Regnskapsutdrag 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsutdrag 2010"

Transkript

1 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste - Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent b) Valg av møteleder - Forslag på leder. Han ble enstemmig valgt c) Valg av skriver - Forslag på sekretær. Han ble enstemmig valgt d) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen - Forslag på Ivar Hagen og Ludvik Gravem. Disse ble valgt. Sak 2 Regnskap 2010 Regnskapet er revidert og funnet i orden. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. (Regnskapsutdrag nedenfor) Regnskapsutdrag 2010 Konto Kontonavn Balanserapport Balanse EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og bane (elektronikk m.v.) , Hus og bane nyanlegg 0, Innventar 9 280, Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer , Kasse 2 027, Kasse amm.forvalter 0, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 575,44 SUM EIENDELER ,92 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Byggelån 0, Leverendørgjeld , Donasjon , Avsatte midler til nyanleg 0,00

2 2910 Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,92 Foreløpig resultat: 0,00 Saldobalanse hovedbok Konto Kontonavn Balanse EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og bane (elektronikk m.v.) , Hus og bane nyanlegg 0, Innventar 9 280, Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer , Kasse 2 027, Kasse amm.forvalter 0, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 575,44 SUM EIENDELER ,92 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Byggelån 0, Leverendørgjeld , Donasjon , Avsatte midler til nyanleg 0, Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,92 DRIFTSINNTEKTER 3120 Raklame-og annonseinntekter , Sponsor-/samarbeidsavtaler , Salg av ammunisjon , Debitering av amm.salg , Dugnadsinnsats på anlegg , Kommunalt tilskudd , Tilskudd fra samlaget , Tilskudd fra DFS , Leieinntekter hus og bane , Medlemskontingent , Inntekter lotteri, bingo etc , Inntekter stevner , Inntekter jaktprøver , Inntekter egne lagskytnger ,00

3 3990 Kjøkken , Trivseltiltak , Gaver og bidrag , Andre inntekter ,61 SUM DRIFTSINNTEKTER ,82 DRIFTSUTGIFTER 4300 Innkjøp av ammunisjon , Kreditering av amm.kjøp , Innkjøp av lagsvåpen , Nedbetaling av byggelån , Utgifter kjøkken , Utgifter trivseltiltak 9 720, Deltakelse i stevner , Cup-og lagskytinger 8 369, Ammunisjonssubsidier , Gaver utmerkelser medlemmer , Personalutgifter 9 400, Renovasjon, vann, avløp 1 062, Lys og varme , Inventar, materiell, utstyr , Reprasjon/Vedlikehold bygning 9 113, Reprasjon/Vedlikehold utstyr 3 498, Kontorrekvisita 5 318, Møteutgifter 3 954, Andre kostnader , Telefon 5 250, Bankgebyrer 1 423, Porto 5 704, Reklame, annonser 3 140, Gaver/pengepremier til stevner 1 500, Medaljer/premier egne stevner , Medaljer/merker/premier lagsk , Til ungdomsutvalget , Forsikring hus og bane ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER ,50 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter , Korrigering av ammkonto (gev) -892, Rentekostnader 7 396, Avskrivninger , Årsresultat ,67 SUM FINANSPOSTER ,32 Foreløpig resultat: 0,00

4 Regnskapssammendrag 2010 Statussammendrag Ktonr Kontonavn Status Aktiveringsposter Status AktiveringerAvskrivninger EIENDELER Tilkjøp Nedskrivning 1120 Hus og bane (bygninger) , , , , Hus og bane (elektronikk m v) 87954, , , , Hus og bane nyanlegg , ,00 0, Innventar 9280, , , Lagsvåpen 32430, , Beholdning ammunisjon 79793, , , , Beholdning av vandrepremier 4065, , Andel i Sunndal kulturfestival 2000, , Kundefordringer 7855, , , , Kasse 2995, , , , Kasse amm.forvalter 7401, ,00 0, Bankkonto , , , , Bankkonto , , , , Bankkonto , , , , Medlemk COOP 4574,05 1, ,44 SUM EIENDELER , ,92 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , , , Byggelån , ,80 0, Leverandørgjeld , , , , Donasjon , , Avsatte midler til nyanlegg , ,00 0, Pengepremier medlemmer -1718, , , ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,92 Driftsresultat 2010 Inntekter Utgifter 3110 Salgsinntekter materiell og utstyr 0, Reklame, annonseinntekter 17000, Sponsoravtaler 40000, Salg av ammunisjon ,00 krediteres konto , Dugnadsinnsats på anlegg , Kommunalt tilskudd , Tilskudd fra samlaget 1846, Tilskudd fra DFS 26316, Leieinntekter hus og bane 14800, Medlemskontingent 13450, Inntekter lotteri,bingo etc 86345, Inntekter stevner 37429, Inntekter jaktprøver 10350, Inntekter lagsmesterskap og lagskytinger 4700,00

5 3990 Kjøkken 29328, Trivselstiltak 7970, Gaver og bidrag 8200, Andre inntekter 14087, Innkjøp av ammunisjon185033,00 debiteres konto , Innkjøp av lagsvåpen 68480, Nedbetaling av byggelån , Utgifter kjøkken 15987, Utgifter trivseltiltak 9720, Deltakelse i stevner 13075, Cup- og lagskytinger 8369, Ammunisjonssubsidier (motkonto 1460) 50850, Gaver, utmerkelser, medlemmer 21998, Personalutgifter 9400, Renovasjon, vann, avløp 1062, Lys og varme 27742, Inventar, materiell, utstyr 26922, Reperasjon/Vedlikehold bygning, inkl.vasking 9113, Reprasjon/Vedlikehold utstyr 3498, Kontorrekvisita 5318, Møteutgifter 3954, Andre kostnader 11009, Telefon 5250, Porto 5704, Bankgebyrer 1423, Reklame, annonser 3140, Gaver/pengepremier til stevner 1500, Medaljer/premier egne stevner 31381, Medaljer/merker egne lagskytinger 13541, Til ungdomsutvalget 12211, Forsikring hus og bane 30364,00 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 1010, Korrigering av ammkonto (føres mot konto 1460) 892, Rentekostnader 7396, Avskrivninger 70736, Årsresultat (overskudd) ,67 Balanse , ,16 Regnskapet korrigert for avskrivinger og dugnad ,33 Ekstraordinære tilskudd i 2010: Banebidrag fra kommunen: ,00,- Frifondsmidler fra DFS 26316,00 KOMMENTAR: Årsresultatet framkommer i post 8800 i saldobalansen. Dette er ikke reelt på grunn av den store dugnadsinnsatsen på anlegget som ble aktivert i Virkeligheten viser et reelt

6 underskudd på kr 11833,33. Dette framkommer i regnskapsoversikten. Underskuddet kommer i hovedsak av et stort innkjøp av ammunisjon i Sak 3 Budsjett 2011 Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt. (Budsjett nedenfor) Budsjett 2011 Regnskap Budsjett Inntekter Medlemskontingent 13450, ,00 Tilskudd saml. og Sunndal kom 6846, ,00 Tilskudd DFS 26316,00 Dugnadsinnsats ,00 Husleieinntekter 14800, ,00 Sponsorer,reklameskilt 57000, ,00 Egne arrangement 89777, ,00 Andre inntektsbr.tiltak,gaver 22287, ,00 Lotteri, automater 86345, ,00 Renteinntekter 1010, ,00 Banetilskudd ,00 Aktivering av investeringer eedb Utgifter Drift av anlegg 98703, ,00 Egne arrangement 25707, ,00 Eksterne skytinger inkl. Våpenkjøp 68480,00 Norgescup og LS 21444, ,00 Amm.subsidier 50850, ,00 Adm.kontorr. annonser mv , ,00 Premier, (egne arr.gavepr.ekst) 46422, ,00 Til ungd.utvalget 12211, ,00 Avsatt donasjon og banetilsk nedbet. lån ,80 Renter på lån 7396,99 Andre finansielle kostnader 33538, ,00 Avskrivninger 70736, , , , , ,00 Resultat , , , , , ,00 Kontooversikt, budsjettforslag Inntekter I kontoplan: Medlemskontingent Tilskudd saml. og Sunndal kom Tilskudd DFS Donasjon 2401 Husleieinntekter 3600.

7 Sponsorer Egne arrangement Andre inntektsbr.tiltak Lotteri, automater 3960 Renteinntekter Banetilskudd 2402 Aktivering av investeringer Utgifter Drift av anlegg Egne arrangement Eksterne skytinger inkl. Norgescup og LS Amm.subsidier Diff.kjøp - salg av ammunisjon Adm.kontorr. annonser mv Premier, (egne arr.gavepr.ekst) Til ungd.utvalget 7460 Investeringer Renter på lån Andre finansielle kostnader/ tap Avskrivninger Vedtatt avskrivingsplan Avskrivingsgrunnlag for hus og bane, bygninger, er statusført verdi pr Status Avskrivningsgrunnlag , ,09 Lineær avskriving er 3 % og utgjør kr ,00 Avskrivingsgrunnlag for hus og bane, elektronikk, m.v, er statusført verdi pr Status Avskrivningsgrunnlag , ,05 Lineær avskriving er 8 % og utgjør kr ,00 Sak 4 Orientering fra laget Forsikringsavtale Skytterlaget har inngått avtale med Gjensidige forsikring til en premie som var ca. 5000,- kr. lavere enn tidligere.

8 Ammunisjonssalg Ny ammunisjonsforvalter samarbeider med kasserer ved salg av ammunisjon. Ukurant løsammunisjon vil bli levert lensmannen for destruksjon. Alle som kjøper må kvittere ut ammunisjonen. Det bør helst brukes eget skjema ved bestilling. Bestilt ammunisjon bør hentes så snart ammunisjonen er ankommet. Salg av ammunisjon cal..22 Denne ammunisjonen er gratis for skytterne, men bør det vurderes om seniorene bør betale noe for denne? Rekrutteringsskytterne må fortsatt få denne gratis. Kan det heller være enklere å innføre en treningsavgift for konkurranseskytterne og fortsatt ha gratis ammunisjon? Eventuelt både treningsavgift og betaling for ammunisjonen. Saken tas opp til avgjørelse på årsmøtet. Møte med kulturtjenesten i kommunen Et møte ble avholdt på Musgjerd grendahus. Skytterlaget fikk mye ros av kommunen og det ble minnet om mulighetene for å søke tilskudd. Kan kommunen inviteres til avslutningen av skyteskolen? I så fall kan det være en mulighet for besøk av Skyttertidende. Samlagsstevne i bane 2012 Skytterlaget har påtatt seg arrangementet. Satsning mot LS 2013 Unge og voksne - må motiveres for satsning for å bli med på LS. Kan det være mulig å invitere tidligere skyttere som har lagt bort geværet for å se om de kan være interessert i å ta den frem igjen? Markering av 150-årsjubileet Skytterlaget fyller 150 år i Det må settes ned en komité for å se nærmere på hvordan markeringen skal kunne skje. I første omgang bør styret gjøre vurderinger. Medlemmer inviteres til å komme med forslag til aktivitet. Nytt fra DFS Det er kommet litt nytt i skytterboken. Bl.a. kan V55 bruke adlerauge men kan ikke stille i finaleskyting i grovfelten. Kl. aspirant går nå til 17. år. Skiskyttervåpen med 1/2 kgs avtrekk er godkjent for rekrutteringsskyttere. Merk også ny skytetid på prøveskudd. Kjøleskap for brus Oscar Sylte kan levere kjøleskap uten kostnad men ønsker at leskedrikken som kjøpes er produsert av dem. Politiattest Det er kommet presiseringer av hvordan ordningen skal praktiseres. Sak 5 Sponsoravtaler for 2011 Gjennomgang av avtalene Det er underskrevet sponsoravtale med Bratseth & Gikling installasjon. (Leder refererte forpliktelsene som laget må følge opp og sponsorens forpliktelser). Det er også underskrevet sponsoravtale med Sunndal Sparebank med forpliktelser for partene. Melkild Bilverksted yter også bidrag til skytterlaget med visse forpliktelser for partene.

9 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Norma ammunisjonsfabrikk vil også sponse laget. Bruk av sponsormerkene Vi bør ta bilde av en person med sponsormerkene riktig plassert på klær, patronkoffert og våpen og legge dette tilgjengelig på hjemmesiden. Styret ser nærmere på dette på førstkommende møte. Hjertestarter Innkjøp av hjertestarter bør man søke å få sponset. Vi har allerede fått midler fra Melkild Bilverksted og Gjensidige forsikring. Vi har også søkt Sunndal Energi om midler. Det forutsettes at det gis tilstrekkelig opplæring i bruken. Hjertestarteren må gjøres tilgjengelig for andre i kretsen. Styret behandler saken på førstkommende møte. Frifondsmidler Søknadsfristen for å søke er 1. juni. Eventuelt Innkjøp av kjøkkenutstyr. Det bør fortsettes med utleie av skytterhuset med tillegg. I innendørssesongen bør ikke skytebanen (innendørsbanen) leies ut. Denne banen bør utstyres slik at man unngår romklang. I alle tilfeller må kjøkkenet opprustes og kjøkkenkomitéen får fullmakt til å gå til anskaffelse av nødvendig utstyr. Trenges mer enn det som er stilt til disposisjon må komitéen sette opp en oversikt/liste og levere styret slik at nødvendige midler kan stilles til disposisjon. Påmelding til stevner. Skyttere som ønsker å delta på stevner må melde fra til Olav Gravem. Melder man ikke fra, blir man ikke påmeldt. Ivar Hagen Ludvik Gravem

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 1. KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer