Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter"

Transkript

1 Hurtigstartveiledning , Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter for høy tetthet Enhetsversjon 7 krever ny DD/CFF-versjon

2 Hurtigstartveiledning MERK Denne startveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 848T. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service eller feilsøking. Les referansehåndboken for Rosemount 848T (dokumentnummer ) for å finne ytterligere anvisninger. Håndboken og denne veiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i denne håndboken for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Prosesslekkasjer kan forårsake personskader eller føre til dødsfall. Installer og stram til termolommer eller sensorer før systemet settes under trykk. Fjern ikke termolommen under bruk. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Ledninger som fører høyspenningsstrøm, kan forårsake elektrisk støt. MERK Transporthensyn for trådløse produkter: Enheten leveres uten batteripakken installert. Fjern batteripakken før enheten fraktes. Hver batteripakke inneholder to primære litiumbatterier i størrelse C. Transport av primære litiumbatterier er regulert av U.S. Department of Transportation og dekkes også av IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) og ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det er senderens ansvar å sørge for at bestemmelser fra disse organene, samt eventuelle andre, lokale bestemmelser, overholdes. Gjør deg kjent med gjeldende bestemmelser og krav før transport. Innhold Montere transmitteren Kople til ledninger og tilføre strøm Bekrefte taggen Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer 848T

3 Hurtigstartveiledning Trinn 1: Montere transmitteren Montering på en DIN-skinne uten koplingsboks 1. Trekk opp DIN-skinnens festeklemme som du finner øverst på baksiden av transmitteren. 2. Før DIN-skinnen inn i sporene nederst på transmitteren. 3. Vipp opp 848T-transmitteren, og plasser den på DIN-skinnen. Løs ut festeklemmen. Figur 1. Montere 848T-transmitteren til en DIN-skinne 848T without installed enclosure A B DIN Rail C DIN Rail Mounting Clip A. 848T-transmitter uten montert kapsel B. DIN-skinne C. Festeklemme for DIN-skinne Montering på et panel med koplingsboks Figur 2. Koplingsboks av aluminium/plast Mounting screws Aluminum or Plastic Junction Box B A C Panel A. Koplingsboks av aluminium eller plast B. Monteringsskruer (4) (1) C. Panel 1. Monteres ved hjelp av fire 1 /4-20 x 1,25" skruer. 3

4 Hurtigstartveiledning Figur 3. Koplingsboks av rustfritt stål A Mounting screws C Panel B Aluminum or Plastic Junction Box A. Koplingsboks av rustfritt stål B. Monteringsskruer (2) (1) C. Panel 1. Monteres ved hjelp av to 1 /4-20 x 1 /2" skruer. Montere på en 2" rørseksjon Bruk monteringsbraketten (ekstrautstyr, alternativkode B6) til å feste 848T-transmitteren til en 2" rørseksjon når det brukes koplingsboks. Figur 4. Koplingsboks av aluminium/plast 130 (5,1) 10.2 (260) 5.1 (130) (10,2) 167 (167) (6,6) (1) Sett forfra 1. Ferdig montert. Sett fra siden Figur 5. Koplingsboks av rustfritt stål (7,5) (1) 7.5 (190) (4,7) 4.7 (114) Fully Assembled Sett forfra 1. Ferdig montert. Sett fra siden 4

5 Hurtigstartveiledning Figur 6. Montert på et vertikalt rør Koplingsboks av aluminium/plast Koplingsboks av rustfritt stål Trinn 2: Kople til ledninger og tilføre strøm Strømmen er ikke polaritetssensitiv, så du kan kople positive (+) eller negative ( ) FOUNDATION fieldbus-ledninger til hvilken som helst av FOUNDATION fieldbus-klemmene på rekkeklemmen. Bruke kabelmuffer 1. Fjern de fire skruene som fester dekslet over koplingsboksen, og ta det av. 2. La sensor- og strømforsynings-/signalledningene gå gjennom de riktige forhåndsmonterte kabelmuffene. 3. Monter sensorledningene i de riktige skrueklemmene. 4. Kople FOUNDATION fieldbus-ledningene til skrueklemmene. 5. Sett på plass FOUNDATION fieldbus-dekslet og trekk til alle dekselskruene. Bruke kabelinnføringer 1. Skru ut de fire skruene som fester dekslet over koplingsboksen, og ta det av. 2. Fjern de fem kabelrørpluggene og monter de selvanskaffede kabelrørene. 3. La to og to sensorledninger gå gjennom hver kabelrørkopling. 4. Monter sensorledningene i de riktige skrueklemmene. 5. Kople FOUNDATION fieldbus-ledningene til skrueklemmene. 6. Sett på plass dekslet over kapselen, og stram til alle skruene. 5

6 Hurtigstartveiledning Figur 7. Ledningstilkopling Kabelmuffe Kabelrøråpninger J A C E G I F A B C D E B D F H A. Sensor 1 B. Sensor 2 C. Sensor 3 D. Sensor 4 E. Sensor 5 F. Sensor 6 G. Sensor 7 H. Sensor 8 I. Strøm/signal J. Dekselskrue A. Sensor 1 og 2 B. Sensor 3 og 4 C. Sensor 5 og 6 D. Sensor 7 og 8 E. Spenningsforsyning/ signal F. Dekselskrue Tilkopling av sensorledninger og strømforsyning Kompatibel med åtte uavhengig konfigurerbare kanaler, inkludert kombinasjoner av RTD-er med 2 og 3 ledninger, termoelementer, mv-, ohmog ma-sensorer. Alle sensor- og strømklemmer er klassifisert til 42,4 V likestrøm. FOUNDATION fieldbus-nettverk med klemmespenning på 9,0 til 32,0 V likestrøm og maksimalt strømforbruk på 22 ma. Du oppnår best nettverksytelse ved å bruke snodde, skjermede parkabler. Velg riktig ledningsdimensjon for å opprettholde minimum 9,0 V likestrøm. Figur 8. Koplingsskjema for sensor 12-wire 2 3 RTD RTD med and2 ledninger Ohms og ohm 13-wire 2 3 Thermocouples RTD RTD med and 3 Termoelementer/ Ohms and ledninger Ohms* og ohm Millivolts og millivolt ohm (1) 2-wire 1 2 RTD 3 RTD med with 2 ledninger Compensation og kompensasjonssløyfe Loop** (2) 1. Emerson Process Management leverer sensorer med 4 ledninger for alle RTD-er med ett element. Du kan bruke disse RTD-ene i konfigurasjoner med 3 ledninger ved klipping av den fjerde ledningen, eller ved å la være å kople til den fjerde ledningen og isolere den med isolasjonsteip. 2. Transmitteren må konfigureres for RTD med 3 ledninger for å gjenkjenne en RTD med kompensasjonssløyfe. Tilkoplingen av RTD-er med 3 ledninger for denne enheten avviker fra enkelte tidligere 848T-modeller. Følg koplingsskjemaet på etiketten nøye, spesielt hvis denne enheten erstatter en eldre enhet. 6

7 Hurtigstartveiledning Ledningstilkopling med analoge innganger Figur 9. Koplingsskjema for 848T-transmitter med analoge innganger Analog Input inngangskopling Connectors Analoge transmittere Transmitters Power Supply Typisk konfigurasjon for FOUNDATION fieldbus-nettverk Merk Hvert segment i en FOUNDATION fieldbus-hovedstamme skal avsluttes i begge ender. Integrert nettverninnretning og filter Strømforsyning Strømforsyning Maks m (6234 ft) (avhengig av kabelens egenskaper) Terminatorer (Hovedstamme) FOUNDATION -feltbussv ert eller konfigurasjonsverktøy (Sideforbindelse) (Sideforbindelse) Signalledninger 7

8 Hurtigstartveiledning Jorde transmitteren Tilstrekkelig jording er avgjørende for pålitelige temperaturmålinger. Innganger for ujordet termoelement, mv og RTD/ohm Alternativ 1 1. Kople FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen til sensorledningsskjermen(e). 2. Forsikre deg om at skjermene er festet sammen og elektrisk isolert fra transmitterkapselen. 3. Skjermen skal kun jordes i strømforsyningsenden. 4. Forsikre deg om at sensorskjermen(e) er elektrisk isolert fra festeinnretninger omkring. B C A D A. Sensorledninger B. 848T C. Strømforsyning D. Skjermens jordingspunkt Alternativ 2 1. Kople sensorledningsskjermen(e) til transmitterkapselen (kun hvis kapselen er jordet). 2. Forsikre deg om at sensorskjermen(e) er elektrisk isolert fra festeinnretninger omkring som kan være jordet. 3. FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. B C A D A. Sensorledninger B. 848T C. Strømforsyning D. Skjermens jordingspunkt Innganger for jordet termoelement 1. Sensorledningsskjermen(e) jordes ved sensoren. 2. Forsikre deg om at sensorledningsskjermen og FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen er elektrisk isolert fra transmitterkapselen. 3. FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen må ikke koples til sensorledningsskjermen(e). 8

9 Hurtigstartveiledning 4. FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. B C A D A. Sensorledninger B. 848T Innganger for analogt utstyr C. Strømforsyning D. Skjermens jordingspunkt 1. Den analoge signalledningen jordes ved strømforsyningen for analogt utstyr. 2. Forsikre deg om at den analoge signalledningen og FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermene er elektrisk isolert fra transmitterkapselen. 3. Kople ikke den analoge signalledningsskjermen til FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen. 4. FOUNDATION fieldbus-signalledningsskjermen jordes i strømforsyningsenden. B E A C D F G A. Spenningsforsyning til analogt utstyr B ma-sløyfe C. Analogt utstyr D. 848T E. FOUNDATION fieldbus F. Strømforsyning G. Skjermens jordingspunkter Transmitterkapsel (ekstrautstyr) Jordes i samsvar med lokale elektrisitetskrav. 9

10 Hurtigstartveiledning Trinn 3: Bekrefte taggen 848T-transmitteren er utstyrt med en avtakbar idriftsettelsestagg som inneholder både utstyrs-id (den unike koden som identifiserer en bestemt utstyrsenhet når det ikke finnes noen utstyrstagg) og plass til å notere utstyrstaggen (utstyrsenhetens driftsidentifikasjon som definert i det instrumenterte flytskjemaet [P&ID]). Ved idriftsettelse av mer enn en utstyrsenhet på et Foundation-feltbussegment, kan det være vanskelig å identifisere hvilken utstyrsenhet som er plassert på et bestemt sted. Den avtakbare taggen kan i slike tilfeller være en hjelp ved at den kopler utstyrs-id-en til den fysiske plasseringen. Montøren skal notere den fysiske plasseringen til transmitteren både øverst og nederst på idriftsettelsestaggen. Den nederste delen skal rives av for hver utstyrsenhet på segmentet og brukes til idriftsettelse av segmentet i kontrollsystemet. Trinn 4: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Hver FOUNDATION fieldbus-vert eller hvert konfigurasjonsverktøy viser og utfører konfigurasjoner på forskjellig måte. Noen bruker utstyrsdeskriptorer (DD) eller DD-veivisere for konfigurasjon og for å vise data sammenhengende mellom plattformene. Det er ikke noe krav til at verten eller konfigurasjonsverktøyet støtter disse egenskapene. Følgende er minstekrav til konfigurasjon for temperaturmåling. Denne veiledningen er ment for systemer som ikke benytter DD-veivisere. I referansehåndboken for Rosemount 848T (dokumentnummer ) finner du en komplett liste over parametere og konfigurasjonsinformasjon. Sensorens signalgiverblokk Denne blokken inneholder temperaturmålingsdata for alle de åtte sensorinngangene. Den inneholder også informasjon om sensortype, tekniske måleenheter, dempning og diagnostikk. Som et minimum må du verifisere parameterne i Tabell 1 for hver sensor på signalgiverblokken. Tabell 1. Parametere for sensorens signalgiverblokk Parameter Vanlig konfigurasjon Kommentarer Konfigurasjonsinngang SENSOR_1_CONFIG.SENSOR eksempel: «PT100_A_385: 3-wire» 10

11 Hurtigstartveiledning Funksjonsblokker for analog inngang (AI) AI-blokken bearbeider feltutstyrsmålingene og gjør dem tilgjengelige for andre funksjonsblokker. Utgangsverdien til AI-blokken er i tekniske måleenheter og inneholder en status som antyder kvaliteten på målingene. Bruk kanalnummeret til å definere variabelen som AI-blokken bearbeider. Som et minimum må du verifisere parameterne for AI-blokkene i Tabell 2. Tabell 2. Parametere for AI-blokken (1) Parameter CHANNEL (KANAL) L_TYPE XD_SCALE OUT_SCALE HI_HI_LIM HI_LIM LO_LO_LIM LO_LIM Kommentarer Velg mellom: Sensor 1 8 Differensialsensor 1 4 Enhetens temperatur For de fleste målinger velges «DIRECT» (DIREKTE) Velg ønsket måleområde og -enheter. Velg én av følgende enheter: mv ohm C F R K ma For «DIRECT» L_TYPE («DIREKTE» L_TYPE), velger du OUT_SCALE (UT_SKALA) som er lik XD_SCALE (XD_SKALA) Prosessalarmer. Må være innenfor området som er definert av «OUT_SCALE» (UT_SKALA) 1. Konfigurer én AI-blokk for hver ønsket måling Merk For å gjøre endringer på AI-blokken må BLOCK_MODE TARGET settes til OOS (ikke i bruk). Når endringene er gjort, skal BLOCK_MODE TARGET settes tilbake til AUTO. 11

12 Hurtigstartveiledning Funksjonsblokk med flere analoge innganger (MAI) MAI-blokken bearbeider opptil åtte feltutstyrsmålinger og gjør dem tilgjengelige for andre funksjonsblokker. Utgangsverdien til MAI-blokken er i tekniske måleenheter og inneholder en status som antyder kvaliteten på målingene. Bruk kanalnummeret til å definere variablene som MAI-blokken bearbeider. Som et minimum må du verifisere parameterne for MAI-blokken i Tabell 3. Tabell 3. Parametere for MAI-blokken Parameter CHANNEL (KANAL) L_TYPE Kommentarer Velg mellom: Kanal 1 8 Kundespesifikke innstillinger (du finner mer informasjon i referansehåndboken for Rosemount 848T). For de fleste målinger velges «DIRECT» (DIREKTE) Velg ønsket måleområde og -enheter. Velg én av følgende enheter: XD_SCALE mv ohm C F R K ma OUT_SCALE For «DIRECT» L_TYPE («DIREKTE» L_TYPE), velger du OUT_SCALE (UT_SKALA) som er lik XD_SCALE (XD_SKALA) Merk For å gjøre endringer på MAI-blokken må BLOCK_MODE TARGET settes til OOS (ikke i bruk). Når endringene er gjort, skal BLOCK_MODE TARGET settes tilbake til AUTO. 12

13 Produktsertifiseringer 848T Hurtigstartveiledning Informasjon om europeiske direktiver Du finner en kopi av EU-samsvarserklæringen på slutten av hurtigstartveiledningen. Den siste versjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på FM Approvals-sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM Approvals, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Utstyrsmontering i Nord-Amerika USA I5 NEC (US National Electrical Code) og CEC (Canadian Electrical Code) tillater bruk av divisjonsmerket utstyr i soner og sonemerket utstyr i divisjoner. Merkingen må være egnet for område-, gass- og temperaturklassifiseringen. Denne informasjonen er klart definert i de respektive kodene. FM Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikat: Standarder: FM-klasse 3600:1998, FM-klasse 3610:2010, FM-klasse 3611:2004, FM-klasse 3810:2005, ANSI/ISA :2009, ANSI/ISA :2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2011 Merking: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; T4( 50 C T a +60 C); NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; T4A( 50 C T a +85 C); T5( 50 C T a +70 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning Merk Transmittere merket med ikke-tennfarlig CL I, DV 2 kan installeres i Division 2-miljøer ved bruk av generelle Division 2-tilkoplingsmetoder eller NIFW (ikke-tennfarlig ledningstilkopling). Se tegning IE FM FISCO Sertifikat: Standarder: FM-klasse 3600:1998, FM-klasse 3610:2010, FM-klasse 3611:2004, FM-klasse 3810:2005, ANSI/ISA :2009, ANSI/ISA :2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2011 Merking: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; T4( 50 C T a +60 C); NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; T4A( 50 C T a +85 C); T5( 50 C T a +70 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning

14 Hurtigstartveiledning N5 NK Ikke-tennfarlig og støvantenningssikker Sertifikat: Standarder: FM-klasse 3600:1998, FM-klasse 3611:2004, FM-klasse 3810:2005, ANSI/ISA :2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2011 Merking: NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; DIP CL II/III, DIV 1, GP E, F, G; T4A( 50 C T a +85 C); T5( 50 C T a +70 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning ; Type 4X Ikke-tennfarlig Sertifikat: Standarder: FM-klasse 3600:1998, FM-klasse 3611:2004, FM-klasse 3810:2005, ANSI/ISA :2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2001 Merking: NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; T4A( 50 C T a +85 C); T5( 50 C T a +70 C) når montert i henhold til Rosemounttegning Merk Kun N5 og NK er gyldige med S002-alternativet. Tabell 4. Enhetsparametere FELTBUSS (inngang) FISCO (inngang) Ikke-tennfarlig (inngang) Sensorfeltklemme (utgang) V MAKS = 30 V V MAKS = 17,5 V MAKS = 42,4 V OC = 12,5 V I MAKS = 300 ma I MAKS = 380 ma C i = 2,1 nf I SC = 4,8 ma P i = 1,3 W P i = 5,32 W L i = 0 P O = 15 mw C i = 2,1 nf C i = 2,1 nf C A = 1,2 μf L i = 0 L i = 0 L A = 1 H Canada E6 CSA-godkjenning for eksplosjonssikkerhet, støvantenningssikkerhet, divisjon 2 (JX3-kapsel kreves) Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 Nr. 0-M91 (R2001), CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 Nr. 94-M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 Nr. 213 M1987, CSA Std. C22.2 Nr :05 Merking: Eksplosjonssikkerhet for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; T4( 40 C T a +40 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning ; støvantenningssikkerhet for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III; klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning ; kabelrørpakning kreves 14

15 Hurtigstartveiledning I6 CSA egensikkerhet og divisjon 2 Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 Nr. 0-M91 (R2001), CAN/CSA C22.2 Nr. 94-M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 Nr :05 Merking: Egensikkerhet for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemounttegning ; klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemounttegning IF N6 CSA FISCO Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 Nr. 0-M91 (R2001), CAN/CSA C22.2 Nr. 94-M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 Nr :05 Merking: Egensikkerhet for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemounttegning ; klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemounttegning CSA divisjon 2 og støvantenningssikkerhet (kapsel kreves) Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 Nr. 0-M91 (R2001), CSA Std. C22.2 Nr. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 Nr. 94-M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142 M1987, CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 Nr :05 Merking: Klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D; T3C( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til Rosemount-tegning ; støvantenningssikkerhet for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III; kabelrørpakning kreves Europa I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: Baseefa09ATEX0093X Standarder: EN :2012, EN :2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til tegning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Ikke-metalliske kapsler må være egnet til å forhindre elektrostatisk fare, og kapsler av lette legeringer eller zirkonium må beskyttes mot støt og friksjon når de installeres. 2. Utstyret er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN :2012. Dette må tas i betraktning når utstyret monteres. 15

16 Hurtigstartveiledning Tabell 5. Enhetsparametere Feltbuss (inngang) U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 4,8 ma P O = 15 mw C O = 1,2 μf L O = 1 H IA ATEX FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: Baseefa09ATEX0093X Standarder: EN :2012, EN :2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 50 C T a +60 C) når montert i henhold til tegning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Ikke-metalliske kapsler må være egnet til å forhindre elektrostatisk fare, og kapsler av lette legeringer eller zirkonium må beskyttes mot støt og friksjon når de installeres. 2. Utstyret er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN :2012. Dette må tas i betraktning når utstyret monteres. Tabell 6. Enhetsparametere FISCO (inngang) U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 4,8 ma P O = 15 mw C O = 1,2 μf L O = 1 H N1 ATEX Type n (med kapsel) Sertifikat: Baseefa09ATEX0095X Standarder: EN :2006, EN :2005 Merking: II 3 G Ex na nl IIC T5( 40 C T a +65 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til apparatet, for å sørge for at apparatets merkespenning ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 2. Den elektrisk kretsen er koplet direkte til jord. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 16

17 Hurtigstartveiledning NC ATEX Type n (uten kapsel) Sertifikat: Baseefa09ATEX0094U Standarder: EN :2006, EN :2005 Merking: II 3 G Ex na nl IIC T4( 50 C T a +85 C), T5( 50 C T a +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Komponenten må monteres i en egnet kapsel som er sertifisert for komponenten og har en beskyttelsesgrad på minst IP54, og som oppfyller de aktuelle kravene til materiale og miljø i EN :2006 og EN : Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til apparatet, for å sørge for at apparatets merkespenning ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 3. Den elektriske kretsen er koplet direkte til jord. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. Merk 848T-transmitteren kan også monteres i en ekstern energibegrenset krets som f.eks. Ex nl IIC. Følgende parametere gjelder i slike tilfeller: Tabell 7. Enhetsparametere Strøm/buss (inngang) U i = 42,4 V C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 2,5 ma C O = 1000 μf L O = 1 H ND ATEX-godkjenning for støv Sertifikat: BAS01ATEX1315X Standarder: EN :1998 Merking: II 1 D T90 ( 40 C T a +65 C); IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Brukeren må sørge for at maksimalgrensene for merkespenningen og -strømmen (42,4 V, 22 ma, likestrøm) ikke overskrides. Alle koplinger til andre apparater eller tilknyttede apparater må ha kontroll over denne spenningen og strømmen tilsvarende en kategori «ib»-krets i henhold til EN De komponentgodkjente EEx e-kabelinngangene som brukes, skal opprettholde en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Alle ubrukte kabelinnganghull må tettes med komponentgodkjente EEx e-blindplugger. 4. Omgivelsestemperaturen ved bruk skal være innenfor det temperaturområdet som er mest begrensende for apparat, kabelmuffe eller blindplugg. 17

18 Hurtigstartveiledning Internasjonalt I7 IG IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 50 C T a +60 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Ikke-metalliske kapsler må være egnet til å forhindre elektrostatisk fare, og kapsler av lette legeringer eller zirkonium må beskyttes mot støt og friksjon når de installeres. 2. Utstyret er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN :2012. Dette må tas i betraktning når utstyret monteres. IECEx FISCO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 50 C T a +60 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må installeres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20. Ikke-metalliske kapsler må være egnet til å forhindre elektrostatisk fare, og kapsler av lette legeringer eller zirkonium må beskyttes mot støt og friksjon når de installeres. 2. Utstyret er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i EN :2012. Dette må tas i betraktning når utstyret monteres. Tabell 8. Enhetsparametere FISCO (inngang) U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 4,8 ma P O = 15 mw C O = 1,2 μf L O = 1 H N7 18 ATEX Type n (med kapsel) Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2004, IEC :2005 Merking: Ex na nl IIC T5( 40 C T a +65 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til apparatet, for å sørge for at apparatets merkespenning ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 2. Den elektriske kretsen er koplet direkte til jord. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres.

19 Hurtigstartveiledning NC Brasil I2 ATEX Type n (uten kapsel) Sertifikat: IECEx BAS U Standarder: IEC :2004, IEC :2005 Merking: Ex na nl IIC T4( 50 C T a +85 C), T5( 50 C T a +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Komponenten må monteres i en egnet kapsel som er sertifisert for komponenten og har en beskyttelsesgrad på minst IP54, og som oppfyller de aktuelle kravene til materiale og miljø i EN :2006 og EN : Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til apparatet, for å sørge for at apparatets merkespenning ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 3. Den elektriske kretsen er koplet direkte til jord. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. INMETRO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: NCC X Standarder: ABNT NBR IEC :2008 korrigert versjon 2011, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008 korrigert versjon 2009, ABNT NBR IEC :2010 Merking: Ex ia IIC T4( 50 C T a +60 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må monteres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20, og som er egnet til bruksområdet som spesifiseres i ABNT NBR IEC Utstyret er ikke i stand til å motstå den dielektriske styrketesten på 500 V i henhold til element i ABNT NBR IEC , og det må tas hensyn til dette under monteringen. Se installasjonshåndboken. Tabell 9. Enhetsparametere Feltbuss (inngang) U i = 30 V I i = 300 ma P i = 1,3 W C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 4,8 ma P O = 15 mw C O = 1,2 μf L O = 1 H 19

20 Hurtigstartveiledning IB INMETRO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: NCC X Standarder: ABNT NBR IEC :2008 korrigert versjon 2011, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008 korrigert versjon 2009, ABNT NBR IEC :2010 Merking: Ex ia IIC T4( 50 C T a +60 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må monteres i en kapsel med en beskyttelsesgrad på minst IP20, og som er egnet til bruksområdet som spesifiseres i ABNT NBR IEC Utstyret er ikke i stand til å motstå den dielektriske styrketesten på 500 V i henhold til element i ABNT NBR IEC , og det må tas hensyn til dette under monteringen. Se installasjonshåndboken. Tabell 10. Enhetsparametere Feltbuss (inngang) U i = 17,5 V I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 2,1 nf L i = 0 Sensorfeltklemme (utgang) U O = 12,5 V I O = 4,8 ma P O = 15 mw C O = 1,2 μf L O = 1 H N2 INMETRO-godkjenning for egensikkerhet for sone 2 Sertifikat: NCC X Standarder: ABNT NBR IEC :2008 korrigert versjon 2011, ABNT NBR IEC :2009 Merking: Ex ic IIC T5( 40 C T a +65 C) Gc Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Utstyret må monteres i en kapsel som har en beskyttelsesgrad på minst IP54, med materialer og produksjon som dekkes av et kvalitetssertifikat. Hvis kapselen er av ikke-metallisk materiale, må kapselen ha en overflatemotstand på under 1 G. Hvis kapselen er laget av en zirkoniumlegering, må kapselen beskyttes mot støt og friksjon ved installering. 2. Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til utstyret, for å sørge for at merkespenningen (42,2 Vdc) ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 3. Maksimum omgivelsestemperatur vil være begrenset til den laveste temperaturen som gjelder for utstyr, kabler, kabelmuffer og plugger. 4. Den elektriske kretsen er koplet direkte til jord. Dette må tas i betraktning når utstyret installeres. 20

21 Hurtigstartveiledning Kina I3 NEPSI-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: GYJ111365X Standarder: GB , GB Merking: Ex ia IIC T4 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Kun når temperaturtransmitteren er installert i IP20-hus (GB ), kan den brukes på et eksplosjonsfarlig område. Hus av metall skal overholde kravene i GB , klausul 8. Ikke-metalliske hus skal overholde kravene i GB , klausul Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V rms.-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i GB Omgivelsestemperaturområdet til utstyret er T4( 50 C T a +60 C). 4. Parametere: Utgang Maks. utgangsspenning: Strøm-/sløyfeklemmer (1 2) Maks. utgangsstrøm: Maks. utgangseffekt: Maksimale eksterne parametere: U o (V) I o (ma) P o (mw) C o (μf) L o (H) F ,3 2,1 0 F (FISCO) 17, ,32 2,1 0 Merk Ikke-FISCO-parameterne som står oppført ovenfor, må utledes fra en lineær forsyning med en motstandsbegrenset utgang. Utgang Klemmer Maks. utgangsspenning: Sensorklemmer Maks. utgangsstrøm: Maks. utgangseffekt: Maksimale eksterne parametere: U o (V) I o (ma) P o (mw) C o (μf) L o (H) F ,3 2, Produktet er i samsvar med FISCO-feltutstyrskravene spesifisert i IEC : For kopling av en egensikker krets i samsvar med FISCO-modellen, er FISCO-parameterne for dette produktet som vist ovenfor. 6. Produktet må brukes med Ex-sertifiserte apparater for å oppnå en eksplosjonsbeskyttelse som kan benyttes i miljøer med eksplosjonsfarlig gass. Kabling og klemmer må være i samsvar med bruksanvisningen for produktet og tilhørende apparat. 7. Det må benyttes skjermede kabler mellom dette produktet og tilknyttede apparater (kablene må ha isolert skjerming). Den skjermede kabelen må være pålitelig jordet i et ufarlig område. 8. Sluttbrukere har ikke lov til å skifte noen av de innvendige komponentene, men kan løse problemet i samarbeid med produsenten for å unngå skade på produktet. 21

22 Hurtigstartveiledning N3 9. Under montering, bruk og vedlikehold skal følgende standarder overholdes: GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 13: Reparasjon og overhaling av apparat som brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig gass. GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 15: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (med unntak av gruver). GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 16: Kontroll og vedlikehold av elektrisk installasjon (med unntak av gruver). GB Kode for konstruksjon og godkjenning av elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og installasjon av brannfarlig elektrisk utstyr. NEPSI Type n Sertifikat: GYJ U Standarder: GB , GB Merking: Ex na nl IIC T4/T5 Gc Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Denne komponenten er ikke i stand til å motstå den elektriske styrketesten på 500 V som er definert i klausul 8.1 i GB Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Denne komponenten må være plassert i en egnet, sertifisert kapsel som har en beskyttelsesgrad på minst IP54, og som oppfyller de aktuelle kravene til materiale og miljø i GB og GB Det skal tas nødvendige forholdsregler, eksternt i forhold til komponenten, for å sørge for at komponentens merkespenning ikke overskrides av transientforstyrrelser med mer enn 40 %. 4. Omgivelsestemperaturområdet er: T-kode Omgivelsestemperatur T4-50 C T a +85 C T5-50 C T a +70 C 5. Maksimal inngangsspenning: 42,4 V. 6. Sluttbrukere har ikke lov til å skifte noen av de innvendige komponentene, men kan løse problemet i samarbeid med produsenten for å unngå skade på produktet. 7. Ved installering, bruk og vedlikehold av dette produktet skal følgende standarder overholdes: GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 13: Reparasjon og overhaling av apparat som brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig gass. GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 15: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (med unntak av gruver). GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 16: Kontroll og vedlikehold av elektrisk installasjon (med unntak av gruver) GB Kode for konstruksjon og godkjenning av elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og installasjonsteknikker for brannfarlig elektrisk utstyr. 22

23 Hurtigstartveiledning Japan I4 H4 TIIS FISCO-godkjenning for egensikkerhet (ia) Sertifikat: TC19713 Merking: IIC T4 TIIS FISCO-godkjenning for egensikkerhet (ib) Sertifikat: TC20737 Merking: IIC T4 Kombinasjoner KG Kombinasjon av I1/IA, I5/IE, I6/IF og I7/IG Kabelrørplugger og adaptere ATEX Flammesikkerhet og økt sikkerhet Sertifikat: FM13ATEX0076X Standarder: EN :2012, EN :2007, IEC :2007 Merking: 2 G Ex de IIC Gb Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når det brukes adapter eller blindplugg med gjenger sammen med en kapsel med beskyttelsestypen økt sikkerhet «e», skal inngangsgjengene være behørig forseglet for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsesgraden (IP) for kapselen. 2. Blindpluggen skal ikke brukes med en adapter. 3. Blindplugg og gjengeadapter skal ha enten NPT-gjengeformer eller metriske gjengeformer. Gjengeformene G 1 /2 og PG 13,5 er kun godkjent for eksisterende (eldre) utstyrsinstallasjoner. IECEx Flammesikkerhet og økt sikkerhet Sertifikat: IECEx FMG X Standarder: IEC :2011, IEC :2007, IEC : Merking: Ex de IIC Gb Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når det brukes adapter eller blindplugg med gjenger sammen med en kapsel med beskyttelsestypen økt sikkerhet «e», skal inngangsgjengene være behørig forseglet for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsesgraden (IP) for kapselen. 2. Blindpluggen skal ikke brukes med en adapter. 3. Blindplugg og gjengeadapter skal ha enten NPT-gjengeformer eller metriske gjengeformer. Gjengeformene G 1 /2 og PG 13,5 er kun godkjent for eksisterende (eldre) utstyrsinstallasjoner. Tabell 11. Gjengestørrelser for kabelrørplugger Gjenger M20 x 1,5 Identifikasjonsmerke M20 1 /2-14 NPT 1 /2 NPT G 1 /2 G 1 /2 23

24 Hurtigstartveiledning Tabell 12. Gjengestørrelser for adaptergjenger Hanngjenger M20 x 1,5 6H Identifikasjonsmerke M20 1 /2-14 NPT 1 /2-14 NPT 3 /4-14 NPT 3 /4-14 NPT Hunngjenger M20 x 1,5 6H Identifikasjonsmerke M20 1 /2-14 NPT 1 /2-14 NPT PG 13,5 PG 13,5 Andre sertifiseringer SBS ABS-typegodkjenning (American Bureau of Shipping) Sertifikat: 011-HS771994C-1-PDA ABS-regler: 2013 Stålfartøysregler 1-1-4/7.7, 1-1-Vedlegg 3, 4-8-3/1.7, 4-8-3/13.1 SBV BV-typegodkjenning (Bureau Veritas) Sertifikat: 26325/A1 BV Krav: Regler fra Bureau Veritas for klassifisering av stålskip Bruksområde: Klassenotasjoner: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT og AUT-IMS SDN DNV-typegodkjenning (Det Norske Veritas) Sertifikat: A Tiltenkt bruk: Det Norske Veritas regler for klassifisering av skip, høyhastighetsfartøy og lette fartøy samt Det Norske Veritas offshorestandarder Bruksområde: Temperatur Fuktighet Vibrasjon EMC Kapsel Lokasjonsklasser SLL LR-typegodkjenning (Lloyds Register) Sertifikat: 11/60002 (E2) Bruksområde: Miljøkategoriene ENV1, ENV2, ENV3 og ENV5 D B A B B/IP66: Al C/IP66: SST 24

25 Hurtigstartveiledning Figur 10. EU-samsvarserklæring for 848T-temperaturtransmitteren 25

26 Hurtigstartveiledning 26

27 Hurtigstartveiledning 27

28 Hurtigstartveiledning EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1047 Rev. H Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Temperaturtransmitter, modell 848T Rosemount Inc.w 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. Vice President of Global Quality (arbeidstittel trykte bokstaver) Kelly Klein (navn trykte bokstaver) 9. august 2013 (utstedelsesdato) Side 1 av 3 Dokumentrev.: 2013_A 28

29 Hurtigstartveiledning EMC-direktiv (2004/108/EF) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1047 Rev. H Alle modeller Harmoniserte standarder: EN :2006, EN : 2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) Temperaturtransmitter, modell 848T Baseefa 09ATEX0093X Sertifikat for egensikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 Ga Harmoniserte standarder: EN : 2012; EN : 2012 Baseefa09ATEX0095X Type n-sertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 3 G [Ex na nl IIC T5 ( 40 C Harmoniserte standarder: EN : 2005 EN :2006 (En sammenligning med EN :2009, som er harmonisert, viser ingen betydelige endringer som er relevante for dette utstyret. EN :2006 representerer derfor fortsatt State of the Art.) Baseefa 09ATEX0094U Sertifikat for komponenttype n Utstyrsgruppe II, kategori 3 G (Ex na nl IIC T5 T4) T5 ( 50 C 50 C Harmoniserte standarder: EN : 2005 Andre standarder: EN :2006 (En sammenligning med EN :2009, som er harmonisert, viser ingen betydelige endringer som er relevante for dette utstyret. EN :2006 representerer derfor fortsatt State of the Art.) BAS01ATEX1315X støvsertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1 D (T 90 C Tamb 40 C Harmoniserte standarder: :2009 og EN , som er harmonisert, viser ingen betydelige endringer som er -1- State of the Art.) Side 2 av 3 Dokumentrev.: 2013_A 29

30 Hurtigstartveiledning EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1047 Rev. H ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EU-typeprøvingssertifikater Baseefa Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9JN Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9JN Storbritannia Side 3 av 3 Dokumentrev.: 2013_A 30

31 Hurtigstartveiledning 31

32 * * Hurtigstartveiledning , Rev EA Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (Int.) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Latin-Amerika 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida 33323, USA Tlf.: (954) Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf.: (49) Faks: (49) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc. FOUNDATION fieldsbus er et varemerke for Fieldbus Foundation.

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4834, Rev CA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017 Rosemount Volume 1-sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, Rev CB Hurtigstartveiledning MERKNAD Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount 0068,

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning , Rev DB Februar 2016

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning , Rev DB Februar 2016 Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter 00825-0210-4648, Rev DB Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648, maskinvarerevisjon HART, utstyrsrevisjon Utstyrsmonteringssett/DD, revisjon

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011763, Rev. A Juli 2008 ATEXinstallasjonsanvisninger for Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa, skal

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter 00825-0210-4702, rev. FB MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 702. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 5300 nivåtransmitter

Rosemount 5300 nivåtransmitter 00825-0110-4530, Rev GB Rosemount 5300 nivåtransmitter Bølgelederradar 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 5300-nivåtransmitteren. I Referansehåndboken

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer

for Micro Motion F-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010097, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011768, Rev. A September 2008 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion MVD Direct Connect -målere Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 848T.

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll 00825-0110-4774, Rev FA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300758, Rev. C April 2003 Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Installasjonsveiledning for feltmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2

Detaljer

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere E-krav MMI-20027431, Rev September 2014 Micro Motion modell 5700-transmittere Innhold Innhold Kapittel 1 Installere Micro Motion-transmittere... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Sjekkliste for installasjon...

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Installasjonsinstruksjoner P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallasjonsinstruksjoner. for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703

Installasjonsinstruksjoner P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallasjonsinstruksjoner. for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703 Installasjonsinstruksjoner P/N MMI-20011767, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703 Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere 00825-0210-4774, Rev BA Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med FOUNDATION -fieldbusprotokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll

Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll Rosemount 5600-serien Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll Start Trinn : Montere transmitteren Trinn : Kople til ledninger og sette på spenning Trinn :

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

CE-krav P/N MMI , Rev. AA Januar Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav

CE-krav P/N MMI , Rev. AA Januar Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav CE-krav P/N MMI-20016559, Rev. AA Januar 2010 Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav Opphavsrett og varemerker 2010 Micro Motion, Inc. Med enerett. Micro Motion- og Emerson-logoene er varemerker og

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer 00825-0210-4140, Rev AC Juni 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer Produktsertifiseringer Juni 2017 ADVARSEL Unnlatelse fra å følge retningslinjene

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler 00825-0110-4860, Rev. BA Rosemount 8600D Series vortexmåler MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8600D-vortexmåleren. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Micro Motion transmittermodell 3500 (MVD) eller kontrollermodell 3300

Micro Motion transmittermodell 3500 (MVD) eller kontrollermodell 3300 Installeringshåndbok 20000895, Rev BA Februar 2015 Micro Motion transmittermodell 3500 (MVD) eller kontrollermodell 3300 Installeringshåndbok for panelmontering Informasjon om sikkerhet og godkjenning

Detaljer