Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter"

Transkript

1 , Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

2 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 3051S MultiVariable-transmitteren (referansehåndboken med dokumentnummer ). Den gir også grunnleggende retningslinjer for konfigurasjon av 3051S MultiVariabletransmitteren for 3051SFA (referansehåndboken med dokumentnummer ), 3051SFC (referansehåndboken med dokumentnummer ) og 3051SFP (referansehåndboken med dokumentnummer ). Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og feilsøking. Se i den aktuelle referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren hvis du ønsker ytterligere informasjon. Alle dokumenter er tilgjengelig i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren ( ) for å finne ut om det er begrensninger forbundet med sikker installasjon. Før en feltkommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, skal du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker eller ikketennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake personskader eller føre til dødsfall. Installer og stram til prosesskoplingene før det tilføres trykk. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Innhold Montere transmitteren side 3 Vurdere rotasjonen av huset side 8 Still inn bryterne side 9 Kople til ledninger og tilføre strøm side 10 Strømningskonfigurasjon side 14 Verifisere enhetskonfigurasjonen side 25 Trimme transmitteren side 29 Produktsertifiseringer side 30 2

3 Hurtigstartveiledning Trinn 1: Montere transmitteren Applikasjoner med væskestrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/lufteventilene vender oppover. Applikasjoner med gassstrømning 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. STRØMNING STRØMNING Applikasjoner med dampstrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. STRØMNING STRØMNING 3

4 Monteringsbraketter Panelmontering Coplanar -flens Rørmontering Panelmontering Tradisjonell flens Rørmontering 4

5 Hurtigstartveiledning Hensyn som må tas ved bolting Hvis installering av transmitteren krever montering av en prosessflens, manifold eller flensadaptere, må du følge disse retningslinjene for montering for å være sikker på å få en tett forsegling, slik at transmitteren kan yte optimalt. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson Process Management. Figur 1 viser vanlige transmittermonteringer med boltlengden som kreves. Figur 1. Vanlige transmittermonteringer A. Transmitter med Coplanar-flens 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med Coplanar-flens og valgfrie flensadaptere C. Transmitter med tradisjonell flens og valgfrie flensadaptere D. Transmitter med Coplanar-flens og valgfri(e) manifold og flensadaptere 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) Bolter er vanligvis laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Figur 3. Hvis boltmaterialet ikke vises i Figur 3, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Bruk følgende fremgangsmåte ved montering av bolt: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring, og bolter av rustfritt stål er belagt med et smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke brukes ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Trekk til boltene med fingrene. 3. Trekk til boltene med første tiltrekkingsmoment i et kryssmønster. Se Figur 3 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene med endelig tiltrekkingsmoment i samme kryssmønster. Se Figur 3 for endelig tiltrekkingsmoment. 5. Bekreft at flensboltene stikker ut gjennom modulens isolasjonsplate før det tilføres trykk. 5

6 Figur 2. Modulens isolasjonsplate Bolt Modulens isolasjonsplate Figur 3. Tiltrekkingsmomenter for flens- og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Første moment Endelig moment B7M Karbonstål (CS) 300 in. lbs. 650 in. lbs. 316 B8M 316 Rustfritt stål (SST) 150 in. lbs. 300 in. lbs. 316 R STM 316 SW 316 6

7 Hurtigstartveiledning O-ringer med flensadaptere ADVARSEL Montering av feil O-ringer i flensadapterne kan føre til prosesslekkasjer, noe som kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade. De to flensadapterne er lette å skille fra hverandre på grunn av de unike O-ringsporene. Bruk kun O-ringer som er beregnet for den spesifikke flensadapteren, som vist nedenfor. Rosemount 3051S/3051/2051/3095 Flensadapter O-ring Rosemount 1151 PTFE-basert Elastomer Flensadapter O-ring PTFE Elastomer Når flensen eller adapteren fjernes, må O-ringene undersøkes visuelt. Skift dem ut hvis det er tegn på skade, for eksempel hakk eller kutt. Hvis O-ringene skiftes ut, må flensboltene og innstillingsskruene trekkes til på nytt etter montering for å kompensere for at O-ringene setter seg. 7

8 Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Slik får du bedre felttilgang til ledninger eller bedre mulighet til å lese av det valgfrie LCD-displayet: 1. Løsne justeringsskruen for husrotasjon. 2. Drei huset opptil 180 grader mot venstre eller høyre i forhold til den opprinnelige posisjonen (ved levering). 3. Trekk til justeringsskruen for husrotasjon igjen. Figur 4. Justeringsskrue på transmitterhuset Justeringsskrue for rotasjon av hus (3/32") Funksjonskort Merk Roter ikke huset mer enn 180 uten å demontere det først (se del 4 i referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren ( ) for mer informasjon). Overrotasjon kan skade de elektriske forbindelsene mellom sensormodulen og elektronikken på funksjonskortet. 8

9 Hurtigstartveiledning Trinn 3: Still inn bryterne Transmitterens standardkonfigurasjon har alarmtilstanden høy (HI) og sikkerheten slått av. 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Fjern ikke husdekslet i eksplosjonsfarlige miljøer. 3. Skyv sikkerhets- og alarmbryterne til den ønskede stillingen med en liten skrutrekker. 4. Sett på husdekslet igjen slik at metall er i kontakt med metall, for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur 5. Konfigurasjon av transmitterbryterne Sikkerhet Alarm 9

10 Trinn 4: Kople til ledninger og tilføre strøm Merk Du må ikke kople til strøm på tvers av prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i prøveforbindelsen. Tvinnede par gir best resultater. Bruk en AWG ledning som ikke er lengre enn 1500 meter (5000 ft). Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på feltklemmesiden av huset. 2. Kople den positive ledningen til PWR/COMM + -klemmen og den negative ledningen til PWR/COMM -klemmen. 3. Hvis den valgfrie prosesstemperaturinngangen ikke er montert, må du plugge og forsegle den ubrukte kabelinngangen. Hvis den valgfrie prosesstemperaturinngangen brukes, skal du se Installer valgfri prosesstemperaturinngang (Pt 100 RTD-sensor) på side 13 for mer informasjon. MERK Når den vedlagte rørpluggen brukes i kabelinngangen, må den skrus inn med minst fem gjenger for å være i samsvar med kravene til eksplosjonssikkerhet. I referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. 4. Monter eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 5. Sett på husdekslet igjen og stram det til slik at metall er i kontakt med metall, for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. 10

11 Hurtigstartveiledning Figur 6 viser ledningsforbindelsene som er nødvendige for å tilføre strøm til en 3051S MultiVariable-transmitter og muliggjøre kommunikasjon med en håndholdt feltkommunikator. Figur 6. Koplingsskjema for transmitteren 3051SMV uten valgfri prosesstemperaturkopling 3051SMV med valgfri prosesstemperaturkopling Strømforsyning Strømforsyning RL 250 RL 250 Merk Installasjon av rekkeklemmen med transient beskyttelse gir ikke transient beskyttelse med mindre huset til 3051S MultiVariable-transmitteren er tilstrekkelig jordet. Elektriske kabelrørkoplinger (alternativ GE eller GM) Se installasjonsanvisningene fra produsenten av ledningssettet for informasjon om tilkopling av 3051S MultiVariable-transmittere med elektriske GE- eller GM-kabelrørkoplinger. Ved installasjon i FM-egensikre eller eksplosjonsfarlige miljøer i divisjon 2 skal du benytte Rosemounts tegning for å opprettholde utendørsklassifiseringen (NEMA 4X og IP66). Se Tillegg B: Produktsertifiseringer i referansehåndboken for 3051S MultiVariabletransmitteren ( ). 11

12 Strømforsyning Likestrømforsyningen skal gi strøm med mindre enn to prosent rippel. Den totale belastningsmotstanden er summen av motstanden i signalledningene og belastningsmotstanden i regulatoren, indikatoren, egensikre barrierer og tilknyttede komponenter. Figur 7. Belastningsgrense 3051S MultiVariable-transmitter Maks. sløyfemotstand = 43,5 (strømforsyningsspenning 12,0) Belastning (ohm) Driftsområde 0 12, Spenning (V likestrøm) 42,4 HART-kommunikasjon krever en sløyfemotstand på minst

13 Hurtigstartveiledning Installer valgfri prosesstemperaturinngang (Pt 100 RTD-sensor) Merk For å tilfredsstille kravene til ATEX/IECEx flammesikker sertifisering kan kun ATEX/IECEx flammesikre kabler (temperaturinngangskode C30, C32, C33 eller C34) brukes. 1. Monter Pt 100 RTD-sensoren på riktig sted. Merk Bruk skjermet kabel med fire ledninger til prosesstemperaturforbindelsen. 2. Kople RTD-kabelen til 3051S MultiVariable-transmitteren ved å føre kabelledningene gjennom det ubrukte kabelrøret i huset og skru inn de fire skruene på transmitterens rekkeklemme. En egnet kabelmuffe skal brukes til å tette kabelrøråpningen rundt kabelen. 3. Kople RTD-kabelens skjermingsledning til husets jordingstapp. Figur 8. RTD-ledningstilkopling til 3051S MultiVariable-transmitter Jordingstapp RTD-kabelens ledninger Rød Hvit Pt 100 RTDsensor 13

14 Trinn 5: Strømningskonfigurasjon Engineering Assistant 6.1 eller nyere 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller nyere er PC-basert programvare som utfører konfigurasjon, vedlikehold, diagnosefunksjoner og fungerer som det primære kommunikasjonsgrensesnittet for 3051S MultiVariable-transmitteren med funksjonskortet for fullkompensert masse- og energistrømning. Programvaren 3051SMV Engineering Assistant er nødvendig for å fullføre strømningskonfigurasjonen. Systemkrav Følgende er minstekrav til systemet for installasjon av programvaren 3051SMV Engineering Assistant: Pentium-prosessor: 500 MHz eller raskere Operativsystem: Windows XP Professional (32-bit) eller Windows 7 (32-bit eller 64-bit) 256 MB RAM 100 MB ledig harddiskplass RS232 seriell port eller USB-port (for bruk med HART-modem) CD-ROM Installere 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller nyere 1. Avinstaller eventuelle eksisterende versjoner av Engineering Assistant 6 som er installert på PC-en. 2. Sett den nye Engineering Assistant-platen inn i CD-stasjonen. 3. Windows skal oppdage CD-en og starte installasjonsprogrammet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Hvis Windows ikke oppdager CD-en, må du bruke Windows Explorer eller Min datamaskin til å vise innholdet på CD-en og så dobbeltklikke på SETUP.EXE-programmet. 4. Det vil komme en serie med skjermbilder (installasjonsveiviser) for å hjelpe til med installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen. Vi anbefaler bruk av standardinnstillingene for installasjonen. Merk Engineering Assistant versjon 6.1 eller nyere krever bruk av Microsoft.NET Framework versjon 4.0 eller nyere. Hvis.NET versjon 4.0 ikke er installert på datamaskinen, vil programvaren automatisk bli installert under installasjonen av Engineering Assistant. Microsoft.NET versjon 4.0 krever 200 MB ekstra diskplass. 14

15 Hurtigstartveiledning Kople til en PC Figur 9 viser hvordan du kopler en PC til en 3051S MultiVariable-transmitter. Figur 9. Kople en PC til 3051S MultiVariable-transmitteren 3051SMV uten valgfri prosesstemperaturkopling 3051SMV med valgfri prosesstemperaturkopling Strømforsyning Strømforsyning RL 250 RL 250 Modem Modem 1. Fjern dekslet fra feltklemmesiden av huset. 2. Tilfør strøm til enheten som beskrevet i Trinn 4: Kople til ledninger og tilføre strøm. 3. Kople kabelen fra HART-modemet til PC-en. 4. På den siden av transmitteren, som er merket med Field Terminals (Feltklemmer), skal du kople modemets minikontakter til de to klemmene som er merket med PWR/COMM. 5. Start programvaren 3051SMV Engineering Assistant. Du finner mer informasjon om start av programmet under Starte Engineering Assistant 6.1 eller nyere på side Når konfigurasjonen er fullført, må du sette på dekslet og stramme det inntil metall er i kontakt med metall, for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. 15

16 Strømningskonfigurasjon 3051SMV Engineering Assistant er laget for å veilede brukeren gjennom oppsettet av strømningskonfigurasjonen for en 3051S MultiVariable-transmitter. Skjermbildene for strømningskonfigurasjon lar brukeren spesifisere væsken, driftsforholdene og informasjon om primærelementet, inkludert innvendig rørdiameter. Denne informasjonen brukes av 3051SMV Engineering Assistantprogrammet til å opprette parametere for strømningskonfigurasjon, som vil bli sendt til transmitteren eller lagret for fremtidig bruk. Tilkoplet og frakoplet modus Engineering Assistant-programmet kan brukes i to moduser: Tilkoplet og frakoplet. I tilkoplet modus kan brukeren motta konfigurasjonen fra transmitteren, redigere konfigurasjonen, sende den endrede konfigurasjonen til transmitteren eller lagre konfigurasjonen i en fil. I frakoplet modus kan brukeren opprette nye strømningskonfigurasjoner og lagre dem i en fil eller åpne og modifisere en eksisterende fil. På de neste sidene får du instruksjoner om hvordan en ny strømningskonfigurasjon opprettes i frakoplet modus. Du finner mer informasjon om andre funksjoner i referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren ( ). Oversikt over grunnleggende navigasjon Figur 10. Engineering Assistant oversikt over grunnleggende navigasjon 16

17 Hurtigstartveiledning Det er mulig å navigere i Engineering Assistant-programmet på en rekke måter. Tallene nedenfor tilsvarer tallene i Figur Navigasjonsfanene inneholder informasjon om strømningskonfigurasjonen. I frakoplet modus blir hver enkelt fane først aktivert når de nødvendige feltene under den foregående fanen er utfylt. I tilkoplet modus er disse fanene alltid aktivert. 2. Knappen Reset (Nullstill) setter alle felt under alle fanene for strømningskonfigurasjon (Fluid Selection (Væskevalg), Fluid Properties (Væskeegenskaper) og Primary Element Selection (Valg av primærelement)) tilbake til verdiene som opprinnelig ble vist da konfigurasjonen startet. a. I tilkoplet modus vil verdiene gå tilbake til de opprinnelige verdiene som ble mottatt fra enheten da konfigurasjonen startet. b. Hvis du redigerer en tidligere lagret strømningskonfigurasjon, vil verdiene gå tilbake til de som sist ble lagret. Hvis du har startet en ny strømningskonfigurasjon, vil alle angitte verdier bli slettet. 3. Knappen Back (Tilbake) brukes til å gå trinnvis bakover gjennom fanene for strømningskonfigurasjon. 4. Knappen Next (Neste) brukes til å gå trinnvis forover gjennom fanene for strømningskonfigurasjon. I frakoplet modus blir ikke knappen Next (Neste) aktivert før alle nødvendige felter på den gjeldende siden er utfylt. 5. Du kan alltid klikke på knappen Help (Hjelp) for å få en detaljert forklaring av informasjonen som kreves under den aktuelle konfigurasjonsfanen. 6. All konfigurasjonsinformasjon som må angis eller vurderes, vises på denne delen av skjermbildet. 7. Disse menyene brukes til å navigere til fanene Configure Flow (Konfigurere strømning), Basic Setup (Grunnleggende oppsett), Device (Enhet), Variables (Variabler), Calibration (Kalibrering) og Save/Send Configuration (Lagre/sende konfigurasjon). 8. Disse knappene brukes til å navigere til seksjonene Config/Setup (Konfigurasjon/oppsett), Device Diagnostics (Diagnose av enheten) eller Process Variables (Prosessvariabler). 17

18 Starte Engineering Assistant 6.1 eller nyere Strømningskonfigurasjonen for 3051S MultiVariable-transmitteren utføres ved å starte Engineering Assistant-programmet fra START -menyen. 1. Velg Start menu (Start-menyen) > All Programs (Alle programmer) > Engineering Assistant. Engineering Assistant åpnes med skjermbildet som vises i Figur Klikk på knappen Offline (Frakoplet) nederst i høyre hjørne av skjermen, som vist i Figur 11. Figur 11. Engineering Assistant-skjermbilde for enhetstilkopling 18

19 Hurtigstartveiledning Preferanser Fanen Preferences (Preferanser), som vises i Figur 12, lar brukeren velge de ønskede tekniske enhetene som skal vises. 1. Velg ønskede tekniske enheter. 2. Hvis du velger Custom Units (Egendefinerte enheter), må du konfigurere Individual Parameters (Individuelle parametere). 3. Kryss av i boksen hvis preferansene skal beholdes for fremtidige Engineering Assistant-økter. Figur 12. Fanen Preferences (Preferanser) 19

20 Væskevalg for databasevæske/-gass Fanen Fluid Selection (Væskevalg), som vises i Figur 13, lar brukeren velge prosessvæske. Figur 13. Fanen Fluid Selection (Væskevalg) Merk Følgende eksempel vil vise en strømningskonfigurasjon for Database Gas Air brukt i forbindelse med en 405C-kondisjoneringsmåleskive som primærelement. Fremgangsmåten ved oppsett av andre væsker med andre primærelementer vil ligne på dette eksemplet. Naturgasser, egendefinerte væsker og egendefinerte gasser krever ekstra trinn under konfigurasjonen. Du finner mer informasjon i del 3 i referansehåndboken for 3051S MultiVariable-transmitteren ( ) Det kan være Engineering Assistant åpnes under fanen Preferences (Preferanser). Bruk knappene øverst på skjermen til å navigere til fanen Fluid Selection (Væskevalg). 2. Utvid kategorien Gas (Gass) (klikk på +-ikonet). 3. Utvid kategorien Database Gas (Databasegass). 4. Velg Air (Luft) fra listen over databasevæsker. 5. Angi Nominal Operating Pressure (Nominelt driftstrykk), og trykk på Entereller Tab-tasten. 6. Angi Nominal Operating Temperature (Nominell driftstemperatur), og trykk på Enter- eller Tab-tasten. Engineering Assistant fyller automatisk inn anbefalte driftsområder, som vist i Figur 13. Disse verdiene kan redigeres av brukeren etter behov. 7. Bekreft at Reference / Atmospheric Conditions (Referanse-/atmosfæreforhold) er riktige for applikasjonen. Disse verdiene kan redigeres etter behov.

21 Hurtigstartveiledning Merk Verdiene for referansetrykk og -temperatur brukes av Engineering Assistant til å konvertere strømningshastigheten fra masseenheter til masseenheter uttrykt som standard eller normale volumetriske enheter. 8. Klikk på Next > (Neste) for å gå videre til fanen Fluid Properties (Væskeegenskaper). Væskeegenskaper Merk Fanen Fluid Properties (Væskeegenskaper) er ikke et obligatorisk trinn og er ikke nødvendig for å fullføre strømningskonfigurasjonen. Fanen Fluid Properties (Væskeegenskaper) for databasegassen luft vises i Figur 14. Brukeren kan bekrefte at egenskapene for den valgte væsken er akseptable. 1. For å kontrollere densitet, kompressibilitet og viskositet for den valgte væsken ved andre trykk- og temperaturverdier kan du angi Pressure (Trykk) og Temperature (Temperatur) og klikke på Calculate (Beregn). Merk Endring av trykk- og temperaturverdier under fanen Fluid Properties (Væskeegenskaper) påvirker ikke strømningskonfigurasjonen. Figur 14. Fanen Fluid Properties (Væskeegenskaper) 21

22 Valg av primærelement Fanen Primary Element Selection (Valg av primærelement) som vises i Figur 15, lar brukeren velge primærelement. Figur 15. Fanen Primary Element Selection (Valg av primærelement) Fortsettelse av konfigurasjonseksemplet: 1. Utvid kategorien Conditioning Orifice Plate (Kondisjoneringsmåleskive). 2. Velg 405C/3051SFC. 3. Angi Measured Meter Tube Diameter (pipe ID) (Målt målerørdiameter (rørets ID)) ved en Reference Temperature (Referansetemperatur). Hvis målerørets diameter ikke kan måles, må du velge en Nominal Pipe Size (Nominell rørstørrelse) og Pipe Schedule (Rørplan) for å legge inn en estimert verdi for målerørets diameter (kun engelske enheter). 4. Rediger Meter Tube Material (Målerørmateriale) om nødvendig. 5. Angi Line Size (Linjestørrelse) og velg Beta for kondisjoneringsmåleskiven. De nødvendige kalibreringsparameterne for primærelementet vil være forskjellige avhengig av hvilket primærelement som ble valgt. 6. Velg om nødvendig et Primary Element Material (Primærelementmateriale) fra rullegardinmenyen. 7. Klikk på Next > (Neste) for å gå videre til fanen Save / Send Configuration (Lagre/sende konfigurasjon). Merk For å være i samsvar med de aktuelle nasjonale eller internasjonale standardene må betaforhold og differensielle produsentdiametere være innenfor grensene som er oppført i de aktuelle standardene. Engineering Assistant-programmet vil varsle brukeren hvis verdien for et primærelement overskrider disse grensene, men vil tillate at brukeren går videre med strømningskonfigurasjonen. 22

23 Hurtigstartveiledning Lagre/sende konfigurasjon Fanen Save / Send Configuration (Lagre/sende konfigurasjon), som vises i Figur 16, lar brukeren bekrefte, lagre og sende konfigurasjonsinformasjonen til 3051S MultiVariable-transmitteren med funksjonskortet for fullkompensert masse- og energistrømning. 1. Gå gjennom informasjonen under overskriften Flow Configuration (Strømningskonfigurasjon) og overskriften Device Configuration (Enhetskonfigurasjon). Merk Du finner mer informasjon om enhetskonfigurasjon i Trinn 6: Verifisere enhetskonfigurasjonen. Figur 16. Fanen Save / Send Configuration (Lagre/sende konfigurasjon) 2. Klikk på ikonet over hvert vindu for å redigere konfigurasjonsinformasjonen i disse vinduene. Gå videre til trinn 3 når all informasjonen er korrekt. Merk Brukeren vil bli varslet hvis konfigurasjonen er blitt endret siden sist gang den ble sendt til transmitteren. Det vises en melding til høyre for avkryssingsboksene Send Flow Data (Send strømningsdata) og/eller Send Transmitter Data (Send transmitterdata). 3. Klikk på knappen Send To (Send til) for å sende konfigurasjonen. 23

24 Merk Avkryssingsboksene Send Flow Data (Send strømningsdata) og Send Transmitter Data (Send transmitterdata) kan brukes til å velge hvilke konfigurasjonsdata som skal sendes til transmitteren. Hvis boksene ikke er krysset av, vil de aktuelle dataene ikke bli sendt. 4. Engineering Assistant-skjermbildet for enhetstilkopling vises, se Figur 17. Figur 17. Engineering Assistant-skjermbilde for enhetstilkopling 5. Klikk på knappen Search (Søk) nederst i høyre hjørne av skjermen. Engineering Assistant vil begynne å søke etter tilkoplede enheter. 6. Når søket er fullført, velger du enheten du vil kommunisere med og klikker på Send Configuration (Send konfigurasjon). 7. Når sendingen av konfigurasjonen til enheten er fullført, blir brukeren varslet av en dialogboks som vises på skjermen. Merk Etter at konfigurasjonen er sendt til enheten, anbefaler vi å lagre konfigurasjonsfilen. Brukeren kan trykke på knappen Save (Lagre) på skjermbildet Save/Send (Lagre/send) eller velge Save (Lagre) fra programmenyen Menu. 8. Hvis du er ferdig med konfigurasjonsprosessen, kan du avslutte Engineering Assistant. 24

25 Hurtigstartveiledning Trinn 6: Verifisere enhetskonfigurasjonen Bruk 3051SMV Engineering Assistant eller en HART-tilpasset master til å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen på 3051S MultiVariabletransmitteren. Tabell 1 viser 375-feltkommunikatorens hurtigtaster for fullkompensert masseog energistrømning. Tabell 2 viser hurtigtastene for direkte prosessvariabelutgang. Merk Enhetskonfigurasjonsprosedyrer for 3051SMV Engineering Assistant 6.1 eller nyere og AMS Device Manager 9.0 eller nyere finner du i referansehåndboken for 3051S MultiVariabletransmitteren ( ). Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Dette er minimumskravet til parametere som må verifiseres som en del av konfigurasjonsog oppstartsprosessen. Tabell 1. Hurtigtaster for fullkompensert masse- og energistrømning Funksjon Absolute Pressure Reading and Status (Visning og status for absolutt trykk) Hurtigtastsekvens 1,4,2,1,5 Absolute Pressure Sensor Limits (Sensorgrenser for absolutt trykk) 1,4,1,5,8 Absolute Pressure Units (Enheter for absolutt trykk) 1,3,3,5 Alarm and Saturation Level Configuration (Konfigurasjon av alarmog metningsnivå) 1,4,2,6,6 Alarm and Saturation Levels (Alarm- og metningsnivåer) 1,4,2,6 Analog Output Trim Options (Alternativer for trim av analog utgang) 1,2,5,2 Burst Mode Options (Alternativer for burst-modus) 1,4,3,3,4 Burst Mode Setup (Oppsett av burst-modus) 1,4,3,3,3 Callendar-van Dusen Sensor Matching (Tilpasning av Callendar-van Dusen-sensor) 1,2,5,5,4 Configure Fixed Variables (Konfigurasjon av faste variabler) 1,2,4 Damping (Demping) 1,3,7 Diaphragm Seals Information (Informasjon om membrantetninger) 1,4,4,5 Differential Pressure Low Flow Cutoff (Lavstrømningssperre for differensialtrykk) 1,4,1,1,6 Differential Pressure Reading and Status (Visning og status for differensialtrykk) 1,4,2,1,4 Differential Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativer for differensialtrykksensor) 1,2,5,3 Differential Pressure Units (Enheter for differensialtrykk) 1,3,3,4 Differential Pressure Zero Trim (Nulltrim for differensialtrykk) 1,2,5,3,1 Energy Rate Units (Energihastighetsenheter) 1,3,3,2 Energy Reading and Status (Visning og status for energi) 1,4,2,1,2 Equipped Sensors (Monterte sensorer) 1,4,4,4 Forts. på neste side 25

26 Tabell 1. Hurtigtaster for fullkompensert masse- og energistrømning Funksjon Hurtigtastsekvens Field Device Information (Feltutstyrsinformasjon) 1,4,4,1 Flow Calculation Type (Strømningsberegningstype) 1,4,1,1,2 Flow Rate Units (Strømningshastighetsenheter) 1,3,3,1 Flow Reading and Status (Visning og status for strømning) 1,4,2,1,1 Gage Pressure Reading and Status (Visning og status for manometertrykk) 1,4,2,1,6 Gage Pressure Sensor Limits (Sensorgrenser for manometertrykk) 1,4,1,5,9 Gage Pressure Units (Enheter for manometertrykk) 1,3,3,6 LCD Configuration (LCD-konfigurasjon) 1,3,8 Loop Test (Sløyfetest) 1,2,2 Module Temperature Reading and Status (Visning og status for modultemperatur) 1,4,2,1,8 Module Temperature Units (Modultemperaturenheter) 1,3,3,8 Poll Address (Avspørringsadresse) 1,4,3,3,1 Process Temperature Reading and Status (Visning og status for prosesstemperatur) 1,4,2,1,7 Process Temperature Sensor Mode (Modus for prosesstemperatursensor) 1,4,1,6,8 Process Temperature Sensor Trim Options (Trimalternativer for prosesstemperatursensor) 1,2,5,5 Process Temperature Unit (Prosesstemperaturenhet) 1,3,3,7 Ranging the Analog Output (Klassifisering av analog utgang) 1,2,5,1 Recall Factory Trim Settings (Gjenoppretting av fabrikkens triminnstillinger) 1,2,5,2,3 Sensor Information (Sensorinformasjon) 1,4,4,2 Static Pressure Sensor Lower Trim (AP Sensor) (Nedre trim for statisk trykksensor (AP-sensor)) Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativer for statisk trykksensor) Static Pressure Sensor Zero Trim (GP Sensor) (Nullpunktstrim for statisk trykksensor (GP-sensor)) 1,2,5,4,2 1,2,5,4 1,2,5,4,1 Status (Status) 1,2,1 Tag (Tagg) 1,3,1 Test Flow Calculation (Beregning av teststrømning) 1,2,3 Totalizer Configuration (Tellerkonfigurasjon) 1,4,1,3 Totalizer Reading and Status (Visning og status for teller) 1,4,2,1,3 Totalizer Units (Tellerenheter) 1,3,3,3 Variable Mapping (Variabel mapping) 1,4,3,4 Write Protect (Skrivebeskyttet) 1,3,5,4 26

27 Hurtigstartveiledning Tabell 2. Hurtigtaster for direkte prosessvariabelutgang Funksjon Absolute Pressure Reading and Status (Visning og status for absolutt trykk) Hurtigtastsekvens 1,4,2,1,2 Absolute Pressure Sensor Limits (Sensorgrenser for absolutt trykk) 1,4,1,2,8 Absolute Pressure Units (Enheter for absolutt trykk) 1,3,3,2 Alarm and Saturation Level Configuration (Konfigurasjon av alarmog metningsnivå) 1,4,2,6,6 Alarm and Saturation Levels (Alarm- og metningsnivåer) 1,4,2,6 Analog Output Trim Options (Alternativer for trim av analog utgang) 1,2,4,2 Burst Mode Options (Alternativer for burst-modus) 1,4,3,3,4 Burst Mode Setup (Oppsett av burst-modus) 1,4,3,3,3 Callendar-van Dusen Sensor Matching (Tilpasning av Callendar-van Dusen-sensor) 1,2,4,5,4 Damping (Demping) 1,3,7 Diaphragm Seals Information (Informasjon om membrantetninger) 1,4,4,4 Differential Pressure Reading and Status (Visning og status for differensialtrykk) Differential Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativer for differensialtrykksensor) 1,4,2,1,1 1,2,4,3 Differential Pressure Units (Enheter for differensialtrykk) 1,3,3,1 Differential Pressure Zero Trim (Nulltrim for differensialtrykk) 1,2,4,3,1 Equipped Sensors (Monterte sensorer) 1,4,4,3 Field Device Information (Feltutstyrsinformasjon) 1,4,4,1 Gage Pressure Reading and Status (Visning og status for manometertrykk) 1,4,2,1,3 Gage Pressure Sensor Limits (Sensorgrenser for manometertrykk) 1,4,1,2,9 Gage Pressure Units (Enheter for manometertrykk) 1,3,3,3 LCD Configuration (LCD-konfigurasjon) 1,3,8 Loop Test (Sløyfetest) 1,2,2 Module Temperature Reading and Status (Visning og status for modultemperatur) 1,4,2,1,5 Module Temperature Units (Modultemperaturenheter) 1,3,3,5 Poll Address (Avspørringsadresse) 1,4,3,3,1 Process Temperature Reading and Status (Visning og status for prosesstemperatur) Process Temperature Sensor Trim Options (Trimalternativer for prosesstemperatursensor) 1,4,2,1,4 1,2,4,5 Process Temperature Unit (Prosesstemperaturenhet) 1,3,3,4 Ranging the Analog Output (Klassifisering av analog utgang) 1,2,4,1 Recall Factory Trim Settings (Gjenoppretting av fabrikkens triminnstillinger) 1,2,4,2,3 Sensor Information (Sensorinformasjon) 1,4,4,2 Static Pressure Sensor Lower Trim (AP Sensor) (Nedre trim for statisk trykksensor (AP-sensor)) Forts. på neste side 1,2,4,4,2 27

28 Tabell 2. Hurtigtaster for direkte prosessvariabelutgang Funksjon Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativer for statisk trykksensor) Static Pressure Sensor Zero Trim (GP Sensor) (Nullpunktstrim for statisk trykksensor (GP-sensor)) Hurtigtastsekvens 1,2,4,4 1,2,4,4,1 Status (Status) 1,2,1 Tag (Tagg) 1,3,1 Transfer Function (Overføringsfunksjon) 1,3,6 Variable Mapping (Variabel mapping) 1,4,3,4 Write Protect (Skrivebeskyttet) 1,3,5,4 28

29 Hurtigstartveiledning Trinn 7: Trimme transmitteren Transmittere leveres fullt kalibrert etter ønske eller etter fabrikkstandard for full skala. Nullpunktstrim En nullpunktstrim er en enkeltpunktsjustering for å kompensere for effektene av monteringsposisjon og linjetrykk på sensorer for statisk trykk og differensialtrykk. Når du utfører en nullpunktstrim, skal du sørge for at utjevningsventilen er åpen, og at alle medieberørte impulsrør er fylt til riktig nivå. Transmitteren vil kun tillate trimming av opptil 5 % av URL-nullpunktsfeil. Utføre nullpunktstrim med 375-feltkommunikatoren 1. Utjevn eller luft transmitteren og kople til 375-enheten (se Figur 6 på side 11 for mer informasjon om tilkopling av 375-enheten). 2. Hvis enheten er utstyrt med statisk trykksensor, må sensoren nulles ved å legge inn følgende hurtigtastsekvens i 3051S MultiVariabletransmittermenyen: Hurtigtaster for strømning Hurtigtaster for direkte utgang Beskrivelse 1,2,5,4 1,2,4,4 Static Pressure Sensor Trim Options (Trimalternativer for statisk trykksensor) 3. Bruk nullpunktstrim (alternativ 1) for en transmitter som er utstyrt med en sensor for statisk manometertrykk eller nedre sensortrim (alternativ 2) for en transmitter som er utstyrt med en sensor for absolutt statisk trykk. Merk Når det utføres en nedre sensortrim på en sensor som måler absolutt trykk, er det mulig å degradere sensorens ytelse hvis det brukes unøyaktig kalibreringsutstyr. Bruk et barometer som er minst tre ganger mer nøyaktig enn den absolutte sensoren i 3051S MultiVariabletransmitteren. 4. Null ut differensialtrykksensoren ved å legge inn følgende hurtigtastsekvens i 3051S MultiVariable-transmittermenyen: Hurtigtaster for strømning Hurtigtaster for direkte utgang Beskrivelse 1,2,5,3,1 1,2,4,3,1 Differential Pressure Sensor Zero Trim (Nullpunktstrim for differensialtrykksensor) 29

30 Produktsertifiseringer Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD Beijing, Kina FM-sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Informasjon om europeiske direktiver EFs samsvarserklæring for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på Du kan få et trykt eksemplar ved å kontakte en representant for Emerson Process Management. ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management er i samsvar med ATEX-direktivet. Europeisk direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/23/EF) Modeller med differensialtrykkområder = 2 til og med 5 med statisk trykk = kun område 4. Også P9- og P0-alternativene. Alle andre trykktransmittere av modell 3051SMV Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) Transmittertilbehør: membrantetning prosessflens manifold Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) Primærelementer, strømningsmåler Se den aktuelle hurtiginstallasjonsveiledningen for primærelementet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EF) EN :2006 og EN :2006 Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer 30 FM-godkjenninger E5 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G; eksplosjonsfarlige steder, kapseltype 4X, forsegling av kabelinngang ikke nødvendig. I5 Egensikker for bruk i klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III, divisjon 1; klasse I, sone 0 AEx ia IIC ved tilkopling i henhold til Rosemount-tegning ; ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D, kapseltype 4X Se kontrolltegning for enhetsparametere.

31 Hurtigstartveiledning Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere med CSA-godkjenning for eksplosjonsfarlige områder er sertifisert med dobbelttetning i henhold til ANSI/ISA E6 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G; egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D, CSA-kapseltype 4X; kabelinngangforsegling ikke nødvendig. I6 Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D ved tilkopling i samsvar med Rosemount-tegningene ; Se kontrolltegning for enhetsparametere. Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: 08ATEX0064X II 1G Ex ia IIC T4 (T a = 60 C til 70 C) HART 1180 Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,0 W C i = 14,8 nf L i = 0 Grupper HART HART HART HART HART Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Dette må tas i betraktning under installering. N1 ATEX Type n Sertifikatnr.: Baseefa 08ATEX0065X II 3 G Ex na nl IIC T4 (T a = 40 C til 70 C) Ui = maks. 45 V likestrøm IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN Det må tas hensyn til dette ved installering av apparatet. ND ATEX Støv Sertifikatnr.: BAS01ATEX1303X II 1 D T105 C ( 20 C T amb 85 C) V maks. = 42,4 volt maks. A = 24 ma IP Spesielle betingelser for sikker bruk (x) 1. Brukeren må sørge for at maksimalgrensene for merkespenningen og - strømmen (42,4 V, 22 ma, likestrøm) ikke overskrides. Alle tilkoplinger til andre apparater eller tilknyttede apparater må ha kontroll over denne spenningen og strømmen tilsvarende en kategori ib -krets i henhold til EN

32 2. Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7J-støttest S-* må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. E1 ATEX-flammesikker Sertifikatnr.: KEMA 00ATEX2143X II 1/2 G Ex d IIC T6 ( 50 C T amb 65 C) Ex d IIC T5 ( 50 C T amb 80 C) V maks. = 42,4 V 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (x) 1. Egnede ex d-blindplugger, -kabelmuffer og -ledninger må tåle en temperatur på 90 C. 2. Denne enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av enhetens forventede levetid SMV-modellen er ikke i samsvar med kravene i IEC klausul 5.2, tabell 2 for alle skjøter. Ta kontakt med Emerson Process Management hvis du trenger informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. Japanske sertifiseringer E4 TIIS-flammesikker Forhør deg med fabrikken om tilgjengelighet. I4 TIIS-egensikker Forhør deg med fabrikken om tilgjengelighet. INMETRO-sertifiseringer E2 INMETRO-flammesikker Sertifikatnr.: NCC X Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb T6 (-50 C T amb +65 C) T5 (-50 C T amb +80 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (x) 1. For prosesser med temperaturer som overskrider 135 C, må brukeren vurdere om SuperModule-enhetens temperaturklasse er egnet, siden det ved disse bruksområdene er en fare for at SuperModule-enhetens temperatur vil overskride T5-temperaturklassen, da denne temperaturen er en funksjon av ventilasjonstypen som benyttes på utstyret. 2. Ex d-blindplugger, -kabelmuffer og -ledninger må tåle en temperatur på 90 C. 32

33 Hurtigstartveiledning transmitteren har en tynnvegget membran. Installasjon, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av enhetens forventede levetid. 4. Hvis det er nødvendig med reparasjon, må du ta kontakt med produsenten for å få informasjon om dimensjonene på de flammesikre skjøtene. I2 INMETRO-egensikkerhet Sertifikatnummer: NCC X Ex ia IIC T4 Ga T4 ( 60 C T amb +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Hvis enheten er utstyrt med alternativet for 90 V transient beskyttelse, vil den ikke være i stand til å bestå 500 V-isolasjonstesten (isolasjon fra jord). Dette må tas i betraktning under installering. Kinesiske sertifiseringer (NEPSI) E3 Kina-flammesikkerhet Ex d II B+H 2 T3~T5 I3 Kina-egensikkerhet Ex ia IIC T3/T4 IECEx-sertifiseringer I7 IECEx-egensikkerhet Sertifikatnr.: IECExBAS X Ex ia IIC T4 (T a = 60 C til 70 C) HART IP66 Inngangsparametere Sløyfe/strøm U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,0 W C i = 14,8 nf L i = 0 Grupper HART HART HART HART HART Spesielle betingelser for sikker bruk (x) 3051SMV HART 4 20 ma er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC Dette må tas i betraktning ved installering. N7 IECEx Type n Sertifikatnr.: IECExBAS X Ex nanl IIC T4 (T a = 40 C til 70 C) Ui = maks. 45 V likestrøm IP66 33

34 Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC E7 IECEx-flammesikker Sertifikatnr.: IECExKEM X Ex d IIC T6 ( 50 C T amb 65 C) Ex d IIC T5 ( 50 C T amb 80 C) V maks. = 42,4 V Spesielle betingelser for sikker bruk (x) 1. Egnede ex d-blindplugger, -kabelmuffer og -ledninger må tåle en temperatur på 90 C. 2. Denne enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved montering, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av enhetens forventede levetid SMV-modellen er ikke i samsvar med kravene i IEC klausul 5.2, tabell 2 for alle skjøter. Ta kontakt med Emerson Process Management hvis du trenger informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. Kombinerte sertifiseringer Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjennelse er spesifisert. Når det installeres utstyr som er merket med flere godkjenningstyper, skal det ikke installeres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du bør permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K1 Kombinasjon av E1, I1, N1 og ND K2 Kombinasjon av E2 og I2 K4 Kombinasjon av E4 og I4 K5 Kombinasjon av E5 og I5 K6 Kombinasjon av E6 og I6 K7 Kombinasjon av E7, I7 og N7 KA Kombinasjon av E1, E6, I1 og I6 KB Kombinasjon av E5, E6, I5 og I6 KC Kombinasjon av E5, E1, I5 og I1 KD Kombinasjon av E5, E6, E1, I5, I6 og I1 34

35 Hurtigstartveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1072 Rev. A We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Models 3051SMV & 300SMV Pressure Transmitters Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Vice President of Global Quality (function name - printed) Timothy J Layer (name - printed) 29- August- 08 (date of issue) 35

36 EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1072 Rev. A All Models 3051SMV and 300SMV Pressure Transmitters EN 61326:2006 PED Directive (97/23/EC) Models 3051SMV with Static Pressure Range 4 only (also with P0 and P9 options) Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100 Module H Conformity Assessment All other model 3051SMV Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice ATEX Directive (94/9/EC) Model 3051SMV/300SMV Pressure Transmitters Certificate: BAS08ATEX0064X Intrinsically Safe - Group II Category 1 G Ex ia IIC T4 (Ta =-60 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007 Certificate: BAS08ATEX0065X Type n - Group II Category 3 G Ex na nl IIC T4(Ta =-40 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2005 Certificate: BAS01ATEX1374X Type Dust - Group II Category 1 D T 105 C (Tamb -20 C to 85 C) Harmonized Standards Used: EN : A1 Certificate: KEMA00ATEX2143X Flameproof - Group II Category 1/2 G Ex d IIC T6 (-50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 (-50 C Ta +80 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007; EN :2007 File ID: 3051_ CE Marking Page 2 of SMV_RMD1072A_ doc 36

37 Hurtigstartveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1072 Rev. A PED Notified Body Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: 3051_ CE Marking Page 3 of SMV_RMD1072A_ doc 37

38 Erklæring om samsvar med EU-standarder Nr: RMD 1072 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN erklærer under eget eneansvar at produktet, produsert av Trykktransmitterne 3051SMV og 300SMV Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i den europeiske unions direktiver, inkludert de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når gjeldende eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i den europeiske union, som fremlagt i vedlagte oversikt. Vice President of Global Quality (arbeidstittel trykte bokstaver) Timothy J Layer (navn trykte bokstaver) 29. august 2008 (utgivelsesdato) 38

39 Hurtigstartveiledning Erklæring om samsvar med EU-standarder Nr: RMD 1072 Rev. A EMC-direktiv (2004/108/EF) Trykktransmitterne 3051SMV og 300SMV EN 61326:2006 PED-direktiv (97/23/EF) 3051SMV-trykktransmittere med statisk trykkområde på kun 4 (også med P0 og P9 som alternativer) QS-vurderingssertifikat EF nr. PED-H-100 Modul H-samsvarsvurdering Alle andre trykktransmittere av modell 3051SMV Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) Transmittertilbehør: Membrantetning prosessflens manifold Sound Engineering Practice (God teknisk praksis) ATEX-direktiv (94/9/EF) Trykktransmitterne 3051SMV/300SMV Sertifikat: BAS08ATEX0064X Egensikker Gruppe II kategori 1 G Ex ia IIC T4 (Ta = 60 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007 Sertifikat: BAS08ATEX0065X Type n Gruppe II kategori 3 G Ex na nl IIC T4 (Ta = 40 C til +70 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2005 Sertifikat: BAS01ATEX1374X Type støv Gruppe II kategori 1 D T 105 C (Tamb 20 C til 85 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN : A1 Sertifikat: KEMA00ATEX2143X Flammesikker Gruppe II kategori 1/2 G Ex d IIC T6 ( 50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 ( 50 C Ta +80 C) Benyttede harmoniserte standarder: EN :2006; EN :2007; EN :2007 Fil-ID: 3051_CE Marking Side 2 av smv_rmd1072a_9-9-08_nor.doc 39

40 Erklæring om samsvar med EU-standarder Nr: RMD 1072 Rev. A PED-sertifisert teknisk kontrollorgan Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannummer: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for vurderingssertifikater for EF-type KEMA (KEMA) [Teknisk kontrollorgannummer: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederland Postbank Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert, teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. [Teknisk kontrollorgannummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Fil-ID: 3051_CE Marking Side 3 av smv_rmd1072a_9-9-08_nor.doc 40

41 Hurtigstartveiledning 41

42 , Rev. CA Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN, USA Tlf: (USA) (800) Tlf: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf: (86) (10) Faks: (86) (10) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemount-logoen er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter Oktober 2016 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter

Rosemount 3051 trykktransmitter 00825-0110-4001, rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer