Rosemount 644H temperaturtransmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 644H temperaturtransmitter"

Transkript

1 Hurtigstartveiledning , Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige enhetsdriveren er lastet på vertssystemene. Se side 3 for systemberedskap.

2 Hurtigstartveiledning Juni 2013 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 644-transmitteren. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for Rosemount 644 (dokumentnummer ) finner du ytterligere instruksjoner. Denne håndboken finner du også i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 644 for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kabelrør/kabelinnganger med 1 /2 14 NPT-gjenger. Kabelrør/kabelinnganger som er merket med M20, har M20 x 1,5-gjenger.På enheter med flere kabelrør/kabelinnganger har alle kabelrør/ kabelinnganger samme type gjenger. Det skal kun benyttes plugger, adaptere, muffer og kabelrør med en kompatibel gjengetype når disse inngangene lukkes. Ved installasjon på et eksplosjonsfarlig sted må det kun brukes behørig oppførte eller Ex-sertifiserte plugger, adaptere eller muffer i kabelrør/kabelinnganger. Innhold Systemberedskap Bekreft HART-revisjonskapasitet Bekreft riktig enhetsdriver Installere transmitteren Trinn 1: Stille inn alarmbryteren Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen Trinn 3: Monter transmitteren Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 5: Utføre en sløyfetest Instrumenterte sikkerhetssystemer Produktsertifiseringer

3 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Systemberedskap Bekreft HART-revisjonskapasitet Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte HART-kapasiteten til disse systemene før transmitteren installeres. Ikke alle systemer klarer å kommunisere med HART-revisjon 7-protokollen. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instruksjoner for hvordan du endrer HART-revisjonen for transmitteren i Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen på side 4. Bekreft riktig enhetsdriver Bekreft at de nyeste enhetsdriverfilene er lastet inn på systemene dine, for å sørge for riktig kommunikasjon. Last ned den nyeste enhetsdriveren fra AboutDeviceInstallKits.aspx eller Revisjoner og filer for Rosemount 644-enheten Tabell 1 gir deg informasjonen du trenger for å sikre at du har riktige enhetsdriverfiler og riktig dokumentasjon for den aktuelle enheten. Tabell 1. Revisjoner og filer for Rosemount 644-enheten Programvaredato Identifiser enheten Finn enhetsdriverfiler Se instruksjonene Se funksjonaliteten Dato NAMURprogramvarerevisjon HARTprogramvarerevisjon HARTuniversalrevisjon 1 Enhetsrevisjon 2 Håndbokens dokumentnummer Programvareendringer 3 Juni En oversikt over endringer er oppgitt i fotnote NAMUR-programvarerevisjonen finner du på enhetens maskinvaretagg. HART-programvarerevisjonen kan avleses med et HART-kommunikasjonsverktøy. 2. Enhetsdriverfilnavn viser enhets- og DD-revisjon, f.eks. er 10_01. HART-protokollen laget slik at eldre enhetsdriverrevisjoner kan fortsette å kommunisere med nye HART-enheter. For å få tilgang til nye funksjoner må du laste ned den nye enhetsdriveren. Det anbefales å laste ned nye enhetsdriverfiler for å sikre full funksjonalitet. 3. Valg mellom HART-revisjon 5 og 7, støtte for dobbel sensor, sikkerhetssertifisering, avansert diagnostikk (hvis bestilt), forbedret presisjon og stabilitet (hvis bestilt). 3

4 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Installere transmitteren Trinn 1: Stille inn alarmbryteren Still inn alarmbryteren på modell 644 før du tar enheten i bruk. Uten LCD-display 1. Sett sløyfen i manuell modus (om mulig), og kople fra strømmen. 2. Fjern husets deksel. 3. Sett bryteren i ønsket posisjon. H står for høy, L står for lav. Sett husets deksel på plass igjen. 4. Kople til strømmen, og sett sløyfen i automatisk modus. Figur 1. Plassering av alarmbryteren Alarmbryter Merk Hvis du bruker et LCD-display, må du først fjerne displayet ved å kople det fra toppen på enheten, sette bryteren i ønsket posisjon og feste LCD-displayet igjen. Trinn 2: Verifisere konfigurasjonen 4 Verifiser konfigurasjonen av Rosemount 644-enheten når du mottar transmitteren. Du kan bruke et hvilket som helst HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. I referansehåndboken for Rosemount 644 ( ) finner du konfigurasjonsinstruksjoner for AMS Device Manager. 644-modellen kommuniserer ved hjelp av feltkommunikatoren (kommunikasjonen krever en sløyfemotstand på mellom 250 og 1100 ohm). Må ikke brukes når spenningen er under 12 V likestrøm ved transmitterklemmen. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 644-modellen (dokumentnummer ) og i referansehåndboken for feltkommunikatoren.

5 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Verifisere konfigurasjonen med en feltkommunikator En Rosemount 644-DD må være installert på feltkommunikatoren for at du skal kunne verifisere konfigurasjonen. Hurtigtastsekvenser for den siste DD-en er vist i Tabell 2 på side 6. Når det gjelder hurtigtastsekvenser for eldre DD-er, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management. Utfør følgende trinn for å finne ut om det er nødvendig med en oppgradering. 1. Kople til sensoren (se koplingsskjema på toppen av enheten). 2. Kople benkstrømforsyningen til spenningsklemmene ( + eller ). 3. Kople en feltkommunikator til sløyfen gjennom en sløyfemotstand eller ved spennings-/signalklemmene på transmitteren. 4. Følgende melding vises hvis kommunikatoren har en tidligere versjon av utstyrsdeskriptorene (DD): Device Description Not Installed The Device Description for manufacturer 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 is not installed on the System Card see Programming Utility for details on Device Description updates Do you wish to proceed in forward compatibility mode? (Utstyrsdeskriptor er ikke installert...utstyrsdeskriptor for produsent 0x26 modell 0x2618 utst rev 8/9 er ikke installert på systemkortet... Se programmeringsverktøy for informasjon om oppdatering av utstyrsdeskriptor... Ønsker du å fortsette med denne modusen?) Hvis denne meldingen ikke vises, er nyeste DD-versjon installert. Hvis den nyeste versjonen ikke er tilgjengelig, vil kommunikatoren kommunisere tilstrekkelig, men når transmitteren konfigureres til å bruke de avanserte funksjonene, vil brukeren oppleve kommunikasjonsproblemer og få beskjed om å slå av kommunikatoren. For å unngå at dette skjer bør du oppgradere til den nyeste DD-versjonen eller svare NO (NEI) på spørsmålet og fortsette med standard generisk transmitterfunksjon. Merk Emerson anbefaler å installere den nyeste DD-en for å få tilgang til full funksjonalitet. På nettstedet finner du informasjon om oppdatering av DD-biblioteket. Feltkommunikatorens brukergrensesnitt To brukergrensesnitt kan benyttes til å konfigurere denne enheten. Hurtigtastsekvens for enhetsrevisjon 8 og 9 (HART 5 og 7), DD-revisjon 1 i Tabell 2 kan benyttes til konfigurasjon og oppstart av transmitteren. 5

6 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Figur 2. Feltkommunikatorgrensesnitt på enhetens instrumentpanel Tabell 2. Hurtigtastsekvens for enhetsrevisjon 8 og 9 (HART 5 og 7), DD-revisjon 1 Funksjon HART 5 HART 7 2-wire Offset Sensor 1 (Forskjøvet sensor 1 med 2 ledninger) 2-wire Offset Sensor 2 (Forskjøvet sensor 2 med 2 ledninger) 2, 2, 1, 9 2, 2, 1, 10 2, 2, 2, 9 2, 2, 2, 10 Alarm Values (Alarmverdier) 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Analog Calibration (Analog kalibrering) 3, 4, 5 3, 4, 5 Analog Output (Analog utgang) 2, 2, 5, 1 2, 2, 5, 1 Average Temperature Setup (Oppsett av gjennomsnittstemperatur) 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Burst Mode (Burst-modus) 2, 2, 8, 4 2, 2, 8, 4 Comm Status (Komm.-status) 1, 2 Configure additional messages (Konfigurer flere meldinger) Configure Hot Backup (Konfigurer aktiv backup) 2, 2, 8, 4, 7 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 D/A Trim (D/A-trim) 3, 4, 4, 1 3, 4, 4, 1 Damping Values (Dempingsverdier) 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 6 Date (Dato) 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Descriptor (Deskriptor) 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5

7 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Funksjon HART 5 HART 7 Device Information (Enhetsinformasjon) Differential Temperature Setup (Oppsett av differensialtemperatur) Display Setup (Oppsett av display) 1, 8, 1 1, 8, 1 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 2, 1, 4 2, 1, 4 Drift Alert (Vandringsalarm) 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Filter 50/60 Hz 2, 2, 7, 4, 1 2, 2, 7, 4, 1 First Good Temperature Setup (Oppsett av første gode temperatur) Hardware Revision (Maskinvarerevisjon) 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 1, 8, 2, 3 1, 8, 2, 3 HART Lock (HART-lås) 2, 2, 9, 2 Intermittent Sensor Detect (Intermitterende sensorregistrering) Locate Device (Enhetslokalisering) 2, 2, 7, 4, 2 2, 2, 7, 4, 2 3, 4, 6, 2 Lock Status (Låsestatus) 1, 8, 3, 8 Long Tag (Lang tagg) 2, 2, 7, 1, 2 Loop Test (Sløyfetest) 3, 5, 1 3, 5, 1 LRV (Nedre områdeverdi) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 LSL (Nedre sensorgrense) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Message (Melding) 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Open Sensor Holdoff (Åpen sensorsperre) 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Percent Range (Prosentområde) 2, 2, 5, 2 2, 2, 5, 2 Sensor 1 Configuration (Sensor 1-konfigurasjon) Sensor 1 Serial Number (Sensor 1-serienummer) 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 1, 7 Sensor 1 Status (Sensor 1-status) 2, 2, 1, 2 Sensor 1 Type (Sensor 1-type) 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Sensor 1 Unit (Sensor 1-enhet) 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Sensor 2 Configuration (Sensor 2-konfigurasjon) Sensor 2 Serial Number (Sensor 2-serienummer) 2, 1, 1 2, 1, 1 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 7

8 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Funksjon HART 5 HART 7 Sensor 2 Status (Sensor 2-status) 2, 2, 2, 2 Sensor 2 Type (Sensor 2-type) 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 Sensor 2 Unit (Sensor 2-enhet) 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Simulate Digital Signal (Simuler digitalt signal) Software Revision (Programvarerevisjon) 3, 5, 2 1, 8, 2, 4 1, 8, 2, 4 Tag (Tagg) 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Terminal Temperature (Klemmetemperatur) URV (Upper Range Value) (Øvre områdeverdi) USL (Upper Sensor Limit) (Øvre sensorgrense) Variable Mapping (Variabel mapping) 2, 2, 7, 1 2, 2, 8, 1 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Legge inn eller verifisere Callendar Van-Dusen-konstanter Hvis det brukes sensortilpasning med denne kombinasjonen av transmitter og sensor, skal du verifisere de innlagte konstantene. 1. På skjermbildet HOME (HJEM) velger du: 2 Configure (Konfigurer), 2 Manual Setup (Manuelt oppsett), 1 Sensor. Sett kontrollsløyfen i manuell modus og velg OK. 2. Velg Cal Van-Dusen når meldingen ENTER SENSOR TYPE (ANGI SENSORTYPE) vises. 3. Velg riktig antall ledninger når meldingen ENTER SENSOR CONNECTION (ANGI SENSORFORBINDELSE) vises. 4. Angi verdiene for Ro, Alpha, Delta og Beta, som du finner på taggen i rustfritt stål på spesialsensoren, når du blir bedt om det. 5. Sett kontrollsløyfen i automatisk modus og velg OK. 6. For å deaktivere funksjonen for transmitter-sensor-tilpasning velger du 2 Configure (Konfigurer), 2 Manual Setup (Manuelt oppsett), 1 Sensor, 10 SensorMatching-CVD på skjermbildet HOME (HJEM). Velg riktig sensortype når meldingen ENTER SENSOR TYPE (ANGI SENSORTYPE) vises. Bekrefte konfigurasjon med lokalt brukergrensesnitt (LOI) Det lokale brukergrensesnittet LOI (valgfritt) kan brukes til idriftssetting av enheten. LOI er utstyrt med to knapper. Trykk på en av knappene for å aktivere LOI. LOI-knappens funksjonalitet vises i hjørnene nederst på displayet. Se Tabell 3 og Figur 4 for bruk av knapper og informasjon om menyer. 8

9 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Figur 3. Lokalt brukergrensesnitt (LOI) Tabell 3. Bruk av LOI-knapp Knapp Venstre Nei RULLE Høyre Ja ANGI Figur 4. LOI-meny VIEW CONFIG (VIS KONFIG) SENSOR CONFIG (SENSORKONFIG) UNITS (ENHETER) Konfigurer sensortype og -forbindelse Se alle aktuelle parametere som er konfigurert i transmitteren Angi temperaturenheter RERANGE (ENDRE OMRÅDE) LOOP TEST (SLØYFETEST) DISPLAY EXTENDED MENU (UTVIDET MENY) Endre område for transmitter Angi analog utgang for å teste sløyfeintegriteten Konfigurere displayet Calibrat (Kalibrer) Damping (Demping) Variable Map (Variabel mapping) Tag (Tagg) Alrm Sat Values (Alarm- og metningsverdier) Password (Passord) Simulate (Simuler) HART Rev (HART-revisjon) Hot Back Config (Konfig. aktiv backup) Drift Alert (Vandringsalarm) TC Diag Config (Konfig. TC-diagnostikk) Min/Max Track (Min./maks. sporing) 9

10 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Endre HART-revisjonsmodus Ikke alle systemer klarer å kommunisere med HART-revisjon 7-protokollen. Denne transmitteren kan konfigureres for enten HART-revisjon 5 eller 7 ved hjelp av et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. Oppdaterte konfigurasjonsmenyer inkluderer en HART-universalrevisjonsparameter som kan konfigureres til 5 eller 7, hvis det er tilgjengelig gjennom ditt system. Se hurtigtastsekvensen i Tabell 2. Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HART-revisjon 7, vil ikke konfigurasjonsmenyene i Tabell 2 være tilgjengelige. Hvis du vil endre HART-universalrevisjonsparameteren fra generisk modus, følger du instruksjonene nedenfor. Gå til Configure (Konfigurer)>Manual Setup (Manuelt oppsett)>device Information (Enhetsinformasjon)>Identification (Identifikasjon)>Message (Melding) a. For å endre enheten til HART-revisjon 7 angir du: HART7 i meldingsfeltet b. For å endre enheten til HART-revisjon 5 angir du: HART5 i meldingsfeltet Merk Se Tabell 2 på side 6 for å endre HART-revisjon når riktig enhetsdriver er lastet inn. 10

11 Juni 2013 Trinn 3: Monter transmitteren Hurtigstartveiledning Monter transmitteren på et høyt punkt i kabelføringen for å unngå at det kommer fuktighet inn i transmitterhuset. Typisk installering med tilkoplingshode Hodemontert transmitter med DIN-sensor av skivetypen 1. Fest termometerlommen til røret eller veggen på prosessbeholderen. Monter og stram til termometerlommen før systemet settes under trykk. 2. Verifiser posisjonen til transmitterens feilmodusbryter. 3. Kople transmitteren til sensoren. Før transmitterens monteringsskruer gjennom sensorens monteringsskive. 4. Kople til ledningen mellom sensoren og transmitteren (se Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm). 5. Før transmitter/sensor-enheten inn i tilkoplingshodet. Skru transmitterens monteringsskrue inn i monteringshullene på tilkoplingshodet. Kople forlengelsen til tilkoplingshodet. Før enheten inn i termometerlommen. 6. Hvis du bruker en kabelmuffe, må du feste kabelmuffen forsvarlig til husets kabelrøråpning. 7. Før de skjermede kabelledningene inn i tilkoplingshodet gjennom kabelinngangen. 8. Kople de skjermede kabelledningene til transmitterklemmene. Unngå kontakt med sensorledninger og sensorforbindelser. Kople til og stram kabelmuffen. 9. Monter og stram til dekslet over tilkoplingshodet. Kapseldeksler må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. A B C D E F A = deksel for tilkoplingshode B = tilkoplingshode C = termometerlomme D = transmitterens monteringsskruer E = integrert sensor med fri tilkopling F = forlengelse 11

12 Hurtigstartveiledning Typisk installering med universalhode Juni 2013 Hodemontert transmitter med gjenget sensor (2 eller 3 kabelinnganger) 1. Fest termometerlommen til røret eller veggen på prosessbeholderen. Monter og stram til termometerlommene før systemet settes under trykk. 2. Fest forlengelsesnipler og adaptere til termometerlommen etter behov. Forsegl nippel- og adaptergjengene med silikonteip. 3. Skru sensoren inn i termometerlommen. Monter dreneringstetninger hvis det er nødvendig på grunn av vanskelige forhold eller for å oppfylle kodekrav. 4. Verifiser at transmitterens feilmodusbryter er i ønsket posisjon. 5. Bekreft at følgende trinn er gjennomført for å bekrefte riktig installasjon av integrert transientbeskyttelse (alternativkode T1) på 644-enheten: a. Sørg for at transientbeskyttelsesenheten er forsvarlig tilkoplet transmitterpuckenheten. b. Sørg for at transientbeskyttelsens strømledninger er forsvarlig festet under transmitterens strømklemmeskruer. c. Bekreft at transientbeskyttelsens jordledning er festet til den interne jordingsskruen som sitter inne i universalhodet. Merk Transientbeskyttelsen krever bruk av en kapsel med en diameter på minst 89 mm (3.5 in). 6. Trekk sensorledningene gjennom universalhodet og transmitterens midtre hull. Monter transmitteren i universalhodet ved å skru transmitterens monteringsskruer inn i monteringshullene på universalhodet. 7. Monter transmitter/sensor-enheten i termometerlommen, eller monter den eksternt om ønskelig. Forsegl adaptergjengene med silikonteip. 8. Trekk ledningene på stedet gjennom kabelrøret og inn i universalhodet. Kople sensoren og strømledningene til transmitteren. Unngå kontakt med andre klemmer. 9. Monter og stram til dekslet over universalhodet. Kapseldeksler må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. A B D C E A = gjenget termometerlomme B = gjenget sensor D = universalhode (transmitter inni) E = kabelrøråpning C = standardforlengelse 12

13 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Trinn 4: Kople til ledninger og sette på strøm Kople til ledninger mellom sensoren og transmitteren Du finner koplingsskjemaet på toppen av enheten under klemmeskruene. Figur koplingsskjema for enkel og dobbel inngang Ledningstilkopling for enkel inngang RTD med 2 ledninger og Ω RTD med 3 ledninger og Ω RTD med 4 ledninger og Ω T/C og mv Ledningstilkopling for dobbel inngang Dobbel RTD med 2 ledninger og Ω Dobbel RTD med 3 ledninger og Ω Dobbel T/C og mv *Transmitteren må konfigureres for RTD med minst 3 ledninger for å gjenkjenne en RTD med kompensasjonssløyfe. ** Rosemount Inc. leverer sensorer med 4 ledninger for alle RTD-er med ett element. Du kan bruke disse RTD-ene i konfigurasjoner med 3 ledninger ved å la være å kople til ledningene du ikke trenger og isolere dem med isolasjonsteip. Kople transmitteren til strøm 1. Det er nødvendig med en ekstern strømkilde for å kunne bruke transmitteren. 2. Fjern husets deksel (om mulig). 3. Kople den positive ledningen til + -klemmen. Kople den negative ledningen til -klemmen. - Hvis det brukes en transientbeskyttelse, vil strømledningene nå være koplet til toppen av transientbeskyttelsesenheten. Se transientmerket for indikasjon av tilkoplingsklemmene + og. 4. Stram til klemmeskruene. Når du strammer til sensoren og strømledningene, skal tiltrekkingsmomentet være maks. 0,7 Nm (6 in lb). 5. Sett på plass og stram til dekslet (om mulig). 6. Kople til strøm (12 42 V likestrøm). 13

14 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Belastningsgrense Spenningen i transmitterklemmene må være 12 42,4 V likestrøm (spenningsklemmene er klassifisert for 42,4 V likestrøm). Pass på at klemmespenningen ikke faller under 12,0 V likestrøm når du endrer konfigurasjonsparameterne, ellers kan transmitteren skades. Jorde transmitteren For å sikre tilstrekkelig jording er det viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset koples til neste skjerming hvis kabelen skal gå gjennom en koplingsboks koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Merk Best resultat oppnås ved bruk av skjermet, tvinnet parkabel. Bruk en ledning på minst 24 AWG, som ikke er lengre enn 1500 meter (5000 ft). Innganger for ujordet termoelement, mv og RTD/ohm Hver prosessinstallasjon har ulike krav til jording. Bruk jordingsalternativene som anbefales på stedet for den bestemte sensortypen, eller begynn med Alternativ 1 (det mest vanlige): Alternativ 1: 1. Kople sensorledningsskjermen til transmitterhuset. 2. Forsikre deg om at sensorskjermen er elektrisk isolert fra festeanordninger omkring som kan være jordet. 3. Signalledningsskjermen jordes i spenningsforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe 14

15 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Alternativ 2: 1. Kople signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 2. Forsikre deg om at de to skjermene er festet sammen og elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Skjermen jordes kun i strømforsyningsenden. 4. Forsikre deg om at sensorskjermen er elektrisk isolert fra jordede festeanordninger omkring. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe Fest skjermene sammen, og sørg for at de er elektrisk isolert fra transmitteren. Alternativ 3: 1. Sensorledningsskjermen jordes ved sensoren om mulig. 2. Forsikre deg om at sensorledningsskjermen og signalledningsskjermen er elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Fest ikke signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 4. Signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe 15

16 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Jordede termoelementinnganger Alternativ 1: 1. Sensorledningsskjermen jordes ved sensoren. 2. Forsikre deg om at sensorledningsskjermen og signalledningsskjermen er elektrisk isolert fra transmitterhuset. 3. Fest ikke signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen. 4. Signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. Sensorledninger Transmitter Skjermens jordingspunkt DCS 4 20 ma-sløyfe Trinn 5: Utføre en sløyfetest Sløyfetestkommandoen verifiserer transmitterutgang, sløyfeintegritet og drift av eventuelt registreringsutstyr eller lignende utstyr i sløyfen. Utføre en sløyfetest ved hjelp av en feltkommunikator Starte en sløyfetest: 1. Kople et eksternt amperemeter i serie med transmittersløyfen (slik at strømmen til transmitteren går gjennom amperemeteret på et punkt isløyfen). 2. Bruk følgende hurtigtastsekvens fra Hjem-skjermbildet Hurtigtaster på enhetens instrumentpanel 3, 5, 1 3. I testsløyfen kontrollerer du at transmitterens reelle ma-utgangsverdi og HART-kommunikatorens ma-verdi er lik. Hvis verdiene ikke er like, skyldes det enten at transmitterens utgang må justeres, eller at amperemeteret ikke virker som det skal. Når testen er fullført, går displayet tilbake til sløyfetestskjermbildet slik at du kan velge en annen utgangsverdi. Når du vil avslutte sløyfetesten, velger du End (Avslutt) og Enter (Angi). 16

17 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Utføre en sløyfetest ved hjelp av AMS Device Manager Høyreklikk på enheten og velg Service Tools (Serviceverktøy). 1. Til venstre i navigasjonpanelet velger du Simulate (Simuler). 2. Under simuleringsfanen finner du knappen Perform Loop Test (Utfør sløyfetest) i gruppeboksen Analog Output Verification (Verifisering av analog utgang). 3. Følg instruksjonene og trykk på Apply (Bruk) når du er ferdig. Utføre en sløyfetest ved hjelp av lokalt brukergrensesnitt (LOI) Se figuren nedenfor for å finne banen til sløyfetesten i LOI-menyen. Figur 6. Konfigurere taggen med LOI VIEW CONFIG (VIS KONFIGURASJON) SENSOR CONFIG (SENSORKONFIGURASJON) UNITS (ENHETER) RERANGE (ENDRE OMRÅDE) LOOP TEST (SLØYFETEST) DISPLAY EXTENDED MENU (UTVIDET MENY) EXIT MENU (GÅ UT AV MENY) SET 4 MA (ANGI 4 MA) SET 20 MA (ANGI 20 MA) SET CUSTOM (ANGI EGENDEFINERT) END LOOP TEST (AVSLUTT SLØYFETEST) BACK TO MENU (TILAKE TIL MENY) EXIT MENU (GÅ UT AV MENY) 17

18 Hurtigstartveiledning Instrumenterte sikkerhetssystemer Juni 2013 Ytterligere informasjon om instrumenterte sikkerhetssystemer er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 644 (dokumentnummer ). Håndboken får du ved å kontakte en representant for Emerson Process Management, eller du kan laste den ned i elektronisk format fra 18

19 Juni 2013 Produktsertifiseringer Hurtigstartveiledning Informasjon om EU-direktiver EU-samsvarserklæringen for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på side 26. Den nyeste versjonen av samsvarserklæringen finner du på FM-godkjenning for sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nord-amerikanske sertifiseringer FM-godkjenninger I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: FM 3600:2011, FM 3610:2010, FM 3611:2004, FM 3810:2005, ANSI/NEMA 250:1991, ANSI/IEC 60529:2004, ANSI/ISA :2009, ANSI/ISA :2009 Merking (uten kapsel): EGENSIKKER KL I, GRP. ABCD, T4 IS (EGENSIKKER) KL I Sone 0, AEX ia IIC; T4 Ga NI (IKKE-TENNFARLIG) KL I, DIV. 2, GRP. ABCD MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Merking (med kapsel): IS (EGENSIKKER) KL I,II,III, GRP. ABCDEFG T4 IS (EGENSIKKER) KL I Sone 0, AEX ia IIC; T4 NI (IKKE-TENNFARLIG) KL I, DIV. 2, GRP. ABCD MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Temperaturtransmitteren av modell 644 skal installeres i en endelig kapsel med beskyttelsestype IP20, som oppfyller kravene i ANSI/ISA og ANSI/ISA Den valgfrie kapselen på modell 644 kan inneholde aluminium og anses som en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt og friksjon. E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: FM 3600:2011, FM 3611:2004, FM 3615:2006, FM 3810:2005, ANSI/NEMA 250:2005, ANSI/IEC 60529:

20 Hurtigstartveiledning Juni 2013 Merking: EKSPLOSJONSSIKKER FOR KL. I, DIV. 1, GRP. BCD STØVANTENNINGSSIKKER FOR KL. II og III, DIV. 1, GRP. EFG IKKE-TENNFARLIG FOR KL. I, DIV 2, GRP. ABCD VED MONTERING I SAMSVAR MED ROSEMOUNT-TEGNING VED OMGIVELSESTEMPERATUR UNDER 40 C MÅ KABELRØR FORSEGLES INNENFOR 18 TOMMER FRA KAPSELEN; KAPSELTYPE 4X, IP66 CSA International I6 Egensikker Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: CSA Std. C22.2 nr. 142 M1987, CSA Std. C22.2 nr , ANSI/ISA Merking (uten kapsel): Ex ia KLASSE I (GRP. A, B, C, D) KLASSE I, SONE 0, IIC EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, GRUPPE A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Merking (med kapsel): Ex ia KLASSE I, GRP. A, B, C, D, T4/T6, KLASSE I, SONE 0, IIC VED MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING eller EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, MED IKKE-TENNFARLIG UTGANG, VED MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X K6 Eksplosjonssikker, støvantenningssikker, egensikker og egnet for klasse I, divisjon 2 Sertifikatnummer: Gjeldende standarder: CSA Std. C22.2 nr. 142 M1987, CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr. 213 M1987, ANSI/ISA Merking: KL I, DIV. 1, GRP. B, C, D; STØVANTENNINGSSIKKER, KL II, GRP. E, F, KL. III; EGNET FOR KL I, DIV. 2, GRP. A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING KAPSELTYPE 4X; FORSEGLING AV KABELRØR KREVES IKKE, Ex ia EGENSIKKER, KLASSE I, GRUPPE A, B, C, D, T4/T5/T6 KLASSE I, SONE 0, IIC. MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING eller EGNET FOR KLASSE I, DIV. 2, GRUPPE A, B, C, D MONTERING I SAMSVAR MED TEGNING Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnummer: Baseefa 12ATEX0101X Gjeldende standarder: IEC :2011, EN :2012 Merking: II 1 G, Ex ia IIC T6 T4 Ga; 20

21 Juni 2013 Hurtigstartveiledning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Kapsler som ikke er av metall, skal ha en overflatemotstand på mindre enn 1gigaohm. Kapsler av lette legeringer eller zirkonium skal beskyttes mot støt og friksjon ved installering. Tabell 4. Inngangsparametere Sløyfe U i = 30 V I i = 150 ma Ta < 80 C = 170 ma Ta < 70 C = 190 ma Ta < 60 C Pi = 0,67 W T6 ( 60 C Ta 40 C), T5 ( 60 C Ta 50 C) = 0,8 W T5 ( 60 C Ta 40 C), T4 ( 60 C Ta 80 C) Ci = 3,3 nf Li = 0 Sensor U o = 13,6 V I o = 80 ma P o = 80 mw C i = 0,44 nf N1 ATEX Type n (med kapsel) Sertifikatnummer: BAS 00ATEX3145 Gjeldende standarder: EN :2006, EN :2005 Merking: II 3 G, Ex nl IIC T5 Gc ( 40 C Ta 70 C) NC ATEX Type n (uten kapsel) Sertifikatnummer: Baseefa12ATEX0102U Gjeldende standarder: IEC :2011, EN :2005 Merking: II 3 G, Ex na IIC T6 T5 Gc V maks. = 45 volt maks. Temperaturbegrensninger T6 ( 60 C Ta 40 C), T5 ( 60 C Ta 85 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Komponenten må installeres i en egnet, sertifisert kapsel på en slik måte at den får en beskyttelsesgrad på minst IP54, i samsvar med IEC 60529, IEC og EN E1 L i = 0 C o = 0,816 μf Gruppe IIC C o = 5,196 μf Gruppe IIB C o = 18,596 μf Gruppe IIA L o = 5,79 mh Gruppe IIC L o = 23,4 mh Gruppe IIB L o = 48,06 mh Gruppe IIA ATEX-godkjenning for flammesikkerhet Sertifikatnummer: FM12ATEX0065X Gjeldende standarder: EN :2009, EN :2007 Merking: II 2 G, Ex d IIC T6...T1 Gb T6 ( 50 C Ta 40 C) T5...T1 ( 50 C Ta 60 C) 21

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4834, Rev CA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 644 temperaturtransmitter

Rosemount 644 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev DB Rosemount 644 temperaturtransmitter med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter for høy tetthet Enhetsversjon 7 krever ny DD/CFF-versjon Hurtigstartveiledning MERK Denne startveiledningen

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter 00825-0210-4702, rev. FB MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 702. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 848T.

Detaljer

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017 Rosemount Volume 1-sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, Rev CB Hurtigstartveiledning MERKNAD Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount 0068,

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011768, Rev. A September 2008 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion MVD Direct Connect -målere Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300758, Rev. C April 2003 Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Installasjonsveiledning for feltmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer

for Micro Motion F-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010097, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere E-krav MMI-20027431, Rev September 2014 Micro Motion modell 5700-transmittere Innhold Innhold Kapittel 1 Installere Micro Motion-transmittere... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Sjekkliste for installasjon...

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer 00825-0210-4140, Rev AC Juni 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer Produktsertifiseringer Juni 2017 ADVARSEL Unnlatelse fra å følge retningslinjene

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011763, Rev. A Juli 2008 ATEXinstallasjonsanvisninger for Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa, skal

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4160, Rev BA Desember 2014. Rosemount 2160 trådløs nivåbryter med vibrerende gaffel

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4160, Rev BA Desember 2014. Rosemount 2160 trådløs nivåbryter med vibrerende gaffel 00825-0110-4160, Rev BA Rosemount 2160 trådløs nivåbryter med vibrerende gaffel MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2160. Du vil ikke finne anvisninger om

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning , Rev DB Februar 2016

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning , Rev DB Februar 2016 Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter 00825-0210-4648, Rev DB Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648, maskinvarerevisjon HART, utstyrsrevisjon Utstyrsmonteringssett/DD, revisjon

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende

Detaljer