Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet"

Transkript

1 IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon

2 ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade Mobrey MCU900 Series-kontrollenheten ( kontrollenhet ) må ikke installeres i et eksplosjonsfarlig område. Kontrollenheten kan koples til transmittere som er installert i et eksplosjonsfarlig område. Kontrollenheten skal kun brukes slik det er spesifisert i denne veiledningen og i produktets referansehåndbok. Du finner ytterligere anvisninger i Mobrey MCU900 Series-referansehåndboken (dokumentnr. IP2030/RM) og Mobrey MCU900 Series-sikkerhetshåndboken (dokumentnr. IP2030/SI). Kontrollenheten må kun installeres, koples til, igangsettes, brukes og vedlikeholdes av tilstrekkelig kvalifisert personell som tar hensyn til alle nasjonale og lokale krav som måtte gjelde. Elektriske støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Sørg for at kontrollenheten ikke er strømførende når klemmedekslet fjernes og klemmene koples til. Hvis kontrollenheten installeres i et miljø med høy spenning og det oppstår en feiltilstand eller installasjonsfeil, kan det være høy spenning i ledninger og klemmer. Symboler som brukes i denne håndboken Dokumentnummer www Du finner ytterligere informasjon i det nummererte dokumentet på medfølgende CD-ROM eller på En elektronisk enhet med Adobe Acrobat-programvaren installert er nødvendig for å se innholdet i dokumentet. En standardkonfigurasjon for en kontrollenhet ved levering fra fabrikken. Slå på/av strømmen kun til kontrollenheten. Nødvendig utstyr 2 Standardverktøy, f.eks. skrutrekker og avisoleringstang/trådkutter. Innhold Installasjon: Veggmontert enhet (IP65) side 3 Installasjon: Panelmontert enhet side 7

3 Hurtigstartveiledning Installasjon: Veggmontert enhet (IP65) Merk Kontrollenheten skal kun installeres i et ikke-eksplosjonsfarlig område (vanlig sted), men den kan koples til transmittere som er installert i eksplosjonsfarlige (klassifiserte) områder. Montere kontrollenheten (IP65) Den veggmonterte kontrollenheten (IP65-boksen) kan brukes både innendørs og utendørs, men den må beskyttes mot direkte sollys, flom og kraftig regn. Med tanke på sikkerheten må veggen eller annen monteringsstruktur kunne tåle fire ganger enhetens vekt på 1,4 kg (nettstrøm) eller 1,0 kg (likestrøm). 185 (7,3) 85 (3,3) maks. 213 (8,4) Beregn 165 (6,5) til kabling Kabinett og veggfester følger ikke med. Kontakt for nedlasting av loggførte data (kun MCU90F) Ø5 mm Alternativ 1 17,5 (0,69) 24,5 (0,96) 147,5 (5,8) Ø5 mm Ø5 mm Alternativ 2 Spor tilpasset alternativ (7,8) Merk: Dimensjonene vises i mm (tommer) med mindre noe annet er angitt. Spor tilpasset alternativ 2 3

4 Foreta elektriske tilkoplinger Kabelmuffer og blindplugger/stopplugger for veggmontert enhet (IP65-boks) 1. Fjern klemmedekslet. MCU901/MCU902 MCU90F Slå av kontrollenheten. Fjern alle eventuelle transporthetter. Fjern ikke den forhåndsmonterte RS232-kontakten. Løsne 2 x klemmedekselskruer. 2. Sett kabelmuffene (følger med) inn i de forhåndsborede hullene som er klargjort for kabling. 3. Sett blindplugger/stopplugger (følger med) inn i de ubrukte hullene. Kabelmuffer (følger med) Blindplugger/stopplugger (følger med) 4

5 Hurtigstartveiledning Kople strømforsyning til veggmontert enhet (IP65-boks) 1. Kople til nettstrøm på 115/230 Vac eller likestrøm på 24 Vdc (avhengig av kontrollenheten): Slå alltid av strømmen når du foretar disse tilkoplingene. Klemme 30 må koples til en egensikker jording hvis transmitteren (koplet til klemme 1 og 2) befinner seg i et eksplosjonsfarlig område. På enhet med nettstrøm: Nettstrøminngang 28: 28: L (Black) L (sort) 29: 29: N (White) N (hvit) 30: Egensikker IS Earth jording Sett spenningsbryteren på 115 eller 230 Vac. På en enhet med 24 V likestrøm: 24 Vdcinngang 30: Egensikker 30: IS jording Earth 31: - 31: (Black) (sort) 32: + (hvit) 32: + (White) Merk Forskrifter og standarder for elektriske tilkoplinger varierer fra land til land. Fargene som er angitt for de fleksible kabelledningene i denne hurtigstartveiledningen, gjelder for USA. Det er svært viktig å sjekke de lokale bestemmelsene for elektriske tilkoplinger som involverer nettstrøm. Hvis du er i tvil, skal du be om hjelp fra en kvalifisert elektriker. 5

6 Kople transmittere (strøminngang) til veggmontert enhet (IP65-boks) 1. Kople til den ene 4 20 ma- eller HART-transmitteren (gjelder MCU901 og MCU90F) eller den første av to HART-transmittere (gjelder kun MCU902): Tx1 1: 24 V (Red) (rød) 2: Iin (sort) (Black) 3: (skjerming) (Screen/Shield) 2. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 3. Kople til den andre HART-transmitteren (gjelder kun MCU902): a. Kople fra den første transmitteren og kople deretter til den andre transmitteren. Tx2 1: 24 V (rød) (Red) 2: Iin (sort) (Black) 3: (Screen/Shield) (skjerming) b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 4. Kople til den første HART-transmitteren igjen (gjelder kun MCU902): a. Kople til den første transmitteren igjen (uten å kople fra den andre transmitteren). Tx1 www IP2030/RM 1: 24 V (rød) (Red) 2: Iin (sort) (Black) 3: (Screen/Shield) (skjerming) Merk: Både Tx1 og Tx2 er koplet til strøminngangsklemmene 1, 2 og 3. b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 6

7 Installasjon: Panelmontert enhet Montere kontrollenheten i et panel Hurtigstartveiledning Den panelmonterte kontrollenheten har standard DIN-størrelse og er beregnet for direkte montering i et kontrollrompanel. Den krever et værbeskyttet miljø. Med tanke på sikkerheten må panelet være sterkt nok til å kunne tåle enhetens vekt på 1,2 kg (nettstrøm) eller 0,8 kg (likestrøm). 138 mm 68 mm Panelåpning (kontrollenhet) 3,2 mm Ø20,5 mm 11,85 mm Panelet (følger ikke med) kan ha en tykkelse på 1,5 til 10 mm. Panelåpning (kun RS232-kontakt på MCU90F). x 2 Beregn 165 mm (6,5 in.) klaring bak panelet. Forsegling (følger med) Fest en skrueklemme på hver side av kontrollenheten. Stram skruen på hver side for å feste kontrollenheten til panelet. 7

8 Foreta elektriske tilkoplinger Den panelmonterte enheten Mobrey MCU90F leveres med en kontakt (RS232) for nedlasting av loggførte data. (Kontakten er forhåndsmontert på fabrikken og forhåndstilkoplet på veggmonterte enheter.) Slå av kontrollenheten. Dimensjoner for panelåpningen finner du på side 11. RS232-kontakt med hette. Fri tilkopling for RS232-kontakt. Bruk den medfølgende mini-b-mutteren til å feste kontakten. Kontaktens ledninger må koples til klemmene 4, 5 og 6 bak på enheten. 4: 4: Rx Rx (White) (hvit) 5: Tx (Red) (rød) 6: 0V(Black) 0 V (sort) www IP2030/RM Når data skal lastes ned ved hjelp av Mobrey LOG-VIEW eller annen programvare, kopler du til RS232-kabelen som følger med kontakten. RS232 -kabel Kontakthetten fjernet IP130 www 8

9 Hurtigstartveiledning Kople strømforsyning til panelmontert enhet 1. Kople til nettstrøm på 115/230 Vac eller likestrøm på 24 Vdc (avhengig av kontrollenheten): Slå alltid av strømmen når du foretar disse tilkoplingene. Nettstrøminngang På en enhet med nettstrøm setter du spenningsbryteren på 115 eller 230 Vac. 28: L (sort) (Black) 29: N (hvit) (White) 24 Vdcinngang 31: 31: - (Black) (sort) 32: 32: + (White) + (hvit) Klemme 30 må koples til en egensikker jording hvis transmitteren (koplet til klemme 1 og 2) befinner seg i et eksplosjonsfarlig område. Merk Forskrifter og standarder for elektriske tilkoplinger varierer fra land til land. Fargene som er angitt for de fleksible kabelledningene i denne hurtigstartveiledningen, gjelder for USA. Det er svært viktig å sjekke de lokale bestemmelsene for elektriske tilkoplinger som involverer nettstrøm. Hvis du er i tvil, skal du be om hjelp fra en kvalifisert elektriker. 9

10 Kople transmittere (strøminngang) til panelmontert enhet 1. Kople til den ene 4 20 ma- eller HART-transmitteren (gjelder MCU901 og MCU90F) eller den første av to HART-transmittere (gjelder kun MCU902): Tx1 2: Iin (sort) (Black) 3: (skjerming) (Screen/Shield) 1: 1: V (rød) (Red) 2. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 3. Kople til den andre HART-transmitteren (gjelder kun Mobrey MCU902): a. Kople fra den første transmitteren. Tx1 b. Kople til den andre transmitteren. Tx2 2: Iin (Black) (sort) 3: (Screen/Shield) (skjerming) 1: 24 V (Red) (rød) c. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 10

11 Hurtigstartveiledning 4. Kople til den første HART-transmitteren igjen (gjelder kun Mobrey MCU902): a. Kople til den første transmitteren igjen (uten å kople fra den andre transmitteren). Tx1 Tx1 Merk: Både Tx1 og Tx2 er nå koplet til strøminngangsklemmene 1, 2 og 3. Tx2 IP2030/RM www b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling. 11

12 IP2030-NO/QS, Rev AA Emerson Process Management Mobrey Ltd. Slough, Berks, SL1 4UE, Storbritannia Tlf.: +44 (0) Faks: +44 (0) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN, USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: (952) Mobrey Ltd. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount er et registrert varemerke for Rosemount Inc. Mobrey er et registrert varemerke for Mobrey Ltd. Alle andre merker tilhører sine respektive eiere.

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk INTELLIGENT MASKINSTYRING MikroGrade CB16 Brukerhåndbok Versjon 1.1 Norsk MikroGrade CB16, Innledning 2 Innledning Anskaffelse Takk for at du har valgt å kjøpe CB16. CB16 er et ideelt verktøy for å øke

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40. Brukerveiledning. AP21000ea3M Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF40 Brukerveiledning AP21000ea3M Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper...

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type WGA for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC, BD, BE BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Brukerveiledning iq 330 generasjon 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Med forbehold om alle rettigheter. Copyright 2012 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel for å forbedre

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer