BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken Møtet er annonsert på vår hjemmeside samt med oppslag på Bestemorenga og i Kirkhaugen. I møte 3. november har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsberetninger for Regnskap Fastsetting av medlemskontingent 8. Innkomne forslag Støtte til unge skyttere 9. Saker til orientering - LS Handlingsplan DFS - Høringsnotat cal hva tilrår BØS for ombudsmøtet - Orientering om krise- og beredskapsplan DFS - Anskaffelse av ny gressklipper - Anskaffelse av steamer, kjøkken skytterhus - Bruk av skytterhuset i Budsjett for Valg av styre, utvalg og nemder samt repr. til ombudsmøtet. Vel Møtt! Bodø Østre Skytterlag styret Svein Andreassen leder Vedlegg: Klassesetting 2011

3 SAK 5. ÅRSBERETNINGER 2010 Årsberetning fra Styret Styrets sammensetning: Svein Andreassen Inger Johanne Haabet Kjell Jenvin Lars Nystad Thor-Arne Tobiassen Lars-Andreas Nystad Sigbjørn Skogsholm leder sekretær kasserer medlem/eiendomsutvalget medlem/seniorutvalget medlem/ungdomsutvalget medlem/sosialt-økonomisk utvalg Styret har avviklet 4 (5) styremøter hvor det har vært behandlet 45 (42) saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende områder: Samarbeid med næringslivet og offentlige myndigheter Skytterlaget har jevnlig kontakt med kommunen, i hovedsak rettet mot utvikling av Bestemorenga som kompaktarena for LS. o Bodø kommune bidrar til utviklingen av Bestemorenga arena o Fylkeskommunen bidrar økonomisk Stevnekontoret har intensivert kontakten opp mot næringslivet, skoler, lag og foreninger i forbindelse med LS2011 Vårt forhold til Forsvaret er godt og vi har jevnlig kontakt/møter som igjen bidrar til at anlegget er i forsvarlig stand, både sikkerhetsmessig og skytemessig. o Det gj.føres minst to årlige møter med forsvaret vedr. drift av baneanlegget o HV-felten, et årlig feltstevne rettet mot HV-personell Baneanlegg Det er foretatt storstilt oppgradering av baneanlegget mellom standplass og grav 100m/200m. Betydelig mengde masse er tilkjørt og planert. Videre er det laget voller mellom BØS, BJEFF og pistolklubben og mellom 100m og 200m. Skytterlaget har hatt stor fokus på sikkerhet på og rundt baneanlegget. Det er gjennomført to sikkerhetskontroller hvor også forsvaret har deltatt. Avvik er blitt løpende håndtert. Bestemorenga: Elektronisk skivemateriell krever omfattende vedlikehold. Alle tiltak blir ført inn i vedlikeholdslogg. Kirkhaugen: Rutinemessig vedlikehold/kontroll av skiver og elektronisk materiell utføres hver mandag. Det har vært en del problemer med framtrekk av skivebånd, dette er nå justert. Et åpent stevne måtte avlyses pga datatrøbbel, men etter en oppgradering fungerer elektronikken. Side 2 av 22

4 Sportslig utvikling Resultatene er ikke i samsvar med våre ønsker selv om vi innen enkelte områder/stevner når gode resultater. Når det gjelder rekruttering har vi aktivt prøvd gjennom skyteskolen og aktiviteten for øvrig i Kirkhaugen. Dette har resultert i en gledelig økning på ungdomssiden. Rekruttering av voksne skyttere er en utfordring. Vi har personer som kan bidra med instruksjon. Potensialet er å rekruttere foreldre til ungdommer som deltar på skyteskole. Her er en jobb å gjøre. Av sportslige resultater trekkes særlig frem: o Svein Andreassen mester i klasse V55 bane NNM o Jan Erik Aasheim prins og Bård Johan Furnes 3. plass bane NNM o Alf Tobiassen vinner av klasse V73 bane NNM o Øystein Kløkstad nr 2, Lars-Håkon Nystad nr 6 og Mats Jensen nr 8 på bane i klasse Junior NNM o Øystein Kløkstad nr 5 i kl Junior i NNM felt o Sander Ellingsen ble nr 4 på felt i klasse Rekrutt NNM o Øystein Kløkstad ble nr 7 i kl Junior på NM felt o BØS senior kvalifisert til lagskyting under LS o Jan Erik Aasheim vinner av AN-pokalen 2010 Når det gjelder sportslige resultater og annen aktivitet for øvrig vises til utvalgenes rapporter. Medlemsutvikling / aktive skyttere: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Rekrutt Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskytter < Totalt antall skyttere: 1736 (1832) Antall ikke aktive: 40 (39) Side 3 av 22

5 Oversikt over aktivitet 2010 Stevnetype Antall deltakere i lagsmester skap Andre stevner INTERNT i laget (ikke jegertrening/ oppskyting) Antall stevner Antall deltakere Stevner med deltakere fra flere lag Antall stevner Antall deltakere Totalt antall stevner Totalt antall deltakere a) Baneskyting 36 (42) 8 (7) 183(162) 3 (3) 262(245) 12 (11) 481 (449) b) Feltskyting 22 (26) 5 (4) 91 (71) 2 (2) 66 (80) 8 (7) 179 (177) c) Innendørsskyting 50 (44) 7 (7) 387(390) 2 (3) 115(122) 10 (11) 552 (556) d) Skytingens dag 93 (93) e) Dugleiksmerket 48 (24) f) Skifeltskyting 16 (6) 1 (1) 16 (6) Skogsløp m/ g) skyting - (11) (1) 14 (11) SUM Utviklingstrekk Antall aktive skyttere er relativ stabil i alle klasser. Antall skyttere totalt viser en nedgang fra 2009 til Dette skyldes en nedgang i antall registrerte skytterne fra forsvaret. Nedgang i antall deltakere på skytingens dag og dugleiksmerket. Skytingens dag ble avviklet med 70 deltakere mot 93 i fjoråret. 48 skyttere har skutt til dugleiksmerket, dette er noen flere enn i 2009 (44). Totalt 32 konkurranser er gjennomført i skytterlagets regi med jevn fordeling på tre hovedaktivitetene bane utendørs, felt og innendørs. Vi har avfyrt ca ( ) skudd på banen i løpet av sesongen. Antall skudd fordeler seg slik: på 100 m (GROV kaliber), på 200 m (GROV kaliber, inkl. felt) og miniatyr. Side 4 av 22

6 Aktivitetsplan i DFS Skyttertinget i Førde 2008 vedtok nye aktivitetsmål for organisasjonen. Målene gjelder for perioden I vårt skytterlag bør innsatsen kommende år rettes mot seniorer gjennom nyrekruttering og stabilisering. Under følger utdrag av vedtatt aktivitetsplan. a. Antall 30 skudds skyttere er siste år gått noe ned (5 %), men vi har fortsatt en økning på 15 % fra Målsettingen til DFS er å opprettholde 2008-nivå. Antall 30-skudd skyttere i Bodø Østre speiler forsvarets aktivitet og skytterlaget har liten eller ingen påvirkningskraft for å øke/opprettholde aktiviteten. b. Antall klasse 3-5 skyttere er på samme nivå som for 2009 og Målsetting til DFS er en økning på 2 % i forhold til 2008-nivå. c. Antall klasse 1 og 2 skyttere er på samme nivå. Har et potensial om å øke rekrutteringen blant foreldre til ungdomsskytterne. d. Antall ungdomsskyttere er i 2010 det samme som i 2009, dvs at økningen i 2009 på 58% har stabilisert seg. Målsettingen i DFS er en økning på minst 2 %. e. Antall veteranskyttere var siste år det samme som i 2009, en økning på 9 % i forhold til Årets ertekonge 2010 Magnus Lund Årets skytter 2010 Thor-Arne Tobiassen Side 5 av 22

7 Årsberetning fra Eiendomsutvalget Utvalgets sammensetning: Lars Nystad Magne Drægni Tor Røst Geir Torkildsen Sture Pettersen Leder medlem medlem medlem medlem/ammoforvalter Utvalget har fungert tilfredsstillende. Samarbeid med Forsvaret angående bruk og innkjøp av materiell hat vært meget bra. Skytterhuset har vært utleid en del i henhold til reglene. Salg av AMMO har fungert tilfredsstillende. Utført arbeid: Arena: Resultattavle fjernet. Parkeringsplassen utvidet og asfaltert. En del trekkrør for kabel er nedgravd. Baneanlegg: Nye stativer til nummerskilt 200 m grav, samt trapp opp til skivene er montert. En del nye nummerskilt er bestilt og vil bli montert i Skivebuer grav 200/100 m er beiset. I samsvar med LS er et stort anleggsarbeid utført mellom standplass og grav 100 og 200 m. Ca m3 masse er tilkjørt og planert. Voller er opparbeidet mellom 100 og 200 meter, mellom 100 m og Pistolklubbens bane samt mellom 200 m og BJEFF. Området vil bli sådd til våren. Vedlikehold av banen generelt er utført i henhold til forskrifter og slitasje. Skytterhus: Vann og kloakk fra huset er tilkoblet kommunalt anlegg. Septiktank er fjernet. Nytt gulvbelegg(tarkett) er lagt i 2 etg. Kabelnett er utskiftet. En del maling utvendig gjenstår. Utstyr: En container er anskaffet til lagring av utstyr. Ny ryddesag, spader, spett og river er innkjøpt. Dugnad: Det er avholdt 2 dugnader, en med godt fremmøte og en med særdeles dårlig fremmøte. Bodø Lars Nystad Side 6 av 22

8 Årsberetning fra Seniorutvalget Seniorutvalgets sammensetning Thor-Arne Tobiassen (leder) Asle Jensen Roald Parelius Inge Korsmo John Åge Hansen Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert 5 interne feltstevner, 8 interne banestevner, 1 åpent feltstevne, 3 åpne banestevner og HV felt. I tillegg er det arrangert 8 interne og 3 åpne miniatyrstevner. Det ble også gjennomført skogsløp. Overnevnte tilser en god og bred aktivitet på lagets baner gjennom hele kalenderåret. Det praktiske arbeid som påhviler seniorutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har fungert tilfredsstillende. I 2010 ble alle feltfigurer skiftet. Mange av PC ene ble rammet av lynneslag og var defekte. Omfattende oppgave med utskifting av maskiner og å sikre at nettverket fungerer. Generelt er det krevende å få baneanlegget til å fungere tilfredsstillende til sesongåpning. Storviltprøven ble avviklet i henhold til terminlisten. Terminlisten byr på plikter for lagets aktive medlemmer. Hvis vi av ulike årsaker er forhindret fra å møte, er hver enkelt forpliktet til selv ordne stedfortreder. Seniorutvalget har ytt økonomisk bistand for deltakelse i norgescupstevner. Instruksjon til nye skyttere. Arbeidet har ikke vært systematisk gjennomført. Egne arrangementer Årets HV-felt ble greit avviklet. Forholdsmessig liten deltakelse. De som deltar gir tilbakemelding om et flott arrangement. Alle åpne stevner avvikles ved bruk av web-påmelding (sekretæren). Fungerer veldig bra for skytter og arrangør. Alle stevner avviklet i henhold til plan. I år var vårmønstring og sesongåpning ikke så tett innpå hverandre. Mange skyttere ønsker at det skal være slik. Skytingens dag samlet ca 70 deltakere god oppslutting blant lagets medlemmer og god respons fra fremmøtte. Arrangementet var flyttet til lørdag for å unngå kollisjon med 7- topptur. Aktiviteten i Kirkhaugen er høy. Skytebanen krever regelmessig vedlikehold og renhold. Seniorene er lite villig til å bidra. Her må vi alle forbedre oss. Rutinene rundt bruk av skytebane på Bestemorenga og Kirkhaugen må bli bedre/tydeligere. Dører kan være uløste, alarm ikke aktivert, luker er åpne, standplass ikke ryddet, geværskap er ikke låst med mer. Side 7 av 22

9 Sportslig prestasjoner Året sesong har vært preget av jevn og god skyting. Skytterlaget har deltakere i alle klasser og markerer seg både lokalt og regionalt. Detaljerte resultatlister for årets mange stevner finnes på skytterlagets og samlagets hjemmesider. Et utviklingstrekk for aktiviteten i skytterlaget er fortsatt økt oppslutning rundt aktiviteter innendørs og lavere deltakelse på feltstevner. Av særlige prestasjoner legg merke til at lagets formann Svein Andreassen har hatt en sesong utover det normale, med to samlagsmesterskap og Nord-norsk mester i baneskyting i klasse V55. Under følger kort oppsummering av enkelte prestasjoner: Under årets LS ble Jan Erik Aasheim nr 24 på baneskytingen med 344 og var den eneste fra laget som fikk stjerne. Tor Johansen fra Saltstraumen (æresmedlem) ble nr 14 i klasse V55 med 343 poeng. Per Ove Røkke ble nr 35 på NM felt og fikk stjerne. Alf Tobiassen nr 27 bane V73. Mange skyttere fikk standardpremier, men generelt var innsatsen fra skyttere svakere enn forventet. Årets NNM var en opptur i forhold til fjorårets stevne. Svein Andreassen vant klasse V55 bane, mens Alf Tobiassen vant klasse V73 bane. I klasse 3-5 bane ble Jan Erik Aasheim nr 2 og Bård Johan Furnes nr 3. Stig Rune Valen blr nr 3 i klasse 1 bane. Beste feltskytter i klasse 2-5 ble Bjørnar Strand med en 14. plass. Skyttere fra BØS har deltatt på Saltens lag under LS og NNM, gjelder både veteraner og klasse 3-5. Samlagsmesterskap innendørs: Jon Terje Larsen vant klasse 3-5 foran Jan Erik Aasheim. Stig Rune Valen vant klasse 1, Svein Andreassen klasse V55 og Hans Kristian Øvermark i klasse V65. Samlagsmesterskap felt: Henning Ivarrud vant klasse V65, Alf Tobiassen vant klasse V73 og Espen Kirkesæther ble nr 2 i klasse 2-5, V55. Samlagsmesterskap bane: Svein Andreasen vant klasse V55, Stig Rune Valen klasse 1, Bård Pedersen klasse 2 og Thor-Arne Tobiassen nr 2 i klasse 3-5. Samlagsmesterskap skogsløp: Asle Jensen vant klasse senior B foran Espen Kirkesæther. I klasse V65 vant Henning Ivarrud og Hans Kr. Øvermark ble nr 3. Feltkarusell Salten rundt: Hans Kr Øvermark vant klasse V65, Svein Andreasen nr 2 og Inge Korsmo nr 3 i klasse 2-5,V55. Internfeltkarusell ble vunnet av Espen Kirkesæther foran Rolf Støre. BØS skytteren John Terje Larsen kvalifiserte seg til VM i øvelsen 60 skudd liggende klasse junior. Han ble nr 27 individuelt (beste norske junior) og deltok også på Norges lag som ble nr 12. Side 8 av 22

10 Jan Erik Aasheim har var skytteren som endelig klarte å bryte Arnt Erik Aunes seiersrekke i avisskytingen. Jan Erik har hatt en god sesong med mange gode resultater og prestasjoner. Oppgaver for 2011 Bidra til bedre rutiner for bruk av Kirkhaugen og Bestemorenga Samarbeide med ungdomsutvalg i å arrangere kurs/instruksjon for kneskyting og stående skyting. Følge opp ungdomsskyttere som ved årsskiftet blir seniorer. Yte økonomisk bistand til skyttere som vil satse på Norgescupstevner Thor-Arne Tobiassen Leder Årsberetning Skifelt/Skogsløputvalget Skifelt/skogsløputvalgets sammensetning Jon Even Sandvei (leder) Hans Kristian Øvermark Det er avviklet 2 konkurranser i år Begge konkurransene er en del av forsvarsmerket. For å klare kravet må man ha deltatt på feltskyting, baneskyting, skifelt eller skogsløp og for junior og senior stang eller felthurtig i løpet av en sesong. Skifelt sprint I år ble det arrangert skifelt sprint 2010 onsdag 24/3 i et strålende vær - vindstille og -4 grader. Hans Kristian hadde laget ei suveren løype på nøyaktig 1 km på området for grovfelten ved hjelp av beltevogn. Løypa hadde fine stigninger og flott bakke. Det var en økning fra 6 til 16 deltakere fra i fjord. Hele 16 stykker stilte til start, og hvor juniorklassen dominerte med 6 stykker, ellers stilte det 4 aspiranter, 2 rekrutter og 2 eldre rekrutter. Det er også flott å se at 1 veteran og 1 senior stilte til start. Skogsløp sprint Dette løpet ble arrangert 29/8. Det var etter terminlisten satt opp som lagmesterskap, men ble endret til samlagsmesterskap. Som for skifelt, så ble dette holdt i flott vær. Hans Kristian hadde også her laget ei flott løype. Også her hadde vi en økning i antall deltakere fra 11 til 14 stykker. Disse fordelte seg slik på klassene: 1 aspirant, 2 rekrutter, 1 eldre rekrutt, 3 juniorer, 1 eldre junior, 3 senior B og 3 v65. Det var bare deltakere fra BØS med unntag av en veteran. På dette løpet så var det nok flere som oppdaget at det var tyngre enn de hadde regnet med. Det skal også nevnes at Henning Ivarrud imponerte med treff på alle 12 skudd. John Even Sandvei Side 9 av 22

11 Årsberetning - Miniatyrutvalget Miniatyrutvalgets sammensetning Marvin Hansen (leder) John-Åge Hansen Aktiviteten på innendørsbanen i Kirkhaugen er stor. Det har vært stor aktivitet både fra lagets skyttere og nye, spesielt siden det er avviklet skyteskole med stor deltakelse. Rutinene rundt bruk av miniatyrbanen på Kirkhaugen må bli bedre/tydeligere. Dører kan være ulåste, geværskap er ikke låst, og til tider oppleves banen som uryddet (gjelder skiver og hylser). Det er viktig at alle brukerne bidrar til lokalene fremstår i god stand. Spesielt viktig er det at brukere som skyter utenom terminlista rydder etter seg. De/den so sist forlater banen SKAL påse at banen er ryddet, gardrobe og oppholdsrom er forsvarlig låst. Når det gjelder bruken av elektronikken bør de som er usikre søke hjelp slik at vi unngår feilbruk. John-Åge Hansen sjekker skivene m.m, derfor ønskes det at det ikke trenes på mandager. Når det gjelder renhold i ganger etc. er vi selv ansvarlig for det. Mona Eliasdóttir bistår og har fått egen nøkkel. Oppholdsrommet har en del lekkasje. Det arbeids med å få orden på dette. Det vil bli satt inn en vifte i luftekanal for å se om det bedrer sisuasjonen. John-Åge Hansen og Marvin Hansen har jevnlig vedlikehold av anlegget. Bodø, Svein Andreassen Side 10 av 22

12 Årsberetning fra Ungdomsutvalget Rapport Ungdomsutvalget 2010 Det har i år vært avholdt 5 interne møter i utvalget. Ungdomsutvalget har i høst avholdt skyteskole for nye skyttere. Deltakelsen ble 22 stykker med aldersspredning fra Avslutningen av skolen ble godt dekket av Avisa Nordland og var fin reklame for skytesporten. Arrangementer Vi har avholdt totalt 4 interne feltstevner, 4 interne Banestevner og 8 interne miniatyrstevner. Ungdomsutvalget har hatt 2 treninger i uken både i Kirkhaugen og på Bestemorenga gjennom hele sesongen. Vi har i år klart å få litt under halvparten av rekrutteringsskytterne vi har hatt innendørs på 15m til å prøve seg på uteskyting Bestemorenga. Totalt har 88 antall ungdomsskyttere skyttere avgitt trening eller konkurranse skudd på 15m miniatyr 100m bane eller felt i vinter/vår/sommer/høst Et betydelig antall skyttere og håndtere og instruere. 11 stk klasse Junior. 22 stk klasse Eldre Rekrutt. 10 stk i klasse Rekrutt. 45 aspiranter. Det er avholdt 2 premieutdelinger/miljøkvelder for alle rekrutteringsskytterne, den siste nå i november. I tilegg til dette er det arrangert en sommersamling for bare Juniorer på Fleinvær og en samling for bare rekrutter på Bestemorenga i høst. Våre skyttere har også deltatt på samlinger i samlagets regi. Materiell Det er gjort betydelige investeringer i utstyr for lagets rekrutter. Flere nye skytterjakker er innkjøpt samt mer hørselvern, hansker og geværstøtter. For å gjøre den praktiske gjennomføringen av treningene enklere har laget investert i våpenskap plassert på standplass 100m Bestemorenga. Ungdomsutvalget har også fått 2 nye sauergevær slik at dekningen på disse nå er god. Det nye utstyret laget nå har, gjør det enklere å få de yngste skytterne bort fra støtten og på med reimen. Sportslige resultater. NNM, Røvassdalen På bane ble Øystein Kløkstad nr 2 med Lars-Håkon nr 6 og Mats Jensen nr 8. På felt kan nevnes Øystein Kløkstad nr 5 med 42/7 treff. Fattige 2 inner-treff fra omskyting om mesterskapet. Nykommer Sander Ellingsen ble nr 4 på felt i klasse rekrutt med 40/6. Vi hadde 3 ungdomsskyttere på samlagslaget som var nært en topp plassering. Disse var Birger Pedersen Lars-Håkon Nohr Nystad og Øystein Kløkstad. Landsskytterstevnet, Elverum Øystein Kløkstad ble nr 7 i kl Junior på NM felt med 42/8. Han ble nr 17 på bane med 349 poeng, hvor Mats Jensen endte på 40. plass med 348. De samme tre som skjøt samlagsskyting i NNM deltok også på laget i NM. Der oppnådde Salten en 38.plass. Side 11 av 22

13 Av andre resultater kan nevnes. Resultater Felt Felt Intern Karusell Klasse Junior 1 Øystein Kløkstad 110,10 2 Kjetil Pettersen 99,13 3 Magnus Skyrud 84,02 Jensen 4 Lars Håkon Nystad 61,09 5 Miklas Ellingsen 59,00 Brunes Klasse Eldre Rek 1 Birger Pedersen 102,11 2 Karl M. Olaisen 30,00 3 Ole Kr. Ringstad 24,00 4 Kai Ilmork 9,00 Klasse Rek 1 Magdalena Robertsen 94,05 2 Sander Ellingsen 43,00 3 Mathias Jervås 41,00 Klasse Aspirant Lisa K. Ringstad 20,00 Julian Ellingsen 13,00 Resultater Bane Lagmesterskap Bane Kl Jun 1 Mats Jensen Lars Håkon Nohr Nystad Magnus Jensen Miklas B. Ellingsen 338 Kl Eldre Rek 1 Birger Pedersen 345 Kl Rek 1 Sander Ellingsen Matthias Jervås Ingvill Tobiassen 322 Kl Aspirant 1 Julian Ellingsen Runar Tobiassen Vegard Ysland 243 Lagmesterskap Felt Finfelt Mesterskap kl. R 1. Magdalena Robertsen 32/01 2. Sander Brunes Ellingsen 31/02 Finfelt Mesterskap kl. ER 1. Kai Ilmork 15/02 Finfelt Mesterskap kl. J 1. Øystein Kløkstad 42/11 2. miklas Brunes Ellingsen 40/03 3. Lars Håkon Nohr Nystad 37/07 4. Kjetil Myrland Pettersen 35/04 5. magnus jensen 20/04 Løvspretten Bane Junior 1 Øystein Kløkstad Miklas Ellingsen Kjetil Myrland Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad Magnus Skyrud Egil Edvardsen Sigurd Sivertsen 311 Eldre Rekrutt 1 Birger Pederssen Karl Magnus Olaisen Peter Schjem 294 Rekrutt 1 Magdalene Robertsen Sander Ellingsen 325 Aspirant 1 Julian Ellingsen Bendik Rubach Sigve Saksenvik 239 Side 12 av 22

14 Årsberetning fra Sosialt/Økonomisk utvalg Sos/øk-utvalgets sammensetning: Sigbjørn Skogsholm Leder Alf Tobiassen Nestleder Henning Ivarrud Medlem Magnus Lund Medlem Asbjørn Martinussen Medlem Anne Elise Hansen Madlem Sponsorinntekter for året 2010 har nådd den målsetting som Bodø Østre hadde for inneværende år. I rene kontanter er det kommet inn kr ,-. Bodø Østre venter i de nærmeste dagene innbetaling av kr ,- fra Sparebank 1. som er hovedsponsor for skytterlaget. Fra Bingo har skytterlaget mottatt kr ,-. I tillegg har vi en del sponsorer som yter oss bidrag utenom pengestøtte. Profilering: Som Bodø Østre skytterlag mange ganger tidligere har uttalt er oppgaven med å profilere skytterlaget særdeles viktig. Det arbeidet som er lagt ned blant skytterlagets yngre skyttere er blitt lagt merke til langt ut over egne rekker. Skytterlagets deltagelse i 17. mai-toget har en betydelig oppmerksamhet fra de mange som følger med oss. Tradisjonen med påfølgende kaffe på Bestemorenga var også i år godt besøkt av skytterlagets medlemmer. I så måte må vi mobilisere det vi kan når vi neste år sette oss stevne til 17. mai fest og Landsskytterstevne for åttende gang i Bodø. Opplegget på skytingens dag ble også i år godt besøkt av mange som hadde tatt turen opp til skytebanen. Julebordet går av stabelen lørdag 6. november og med god påmelding. I forbindelse med forberedelsene til landsskytterstevnet har Bodø Østre hatt besøk av skytterkontoret flere ganger. Så vel sponsorer i Bodø Østre og i LS 2011 har det vært gitt orienteringer flere ganger om fremdriften i arrangementet. I første dagene av oktober var de fire hovedsponsorer for LS2011, Sparebank 1, Avisa Nordland, Sambo City Nord og Salten Kraftsamband på Bestemorenga for å prøve de elektroniske skivene og med påfølgende kaffe og orienteringer om skytterlaget. En tilsvarende samling vil bli arrangert engang ut på nyåret, men da på miniatyrbanen på Kirkhaugen skole. Det legges opp til en konkurranse mellom de fire hovedsponsorer. Her vil Bodø kommune og Nordland fylke også bli invitert. Bodø, Alf Tobiassen Side 13 av 22

15 SAK 6. REGNSKAP 2010 Saldobalanse hovedbok for perioden Konto Kontonavn Balanse EIENDELER 1120 Hus,bane og speakerbu , Innventar og utstyr , Elektroniske skiver , Elektronikk Kirkhaugen , Drakter, merker, emblemer 3 850, Ammobeholdning , Våpendeler , Våpenlån , Debitorer , Ungdomsutvalget , Mellomv.forsvaret,2.kv , Mellomv.forsvaret,3.kv , Avtalekrav , Avtalekrav 1-skiver m.m , Mellomv.bedriften,1.halvår 2 415, Mellomv.bedriften,2.halvår 639, RDA , Kasse 757, Bank , Bank , Bank , Aksjefond , LS ,04 SUM EIENDELER ,57 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Overskudd , Skattetrekk , Mellomv.skyttere ,21 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,84 DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg drakter,merker,m.m , Sponsor-/samarbeidsavtaler , Norsk Tipping , Tilskudd fra samlaget 337, Tilskudd fra DFS , Tilskudd fra andre. -400, Leieinntekter hus og bane , Kafeinntekter , Trening-og instr. inntekter , Medlemskontingent , Bingo , Arrangementsinntekter , Jaktprøve , Skyteskolen 1 126, Elektronikkinntekter ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,62 DRIFTSUTGIFTER 4700 Kafeutgifter , Reisestøtte , Reisestøtte NC 5 200, Gavepremier,lagskyting 3 740, Våpenutgifter 3 440, Arrangementsutgifter , Honorarer/ikke oppgavepl , Ammunisjonssubsidier , Gaver til medlemmer 454, Styreutgifter 1 287, Hus Kirkhaugen/vedlikehold,drift Elektronikk/vedlikehold,drift Kjøretøy/vedlikehold,drift Renovasjon, Lys Renhold Inventar, og varme bane/vedlikehold,drift materiell, vann, utstyr avløp ,25 448,80 428,23 067,20 923,66 095,99 Side 14 av 22

16 Konto Kontonavn Balanse 6800 Kontorhold , Sosiale utgifter 5 222, Skytterfest , Andre kostnader 6 402, Telefon 7 212, Porto 2 048, Internpremiering , Gebyrer , Forsikring hus og bane , Avsskrivning/fortjeneste ,40 SUM DRIFTSUTGIFTER ,20 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter ,31 SUM FINANSPOSTER ,31 Foreløpig resultat: 0,00 Side 15 av 22

17 Resultatrapport for perioden Konto Navn Resultat Budsjett 2010 % oppnådd DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg drakter,merker,m.m , ,00 43, Ammosalg (305760,-) 0, ,00 0, Salg våpendeler (30702,-) 0, ,00 0, Sponsor-/samarbeidsavtaler , ,00 52, Norsk Tipping 7.607,70-0,00 0, Tilskudd fra fylkeskommunen 0,00 0,00 0, Tilskudd fra samlaget 337,17 0,00 0, Tilskudd fra DFS , ,00 872, Tilskudd fra andre. 400,09-0,00 0, Leieinntekter hus og bane 2.500, ,00 41, Kafeinntekter , ,00 104, Trening-og instr. inntekter , ,00 105, Medlemskontingent , ,00 94, Lotteri 0,00 0,00 0, Bingo , ,00 101, Arrangementsinntekter , ,00 76, Jaktprøve , ,00 103, Skyteskolen 1.126,50 0,00 0, Elektronikkinntekter 4.050, ,00 115, Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 45,26- DRIFTSUTGIFTER 4300 Kjøp av ammo (620382) 0, ,00-0, Kjøp av våpendeler (28292) 0, ,00-0, Kjøp drakter,dugleiksmerker 0, ,00-0, Kafeutgifter ,71 0,00 0, Reisestøtte , ,00-85, Reisestøtte NC 5.200, ,00-86, Gavepremier,lagskyting 3.740, ,00-93, Våpenutgifter 3.440, ,00-114, Arrangementsutgifter , ,00-131, Honorarer/ikke oppgavepl , ,00-100, Ammunisjonssubsidier , ,00-122, Gaver til medlemmer 454, ,00-15, Styreutgifter 1.287, ,00-16, Hus og bane/vedlikehold,drift , ,00-115, Kirkhaugen/vedlikehold,drift , ,00-165, Elektronikk/vedlikehold,drift 6.448, ,00-21, Kjøretøy/vedlikehold,drift 2.428, ,00-48, Renovasjon, vann, avløp 3.067, ,00-30, Lys og varme , ,00-119, Renhold 431, ,00-14, Inventar, materiell, utstyr 9.423, ,00-47, Kontorhold , ,00-101, Sosiale utgifter 5.222,10 0,00 0, Skytterfest , ,00-126, Andre kostnader 6.402, ,00-640, Telefon 7.212, ,00-65, Porto 2.048, ,00-68, Internpremiering , ,00-67, Gebyrer , , , Forsikring hus og bane , ,00-84, Avsskrivning/fortjeneste ,40-0,00 0,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,00-57,17- FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter ,31-0,00 0,00 SUM FINANSPOSTER ,31-0,00 0,00 Side 16 av 22 Foreløpig resultat: , ,00-88,01-

18 SAK 7 FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT Kontingenten for inneværende år: Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250,- pr. år kr. 150,- pr. år Styrets forslag for 2011 Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250 pr. år kr. 150 pr. år SAK 8. INNKOMNE FORSLAG Det har kommet inn forslag til sak til årsmøtet om økonomisk støtte til 1. og 2. års senior: Det kan for mange av våre unge voksne skyttere være en tøff overgang fra og være junior og til og bli første års senior. De får ikke lenger kjøpt billig rekruttammunisjon og kostnadene til trening og deltakelse i konkurranser stiger derved mye. Samtidig vet vi at det er de færreste av disse åringene som er kommet i lønnet arbeide med ordnet økonomi. For å motvirke at en del av disse skyttere faller fra vil jeg fremme følgende forslag til årsmøtet. Skyttere som er første og andre års seniorer og som har deltatt for BØS i tre av fem store utendørs stevner foregående år (LS, NNM, Kretsmesterskap, Samlagsmesterskap eller Samlagsmesterskap Felt) kan søke treningsstøtte fra laget. Støtten gis som 500 stk 6,5 skudd eller 2000 stk 6,5 kuler Pr år. Dette som en oppmuntring til disse for å delta i stevner og fortsette å trene. Ordningen foreslås iverksatt fra 2011 det vil si at de som blir seniorer fra nyttår av eller ble det i år. Og som har deltatt på tre av følgende stevner i år (LS, NNM, Kretsmesterskap, Samlagsmesterskap eller Samlagsmesterskap Felt). Kan få denne støtten ut delt i januar Med vennlig hilsen. Bård Pedersen. Styret forslår følgende for årsmøtet: Støtten gis som inntil 500 stk cal 6.5 skudd til kr 1.50 pr skudd årlig, og 50 øre ekstra i subsidier pr kule. Støtten gis til 1. og/eller 2. års seniorskyttere med forbehold om at kriteriene i innkommet forslag overholdes. Side 17 av 22

19 SAK 9. SAKER TIL ORIENTERING - LS Handlingsplan DFS - Høringsnotat cal hva tilrår BØS for ombudsmøtet - Orientering om krise- og beredskapsplan DFS - Anskaffelse av ny gressklipper - Anskaffelse av steamer, kjøkken skytterhus - Bruk av skytterhuset i 2011 SAK 10. BUDSJETTFORSLAG FOR 2011 DRIFTSINNTEKTER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Budsjett Salg drakter, merker,m.m , , , Ammosalg , , , Salg våpendeler , , ,00 Sponsor/samarbeidsavtale 3130 r , , , Norsk Tipping 7 607, ,00 Fylkeskommunale 3400 tilskudd 0,00 0, Tilskudd fra Samlaget -337,17 0, Tilskudd fra DFS , , , Tilskudd fra andre 400,09 0, Leieinntekter hus og bane 2 500, ,00 0, Kafeinntekter , , ,00 Trenings-og instr.inntekter , , , Medlemskontingent , , , Lotteri 0,00 0,00 0, Bingo , , , Arrangementsinntekter , , , Jaktprøver , , , Skyteskolen , , Elektronikkinntekter 4 050, , , Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,00 Side 18 av 22

20 DRIFTSKOSTNADER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Budsjett Ammunisjonskjøp , , , Kjøp våpendeler , , , Draktkjøp/dugleiksmerker 0, ,00 0, Kafeutgifter , , Reisestøtte , , , Reisestøtte N-CUP 5 200, , , Gavepremier, lagskyting 3 740, , , Våpenutgifter 3 440, , , Arrangementsutgifter , , ,00 Honorarer ikke oppgavepliktig , , , Møter/konferanser 0, ,00 0, Ammunisjonssubsidier , , , Gaver til medlemmer 454, , , Styreutgifter 1 287, , , Hus og bane, drift/vedlikehold , , ,00 Kirkhaugen, drift/vedlikehold , , ,00 Elektronikk, drift/vedlikehold 6 448, , ,00 Kjøretøy, drift/vedlikehold 2 428, , , Renovasjon, vann,avløp 3 067, , , Lys og varme , , , Renhold 431, , , Inventar, materiell, utstyr 9 423, , , Kontorhold , , , Sosiale utgifter 5 222,10 0, , Skytterfest , ,00 0, Andre kostnader 6 402, , , Telefon 7 212, , , Porto 2 048, , , Internpremiering , , , Gebyrer , , , Forsikring hus og bane , , , Avskriving/fortjeneste ,40 Sum driftskostnader , , , Renteinntekter 28982, , ,00 Driftsresultat: , , ,00 Økning av varebeholdning/ammo+våpend ,00 Driftsunderskudd ,67 Side 19 av 22

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer