BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken Møtet er annonsert på vår hjemmeside samt med oppslag på Bestemorenga og i Kirkhaugen. I møte 3. november har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsberetninger for Regnskap Fastsetting av medlemskontingent 8. Innkomne forslag Støtte til unge skyttere 9. Saker til orientering - LS Handlingsplan DFS - Høringsnotat cal hva tilrår BØS for ombudsmøtet - Orientering om krise- og beredskapsplan DFS - Anskaffelse av ny gressklipper - Anskaffelse av steamer, kjøkken skytterhus - Bruk av skytterhuset i Budsjett for Valg av styre, utvalg og nemder samt repr. til ombudsmøtet. Vel Møtt! Bodø Østre Skytterlag styret Svein Andreassen leder Vedlegg: Klassesetting 2011

3 SAK 5. ÅRSBERETNINGER 2010 Årsberetning fra Styret Styrets sammensetning: Svein Andreassen Inger Johanne Haabet Kjell Jenvin Lars Nystad Thor-Arne Tobiassen Lars-Andreas Nystad Sigbjørn Skogsholm leder sekretær kasserer medlem/eiendomsutvalget medlem/seniorutvalget medlem/ungdomsutvalget medlem/sosialt-økonomisk utvalg Styret har avviklet 4 (5) styremøter hvor det har vært behandlet 45 (42) saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende områder: Samarbeid med næringslivet og offentlige myndigheter Skytterlaget har jevnlig kontakt med kommunen, i hovedsak rettet mot utvikling av Bestemorenga som kompaktarena for LS. o Bodø kommune bidrar til utviklingen av Bestemorenga arena o Fylkeskommunen bidrar økonomisk Stevnekontoret har intensivert kontakten opp mot næringslivet, skoler, lag og foreninger i forbindelse med LS2011 Vårt forhold til Forsvaret er godt og vi har jevnlig kontakt/møter som igjen bidrar til at anlegget er i forsvarlig stand, både sikkerhetsmessig og skytemessig. o Det gj.føres minst to årlige møter med forsvaret vedr. drift av baneanlegget o HV-felten, et årlig feltstevne rettet mot HV-personell Baneanlegg Det er foretatt storstilt oppgradering av baneanlegget mellom standplass og grav 100m/200m. Betydelig mengde masse er tilkjørt og planert. Videre er det laget voller mellom BØS, BJEFF og pistolklubben og mellom 100m og 200m. Skytterlaget har hatt stor fokus på sikkerhet på og rundt baneanlegget. Det er gjennomført to sikkerhetskontroller hvor også forsvaret har deltatt. Avvik er blitt løpende håndtert. Bestemorenga: Elektronisk skivemateriell krever omfattende vedlikehold. Alle tiltak blir ført inn i vedlikeholdslogg. Kirkhaugen: Rutinemessig vedlikehold/kontroll av skiver og elektronisk materiell utføres hver mandag. Det har vært en del problemer med framtrekk av skivebånd, dette er nå justert. Et åpent stevne måtte avlyses pga datatrøbbel, men etter en oppgradering fungerer elektronikken. Side 2 av 22

4 Sportslig utvikling Resultatene er ikke i samsvar med våre ønsker selv om vi innen enkelte områder/stevner når gode resultater. Når det gjelder rekruttering har vi aktivt prøvd gjennom skyteskolen og aktiviteten for øvrig i Kirkhaugen. Dette har resultert i en gledelig økning på ungdomssiden. Rekruttering av voksne skyttere er en utfordring. Vi har personer som kan bidra med instruksjon. Potensialet er å rekruttere foreldre til ungdommer som deltar på skyteskole. Her er en jobb å gjøre. Av sportslige resultater trekkes særlig frem: o Svein Andreassen mester i klasse V55 bane NNM o Jan Erik Aasheim prins og Bård Johan Furnes 3. plass bane NNM o Alf Tobiassen vinner av klasse V73 bane NNM o Øystein Kløkstad nr 2, Lars-Håkon Nystad nr 6 og Mats Jensen nr 8 på bane i klasse Junior NNM o Øystein Kløkstad nr 5 i kl Junior i NNM felt o Sander Ellingsen ble nr 4 på felt i klasse Rekrutt NNM o Øystein Kløkstad ble nr 7 i kl Junior på NM felt o BØS senior kvalifisert til lagskyting under LS o Jan Erik Aasheim vinner av AN-pokalen 2010 Når det gjelder sportslige resultater og annen aktivitet for øvrig vises til utvalgenes rapporter. Medlemsutvikling / aktive skyttere: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Rekrutt Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskytter < Totalt antall skyttere: 1736 (1832) Antall ikke aktive: 40 (39) Side 3 av 22

5 Oversikt over aktivitet 2010 Stevnetype Antall deltakere i lagsmester skap Andre stevner INTERNT i laget (ikke jegertrening/ oppskyting) Antall stevner Antall deltakere Stevner med deltakere fra flere lag Antall stevner Antall deltakere Totalt antall stevner Totalt antall deltakere a) Baneskyting 36 (42) 8 (7) 183(162) 3 (3) 262(245) 12 (11) 481 (449) b) Feltskyting 22 (26) 5 (4) 91 (71) 2 (2) 66 (80) 8 (7) 179 (177) c) Innendørsskyting 50 (44) 7 (7) 387(390) 2 (3) 115(122) 10 (11) 552 (556) d) Skytingens dag 93 (93) e) Dugleiksmerket 48 (24) f) Skifeltskyting 16 (6) 1 (1) 16 (6) Skogsløp m/ g) skyting - (11) (1) 14 (11) SUM Utviklingstrekk Antall aktive skyttere er relativ stabil i alle klasser. Antall skyttere totalt viser en nedgang fra 2009 til Dette skyldes en nedgang i antall registrerte skytterne fra forsvaret. Nedgang i antall deltakere på skytingens dag og dugleiksmerket. Skytingens dag ble avviklet med 70 deltakere mot 93 i fjoråret. 48 skyttere har skutt til dugleiksmerket, dette er noen flere enn i 2009 (44). Totalt 32 konkurranser er gjennomført i skytterlagets regi med jevn fordeling på tre hovedaktivitetene bane utendørs, felt og innendørs. Vi har avfyrt ca ( ) skudd på banen i løpet av sesongen. Antall skudd fordeler seg slik: på 100 m (GROV kaliber), på 200 m (GROV kaliber, inkl. felt) og miniatyr. Side 4 av 22

6 Aktivitetsplan i DFS Skyttertinget i Førde 2008 vedtok nye aktivitetsmål for organisasjonen. Målene gjelder for perioden I vårt skytterlag bør innsatsen kommende år rettes mot seniorer gjennom nyrekruttering og stabilisering. Under følger utdrag av vedtatt aktivitetsplan. a. Antall 30 skudds skyttere er siste år gått noe ned (5 %), men vi har fortsatt en økning på 15 % fra Målsettingen til DFS er å opprettholde 2008-nivå. Antall 30-skudd skyttere i Bodø Østre speiler forsvarets aktivitet og skytterlaget har liten eller ingen påvirkningskraft for å øke/opprettholde aktiviteten. b. Antall klasse 3-5 skyttere er på samme nivå som for 2009 og Målsetting til DFS er en økning på 2 % i forhold til 2008-nivå. c. Antall klasse 1 og 2 skyttere er på samme nivå. Har et potensial om å øke rekrutteringen blant foreldre til ungdomsskytterne. d. Antall ungdomsskyttere er i 2010 det samme som i 2009, dvs at økningen i 2009 på 58% har stabilisert seg. Målsettingen i DFS er en økning på minst 2 %. e. Antall veteranskyttere var siste år det samme som i 2009, en økning på 9 % i forhold til Årets ertekonge 2010 Magnus Lund Årets skytter 2010 Thor-Arne Tobiassen Side 5 av 22

7 Årsberetning fra Eiendomsutvalget Utvalgets sammensetning: Lars Nystad Magne Drægni Tor Røst Geir Torkildsen Sture Pettersen Leder medlem medlem medlem medlem/ammoforvalter Utvalget har fungert tilfredsstillende. Samarbeid med Forsvaret angående bruk og innkjøp av materiell hat vært meget bra. Skytterhuset har vært utleid en del i henhold til reglene. Salg av AMMO har fungert tilfredsstillende. Utført arbeid: Arena: Resultattavle fjernet. Parkeringsplassen utvidet og asfaltert. En del trekkrør for kabel er nedgravd. Baneanlegg: Nye stativer til nummerskilt 200 m grav, samt trapp opp til skivene er montert. En del nye nummerskilt er bestilt og vil bli montert i Skivebuer grav 200/100 m er beiset. I samsvar med LS er et stort anleggsarbeid utført mellom standplass og grav 100 og 200 m. Ca m3 masse er tilkjørt og planert. Voller er opparbeidet mellom 100 og 200 meter, mellom 100 m og Pistolklubbens bane samt mellom 200 m og BJEFF. Området vil bli sådd til våren. Vedlikehold av banen generelt er utført i henhold til forskrifter og slitasje. Skytterhus: Vann og kloakk fra huset er tilkoblet kommunalt anlegg. Septiktank er fjernet. Nytt gulvbelegg(tarkett) er lagt i 2 etg. Kabelnett er utskiftet. En del maling utvendig gjenstår. Utstyr: En container er anskaffet til lagring av utstyr. Ny ryddesag, spader, spett og river er innkjøpt. Dugnad: Det er avholdt 2 dugnader, en med godt fremmøte og en med særdeles dårlig fremmøte. Bodø Lars Nystad Side 6 av 22

8 Årsberetning fra Seniorutvalget Seniorutvalgets sammensetning Thor-Arne Tobiassen (leder) Asle Jensen Roald Parelius Inge Korsmo John Åge Hansen Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert 5 interne feltstevner, 8 interne banestevner, 1 åpent feltstevne, 3 åpne banestevner og HV felt. I tillegg er det arrangert 8 interne og 3 åpne miniatyrstevner. Det ble også gjennomført skogsløp. Overnevnte tilser en god og bred aktivitet på lagets baner gjennom hele kalenderåret. Det praktiske arbeid som påhviler seniorutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har fungert tilfredsstillende. I 2010 ble alle feltfigurer skiftet. Mange av PC ene ble rammet av lynneslag og var defekte. Omfattende oppgave med utskifting av maskiner og å sikre at nettverket fungerer. Generelt er det krevende å få baneanlegget til å fungere tilfredsstillende til sesongåpning. Storviltprøven ble avviklet i henhold til terminlisten. Terminlisten byr på plikter for lagets aktive medlemmer. Hvis vi av ulike årsaker er forhindret fra å møte, er hver enkelt forpliktet til selv ordne stedfortreder. Seniorutvalget har ytt økonomisk bistand for deltakelse i norgescupstevner. Instruksjon til nye skyttere. Arbeidet har ikke vært systematisk gjennomført. Egne arrangementer Årets HV-felt ble greit avviklet. Forholdsmessig liten deltakelse. De som deltar gir tilbakemelding om et flott arrangement. Alle åpne stevner avvikles ved bruk av web-påmelding (sekretæren). Fungerer veldig bra for skytter og arrangør. Alle stevner avviklet i henhold til plan. I år var vårmønstring og sesongåpning ikke så tett innpå hverandre. Mange skyttere ønsker at det skal være slik. Skytingens dag samlet ca 70 deltakere god oppslutting blant lagets medlemmer og god respons fra fremmøtte. Arrangementet var flyttet til lørdag for å unngå kollisjon med 7- topptur. Aktiviteten i Kirkhaugen er høy. Skytebanen krever regelmessig vedlikehold og renhold. Seniorene er lite villig til å bidra. Her må vi alle forbedre oss. Rutinene rundt bruk av skytebane på Bestemorenga og Kirkhaugen må bli bedre/tydeligere. Dører kan være uløste, alarm ikke aktivert, luker er åpne, standplass ikke ryddet, geværskap er ikke låst med mer. Side 7 av 22

9 Sportslig prestasjoner Året sesong har vært preget av jevn og god skyting. Skytterlaget har deltakere i alle klasser og markerer seg både lokalt og regionalt. Detaljerte resultatlister for årets mange stevner finnes på skytterlagets og samlagets hjemmesider. Et utviklingstrekk for aktiviteten i skytterlaget er fortsatt økt oppslutning rundt aktiviteter innendørs og lavere deltakelse på feltstevner. Av særlige prestasjoner legg merke til at lagets formann Svein Andreassen har hatt en sesong utover det normale, med to samlagsmesterskap og Nord-norsk mester i baneskyting i klasse V55. Under følger kort oppsummering av enkelte prestasjoner: Under årets LS ble Jan Erik Aasheim nr 24 på baneskytingen med 344 og var den eneste fra laget som fikk stjerne. Tor Johansen fra Saltstraumen (æresmedlem) ble nr 14 i klasse V55 med 343 poeng. Per Ove Røkke ble nr 35 på NM felt og fikk stjerne. Alf Tobiassen nr 27 bane V73. Mange skyttere fikk standardpremier, men generelt var innsatsen fra skyttere svakere enn forventet. Årets NNM var en opptur i forhold til fjorårets stevne. Svein Andreassen vant klasse V55 bane, mens Alf Tobiassen vant klasse V73 bane. I klasse 3-5 bane ble Jan Erik Aasheim nr 2 og Bård Johan Furnes nr 3. Stig Rune Valen blr nr 3 i klasse 1 bane. Beste feltskytter i klasse 2-5 ble Bjørnar Strand med en 14. plass. Skyttere fra BØS har deltatt på Saltens lag under LS og NNM, gjelder både veteraner og klasse 3-5. Samlagsmesterskap innendørs: Jon Terje Larsen vant klasse 3-5 foran Jan Erik Aasheim. Stig Rune Valen vant klasse 1, Svein Andreassen klasse V55 og Hans Kristian Øvermark i klasse V65. Samlagsmesterskap felt: Henning Ivarrud vant klasse V65, Alf Tobiassen vant klasse V73 og Espen Kirkesæther ble nr 2 i klasse 2-5, V55. Samlagsmesterskap bane: Svein Andreasen vant klasse V55, Stig Rune Valen klasse 1, Bård Pedersen klasse 2 og Thor-Arne Tobiassen nr 2 i klasse 3-5. Samlagsmesterskap skogsløp: Asle Jensen vant klasse senior B foran Espen Kirkesæther. I klasse V65 vant Henning Ivarrud og Hans Kr. Øvermark ble nr 3. Feltkarusell Salten rundt: Hans Kr Øvermark vant klasse V65, Svein Andreasen nr 2 og Inge Korsmo nr 3 i klasse 2-5,V55. Internfeltkarusell ble vunnet av Espen Kirkesæther foran Rolf Støre. BØS skytteren John Terje Larsen kvalifiserte seg til VM i øvelsen 60 skudd liggende klasse junior. Han ble nr 27 individuelt (beste norske junior) og deltok også på Norges lag som ble nr 12. Side 8 av 22

10 Jan Erik Aasheim har var skytteren som endelig klarte å bryte Arnt Erik Aunes seiersrekke i avisskytingen. Jan Erik har hatt en god sesong med mange gode resultater og prestasjoner. Oppgaver for 2011 Bidra til bedre rutiner for bruk av Kirkhaugen og Bestemorenga Samarbeide med ungdomsutvalg i å arrangere kurs/instruksjon for kneskyting og stående skyting. Følge opp ungdomsskyttere som ved årsskiftet blir seniorer. Yte økonomisk bistand til skyttere som vil satse på Norgescupstevner Thor-Arne Tobiassen Leder Årsberetning Skifelt/Skogsløputvalget Skifelt/skogsløputvalgets sammensetning Jon Even Sandvei (leder) Hans Kristian Øvermark Det er avviklet 2 konkurranser i år Begge konkurransene er en del av forsvarsmerket. For å klare kravet må man ha deltatt på feltskyting, baneskyting, skifelt eller skogsløp og for junior og senior stang eller felthurtig i løpet av en sesong. Skifelt sprint I år ble det arrangert skifelt sprint 2010 onsdag 24/3 i et strålende vær - vindstille og -4 grader. Hans Kristian hadde laget ei suveren løype på nøyaktig 1 km på området for grovfelten ved hjelp av beltevogn. Løypa hadde fine stigninger og flott bakke. Det var en økning fra 6 til 16 deltakere fra i fjord. Hele 16 stykker stilte til start, og hvor juniorklassen dominerte med 6 stykker, ellers stilte det 4 aspiranter, 2 rekrutter og 2 eldre rekrutter. Det er også flott å se at 1 veteran og 1 senior stilte til start. Skogsløp sprint Dette løpet ble arrangert 29/8. Det var etter terminlisten satt opp som lagmesterskap, men ble endret til samlagsmesterskap. Som for skifelt, så ble dette holdt i flott vær. Hans Kristian hadde også her laget ei flott løype. Også her hadde vi en økning i antall deltakere fra 11 til 14 stykker. Disse fordelte seg slik på klassene: 1 aspirant, 2 rekrutter, 1 eldre rekrutt, 3 juniorer, 1 eldre junior, 3 senior B og 3 v65. Det var bare deltakere fra BØS med unntag av en veteran. På dette løpet så var det nok flere som oppdaget at det var tyngre enn de hadde regnet med. Det skal også nevnes at Henning Ivarrud imponerte med treff på alle 12 skudd. John Even Sandvei Side 9 av 22

11 Årsberetning - Miniatyrutvalget Miniatyrutvalgets sammensetning Marvin Hansen (leder) John-Åge Hansen Aktiviteten på innendørsbanen i Kirkhaugen er stor. Det har vært stor aktivitet både fra lagets skyttere og nye, spesielt siden det er avviklet skyteskole med stor deltakelse. Rutinene rundt bruk av miniatyrbanen på Kirkhaugen må bli bedre/tydeligere. Dører kan være ulåste, geværskap er ikke låst, og til tider oppleves banen som uryddet (gjelder skiver og hylser). Det er viktig at alle brukerne bidrar til lokalene fremstår i god stand. Spesielt viktig er det at brukere som skyter utenom terminlista rydder etter seg. De/den so sist forlater banen SKAL påse at banen er ryddet, gardrobe og oppholdsrom er forsvarlig låst. Når det gjelder bruken av elektronikken bør de som er usikre søke hjelp slik at vi unngår feilbruk. John-Åge Hansen sjekker skivene m.m, derfor ønskes det at det ikke trenes på mandager. Når det gjelder renhold i ganger etc. er vi selv ansvarlig for det. Mona Eliasdóttir bistår og har fått egen nøkkel. Oppholdsrommet har en del lekkasje. Det arbeids med å få orden på dette. Det vil bli satt inn en vifte i luftekanal for å se om det bedrer sisuasjonen. John-Åge Hansen og Marvin Hansen har jevnlig vedlikehold av anlegget. Bodø, Svein Andreassen Side 10 av 22

12 Årsberetning fra Ungdomsutvalget Rapport Ungdomsutvalget 2010 Det har i år vært avholdt 5 interne møter i utvalget. Ungdomsutvalget har i høst avholdt skyteskole for nye skyttere. Deltakelsen ble 22 stykker med aldersspredning fra Avslutningen av skolen ble godt dekket av Avisa Nordland og var fin reklame for skytesporten. Arrangementer Vi har avholdt totalt 4 interne feltstevner, 4 interne Banestevner og 8 interne miniatyrstevner. Ungdomsutvalget har hatt 2 treninger i uken både i Kirkhaugen og på Bestemorenga gjennom hele sesongen. Vi har i år klart å få litt under halvparten av rekrutteringsskytterne vi har hatt innendørs på 15m til å prøve seg på uteskyting Bestemorenga. Totalt har 88 antall ungdomsskyttere skyttere avgitt trening eller konkurranse skudd på 15m miniatyr 100m bane eller felt i vinter/vår/sommer/høst Et betydelig antall skyttere og håndtere og instruere. 11 stk klasse Junior. 22 stk klasse Eldre Rekrutt. 10 stk i klasse Rekrutt. 45 aspiranter. Det er avholdt 2 premieutdelinger/miljøkvelder for alle rekrutteringsskytterne, den siste nå i november. I tilegg til dette er det arrangert en sommersamling for bare Juniorer på Fleinvær og en samling for bare rekrutter på Bestemorenga i høst. Våre skyttere har også deltatt på samlinger i samlagets regi. Materiell Det er gjort betydelige investeringer i utstyr for lagets rekrutter. Flere nye skytterjakker er innkjøpt samt mer hørselvern, hansker og geværstøtter. For å gjøre den praktiske gjennomføringen av treningene enklere har laget investert i våpenskap plassert på standplass 100m Bestemorenga. Ungdomsutvalget har også fått 2 nye sauergevær slik at dekningen på disse nå er god. Det nye utstyret laget nå har, gjør det enklere å få de yngste skytterne bort fra støtten og på med reimen. Sportslige resultater. NNM, Røvassdalen På bane ble Øystein Kløkstad nr 2 med Lars-Håkon nr 6 og Mats Jensen nr 8. På felt kan nevnes Øystein Kløkstad nr 5 med 42/7 treff. Fattige 2 inner-treff fra omskyting om mesterskapet. Nykommer Sander Ellingsen ble nr 4 på felt i klasse rekrutt med 40/6. Vi hadde 3 ungdomsskyttere på samlagslaget som var nært en topp plassering. Disse var Birger Pedersen Lars-Håkon Nohr Nystad og Øystein Kløkstad. Landsskytterstevnet, Elverum Øystein Kløkstad ble nr 7 i kl Junior på NM felt med 42/8. Han ble nr 17 på bane med 349 poeng, hvor Mats Jensen endte på 40. plass med 348. De samme tre som skjøt samlagsskyting i NNM deltok også på laget i NM. Der oppnådde Salten en 38.plass. Side 11 av 22

13 Av andre resultater kan nevnes. Resultater Felt Felt Intern Karusell Klasse Junior 1 Øystein Kløkstad 110,10 2 Kjetil Pettersen 99,13 3 Magnus Skyrud 84,02 Jensen 4 Lars Håkon Nystad 61,09 5 Miklas Ellingsen 59,00 Brunes Klasse Eldre Rek 1 Birger Pedersen 102,11 2 Karl M. Olaisen 30,00 3 Ole Kr. Ringstad 24,00 4 Kai Ilmork 9,00 Klasse Rek 1 Magdalena Robertsen 94,05 2 Sander Ellingsen 43,00 3 Mathias Jervås 41,00 Klasse Aspirant Lisa K. Ringstad 20,00 Julian Ellingsen 13,00 Resultater Bane Lagmesterskap Bane Kl Jun 1 Mats Jensen Lars Håkon Nohr Nystad Magnus Jensen Miklas B. Ellingsen 338 Kl Eldre Rek 1 Birger Pedersen 345 Kl Rek 1 Sander Ellingsen Matthias Jervås Ingvill Tobiassen 322 Kl Aspirant 1 Julian Ellingsen Runar Tobiassen Vegard Ysland 243 Lagmesterskap Felt Finfelt Mesterskap kl. R 1. Magdalena Robertsen 32/01 2. Sander Brunes Ellingsen 31/02 Finfelt Mesterskap kl. ER 1. Kai Ilmork 15/02 Finfelt Mesterskap kl. J 1. Øystein Kløkstad 42/11 2. miklas Brunes Ellingsen 40/03 3. Lars Håkon Nohr Nystad 37/07 4. Kjetil Myrland Pettersen 35/04 5. magnus jensen 20/04 Løvspretten Bane Junior 1 Øystein Kløkstad Miklas Ellingsen Kjetil Myrland Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad Magnus Skyrud Egil Edvardsen Sigurd Sivertsen 311 Eldre Rekrutt 1 Birger Pederssen Karl Magnus Olaisen Peter Schjem 294 Rekrutt 1 Magdalene Robertsen Sander Ellingsen 325 Aspirant 1 Julian Ellingsen Bendik Rubach Sigve Saksenvik 239 Side 12 av 22

14 Årsberetning fra Sosialt/Økonomisk utvalg Sos/øk-utvalgets sammensetning: Sigbjørn Skogsholm Leder Alf Tobiassen Nestleder Henning Ivarrud Medlem Magnus Lund Medlem Asbjørn Martinussen Medlem Anne Elise Hansen Madlem Sponsorinntekter for året 2010 har nådd den målsetting som Bodø Østre hadde for inneværende år. I rene kontanter er det kommet inn kr ,-. Bodø Østre venter i de nærmeste dagene innbetaling av kr ,- fra Sparebank 1. som er hovedsponsor for skytterlaget. Fra Bingo har skytterlaget mottatt kr ,-. I tillegg har vi en del sponsorer som yter oss bidrag utenom pengestøtte. Profilering: Som Bodø Østre skytterlag mange ganger tidligere har uttalt er oppgaven med å profilere skytterlaget særdeles viktig. Det arbeidet som er lagt ned blant skytterlagets yngre skyttere er blitt lagt merke til langt ut over egne rekker. Skytterlagets deltagelse i 17. mai-toget har en betydelig oppmerksamhet fra de mange som følger med oss. Tradisjonen med påfølgende kaffe på Bestemorenga var også i år godt besøkt av skytterlagets medlemmer. I så måte må vi mobilisere det vi kan når vi neste år sette oss stevne til 17. mai fest og Landsskytterstevne for åttende gang i Bodø. Opplegget på skytingens dag ble også i år godt besøkt av mange som hadde tatt turen opp til skytebanen. Julebordet går av stabelen lørdag 6. november og med god påmelding. I forbindelse med forberedelsene til landsskytterstevnet har Bodø Østre hatt besøk av skytterkontoret flere ganger. Så vel sponsorer i Bodø Østre og i LS 2011 har det vært gitt orienteringer flere ganger om fremdriften i arrangementet. I første dagene av oktober var de fire hovedsponsorer for LS2011, Sparebank 1, Avisa Nordland, Sambo City Nord og Salten Kraftsamband på Bestemorenga for å prøve de elektroniske skivene og med påfølgende kaffe og orienteringer om skytterlaget. En tilsvarende samling vil bli arrangert engang ut på nyåret, men da på miniatyrbanen på Kirkhaugen skole. Det legges opp til en konkurranse mellom de fire hovedsponsorer. Her vil Bodø kommune og Nordland fylke også bli invitert. Bodø, Alf Tobiassen Side 13 av 22

15 SAK 6. REGNSKAP 2010 Saldobalanse hovedbok for perioden Konto Kontonavn Balanse EIENDELER 1120 Hus,bane og speakerbu , Innventar og utstyr , Elektroniske skiver , Elektronikk Kirkhaugen , Drakter, merker, emblemer 3 850, Ammobeholdning , Våpendeler , Våpenlån , Debitorer , Ungdomsutvalget , Mellomv.forsvaret,2.kv , Mellomv.forsvaret,3.kv , Avtalekrav , Avtalekrav 1-skiver m.m , Mellomv.bedriften,1.halvår 2 415, Mellomv.bedriften,2.halvår 639, RDA , Kasse 757, Bank , Bank , Bank , Aksjefond , LS ,04 SUM EIENDELER ,57 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Overskudd , Skattetrekk , Mellomv.skyttere ,21 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,84 DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg drakter,merker,m.m , Sponsor-/samarbeidsavtaler , Norsk Tipping , Tilskudd fra samlaget 337, Tilskudd fra DFS , Tilskudd fra andre. -400, Leieinntekter hus og bane , Kafeinntekter , Trening-og instr. inntekter , Medlemskontingent , Bingo , Arrangementsinntekter , Jaktprøve , Skyteskolen 1 126, Elektronikkinntekter ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 DRIFTSUTGIFTER 4700 Kafeutgifter , Reisestøtte , Reisestøtte NC 5 200, Gavepremier,lagskyting 3 740, Våpenutgifter 3 440, Arrangementsutgifter , Honorarer/ikke oppgavepl , Ammunisjonssubsidier , Gaver til medlemmer 454, Styreutgifter 1 287, Hus Kirkhaugen/vedlikehold,drift Elektronikk/vedlikehold,drift Kjøretøy/vedlikehold,drift Renovasjon, Lys Renhold Inventar, og varme bane/vedlikehold,drift materiell, vann, utstyr avløp ,25 448,80 428,23 067,20 923,66 095,99 Side 14 av 22

16 Konto Kontonavn Balanse 6800 Kontorhold , Sosiale utgifter 5 222, Skytterfest , Andre kostnader 6 402, Telefon 7 212, Porto 2 048, Internpremiering , Gebyrer , Forsikring hus og bane , Avsskrivning/fortjeneste ,40 SUM DRIFTSUTGIFTER ,20 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter ,31 SUM FINANSPOSTER ,31 Foreløpig resultat: 0,00 Side 15 av 22

17 Resultatrapport for perioden Konto Navn Resultat Budsjett 2010 % oppnådd DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg drakter,merker,m.m , ,00 43, Ammosalg (305760,-) 0, ,00 0, Salg våpendeler (30702,-) 0, ,00 0, Sponsor-/samarbeidsavtaler , ,00 52, Norsk Tipping 7.607,70-0,00 0, Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00 0,00 0, Tilskudd fra samlaget 337,17 0,00 0, Tilskudd fra DFS , ,00 872, Tilskudd fra andre. 400,09-0,00 0, Leieinntekter hus og bane 2.500, ,00 41, Kafeinntekter , ,00 104, Trening-og instr. inntekter , ,00 105, Medlemskontingent , ,00 94, Lotteri 0,00 0,00 0, Bingo , ,00 101, Arrangementsinntekter , ,00 76, Jaktprøve , ,00 103, Skyteskolen 1.126,50 0,00 0, Elektronikkinntekter 4.050, ,00 115, Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 45,26- DRIFTSUTGIFTER 4300 Kjøp av ammo (620382) 0, ,00-0, Kjøp av våpendeler (28292) 0, ,00-0, Kjøp drakter,dugleiksmerker 0, ,00-0, Kafeutgifter ,71 0,00 0, Reisestøtte , ,00-85, Reisestøtte NC 5.200, ,00-86, Gavepremier,lagskyting 3.740, ,00-93, Våpenutgifter 3.440, ,00-114, Arrangementsutgifter , ,00-131, Honorarer/ikke oppgavepl , ,00-100, Ammunisjonssubsidier , ,00-122, Gaver til medlemmer 454, ,00-15, Styreutgifter 1.287, ,00-16, Hus og bane/vedlikehold,drift , ,00-115, Kirkhaugen/vedlikehold,drift , ,00-165, Elektronikk/vedlikehold,drift 6.448, ,00-21, Kjøretøy/vedlikehold,drift 2.428, ,00-48, Renovasjon, vann, avløp 3.067, ,00-30, Lys og varme , ,00-119, Renhold 431, ,00-14, Inventar, materiell, utstyr 9.423, ,00-47, Kontorhold , ,00-101, Sosiale utgifter 5.222,10 0,00 0, Skytterfest , ,00-126, Andre kostnader 6.402, ,00-640, Telefon 7.212, ,00-65, Porto 2.048, ,00-68, Internpremiering , ,00-67, Gebyrer , , , Forsikring hus og bane , ,00-84, Avsskrivning/fortjeneste ,40-0,00 0,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,00-57,17- FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter ,31-0,00 0,00 SUM FINANSPOSTER ,31-0,00 0,00 Side 16 av 22 Foreløpig resultat: , ,00-88,01-

18 SAK 7 FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT Kontingenten for inneværende år: Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250,- pr. år kr. 150,- pr. år Styrets forslag for 2011 Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250 pr. år kr. 150 pr. år SAK 8. INNKOMNE FORSLAG Det har kommet inn forslag til sak til årsmøtet om økonomisk støtte til 1. og 2. års senior: Det kan for mange av våre unge voksne skyttere være en tøff overgang fra og være junior og til og bli første års senior. De får ikke lenger kjøpt billig rekruttammunisjon og kostnadene til trening og deltakelse i konkurranser stiger derved mye. Samtidig vet vi at det er de færreste av disse åringene som er kommet i lønnet arbeide med ordnet økonomi. For å motvirke at en del av disse skyttere faller fra vil jeg fremme følgende forslag til årsmøtet. Skyttere som er første og andre års seniorer og som har deltatt for BØS i tre av fem store utendørs stevner foregående år (LS, NNM, Kretsmesterskap, Samlagsmesterskap eller Samlagsmesterskap Felt) kan søke treningsstøtte fra laget. Støtten gis som 500 stk 6,5 skudd eller 2000 stk 6,5 kuler Pr år. Dette som en oppmuntring til disse for å delta i stevner og fortsette å trene. Ordningen foreslås iverksatt fra 2011 det vil si at de som blir seniorer fra nyttår av eller ble det i år. Og som har deltatt på tre av følgende stevner i år (LS, NNM, Kretsmesterskap, Samlagsmesterskap eller Samlagsmesterskap Felt). Kan få denne støtten ut delt i januar Med vennlig hilsen. Bård Pedersen. Styret forslår følgende for årsmøtet: Støtten gis som inntil 500 stk cal 6.5 skudd til kr 1.50 pr skudd årlig, og 50 øre ekstra i subsidier pr kule. Støtten gis til 1. og/eller 2. års seniorskyttere med forbehold om at kriteriene i innkommet forslag overholdes. Side 17 av 22

19 SAK 9. SAKER TIL ORIENTERING - LS Handlingsplan DFS - Høringsnotat cal hva tilrår BØS for ombudsmøtet - Orientering om krise- og beredskapsplan DFS - Anskaffelse av ny gressklipper - Anskaffelse av steamer, kjøkken skytterhus - Bruk av skytterhuset i 2011 SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR 2011 DRIFTSINNTEKTER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Budsjett Salg drakter, merker,m.m , , , Ammosalg , , , Salg våpendeler , , ,00 Sponsor/samarbeidsavtale 3130 r , , , Norsk Tipping 7 607, ,00 Fylkeskommunale 3400 tilskudd 0,00 0, Tilskudd fra Samlaget -337,17 0, Tilskudd fra DFS , , , Tilskudd fra andre 400,09 0, Leieinntekter hus og bane 2 500, ,00 0, Kafeinntekter , , ,00 Trenings-og instr.inntekter , , , Medlemskontingent , , , Lotteri 0,00 0,00 0, Bingo , , , Arrangementsinntekter , , , Jaktprøver , , , Skyteskolen , , Elektronikkinntekter 4 050, , , Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,00 Side 18 av 22

20 DRIFTSKOSTNADER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Budsjett Ammunisjonskjøp , , , Kjøp våpendeler , , , Draktkjøp/dugleiksmerker 0, ,00 0, Kafeutgifter , , Reisestøtte , , , Reisestøtte N-CUP 5 200, , , Gavepremier, lagskyting 3 740, , , Våpenutgifter 3 440, , , Arrangementsutgifter , , ,00 Honorarer ikke oppgavepliktig , , , Møter/konferanser 0, ,00 0, Ammunisjonssubsidier , , , Gaver til medlemmer 454, , , Styreutgifter 1 287, , , Hus og bane, drift/vedlikehold , , ,00 Kirkhaugen, drift/vedlikehold , , ,00 Elektronikk, drift/vedlikehold 6 448, , ,00 Kjøretøy, drift/vedlikehold 2 428, , , Renovasjon, vann,avløp 3 067, , , Lys og varme , , , Renhold 431, , , Inventar, materiell, utstyr 9 423, , , Kontorhold , , , Sosiale utgifter 5 222,10 0, , Skytterfest , ,00 0, Andre kostnader 6 402, , , Telefon 7 212, , , Porto 2 048, , , Internpremiering , , , Gebyrer , , , Forsikring hus og bane , , , Avskriving/fortjeneste ,40 Sum driftskostnader , , , Renteinntekter 28982, , ,00 Driftsresultat: , , ,00 Økning av varebeholdning/ammo+våpend ,00 Driftsunderskudd ,67 Side 19 av 22

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00

ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00 ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00 1 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 20. november 2013 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Senior Sted Arrangør / Merknader

Senior Sted Arrangør / Merknader Miniatyr Januar Revidert 7.januar Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 3 Dobbeltstevne X X Vestmyra Fauske Tirsdag 6 Trening X X Kirkhaugen Johnny Knutsen. Rune Einkrog. Bjørnar Strand Onsdag 7 Parabolflua Cup X

Detaljer

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr Miniatyr Revidert 13.januar Januar Tirsdag 5 Trening X X Kirkhaugen Abel Leander Sandvei, Miklas Ellingsen Brunes, Elisabeth Nystad Onsdag 6 Parabolflua Cup X X Kirkhaugen Terje Holten, Thor Arne Tobiassen,

Detaljer

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr Stevne R&JR / Senior Sted Arrangør / Merknader Miniatyr Endelig liste, revidert 27. januar Januar Tirsdag 5 Trening X X Kirkhaugen Abel Leander Sandvei, Miklas Ellingsen Brunes, Elisabeth Nystad Onsdag

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 40,-kr 49 48 48 145 98 243 Pengepremier 15 skudd kl. V73 145 25,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 98 15,-kr Ingeborg Aune Jørgensen

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen,

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Saksnr Sak 34/15 Godkjenning referat 02.03.15 Godkjent uten kommentarer 35/15

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL

ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 1 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus onsdag 19. november 2014 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005 Sted: Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Dato: 23.april 2005 Ansvarlig: Instruktør: Roald Parelius Lars-Andreas Nystad Bård

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Ingeborg Aune Jørgensen J 42,-kr 49 49 50 148 94 242 Pengepremier 15 skudd kl. J 148 18,-kr Pengepremier 10-skudd kl. J 94 24,-kr 4500 82 32206 42 00 Beiarn

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Formann Anders Kruhaug åpnet møtet og ønsket vel

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Resultat 20 på topp. Klasse: 2-5+V55. Hold: 1 2 3 4 5. Tot. Kl. Rangering: Salten Rundt 4 2008 - Valnesfjord 13/4. Valnesfjord Skytterlag

Resultat 20 på topp. Klasse: 2-5+V55. Hold: 1 2 3 4 5. Tot. Kl. Rangering: Salten Rundt 4 2008 - Valnesfjord 13/4. Valnesfjord Skytterlag Salten Rundt 8 - Valnesfjord / Klasse: -+V Resultat på topp Kl. Sture Pettersen Bodø Østre skytterlag 9 8 Sandra Eriksen Gildeskål skytterlag 9 8 Tore Bentsen Saltdal skytterlag 8 Magnus Lund Bodø Østre

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE 1. Åpning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Årsmelding fra styret 6. Årsmelding fra ungdomsutvalget

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 BREILIA, 08. DESEMBER 2011 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 08. desember 2011 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2004 hatt et meget bra drifts år. Vi har oppnådd et overskudd på kr 41 145,09,- 1) Dette til tross for at vi har

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2016 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2016 8.

Detaljer