6 mm ( 1 /16 -in.) til den målte avstanden for sveiseåpningen, og overfør til enheten som starter ved det høye punktet i sveisekoplingen. 5. Mål avstanden fra det høye punktet i sveisekoplingen til det første sensorhullet, port B, og trekk fra 1,6 mm ( 1 /16 in.). 6. Mål avstanden fra enden av den overførte lengden i trinn til det siste sensorhullet, port A. 7. Sammenlign tallene fra trinn 5 og 6. Små avvik kan kompenseres for ved å justere festeanordningen. Store avvik kan føre til monteringsproblemer eller feil. Figur 6. Kontrollere tilpasningen av 585 Annubar med støtte på motsatt side ODF Det samme med et avvik på 3 mm ( 1 /8 in.) Port A Port B Rørets ytre diameter 9

10 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN : SVEISE FESTEANORDNINGENE 1. Sentrer enheten med flens over monteringshullet, åpning på 1,6 mm ( 1 /16 in.), og mål avstanden fra rørets ytre diameter til flensoverflaten. Sammenlign dette med Tabell 3 og juster åpningen om nødvendig. 10 Tabell 3. Flensstørrelse og ODF per sensorstørrelse Sensorstørrelse Flenstype Trykklasse Flensstørrelse/- klasse/-type ODF mm (in.) (1) /2" 150# RF 99 (3.88) /2" 300# RF 105 (.13) /2" 600# RF 113 (.) A 11 N 1 1 /2" 900# RF 125 (.9) 11 F 1 1 /2" 1500# RF 125 (.9) 11 T 1 1 /2" 2500# RF 172 (6.76) /2" 150# RTJ 103 (.07) /2" 300# RTJ 110 (.32) /2" 600# RTJ 113 (.) R 11 N 1 1 /2" 900# RTJ 125 (.9) 11 F 1 1 /2" 1500# RTJ 125 (.9) 11 T 1 1 /2" 2500# RTJ 173 (6.82) 11 1 DN0 PN16 RF 81 (3.21) 11 D 3 DN0 PN0 RF 81 (3.21) 11 6 DN0 PN100 RF 99 (3.88) " 150# RF 105 (.13) " 300# RF 111 (.38) " 600# RF 121 (.76) A 22 N 2.0" 900# RF 19 (5.88) 22 F 2.0" 1500# RF 19 (5.88) 22 T 3.0" 2500# RF 251 (9.87) " 150# RTJ 110 (.32) " 300# RTJ 117 (.63) " 600# RTJ 122 (.82) R 22 N 2.0" 900# RTJ 151 (5.9) 22 F 2.0" 1500# RTJ 151 (5.9) 22 T 3.0" 2500# RTJ 25 (10.00) 22 1 DN50 PN16 RF 86 (3.0) 22 D 3 DN50 PN0 RF 89 (3.52) 22 6 DN50 PN100 RF 109 (.31) 1 3.0" 150# RF 117,5 (.63) 3 3.0" 300# RF 126,9 (5.00) 6 3.0" 600# RF 136,6 (5.38) A N.0" 900# RF 208,0 (8.19) F.0" 1500# RF 217,5 (8.56) T.0" 2500# RF 28,2 (11.19) 1 3.0" 150# RTJ 122 (.82) 3 3.0" 300# RTJ 133 (5.25) 6 3.0" 600# RTJ 138 (5.) R N.0" 900# RTJ 209 (8.25) F.0" 1500# RTJ 219 (8.63) T.0" 2500# RTJ 289 (11.38) 1 DN80 PN16 RF 98 (3.85) D 3 DN80 PN0 RF 106 (.16) 6 DN80 PN100 RF 126 (.95) (1) Tillatt avvik for ODF-dimensjonen over en rørstørrelse på 25 mm (10 in.) er ±1,6 mm (0.060 in.). Under en rørstørrelse på 25 mm (10 in.) er tillatt avvik ±0,8 mm (0.030 in.).

11 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN, FORTS. 2. Plasser fire heftsveispunkter på 6 mm ( 1 / in.) med 90 mellomrom. Kontroller monteringens tilpasning både parallelt og vertikalt i forhold til strømningsaksen (se Figur 7). Hvis tilpasningen er akseptabel, skal sveisingen fullføres i henhold til lokale retningslinjer. Hvis tilpasningen ikke er akseptabel, skal det gjøres justeringer før sveisingen fullføres. Figur 7. Tilpasning ODF Heftsveis 3. Koplingen for støtten på motsatt side sentreres over hullet på motsatt side, åpning på 1,6 mm ( 1 /16 in.), og det skal plasseres fire heftesveispunkter på 6 mm ( 1 / in.) med 90 mellomrom. Sett sensoren inn i festeanordningen. Kontroller at enden på sensoren er sentrert i koplingen på motsatt side, og at pluggen passer rundt sensoren. Fullfør sveisingen i henhold til lokale retningslinjer. Hvis plasseringen av sensoren ikke gir nok klaring til å sette inn pluggen på motsatt side, må det gjøres justeringer før sveisingen fullføres.. For å unngå alvorlige forbrenninger, bør du la festeanordningen avkjøles før du fortsetter. TRINN 5: MONTERE ANNUBAR-ENHETEN 1. Pass på at strømningspilen på hodet stemmer overens med strømningsretningen. Monter sensoren på monteringsflensen med pakning, bolter og muttere. 2. Stram til mutterne i kryssende mønster slik at det blir jevnt trykk på pakningen. 3. Hvis støtten på motsatt side er gjenget, skal du påføre en passende tetningsmasse på støttepluggjengene og stramme til.. Hvis støtten på motsatt side er en sveist muffekopling, skal du sette pluggen inn i muffekoplingen til delene får kontakt. Trekk pluggen tilbake 1,6 mm ( 1 /16 in.), fjern Annubar-sensoren og bruk kilsveis i henhold til lokale retningslinjer. 11

12 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN 6: MONTERE TRANSMITTEREN Montere transmitteren, direktemontert hode med ventiler Det er ikke nødvendig å trekke Annubar-enheten tilbake ved direktemontering av en transmitter med ventiler. 1. Plasser O-ringer i sporene på forsiden av hodet. 2. Rett inn den høye siden av transmitteren med den høye siden av sensoren ( Hi er preget inn på siden av hodet), og monter. 3. Stram til mutterne i kryssende mønster med et moment på 5 Nm (00 in-lb). Montere transmitteren, direktemontert hode uten ventiler 1. Plasser O-ringer i sporene på forsiden av hodet. 2. La utjevningsventilen(e) være plassert slik at de er lett tilgjengelig. Monter en manifold med den glatte siden mot forsiden av hodet. Stram til i kryssende mønster med et moment på 5 Nm (00 in-lb). 3. Plasser O-ringer i sporene på forsiden av manifolden.. Rett inn den høye siden av transmitteren med den høye siden av sensoren ( Hi er preget inn på siden av hodet), og monter. 5. Stram til mutterne i kryssende mønster med et moment på 5 Nm (00 in-lb). Montere transmitter med separatmontert hode Temperaturer over 121 C (250 F) ved elektronikken vil skade transmitteren. Separatmontert elektronikk er koplet til sensoren ved hjelp av impulsrør, slik at målestrømningens temperatur kan reduseres til et nivå som transmitteren tåler. Impulsrørene er organisert på ulike måter avhengig av prosessvæsken, og de må være klassifisert for kontinuerlig drift ved rørets konstruksjonstrykk og -temperatur. Det anbefales å bruke et rør av rustfritt stål, med en ytre diameter på minst 12 mm ( 1 /2 in.) og minst 0,9 mm (0.035 in.) tykke vegger for DN 50 PN100 (600# ANSI) og under. Over DN 50 PN100 (600# ANSI) skal det brukes et rør av rustfritt stål på 1,6 mm ( 1 /16 in.). Gjengede rørkoplinger anbefales ikke fordi det dannes lommer der luft kan fanges og skape lekkasjepunkter. Det må tas hensyn til følgende restriksjoner og anbefalinger når det gjelder plasseringen av impulsrør: 1. Impulsrør som går horisontalt, skal ha en helling på minst 83 mm/m (1 in. per ft). Helling nedover (mot transmitteren) ved måling av væske og damp. Helling oppover (mot transmitteren) ved måling av gass. 2. I applikasjoner med temperaturer under 121 C (250 F) skal impulsrørene være så korte som mulig for å redusere temperaturendringene til et minimum. Det kan være nødvendig med isolasjon. 3. I applikasjoner med temperaturer over 121 C (250 F), skal impulsrørene ha en lengde på minst 0,308 m (1 ft) for hver temperaturøkning på 38 C (100 F) over 121 C (250 F). Impulsrørene skal være uisolerte for å redusere væsketemperaturen. Eventuelle gjengede koplinger skal kontrolleres etter at den riktige temperaturen er nådd, ettersom koplingene kan komme til å løsne på grunn av krymping eller utvidelse ved temperaturendringer.. Ved utendørsinstallasjoner for væske, mettet gass eller damp kan det være nødvendig med isolasjon eller varmefølgeledning for å unngå frysing. 12

13 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN 6, FORTS. 5. Når impulsrørene er lengre enn 1,8 m (6 ft), må høy- og lavimpulsrør plasseres sammen for å opprettholde jevn temperatur. De må støttes opp for å unngå nedbøyning og vibrasjon. 6. Impulsrørene bør plasseres i beskyttede områder eller inntil vegger og tak. Bruk en rørtetningsmasse som er klassifisert for den aktuelle servicetemperaturen, på alle gjengede koplinger. Plasser ikke impulsrør nær rør eller utstyr med svært høy temperatur. Det anbefales å bruke instrumentmanifold ved alle installasjoner. Ved hjelp av manifolder kan operatøren utjevne trykket før nullstilling og isolere prosessvæsken fra transmitteren. Figur 8. Ventilidentifikasjon for manifolder med 5 og 3 ventiler Manifold med 5 ventiler Manifold med 3 ventiler Til PH Til PL Til PH Til PL MV ME MH MEH 2 MEL ML MH 2 ML DVH DVL DVH DVL 1 1 Tabell. Beskrivelse av impulsventiler og -kompontenter Navn Beskrivelse Hensikt Komponenter 1 Transmitter Leser differensialtrykket 2 Manifold Isolerer og utjevner elektronikken Manifold- og impulsventiler PH Primærsensor (1) Prosessforbindelse for høy og lav trykkside PL Primærsensor (2) DVH Drenerings-/ Drenerer (ved gassmåling) eller ventilerer (ved væske- eller ventilasjonsventil (1) dampmåling) sensormembranene for differensialtrykk DVL Drenerings-/ ventilasjonsventil (2) MH Manifold (1) Isolerer høy og lav trykkside fra prosessen ML Manifold (2) MEH Manifoldutjevner (1) Gir høy og lav trykkside tilgang til ventilasjonsventilen, eller MEL Manifoldutjevner (2) isolerer prosessvæsken ME Manifoldutjevner Lar høy og lav trykkside utjevnes MV Manifoldventilasjonsventil Ventilerer prosessvæsken (1) Høyt trykk (2) Lavt trykk 13

14 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA TRINN 6, FORTS. Anbefalt montering Gassmåling Fest transmitteren over sensoren for å unngå at kondenserbar væske samler seg i impulsrørene og differensialtrykkcellen. Figur 9. Gass (horisontalt) Figur 10. Gass (vertikalt) Damp- og væskemåling Monter transmitteren under prosessrørene. La impulsrørene gå ned til transmitteren, og fyll systemet med kaldt vann gjennom de to T-stykkene. Figur 11. Damp og væske (horisontalt) Figur 12. Damp og væske (vertikalt) MERK Sørg for at dreneringsrørene er lange nok til å fange opp urene partikler og sediment. 1

15 Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA 585 Annubar med flens TRINN 6, FORTS. Dampmåling øverst Tabell 5. Temperaturgrenser for damp øverst Transmitterens forbindelsesplattform Separatmontert Direktemontert Maks. temperatur 55 C (850 F) 205 C (00 F) Ved separatmonterte installasjoner skal impulsrørene helle litt oppover fra instrumentforbindelsene på Annubar-enheten og til tverrkoplingene slik at kondensat dreneres tilbake til røret. Fra tverrkoplingene skal impulsrørene gå nedover til transmitteren og dreneringsrørene. Transmitteren skal være plassert under instrumentforbindelsene på Annubar-enheten. Det kan være nødvendig å isolere festeanordningene avhengig av de miljømessige forholdene. Figur 13. Damp øverst (horisontalt) 15

16 585 Annubar med flens Hurtigmonteringsveiledning , Rev AA PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota USA Informasjon om europeiske direktiver EUs samsvarserklæring for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på Rosemounts nettsted Hvis du ønsker papirutgaven, kan du kontakte den lokale salgsrepresentanten. Europeisk direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/23/EC) Rosemount 585 Annubar se EU/samsvarserklæring for samsvarsvurdering Trykktransmitter Se hurtigmonteringsveiledningen for den aktuelle trykktransmitteren Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Informasjon vedrørende transmitterens produktsertifisering finner du i hurtigmonteringsveiledningen for den aktuelle transmitteren: Rosemount 3051S (dokumentnummer ) Rosemount 3095M (dokumentnummer ) 16

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens

Rosemount 485 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-809, Rev DB 85 Annubar med flens Rosemount 85 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0310-809, Rev EA 85 Annubar med Pak-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med gjenget Flo-Tap

Rosemount 485 Annubar -enhet med gjenget Flo-Tap Hurtigmonteringsveiledning 00825-0510-809, Rev DB Gjenget Flo-Tap 85 Annubar Rosemount 85 Annubar -enhet med gjenget Flo-Tap Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Sveise festeanordningene Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemount 285 Annubar kanalmontert

Rosemount 285 Annubar kanalmontert urtigmonteringsveiledning Kanalmontert 285 nnubar Rosemount 285 nnubar kanalmontert Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Klargjøring for montering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev EA September Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Hurtigstartveiledning , Rev EA September Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok 00825-0210-809, Rev EA Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 85 Annubar-enheten med Flange-Lok. Du vil finne anvisninger om

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev FA Januar Rosemount 485 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning , Rev FA Januar Rosemount 485 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Hurtigstartveiledning 00825-010-809, Rev FA Rosemount 85 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 85 Annubar. Du vil

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T D144X0NO Desember 11 Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T Hetdampkjølerne Fisher DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T kan benyttes i mange anvendelser for å gi effektiv

Detaljer

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Generell informasjon Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydrant benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempevis kan dette

Detaljer

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI D144X0NO Juli 14 Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI Fisher-hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI kan benyttes i mange applikasajoner for effektivt å redusere temperaturen

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Type 1098-EGR og 1098H-EGR

Type 1098-EGR og 1098H-EGR Installasjonsveiledning Norsk april 2006 Type 1098-EGR og 1098H-EGR Innledning Installering Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger for installering, oppstart og justering. Ta kontakt med

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Teknisk håndbok. Rilledeler

Teknisk håndbok. Rilledeler Teknisk håndbok Rilledeler Utgave 3 2012 Rillespesifikasjoner Rillet Nominell størrelse OD A B D C T F Pakningsområde Toleranse (+/-0,76) Rille bredde Tolleranse (+/-0,76) Rille dybde Ref. Rilleomkrets

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 1,2- og 2,0-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 1,2-/2,0-liters hydrauliske pumpen fra Garmin slik at du oppnår best mulig ytelse

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Flamco. Flexcon M. Monterings- og brukerveiledning. 2002 Flamco 18501072

Flamco. Flexcon M. Monterings- og brukerveiledning. 2002 Flamco 18501072 Flexcon M N Monterings- og brukerveiledning 2002 Flamco 1801072 Flamco b.v. P.O. Box 11 2800 AC Gouda - Holland Industriestraat 6 2802 AC Gouda - Holland Tlf.: +31(0)182 91800 Faks: +31(0)182 227 E-post:

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme

Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme Seglass Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme Sirkulær seglass ramme i henhold til DIN28120 eller tilsvarende Enkel

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Type ACE97. Innledning. Installasjon. PED-kategori. Spesifikasjoner. Beskyttelse mot overtrykk. Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002

Type ACE97. Innledning. Installasjon. PED-kategori. Spesifikasjoner. Beskyttelse mot overtrykk. Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002 Installasjonsveiledning Norsk Mai 2002 Type ACE97 Innledning Denne installasjonsveiledningen inneholder anvisninger for installasjon, oppstart og justering. Ta kontakt med nærmeste salgskontor eller salgskonsulent

Detaljer

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde DA 516, DAF 516 Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompakt differansetrykkregulator for fjernvarme-, varme-

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe

Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Installeringsinstruksjoner for 2,1-liters hydraulisk pumpe Følg instruksjonene nedenfor når du installerer den 2,1-liters hydrauliske pumpen fra Garmin, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm uleventiler igur R382 redusert løp RIARS n tre-delt kuleventil for generelle anvendelser, med redusert løp og flytende kule-konstruksjon som passer for en rekke industrielle prosessanvendelser. genskaper

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse

Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, eller GreensPro 1200-greenvalse Form No. 8-644 Rev A Oppgraderingssett for drivkomponent Modell 44905, 44906 eller 44907 GreensPro 00-greenvalse Modellnr. 7-5899 Modellnr. 7-5907 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Dusjkabinett HX-418E

Dusjkabinett HX-418E MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett HX-418E 2010-10 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av dusjkabinett HX-418E. MERK: I denne montasjeveiledning er det brukt noen bilder

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Klargjøre maskinen. Prosedyre ADVARSEL. Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen. Prosedyre ADVARSEL. Installasjonsveiledning Form No. 3416-611 Rev A Sikkerhets- og beskyttelsessett for førerhus Groundsmaster 4500-, 4700-, - eller Reelmaster 7000-trekkenhet med forlengelsessett med to stolper for veltebeskyttelse Modellnr. 136-2030

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 NO Norsk Driftsinstruks 819150-00 Kondensatavleder UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h edelstål, UNA 27h 1 Innhold Viktige merknader Side Formålstjenlig bruk...4

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN KTM 512 Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN 15-125 IMI TA / Reguleringsventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt, trykkstabilisert ventil for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

SVINGEKAMRE og FILTRE

SVINGEKAMRE og FILTRE BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-296 N SVINGEKAMRE og FILTRE 350 bar (5000

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer