Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning , Rev EC Mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013"

Transkript

1 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning , Rev EC

2 Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om transmittere i Rosemount 5300-serien. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du ytterligere anvisninger. Håndboken og denne hurtigmonteringsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet on ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse retningslinjene for sikker montering og bruk, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Sørg for at transmitteren monteres av kvalifisert personell og i samsvar med gjeldende praksis. Bruk utstyret kun slik det er spesifisert i denne hurtigmonteringsveiledningen og i referansehåndboken. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Du skal ikke utføre annen service enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken, med mindre du har riktige kvalifikasjoner. Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Forsikre deg om at driftsomgivelsene til transmitteren er i overensstemmelse med de aktuelle spesifikasjonene for eksplosjonsfarlige områder. Se Produktsertifiseringer på side 25 i denne hurtigmonteringsveiledningen. Unngå antenning av brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære, ved å kople fra strømforsyningen før det utføres service. Før en HART -, FOUNDATION Fieldbus- eller Modbus-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er monter i samsvar med retningslinjene for egensikker eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Unngå prosesslekkasjer ved kun å bruke O-ringer som er beregnet for forsegling med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Forsikre deg om at nettstrømforsyningen til Rosemount 5300 Series-transmitteren er slått av, og at forbindelser til eventuelle andre eksterne strømkilder er frakoplet eller slått av når du kopler til transmitterens ledninger. Sonder med ikke-ledende overflate Sonder dekket med plast og/eller med plastskiver kan, under visse ekstreme forhold, generere statisk elektrisitet som fører til antenningsfare. Derfor er det viktig å utføre nødvendige tiltak for å unngå statisk elektrisitet når sonden brukes i en potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning ADVARSEL Hvis det benyttes andre deler eller utføres andre reparasjoner enn de som er godkjent (med unntak av å skifte hele transmitterhodet eller sondeenheten), kan det sette sikkerheten i fare. Slik praksis er derfor forbudt. Uautoriserte produktendringer er strengt forbudt, da dette utilsiktet kan endre produktets ytelse på en uforutsigbar måte samt sette sikkerheten i fare. Uautoriserte endringer som påvirker beskaffenheten til sveisesteder og flenser, f.eks. ved å legge til ekstra perforeringer, vil svekke produktet og sette sikkerheten i fare. Utstyrsklassifiseringer og -sertifiseringer er ikke gyldige på produkter som har blitt skadet eller endret uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Emerson Process Management. All fortsatt bruk av produkter som er skadet eller har blitt modifisert uten skriftlig forhåndsgodkjenning, skjer ene og alene på kundens ansvar, og kunden må selv bære kostnader forbundet med dette. ADVARSEL Eliminer eventuell risiko for elektrostatisk utladning før transmitterhodet frakoples sonden. Under ekstreme forhold kan sonder generere så høy elektrostatisk lading at det kan utgjøre en antenningsfare. Under enhver monterings- eller vedlikeholdsoppgave må ansvarlig personell sikre at all risiko for elektrostatisk utlading er eliminert før sonden frakoples transmitterhodet. Innhold Trinn 1: Bekreft systemberedskapen Trinn 2: Montere transmitterhode/sonde Trinn 3: Kople til ledningene Trinn 4: Konfigurere Instrumenterte sikkerhetssystemer (kun 4 20 ma) Produktsertifiseringer

4 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 1: Bekreft systemberedskapen Bekreft kapabiliteten til HART-revisjonen Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte HART-kapabiliteten til disse systemene før transmitteren monteres. Ikke alle systemer klarer å kommunisere med protokollen HART-revisjon 7. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instrukser for hvordan du endrer HART-revisjon for din transmitter på Skift HART-revisjonsmodus på side 4. Bekreft korrekt enhetsdriver Bekreft at den nyeste enhetsdriveren (DD/DTM) er lastet inn på dine systemer for å sikre korrekt kommunikasjon. Last ned den nyeste enhetsdriveren fra Rosemount 5300 enhetsrevisjoner og -drivere Tabell 1 gir deg alle opplysningene du trenger for å sikre at du har korrekt enhetsdriver og dokumentasjon for din enhet. Tabell 1. Revisjoner og filer for Rosemount 5300-enheten Fastvareversjon 1 Finn enhetsdriveren HARTuniversalrevisjon Enhetsrevisjon 2 1. Fastvareversjonen er trykket på transmitterhodets merke, f. eks. SW 2E0. 2. Enhetsrevisjonen er trykket på transmitterhodets merke, f. eks. HART Dev Rev Det er mulig å velge HART-revisjon 5 eller 7. Skift HART-revisjonsmodus Gå gjennom instruksene Håndbokens dokumentnummer Gå gjennom funksjonaliteten Programvareendringer Se fotnote 3 for en oversikt 2F0 og nyere Rev EA 5 3 over endringer. 2A2 2D Rev DA Gjelder ikke Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HART-revisjon 7, vil transmittere i Rosemount 5300-serien laste inn en generisk meny med begrenset kapabilitet. Følgende fremgangsmåte vil skifte HART-revisjonsmodus fra den generiske menyen: 1. Manuelt oppsett > Enhetsinformasjon > Identifikasjon > Melding For å skifte til HART-revisjon 5, skriv: HART5 i meldingsfeltet For å skifte til HART-revisjon 7, skriv: HART7 i meldingsfeltet 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2: Montere transmitterhode/sonde Mutter Bolt Sonde Pakning Flens Tankflens Tankforbindelse med flens 1. Plasser en pakning over tankflensen. 2. Senk sonden med flens ned i tanken. 3. Stram til bolter og muttere med tilstrekkelig moment, avhengig av hvilken flens og pakning som brukes. 4. Løsne mutteren som fester huset til sonden, og roter huset til ønsket retning. 5. Trekk til mutteren. Mutter Adapter Sonde Tetningsmiddel på gjengene (NPT) eller Pakning (BSP/G) Gjenget tankkopling 1. Ved bruk av adaptere med BSP/G-gjenger skal det plasseres en pakning over tankens flens. 2. Senk sonden ned i tanken. 3. Monter adapteren i prosesskoplingen. 4. Løsne mutteren som fester huset til sonden, og roter huset til ønsket retning. 5. Trekk til mutteren. Tankflens/ prosesskopling MERK: Adaptere med NPT-gjenger og trykktette koplinger krever tetningsmiddel. Mutter Sonde Pakning Tank Transmitterhus Tri-Clamptankkopling Klemme Trekantkopling til tank 1. Plasser en pakning over tankflensen. 2. Senk transmitteren og sonden ned i tanken. 3. Fest Tri-Clamp til tanken med en klemme. 4. Løsne litt på mutteren som kopler transmitterhuset til sonden. 5. Roter transmitterhuset slik at kabelinnganger/display vender i ønsket retning. 6. Trekk til mutteren. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du detaljert informasjon om montering av transmitterhode/sonde. 5

6 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2 forts Transmitterhus Brakettmontering på vegg 1. Monter braketten direkte på veggen med egnede skruer. 2. Monter transmitteren med sonde på braketten og fest med de tre medfølgende skruene. Brakett Sonde U-bolter Transmitterhus Sonde Transmitterhus Brakett Vertikal montering Festebraketter Brakettmontering på rør 1. Sett de to U-boltene i hullene på braketten. Braketten har hull for både vertikal og horisontal rørmontering. 2. Sett festebrakettene på U-boltene og rundt røret. 3. Fest braketten til røret med de fire medfølgende mutterne. 4. Monter transmitter med sonde til braketten. Fest med de tre medfølgende skruene. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du ytterligere monteringsanvisninger. Sonde Horisontal montering 6

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2 forts M50- mutter Eksternt hus 1. Løsne transmitterhodet fra sonden ved å skru ut M50-mutteren. For sikkerhetsinformasjon vedrørende elektrostatisk utlading: se relevant advarsel på side Monter sonden i tanken. U-bolt M6-skrue Brakett Festebraketter 3. Monter braketten til stangen. Påse at avstanden mellom sonden og braketten ikke overskrider lengden på den eksterne tilkoplingen. Sett de to U-boltene i hullene på braketten. Braketten er utstyrt med flere hull for både vertikal og horisontal rørmontering. Sett klembrakettene på U-boltene og rundt røret. Bruk de medfølgende mutterne og fest braketten på røret. 4. Fest husets støtte til braketten med M6-skruene. Skruene skrus gjennom øvre del av monteringsbraketten og inn i husets støtte. M50- mutter 5. Monter sondehuset på sonden. Påse at M50-mutteren strammes tilstrekkelig. 6. Monter transmitterhodet til husets støtte. Påse at M50-mutteren strammes tilstrekkelig. 7

8 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3: Kople til ledningene Kravene til ledningstilkopling og strømforsyning kan variere fra én sertifiseringstype til en annen. Som ved alle FOUNDATION fieldbus-krav, kreves regulert strømforsyning og avslutningsmotstand for at utstyret skal fungere korrekt. Det anbefales å bruke skjermede, snodde ledningspar (18 12 AWG) som er tilpasset spenningsforsyningen og eventuelt godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Elektrisk informasjon (f.eks. strømforsyning) finner du på skjemaene og tegningene for HART, Modbus og FOUNDATION Fieldbus på de følgende sidene. MERK: Unngå å føre instrumentkabler sammen med strømkabler i kabelbrett eller nært tungt elektrisk utstyr. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset er tilkoplet gjennom hele segmentet koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Jording Ved tilkopling av transmittere må jordingen utføres slik at: Sløyfen er jordet ved spenningsforsyningen. Når transmittere monteres i metalltanker, må det være en metall-til-metall-kopling mellom enheten og tanken. Hvis tanken ikke er av metall må huset ha en jording som er separat fra strømforsyningens jording. Den eksterne jordingsklemmen kan benyttes til dette formålet. Hvis tanken er katodebeskyttet, må huset ha en jording som er separat fra katodebeskyttelsens jording. Bruk den eksterne jordingsklemmen til dette formålet. Ved bruk av rekkeklemme med transient beskyttelse må separat jordingsledning og signalledning benyttes. Bruk den eksterne jordingsklemmen. Forsikre deg om at jordingen (inkl. egensikker jording i klemmerommet) er i samsvar med sertifiseringen for eksplosjonsfarlige områder og nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Den mest effektive metoden for jording av transmitterhuset er en direkte forbindelse til jord med minimal motstand (< 1 Ω). MERK: Det kan være det ikke er tilstrekkelig å jorde transmitterhuset ved hjelp av den gjengede kabelrørforbindelsen. Rekkeklemmen med transient beskyttelse gir ikke transient beskyttelse med mindre transmitterhuset er tilstrekkelig jordet. Bruk retningslinjene ovenfor når du skal jorde transmitterhuset. Plasser ikke jordingsledningen for transientbeskyttelse sammen med signalledningen, ettersom jordingsledningen kan føre for mye strøm ved et eventuelt lynnedslag. 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Kople til transmitteren 1. Kontroller at strømforsyningen er frakoplet. 2. Fjern dekslet over rekkeklemmen (se illustrasjonen nedenfor). 3. Trekk kabelen gjennom kabelmuffen/kabelrøret. Ved eksplosjonssikre/ flammesikre installasjoner skal det kun brukes kabelmuffer eller kabelinnganger som er sertifisert for eksplosjonssikkerhet/flammesikkerhet. Monter ledningene med en dryppsløyfe, der nedre del av sløyfen er lavere enn kabelen/kabelinngangen. 4. Kople til ledningene i henhold til illustrasjonene på de neste sidene. 5. Bruk den vedlagte metallpluggen til å tette ubrukte porter. 6. Stram kabelmuffen. 7. Fest dekslet og sørg for at det er fullstendig innkoplet slik at det tilfredsstiller kravene til eksplosjonssikkerhet (adapter kreves hvis det brukes M20-muffer). Ved ATEX-, IECEx-, NEPSI-, INMETRO- og TIIS-installasjoner skal dekslet låses med låseskruen. 8. Kople til strømforsyningen. MERK: Bruk PTFE-teip eller annet tetningsmiddel på NPT-gjengene i kabelinngangene. Rekkeklemme Deksel over rekkeklemmen Signal- og strømforsyningsklemmer Ekstern jordingsskrue Kabelinngang, ½" NPT 14- eller M20x1,5-adapter Fjern de oransje, beskyttende plastpluggene som brukes under transport. Forsegl eventuelle ubrukte porter med den medfølgende metallpluggen. Kabelinngang, ½" NPT 14- eller M20x1,5-adapter Intern jordingsskrue Låseskrue 9

10 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts HART-kommunikasjon Rosemount 5300 Series-transmitteren bruker strømforsyning på 16 42,4 V likestrøm (16 30 V likestrøm ved egensikre applikasjoner; 20 42,4 V likestrøm ved eksplosjonssikre/flammesikre applikasjoner og i gnistfrie/energibegrensede applikasjoner). Alle konfigurasjonsverktøy for HART-kommunikasjon, som feltkommunikatoren og Rosemount Radar Master, krever en belastningsmotstand (R L ) på minst 250 Ω i sløyfen for å fungere riktig (se skjemaene nedenfor). Ikke-egensikker strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Belastningsmotstand 250 Ω MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. Egensikker strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning R L =250 Ω Godkjent egensikker barriere IS-parameterne finner du i kapittelet Produktsertifiseringer. 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Type n-godkjenninger: gnistfri/energibegrenset strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Belastningsmotstand 250 Ω HART: U n = 42,4 V Rekkeklemme med transient beskyttelse HARTmodem Strømforsyning PC Symbol for transientbeskyttelse Belastningsmotstand 250 Ω Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter HART: U n = 42,4 V 11

12 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Belastningsgrenser Feltkommunikatoren krever en belastningsmotstand på minst 250 Ω i sløyfen for å fungere riktig. Maks. belastningsmotstand finner du i skjemaene nedenfor. Ufarlige installasjoner og gnistfri/energibegrenset strømforsyning Eksplosjonssikre/flammesikre (Ex d) installasjoner Driftsområde Driftsområde R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning Egensikre installasjoner R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning MERK: For flammesikre/eksplosjonssikre installasjoner gjelder diagrammet kun hvis HART-belastningsmotstanden er på +-siden og -siden er jordet. Ellers er belastningsmotstandsverdien begrenset til 435 Ω. MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts FOUNDATION fieldbus Rosemount 5300 Series-transmitteren, FOUNDATION Fieldbus-versjonen, bruker strømforsyning på 9 32 V likestrøm (9 30 V likestrøm ved egensikre applikasjoner og V likestrøm ved eksplosjonssikre/flammesikre applikasjoner og i gnistfrie/energibegrensede applikasjoner). FISCO, egensikre applikasjoner: 9 17,5 V likestrøm. Ikke-egensikker strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Feltkommunikator PC MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. Egensikker strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Godkjent egensikker barriere Strømforsyning Feltkommunikator Fieldbusmodem Fieldbusmodem PC IS-parameterne finner du i kapittelet Produktsertifiseringer. 13

14 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Type n-godkjenninger: gnistfri/energibegrenset strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Feltkommunikator Fieldbusmodem PC RS-485 med Modbus-kommunikasjon 5300 Series-transmitterversjonen med RS-485 og Modbus-kommunikasjon drives ved bruk av en strømkilde på 8 30 V likestrøm (maks. grenseytelse). Du finner mer informasjon i håndboksupplementet for Rosemount 5300/5400 Series med HART-til-Modbus-konvertering (dokumentnr ). Strømforbruk: < 0,5 W (med HART-adresse = 1) < 1,2 W (inkl. fire HART-slaver) 120 Ω Hvis den er den siste transmitteren på bussen, må du kople til 120 Ω avslutningsmotstanden. verter HART HART to Modbus Converter MB MA MODBUS (RS-485) - - POWER + MB MA MODBUS (RS-485) - HART + Ambients > 60 ºC HART Use wiring rated for min 90 ºC + Strømforsyning 120Ω RS-485-buss A B 120Ω MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 4: Konfigurere MERK: Hvis transmitteren er forhåndskonfigurert på fabrikken, er det ikke nødvendig å utføre dette trinnet med mindre du ønsker å verifisere/endre innstillingene. Grunnleggende konfigurasjon kan enkelt utføres enten med Rosemount Radar Master, en feltkommunikator, AMS Suite, DeltaV eller et annet DD-kompatibelt vertssystem. For avanserte konfigurasjonsfunksjoner anbefales Rosemount Radar Master. Veiledet oppsett av Rosemount Radar Master inkluderer en veiviser for grunnleggende konfigurasjon samt utstyrsspesifikt oppsett, som i de fleste tilfeller er tilstrekkelig. Ytterligere konfigurasjonsvalg kan foretas ved bruk av oppsettsfunksjonene som beskrives i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Konfigurasjon med veiledet oppsett av Rosemount Radar Master beskrives på de følgende sidene. De aktuelle hurtigtastsekvensene for feltkommunikatoren og FOUNDATION Fieldbus-parameterne er oppgitt. Du kan få hjelp ved å velge alternativet Contents (Innhold) på menyen Help (Hjelp). I de fleste vinduer kan du også få hjelp ved å trykke på knappen Help (Hjelp). Konfigurasjonsanvisningene i denne hurtigmonteringsveiledningen dekker standardinstallasjoner. For mer kompliserte situasjoner (f.eks. grensesnittapplikasjoner eller installasjoner som har forstyrrende elementer innenfor radarstrålen osv.) vises det til referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Installere programvaren for Rosemount Radar Master Slik installeres programvaren for Rosemount Radar Master: 1. Sett installerings-cd-en i CD-ROM-stasjonen. 2. Følg anvisningene. Hvis installeringsprogrammet ikke starter automatisk, skal du kjøre Setup.exe fra CD-en. 15

16 Hurtiginstallasjonsveiledning Konfigurasjon ved bruk av programvaren for Rosemount Radar Master 1. Start Rosemount Radar Master (Programs > Rosemount > Rosemount Radar Master). 2. Kople til ønsket transmitter. Når transmitteren er tilkoplet, åpnes vinduet Guided Setup (Veiledet oppsett) automatisk. Kjør veiviseren 3. Klikk på knappen Run Wizard for guided setup (Kjør veiviser for veiledet oppsett). Følg anvisningene for grunnleggende konfigurasjon, og du vil bli veiledet gjennom en kort innstalleringsprosedyre for transmitteren. 4. Det første vinduet i konfigurasjonsveiviseren viser generell informasjon, som Device Model (Utstyrsmodell) (5301/5302/5303), serienummer, Probe Type (Sondetype), Probe Length (Sondelengde), kommunikasjonsprotokoll og utstyrsadresse. Kontroller at informasjonen stemmer med bestillingsinformasjonen. Klikk på Next (Neste). 5. I vinduet General (Generelt) kan du legge inn Tag (Tagg), Message (Melding) 1, Descriptor (Deskriptor) 1 og Date (Dato) 1. Denne informasjonen kreves ikke for å bruke transmitteren, og kan utelates. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 2, 1]. Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Probe (sonde) åpnes. 1) Kun for HART-kommunikasjon. 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning 6. Bekreft at vinduet Probe (sonde) viser riktige parametere. Parameterne konfigureres normalt på fabrikken, men de kan endres, for eksempel hvis sonden kuttes ved anlegget, eller hvis det er ønskelig å blokkere ut forstyrrende elementer i nærsonen (Hold Off Distance (Begrensningsavstand) / Upper Null Zone (Øvre nullsone (UNZ)). Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 2]. FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > PROBE_TYPE TRANSDUCER_1100 > PROBE_LENGTH TRANSDUCER_1100 > GEOM_HOLD_OFF_DIST Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Geometry (Geometri) åpnes. 7. Legg inn Tank Height (Tankhøyde), som er avstanden fra øvre referansepunkt til nedre referansepunkt (bunnen av tanken på bildet ovenfor), og sørg for å angi så nøyaktig verdi som mulig. Under Konfigurasjon i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Velg Mounting Type (monteringstype). Velg Diameter hvis monteringstypen er Nozzle (Dyse) eller Pipe/Chamber (Rør/kammer). Velg Nozzle Height (translation) hvis monteringstypen er dyse. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 3] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > GEOM_TANK_HEIGHT TRANSDUCER_1100 > MOUNTING_TYPE TRANSDUCER_1100 > PIPE_DIAMETER TRANSDUCER_1100 > NOZZLE_HEIGHT 17

18 Hurtiginstallasjonsveiledning Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Tank Environment (Tankmiljø) åpnes. 8. Velg Measurement Mode (Målingsmodus) i vinduet Environment (Miljø). Hvis overflaten beveger seg opp eller ned med hastigheter på over 40 mm/s (1.5 in./s), skal du også krysse av i boksen Rapid Level Changes (hurtige nivåendringer). Legg inn Upper Product Dielectric Constant (Dielektrisk konstant for øvre produkt) (du finner ikoner for hjelpefunksjoner til høyre). Det er viktig at verdien for dielektrisk konstant er eksakt for målingsmodusene Interface Level with Submerged Probe (Grensesnittnivå med nedsenket sonde) og Product and Interface measurement (Produkt- og grensesnittmålinger). I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 4] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > MEAS_MODE TRANSDUCER_1100 > PRODUCT_DIELEC_RANGE TRANSDUCER_1100 > UPPER_PRODUCT_DC TRANSDUCER_1100 > ENV_ENVIRONMENT Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Volume (Volum) åpnes. 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning 9. Hvis det er ønskelig med volumberegning, skal du velge en forhåndsdefinert Volume Calculation Method (Volumberegningsmetode) og tankdimensjoner basert på en tankform som tilsvarer den aktuelle tanken. Velg Strapping Table (Strappingstabell) hvis den faktiske tanken ikke tilsvarer noen av de forhåndsdefinerte tankformene, eller hvis du ønsker høy nøyaktighet på volummålingen. Velg None (Ingen) hvis det ikke er ønskelig med kalkulering av volum. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 5] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_CALC_METHOD TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_DIAMETER TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_LENGTH TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_OFFSET Klikk på Next (neste), og følgende vindu for Analog Output (analog utgang) åpnes. MERK: 4 20 ma-området må ikke omfatte øvre overgangssone, nedre overgangssone eller øvre nullsone. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. 10. Dette trinnet gjelder ikke for FOUNDATION Fieldbus. Parameterne legges i stedet inn i AI-blokken. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 6] For HART-kommunikasjon velger du Primary Variable (Primærvariabel), PV. Spesifiser analogt utgangsområde ved å stille inn Upper Range Value (Øvre områdeverdi) (20 ma) og Lower Range Value (Nedre områdeverdi) (4 ma) til de ønskede tilvarende verdiene. Alarm Mode (alarmmodus) spesifiserer utgangstilstanden når en målingsfeil oppstår. Velg mellom følgende: High (Høy): 21,75 ma (standard) eller 22,5 ma (Namur) Low (Lav): 3,75 ma (standard) eller 3,6 ma (Namur) Freeze (Frys): utgangsstrømmen settes til den siste gyldige verdien på det tidspunktet feilen oppsto. Klikk på Next (Neste). 19

20 Hurtiginstallasjonsveiledning 11. Fortsett med trinn 2 til 5 i vinduet Guided Setup (Veiledet oppsett): Trinn 2: Det kan hende du vil bli rådet til å utføre ytterligere konfigurasjoner hvis du benytter utstyrsspesifikt oppsett. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 7, 2]. Trinn 3: Start utstyret på nytt for å være sikker på at alle konfigurasjonsendringer er riktig aktivert. Trinn 4: Vis sanntidsverdier fra enheten for å bekrefte at transmitteren fungerer riktig. Trinn 5: Lag en fullstendig sikkerhetskopi av enheten. 12. Grunnleggende konfigurasjon med RadarMaster-veiviseren er nå fullført. Fortsett med utstyrsspesifikt oppsett for å se hvilke tilleggskonfigurasjoner som er nødvendige. Det kan være nødvendig å kalibrere dampkompensasjon (for oppsett av sondesluttprojeksjon) eller utføre en trim nær sonen, avhengig av utstyrstype, applikasjon og tilgjengelige funksjoner. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Trinn 1: Kjør veiviseren Trinn 2: Utstyrsspesifikt oppsett Trinn 3: Start enheten på nytt Trinn 4: Se sanntidsverdier fra enheten Trinn 5: Lag en fullstendig sikkerhetskopi av enheten I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du informasjon om Signal Quality Metrics (Signalkvalitetsmetrikk) og ytterligere konfigurasjon. Oppsett Modbus-kommunikasjonsparametere For transmittere med Modbus må du gjøre følgende for å konfigurere kommunikasjonsparameterne: 1. I menyen Setup (Oppsett) skal du velge General (Generelt). Følgende vindu kommer opp. 2. Velg fanen Communication (kommunikasjon). 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning 3. Klikk på Modbus Setup (modbus-oppsett). 4. Angi de ønskede kommunikasjonsinnstillingene for Modbus. Instrumenterte sikkerhetssystemer (kun 4 20 ma) Følgende del gjelder alternativet Rosemount 5300 Prior-Use (spesialsertifisering: QS). Ytterligere informasjon om instrumenterte sikkerhetssystemer er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Håndboken får du ved å kontakte en representant fra Emerson Process Management eller ved å laste den ned i elektronisk format fra at Slik identifiserer du en 5300 Prior-Use-transmitter: Verifiser at det er en QS-angivelse i modellnummeret (på etiketten festet til utsiden av transmitterhodet), eller Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [1, 7, 8]. Kontroller at Prior-Use-sikkerhetsenheten er PÅ, eller Åpne Rosemount Radar Master, høyreklikk på enheten og velg Properties (Egenskaper). Kontroller at Safety Device (QS-alternativet) finnes. Montering Enheten skal være montert og konfigurert som nivåregistrerende utstyr i henhold til produsentens anvisninger. Materialene må være kompatible med prosessforholdene og prosessvæskene. Det kreves ingen spesiell montering i tillegg til den standard monteringspraksis som beskrives i dette dokumentet. Du finner informasjon om miljøbegrensninger i tillegg A i referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnr ): Referansedata. Sløyfen må utformes slik at klemmespenningen ikke faller under minste inngangsspenning (se verdiene i Tabell 2) når transmitterutgangen er 22,5 ma. Tabell 2. Minste inngangsspenning (U i ) ved ulike strømstyrker Godkjenning for farlige installasjoner Ufarlige installasjoner og egensikre installasjoner Eksplosjonssikre / flammesikre installasjoner Strøm 3,60 ma 3,75 ma 21,75 ma 22,50 ma Minste inngangsspenning (U I ) 16 V likestrøm 16 V likestrøm 11 V likestrøm 11 V likestrøm 20 V likestrøm 20 V likestrøm 15,5 V likestrøm 15,5 V likestrøm 21

22 Hurtiginstallasjonsveiledning Konfigurasjon Bruk en HART-tilpasset master, for eksempel Rosemount RadarMaster eller en feltkommunikator, for å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen på Rosemount 5300 Series. En fullstendig gjennomgang av konfigurasjonsmetodene er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). MERK: Rosemount 5300 Series-transmitteren er ikke sikkerhetsklassifisert under vedlikeholdsarbeid, konfigurasjonsendringer, multidrop, sløyfetest eller andre operasjoner som påvirker sikkerhetsfunksjonen. Andre metoder må benyttes for å sikre prosessikkerhet under slike operasjoner. Demping Brukerjustert demping påvirker transmitterens evne til å reagere på prosessendringer. Dempingsverdien + reaksjonstiden må derfor ikke overskride sløyfens sikkerhetskrav. Alarm- og metningsnivå DCS eller sikkerhetslogikkløser må konfigureres for å kunne håndtere både High (Høy) alarm og Low (Lav) alarm. De tre tilgjengelige alarmnivåene og deres driftsverdier finner du i Tabell 3. 1 Tabell 3. Alarmnivåer og driftsverdier Rosemount-alarmnivå Vanlig drift 3,75 ma 1 3,9 ma lav metning 4 ma 20 ma 21,75 ma 2 Namur-alarmnivå 20,8 ma høy metning Vanlig drift 3,6 ma 1 4 ma 20 ma 22,5 ma 2 3,8 ma lav metning 20,5 ma høy metning 1. Transmittersvikt, maskinvare- eller programvarealarm i lav stilling. 2. Transmittersvikt, maskinvare- eller programvarealarm i høy stilling. 1) I visse tilfeller vil transmitteren ikke gå inn i brukerdefinert alarmtilstand. Eksempel: Ved kortslutning går transmitteren inn i tilstanden High Alarm (Høy alarm) selv om Low Alarm (Lav alarm) er konfigurert. 22

23 Hurtiginstallasjonsveiledning Det antas at strømutgangssignalet mates til et analogt inngangskort, med sikkerhetsintegritetsnivå 2 (SIL2), på en sikkerhetslogikkløser. Anvisninger om innstilling av alarmnivåer finner du i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ), i delen Analog utgang (HART). MERK: De eneste alarmmodusene som kan benyttes for sikkerhetsfunksjonen, er High (Høy) og Low (Lav). Ikke velg Freeze Current (Frys strøm), da dette vil medføre at feil ikke meldes i strømsløyfen. Skrivebeskyttelse Rosemount 5300-transmitteren kan beskyttes mot utilsiktede konfigurasjonsendringer med en passordfunksjon. Det anbefales å bruke skrivebeskyttelse, som beskrevet i delen Skrivebeskytte en transmitter i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Stedsgodkjenning Etter montering og konfigurering må du kontrollere at transmitteren fungerer riktig. Det anbefales å utføre en stedsgodkjenningstest. Funksjonstesten som er beskrevet i denne delen, kan brukes til dette. Bruk og vedlikehold Prior-Use-alternativet for Rosemount 5300-serien må testes jevnlig for å bekrefte at beskyttelsesfunksjonene for overfylling og tom tank fører til riktig systemreaksjon. Følgende funksjonstest anbefales. Hvis det oppdages en feil i sikkerhetsfunksjonene, må målesystemet tas ut av bruk og prosessen holdes i sikker tilstand ved bruk av andre metoder. Funksjonstestresultater og korrigerende tiltak må dokumenteres på Hvor ofte funksjonstesten kjøres, avhenger av transmitterens konfigurasjon og prosessmiljøet. Mer informasjon finner du i referansehåndboken og FMEDA-rapporten (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis feilmoduser, effekter og diagnostisk analyse). Funksjonstest Denne testen avdekker omtrent 95 % av mulige DU-feil (Dangerous Undetected farlige uregistrerte) for transmitteren og sondeelementet, som ikke registreres av transmitterens automatiske diagnostikk. I referansehåndboken for Rosemount 5300 (dokumentnr ) finner du ytterligere informasjon og anvisninger. Før denne testen må ekkokurven undersøkes, for å sikre at målingene ikke påvirkes av forstyrrende ekko i tanken. Nødvendig utstyr: Feltkommunikator og ma-måler. 1. Omgå logikkløseren eller bruk andre metoder for å unngå feilaktige resultater. 2. Deaktiver skrivebeskyttelsen hvis den er aktivert. 3. Bruk sløyfetesten og legg inn ma-verdien som tilsvarer utgangsstrøm for høy alarm. Bruk referansemåleren for å bekrefte at den analoge 23

24 Hurtiginstallasjonsveiledning utgangsstrømmen tilsvarer den angitte verdien. Dette trinnet tester for samsvarsspenningsproblemer, som lav inngangsspenning på strøm til sløyfen eller økt ledningsmotstand. MERK: Bruke den håndholdte HART-kommunikatoren: Hurtigtastsekvens [2, 4, 1, 4] for å utføre en sløyfetest. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. 4. Bruk sløyfetesten og legg inn ma-verdien som tilsvarer utgangsstrøm for lav alarm. Bruk referansemåleren for å bekrefte at den analoge utgangsstrømmen tilsvarer den angitte verdien. Dette trinnet tester om det er mulige hvilestrømsrelaterte feil. 5. Utfør en topunkts kalibreringskontroll av transmitteren ved å anvende nivået på to punkter på sonden innenfor måleområdet 1. Kontroller at utgangsstrømmen tilsvarer nivåinngangsverdiene, ved bruk av en kjent referansemåling. Dette trinnet verifiserer at den analoge utgangen er riktig for driftsområdet, og at primærvariabelen er riktig konfigurert. 6. Aktiver skrivebeskyttelsen. 7. Tilbakestill sløyfen til full drift. 8. Tilbakestill sikkerhetslogikkløseren og gjenopprett normal drift. 9. Dokumenter testresultatene for fremtidig referanse. Inspeksjon Visuell inspeksjon Det anbefales å kontrollere sonden med tanke på mulige avleiringer eller forurensning. Spesialverktøy Ikke nødvendig. Produktreparasjon Alle feil som påvises ved transmitterdiagnosen eller funksjonstesten, må rapporteres. Tilbakemelding kan sendes elektronisk til (Contact Us). Rosemount 5300 Series kan repareres ved komplett utskifting av transmitterhode. Ta kontakt med den lokale Emerson Process Management-representanten for å gjøre denne utskiftingen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnr ). 1) For best ytelse skal du bruke områdepunktene 4 20 ma som kalibreringspunkter. 24

25 Hurtiginstallasjonsveiledning Referanser Spesifikasjoner Rosemount 5300 må driftes i samsvar med funksjons- og ytelsesspesifikasjonene i tillegg A i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ): Referansedata. Feilratedata FMEDA-rapporten omfatter beregninger av feilrater og vanlige betafaktorårsaker. Rapporten kan leses i sin helhet på Systemets brukstid Påviste feilrater for elektriske komponenter gjelder innenfor systemets brukstid, som skal bestemmes ut fra erfaring. I henhold til IEC , , merknad 3, ligger brukstiden ofte innenfor et område på 8 12 år for transmittere. Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæringen finner du på side 34. Den siste versjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) Rosemount 5300 Series har blitt evaluert av en tredjepart, Exida, opp mot maskinvarekravene i henhold til IEC Med grunnlag i en FMEDA-rapport (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis feilmoduser, effekter og diagnostiske analyser) med en SFF (Safe Failure Fraction andel sikre feil) på over 90 %, er 5300 egnet for SIS i henhold til Prior Use-metodologien. Ytterligere informasjon finner du på: Bruk alternativkode QS for å bestille sertifikatet med FMEDA-data. 25

26 Hurtiginstallasjonsveiledning Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM)-godkjenninger Prosjekt-ID: Spesielle betingelser for bruk: ADVARSEL: Mulig risiko for elektrostatisk utlading huset er laget av plast. For å forhindre risiko for elektrostatisk gnistdannelse skal plastoverflaten rengjøres kun ved bruk av en fuktig klut. ADVARSEL: Utstyrshuset inneholder aluminium og anses å utgjøre en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt eller friksjon. E5 1 Eksplosjonssikker: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Med egensikre forbindelser til klasse I/II/III, divisjon 1, gruppe B, C, D, E, F og G. Temp. kode T4 Omgivelsestemperaturbegrensninger: 50 C til +70 C 2. Forsegling kreves ikke. Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I5, IE 1 Egensikkerhet og FISCO-modell: Egensikker for klasse I/II/III, divisjon 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G, klasse I, sone 0, AEx ia IIC T4, ved montering i henhold til kontrolltegningen: Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D, F og G; Egnet for klasse II, III, divisjon 2, gruppe F og G; 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. Maks. drift: 42,4 V, 25 ma FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,3 W, C i =0 nf, L i =0 H. Maks. drift: 32 V, 25 ma FISCO-modell: U i =17,5 V, I i =380 ma, P i =5,32 W, L i =C i =0. Temp. kode T4 Omgivelsestemperaturbegrensninger: 50 C til +70 C 2 Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 26

27 Hurtiginstallasjonsveiledning Canadian Standards Association (CSA)-godkjenninger Sertifikat: Produktalternativer som bærer merket Dual Seal, innfrir kravene til dobbelt forsegling i ANSI/ISA Tegn på defekt dobbel forsegling Brudd på den sekundære forseglingen merkes ved produktlekkasje fra antenneventilene. Lekkasjen vil kunne ses og/eller høres fra transmitterhodets gjenger. Vedlikehold av dobbel forsegling Det kreves ikke vedlikehold. Verifiser riktig drift ved å holde lekkasjebanen fri for is og urenheter. ADVARSEL: Utskifting av komponenter kan gå ut over egensikkerheten. E6 1 Eksplosjonssikker med interne, egensikre kretser [Exia] Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F og G; Klasse III, divisjon 1 Temperaturkode T4. Omgivelsestemperaturgrenser 50 C til +70 C 2 Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I6, IF 1 Egensikker Exia: Klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode T ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,3 W, C i =0 nf, L i =0 H. FISCO-modell: U i =17,5 V, I i =380 ma, P i =5,32 W, L i =C i =0. Kontrolltegning: Omgivelsestemperaturgrenser 50 C til +70 C 2. Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. Europeiske sertifiseringer ATEX-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) De egensikre kretsene er ikke i stand til å motstå 500 V vekselstrøm-testen som spesifisert i IEC , paragraf Slag- og friksjonsfarer må overveies i henhold til EN , paragraf 8.1.2, når transmitteren og deler av antenner som er utsatt for tankens eksterne atmosfære, er laget av lettmetallegeringer og er av kategori II 1G EPL Ga. Ex ia-versjonen av modell 5300 FISCO-feltenhet kan leveres med en [Ex ib] FISCO-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for type Ex ia. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 27

28 Hurtiginstallasjonsveiledning E1 1 Flammesikker: Nemko 04ATEX1073X II 1/2 G T4 II 1D T79 C 2 Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C < T a < +70 C 3 ) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 40 C < T a < +70 C 3 ) Um = 250 V Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I1, IA 1 Egensikkerhet og FISCO-modell: Nemko 04ATEX1073X II 1 G T4 eller II 1/2 G T4 II 1 D T79 C 2 Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C < T a < +60 C) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 50 C < T a < +70 C 3 ) 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,5 W, C i =4,95 nf, L i =0 H. FISCO-modell: U i = 17,5 Vdc, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. N1 1 Type n: II 3G Ex nanl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) II 3G Ex nl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Nemko 10ATEX ma / HART-modell: U n = 42,4 V FOUNDATION Fieldbus-modell: U n = 32 V Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. Brasilianske sertifiseringer INMETRO-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) Bokstaven X i sertifikatnummeret angir følgende spesialforutsetning(er) for sikker bruk: For modell 530xFxxxxxxxxxE1..., 530xFxxxxxxxxxKA..., 530xFxxxxxxxxxKB... eller 530xFxxxxxxxxxKC... og når sondeområdet krever en EPL Ga, må monteringen av transmitteren på prosessveggen skje på en måte som oppfyller minimumskravet til beskyttelse, IP67, i koplingen, i samsvar med forskriften ABNT NBR IEC Den egensikre kretsen besto ikke de dielektriske stivhetstestene med 500 V likestrøm som spesifisert i paragraf i forskriften IEC ) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +69 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 3) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 28

29 Hurtiginstallasjonsveiledning Sonder som er dekket med plast eller plastskiver må ha et ikke-ledende område som ikke overskrider maksimalt tillatt område for MC-gruppen, som er 4 cm 2. Derfor er det viktig at brukeren utfører nødvendige tiltak for å unngå statisk elektrisitet når en antenne brukes i en potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. Dette utstyret inneholder lettmetaller. Utstyret må monteres på en måte som gjør at faren for sammenstøt eller friksjon med andre metallflater elimineres. Ex ia-versjonen av feltenheten av modell FISCO 5300 kan leveres med en FISCO [Ex ib]-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for Ex ia-modellen. Sertifikat: NCC 4205/07X Standarder: ABNT NBR IEC: :2008/2010, :2009, :2009, :2008 IEC :2008 E2 1 Flammesikker: 4 20 ma / HART-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C < T a < +70 C U m : 250 V FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T69 C 40 C < T a < +60 C U m : 250 V MODBUS-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C < T a < +70 C U m : 250 V I2 1 Egensikker: 4 20 ma / HART-modell: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T79 C 50 C < T a < +70 C U i : 30 V, I i : 130 ma, P i : 1,0 W, L i : 0 μh, C i : 7,26 nf FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T69 C 50 C < T a < +60 C U i : 30 V, I i : 300 ma, P i : 1,5 W, L i : 0 μh, C i : 4,95 nf Kontrolltegning: ) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 29

30 Hurtiginstallasjonsveiledning IB 1 FISCO-modell: FISCO-feltenhet Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ta IIIC T69 C 50 C < T a < +60 C U i : 17,5 V, I i : 380 ma, P i : 5,32 W, L i : <1 μh, C i : 4,95 nf Kontrolltegning: Kinesiske sertifiseringer NEPSI-godkjenninger (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se sertifikat GYJ X og GYJ X. E3 1 Flammesikker: HART-modell: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I3 1 Egensikker: HART-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C 4 20 ma / HART-modell: U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. IC 1 FOUNDATION Fieldbus FISCO-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 17,5 V, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 0,1 μh N3 Type n: HART-modell: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 30

31 Hurtiginstallasjonsveiledning Japanske sertifiseringer TIIS-godkjenning (Technology Institution of Industrial Safety) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se sertifikat TC20104 og TC E4 1 Flammesikker: 4 20 ma / HART-modell: Transmitter: Ex d [ia] IIC T4x 20 ~ +60 C DC 20 42,4 V U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Sonde: Ex Ia IIC T4X FOUNDATION Fieldbus-modell: Transmitter: Ex d [ia] IIC T4X 20 ~ +60 C DC V U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Sonde: Ex ia IIC T4X Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 31

32 Hurtiginstallasjonsveiledning IECEx-sertifiseringer IECEx-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) De egensikre kretsene er ikke i stand til å motstå 500 V vekselstrøm-testen som spesifisert i IEC , paragraf Slag- og friksjonsfarer må overveies i henhold til EN , paragraf 8.1.2, når transmitteren og deler av antenner som er utsatt for tankens eksterne atmosfære, er laget av lettmetallegeringer og er av kategori EPL Ga. Ex ia-versjonen av modell 5300 FISCO-feltenhet kan leveres med en [Ex ib] FISCO-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for type Ex ia. E7 1 Flammesikkerhet: IECEx NEM X Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C < T a < +70 C 2 ) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 40 C < T a < +70 C 2 ) Um = 250 V Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I7, IG 1 egensikkerhet og FISCO-modell: IECEx NEM X Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C < T a < +60 C) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,5 W, C i =4,95 nf, L i =0 H FISCO-modell: U i = 17,5 Vdc, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. N7 1 Type n: Ex nanl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex n IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) IECEx NEM ma / HART-modell: U n = 42,4 V FOUNDATION Fieldbus-modell: U n = 32 V Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 3) +69 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 32

33 Hurtiginstallasjonsveiledning Andre sertifiseringer Overfyllingsbeskyttelse Sertifikatnr.: Z U1 TÜV-testet og godkjent av DIBt for overfyllingsbeskyttelse i henhold til de tyske WHG-bestemmelsene Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. Egnethet for tiltenkt bruk I samsvar med NAMUR NE 95, versjon Basic Principles of Homologation (Grunnleggende prinsipper for typegodkjenning). Mer informasjon om produktsertifikater finner du i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). 33

34 Hurtiginstallasjonsveiledning EU-samsvarserklæring Figur 1. EU-samsvarserklæring side 1 34

35 Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 2. EU-samsvarserklæring side 2 35

36 Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 3. EU-samsvarserklæring side 3 36

37 Hurtiginstallasjonsveiledning EU-samsvarserklæring Nr: 5300 Vi, Rosemount Tank Radar AB Box S GÖTEBORG Sverige erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Rosemount 5300 Series nivå- og grensesnitttransmitter Rosemount Tank Radar AB Box S GÖTEBORG Sverige som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i Den europeiske unions direktiver, inkludert tillegg, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. Ansvarlig for produktgodkjenning (tittel trykte bokstaver) Dajana Prastalo (navn trykte bokstaver) (utstedelsesdato) 37

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 5300 nivåtransmitter

Rosemount 5300 nivåtransmitter 00825-0110-4530, Rev GB Rosemount 5300 nivåtransmitter Bølgelederradar 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 5300-nivåtransmitteren. I Referansehåndboken

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Innledning 3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll

Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll Rosemount 5600-serien Rosemount 5600-serien Radarnivåtransmitter med HART - og Foundation -feltbussprotokoll Start Trinn : Montere transmitteren Trinn : Kople til ledninger og sette på spenning Trinn :

Detaljer

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2G Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok ENM 10 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 2 Innledning... 2 Sikkerhet...2 Sikkerhetsterminologi og symboler...2 Brukersikkerhet

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer