Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 08:30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30."

Transkript

1 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Haldis Olsen, Tom Mortensen, John Wahl, Trygve Paulsen, Hans Mathias Ellingsen, Jarle Edvardsen, Berit Hågensen, Trude Klaussen, Arnulf Arntzen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne M. Husvik, Ally Nyheim, Nina Jørgensen, Inger Jørstad, Bjarne Hansen, Bjørn Dagfinn Johansen, Willy Olsen og Ronny Holm. Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen, Kate Johansen og Per Arnesen (kom 08.50). Fra FRP: Grete A. Elverum og Rolf Fjellstad. Fra SV: Reidar Johansen og Gunnar Milch. Fra RV: Alvin Vasèli og Yokus Veysi. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Wenche Stenvoll, Snorre Sundquist,, Stig Trondsen, og Frank Hansen. Fra Høyre: Roger Bloch. Fra FRP: Raymond Sletten og Nils A. Bjørnstad. Fra SV: Svein Aspelund Fra RV: Alvin Vaseli og Anna Blix. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen, Berit Hågensen, Inger Jørstad og Ally Nyheim. Fra Høyre: Per Arnesen Fra FRP: Rolf Fjellstad og Grete A. Elverum. Fra RV: Yokus Veysi Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, ass. rådmann Per Hanasand, økonomisjef Hugo Pedersen, plansjef Bjørg Kippersund, kultursjef Gerd Hagen, Overingeniør Øyvind Larsen, arealplanlegger Maria Wirkola, regnskapssjef Jan Halvorsen. Sektorledere: Kai Hugo Dahl, Steinar Paulsen, Grethe Gebhardt, Grethe Nissen og Else Karin Strømme. Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Jonny Riise. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Fra Hammerfest Havn KF møtte Roll Stiansen og Trond Egil Nilsen. 28 representanter (av 29) til stede. Per Arnesen kom kl representanter (av 29) til stede. Alf E. Jakobsen og Ally Nyheim fikk innvilget permisjon 27 representanter (av 29) til stede. John Wahl og Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon og 25 representanter (av 29) til stede. Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon og 24 representanter (av 29) til stede. Inger Jørstad og Grethe Anita Elverum og 22 representanter (av 29) tilstede. Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent.

2 Sakslisten/dagsorden: Sakslisten med sakene 028/05 til og med 044/05. Sak 043/06 behandles før 042/06. Etter forslag fra Alvin Vasèli (RV) fremmet ordføreren ønske om å behandle en tilleggssak om Uttalelse i sykehussaka Godkjent og får saksnummer 045/06 Vedtak: Sakslisten med sakene 028/05 til og med 045/05, enstemmig godkjent. PS 028/06 Valg av varamedlem til eldrerådet Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forsalg: Som personlig varamedlem for Harley Planting velges Ellen Steinheim. Som personlig varamedlem for Harley Planting velges Ellen Steinheim. PS 029/06 Driftstilskudd Folkets Hus Tom Mortensen erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 27 representanter til stede. Hammerfest kommune gir Folkets Hus Hammerfest as et årlig driftstilskudd pålydende kr. Tilskuddet innarbeides i revidert budsjett for 2006 med kr, og med helårsvirkning på kr fra og med Tilskudd gis under forutsetting at: - Folkets Hus Hammerfest as i tillegg til skissert renoveringsplan utbedrer scenearealet og scenetekniske fasiliteter i forbindelse renoveringsarbeidene i 2006, samt ser nærmere på mulighetene for garderobeløsning for utøvere i tilknytning til sceneområdet. - Hammerfest kommune vederlagsfritt kan bruke lokalene inntil 20 ganger årlig til egne arrangementer. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Tilskuddet skal benyttes til å nedbetale lån i forbindelse med renovering av Storsalen. Tilskuddet bortfaller når lånet er nedbetalt. Votering: Innstillingen fikk 19 stemmer og SV s forslag fikk 8 stemmer. Hammerfest kommune gir Folkets Hus Hammerfest as et årlig driftstilskudd pålydende kr. Tilskuddet innarbeides i revidert budsjett for 2006 med kr, og med helårsvirkning på kr fra og med Tilskudd gis under forutsetting at:

3 - Folkets Hus Hammerfest as i tillegg til skissert renoveringsplan utbedrer scenearealet og scenetekniske fasiliteter i forbindelse renoveringsarbeidene i 2006, samt ser nærmere på mulighetene for garderobeløsning for utøvere i tilknytning til sceneområdet. - Hammerfest kommune vederlagsfritt kan bruke lokalene inntil 20 ganger årlig til egne arrangementer. Tom Mortensen tiltrådte møte. 28 representanter til stede. Per Arnesen kom kl representanter til stede. PS 030/06 Søknad om tilskudd til lysanlegg - Hammerfest crossbane. Hammerfest kommunestyre tildeler Hammerfest Racingklubb et tilskudd på kr ,- til opparbeidelse av lysanlegg på Racingbanen. Beløpet dekkes inn ved budsjettregulering etter 1. tertial Tilskuddet tilbakebetales ved innvilgelse av spillemidler, og i henhold til det beløpet som måtte bli tildelt Racingklubben. Ordføreren fremmet på vegne av AP følgende forslag til tillegg i siste setning eventuell Hammerfest kommunestyre tildeler Hammerfest Racingklubb et tilskudd på kr ,- til opparbeidelse av lysanlegg på Racingbanen. Beløpet dekkes inn ved budsjettregulering etter 1. tertial Tilskuddet tilbakebetales ved eventuell innvilgelse av spillemidler, og i henhold til det beløpet som måtte bli tildelt Racingklubben. Gunnar Milch fikk innvilget midlertidig permisjon. 28 representanter til stede. PS 031/06 Ferdigstillelse av 2. etg. - Flerbrukshallen Trygve Paulsen og Solbjørg Mikkelsen erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 26 representanter til stede. Hammerfest kommune vedtar å gi Halldrift as ett lån kr ,- til ferdigstillelse av Hammerfesthallen. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Lånet nedbetales med mottatte spillemidler og kommunens bevilging av beregnet mva kompensasjon. Halldrift as nedbetaler kr ,- med kr ,- pr. år. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest Kommunestyre ber MU og KOU forberede prosjektering av heis mellom 1. og 2. etg. Saka fremmes til politisk behandling i budsjettet 2007.

4 Saka gjøres om til oversendelsesforslag og sendes til MU og KOU. Votering: Som innstillingen enstemmig vedatt Hammerfest kommune vedtar å gi Halldrift as ett lån kr ,- til ferdigstillelse av Hammerfesthallen. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Lånet nedbetales med mottatte spillemidler og kommunens bevilging av beregnet mva kompensasjon. Halldrift as nedbetaler kr ,- med kr ,- pr. år. Trygve Paulsen og Solbjørg Mikkelsen tiltrådte møte. 28 representanter til stede. PS 032/06 Overføring av Håja barnehage til vertskommunen Hammerfest Formannskapet ber administrasjonen fremlegge en ny sak for formannskapet hvor de økonomiske konsekvensene av de 3 alternativene fremkommer. (Alt. 3 gradvis overtagelse over for eksempel 5 år) Det er ønskelig at administrasjonen samtidig opprettholder en dialog med helseforetaket om mulig gradvis overtagelse av barnehagen Reidar Johansen fremmet på vegne SV vedtak i KOU den : 1. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune overtar Håja barnehage fra Helse Finnmark HF. Overtakelsen forutsetter at bygninger, inventar og eiendom overtas vederlagsfritt. Overtakelsen skjer fra Driftsutgiftene innlemmes i budsjett 2007 og økonomiplan Votering: 27 stemmer for innstilling og 1 stemme for Sv s forslag. Kommunestyret administrasjonen fremlegge en ny sak for kommunestyret hvor de økonomiske konsekvensene av de 3 alternativene fremkommer. (Alt. 3 gradvis overtagelse over for eksempel 5 år) Det er ønskelig at administrasjonen samtidig opprettholder en dialog med helseforetaket om mulig gradvis overtagelse av barnehagen Hans M. Ellingsen fikk innvilget midlertidig permisjon. 27 representanter til stede. PS 033/06 Kostnadsorverslag K2 - for Radioen barnehage Formannskapet godkjenner kostnadsoverslag K2 for Radioen barnehage med en samlet kostnad på kr ,- Formannskapet godkjenner framdriftsplan med ferdigstillelse av prosjektet i august 2007

5 Per Arnesen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes inntil man har vurdert hva nybygg koster for tilsvarende barnehagestørrelse. Administrasjonen kan også se på andre løsninger. Votering: Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer for og 21 stemmer mot. Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende forslag: Kommunestyret ragerer på kostnadsoverslaget på utvidelse av Radioen barnehage har vokst fra 2,5 millioner til nærmere 20 millioner kroner. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere rimeligere løsninger for denne utvidelsen. Samtidig bes administrasjonen se på andre løsninger når det gjelder realisering av barnehage i kommunen. Saken tas opp som egen sak i kommunestyret til høsten. Votering: Formannskapets innstilling fikk 20 stemmer og RV s forslag fikk 7 stemmer. Kommunestyret godkjenner kostnadsoverslag K2 for Radioen barnehage med en samlet kostnad på kr ,- Kommunestyret framdriftsplan med ferdigstillelse av prosjektet i august 2007 Hans M. Ellingsen tiltrådte møte. 28 representanter til stede. PS 034/06 Spillefri kommune Hammerfest kommunestyre oppfordrer det lokale næringsliv, lokale lag/foreninger og automat entreprenører til å ta del i en målsetting om å kunne erklære Hammerfest som spillefri kommune fra 31.desember Votering: Innstillingen fikk 27 stemmer for og 1 stemme mot. Hammerfest kommunestyre oppfordrer det lokale næringsliv, lokale lag/foreninger og automat entreprenører til å ta del i en målsetting om å kunne erklære Hammerfest som spillefri kommune fra 31.desember PS 035/06 Endring i ordningen med tilskudd til de politiske partier Hammerfest kommunestyre vedtar en videreføring av ordningen med representantstøtte til kommunestyregruppen, som en kommunalt støtte. Den økonomiske støtten følger forutsetningene i Partiloven 10 (2). Det innebærer en videreføring av dagens ordning til alle partier. Samlet støtte på kr ,-, som blir innarbeidet i budsjettreguleringen 1.tertial Dekkes av redusert likviditetsreserve. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar en videreføring av ordningen med representantstøtte til kommunestyregruppen, som en kommunalt støtte. Den økonomiske støtten følger

6 forutsetningene i Partiloven 10 (2). Det innebærer en videreføring av dagens ordning til alle partier. Samlet støtte på kr ,-, som blir innarbeidet i budsjettreguleringen 1.tertial Dekkes av redusert likviditetsreserve. PS 036/06 Kontrollutvalgets årsberetning 2005 III. Forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyrer godkjenner Kontrollutvalgets årsberetning Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyrer godkjenner Kontrollutvalgets årsberetning Gunnar Mich tiltrådte møte og Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget midlertidig permisjon. 28 representanter (av 29) til stede. PS 037/06 Riving og utfylling av areal for kulturhuset, og andre formål i området med omfang og kostnader. Hammerfest kommunestyre vedtar å rive dekke og kai på AKS-tomta, Bangkaia med lager og Haugenkaia i en operasjon utført sommeren 2006 med start i juni. Målet er å få en helhetlig og fremtidsrettet løsning for tomt til AKS, midlertidige parkeringsplasser, ny fundamentering og areal for nyttetrafikk i og ut av gamle Findusområdet, plass for Finduspromenaden og HCparkering til AKS, samt forankringsmuligheter for fremtidig kai/cruisekai. Utfylling, med anbefalt forsegling i henhold til de krav som settes til dimensjonering av massene, utføres i henhold til fremlagt fyllingsplan fra Rambøll Norge as. Riving og utfylling finansieres med budsjetterte midler kr ,- fra AKS- prosjektet og promenadeprosjektet. Resterende kostnad på kr , herunder kostnad knyttet til riving av Bangkaia med lager og Haugenkaia, samt utfylling av dette areal, finansieres ved hjelp av økt låneopptak og tilskott fra Hammerfest havnevesen. Administrasjonen forhandler fram forslag til en rimelig kostnadsfordeling mellom kommunen og havnevesenet innenfor en ramme på 12. millioner kroner. Signalisert tilskott fra SFT skal gå til fratrekk av Hammerfest kommunes andel av kostnadene. Hammerfest havnevesen avstår Bangkaia og Haugenkaia mot gitt gratis leie av gamle Finduskaia siden juli 2003 og frem til riving av de samme kaiarealer starter i juni 2006, samt tilrettelegging for utvidet næringsareal på Rypklubben.

7 Kommunestyret ber havnestyret innarbeide sin andel av kostnadene i havnevesenets økonomiplan og budsjett for Reidar Johansen fremmet på vegne av SV/RV følgende forslag: Endring i 1, avsnitt: sommeren 2006 med erstattes med så raskt som mulig. Nytt andre avsnitt: Før igangsetting av arbeidet må kostnadsfordeling mellom kommune og havnevesen avklares. Videre må en fullstendig prosjektbeskrivelse og kostnadsanslag for utfylling, kai og kulturhusets fundamentering være fremlagt for og behandlet i kommunestyret. Votering: Formannskapets innstilling fikk 19 stemmer og SV s forslag fikk 9 stemmer. Hammerfest kommunestyre vedtar å rive dekke og kai på AKS-tomta, Bangkaia med lager og Haugenkaia i en operasjon utført sommeren 2006 med start i juni. Målet er å få en helhetlig og fremtidsrettet løsning for tomt til AKS, midlertidige parkeringsplasser, ny fundamentering og areal for nyttetrafikk i og ut av gamle Findusområdet, plass for Finduspromenaden og HCparkering til AKS, samt forankringsmuligheter for fremtidig kai/cruisekai. Utfylling, med anbefalt forsegling i henhold til de krav som settes til dimensjonering av massene, utføres i henhold til fremlagt fyllingsplan fra Rambøll Norge as. Riving og utfylling finansieres med budsjetterte midler kr ,- fra AKS- prosjektet og promenadeprosjektet. Resterende kostnad på kr , herunder kostnad knyttet til riving av Bangkaia med lager og Haugenkaia, samt utfylling av dette areal, finansieres ved hjelp av økt låneopptak og tilskott fra Hammerfest havnevesen. Administrasjonen forhandler fram forslag til en rimelig kostnadsfordeling mellom kommunen og havnevesenet innenfor en ramme på 12. millioner kroner. Signalisert tilskott fra SFT skal gå til fratrekk av Hammerfest kommunes andel av kostnadene. Hammerfest havnevesen avstår Bangkaia og Haugenkaia mot gitt gratis leie av gamle Finduskaia siden juli 2003 og frem til riving av de samme kaiarealer starter i juni 2006, samt tilrettelegging for utvidet næringsareal på Rypklubben. Kommunestyret ber havnestyret innarbeide sin andel av kostnadene i havnevesenets økonomiplan og budsjett for PS 038/06 Hammerfest Eiendom KF Regnskap og årsberetning for 2005 Per Arnesen erklærte seg innhabil og fratrådte møte 27 representanter til stede. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Eiendom KF. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann

8 Hugo Pedersen økonomisjef Administrasjonen fremmet ny innstilling i saken: Hammerfest kommune godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Eiendom KF. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,73 overføres til investeringsregnskapet til dekning av udekket del av investeringer. Udekket del av investeringer i investeringsregnskapet kr ,94 foreslås dekket på følgende måte: Overføring fra driftsregnskapet kr ,73 Bruk av lån i 2006 kr ,21 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Eiendom KF. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr ,73 overføres til investeringsregnskapet til dekning av udekket del av investeringer. Udekket del av investeringer i investeringsregnskapet kr ,94 foreslås dekket på følgende måte: Overføring fra driftsregnskapet kr ,73 Bruk av lån i 2006 kr ,21 Solbjørg Mikkelsen tiltrådte møte. Ally Nyheim og Ordfører Alf E. Jakobsen fikk innvilget permisjon 26 representanter (av 29) til stede. PS 039/06 Hammerfest Havnevesen KF - Årsberetning og regnskap for 2005 Per Arnesen erklærte seg innhabil også i denne saken. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Havnevesen KF. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Hugo Pedersen økonomisjef Administrasjonen fremmet ny innstilling: Hammerfest kommunestyre godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Havnevesen KF.

9 Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes på følgende måte: Avsetning til likviditetsreserve kr ,00 Avsetning til disposisjonsfond kr ,92 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Hammerfest kommunestyre godkjenner årsberetning og regnskap 2005 for Hammerfest Havnevesen KF. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes på følgende måte: Avsetning til likviditetsreserve kr ,00 Avsetning til disposisjonsfond kr ,92 Per Arnesen tiltrådte møte 27 representanter til stede. PS 040/06 Årsrapport Hammerfest kommune Vedtak i formannskapet : Årsrapport 2005 Hammerfest kommune tas til etterretning. Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret sier seg tilfreds med årsrapporten for 2005 som i stor grad har tatt hensyn til tidligere merknader fra kommunestyret. Rapporten gir mange nyttige informasjoner og vektlegger de utfordringer vi står overfor. Av disse vil kommunestyret blant annet peke på: 1. Til tross for en sterkere økning i antall boenheter,synes befolkningstallet ikke å reflektere dette i stor nok grad. Det må derfor legges stor vekt på å analysere årsaksforhold og legge til rette for at en lant større grad av de som arbeider i Hammerfest også tar innflytting til kommunen. 2. Sykefraværet er igjen økende og det må være en målsetting at vi kommer ned på fylkes/landsgjennomsnitt, 3. Avgangskarakterene fra grunnskolen i Hammerfest plasserer kommunen blant de dårligste i landet. Kommunestyret ber om at dette analyseres og at det fremmes forslag som kan forbedre situasjonen. 4. Investeringene viser til dels store overskridelser. Det må legges stor vekt på at retningslinjene vedtatt av kommunestyret følges opp. Votering: AP s forslag enstemmig vedtatt Innstillingen enstemmig vedtatt Kommunestyret sier seg tilfreds med årsrapporten for 2005 som i stor grad har tatt hensyn til tidligere merknader fra kommunestyret. Rapporten gir mange nyttige informasjoner og vektlegger de utfordringer vi står overfor. Av disse vil kommunestyret blant annet peke på: 1. Til tross for en sterkere økning i antall boenheter, synes befolkningstallet ikke å reflektere dette i stor nok grad. Det må derfor legges stor vekt på å analysere årsaksforhold og legge til rette for at en langt større grad av de som arbeider i Hammerfest også tar innflytting til kommunen. 2. Sykefraværet er igjen økende og det må være en målsetting at vi kommer ned på fylkes/landsgjennomsnitt,

10 3. Avgangskarakterene fra grunnskolen i Hammerfest plasserer kommunen blant de dårligste i landet. Kommunestyret ber om at dette analyseres og at det fremmes forslag som kan forbedre situasjonen. 4. Investeringene viser til dels store overskridelser. Det må legges stor vekt på at retningslinjene vedtatt av kommunestyret følges opp. Årsrapport 2005 Hammerfest kommune tas til etterretning. PS 041/06 Regnskap Hammerfest kommune Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunens investeringsregnskap med manglende finansiering kr ,39 og driftsregskapet med mindreforbruk kr ,07. Mindreforbruket kr ,07 disponeres med kr ,- til overføring til investeringsregnskapet 2006, kr ,- avsettet til likviditetsreserven og kr ,07 avdettes til disposisjonsfond. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunens investeringsregnskap med manglende finansiering kr ,39 og driftsregskapet med mindreforbruk kr ,07. Mindreforbruket kr ,07 disponeres med kr ,- til overføring til investeringsregnskapet 2006, kr ,- avsettet til likviditetsreserven og kr ,07 avdettes til disposisjonsfond. John Wahl og Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon 25 representanter (av 29) til stede. PS 042/06 Budsjettreguleringer 1. tertial 2006 Per Arnesen erklærte seg innhabil og fratrådte møte 24 representanter til stede. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer i tråd med rådmannens forslag. John Walh fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1. Det avsettes kr til opprydding i distriktene 2. Formannskapets budsjett styrkes med kr Overnevnte bevilgninger kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Reidar Johansen fremmet på vegne SV følgende forslag (f.sk): Hammerfest formannskap vedtar følgende tillegg til rådmannens innstilling i saken. - Administrasjonen bes i samråd med Biblioteket og kommunens grunnskoler om å legge fram en sak snarest mulig som tar sikte på å opprette en fagstilling med ansvar for å koordinere biblioteket, skolebibliotekene i kommunen. - Administrasjonen bes om å legge fram en sak om videreføring av gratisbuss-forsøket til formannskapet i august. Det fremmes forslag om ei overslagsbevilgning på til videreføring av forsøket. Det er et mål å videreføre forsøket i minimum 6 mnd. Fra 1. september.

11 - Det fremmes forslag om tilskudd til utstyr til idrettsanlegg i kommunen på kr Tilskuddet fordeles etter tilråding fra Idrettsrådet. - Det tilbys gratis sommersvømming i en av kommunens større svømmehaller i juli. Det fremmes forslag om ei bevilgning på kr Reidar Johansen fremmet på vegne SV følgende forslag: Boligsituasjonen og prisene i Hammerfest er under sterkt press. For å motvirke både boligmangel og de høye boligprisene, må en raskest mulig legge fram en analyse og ei vurdering av den faktiske situasjon og hvilke mulige tiltak som finnes. Dette arbeidet må inneholde alle element som kan bidra til å oppnå kommunens mål; nok boliger til en overkommelig pris for ulike grupper i befolkningen; Tomtearealer, eneboliger eller andre boformer, boligsamvirkets rolle, kommunale utleieboliger, subsidielementet meglere og entreprenørenes roller osv osv. Administrasjonen gis fullmakt til å leie inn utredningskapasitet innenfor en kostnadsramme på kr Utredningen må være klar til politisk behandling før budsjettbehandlinga Votering: Sv s forslag (fsk) 4 stemmer for og 20 stemmer mot. SV s forslag 2 stemmer for og 22 stemmer mot. AP s forslag enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer i tråd med rådmannens forslag. 1. Det avsettes kr til opprydding i distriktene 2. Formannskapets budsjett styrkes med kr Overnevnte bevilgninger kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon og Per Arnesen tiltrådte møte. 24 representanter til stede. PS 043/06 Tertialrapport 1. tertial 2006 (behandlet før sak 42/06) Tertialrapport 1. tertial 2006 tas til etterretning. Reidar Johansen fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en analyse av den sterke økningen i antall barnevernsaker i Hammerfest de siste årene. Med utgangspunkt i gjennomført analyse, bes administrasjonen utrede mulige tiltak for å bedre situasjonen. Det forebyggende aspektet bør vektlegges i denne forbindelse. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt SV s forslag fikk 6 stemmer for og 18 stemmer mot. Tertialrapport 1. tertial 2006 tas til etterretning. PS 044/06 Godkjenning av protokoll fra møte den IV. Rådmannens forslag til vedtak: Godkjenning av protokoll fra møte den

12 Valgt til å skrive under protokoll: Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Valgt til å underskrive protokollen ble Berit Hågensen og Ronny Holm. Godkjenning av protokoll fra møte den Valgt til å skrive under protokoll: Berit Hågensen og Ronny Holm. Sektorleders underskrift Inger Jørstad fikk innvilget permisjon fra kl Grethe Anita Elverum fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede PS 045/06 Uttalelse i Sykehussaken fra Hammerfest kommunestyre den Det ble lagt fram forslag til uttalelse ved møtets begynnelse fra Alvin Vasèli (RV). Tom Mortensen (AP) la fram forslag på vegne av Ap. De to forslagene ble samordnet til en felles uttalelse. Uttalelse om sykehuset Kommunestyret i Hammerfest viser til den uro som er oppstått som følge av antydninger om at utvidelse av spesialisthelsetjenesten i Alta vil føre til nedbygging av tilbud ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. I denne forbindelse viser kommunestyret til brev av 31. mai fra statsråd Sylvia Brustad til Finnmark Arbeiderparti, hvor hun blant annet skriver følgende: Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes skal ikke legges ned. Løsningen på Altas utfordringer er dermed ikke å avvikle tilbud som er etablert andre steder i fylket. De etablerte tilbud i Finnmark må trygges, samtidig som nye tjenester kan etableres. De viktigste funksjonene til sykehusene, er at de består av akuttberedskap, spesialisttjenester, fødeavdelinger og andre helsetilbud. Dersom man bygger ned disse tjenestene ved Hammerfest sykehus og samtidig flytter og bygger opp tilsvarende tilbud i Alta, så er dette et klart brudd ved den vedtatte målsettingen om å opprettholde og utvikle de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Kommunestyret forutsetter derfor at ledelse og styre ved helseforetaket følger helsestatsrådens klare uttalelse og kan ikke akseptere noen form for sniknedleggelse av sykehusene. Votering enstemmig vedtatt.

13 Uttalelse om sykehuset Kommunestyret i Hammerfest viser til den uro som er oppstått som følge av antydninger om at utvidelse av spesialisthelsetjenesten i Alta vil føre til nedbygging av tilbud ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. I denne forbindelse viser kommunestyret til brev av 31. mai fra statsråd Sylvia Brustad til Finnmark Arbeiderparti, hvor hun blant annet skriver følgende: Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes skal ikke legges ned. Løsningen på Altas utfordringer er dermed ikke å avvikle tilbud som er etablert andre steder i fylket. De etablerte tilbud i Finnmark må trygges, samtidig som nye tjenester kan etableres. De viktigste funksjonene til sykehusene, er at de består av akuttberedskap, spesialisttjenester, fødeavdelinger og andre helsetilbud. Dersom man bygger ned disse tjenestene ved Hammerfest sykehus og samtidig flytter og bygger opp tilsvarende tilbud i Alta, så er dette et klart brudd ved den vedtatte målsettingen om å opprettholde og utvikle de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Kommunestyret forutsetter derfor at ledelse og styre ved helseforetaket følger helsestatsrådens klare uttalelse og kan ikke akseptere noen form for sniknedleggelse av sykehusene. Møte slutt: Rett utskrift:

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer