Rosemount 644H temperaturtransmitter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 644H temperaturtransmitter"

Transkript

1 Hurtigstartveiledning , Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige enhetsdriveren er lastet på vertssystemene. Se side 3 for systemberedskap.

2 Hurtigstartveiledning Juni 2013 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 644-transmitteren. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for Rosemount 644 (dokumentnummer ) finner du ytterligere instruksjoner. Denne håndboken finner du også i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 644 for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kabelrør/kabelinnganger med 1 /2 14 NPT-gjenger. Kabelrør/kabelinnganger som er merket med M20, har M20 x 1,5-gjenger.På enheter med flere kabelrør/kabelinnganger har alle kabelrør/ kabelinnganger samme type gjenger. Det skal kun benyttes plugger, adaptere, muffer og kabelrør med en kompatibel gjengetype når disse inngangene lukkes. Ved installasjon på et eksplosjonsfarlig sted må det kun brukes behørig oppførte eller Ex-sertifiserte plugger, adaptere eller muffer i kabelrør/kabelinnganger. Innhold Systemberedskap Bekreft HART-revisjonskapasitet Bekreft riktig enhetsdriver Installere transmitteren Trinn 1: Stille inn alarmbryteren Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen Trinn 3: Monter transmitteren Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 5: Utføre en sløyfetest Instrumenterte sikkerhetssystemer Produktsertifiseringer

3 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Systemberedskap Bekreft HART-revisjonskapasitet Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte HART-kapasiteten til disse systemene før transmitteren installeres. Ikke alle systemer klarer å kommunisere med HART-revisjon 7-protokollen. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instruksjoner for hvordan du endrer HART-revisjonen for transmitteren i Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen på side 4. Bekreft riktig enhetsdriver Bekreft at de nyeste enhetsdriverfilene er lastet inn på systemene dine, for å sørge for riktig kommunikasjon. Last ned den nyeste enhetsdriveren fra AboutDeviceInstallKits.aspx eller Revisjoner og filer for Rosemount 644-enheten Tabell 1 gir deg informasjonen du trenger for å sikre at du har riktige enhetsdriverfiler og riktig dokumentasjon for den aktuelle enheten. Tabell 1. Revisjoner og filer for Rosemount 644-enheten Programvaredato Identifiser enheten Finn enhetsdriverfiler Se instruksjonene Se funksjonaliteten Dato NAMURprogramvarerevisjon HARTprogramvarerevisjon HARTuniversalrevisjon 1 Enhetsrevisjon 2 Håndbokens dokumentnummer Programvareendringer 3 Juni En oversikt over endringer er oppgitt i fotnote NAMUR-programvarerevisjonen finner du på enhetens maskinvaretagg. HART-programvarerevisjonen kan avleses med et HART-kommunikasjonsverktøy. 2. Enhetsdriverfilnavn viser enhets- og DD-revisjon, f.eks. er 10_01. HART-protokollen laget slik at eldre enhetsdriverrevisjoner kan fortsette å kommunisere med nye HART-enheter. For å få tilgang til nye funksjoner må du laste ned den nye enhetsdriveren. Det anbefales å laste ned nye enhetsdriverfiler for å sikre full funksjonalitet. 3. Valg mellom HART-revisjon 5 og 7, støtte for dobbel sensor, sikkerhetssertifisering, avansert diagnostikk (hvis bestilt), forbedret presisjon og stabilitet (hvis bestilt). 3

4 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Installere transmitteren Trinn 1: Stille inn alarmbryteren Still inn alarmbryteren på modell 644 før du tar enheten i bruk. Uten LCD-display 1. Sett sløyfen i manuell modus (om mulig), og kople fra strømmen. 2. Fjern husets deksel. 3. Sett bryteren i ønsket posisjon. H står for høy, L står for lav. Sett husets deksel på plass igjen. 4. Kople til strømmen, og sett sløyfen i automatisk modus. Figur 1. Plassering av alarmbryteren Alarmbryter Merk Hvis du bruker et LCD-display, må du først fjerne displayet ved å kople det fra toppen på enheten, sette bryteren i ønsket posisjon og feste LCD-displayet igjen. Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen 4 Verifiser konfigurasjonen av Rosemount 644-enheten når du mottar transmitteren. Du kan bruke et hvilket som helst HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. I referansehåndboken for Rosemount 644 ( ) finner du konfigurasjonsinstruksjoner for AMS Device Manager. 644-modellen kommuniserer ved hjelp av feltkommunikatoren (kommunikasjonen krever en sløyfemotstand på mellom 250 og 1100 ohm). Må ikke brukes når spenningen er under 12 V likestrøm ved transmitterklemmen. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 644-modellen (dokumentnummer ) og i referansehåndboken for feltkommunikatoren.

5 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Verifisere konfigurasjonen med en feltkommunikator En Rosemount 644-DD må være installert på feltkommunikatoren for at du skal kunne verifisere konfigurasjonen. Hurtigtastsekvenser for den siste DD-en er vist i Tabell 2 på side 6. Når det gjelder hurtigtastsekvenser for eldre DD-er, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management. Utfør følgende trinn for å finne ut om det er nødvendig med en oppgradering. 1. Kople til sensoren (se koplingsskjema på toppen av enheten). 2. Kople benkstrømforsyningen til spenningsklemmene ( + eller ). 3. Kople en feltkommunikator til sløyfen gjennom en sløyfemotstand eller ved spennings-/signalklemmene på transmitteren. 4. Følgende melding vises hvis kommunikatoren har en tidligere versjon av utstyrsdeskriptorene (DD): Device Description Not Installed The Device Description for manufacturer 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 is not installed on the System Card see Programming Utility for details on Device Description updates Do you wish to proceed in forward compatibility mode? (Utstyrsdeskriptor er ikke installert...utstyrsdeskriptor for produsent 0x26 modell 0x2618 utst rev 8/9 er ikke installert på systemkortet... Se programmeringsverktøy for informasjon om oppdatering av utstyrsdeskriptor... Ønsker du å fortsette med denne modusen?) Hvis denne meldingen ikke vises, er nyeste DD-versjon installert. Hvis den nyeste versjonen ikke er tilgjengelig, vil kommunikatoren kommunisere tilstrekkelig, men når transmitteren konfigureres til å bruke de avanserte funksjonene, vil brukeren oppleve kommunikasjonsproblemer og få beskjed om å slå av kommunikatoren. For å unngå at dette skjer bør du oppgradere til den nyeste DD-versjonen eller svare NO (NEI) på spørsmålet og fortsette med standard generisk transmitterfunksjon. Merk Emerson anbefaler å installere den nyeste DD-en for å få tilgang til full funksjonalitet. På nettstedet finner du informasjon om oppdatering av DD-biblioteket. Feltkommunikatorens brukergrensesnitt To brukergrensesnitt kan benyttes til å konfigurere denne enheten. Hurtigtastsekvens for enhetsrevisjon 8 og 9 (HART 5 og 7), DD-revisjon 1 i Tabell 2 kan benyttes til konfigurasjon og oppstart av transmitteren. 5

6 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Figur 2. Feltkommunikatorgrensesnitt på enhetens instrumentpanel Tabell 2. Hurtigtastsekvens for enhetsrevisjon 8 og 9 (HART 5 og 7), DD-revisjon 1 Funksjon HART 5 HART 7 2-wire Offset Sensor 1 (Forskjøvet sensor 1 med 2 ledninger) 2-wire Offset Sensor 2 (Forskjøvet sensor 2 med 2 ledninger) 2, 2, 1, 9 2, 2, 1, 10 2, 2, 2, 9 2, 2, 2, 10 Alarm Values (Alarmverdier) 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Analog Calibration (Analog kalibrering) 3, 4, 5 3, 4, 5 Analog Output (Analog utgang) 2, 2, 5, 1 2, 2, 5, 1 Average Temperature Setup (Oppsett av gjennomsnittstemperatur) 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Burst Mode (Burst-modus) 2, 2, 8, 4 2, 2, 8, 4 Comm Status (Komm.-status) 1, 2 Configure additional messages (Konfigurer flere meldinger) Configure Hot Backup (Konfigurer aktiv backup) 2, 2, 8, 4, 7 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 D/A Trim (D/A-trim) 3, 4, 4, 1 3, 4, 4, 1 Damping Values (Dempingsverdier) 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 6 Date (Dato) 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Descriptor (Deskriptor) 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5

7 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Funksjon HART 5 HART 7 Device Information (Enhetsinformasjon) Differential Temperature Setup (Oppsett av differensialtemperatur) Display Setup (Oppsett av display) 1, 8, 1 1, 8, 1 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 2, 1, 4 2, 1, 4 Drift Alert (Vandringsalarm) 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Filter 50/60 Hz 2, 2, 7, 4, 1 2, 2, 7, 4, 1 First Good Temperature Setup (Oppsett av første gode temperatur) Hardware Revision (Maskinvarerevisjon) 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 1, 8, 2, 3 1, 8, 2, 3 HART Lock (HART-lås) 2, 2, 9, 2 Intermittent Sensor Detect (Intermitterende sensorregistrering) Locate Device (Enhetslokalisering) 2, 2, 7, 4, 2 2, 2, 7, 4, 2 3, 4, 6, 2 Lock Status (Låsestatus) 1, 8, 3, 8 Long Tag (Lang tagg) 2, 2, 7, 1, 2 Loop Test (Sløyfetest) 3, 5, 1 3, 5, 1 LRV (Nedre områdeverdi) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 LSL (Nedre sensorgrense) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Message (Melding) 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Open Sensor Holdoff (Åpen sensorsperre) 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Percent Range (Prosentområde) 2, 2, 5, 2 2, 2, 5, 2 Sensor 1 Configuration (Sensor 1-konfigurasjon) Sensor 1 Serial Number (Sensor 1-serienummer) 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 1, 7 Sensor 1 Status (Sensor 1-status) 2, 2, 1, 2 Sensor 1 Type (Sensor 1-type) 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Sensor 1 Unit (Sensor 1-enhet) 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Sensor 2 Configuration (Sensor 2-konfigurasjon) Sensor 2 Serial Number (Sensor 2-serienummer) 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 7

8 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Funksjon HART 5 HART 7 Sensor 2 Status (Sensor 2-status) 2, 2, 2, 2 Sensor 2 Type (Sensor 2-type) 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 Sensor 2 Unit (Sensor 2-enhet) 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Simulate Digital Signal (Simuler digitalt signal) Software Revision (Programvarerevisjon) 3, 5, 2 1, 8, 2, 4 1, 8, 2, 4 Tag (Tagg) 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Terminal Temperature (Klemmetemperatur) URV (Upper Range Value) (Øvre områdeverdi) USL (Upper Sensor Limit) (Øvre sensorgrense) Variable Mapping (Variabel mapping) 2, 2, 7, 1 2, 2, 8, 1 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Legge inn eller verifisere Callendar Van-Dusen-konstanter Hvis det brukes sensortilpasning med denne kombinasjonen av transmitter og sensor, skal du verifisere de innlagte konstantene. 1. På skjermbildet HOME (HJEM) velger du: 2 Configure (Konfigurer), 2 Manual Setup (Manuelt oppsett), 1 Sensor. Sett kontrollsløyfen i manuell modus og velg OK. 2. Velg Cal Van-Dusen når meldingen ENTER SENSOR TYPE (ANGI SENSORTYPE) vises. 3. Velg riktig antall ledninger når meldingen ENTER SENSOR CONNECTION (ANGI SENSORFORBINDELSE) vises. 4. Angi verdiene for Ro, Alpha, Delta og Beta, som du finner på taggen i rustfritt stål på spesialsensoren, når du blir bedt om det. 5. Sett kontrollsløyfen i automatisk modus og velg OK. 6. For å deaktivere funksjonen for transmitter-sensor-tilpasning velger du 2 Configure (Konfigurer), 2 Manual Setup (Manuelt oppsett), 1 Sensor, 10 SensorMatching-CVD på skjermbildet HOME (HJEM). Velg riktig sensortype når meldingen ENTER SENSOR TYPE (ANGI SENSORTYPE) vises. Bekrefte konfigurasjon med lokalt brukergrensesnitt (LOI) Det lokale brukergrensesnittet LOI (valgfritt) kan brukes til idriftssetting av enheten. LOI er utstyrt med to knapper. Trykk på en av knappene for å aktivere LOI. LOI-knappens funksjonalitet vises i hjørnene nederst på displayet. Se Tabell 3 og Figur 4 for bruk av knapper og informasjon om menyer. 8

9 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Figur 3. Lokalt brukergrensesnitt (LOI) Tabell 3. Bruk av LOI-knapp Knapp Venstre Nei RULLE Høyre Ja ANGI Figur 4. LOI-meny VIEW CONFIG (VIS KONFIG) SENSOR CONFIG (SENSORKONFIG) UNITS (ENHETER) Konfigurer sensortype og -forbindelse Se alle aktuelle parametere som er konfigurert i transmitteren Angi temperaturenheter RERANGE (ENDRE OMRÅDE) LOOP TEST (SLØYFETEST) DISPLAY EXTENDED MENU (UTVIDET MENY) Endre område for transmitter Angi analog utgang for å teste sløyfeintegriteten Konfigurere displayet Calibrat (Kalibrer) Damping (Demping) Variable Map (Variabel mapping) Tag (Tagg) Alrm Sat Values (Alarm- og metningsverdier) Password (Passord) Simulate (Simuler) HART Rev (HART-revisjon) Hot Back Config (Konfig. aktiv backup) Drift Alert (Vandringsalarm) TC Diag Config (Konfig. TC-diagnostikk) Min/Max Track (Min./maks. sporing) 9

10 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Endre HART-revisjonsmodus Ikke alle systemer klarer å kommunisere med HART-revisjon 7-protokollen. Denne transmitteren kan konfigureres for enten HART-revisjon 5 eller 7 ved hjelp av et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. Oppdaterte konfigurasjonsmenyer inkluderer en HART-universalrevisjonsparameter som kan konfigureres til 5 eller 7, hvis det er tilgjengelig gjennom ditt system. Se hurtigtastsekvensen i Tabell 2. Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HART-revisjon 7, vil ikke konfigurasjonsmenyene i Tabell 2 være tilgjengelige. Hvis du vil endre HART-universalrevisjonsparameteren fra generisk modus, følger du instruksjonene nedenfor. Gå til Configure (Konfigurer)>Manual Setup (Manuelt oppsett)>device Information (Enhetsinformasjon)>Identification (Identifikasjon)>Message (Melding) a. For å endre enheten til HART-revisjon 7 angir du: HART7 i meldingsfeltet b. For å endre enheten til HART-revisjon 5 angir du: HART5 i meldingsfeltet Merk Se Tabell 2 på side 6 for å endre HART-revisjon når riktig enhetsdriver er lastet inn. 10

11 Juni 2013 Trinn 3: Monter transmitteren Hurtigstartveiledning Monter transmitteren på et høyt punkt i kabelføringen for å unngå at det kommer fuktighet inn i transmitterhuset. Typisk installering med tilkoplingshode Hodemontert transmitter med DIN-sensor av skivetypen 1. Fest termometerlommen til røret eller veggen på prosessbeholderen. Monter og stram til termometerlommen før systemet settes under trykk. 2. Verifiser posisjonen til transmitterens feilmodusbryter. 3. Kople transmitteren til sensoren. Før transmitterens monteringsskruer gjennom sensorens monteringsskive. 4. Kople til ledningen mellom sensoren og transmitteren (se Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm). 5. Før transmitter/sensor-enheten inn i tilkoplingshodet. Skru transmitterens monteringsskrue inn i monteringshullene på tilkoplingshodet. Kople forlengelsen til tilkoplingshodet. Før enheten inn i termometerlommen. 6. Hvis du bruker en kabelmuffe, må du feste kabelmuffen forsvarlig til husets kabelrøråpning. 7. Før de skjermede kabelledningene inn i tilkoplingshodet gjennom kabelinngangen. 8. Kople de skjermede kabelledningene til transmitterklemmene. Unngå kontakt med sensorledninger og sensorforbindelser. Kople til og stram kabelmuffen. 9. Monter og stram til dekslet over tilkoplingshodet. Kapseldeksler må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. A B C D E F A = deksel for tilkoplingshode B = tilkoplingshode C = termometerlomme D = transmitterens monteringsskruer E = integrert sensor med fri tilkopling F = forlengelse 11

12 Hurtigstartveiledning Typisk installering med universalhode Juni 2013 Hodemontert transmitter med gjenget sensor (2 eller 3 kabelinnganger) 1. Fest termometerlommen til røret eller veggen på prosessbeholderen. Monter og stram til termometerlommene før systemet settes under trykk. 2. Fest forlengelsesnipler og adaptere til termometerlommen etter behov. Forsegl nippel- og adaptergjengene med silikonteip. 3. Skru sensoren inn i termometerlommen. Monter dreneringstetninger hvis det er nødvendig på grunn av vanskelige forhold eller for å oppfylle kodekrav. 4. Verifiser at transmitterens feilmodusbryter er i ønsket posisjon. 5. Bekreft at følgende trinn er gjennomført for å bekrefte riktig installasjon av integrert transientbeskyttelse (alternativkode T1) på 644-enheten: a. Sørg for at transientbeskyttelsesenheten er forsvarlig tilkoplet transmitterpuckenheten. b. Sørg for at transientbeskyttelsens strømledninger er forsvarlig festet under transmitterens strømklemmeskruer. c. Bekreft at transientbeskyttelsens jordledning er festet til den interne jordingsskruen som sitter inne i universalhodet. Merk Transientbeskyttelsen krever bruk av en kapsel med en diameter på minst 89 mm (3.5 in). 6. Trekk sensorledningene gjennom universalhodet og transmitterens midtre hull. Monter transmitteren i universalhodet ved å skru transmitterens monteringsskruer inn i monteringshullene på universalhodet. 7. Monter transmitter/sensor-enheten i termometerlommen, eller monter den eksternt om ønskelig. Forsegl adaptergjengene med silikonteip. 8. Trekk ledningene på stedet gjennom kabelrøret og inn i universalhodet. Kople sensoren og strømledningene til transmitteren. Unngå kontakt med andre klemmer. 9. Monter og stram til dekslet over universalhodet. Kapseldeksler må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. A B D C E A = gjenget termometerlomme B = gjenget sensor D = universalhode (transmitter inni) E = kabelrøråpning C = standardforlengelse 12

13 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm Kople til ledninger mellom sensoren og transmitteren Du finner koplingsskjemaet på toppen av enheten under klemmeskruene. Figur koplingsskjema for enkel og dobbel inngang Ledningstilkopling for enkel inngang RTD med 2 ledninger og Ω RTD med 3 ledninger og Ω RTD med 4 ledninger og Ω T/C og mv Ledningstilkopling for dobbel inngang Dobbel RTD med 2 ledninger og Ω Dobbel RTD med 3 ledninger og Ω Dobbel T/C og mv *Transmitteren må konfigureres for RTD med minst 3 ledninger for å gjenkjenne en RTD med kompensasjonssløyfe. ** Rosemount Inc. leverer sensorer med 4 ledninger for alle RTD-er med ett element. Du kan bruke disse RTD-ene i konfigurasjoner med 3 ledninger ved å la være å kople til ledningene du ikke trenger og isolere dem med isolasjonsteip. Kople transmitteren til strøm 1. Det er nødvendig med en ekstern strømkilde for å kunne bruke transmitteren. 2. Fjern husets deksel (om mulig). 3. Kople den positive ledningen til + -klemmen. Kople den negative ledningen til -klemmen. - Hvis det brukes en transientbeskyttelse, vil strømledningene nå være koplet til toppen av transientbeskyttelsesenheten. Se transientmerket for indikasjon av tilkoplingsklemmene + og. 4. Stram til klemmeskruene. Når du strammer til sensoren og strømledningene, skal tiltrekkingsmomentet være maks. 0,7 Nm (6 in lb). 5. Sett på plass og stram til dekslet (om mulig). 6. Kople til strøm (12 42 V likestrøm). 13

14 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Belastningsgrense Spenningen i transmitterklemmene må være 12 42,4 V likestrøm (spenningsklemmene er klassifisert for 42,4 V likestrøm). Pass på at klemmespenningen ikke faller under 12,0 V likestrøm når du endrer konfigurasjonsparameterne, ellers kan transmitteren skades. Jorde transmitteren For å sikre tilstrekkelig jording er det viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset koples til neste skjerming hvis kabelen skal gå gjennom en koplingsboks koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Merk Best resultat oppnås ved bruk av skjermet, tvinnet parkabel. Bruk en ledning på minst 24 AWG, som ikke er lengre enn 1500 meter (5000 ft). Innganger for ujordet termoelement, mv og RTD/ohm Hver prosessinstallasjon har ulike krav til jording. Bruk jordingsalternativene som anbefales på stedet for den bestemte sensortypen, eller begynn med Alternativ 1 (det mest vanlige): Alternativ 1: 1. Kople sensorledningsskjermen til transmitterhuset. 2. Forsikre deg om at sensorskjermen er elektrisk isolert fra festeanordninger omkring som kan være jordet. 3. Signalledningsskjermen jordes i spenningsforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe 14

15 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Alternativ 2: 1. Kople signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 2. Forsikre deg om at de to skjermene er festet sammen og elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Skjermen jordes kun i strømforsyningsenden. 4. Forsikre deg om at sensorskjermen er elektrisk isolert fra jordede festeanordninger omkring. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe Fest skjermene sammen, og sørg for at de er elektrisk isolert fra transmitteren. Alternativ 3: 1. Sensorledningsskjermen jordes ved sensoren om mulig. 2. Forsikre deg om at sensorledningsskjermen og signalledningsskjermen er elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Fest ikke signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 4. Signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe 15

16 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Jordede termoelementinnganger Alternativ 1: 1. Sensorledningsskjermen jordes ved sensoren. 2. Forsikre deg om at sensorledningsskjermen og signalledningsskjermen er elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Fest ikke signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 4. Signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe Trinn 5: Utføre en sløyfetest Sløyfetestkommandoen verifiserer transmitterutgang, sløyfeintegritet og drift av eventuelt registreringsutstyr eller lignende utstyr i sløyfen. Utføre en sløyfetest ved hjelp av en feltkommunikator Starte en sløyfetest: 1. Kople et eksternt amperemeter i serie med transmittersløyfen (slik at strømmen til transmitteren går gjennom amperemeteret på et punkt isløyfen). 2. Bruk følgende hurtigtastsekvens fra Hjem-skjermbildet Hurtigtaster på enhetens instrumentpanel 3, 5, 1 3. I testsløyfen kontrollerer du at transmitterens reelle ma-utgangsverdi og HART-kommunikatorens ma-verdi er lik. Hvis verdiene ikke er like, skyldes det enten at transmitterens utgang må justeres, eller at amperemeteret ikke virker som det skal. Når testen er fullført, går displayet tilbake til sløyfetestskjermbildet slik at du kan velge en annen utgangsverdi. Når du vil avslutte sløyfetesten, velger du End (Avslutt) og Enter (Angi). 16

17 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Utføre en sløyfetest ved hjelp av AMS Device Manager Høyreklikk på enheten og velg Service Tools (Serviceverktøy). 1. Til venstre i navigasjonpanelet velger du Simulate (Simuler). 2. Under simuleringsfanen finner du knappen Perform Loop Test (Utfør sløyfetest) i gruppeboksen Analog Output Verification (Verifisering av analog utgang). 3. Følg instruksjonene og trykk på Apply (Bruk) når du er ferdig. Utføre en sløyfetest ved hjelp av lokalt brukergrensesnitt (LOI) Se figuren nedenfor for å finne banen til sløyfetesten i LOI-menyen. Figur 6. Konfigurere taggen med LOI VIEW CONFIG (VIS KONFIGURASJON) SENSOR CONFIG (SENSORKONFIGURASJON) UNITS (ENHETER) RERANGE (ENDRE OMRÅDE) LOOP TEST (SLØYFETEST) DISPLAY EXTENDED MENU (UTVIDET MENY) EXIT MENU (GÅ UT AV MENY) SET 4 MA (ANGI 4 MA) SET 20 MA (ANGI 20 MA) SET CUSTOM (ANGI EGENDEFINERT) END LOOP TEST (AVSLUTT SLØYFETEST) BACK TO MENU (TILAKE TIL MENY) EXIT MENU (GÅ UT AV MENY) 17

18 Hurtigstartveiledning Instrumenterte sikkerhetssystemer Juni 2013 Ytterligere informasjon om instrumenterte sikkerhetssystemer er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 644 (dokumentnummer ). Håndboken får du ved å kontakte en representant for Emerson Process Management, eller du kan laste den ned i elektronisk format fra 18

19 Juni 2013 Produktsertifiseringer Hurtigstartveiledning Informasjon om EU-direktiver EU-samsvarserklæringen for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på side 26. Den nyeste versjonen av samsvarserklæringen finner du på FM-godkjenning for sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nord-amerikanske sertifiseringer FM-godkjenninger I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: FM 3600:2011, FM 3610:2010, FM 3611:2004, FM 3810:2005, ANSI/NEMA 250:1991, ANSI/IEC 60529:2004, ANSI/ISA :2009, ANSI/ISA :2009 Merking (uten kapsel): EGENSIKKER KL I, GRP. ABCD, T4 IS (EGENSIKKER) KL I Sone 0, AEX ia IIC; T4 Ga NI (IKKE-TENNFARLIG) KL I, DIV. 2, GRP. ABCD MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Merking (med kapsel): IS (EGENSIKKER) KL I,II,III, GRP. ABCDEFG T4 IS (EGENSIKKER) KL I Sone 0, AEX ia IIC; T4 NI (IKKE-TENNFARLIG) KL I, DIV. 2, GRP. ABCD MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Temperaturtransmitteren av modell 644 skal installeres i en endelig kapsel med beskyttelsestype IP20, som oppfyller kravene i ANSI/ISA og ANSI/ISA Den valgfrie kapselen på modell 644 kan inneholde aluminium og anses som en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt og friksjon. E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: FM 3600:2011, FM 3611:2004, FM 3615:2006, FM 3810:2005, ANSI/NEMA 250:2005, ANSI/IEC 60529:

20 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Merking: EKSPLOSJONSSIKKER FOR KL. I, DIV. 1, GRP. BCD STØVANTENNINGSSIKKER FOR KL. II og III, DIV. 1, GRP. EFG IKKE-TENNFARLIG FOR KL. I, DIV 2, GRP. ABCD VED MONTERING I SAMSVAR MED ROSEMOUNT-TEGNING VED OMGIVELSESTEMPERATUR UNDER 40 C MÅ KABELRØR FORSEGLES INNENFOR 18 TOMMER FRA KAPSELEN; KAPSELTYPE 4X, IP66 CSA International I6 Egensikker Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: CSA Std. C22.2 nr. 142 M1987, CSA Std. C22.2 nr , ANSI/ISA Merking (uten kapsel): Ex ia KLASSE I (GRP. A, B, C, D) KLASSE I, SONE 0, IIC EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, GRUPPE A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Merking (med kapsel): Ex ia KLASSE I, GRP. A, B, C, D, T4/T6, KLASSE I, SONE 0, IIC VED MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING eller EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, MED IKKE-TENNFARLIG UTGANG, VED MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X K6 Eksplosjonssikker, støvantenningssikker, egensikker og egnet for klasse I, divisjon 2 Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: CSA Std. C22.2 nr. 142 M1987, CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr. 213 M1987, ANSI/ISA Merking: KL I, DIV. 1, GRP. B, C, D; STØVANTENNINGSSIKKER, KL II, GRP. E, F, KL. III; EGNET FOR KL I, DIV. 2, GRP. A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X; FORSEGLING AV KABELRØR KREVES IKKE, Ex ia EGENSIKKER, KLASSE I, GRUPPE A, B, C, D, T4/T5/T6 KLASSE I, SONE 0, IIC. MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING eller EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, GRUPPE A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnummer: Baseefa 12ATEX0101X Gjeldende standarder: IEC :2011, EN :2012 Merking: II 1 G, Ex ia IIC T6 T4 Ga; 20

21 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Kapsler som ikke er av metall, skal ha en overflatemotstand på mindre enn 1gigaohm. Kapsler av lette legeringer eller zirkonium skal beskyttes mot støt og friksjon ved installering. Tabell 4. Inngangsparametere Sløyfe U i = 30 V I i = 150 ma Ta < 80 C = 170 ma Ta < 70 C = 190 ma Ta < 60 C Pi = 0,67 W T6 ( 60 C Ta 40 C), T5 ( 60 C Ta 50 C) = 0,8 W T5 ( 60 C Ta 40 C), T4 ( 60 C Ta 80 C) Ci = 3,3 nf Li = 0 Sensor U o = 13,6 V I o = 80 ma P o = 80 mw C i = 0,44 nf N1 ATEX Type n (med kapsel) Sertifikatnummer: BAS 00ATEX3145 Gjeldende standarder: EN :2006, EN :2005 Merking: II 3 G, Ex nl IIC T5 Gc ( 40 C Ta 70 C) NC ATEX Type n (uten kapsel) Sertifikatnummer: Baseefa12ATEX0102U Gjeldende standarder: IEC :2011, EN :2005 Merking: II 3 G, Ex na IIC T6 T5 Gc V maks. = 45 volt maks. Temperaturbegrensninger T6 ( 60 C Ta 40 C), T5 ( 60 C Ta 85 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Komponenten må installeres i en egnet, sertifisert kapsel på en slik måte at den får en beskyttelsesgrad på minst IP54, i samsvar med IEC 60529, IEC og EN E1 L i = 0 C o = 0,816 μf Gruppe IIC C o = 5,196 μf Gruppe IIB C o = 18,596 μf Gruppe IIA L o = 5,79 mh Gruppe IIC L o = 23,4 mh Gruppe IIB L o = 48,06 mh Gruppe IIA ATEX-godkjenning for flammesikkerhet Sertifikatnummer: FM12ATEX0065X Gjeldende standarder: EN :2009, EN :2007 Merking: II 2 G, Ex d IIC T6...T1 Gb T6 ( 50 C Ta 40 C) T5...T1 ( 50 C Ta 60 C) 21

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

Dell Inspiron Hurtigveiledning

Dell Inspiron Hurtigveiledning Dell Inspiron Hurtigveiledning Modell: DCMF www.dell.com support.dell.com OBS!, Merknader og Advarsler OBS! Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer