P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik."

Transkript

1 P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege Brønstad. Møtet startet med å minnes Odd Kristiansen, som gikk bort i høst. Hun spurte om det var merknader til innkallingen, som var annonsert i Fremover 24. oktober, og samtidig ved plakater på butikker i Bjerkvik. Svein Inge Nordkild bemerket at innkallingen ikke var lagt ut på skytterlagets hjemmeside. Ellers ingen merknader. Sakslisten ble presentert. Svein Inge bemerket også at hans innsendte forslag ikke var satt på sakslista. Styrets vedtak angående Svein Inges forslag ble referert. Den fremlagte sakslisten ble enstemmig vedtatt. 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Årsberetning Regnskap 2012 / Budsjett Ammunisjonssubsidier og stevnegodtgjørelse Kontingent Målstruktur Innkomne saker a. Kjøp av våpen til leasing 9. Valg Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Som møteleder ble valgt Håkon Strand og som sekretær Aase Seiness Laberg. Sak 3 Årsberetning 2012 Årsberetningen ble referert. Beretningen inntatt i protokollen. ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2012 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Sportsjef Styremedlem Hege Brønstad Håkon Strand Aase Seiness Laberg Unni Pedersen Ole-Henry Finvåg Anne-Lise Nylund

2 Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem Varamedlem Aleksander Pedersen Roger Pedersen Aina Stabell Robert Kvist Martinussen Tore Brønstad Kåre Pedersen Møter Foruten årsmøte har det vært holdt 13 styremøter hvor det er behandlet om lag 80 saker. Klasseførte skyttere i 2013 Se egen årsmelding fra administrasjonsprogrammet og oversikt i det nye registreringsprogrammet i DFS. Egne stevner i 2012 Lagmesterskap skifelt, miniatyr, vinterfelt og bane Nyttårssmellen (åpent miniatyrstevne) SM Vinterfelt Hålogalandsmesterskap. (åpent banestevne) Sesongslutten. (åpent banestevne) Sportsmelding Generelt Den sportslige aktiviteten har også i år vært høy, men noe lavere enn Bjerkvik skytterlag har også i år gjort det bra både på bredde og topp lokalt og regionalt. Vi har også markert oss godt på landsbasis og lever godt opp til vår målstruktur og visjon. Lagmesterskap Vi har i år gjennomført lagsmesterskap i miniatyr, bane, felt og skifelt. LM miniatyr 32 deltakere LM felt 27 deltakere LM bane 29 deltakere LM Skifelt 12 deltakere Dette er noe lavere deltakelse enn for 2011 og Lagsmestere 2012: 15 m: Anders (3-5), Svein Inge (V-55), Trond Ingebrigtsen (Jeg), Ivar (V-65), Hildegunn (1), Sara (2), Jon Eivind (R), Andre (ER) og Atalie (J). Felt: Ole-Henry (2-5/V55), Erling (V-55), Ivar (V-65), Malvin (V-73), Daniel (R), Ingrid (ER), Atalie (J), Aleksander T (AG-3) og Jan Ove (HK 416). Bane: Anders (3-5 med 349 p), Svein Inge (V-55), Fritz (1), Torbjørn (V-65), Malvin (V-73), Sara (2), Julie (R), Benjamin (ER) og Ole Søraas (J). Skifelt: Lasse B (Senior), Benjamin ( R), Atalie (J) Vi gratulerer samtlige. Miniatyr Vi startet miniatyrtreningene tidlig i november, og deltakelsen og resultatene ble gode utover vinteren. Vi arrangerte Nyttårssmellen med nesten 100 deltakere. Denne gangen var det kun Heine i kl ER og Geir Ove i kl 2 som var våre klassevinnere. Vi hadde 32 deltakere i LM miniatyr. Men deltakelsen på både interne og eksterne stevner, samt oppmøte på trening viser at aktiviteten i laget har sunket i 2012.

3 Vinterfelt Også i årets vinterfeltsesong hadde vi ikke noe særlig stor deltakelse fra eget lag. Feltkarusellen i år ble vunnet av Ole-Henry i kl 2-5/V-55. Andre karusellvinnere fra oss er Jan Ove (kl 2 og kl HK 416), Roger (kl 3), Erling (V-55), Atalie (ER) og Malvin (V-73). Samlagsmester i vinterfelt ble Irene Josefsen i kl 2-5/V55 med Ole-Henry på andreplass. Øvrige samlagsmestre er Andre (ER), Atalie (J), Erling (V55), Malvin (V-73), Aleksander T (AG-3) og Torben (HK416). I år ble det også arrangert LM i skifelt med 12 deltakere. Her ble Lasse Brønstad lagsmester i seniorklassen, mens Benjamin vant kl ER og Atalie vant kl J. Bane Oppslutningen på treningene har vært varierende, spesielt på seniorsiden. Til tross for dette har lagets skyttere gode baneresultater å vise til. Flere stevneseire på egne stevner og andre lokale og regionale stevner, gode resultater både på NC, NNM og LS viser at vi fortsatt holder et godt nivå. Fortsatt er Anders den ubestridte ener, men en ser flere unge skyttere som begynner å nå et høyt nivå. Vi har selv arrangert 2 banestevner i år. Hålogalandsstevnet med over 120 deltakere og Avslutningsstevnet med ca 75 deltakere. Vi har også deltatt i Skogsløp med skyting både under NNM, LS og på SM bane. På sistnevnte mesterskap var det Aleksander Pedersen som vant seniorklassen. Øvrige klassevinnere var Atalie Pedersen (J/jente), Daniel Karolius kl R og John Eivind Nylund kl ER NNM Årets arrangement gikk av stabelen i Storfjord. Vi deltok med 32 skyttere, og fikk mange gode resultater. Anders Kruhaug ble nr 3 på banen og Aleksander T Johansen ble nr 2 i kl 3. Med det var Sara Eide som vant kl 2 på baneskytingen og juniorene våre som gjorde det aller best. Atalie vant baneskytingen og Thomas vant feltskytingen slik at det ble storeslem for Bjerkvik i juniorklassen. På skogsløp vant Atalie kl junior dame og Heine Mo Sandnes ble nr 2 og John Eivind nr 3 i kl ER. LS Landsskytterstevnet gikk på Voss og vi hadde i år bare 8 deltakere. Anders Kruhaug ble igjen vår beste senior med 341 p og en ny stjerne på banen, samt finale på felten. I år var det Atalie som ble beste juniorskytter med femteplass og medalje på felten. Thomas ble nr 3 på skogsløp med skyting i kl J/menn og Atalie nr 4 i kl Junior/dame. 350 klubben Etter at vi fikk 3 nye medlemmer i 350 klubben i 2011 fikk vi ingen i 2012, men det var flere som nærmet seg. Bredde og topp Bjerkvik skytterlag stilte også i år med mange utøvere og et stort og aktivt støtteapparat under NNM i Storfjord. Selv om vi fortsatt er klart største i lag i samlaget på både lokale og regionale stevner, samt under LS, så har deltakelsen vår sunket ift forutgående år. Våre skyttere har gjort det meget godt i konkurranse med andre skyttere både lokalt, regionalt og på landsbasis. Laget har fortsatt flere utfordringer mht rekruttering og sportslig satsning, selv om vi har iverksatt flere tiltak og lykkes med noe. Sosialt miljø Også i år har vi fått muligheten til dyrke det sosiale ifm mesterskap og stevner. Både under Midtsommerstevnet, NNM, LS og på SM bane bodde vi sammen og hadde felles sosiale tiltak

4 og hadde det hyggelig. Vi takker alle som bidrar til å gjøre Bjerkvik skytterlag til et trivelig fellesskap. Året 2012 i ungdomsutvalget Ungdomsutvalget har hatt følgende sammensetning for sesongen 2012: Roger (leder), Jan Ove, Geir Ove, Torben, Nann Iren og Martin. Ungdomsutvalget har arrangert egne stevner, dugnad på 100m og ukentlig skytetreninger på miniatyrbanen og 100m. Miniatyrsesongen ble startet med en felles samling for både gamle og nye skyttere. Vi har hatt flere skyttere som har deltatt på stevner både på miniatyr, felt og bane. Vi har arrangert sikkerhetskurs for nye skyttere, noe som har medført at vi har fått flere nye skyttere med som lover gått for fremtiden. Sesongen 2012 holdt vi på med miniatyrskyting en måned lengre en tidligere, dvs ut mars måned. Trening på 100m startet opp i mai, og vi arrangerte treningssamling før LS 2012, med både bane og felt i fokus. Vi har også i år hatt skyttere med fremragende resultater både innen samlagets stevner og nasjonale stevner. Viser for øvrig til sportsmeldingen. Vi har søkt midler gjennom Frifond og fått 16500,- for innkjøp av utstyr til ungdomsgruppa. Deriblant en links Sauer 200 STR, som skal benyttes på våre aktiviteter. Støtteutvalgets rapport Støtteutvalget har bestått av 4 medlemmer Leder: Aina Stabell Medlemmer: Nina Pedersen Maria Finvåg Marthe Grandalsmo Støtteutvalget har hatt kafé i forbindelse med stevner som Bjerkvik skytterlag har arrangert. Har sponset mat til sosialt samvær under NNM i Storfjord og Andøytreffet. Sponser pizza i forbindelse med premieutdeling til ungdomskytterne. Ordner kakebakere til årsmøte. Takk til alle bakerne. Støtteutvalgets økonomi er fullt ut integrert med lagets økonomi. Hjemmesiden til Bjerkvik skytterlag har nå vært operativ over flere år. Den nye løsningen fungerer bra, men det kan enda forbedres. Hjemmesiden til skytterlaget inneholder informasjon om skytterlagets aktivitet og kan benyttes for alle ved å sende inn artikler som vil komme på hjemmesiden. Artikler sendes til Det finnes en facebook side også, dette for å fange opp ungdommer. Samarbeidsavtaler Sparebanken Narvik, Det lille kjøkken og Natech har vært lagets hovedsponsorer i Laget har god tro på at disse vil være sponsorer også i Laget bør se på muligheten til å skaffe flere samarbeidsavtaler for 2013! Skoglund Skytebanen på Skoglund er ikke sikkerhetsmessig godkjent i beretningsåret. Anlegget må, som ett minimum, gjennomgå en rekke sikkerhetsmessige tiltak før det eventuelt kan benyttes. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede lagets muligheter for videre disponering av Skoglund. Arbeidsgruppen har ikke sluttført sin utredning.

5 Dugnad Det har vært gjennomført flere dugnader inneværende år. Både klargjøring av baner, hylseplukking, og vedlikehold har vært gjennomført. Oppmøtet har imidlertid vært noe skuffende, og det er ofte de samme som går igjen på alle dugnadene. Dette må rettes neste år. Økonomi Bjerkvik skytterlag har i år kjøpt inn to våpen cal. 6,5 med ombyggingssett cal. 22, som laget leaser ut. Subsidiene ved kjøp av ammo.,forsikring, leie av lokale og strøm er de største utgiftspostene for laget. Vi har i år hatt 17. mai komite, noe som ga bra resultat. Hovedinntektene har vært sponsormidler, salg av messing, grasrotmidler, refusjon av spilleautomat og en del kommunale tilskudd. For å opprettholde økonomien i laget må alle medlemmene stå på når vi får mulighet til og tjene noen kroner, f eks. dugnad, hylseplukking og varetelling m.m. Sluttord Året som er gått har ikke vært så aktivt som foregående år. Vi arrangerte Hålogalandsmesterskapet i Juni, der fikk vi brynt oss på resultat servicen. Vi kom oss til slutt i mål, men dette var en utfordring vi kunne ha vært foruten. SIUS holder på å utvikle et program som skal gjøre resultatservicen enklere. Dette håper vi er klart til utendørssesongen starter igjen, slik at vi kan teste dette ut. Problemene og usikkerheten omkring 200 meter banen gjorde at skytterlaget sa fra seg å arrangere NNM Utfordringen for sesongen 2012/2013 blir å ta vare på våre godt voksne rekrutteringsskyttere samt rekruttere nye, voksne og rekrutter. Dette med å få aspirantene med ut på felt og baneskyting sliter vi med. ALLE FORSLAG ER VELKOMMNE. I tillegg blir det ekstremt viktig å utnytte våre instruktører på rett måte samt engasjere foreldre til å ta et tak når det trenges. Vi er ett av Nord Norges ledene skytterlag, og forholdene ligger godt til rette for å beholde denne posisjonen. Neste stevne vi skal arrangere er Nyttårsmellen Det er Bjerkvik Skytterlag `s tur å arrangere SM-Bane og SM-Skogsløp m/skyting i Til sist vil styret minne om å bruke hjemmesiden til skytterlaget flittig, her legges ut all info om stevner, resultater, dugnad, terminliste og lignende. Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for innsats og støtte i året som har gått. STYRET Disse hadde ordet til beretningen: Svein Inge Nordkild påpekte feil i oppramsing av LM-resultater. Svein Inge vant LM bane i kl V55, ikke Erling Frantzen. Dette ble bekreftet og rettet opp. Det ble spurt hva som må gjøres for å få Skoglund sikkerhetsgodkjent. Til dette hadde disse ordet: Malvin Nyborg, Torbjørn Kristiansen, Anders Kruhaug. Årsberetningen 2012 enstemmig godkjent. Sak 4 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Regnskapet og revisjonsberetning for 2012 ble lagt fram av kasserer Unni Pedersen, som også redegjorde og svarte på spørsmål.

6 Følgende hadde ordet til regnskapet: Anders Kruhaug, Kåre Pedersen, Tore Brønstad. Regnskap 2012 enstemmig godkjent. Forslag til budsjett for 2013 ble presentert av kasserer Unni Pedersen. Ingen merknader til budsjettforslaget. Budsjettforslaget enstemmig tatt til etterretning. Regnskap og budsjett vedlegges protokollen. Sak 5 Ammunisjonssubsidier og stevnegodtgjørelse 2013 Styrets innstilling: Ammunisjonssubsidieringen holdes på samme nivå i 2013 som i 2012, d v s rekruttpatroner kr 2,30 pr patron. Ladekomponenter 60%. Ingen ba om ordet. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Stevnegodtgjørelse 2013 Styrets innstilling: Som i 2012 betales det ikke stevnegodtgjørelse i Ingen ba om ordet. Styret forslag enstemmig vedtatt. Sak 6 Kontingent 2013 Styrets innstilling: Kontingenten i skytterlaget med familiekontingent må endres, fordi det nye administrasjonsprogrammet i DFS forutsetter individuell kontingent. I tillegg er det nødvendig å øke kontingentinngangen for å dekke opp bl a ammunisjonssubsidiene. Familie med en eller flere senior/jeger og rekr/juniorskyttere: Første medlem kr 300 Påfølgende medlemmer kr 100 per medlem

7 Familie med kun rekr/juniorskyttere: Første medlem kr 200 Påfølgende medlemmer kr 100 per medlem Enkeltmedlem Senior/Jeger kr 300 Rekr/Jun kr 200 Støttemedlemmer kr 100 Følgende hadde ordet: Anders Kruhaug, Håkon Strand, Bjørn Inge Nylund. Vedtak Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Deretter ble det kaffepause, og samtidig ble det foretatt premieutdeling for lagskyting. Sak 7 Målstruktur 2013 Forslag til Målstruktur 2013 ble presentert. Inntatt i protokollen. MÅLSTRUKTUR 2013 VISJON Bjerkvik skytterlag skal være Nord-Norges ledende skytterlag på bredde, miljø, rekruttering, anlegg og sportslige resultater. HOVEDMÅL SLAGORD: Bjerkvik skytterlag viser vei i Nord. I løpet av 2013 skal vi oppnå: stor bredde av aktive skyttere et attraktivt miljø for både skyttere og familie sportslig utvikling gjennom målrettet instruksjon og gode treningsforhold økt kompetanse innen gjennomføring av egne treninger og stevner DELMÅL ORGANISERING Vi skal organisere oss slik at arbeidsbyrden/arbeidsfordelingen blir spredt på flest mulig. SPORTSLIGE MÅL Ved NNM 2013 skal vi være største lag o ha minst en klassevinner i seniorklassene o ha minst en klassevinner i rekrutteringsklassene o minst 2 skal skyte lagskyting R/J for Ofoten o minst 2 skal skyte lagskyting kl 3-5 for Ofoten o minst 2 skal skyte lagskyting kl V55/V65/V73 for Ofoten

8 Være minimum 10 deltakere på LS 2013 Ha finaledeltakere i rekrutteringsklasser Minst en ny 350 skytter i rekrutteringsklassene REKRUTTERING Vi skal øke rekrutteringen av ungdomsskyttere ved å legge forholdene best mulig til rette, samt organisere og stille krav til foreldre/foresatte. Vi skal rekruttere flere interesserte fra lokalsamfunnet og Forsvaret til skyttermiljøet og øke antall aktive skyttere og medlemmer. Øke andel rekrutteringsskyttere til felt og bane Stimulere til å beholde flest mulig av unge skyttere BYGG OG ANLEGG Gjennom samarbeid med Forsvaret skal vi videreutvikle skyttertilbudet på Elvegårdsmoen. Gjennom fornuftige arbeidsfordelinger innad i laget skal bygg og anlegg holdes ved like til en hver tid. Bedre tilrettelegging for adkomst til Elvegårdsmoen ØKONOMI Skytterlagets økonomi skal styrkes ved å balansere inntekter og utgifter for å kunne møte de forestående investeringer. Inntektsbringende dugnadsaktiviteter og andre aktiviteter som styrker økonomien skal opprettholdes. Nåværende sponsorer og inntektene skal beholdes, og nye sponsorer rekrutteres. Vi skal jobbe aktivt med vår spillemiddelsøknad Vi skal jobbe for å gi aktive skyttere fortsatt økonomisk støtte i form av ammunisjonssubsidier. Fortsette leasing av våpen SOSIALT MILJØ Skytterlaget skal videreutvikles til et spennende og attraktivt fritidstilbud for medlemmer og familie. Skytterlaget skal med en aktiv og positiv profil lokalt og regionalt bidra til å sette Bjerkvik på kartet som et spennende og aktivt sted å bo. Et godt sosialt miljø avhenger av at alle bidrar. INFORMASJONSSTRATEGI Det skal legge stor vekt på informasjon både innad i laget og utad. Media skal nyttes aktivt som informasjonskanal. Vi skal bruke hjemmesiden, facebook og SMS. SATSINGSOMRÅDER I 2013:

9 Pri 1: Pri 2: Pri 3: Pri 4: Rekruttering Miljø Sportslig utvikling Arrangementsteknisk kompetanse Følgende hadde ordet til målstrukturen: Svein Inge Nordkild, Malvin Nyborg, Anders Kruhaug, Marte Grandalsmo, Bjørn Inge Nylund. Forslag til Målstruktur 2013 enstemmig vedtatt med tillegg av nytt kulepunkt under Rekruttering. Sak 9 Innkomne saker a. Kjøp av våpen til leasing Styrets forslag Innkjøp av inntil 2 nye komplette våpen Sauer og inntil 3 ombyggingssett til leasing Begrunnelse Styret har i sitt forslag til Målstruktur for 2013 satt rekruttering som første prioritet. For å satse på dette er det nødvendig å tilby nye skyttere å få lease våpen. Følgende hadde ordet: Tore Brønstad, Kåre Pedersen, Anne Lise Nylund, Hege Brønstad, Anders Kruhaug. Styrets forslag enstemming vedtatt. Sak 10 Valg Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling (limes inn). Valgene ga dette resultat: VALGRESULTAT - ÅRSMØTE 2012 Utvalg Funksjon Navn Valgt år Fung.tid Styret Administrasjonsgruppa Formann Hege Brønstad år Nestformann Anders Kruhaug år Sekretær Aase Seiness Laberg år Kasserer Marthe Grandalsmo år Sportsjef Ole-Henry Finvåg år Styremedlem Anne-Lise Nylund år Styremedlem Unni Pedersen år 1. Varamedlem Tore Brønstad år 2. Varamedlem Kåre Pedersen år Teknisk gruppe Baneansvarlig 15 m Ernst Pedersen år Baneansvarlig 100 m Torbjørn Kristiansen år Ungdomsutvalg Ungdomsleder Roger Pedersen år Medlem Martin Pettersen år

10 Medlem Jan Ove Grandalsmo år Medlem Aleksander T. Johansen år Medlem Torben Nilsen år Medlem Geir Ove Simonsen år Støtteutvalget Leder Hildegunn Jektvik år Jegerutvalg Håkon Strand år Hugo Wassbakk år Materialforvalter Tore Brønstad år Ammunisjonsforvalter Geir Ove Simonsen år Revisor Marian Mjånes Kristiansen år Revisor Ulla-Britt Fossheim år Valgkomite Medlem 1 år Ombud Nr 1 Formann år Nr 2 Ungdomsleder år Nr 3 Nestleder år Nr 4 Svein Inge Nordkild år Nr 5 Erling Frantzen år Vara for ombud Nr 1 Malvin Nyborg år Alle valg var enstemmige. Nr 2 Kåre Pedersen år Tore Brønstad foreslo at valgkomiteen finner kandidater til ny valgkomite og legger det fram til det nye styret. Årsmøtet sluttet seg til dette. Det nye styret får fullmakt til å godkjenne årsmøteprotokollen. Avslutning Formannen takket for tilliten og for et godt møte og avsluttet møtet med å overrekke blomster til dem som går ut av styret. Møtet slutt kl Aase Seiness Laberg Referent Årsmøteprotokollen godkjent av styret i møte 6. desember 2012.

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Hege Brønstad Nestformann Ole-Henry Finvåg Sekretær Aase Seiness Laberg Kasserer Unni Pedersen Styremedlem Anne-Lise

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 27. november 2014 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 27. november 2014 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 27. november 2014 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av fungerende formann

Detaljer

BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015

BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015 BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015 Dato: Torsdag 8. januar 2015. Møtestart kl 1900. Sted: Salongen, FP-Brakka. Deltakere: Håkon Strand, Bård Karolius, Ann-Carin Abelsen, Marte Grandalsmo,

Detaljer

ÅRSMØTE I BJERKVIK SKYTTERLAG. Torsdag 19. november 2015 kl 1900 HV16 Storstua Saksliste

ÅRSMØTE I BJERKVIK SKYTTERLAG. Torsdag 19. november 2015 kl 1900 HV16 Storstua Saksliste ÅRSMØTE I BJERKVIK SKYTTERLAG Torsdag 19. november 2015 kl 1900 HV16 Storstua Saksliste 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to medlemmer for signering av protokoll 4. Årsberetning 2015

Detaljer

Ombudsmøte 2012. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2012. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bogen Hotell. Tid: Lørdag 8. desember 2012 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: 2501 Bjerkvik: 5, 2505 Evenes: 3, 2508 Ballangen: 2, 2511 Lødingen: 3, 2412 Narvik:

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Ombudsmøte 2011. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2011. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Tjeldsundbrua Kro & Hotell. Tid: Lørdag 3. desember 2011 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Bjerkvik 5, Ballangen 2, Kjøpsnes 2, Lødingen 3, Narvik 5, Ramsund 3,

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2016 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 08.02.2016... 4 Sak 1: Konstituering av styret. Valg av utdanningskontakt. Oppdatering av epostadresser og telefonnummer.... 4 Sak 2: Statutter SM

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Ombudsmøte 2010. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2010. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Følgende lag var representert på møtet: Bjerkvik (Hege Brønstad, Ole Henry Finvåg, Svein Inge Nordkild, Jan Ove Grandalsmo og Anders Kruhaug.), Evenes (Petter Paulsen), Ballangen (Roald

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Møtet ble holdt i Langhuset på Ski med 65 frammøtte ombudsmenn, av 78 mulige. Disse fordelte seg slik: Askim 5 Ski 5 Båstad 5 Skiptvet 4 Enebakk

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen PROTOKOLL årsmøte Torsdag 27.10.2011 Teigen Tilstede: 15 medlemmer SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Styrets forslag til vedtak: Njål-Inge Enger Thomas Øvrum Vedtak: Njål-Inge Enger SAK

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Referat fra årsmøte 2015 12.november

Referat fra årsmøte 2015 12.november Namdalseid og Lyngen skytterlag Referat fra årsmøte 2015 12.november Sakliste Valg av møteleder/referent Godkjennelse av møteinnkalling/sakliste Årsmelding Regnskap Valg Kaffepause Sakliste Sponsing av

Detaljer

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen PROTOKOLL årsmøte Torsdag 31.10.2013 Teigen SAK 1 SAK 1.1 SAK 1.2 SAK 1.3 SAK 1.4 SAK 1.5 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 Konstituering VALG AV TO REFERENTER VALG AV MØTELEDER VALG AV TO REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2012 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1-13.02.2012...3 Sak 1: Konstituring av styret...3 Sak 2: Aktivitetsplan Årsplan - Kursvirksomhet i samlaget...3 Sak 3: Revidering avstatutter Årets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer