P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik."

Transkript

1 P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege Brønstad. Møtet startet med å minnes Odd Kristiansen, som gikk bort i høst. Hun spurte om det var merknader til innkallingen, som var annonsert i Fremover 24. oktober, og samtidig ved plakater på butikker i Bjerkvik. Svein Inge Nordkild bemerket at innkallingen ikke var lagt ut på skytterlagets hjemmeside. Ellers ingen merknader. Sakslisten ble presentert. Svein Inge bemerket også at hans innsendte forslag ikke var satt på sakslista. Styrets vedtak angående Svein Inges forslag ble referert. Den fremlagte sakslisten ble enstemmig vedtatt. 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Årsberetning Regnskap 2012 / Budsjett Ammunisjonssubsidier og stevnegodtgjørelse Kontingent Målstruktur Innkomne saker a. Kjøp av våpen til leasing 9. Valg Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Som møteleder ble valgt Håkon Strand og som sekretær Aase Seiness Laberg. Sak 3 Årsberetning 2012 Årsberetningen ble referert. Beretningen inntatt i protokollen. ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2012 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Sportsjef Styremedlem Hege Brønstad Håkon Strand Aase Seiness Laberg Unni Pedersen Ole-Henry Finvåg Anne-Lise Nylund

2 Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem Varamedlem Aleksander Pedersen Roger Pedersen Aina Stabell Robert Kvist Martinussen Tore Brønstad Kåre Pedersen Møter Foruten årsmøte har det vært holdt 13 styremøter hvor det er behandlet om lag 80 saker. Klasseførte skyttere i 2013 Se egen årsmelding fra administrasjonsprogrammet og oversikt i det nye registreringsprogrammet i DFS. Egne stevner i 2012 Lagmesterskap skifelt, miniatyr, vinterfelt og bane Nyttårssmellen (åpent miniatyrstevne) SM Vinterfelt Hålogalandsmesterskap. (åpent banestevne) Sesongslutten. (åpent banestevne) Sportsmelding Generelt Den sportslige aktiviteten har også i år vært høy, men noe lavere enn Bjerkvik skytterlag har også i år gjort det bra både på bredde og topp lokalt og regionalt. Vi har også markert oss godt på landsbasis og lever godt opp til vår målstruktur og visjon. Lagmesterskap Vi har i år gjennomført lagsmesterskap i miniatyr, bane, felt og skifelt. LM miniatyr 32 deltakere LM felt 27 deltakere LM bane 29 deltakere LM Skifelt 12 deltakere Dette er noe lavere deltakelse enn for 2011 og Lagsmestere 2012: 15 m: Anders (3-5), Svein Inge (V-55), Trond Ingebrigtsen (Jeg), Ivar (V-65), Hildegunn (1), Sara (2), Jon Eivind (R), Andre (ER) og Atalie (J). Felt: Ole-Henry (2-5/V55), Erling (V-55), Ivar (V-65), Malvin (V-73), Daniel (R), Ingrid (ER), Atalie (J), Aleksander T (AG-3) og Jan Ove (HK 416). Bane: Anders (3-5 med 349 p), Svein Inge (V-55), Fritz (1), Torbjørn (V-65), Malvin (V-73), Sara (2), Julie (R), Benjamin (ER) og Ole Søraas (J). Skifelt: Lasse B (Senior), Benjamin ( R), Atalie (J) Vi gratulerer samtlige. Miniatyr Vi startet miniatyrtreningene tidlig i november, og deltakelsen og resultatene ble gode utover vinteren. Vi arrangerte Nyttårssmellen med nesten 100 deltakere. Denne gangen var det kun Heine i kl ER og Geir Ove i kl 2 som var våre klassevinnere. Vi hadde 32 deltakere i LM miniatyr. Men deltakelsen på både interne og eksterne stevner, samt oppmøte på trening viser at aktiviteten i laget har sunket i 2012.

3 Vinterfelt Også i årets vinterfeltsesong hadde vi ikke noe særlig stor deltakelse fra eget lag. Feltkarusellen i år ble vunnet av Ole-Henry i kl 2-5/V-55. Andre karusellvinnere fra oss er Jan Ove (kl 2 og kl HK 416), Roger (kl 3), Erling (V-55), Atalie (ER) og Malvin (V-73). Samlagsmester i vinterfelt ble Irene Josefsen i kl 2-5/V55 med Ole-Henry på andreplass. Øvrige samlagsmestre er Andre (ER), Atalie (J), Erling (V55), Malvin (V-73), Aleksander T (AG-3) og Torben (HK416). I år ble det også arrangert LM i skifelt med 12 deltakere. Her ble Lasse Brønstad lagsmester i seniorklassen, mens Benjamin vant kl ER og Atalie vant kl J. Bane Oppslutningen på treningene har vært varierende, spesielt på seniorsiden. Til tross for dette har lagets skyttere gode baneresultater å vise til. Flere stevneseire på egne stevner og andre lokale og regionale stevner, gode resultater både på NC, NNM og LS viser at vi fortsatt holder et godt nivå. Fortsatt er Anders den ubestridte ener, men en ser flere unge skyttere som begynner å nå et høyt nivå. Vi har selv arrangert 2 banestevner i år. Hålogalandsstevnet med over 120 deltakere og Avslutningsstevnet med ca 75 deltakere. Vi har også deltatt i Skogsløp med skyting både under NNM, LS og på SM bane. På sistnevnte mesterskap var det Aleksander Pedersen som vant seniorklassen. Øvrige klassevinnere var Atalie Pedersen (J/jente), Daniel Karolius kl R og John Eivind Nylund kl ER NNM Årets arrangement gikk av stabelen i Storfjord. Vi deltok med 32 skyttere, og fikk mange gode resultater. Anders Kruhaug ble nr 3 på banen og Aleksander T Johansen ble nr 2 i kl 3. Med det var Sara Eide som vant kl 2 på baneskytingen og juniorene våre som gjorde det aller best. Atalie vant baneskytingen og Thomas vant feltskytingen slik at det ble storeslem for Bjerkvik i juniorklassen. På skogsløp vant Atalie kl junior dame og Heine Mo Sandnes ble nr 2 og John Eivind nr 3 i kl ER. LS Landsskytterstevnet gikk på Voss og vi hadde i år bare 8 deltakere. Anders Kruhaug ble igjen vår beste senior med 341 p og en ny stjerne på banen, samt finale på felten. I år var det Atalie som ble beste juniorskytter med femteplass og medalje på felten. Thomas ble nr 3 på skogsløp med skyting i kl J/menn og Atalie nr 4 i kl Junior/dame. 350 klubben Etter at vi fikk 3 nye medlemmer i 350 klubben i 2011 fikk vi ingen i 2012, men det var flere som nærmet seg. Bredde og topp Bjerkvik skytterlag stilte også i år med mange utøvere og et stort og aktivt støtteapparat under NNM i Storfjord. Selv om vi fortsatt er klart største i lag i samlaget på både lokale og regionale stevner, samt under LS, så har deltakelsen vår sunket ift forutgående år. Våre skyttere har gjort det meget godt i konkurranse med andre skyttere både lokalt, regionalt og på landsbasis. Laget har fortsatt flere utfordringer mht rekruttering og sportslig satsning, selv om vi har iverksatt flere tiltak og lykkes med noe. Sosialt miljø Også i år har vi fått muligheten til dyrke det sosiale ifm mesterskap og stevner. Både under Midtsommerstevnet, NNM, LS og på SM bane bodde vi sammen og hadde felles sosiale tiltak

4 og hadde det hyggelig. Vi takker alle som bidrar til å gjøre Bjerkvik skytterlag til et trivelig fellesskap. Året 2012 i ungdomsutvalget Ungdomsutvalget har hatt følgende sammensetning for sesongen 2012: Roger (leder), Jan Ove, Geir Ove, Torben, Nann Iren og Martin. Ungdomsutvalget har arrangert egne stevner, dugnad på 100m og ukentlig skytetreninger på miniatyrbanen og 100m. Miniatyrsesongen ble startet med en felles samling for både gamle og nye skyttere. Vi har hatt flere skyttere som har deltatt på stevner både på miniatyr, felt og bane. Vi har arrangert sikkerhetskurs for nye skyttere, noe som har medført at vi har fått flere nye skyttere med som lover gått for fremtiden. Sesongen 2012 holdt vi på med miniatyrskyting en måned lengre en tidligere, dvs ut mars måned. Trening på 100m startet opp i mai, og vi arrangerte treningssamling før LS 2012, med både bane og felt i fokus. Vi har også i år hatt skyttere med fremragende resultater både innen samlagets stevner og nasjonale stevner. Viser for øvrig til sportsmeldingen. Vi har søkt midler gjennom Frifond og fått 16500,- for innkjøp av utstyr til ungdomsgruppa. Deriblant en links Sauer 200 STR, som skal benyttes på våre aktiviteter. Støtteutvalgets rapport Støtteutvalget har bestått av 4 medlemmer Leder: Aina Stabell Medlemmer: Nina Pedersen Maria Finvåg Marthe Grandalsmo Støtteutvalget har hatt kafé i forbindelse med stevner som Bjerkvik skytterlag har arrangert. Har sponset mat til sosialt samvær under NNM i Storfjord og Andøytreffet. Sponser pizza i forbindelse med premieutdeling til ungdomskytterne. Ordner kakebakere til årsmøte. Takk til alle bakerne. Støtteutvalgets økonomi er fullt ut integrert med lagets økonomi. Hjemmesiden til Bjerkvik skytterlag har nå vært operativ over flere år. Den nye løsningen fungerer bra, men det kan enda forbedres. Hjemmesiden til skytterlaget inneholder informasjon om skytterlagets aktivitet og kan benyttes for alle ved å sende inn artikler som vil komme på hjemmesiden. Artikler sendes til Det finnes en facebook side også, dette for å fange opp ungdommer. Samarbeidsavtaler Sparebanken Narvik, Det lille kjøkken og Natech har vært lagets hovedsponsorer i Laget har god tro på at disse vil være sponsorer også i Laget bør se på muligheten til å skaffe flere samarbeidsavtaler for 2013! Skoglund Skytebanen på Skoglund er ikke sikkerhetsmessig godkjent i beretningsåret. Anlegget må, som ett minimum, gjennomgå en rekke sikkerhetsmessige tiltak før det eventuelt kan benyttes. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede lagets muligheter for videre disponering av Skoglund. Arbeidsgruppen har ikke sluttført sin utredning.

5 Dugnad Det har vært gjennomført flere dugnader inneværende år. Både klargjøring av baner, hylseplukking, og vedlikehold har vært gjennomført. Oppmøtet har imidlertid vært noe skuffende, og det er ofte de samme som går igjen på alle dugnadene. Dette må rettes neste år. Økonomi Bjerkvik skytterlag har i år kjøpt inn to våpen cal. 6,5 med ombyggingssett cal. 22, som laget leaser ut. Subsidiene ved kjøp av ammo.,forsikring, leie av lokale og strøm er de største utgiftspostene for laget. Vi har i år hatt 17. mai komite, noe som ga bra resultat. Hovedinntektene har vært sponsormidler, salg av messing, grasrotmidler, refusjon av spilleautomat og en del kommunale tilskudd. For å opprettholde økonomien i laget må alle medlemmene stå på når vi får mulighet til og tjene noen kroner, f eks. dugnad, hylseplukking og varetelling m.m. Sluttord Året som er gått har ikke vært så aktivt som foregående år. Vi arrangerte Hålogalandsmesterskapet i Juni, der fikk vi brynt oss på resultat servicen. Vi kom oss til slutt i mål, men dette var en utfordring vi kunne ha vært foruten. SIUS holder på å utvikle et program som skal gjøre resultatservicen enklere. Dette håper vi er klart til utendørssesongen starter igjen, slik at vi kan teste dette ut. Problemene og usikkerheten omkring 200 meter banen gjorde at skytterlaget sa fra seg å arrangere NNM Utfordringen for sesongen 2012/2013 blir å ta vare på våre godt voksne rekrutteringsskyttere samt rekruttere nye, voksne og rekrutter. Dette med å få aspirantene med ut på felt og baneskyting sliter vi med. ALLE FORSLAG ER VELKOMMNE. I tillegg blir det ekstremt viktig å utnytte våre instruktører på rett måte samt engasjere foreldre til å ta et tak når det trenges. Vi er ett av Nord Norges ledene skytterlag, og forholdene ligger godt til rette for å beholde denne posisjonen. Neste stevne vi skal arrangere er Nyttårsmellen Det er Bjerkvik Skytterlag `s tur å arrangere SM-Bane og SM-Skogsløp m/skyting i Til sist vil styret minne om å bruke hjemmesiden til skytterlaget flittig, her legges ut all info om stevner, resultater, dugnad, terminliste og lignende. Styret takker medlemmer og samarbeidspartnere for innsats og støtte i året som har gått. STYRET Disse hadde ordet til beretningen: Svein Inge Nordkild påpekte feil i oppramsing av LM-resultater. Svein Inge vant LM bane i kl V55, ikke Erling Frantzen. Dette ble bekreftet og rettet opp. Det ble spurt hva som må gjøres for å få Skoglund sikkerhetsgodkjent. Til dette hadde disse ordet: Malvin Nyborg, Torbjørn Kristiansen, Anders Kruhaug. Årsberetningen 2012 enstemmig godkjent. Sak 4 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Regnskapet og revisjonsberetning for 2012 ble lagt fram av kasserer Unni Pedersen, som også redegjorde og svarte på spørsmål.

6 Følgende hadde ordet til regnskapet: Anders Kruhaug, Kåre Pedersen, Tore Brønstad. Regnskap 2012 enstemmig godkjent. Forslag til budsjett for 2013 ble presentert av kasserer Unni Pedersen. Ingen merknader til budsjettforslaget. Budsjettforslaget enstemmig tatt til etterretning. Regnskap og budsjett vedlegges protokollen. Sak 5 Ammunisjonssubsidier og stevnegodtgjørelse 2013 Styrets innstilling: Ammunisjonssubsidieringen holdes på samme nivå i 2013 som i 2012, d v s rekruttpatroner kr 2,30 pr patron. Ladekomponenter 60%. Ingen ba om ordet. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Stevnegodtgjørelse 2013 Styrets innstilling: Som i 2012 betales det ikke stevnegodtgjørelse i Ingen ba om ordet. Styret forslag enstemmig vedtatt. Sak 6 Kontingent 2013 Styrets innstilling: Kontingenten i skytterlaget med familiekontingent må endres, fordi det nye administrasjonsprogrammet i DFS forutsetter individuell kontingent. I tillegg er det nødvendig å øke kontingentinngangen for å dekke opp bl a ammunisjonssubsidiene. Familie med en eller flere senior/jeger og rekr/juniorskyttere: Første medlem kr 300 Påfølgende medlemmer kr 100 per medlem

7 Familie med kun rekr/juniorskyttere: Første medlem kr 200 Påfølgende medlemmer kr 100 per medlem Enkeltmedlem Senior/Jeger kr 300 Rekr/Jun kr 200 Støttemedlemmer kr 100 Følgende hadde ordet: Anders Kruhaug, Håkon Strand, Bjørn Inge Nylund. Vedtak Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Deretter ble det kaffepause, og samtidig ble det foretatt premieutdeling for lagskyting. Sak 7 Målstruktur 2013 Forslag til Målstruktur 2013 ble presentert. Inntatt i protokollen. MÅLSTRUKTUR 2013 VISJON Bjerkvik skytterlag skal være Nord-Norges ledende skytterlag på bredde, miljø, rekruttering, anlegg og sportslige resultater. HOVEDMÅL SLAGORD: Bjerkvik skytterlag viser vei i Nord. I løpet av 2013 skal vi oppnå: stor bredde av aktive skyttere et attraktivt miljø for både skyttere og familie sportslig utvikling gjennom målrettet instruksjon og gode treningsforhold økt kompetanse innen gjennomføring av egne treninger og stevner DELMÅL ORGANISERING Vi skal organisere oss slik at arbeidsbyrden/arbeidsfordelingen blir spredt på flest mulig. SPORTSLIGE MÅL Ved NNM 2013 skal vi være største lag o ha minst en klassevinner i seniorklassene o ha minst en klassevinner i rekrutteringsklassene o minst 2 skal skyte lagskyting R/J for Ofoten o minst 2 skal skyte lagskyting kl 3-5 for Ofoten o minst 2 skal skyte lagskyting kl V55/V65/V73 for Ofoten

8 Være minimum 10 deltakere på LS 2013 Ha finaledeltakere i rekrutteringsklasser Minst en ny 350 skytter i rekrutteringsklassene REKRUTTERING Vi skal øke rekrutteringen av ungdomsskyttere ved å legge forholdene best mulig til rette, samt organisere og stille krav til foreldre/foresatte. Vi skal rekruttere flere interesserte fra lokalsamfunnet og Forsvaret til skyttermiljøet og øke antall aktive skyttere og medlemmer. Øke andel rekrutteringsskyttere til felt og bane Stimulere til å beholde flest mulig av unge skyttere BYGG OG ANLEGG Gjennom samarbeid med Forsvaret skal vi videreutvikle skyttertilbudet på Elvegårdsmoen. Gjennom fornuftige arbeidsfordelinger innad i laget skal bygg og anlegg holdes ved like til en hver tid. Bedre tilrettelegging for adkomst til Elvegårdsmoen ØKONOMI Skytterlagets økonomi skal styrkes ved å balansere inntekter og utgifter for å kunne møte de forestående investeringer. Inntektsbringende dugnadsaktiviteter og andre aktiviteter som styrker økonomien skal opprettholdes. Nåværende sponsorer og inntektene skal beholdes, og nye sponsorer rekrutteres. Vi skal jobbe aktivt med vår spillemiddelsøknad Vi skal jobbe for å gi aktive skyttere fortsatt økonomisk støtte i form av ammunisjonssubsidier. Fortsette leasing av våpen SOSIALT MILJØ Skytterlaget skal videreutvikles til et spennende og attraktivt fritidstilbud for medlemmer og familie. Skytterlaget skal med en aktiv og positiv profil lokalt og regionalt bidra til å sette Bjerkvik på kartet som et spennende og aktivt sted å bo. Et godt sosialt miljø avhenger av at alle bidrar. INFORMASJONSSTRATEGI Det skal legge stor vekt på informasjon både innad i laget og utad. Media skal nyttes aktivt som informasjonskanal. Vi skal bruke hjemmesiden, facebook og SMS. SATSINGSOMRÅDER I 2013:

9 Pri 1: Pri 2: Pri 3: Pri 4: Rekruttering Miljø Sportslig utvikling Arrangementsteknisk kompetanse Følgende hadde ordet til målstrukturen: Svein Inge Nordkild, Malvin Nyborg, Anders Kruhaug, Marte Grandalsmo, Bjørn Inge Nylund. Forslag til Målstruktur 2013 enstemmig vedtatt med tillegg av nytt kulepunkt under Rekruttering. Sak 9 Innkomne saker a. Kjøp av våpen til leasing Styrets forslag Innkjøp av inntil 2 nye komplette våpen Sauer og inntil 3 ombyggingssett til leasing Begrunnelse Styret har i sitt forslag til Målstruktur for 2013 satt rekruttering som første prioritet. For å satse på dette er det nødvendig å tilby nye skyttere å få lease våpen. Følgende hadde ordet: Tore Brønstad, Kåre Pedersen, Anne Lise Nylund, Hege Brønstad, Anders Kruhaug. Styrets forslag enstemming vedtatt. Sak 10 Valg Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling (limes inn). Valgene ga dette resultat: VALGRESULTAT - ÅRSMØTE 2012 Utvalg Funksjon Navn Valgt år Fung.tid Styret Administrasjonsgruppa Formann Hege Brønstad år Nestformann Anders Kruhaug år Sekretær Aase Seiness Laberg år Kasserer Marthe Grandalsmo år Sportsjef Ole-Henry Finvåg år Styremedlem Anne-Lise Nylund år Styremedlem Unni Pedersen år 1. Varamedlem Tore Brønstad år 2. Varamedlem Kåre Pedersen år Teknisk gruppe Baneansvarlig 15 m Ernst Pedersen år Baneansvarlig 100 m Torbjørn Kristiansen år Ungdomsutvalg Ungdomsleder Roger Pedersen år Medlem Martin Pettersen år

10 Medlem Jan Ove Grandalsmo år Medlem Aleksander T. Johansen år Medlem Torben Nilsen år Medlem Geir Ove Simonsen år Støtteutvalget Leder Hildegunn Jektvik år Jegerutvalg Håkon Strand år Hugo Wassbakk år Materialforvalter Tore Brønstad år Ammunisjonsforvalter Geir Ove Simonsen år Revisor Marian Mjånes Kristiansen år Revisor Ulla-Britt Fossheim år Valgkomite Medlem 1 år Ombud Nr 1 Formann år Nr 2 Ungdomsleder år Nr 3 Nestleder år Nr 4 Svein Inge Nordkild år Nr 5 Erling Frantzen år Vara for ombud Nr 1 Malvin Nyborg år Alle valg var enstemmige. Nr 2 Kåre Pedersen år Tore Brønstad foreslo at valgkomiteen finner kandidater til ny valgkomite og legger det fram til det nye styret. Årsmøtet sluttet seg til dette. Det nye styret får fullmakt til å godkjenne årsmøteprotokollen. Avslutning Formannen takket for tilliten og for et godt møte og avsluttet møtet med å overrekke blomster til dem som går ut av styret. Møtet slutt kl Aase Seiness Laberg Referent Årsmøteprotokollen godkjent av styret i møte 6. desember 2012.

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer