ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem Varamedlem Anders Kruhaug Ole-Henry Finvåg Aase Seiness Laberg Unni Pedersen Anne-Lise Nylund Aleksander Pedersen Jan Ove Grandalsmo Aina Stabell Asbjørn Kruhaug Erling Frantzen Aage Andreassen Møter Foruten årsmøte har det vært holdt 10 styremøter hvor det er behandlet om lag 75 saker. Det er holdt ett medlemsmøte og ett festmøte etter innsatsen i årets Landsskytterstevne. I tillegg har det vært noen arbeidsmøter i arbeidsutvalget. Klasseførte skyttere i 2011 Se egen årsmelding fra administrasjonsprogrammet. Kasserer har oversikt over hvilken klasse den enkelte skytter er klasseført/skal klasseføres i. Egne stevner i 2010 Lagmesterskap miniatyr, vinterfelt og bane Vinterfeltstevne karusell med finale. Bjerkvik Open.(åpent banestevne) Sesongslutten.(åpent banestevne) Sportsmelding Generelt Den sportslige aktiviteten har også i år hvert meget høy. Egen rapport for Ungdomsutvalget omhandler sportslige forhold for våre dyktige rekrutteringsskyttere. Lagmesterskap Vi har, tradisjonen tro, gjennomført lagsmesterskap i miniatyr, bane og felt. LM miniatyr 43 deltakere LM felt 23 deltakere LM bane 32 deltakere Alle mesterskapene hadde en liten tilbakegang i antall deltakere fra året før.

2 Miniatyr Miniatyrtreningen kom seint gang på grunn at arbeidet for å ferdigstille vår nye miniatyrbane. Selv om forholdsvis mange etter hvert begynte å trene, så hadde vi få deltakere på de lokale karusellene og stevnene. Men de som deltok, hevdet seg godt. Hålogalandskarusellen er den viktigste karusellen. Her vant Heine Mo Sandnes sin klasse. SM miniatyr ble vunnet av Anders Kruhaug i kl 3-5, Thomas Finvåg i kl ER Vinterfelt Årets vinterfeltsesong startet med sesongstarten på Evenes i slutten av februar, og de siste vinterfeltstevnene ble skutt første helga i mai. Lagets skyttere satte også i år sitt preg på Ofotkarusellen og SM. Ole-Henry vant Ofotkarusellen totalt, Anders vant SM felt, med Ole- Henry på andre plass. Thomas vant sin klasse. Når det gjelder NNM Midtre krets så hadde nok våre skyttere ikke de marginene som skulle til. Thomas ble beste skytter fra Bjerkvik med en 2. plass i kl ER. Det ble ikke gjennomført feltskytterkurs slik det har vært tidligere år. Bane Allerede siste helga i april var det mulig å skyte banestevner. Treningstilbudet har vært godt tilrettelagt, men oppslutningen på treningene har vært varierende, spesielt på seniorsiden. Til tross for dette har lagets skyttere gode baneresultater å vise til. Av egne stevner kan vi nevne at Aleksander vant Bjerkvik Open, og vi hadde de tre beste plassene i kl 3-5 på avslutningsstevnet, med Anders i spiss. NNM Årets arrangement gikk av stabelen i Røvassdalen. Våre skyttere oppnådde meget gode resultater. Ole-Henry ble andre mann i mesterskapet på felt, og Ofoten vant samlagsskytingen for første gang i nyere tid med 2 Bjerkvik-skyttere på laget (Anders og Aleksander). Vi hadde ellers ikke mindre enn 6 tredjeplasser å vise til. Thomas i bane og felt ER, Stine felt J, Heine felt R, Ole-Henry Stang og Aleksander Felthurtig. En svært god bredde, selv om vi ikke hadde noen helt på topp. Gratulerer! LS Landsskytterstevnet gikk på Elverum. Her stilte laget med 9 skyttere. Her oppnådde Anders å bli nr 3 på banen, bare slått av skytterkongen, og skytterprinsen etter omskyting. Anders ble i tillegg nr 8 på felten, og ble dermed beste seniorskytter totalt på hele LS. En fantastisk prestasjon, og en av de største prestasjonene for Bjerkvik skytterlag noensinne. Vi utmerket oss også både på lagskyting, samlagsskyting og blant våre øvrige skyttere. Aleksander fikk sin første mesterskapsmedalje på banen, og Thomas vant en ny mesterskapsmedalje i kl ER på bane (350 p/17 plass). Vi hadde totalt 6 av 9 som skjøt en finale. Vi har allerede satt høye målsettinger for LS i Bodø neste år. 350 klubben Ingen nye skyttere i 350 klubben i år, men det var nære på for noen. Bredde og topp At Bjerkvik skytterlag stiller med mange utøvere og et stort og aktivt støtteapparat er blitt lagt merke til i samlaget, i landsdelen og blant øvrige lag i Norge. Våre skyttere har gjort det skarpt i konkurranse med andre skyttere både lokalt, regionalt og på landsbasis.

3 Thomas var den ene av våre skyttere som vant alle SM titlene. Det er ingen tvil om at Anders har hatt en fantastisk sesong. Han har også vunnet alle samlagsmesterskapene i Ofoten i år, vant samlagsskytingen for Ofoten under NNM, kom til Kongelaget og fikk mye oppmerksomhet med dette. Når han til slutt endte på pallen på banen, og ble beste skytter sammenlagt, så beviser dette at vi har en av Norges beste skyttere i laget vårt. Som dessert ble Anders også tatt ut på landslaget til Nordisk mesterskap. Også her gjorde han svært gode resultater, og skjøt seg i hvert fall ikke ut av landslaget med disse resultatene. Vi ser også at Aleksander blir jevnere i resultatene og begynner å nærme seg Anders. Er han den neste på kongelaget? For øvrige detaljer og resultater vises det til egen hjemmeside, hjemmesidene til ulike lag i Ofoten skyttersamlag og Sosialt miljø Skytterlaget er så heldig å ha et aktivt og dyktig støtteutvalg som har bidratt til et godt sosialt miljø både på konkurranse ute og i hverdagen hjemme. Vi takker alle som bidrar til å gjøre Bjerkvik skytterlag til et trivelig fellesskap. Skytteråret 2011 Den nye miniatyrbanen er tatt i bruk, og vil være vår viktigste arena for å få frem nye gode resultater og skyttere i fremtiden. For 2011 er det tre sportslige målsettinger som peker seg ut. Først skal vi arrangere NNM Vinterfelt Midtre krets, og her bør vi dominere listene. Deretter arrangeres NNM bane og felt i Målselv og LS i Bodø. Flere av de sentrale skytterne har allerede bebudet en kraftig satsning i året som kommer. En av de viktigste utfordringer for de nyeste seniorskytterne (Stine, Markus, Markus MK og Espen) blir å takle overgangen best mulig. Året 2010 i ungdomsutvalget Ungdomsutvalget sesongen 2010 har bestått av Jan Ove (leder), Geir Ove, Bjørn Inge, Pål Inge, Jan Erik og Malene. Ungdomsutvalget har arrangert egne stevner, dugnad på 100 m og ukentlig skytetrening. Innetrening startet man 30. nov 2009 på gammelbanen under svømmehallen. Første trening på den nye banen var 14.des Gjennomførte nybegynnerkurs torsdag den 14. jan der 3 nye skyttere møtte. Innskyting til feltsesongen ble avholdt på Skoglund sist i feb. Trening på 100 m startet bane 6. mai, med siste trening 9. sept. Vi har i år også hatt skyttere med fremragende resultater både innen samlagets stevner og nasjonale stevner. Med blant annet lagseier i NNM. Støtteutvalgets rapport Støtteutvalget har bestått av 5 medlemmer Leder: Aina Stabell Medlemmer: Nina Pedersen Maria Finvåg Marthe Grandalsmo Eirin Neråsen

4 Støtteutvalget har hatt kafé i forbindelse med stevner som Bjerkvik skytterlag har arrangert. Utvalget har bidratt til grillmat under NNM i Røvassdalen. Utvalget har sponset pizza til avslutningen for ungdomskytterne. Ordnet med kakebakere i forbindelse med årsmøtet og den offisielle åpningen av skytterbanen. Støtteutvalget har også kjøpt en skytterbenk til skytterlaget. Støtteutvalgets økonomi er fullt ut integrert med lagets økonomi. jerkvik-skl.no I løpet av året 2009/2010 har den nye hjemmesiden tatt form og vi har sagt opp den gamle hjemmesiden. Det er enda en god del arbeid som gjenstår før hjemmesiden kan sies å være komplett og helt operativ. Administrator har mottatt en god del kommentarer, både på utforming og utseende og gjør sitt beste for å imøtekomme alle ønsker. Hvis noen har ønsker/er nysgjerrig er det bare å sende mail til: Enkelte ting kan være veldig vanskelig å endre på, spesielt når det gjelder layout. Noe av dette vil det bli arbeidet med framover. Det vil også være mulig for enkelte brukere å logge seg inn og ha en del valg, som å legge til artikkel og legge til hendelse i kalenderen på siden vår. Dekning i media Bjerkvik skytterlag har i 2010 hatt til dels god dekning i media. Dette kan vi takke sportsjournalisten Yngve Paulsen for, som sørger for at skyttersporten får god avisomtale. Spesielt god var dekningen under NNM i Mo i Rana og LS i Elverum. Vi må fortsette vårt gode samarbeide med pressen, samt også selv drive oppsøkende virksomhet opp mot disse. Samarbeidsavtaler Sparebanken Narvik, Det lille kjøkken og Natech har vært lagets hovedsponsorer i Laget har god tro på at disse vil være sponsorer også i Laget bør se på muligheten til å skaffe flere samarbeidsavtaler for 2011!! Skoglund Laget har ikke benyttet Skoglund til stevner i beretningsåret, men en rekke av lagets medlemmer har benyttet anlegget til kontroll av innskyting og ammunisjon. Veien ned til skytebanen er i dårlig forfatning. Den tåler ikke nedkjøringer på våren før veien er tørket skikkelig opp. 100 m baneanlegg Elvegårdsmoen Banen er benyttet av ungdomsutvalget og jegerutvalget. Banen er vinterstengt og skiver er tatt inn og skal vedlikeholdes før neste sesong. Spillemidler er mottatt for prosjektet med kr Dette etter at Narvik kommune har fått tilbakebetalt sitt lån. Innendørs miniatyrbane Vår nye miniatyrskytebane ble tatt i bruk i desember 2009 og ble benyttet ut miniatyrsesongen. En del arbeid har stått igjen, men nå er vi kommet så langt at offisiell åpning blir den

5 6. november. Politi- og bygningsteknisk godkjenning er på plass, spillemiddelsøknaden er sendt, og melding fra kommunen om at denne er registrert og godkjent er oss i hende. Banen fremstår som en av landets bedre, og igjen må vi gi en stor honnør til våre eminente og finger nemme pensjonister! Uten disse hadde ikke banen fremstått som den er i dag. Styret oppfordrer medlemmene til å ta godt vare på banen vår, slik at den kan fortsette å fremstå som den gjør i dag. Vi tar sikte på å arrangere første stevne på banen 29. desember Bruksavtale med skolen angående oppholdsrommet er ikke utført, og dette må det nye styret ta seg av like etter den offisielle åpningen. Tall angående dugnadstimer og faktiske kostnader henvises til timeliste, regnskap og spillemiddelsøknaden. Økonomi Aktiviteten i Bjerkvik skytterlag har i 2010 vært god. Styret har i 2010 fullført regnskapet til 100m banen. Kommunen har betalt ut restbeløpet av spillemidler etter innfridd lån til kommunen, kr ,- som er godskrevet konto. Søknad om spillemidler til miniatyrbanen er sendt, og bekreftet mottatt. Skytterlaget har også søkt om kompensasjon for tap av spilleautomat, og har mottatt kr ,- Gode samarbeidsavtaler bidrar også til god økonomi i laget. Sluttord Året som er gått har igjen vært et meget aktivt år for Bjerkvik skytterlag. Spesielt gledelig er tildelingen av tippemidler og realisering av ny miniatyrbane. Våre sportslige resultater bærer nok preg av at lagets skyttere har prioritert dugnad framfor trening, men vi ser en bedring på dette også. Utfordringen for sesongen 2010/2011 blir å ta vare på våre godt voksne rekrutteringsskyttere samt rekruttere nye. I tillegg blir det ekstremt viktig å utnytte våre instruktører på rett måte samt engasjere foreldre til å ta et tak når det trenges. Adgangskort til Elvegårdsmoen er midlertidig sperret for bruk, men dette vil komme i orden igjen før utendørssesongen starter opp igjen. Bjerkvik skytterlag er blitt forespurt om å arrangere NNM felt midtre krets da det er Ofotens tur denne gangen. Dette har vi sagt ja til med forbehold om at Elvegårdsmoen samt Bjerkvik idrettshall er tilgjengelig. Tidspunkt for arrangementet er april Vi er ett av Nord Norges ledene skytterlag, og forholdene ligger godt til rette for å beholde denne posisjonen. Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for innsats og støtte i året som har gått. STYRET

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer