Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Raymond Robertsen MEDL H Jan-Erik Hansen MEDL FELLES Varamedlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Jan-Erik Hansen FELLES Håkon Rønbeck Raymond Robertsen H Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, virksomhetsleder Trine Nylund, sektorleder Grethe Gebardt, Steinar Paulsen og Torbjørn Næss. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 16/09 PS 17/09 PS 18/09 Innhold Kjøp av utbygningsareal i Forsøl og Baksalen Nytt pleie og omsorgsenter Tilskudd til fylkesmesse 2009 i Hammerfest "Ungt entreprenørskap Finnmark" PS 19/09 Barentshavkonferansen 2009 PS 20/09 Søknad om tilskudd til Nordkapp Cruise PS 21/09 PS 22/09 Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll PS 23/09 Tiltakspakke januar 2009 PS 24/09 Innkalling enstemmig vedtatt Isbjørnklubben (saken unntas offentlighet jfr. Offl 13 med henvisning til fvl nr. 2) Saksliste/dagsorden: Det ordinære sakskartet har sakene 16/09 til og med 22/09. I tillegg legges det frem de to tilleggssakene som var forhåndsmeldt i innkallingen. Sak 24/09 behandles for lukkede dører. I tillegg til den ordinære sakslista ønsket ordføreren at det gis orientering om - om framdrift omkjøringsvei tunell og skolestruktur og - om utsagn i media i dag om anbudsrunde på Teknisk etat. Orienteringen ble gitt av administrasjonen. : Sakslista med sakene 16/09 til og med 24/09 godkjent. Følgende spørsmål ble stilt: Reidar Johansen (SV) stilte på nytt spørsmålet om orientering om forliket Breilia skole. Administrasjonen må utsette orienteringen pga sykdom. Alvin Vaseli (Rødt,Kystpartiet og KRF) stilte spørsmål om - fremdriften for Distriktpolitisk utvalg. - Kommunikasjonsutvalget etter vedtak om endring av styrer, råd og utvalg fikk formannskapet oppgavene til kommunikasjonsutvalget. Spørsmålene ble besvart av administrasjonen.

3 PS 16/09 Kjøp av utbygningsareal i Forsøl og Baksalen Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar at det erverves grunn av Finnmarkseiendommen i henhold til reguleringsplan for utbyggingsareal ved Sandbuktområdet i Forsøl til en pris på kr ,- og ved Turistveien i Baksalen til en pris på kr ,-. Finansiering skjer ved at det gjøres nødvendige endringer av investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettreguleringer etter 1. tertial 2009 Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Hans M. Ellingsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen foreta en vurdering av viktigheten for kommunen av å feste/kjøpe grunn fra FeFo. Styret for Miljø og utvikling ber kommunen bringe inn for regionrådet i Vest finnmark Muligheten for å få ens pris ovenfor FeFo for alle kommuner, ved kjøp/feste av eiendom. Formannskapet må se på om feste av eiendommene i Forsøl og Baksalen kan gjøres. Votering: Innstillingen falt og forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen foreta en vurdering av viktigheten for kommunen av å feste/kjøpe grunn fra FeFo. Styret for Miljø og utvikling ber kommunen bringe inn for regionrådet i Vest finnmark Muligheten for å få ens pris ovenfor FeFo for alle kommuner, ved kjøp/feste av eiendom. Formannskapet må se på om feste av eiendommene i Forsøl og Baksalen kan gjøres. Håkon Rønbeck fremmet følgende fellesforslag: Formannskapet vedtar at det erverves grunn av Finnmarkseiendommen ved Turistveien i Baksalen til en pris på kr ,-. Finansiering skjer ved at det gjøres nødvendige endringer av investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettreguleringer etter 1. tertial I forbindelse med Sandbuktområdet i Forsøl ber formannskapet om at det tas initiativ til samarbeidsmøte mellom FeFo s styre og formannskapet.

4 Formannskapet ber administrasjonen bringe innfor regionrådet i Vest Finnmark muligheten for å få en forutsigbar og bærekraftig prispolitikk ved kjøp av grunn fra FeFo. MU forslag falt og Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar at det erverves grunn av Finnmarkseiendommen ved Turistveien i Baksalen til en pris på kr ,-. Finansiering skjer ved at det gjøres nødvendige endringer av investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettreguleringer etter 1. tertial I forbindelse med Sandbuktområdet i Forsøl ber formannskapet om at det tas initiativ til samarbeidsmøte mellom FeFo s styre og formannskapet. Formannskapet ber administrasjonen bringe innfor regionrådet i Vest Finnmark muligheten for å få en forutsigbar og bærekraftig prispolitikk ved kjøp av grunn fra FeFo. PS 17/09 Nytt pleie og omsorgsenter Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner forslag om å etablere 105 institusjons/døgnplasser i Hammerfest med 45 i ombygd Rypefjord sykehjem og 60 plasser i nybygg og at dette brukes som grunnlag for arbeidet med romprogrammet for nytt pleie og omsorgssenter. Organiseringen av tjenesten skal diskuteres videre i forbindelse med oppfølging av prosjektet Forbedret resursbruk. Spørsmålet om organiseringen skal skje fra et eller to steder, bør derfor utsettes til det spørsmålet er ferdig utredet. Jfr kommunestyrets vedtak Det er likevel greit å anbefale at antall døgnplasser i Hammerfest blir på 105 plasser som foreslått og at de fordeles med 45 i Rypefjord og 60 i nytt pleie og omsorgssenter. Et dagsenter og service og aktivitetssenter samt nytt kjøkken må tas med i romprogrammet. Administrasjonen må forhandle med utbyggerne av Strandparken og med Tore Wæraas om de to tomtealternativene. Eventuelt også om Ricaparken. Endelig valg av tomt utsettes til administrasjonen har fått avklart praktiske og økonomiske spørsmål ved alternativene. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende tillegg i 4. avsnitt, 2. setning: området ved Ricaparken. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret godkjenner forslag om å etablere 105 institusjons/døgnplasser i Hammerfest

5 med 45 i ombygd Rypefjord sykehjem og 60 plasser i nybygg og at dette brukes som grunnlag for arbeidet med romprogrammet for nytt pleie og omsorgssenter. Organiseringen av tjenesten skal diskuteres videre i forbindelse med oppfølging av prosjektet Forbedret resursbruk. Spørsmålet om organiseringen skal skje fra et eller to steder, bør derfor utsettes til det spørsmålet er ferdig utredet. Jfr kommunestyrets vedtak Et dagsenter og service og aktivitetssenter samt nytt kjøkken vurderes tas med i romprogrammet. Administrasjonen må forhandle med utbyggerne av Strandparken og med Tore Wæraas om de to tomtealternativene. Eventuelt også om Ricaparken. Endelig valg av tomt utsettes til administrasjonen har fått avklart praktiske og økonomiske spørsmål ved alternativene. I tillegg utredes muligheten for tomten som er nedenfor Batteriet mellom Rica og Bohus. Når det gjelder tomtealternativ må det avsettes nødvendig plass til utvidelse. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Kommunestyret godkjenner forslag om å etablere 105 institusjons/døgnplasser i Hammerfest med 45 i ombygd Rypefjord sykehjem og 60 plasser i nybygg og at dette brukes som grunnlag for arbeidet med romprogrammet for nytt pleie og omsorgssenter. Organiseringen av tjenesten skal diskuteres videre i forbindelse med oppfølging av prosjektet Forbedret resursbruk. Spørsmålet om organiseringen skal skje fra et eller to steder, bør derfor utsettes til det spørsmålet er ferdig utredet. Jfr kommunestyrets vedtak Et dagsenter og service og aktivitetssenter samt nytt kjøkken vurderes tas med i romprogrammet. Administrasjonen må forhandle med utbyggerne av Strandparken og med Tore Wæraas om de to tomtealternativene. Eventuelt også om Ricaparken. Endelig valg av tomt utsettes til administrasjonen har fått avklart praktiske og økonomiske spørsmål ved alternativene. I tillegg utredes muligheten for tomten som er nedenfor Batteriet mellom Rica og Bohus. Når det gjelder tomtealternativ må det avsettes nødvendig plass til utvidelse. Formannskapet ber administrasjonen utrede muligheter for finansieringsordninger som gjør at eldre i større grad kan kjøpe funksjonelle leiligheter i sentrum som et supplement til omsorgssentret Votering: Innstillingen falt Ap s forsalg (F. Hansen) fikk 8 stemmer for 1 stemme mot. AP s forslag (M.S. Næss) fikk 5 stemmer og Høyres forslag fikk 4 stemmer. Kommunestyret godkjenner forslag om å etablere 105 institusjons/døgnplasser i Hammerfest med 45 i ombygd Rypefjord sykehjem og 60 plasser i nybygg og at dette brukes som grunnlag for arbeidet med romprogrammet for nytt pleie og omsorgssenter.

6 Organiseringen av tjenesten skal diskuteres videre i forbindelse med oppfølging av prosjektet Forbedret resursbruk. Spørsmålet om organiseringen skal skje fra et eller to steder, bør derfor utsettes til det spørsmålet er ferdig utredet. Jfr kommunestyrets vedtak Et dagsenter og service og aktivitetssenter samt nytt kjøkken vurderes tas med i romprogrammet. Administrasjonen må forhandle med utbyggerne av Strandparken og med Tore Wæraas om de to tomtealternativene. Eventuelt også området ved Ricaparken. Endelig valg av tomt utsettes til administrasjonen har fått avklart praktiske og økonomiske spørsmål ved alternativene. I tillegg utredes muligheten for tomten som er nedenfor Batteriet mellom Rica og Bohus. Når det gjelder tomtealternativ må det avsettes nødvendig plass til utvidelse. PS 18/09 Tilskudd til fylkesmesse 2009 i Hammerfest "Ungt entreprenørskap Finnmark" Ordførers forslag til vedtak: Hammerfest kommune bevilger kr til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i videregående skole den 24. og 25. februar Ungt Entreprenørskap Finnmark arrangert i Isbjørnhallen i Hammerfest. Beløpet reguleres fra formannmannskapet bevilgning. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune bevilger kr til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i videregående skole den 24. og 25. februar Ungt Entreprenørskap Finnmark arrangert i Isbjørnhallen i Hammerfest. Beløpet reguleres fra formannmannskapet bevilgning. PS 19/09 Barentshavkonferansen 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Påmelding til Barentshavkonferansen koordineres via næringsavdelingen, med økonomisk belastning på de enkelte budsjettposter. Næringsavdelingen har ansvar for stand og økonomisk belastes dette næringsavdelingens budsjett.

7 Formannskapet bevilger kroner i sponsing til Barentshavkonferansen, og knytter dermed Hammerfest Kommune navn og profil mot arrangementet. Økonomisk belastes dette formannskapets bevilgning. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en 3-årig avtale med Barentshavkonferansen, og innarbeider dette med egen budsjettpost for avtaleperioden. John Wahl fremmet på vegne av Ap følgende forslag: - siste setning tredje avsnitt endres til Strategisk næringsutvikling. Voterin: Innstillingen utenom siste setning tredje avsnitt fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot. AP s forslag siste setning tredje avsnitt 5 stemmer for og 4 stemmer mot. Påmelding til Barentshavkonferansen koordineres via næringsavdelingen, med økonomisk belastning på de enkelte budsjettposter. Næringsavdelingen har ansvar for stand og økonomisk belastes dette næringsavdelingens budsjett. Formannskapet bevilger kroner i sponsing til Barentshavkonferansen, og knytter dermed Hammerfest Kommune navn og profil mot arrangementet. Økonomisk belastes dette Strategisk næringsutvikling. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå en 3-årig avtale med Barentshavkonferansen, og innarbeider dette med egen budsjettpost for avtaleperioden. PS 20/09 Søknad om tilskudd til Nordkapp Cruise Med forbehold om fullfinansiering innvilger formannskapet i Hammerfest kommune søknaden fra Hammerfest Turist AS om kr ,- fordelt på tre år, henholdsvis kr ,- i 2009, ,- i 2010 og ,- i Prosjektet evalueres fortløpende etter endt sesong. Beløpet belastes strategisk næringsfond i 2009 og innarbeides i budsjett for 2010 og Som innstillingen enstemmig vedtatt.

8 Med forbehold om fullfinansiering innvilger formannskapet i Hammerfest kommune søknaden fra Hammerfest Turist AS om kr ,- fordelt på tre år, henholdsvis kr ,- i 2009, ,- i 2010 og ,- i Prosjektet evalueres fortløpende etter endt sesong. Beløpet belastes strategisk næringsfond i 2009 og innarbeides i budsjett for 2010 og PS 21/09 Diverse referatsaker RS 09/1 Skatteoppkrevers redegjørelse RS 09/2 Søknad fra StatoilHydro om oppdatering av tillatelsen til Hammerfest LNG - anmodning om at søknad og kunngjøring legges ut til offentlig innsyn RS 09/3 Prosjektstatus rapport pr RS 09/4 Møteutskrift og særutskrifter fra møte i Hammerfest kontrollutvalg den 28. januar 2009 RS 09/5 Referatsaker fra møte i Hammerfest Menighetsråd torsdag kl i Hammerfest Kirke Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. PS 22/09 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den inkl. sak 14/09 (unntatt offentlighet) godkjent. Protokoll fra møte den inkl. sak 14/09 (unntatt offentlighet)

9 Tilleggssak PS 23/09 Tiltakspakke januar 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Hammerfest viser til regjeringens økte bevilgninger for å bekjempe arbeidsløshet og for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen. Kommunestyret vedtar at økte bevilgninger til Hammerfest kommune på kr ,00 fordelt på kr ,00 i vedlikeholdstilskudd og kr ,00 i frie inntekter for 2009 skal brukes slik: 1 Forsøl skole. 2. mill 2 Barnehager 1,1 mill 3 Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby 2,5 mill 4 Rypefjord sykehjem 0,5 mill 5 Offentlig WC på Rådhusplassen 1 mill 6 Reindalen skole 1 mill Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Hammerfest viser til regjeringens økte bevilgninger for å bekjempe arbeidsløshet og for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen. Kommunestyret vedtar at økte bevilgninger til Hammerfest kommune på kr ,00 fordelt på kr ,00 i vedlikeholdstilskudd og kr ,00 i frie inntekter for 2009 skal brukes slik: 1 Forsøl skole. 2. mill 2 Barnehager 1,1 mill 3 Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby 2,5 mill 4 Rypefjord sykehjem 0,5 mill 5 Offentlig WC på Rådhusplassen 1 mill 6 Reindalen skole 1 mill Tilleggssak -saken unntas offentlighet jfr. Offl 13 med henvisning til fvl nr. 2. PS 24/09 Isbjørnklubben

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer