Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning , Rev EC Mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013"

Transkript

1 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning , Rev EC

2 Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om transmittere i Rosemount 5300-serien. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du ytterligere anvisninger. Håndboken og denne hurtigmonteringsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet on ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse retningslinjene for sikker montering og bruk, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Sørg for at transmitteren monteres av kvalifisert personell og i samsvar med gjeldende praksis. Bruk utstyret kun slik det er spesifisert i denne hurtigmonteringsveiledningen og i referansehåndboken. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Du skal ikke utføre annen service enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken, med mindre du har riktige kvalifikasjoner. Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Forsikre deg om at driftsomgivelsene til transmitteren er i overensstemmelse med de aktuelle spesifikasjonene for eksplosjonsfarlige områder. Se Produktsertifiseringer på side 25 i denne hurtigmonteringsveiledningen. Unngå antenning av brannfarlig eller eksplosjonsfarlig atmosfære, ved å kople fra strømforsyningen før det utføres service. Før en HART -, FOUNDATION Fieldbus- eller Modbus-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er monter i samsvar med retningslinjene for egensikker eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Unngå prosesslekkasjer ved kun å bruke O-ringer som er beregnet for forsegling med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Forsikre deg om at nettstrømforsyningen til Rosemount 5300 Series-transmitteren er slått av, og at forbindelser til eventuelle andre eksterne strømkilder er frakoplet eller slått av når du kopler til transmitterens ledninger. Sonder med ikke-ledende overflate Sonder dekket med plast og/eller med plastskiver kan, under visse ekstreme forhold, generere statisk elektrisitet som fører til antenningsfare. Derfor er det viktig å utføre nødvendige tiltak for å unngå statisk elektrisitet når sonden brukes i en potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning ADVARSEL Hvis det benyttes andre deler eller utføres andre reparasjoner enn de som er godkjent (med unntak av å skifte hele transmitterhodet eller sondeenheten), kan det sette sikkerheten i fare. Slik praksis er derfor forbudt. Uautoriserte produktendringer er strengt forbudt, da dette utilsiktet kan endre produktets ytelse på en uforutsigbar måte samt sette sikkerheten i fare. Uautoriserte endringer som påvirker beskaffenheten til sveisesteder og flenser, f.eks. ved å legge til ekstra perforeringer, vil svekke produktet og sette sikkerheten i fare. Utstyrsklassifiseringer og -sertifiseringer er ikke gyldige på produkter som har blitt skadet eller endret uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Emerson Process Management. All fortsatt bruk av produkter som er skadet eller har blitt modifisert uten skriftlig forhåndsgodkjenning, skjer ene og alene på kundens ansvar, og kunden må selv bære kostnader forbundet med dette. ADVARSEL Eliminer eventuell risiko for elektrostatisk utladning før transmitterhodet frakoples sonden. Under ekstreme forhold kan sonder generere så høy elektrostatisk lading at det kan utgjøre en antenningsfare. Under enhver monterings- eller vedlikeholdsoppgave må ansvarlig personell sikre at all risiko for elektrostatisk utlading er eliminert før sonden frakoples transmitterhodet. Innhold Trinn 1: Bekreft systemberedskapen Trinn 2: Montere transmitterhode/sonde Trinn 3: Kople til ledningene Trinn 4: Konfigurere Instrumenterte sikkerhetssystemer (kun 4 20 ma) Produktsertifiseringer

4 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 1: Bekreft systemberedskapen Bekreft kapabiliteten til HART-revisjonen Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte HART-kapabiliteten til disse systemene før transmitteren monteres. Ikke alle systemer klarer å kommunisere med protokollen HART-revisjon 7. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instrukser for hvordan du endrer HART-revisjon for din transmitter på Skift HART-revisjonsmodus på side 4. Bekreft korrekt enhetsdriver Bekreft at den nyeste enhetsdriveren (DD/DTM) er lastet inn på dine systemer for å sikre korrekt kommunikasjon. Last ned den nyeste enhetsdriveren fra Rosemount 5300 enhetsrevisjoner og -drivere Tabell 1 gir deg alle opplysningene du trenger for å sikre at du har korrekt enhetsdriver og dokumentasjon for din enhet. Tabell 1. Revisjoner og filer for Rosemount 5300-enheten Fastvareversjon 1 Finn enhetsdriveren HARTuniversalrevisjon Enhetsrevisjon 2 1. Fastvareversjonen er trykket på transmitterhodets merke, f. eks. SW 2E0. 2. Enhetsrevisjonen er trykket på transmitterhodets merke, f. eks. HART Dev Rev Det er mulig å velge HART-revisjon 5 eller 7. Skift HART-revisjonsmodus Gå gjennom instruksene Håndbokens dokumentnummer Gå gjennom funksjonaliteten Programvareendringer Se fotnote 3 for en oversikt 2F0 og nyere Rev EA 5 3 over endringer. 2A2 2D Rev DA Gjelder ikke Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HART-revisjon 7, vil transmittere i Rosemount 5300-serien laste inn en generisk meny med begrenset kapabilitet. Følgende fremgangsmåte vil skifte HART-revisjonsmodus fra den generiske menyen: 1. Manuelt oppsett > Enhetsinformasjon > Identifikasjon > Melding For å skifte til HART-revisjon 5, skriv: HART5 i meldingsfeltet For å skifte til HART-revisjon 7, skriv: HART7 i meldingsfeltet 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2: Montere transmitterhode/sonde Mutter Bolt Sonde Pakning Flens Tankflens Tankforbindelse med flens 1. Plasser en pakning over tankflensen. 2. Senk sonden med flens ned i tanken. 3. Stram til bolter og muttere med tilstrekkelig moment, avhengig av hvilken flens og pakning som brukes. 4. Løsne mutteren som fester huset til sonden, og roter huset til ønsket retning. 5. Trekk til mutteren. Mutter Adapter Sonde Tetningsmiddel på gjengene (NPT) eller Pakning (BSP/G) Gjenget tankkopling 1. Ved bruk av adaptere med BSP/G-gjenger skal det plasseres en pakning over tankens flens. 2. Senk sonden ned i tanken. 3. Monter adapteren i prosesskoplingen. 4. Løsne mutteren som fester huset til sonden, og roter huset til ønsket retning. 5. Trekk til mutteren. Tankflens/ prosesskopling MERK: Adaptere med NPT-gjenger og trykktette koplinger krever tetningsmiddel. Mutter Sonde Pakning Tank Transmitterhus Tri-Clamptankkopling Klemme Trekantkopling til tank 1. Plasser en pakning over tankflensen. 2. Senk transmitteren og sonden ned i tanken. 3. Fest Tri-Clamp til tanken med en klemme. 4. Løsne litt på mutteren som kopler transmitterhuset til sonden. 5. Roter transmitterhuset slik at kabelinnganger/display vender i ønsket retning. 6. Trekk til mutteren. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du detaljert informasjon om montering av transmitterhode/sonde. 5

6 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2 forts Transmitterhus Brakettmontering på vegg 1. Monter braketten direkte på veggen med egnede skruer. 2. Monter transmitteren med sonde på braketten og fest med de tre medfølgende skruene. Brakett Sonde U-bolter Transmitterhus Sonde Transmitterhus Brakett Vertikal montering Festebraketter Brakettmontering på rør 1. Sett de to U-boltene i hullene på braketten. Braketten har hull for både vertikal og horisontal rørmontering. 2. Sett festebrakettene på U-boltene og rundt røret. 3. Fest braketten til røret med de fire medfølgende mutterne. 4. Monter transmitter med sonde til braketten. Fest med de tre medfølgende skruene. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du ytterligere monteringsanvisninger. Sonde Horisontal montering 6

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 2 forts M50- mutter Eksternt hus 1. Løsne transmitterhodet fra sonden ved å skru ut M50-mutteren. For sikkerhetsinformasjon vedrørende elektrostatisk utlading: se relevant advarsel på side Monter sonden i tanken. U-bolt M6-skrue Brakett Festebraketter 3. Monter braketten til stangen. Påse at avstanden mellom sonden og braketten ikke overskrider lengden på den eksterne tilkoplingen. Sett de to U-boltene i hullene på braketten. Braketten er utstyrt med flere hull for både vertikal og horisontal rørmontering. Sett klembrakettene på U-boltene og rundt røret. Bruk de medfølgende mutterne og fest braketten på røret. 4. Fest husets støtte til braketten med M6-skruene. Skruene skrus gjennom øvre del av monteringsbraketten og inn i husets støtte. M50- mutter 5. Monter sondehuset på sonden. Påse at M50-mutteren strammes tilstrekkelig. 6. Monter transmitterhodet til husets støtte. Påse at M50-mutteren strammes tilstrekkelig. 7

8 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3: Kople til ledningene Kravene til ledningstilkopling og strømforsyning kan variere fra én sertifiseringstype til en annen. Som ved alle FOUNDATION fieldbus-krav, kreves regulert strømforsyning og avslutningsmotstand for at utstyret skal fungere korrekt. Det anbefales å bruke skjermede, snodde ledningspar (18 12 AWG) som er tilpasset spenningsforsyningen og eventuelt godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Elektrisk informasjon (f.eks. strømforsyning) finner du på skjemaene og tegningene for HART, Modbus og FOUNDATION Fieldbus på de følgende sidene. MERK: Unngå å føre instrumentkabler sammen med strømkabler i kabelbrett eller nært tungt elektrisk utstyr. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes nært og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset er tilkoplet gjennom hele segmentet koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Jording Ved tilkopling av transmittere må jordingen utføres slik at: Sløyfen er jordet ved spenningsforsyningen. Når transmittere monteres i metalltanker, må det være en metall-til-metall-kopling mellom enheten og tanken. Hvis tanken ikke er av metall må huset ha en jording som er separat fra strømforsyningens jording. Den eksterne jordingsklemmen kan benyttes til dette formålet. Hvis tanken er katodebeskyttet, må huset ha en jording som er separat fra katodebeskyttelsens jording. Bruk den eksterne jordingsklemmen til dette formålet. Ved bruk av rekkeklemme med transient beskyttelse må separat jordingsledning og signalledning benyttes. Bruk den eksterne jordingsklemmen. Forsikre deg om at jordingen (inkl. egensikker jording i klemmerommet) er i samsvar med sertifiseringen for eksplosjonsfarlige områder og nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Den mest effektive metoden for jording av transmitterhuset er en direkte forbindelse til jord med minimal motstand (< 1 Ω). MERK: Det kan være det ikke er tilstrekkelig å jorde transmitterhuset ved hjelp av den gjengede kabelrørforbindelsen. Rekkeklemmen med transient beskyttelse gir ikke transient beskyttelse med mindre transmitterhuset er tilstrekkelig jordet. Bruk retningslinjene ovenfor når du skal jorde transmitterhuset. Plasser ikke jordingsledningen for transientbeskyttelse sammen med signalledningen, ettersom jordingsledningen kan føre for mye strøm ved et eventuelt lynnedslag. 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Kople til transmitteren 1. Kontroller at strømforsyningen er frakoplet. 2. Fjern dekslet over rekkeklemmen (se illustrasjonen nedenfor). 3. Trekk kabelen gjennom kabelmuffen/kabelrøret. Ved eksplosjonssikre/ flammesikre installasjoner skal det kun brukes kabelmuffer eller kabelinnganger som er sertifisert for eksplosjonssikkerhet/flammesikkerhet. Monter ledningene med en dryppsløyfe, der nedre del av sløyfen er lavere enn kabelen/kabelinngangen. 4. Kople til ledningene i henhold til illustrasjonene på de neste sidene. 5. Bruk den vedlagte metallpluggen til å tette ubrukte porter. 6. Stram kabelmuffen. 7. Fest dekslet og sørg for at det er fullstendig innkoplet slik at det tilfredsstiller kravene til eksplosjonssikkerhet (adapter kreves hvis det brukes M20-muffer). Ved ATEX-, IECEx-, NEPSI-, INMETRO- og TIIS-installasjoner skal dekslet låses med låseskruen. 8. Kople til strømforsyningen. MERK: Bruk PTFE-teip eller annet tetningsmiddel på NPT-gjengene i kabelinngangene. Rekkeklemme Deksel over rekkeklemmen Signal- og strømforsyningsklemmer Ekstern jordingsskrue Kabelinngang, ½" NPT 14- eller M20x1,5-adapter Fjern de oransje, beskyttende plastpluggene som brukes under transport. Forsegl eventuelle ubrukte porter med den medfølgende metallpluggen. Kabelinngang, ½" NPT 14- eller M20x1,5-adapter Intern jordingsskrue Låseskrue 9

10 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts HART-kommunikasjon Rosemount 5300 Series-transmitteren bruker strømforsyning på 16 42,4 V likestrøm (16 30 V likestrøm ved egensikre applikasjoner; 20 42,4 V likestrøm ved eksplosjonssikre/flammesikre applikasjoner og i gnistfrie/energibegrensede applikasjoner). Alle konfigurasjonsverktøy for HART-kommunikasjon, som feltkommunikatoren og Rosemount Radar Master, krever en belastningsmotstand (R L ) på minst 250 Ω i sløyfen for å fungere riktig (se skjemaene nedenfor). Ikke-egensikker strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Belastningsmotstand 250 Ω MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. Egensikker strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning R L =250 Ω Godkjent egensikker barriere IS-parameterne finner du i kapittelet Produktsertifiseringer. 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Type n-godkjenninger: gnistfri/energibegrenset strømforsyning PC HARTmodem Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Belastningsmotstand 250 Ω HART: U n = 42,4 V Rekkeklemme med transient beskyttelse HARTmodem Strømforsyning PC Symbol for transientbeskyttelse Belastningsmotstand 250 Ω Feltkommunikator Rosemount 5300 Series-transmitter HART: U n = 42,4 V 11

12 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Belastningsgrenser Feltkommunikatoren krever en belastningsmotstand på minst 250 Ω i sløyfen for å fungere riktig. Maks. belastningsmotstand finner du i skjemaene nedenfor. Ufarlige installasjoner og gnistfri/energibegrenset strømforsyning Eksplosjonssikre/flammesikre (Ex d) installasjoner Driftsområde Driftsområde R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning Egensikre installasjoner R(Ω): Maks. belastningsmotstand U E (V): Ekstern strømforsyning MERK: For flammesikre/eksplosjonssikre installasjoner gjelder diagrammet kun hvis HART-belastningsmotstanden er på +-siden og -siden er jordet. Ellers er belastningsmotstandsverdien begrenset til 435 Ω. MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts FOUNDATION fieldbus Rosemount 5300 Series-transmitteren, FOUNDATION Fieldbus-versjonen, bruker strømforsyning på 9 32 V likestrøm (9 30 V likestrøm ved egensikre applikasjoner og V likestrøm ved eksplosjonssikre/flammesikre applikasjoner og i gnistfrie/energibegrensede applikasjoner). FISCO, egensikre applikasjoner: 9 17,5 V likestrøm. Ikke-egensikker strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Feltkommunikator PC MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. Egensikker strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Godkjent egensikker barriere Strømforsyning Feltkommunikator Fieldbusmodem Fieldbusmodem PC IS-parameterne finner du i kapittelet Produktsertifiseringer. 13

14 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 3 forts Type n-godkjenninger: gnistfri/energibegrenset strømforsyning Rosemount 5300 Series-transmitter Strømforsyning Feltkommunikator Fieldbusmodem PC RS-485 med Modbus-kommunikasjon 5300 Series-transmitterversjonen med RS-485 og Modbus-kommunikasjon drives ved bruk av en strømkilde på 8 30 V likestrøm (maks. grenseytelse). Du finner mer informasjon i håndboksupplementet for Rosemount 5300/5400 Series med HART-til-Modbus-konvertering (dokumentnr ). Strømforbruk: < 0,5 W (med HART-adresse = 1) < 1,2 W (inkl. fire HART-slaver) 120 Ω Hvis den er den siste transmitteren på bussen, må du kople til 120 Ω avslutningsmotstanden. verter HART HART to Modbus Converter MB MA MODBUS (RS-485) - - POWER + MB MA MODBUS (RS-485) - HART + Ambients > 60 ºC HART Use wiring rated for min 90 ºC + Strømforsyning 120Ω RS-485-buss A B 120Ω MERK: Rosemount 5300 Series-transmittere med flammesikker/eksplosjonssikker utgang har en innebygd barriere, så en ekstern barriere er ikke nødvendig. 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Trinn 4: Konfigurere MERK: Hvis transmitteren er forhåndskonfigurert på fabrikken, er det ikke nødvendig å utføre dette trinnet med mindre du ønsker å verifisere/endre innstillingene. Grunnleggende konfigurasjon kan enkelt utføres enten med Rosemount Radar Master, en feltkommunikator, AMS Suite, DeltaV eller et annet DD-kompatibelt vertssystem. For avanserte konfigurasjonsfunksjoner anbefales Rosemount Radar Master. Veiledet oppsett av Rosemount Radar Master inkluderer en veiviser for grunnleggende konfigurasjon samt utstyrsspesifikt oppsett, som i de fleste tilfeller er tilstrekkelig. Ytterligere konfigurasjonsvalg kan foretas ved bruk av oppsettsfunksjonene som beskrives i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Konfigurasjon med veiledet oppsett av Rosemount Radar Master beskrives på de følgende sidene. De aktuelle hurtigtastsekvensene for feltkommunikatoren og FOUNDATION Fieldbus-parameterne er oppgitt. Du kan få hjelp ved å velge alternativet Contents (Innhold) på menyen Help (Hjelp). I de fleste vinduer kan du også få hjelp ved å trykke på knappen Help (Hjelp). Konfigurasjonsanvisningene i denne hurtigmonteringsveiledningen dekker standardinstallasjoner. For mer kompliserte situasjoner (f.eks. grensesnittapplikasjoner eller installasjoner som har forstyrrende elementer innenfor radarstrålen osv.) vises det til referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Installere programvaren for Rosemount Radar Master Slik installeres programvaren for Rosemount Radar Master: 1. Sett installerings-cd-en i CD-ROM-stasjonen. 2. Følg anvisningene. Hvis installeringsprogrammet ikke starter automatisk, skal du kjøre Setup.exe fra CD-en. 15

16 Hurtiginstallasjonsveiledning Konfigurasjon ved bruk av programvaren for Rosemount Radar Master 1. Start Rosemount Radar Master (Programs > Rosemount > Rosemount Radar Master). 2. Kople til ønsket transmitter. Når transmitteren er tilkoplet, åpnes vinduet Guided Setup (Veiledet oppsett) automatisk. Kjør veiviseren 3. Klikk på knappen Run Wizard for guided setup (Kjør veiviser for veiledet oppsett). Følg anvisningene for grunnleggende konfigurasjon, og du vil bli veiledet gjennom en kort innstalleringsprosedyre for transmitteren. 4. Det første vinduet i konfigurasjonsveiviseren viser generell informasjon, som Device Model (Utstyrsmodell) (5301/5302/5303), serienummer, Probe Type (Sondetype), Probe Length (Sondelengde), kommunikasjonsprotokoll og utstyrsadresse. Kontroller at informasjonen stemmer med bestillingsinformasjonen. Klikk på Next (Neste). 5. I vinduet General (Generelt) kan du legge inn Tag (Tagg), Message (Melding) 1, Descriptor (Deskriptor) 1 og Date (Dato) 1. Denne informasjonen kreves ikke for å bruke transmitteren, og kan utelates. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 2, 1]. Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Probe (sonde) åpnes. 1) Kun for HART-kommunikasjon. 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning 6. Bekreft at vinduet Probe (sonde) viser riktige parametere. Parameterne konfigureres normalt på fabrikken, men de kan endres, for eksempel hvis sonden kuttes ved anlegget, eller hvis det er ønskelig å blokkere ut forstyrrende elementer i nærsonen (Hold Off Distance (Begrensningsavstand) / Upper Null Zone (Øvre nullsone (UNZ)). Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 2]. FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > PROBE_TYPE TRANSDUCER_1100 > PROBE_LENGTH TRANSDUCER_1100 > GEOM_HOLD_OFF_DIST Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Geometry (Geometri) åpnes. 7. Legg inn Tank Height (Tankhøyde), som er avstanden fra øvre referansepunkt til nedre referansepunkt (bunnen av tanken på bildet ovenfor), og sørg for å angi så nøyaktig verdi som mulig. Under Konfigurasjon i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Velg Mounting Type (monteringstype). Velg Diameter hvis monteringstypen er Nozzle (Dyse) eller Pipe/Chamber (Rør/kammer). Velg Nozzle Height (translation) hvis monteringstypen er dyse. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 3] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > GEOM_TANK_HEIGHT TRANSDUCER_1100 > MOUNTING_TYPE TRANSDUCER_1100 > PIPE_DIAMETER TRANSDUCER_1100 > NOZZLE_HEIGHT 17

18 Hurtiginstallasjonsveiledning Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Tank Environment (Tankmiljø) åpnes. 8. Velg Measurement Mode (Målingsmodus) i vinduet Environment (Miljø). Hvis overflaten beveger seg opp eller ned med hastigheter på over 40 mm/s (1.5 in./s), skal du også krysse av i boksen Rapid Level Changes (hurtige nivåendringer). Legg inn Upper Product Dielectric Constant (Dielektrisk konstant for øvre produkt) (du finner ikoner for hjelpefunksjoner til høyre). Det er viktig at verdien for dielektrisk konstant er eksakt for målingsmodusene Interface Level with Submerged Probe (Grensesnittnivå med nedsenket sonde) og Product and Interface measurement (Produkt- og grensesnittmålinger). I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 4] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1100 > MEAS_MODE TRANSDUCER_1100 > PRODUCT_DIELEC_RANGE TRANSDUCER_1100 > UPPER_PRODUCT_DC TRANSDUCER_1100 > ENV_ENVIRONMENT Klikk på Next (Neste), og følgende vindu for Volume (Volum) åpnes. 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning 9. Hvis det er ønskelig med volumberegning, skal du velge en forhåndsdefinert Volume Calculation Method (Volumberegningsmetode) og tankdimensjoner basert på en tankform som tilsvarer den aktuelle tanken. Velg Strapping Table (Strappingstabell) hvis den faktiske tanken ikke tilsvarer noen av de forhåndsdefinerte tankformene, eller hvis du ønsker høy nøyaktighet på volummålingen. Velg None (Ingen) hvis det ikke er ønskelig med kalkulering av volum. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 5] FOUNDATION Fieldbus-parametere: TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_CALC_METHOD TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_DIAMETER TRANSDUCER_1300 > VOL_IDEAL_LENGTH TRANSDUCER_1300 > VOL_VOLUME_OFFSET Klikk på Next (neste), og følgende vindu for Analog Output (analog utgang) åpnes. MERK: 4 20 ma-området må ikke omfatte øvre overgangssone, nedre overgangssone eller øvre nullsone. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. 10. Dette trinnet gjelder ikke for FOUNDATION Fieldbus. Parameterne legges i stedet inn i AI-blokken. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 6] For HART-kommunikasjon velger du Primary Variable (Primærvariabel), PV. Spesifiser analogt utgangsområde ved å stille inn Upper Range Value (Øvre områdeverdi) (20 ma) og Lower Range Value (Nedre områdeverdi) (4 ma) til de ønskede tilvarende verdiene. Alarm Mode (alarmmodus) spesifiserer utgangstilstanden når en målingsfeil oppstår. Velg mellom følgende: High (Høy): 21,75 ma (standard) eller 22,5 ma (Namur) Low (Lav): 3,75 ma (standard) eller 3,6 ma (Namur) Freeze (Frys): utgangsstrømmen settes til den siste gyldige verdien på det tidspunktet feilen oppsto. Klikk på Next (Neste). 19

20 Hurtiginstallasjonsveiledning 11. Fortsett med trinn 2 til 5 i vinduet Guided Setup (Veiledet oppsett): Trinn 2: Det kan hende du vil bli rådet til å utføre ytterligere konfigurasjoner hvis du benytter utstyrsspesifikt oppsett. Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [2, 1, 7, 2]. Trinn 3: Start utstyret på nytt for å være sikker på at alle konfigurasjonsendringer er riktig aktivert. Trinn 4: Vis sanntidsverdier fra enheten for å bekrefte at transmitteren fungerer riktig. Trinn 5: Lag en fullstendig sikkerhetskopi av enheten. 12. Grunnleggende konfigurasjon med RadarMaster-veiviseren er nå fullført. Fortsett med utstyrsspesifikt oppsett for å se hvilke tilleggskonfigurasjoner som er nødvendige. Det kan være nødvendig å kalibrere dampkompensasjon (for oppsett av sondesluttprojeksjon) eller utføre en trim nær sonen, avhengig av utstyrstype, applikasjon og tilgjengelige funksjoner. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Trinn 1: Kjør veiviseren Trinn 2: Utstyrsspesifikt oppsett Trinn 3: Start enheten på nytt Trinn 4: Se sanntidsverdier fra enheten Trinn 5: Lag en fullstendig sikkerhetskopi av enheten I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du informasjon om Signal Quality Metrics (Signalkvalitetsmetrikk) og ytterligere konfigurasjon. Oppsett Modbus-kommunikasjonsparametere For transmittere med Modbus må du gjøre følgende for å konfigurere kommunikasjonsparameterne: 1. I menyen Setup (Oppsett) skal du velge General (Generelt). Følgende vindu kommer opp. 2. Velg fanen Communication (kommunikasjon). 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning 3. Klikk på Modbus Setup (modbus-oppsett). 4. Angi de ønskede kommunikasjonsinnstillingene for Modbus. Instrumenterte sikkerhetssystemer (kun 4 20 ma) Følgende del gjelder alternativet Rosemount 5300 Prior-Use (spesialsertifisering: QS). Ytterligere informasjon om instrumenterte sikkerhetssystemer er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Håndboken får du ved å kontakte en representant fra Emerson Process Management eller ved å laste den ned i elektronisk format fra at Slik identifiserer du en 5300 Prior-Use-transmitter: Verifiser at det er en QS-angivelse i modellnummeret (på etiketten festet til utsiden av transmitterhodet), eller Håndholdt HART-kommunikator: Hurtigtastsekvens [1, 7, 8]. Kontroller at Prior-Use-sikkerhetsenheten er PÅ, eller Åpne Rosemount Radar Master, høyreklikk på enheten og velg Properties (Egenskaper). Kontroller at Safety Device (QS-alternativet) finnes. Montering Enheten skal være montert og konfigurert som nivåregistrerende utstyr i henhold til produsentens anvisninger. Materialene må være kompatible med prosessforholdene og prosessvæskene. Det kreves ingen spesiell montering i tillegg til den standard monteringspraksis som beskrives i dette dokumentet. Du finner informasjon om miljøbegrensninger i tillegg A i referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnr ): Referansedata. Sløyfen må utformes slik at klemmespenningen ikke faller under minste inngangsspenning (se verdiene i Tabell 2) når transmitterutgangen er 22,5 ma. Tabell 2. Minste inngangsspenning (U i ) ved ulike strømstyrker Godkjenning for farlige installasjoner Ufarlige installasjoner og egensikre installasjoner Eksplosjonssikre / flammesikre installasjoner Strøm 3,60 ma 3,75 ma 21,75 ma 22,50 ma Minste inngangsspenning (U I ) 16 V likestrøm 16 V likestrøm 11 V likestrøm 11 V likestrøm 20 V likestrøm 20 V likestrøm 15,5 V likestrøm 15,5 V likestrøm 21

22 Hurtiginstallasjonsveiledning Konfigurasjon Bruk en HART-tilpasset master, for eksempel Rosemount RadarMaster eller en feltkommunikator, for å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen på Rosemount 5300 Series. En fullstendig gjennomgang av konfigurasjonsmetodene er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). MERK: Rosemount 5300 Series-transmitteren er ikke sikkerhetsklassifisert under vedlikeholdsarbeid, konfigurasjonsendringer, multidrop, sløyfetest eller andre operasjoner som påvirker sikkerhetsfunksjonen. Andre metoder må benyttes for å sikre prosessikkerhet under slike operasjoner. Demping Brukerjustert demping påvirker transmitterens evne til å reagere på prosessendringer. Dempingsverdien + reaksjonstiden må derfor ikke overskride sløyfens sikkerhetskrav. Alarm- og metningsnivå DCS eller sikkerhetslogikkløser må konfigureres for å kunne håndtere både High (Høy) alarm og Low (Lav) alarm. De tre tilgjengelige alarmnivåene og deres driftsverdier finner du i Tabell 3. 1 Tabell 3. Alarmnivåer og driftsverdier Rosemount-alarmnivå Vanlig drift 3,75 ma 1 3,9 ma lav metning 4 ma 20 ma 21,75 ma 2 Namur-alarmnivå 20,8 ma høy metning Vanlig drift 3,6 ma 1 4 ma 20 ma 22,5 ma 2 3,8 ma lav metning 20,5 ma høy metning 1. Transmittersvikt, maskinvare- eller programvarealarm i lav stilling. 2. Transmittersvikt, maskinvare- eller programvarealarm i høy stilling. 1) I visse tilfeller vil transmitteren ikke gå inn i brukerdefinert alarmtilstand. Eksempel: Ved kortslutning går transmitteren inn i tilstanden High Alarm (Høy alarm) selv om Low Alarm (Lav alarm) er konfigurert. 22

23 Hurtiginstallasjonsveiledning Det antas at strømutgangssignalet mates til et analogt inngangskort, med sikkerhetsintegritetsnivå 2 (SIL2), på en sikkerhetslogikkløser. Anvisninger om innstilling av alarmnivåer finner du i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ), i delen Analog utgang (HART). MERK: De eneste alarmmodusene som kan benyttes for sikkerhetsfunksjonen, er High (Høy) og Low (Lav). Ikke velg Freeze Current (Frys strøm), da dette vil medføre at feil ikke meldes i strømsløyfen. Skrivebeskyttelse Rosemount 5300-transmitteren kan beskyttes mot utilsiktede konfigurasjonsendringer med en passordfunksjon. Det anbefales å bruke skrivebeskyttelse, som beskrevet i delen Skrivebeskytte en transmitter i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). Stedsgodkjenning Etter montering og konfigurering må du kontrollere at transmitteren fungerer riktig. Det anbefales å utføre en stedsgodkjenningstest. Funksjonstesten som er beskrevet i denne delen, kan brukes til dette. Bruk og vedlikehold Prior-Use-alternativet for Rosemount 5300-serien må testes jevnlig for å bekrefte at beskyttelsesfunksjonene for overfylling og tom tank fører til riktig systemreaksjon. Følgende funksjonstest anbefales. Hvis det oppdages en feil i sikkerhetsfunksjonene, må målesystemet tas ut av bruk og prosessen holdes i sikker tilstand ved bruk av andre metoder. Funksjonstestresultater og korrigerende tiltak må dokumenteres på Hvor ofte funksjonstesten kjøres, avhenger av transmitterens konfigurasjon og prosessmiljøet. Mer informasjon finner du i referansehåndboken og FMEDA-rapporten (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis feilmoduser, effekter og diagnostisk analyse). Funksjonstest Denne testen avdekker omtrent 95 % av mulige DU-feil (Dangerous Undetected farlige uregistrerte) for transmitteren og sondeelementet, som ikke registreres av transmitterens automatiske diagnostikk. I referansehåndboken for Rosemount 5300 (dokumentnr ) finner du ytterligere informasjon og anvisninger. Før denne testen må ekkokurven undersøkes, for å sikre at målingene ikke påvirkes av forstyrrende ekko i tanken. Nødvendig utstyr: Feltkommunikator og ma-måler. 1. Omgå logikkløseren eller bruk andre metoder for å unngå feilaktige resultater. 2. Deaktiver skrivebeskyttelsen hvis den er aktivert. 3. Bruk sløyfetesten og legg inn ma-verdien som tilsvarer utgangsstrøm for høy alarm. Bruk referansemåleren for å bekrefte at den analoge 23

24 Hurtiginstallasjonsveiledning utgangsstrømmen tilsvarer den angitte verdien. Dette trinnet tester for samsvarsspenningsproblemer, som lav inngangsspenning på strøm til sløyfen eller økt ledningsmotstand. MERK: Bruke den håndholdte HART-kommunikatoren: Hurtigtastsekvens [2, 4, 1, 4] for å utføre en sløyfetest. I referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. 4. Bruk sløyfetesten og legg inn ma-verdien som tilsvarer utgangsstrøm for lav alarm. Bruk referansemåleren for å bekrefte at den analoge utgangsstrømmen tilsvarer den angitte verdien. Dette trinnet tester om det er mulige hvilestrømsrelaterte feil. 5. Utfør en topunkts kalibreringskontroll av transmitteren ved å anvende nivået på to punkter på sonden innenfor måleområdet 1. Kontroller at utgangsstrømmen tilsvarer nivåinngangsverdiene, ved bruk av en kjent referansemåling. Dette trinnet verifiserer at den analoge utgangen er riktig for driftsområdet, og at primærvariabelen er riktig konfigurert. 6. Aktiver skrivebeskyttelsen. 7. Tilbakestill sløyfen til full drift. 8. Tilbakestill sikkerhetslogikkløseren og gjenopprett normal drift. 9. Dokumenter testresultatene for fremtidig referanse. Inspeksjon Visuell inspeksjon Det anbefales å kontrollere sonden med tanke på mulige avleiringer eller forurensning. Spesialverktøy Ikke nødvendig. Produktreparasjon Alle feil som påvises ved transmitterdiagnosen eller funksjonstesten, må rapporteres. Tilbakemelding kan sendes elektronisk til (Contact Us). Rosemount 5300 Series kan repareres ved komplett utskifting av transmitterhode. Ta kontakt med den lokale Emerson Process Management-representanten for å gjøre denne utskiftingen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnr ). 1) For best ytelse skal du bruke områdepunktene 4 20 ma som kalibreringspunkter. 24

25 Hurtiginstallasjonsveiledning Referanser Spesifikasjoner Rosemount 5300 må driftes i samsvar med funksjons- og ytelsesspesifikasjonene i tillegg A i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ): Referansedata. Feilratedata FMEDA-rapporten omfatter beregninger av feilrater og vanlige betafaktorårsaker. Rapporten kan leses i sin helhet på Systemets brukstid Påviste feilrater for elektriske komponenter gjelder innenfor systemets brukstid, som skal bestemmes ut fra erfaring. I henhold til IEC , , merknad 3, ligger brukstiden ofte innenfor et område på 8 12 år for transmittere. Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæringen finner du på side 34. Den siste versjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) Rosemount 5300 Series har blitt evaluert av en tredjepart, Exida, opp mot maskinvarekravene i henhold til IEC Med grunnlag i en FMEDA-rapport (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis feilmoduser, effekter og diagnostiske analyser) med en SFF (Safe Failure Fraction andel sikre feil) på over 90 %, er 5300 egnet for SIS i henhold til Prior Use-metodologien. Ytterligere informasjon finner du på: Bruk alternativkode QS for å bestille sertifikatet med FMEDA-data. 25

26 Hurtiginstallasjonsveiledning Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM)-godkjenninger Prosjekt-ID: Spesielle betingelser for bruk: ADVARSEL: Mulig risiko for elektrostatisk utlading huset er laget av plast. For å forhindre risiko for elektrostatisk gnistdannelse skal plastoverflaten rengjøres kun ved bruk av en fuktig klut. ADVARSEL: Utstyrshuset inneholder aluminium og anses å utgjøre en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt eller friksjon. E5 1 Eksplosjonssikker: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Med egensikre forbindelser til klasse I/II/III, divisjon 1, gruppe B, C, D, E, F og G. Temp. kode T4 Omgivelsestemperaturbegrensninger: 50 C til +70 C 2. Forsegling kreves ikke. Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I5, IE 1 Egensikkerhet og FISCO-modell: Egensikker for klasse I/II/III, divisjon 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G, klasse I, sone 0, AEx ia IIC T4, ved montering i henhold til kontrolltegningen: Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D, F og G; Egnet for klasse II, III, divisjon 2, gruppe F og G; 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. Maks. drift: 42,4 V, 25 ma FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,3 W, C i =0 nf, L i =0 H. Maks. drift: 32 V, 25 ma FISCO-modell: U i =17,5 V, I i =380 ma, P i =5,32 W, L i =C i =0. Temp. kode T4 Omgivelsestemperaturbegrensninger: 50 C til +70 C 2 Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 26

27 Hurtiginstallasjonsveiledning Canadian Standards Association (CSA)-godkjenninger Sertifikat: Produktalternativer som bærer merket Dual Seal, innfrir kravene til dobbelt forsegling i ANSI/ISA Tegn på defekt dobbel forsegling Brudd på den sekundære forseglingen merkes ved produktlekkasje fra antenneventilene. Lekkasjen vil kunne ses og/eller høres fra transmitterhodets gjenger. Vedlikehold av dobbel forsegling Det kreves ikke vedlikehold. Verifiser riktig drift ved å holde lekkasjebanen fri for is og urenheter. ADVARSEL: Utskifting av komponenter kan gå ut over egensikkerheten. E6 1 Eksplosjonssikker med interne, egensikre kretser [Exia] Klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F og G; Klasse III, divisjon 1 Temperaturkode T4. Omgivelsestemperaturgrenser 50 C til +70 C 2 Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I6, IF 1 Egensikker Exia: Klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode T ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,3 W, C i =0 nf, L i =0 H. FISCO-modell: U i =17,5 V, I i =380 ma, P i =5,32 W, L i =C i =0. Kontrolltegning: Omgivelsestemperaturgrenser 50 C til +70 C 2. Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. Europeiske sertifiseringer ATEX-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) De egensikre kretsene er ikke i stand til å motstå 500 V vekselstrøm-testen som spesifisert i IEC , paragraf Slag- og friksjonsfarer må overveies i henhold til EN , paragraf 8.1.2, når transmitteren og deler av antenner som er utsatt for tankens eksterne atmosfære, er laget av lettmetallegeringer og er av kategori II 1G EPL Ga. Ex ia-versjonen av modell 5300 FISCO-feltenhet kan leveres med en [Ex ib] FISCO-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for type Ex ia. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 27

28 Hurtiginstallasjonsveiledning E1 1 Flammesikker: Nemko 04ATEX1073X II 1/2 G T4 II 1D T79 C 2 Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C < T a < +70 C 3 ) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 40 C < T a < +70 C 3 ) Um = 250 V Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I1, IA 1 Egensikkerhet og FISCO-modell: Nemko 04ATEX1073X II 1 G T4 eller II 1/2 G T4 II 1 D T79 C 2 Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C < T a < +60 C) Ex ta IIIC T79 C 2 ( 50 C < T a < +70 C 3 ) 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H. FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,5 W, C i =4,95 nf, L i =0 H. FISCO-modell: U i = 17,5 Vdc, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh. Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. N1 1 Type n: II 3G Ex nanl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) II 3G Ex nl IIC T4 Gc ( 50 C < T a < +70 C 3 ) Nemko 10ATEX ma / HART-modell: U n = 42,4 V FOUNDATION Fieldbus-modell: U n = 32 V Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. Brasilianske sertifiseringer INMETRO-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) Bokstaven X i sertifikatnummeret angir følgende spesialforutsetning(er) for sikker bruk: For modell 530xFxxxxxxxxxE1..., 530xFxxxxxxxxxKA..., 530xFxxxxxxxxxKB... eller 530xFxxxxxxxxxKC... og når sondeområdet krever en EPL Ga, må monteringen av transmitteren på prosessveggen skje på en måte som oppfyller minimumskravet til beskyttelse, IP67, i koplingen, i samsvar med forskriften ABNT NBR IEC Den egensikre kretsen besto ikke de dielektriske stivhetstestene med 500 V likestrøm som spesifisert i paragraf i forskriften IEC ) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +69 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 3) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 28

29 Hurtiginstallasjonsveiledning Sonder som er dekket med plast eller plastskiver må ha et ikke-ledende område som ikke overskrider maksimalt tillatt område for MC-gruppen, som er 4 cm 2. Derfor er det viktig at brukeren utfører nødvendige tiltak for å unngå statisk elektrisitet når en antenne brukes i en potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. Dette utstyret inneholder lettmetaller. Utstyret må monteres på en måte som gjør at faren for sammenstøt eller friksjon med andre metallflater elimineres. Ex ia-versjonen av feltenheten av modell FISCO 5300 kan leveres med en FISCO [Ex ib]-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for Ex ia-modellen. Sertifikat: NCC 4205/07X Standarder: ABNT NBR IEC: :2008/2010, :2009, :2009, :2008 IEC :2008 E2 1 Flammesikker: 4 20 ma / HART-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C < T a < +70 C U m : 250 V FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T69 C 40 C < T a < +60 C U m : 250 V MODBUS-modell: Ex d ia IIC T4 Gb/Ga Ex ta IIIC T79 C 40 C < T a < +70 C U m : 250 V I2 1 Egensikker: 4 20 ma / HART-modell: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T79 C 50 C < T a < +70 C U i : 30 V, I i : 130 ma, P i : 1,0 W, L i : 0 μh, C i : 7,26 nf FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T69 C 50 C < T a < +60 C U i : 30 V, I i : 300 ma, P i : 1,5 W, L i : 0 μh, C i : 4,95 nf Kontrolltegning: ) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 29

30 Hurtiginstallasjonsveiledning IB 1 FISCO-modell: FISCO-feltenhet Ex ia IIC T4 Ga Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb Ex ta IIIC T69 C 50 C < T a < +60 C U i : 17,5 V, I i : 380 ma, P i : 5,32 W, L i : <1 μh, C i : 4,95 nf Kontrolltegning: Kinesiske sertifiseringer NEPSI-godkjenninger (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se sertifikat GYJ X og GYJ X. E3 1 Flammesikker: HART-modell: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex d ia IIC T4 ( 40 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I3 1 Egensikker: HART-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) DIP A20 T A 79 C 4 20 ma / HART-modell: U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. IC 1 FOUNDATION Fieldbus FISCO-modell: Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) DIP A20 T A 69 C U i = 17,5 V, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 0,1 μh N3 Type n: HART-modell: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C) U i = 30 V, I i = 130 ma, P i = 1,0 W, C i = 7,26 nf, L i = 0 μh FOUNDATION Fieldbus-modell: Ex nl IIC T4 ( 50 C < T a < +60 C) U i = 30 V, I i = 300 ma, P i = 1,5 W, C i = 4,95 nf, L i = 0 μh 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 30

31 Hurtiginstallasjonsveiledning Japanske sertifiseringer TIIS-godkjenning (Technology Institution of Industrial Safety) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se sertifikat TC20104 og TC E4 1 Flammesikker: 4 20 ma / HART-modell: Transmitter: Ex d [ia] IIC T4x 20 ~ +60 C DC 20 42,4 V U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Sonde: Ex Ia IIC T4X FOUNDATION Fieldbus-modell: Transmitter: Ex d [ia] IIC T4X 20 ~ +60 C DC V U m = 250 V U o = 22,2 V I o = 177,5 ma P o = 0,985 W Sonde: Ex ia IIC T4X Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 31

32 Hurtiginstallasjonsveiledning IECEx-sertifiseringer IECEx-godkjenninger Spesielle betingelser for sikker bruk (X) De egensikre kretsene er ikke i stand til å motstå 500 V vekselstrøm-testen som spesifisert i IEC , paragraf Slag- og friksjonsfarer må overveies i henhold til EN , paragraf 8.1.2, når transmitteren og deler av antenner som er utsatt for tankens eksterne atmosfære, er laget av lettmetallegeringer og er av kategori EPL Ga. Ex ia-versjonen av modell 5300 FISCO-feltenhet kan leveres med en [Ex ib] FISCO-strømforsyningsenhet når strømforsyningen er sertifisert med tre separate strømbegrensningsenheter og spenningsbegrensningen innfrir kravene for type Ex ia. E7 1 Flammesikkerhet: IECEx NEM X Ex ia/db ia IIC T4 Ga/Gb ( 40 C < T a < +70 C 2 ) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 40 C < T a < +70 C 2 ) Um = 250 V Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og Modbus. I7, IG 1 egensikkerhet og FISCO-modell: IECEx NEM X Ex ia IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb ( 50 C < T a < +60 C) Ex ta IIIC T 79 C 3 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) 4 20 ma / HART-modell: U i =30 Vdc, I i =130 ma, P i =1,0 W, C i =7,26 nf, L i =0 H FOUNDATION Fieldbus-modell: U i =30 Vdc, I i =300 ma, P i =1,5 W, C i =4,95 nf, L i =0 H FISCO-modell: U i = 17,5 Vdc, I i = 380 ma, P i = 5,32 W, C i = 4,95 nf, L i < 1 μh Kontrolltegning: Godkjenning gyldig for alternativene HART, FOUNDATION Fieldbus og FISCO. N7 1 Type n: Ex nanl IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) Ex n IIC T4 ( 50 C < T a < +70 C 2 ) IECEx NEM ma / HART-modell: U n = 42,4 V FOUNDATION Fieldbus-modell: U n = 32 V Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. 1) Bestillingsinformasjon for produktsertifiseringer finner du i produktdatabladet for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ) eller referansehåndboken for Rosemount 5300 Series (dokumentnummer ). 2) +60 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 3) +69 C med FOUNDATION Fieldbus- eller FISCO-alternativet. 32

33 Hurtiginstallasjonsveiledning Andre sertifiseringer Overfyllingsbeskyttelse Sertifikatnr.: Z U1 TÜV-testet og godkjent av DIBt for overfyllingsbeskyttelse i henhold til de tyske WHG-bestemmelsene Godkjenning gyldig for alternativene HART og FOUNDATION Fieldbus. Egnethet for tiltenkt bruk I samsvar med NAMUR NE 95, versjon Basic Principles of Homologation (Grunnleggende prinsipper for typegodkjenning). Mer informasjon om produktsertifikater finner du i referansehåndboken for Rosemount 5300-serien (dokumentnummer ). 33

34 Hurtiginstallasjonsveiledning EU-samsvarserklæring Figur 1. EU-samsvarserklæring side 1 34

35 Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 2. EU-samsvarserklæring side 2 35

36 Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 3. EU-samsvarserklæring side 3 36

37 Hurtiginstallasjonsveiledning EU-samsvarserklæring Nr: 5300 Vi, Rosemount Tank Radar AB Box S GÖTEBORG Sverige erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Rosemount 5300 Series nivå- og grensesnitttransmitter Rosemount Tank Radar AB Box S GÖTEBORG Sverige som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i Den europeiske unions direktiver, inkludert tillegg, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. Ansvarlig for produktgodkjenning (tittel trykte bokstaver) Dajana Prastalo (navn trykte bokstaver) (utstedelsesdato) 37

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy.

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy. Tittelblad Digital Energy Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter GEs utgivelseskode: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital Energy GE Digital

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer