Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen (for varaordfører Kristine Jørstad Bock), Snorre Sundquist,, Trygve Paulsen (for John Wahl), Wenche Stenvoll (for Hanne Husvik) og Arnulf Arntzen (for Jarle Edvardsen). Fra H: Bjørn Ottem Hansen. Fra SV: Reidar Johansen Følgende hadde meldt forfall: Fra AP: Kristine Jørstad Bock, John Wahl, Hanne Husvik, Jarle Edvardsen og Solbjørg Mikkelsen. Følgende varamedlemmer møtte: Fra AP: Tom Mortensen, Trygve Paulsen, Wenche Stenvoll og Arnulf Arntzen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann, juridisk rådgiver Espen Rønning, næringssjef Alf Birger Olsen, plansjef Bjørg Kippersund og resultatenhetsleder parkering Jan Sundby og Randi Gustavsen. Videre møtte sektorledene Steinar Paulsen, Odd Edvardsen, Torbjørn Næss, Grethe Nissen, Grethe Gebhardt, Arvid Isaksen, Else Karin Strømme. Fra Gjennreisningsmuseet møtte konservator Heidi Stenvoll og,useumspedagog Hanne Hammer Stien. Fra Fuglenes skole møtte rektor Arve Paulsen. Fra Fjordtun skole møtte rektor Are Antonsen 8 representanter (av 9) til stede. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent Sakslista/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 050/05 og 065/05. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssaker: Sak 066/05 Budsettreguleringer 1. Tertial 2005 Sak Månedsoppgjør mai 2005

2 Sak 068/05 Parkeringsanlegg Ricaparken skisseprosjekt/forprosjekt. Sak 069/05 Ad. Søknad om investeringstilskudd /driftstilskudd til Tyven barnehage AS Sak 070/05 Nedleggelse av Storsvingen mottak i Hammerfest Rådmann ønsket å orientere om og drøfte samlokalisering av helse Et nytt alternativ. Sektorleder Odd Edvardsen ønsket å orientere om status i den pågående meklingen med reindrifta. Orienteringene tas til slutt i møte. Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om retningslinjer og om håndtering av arbeidsmiljøet på arbeidsplasser, og ba en orientere om dette på neste formannskapsmøte. Vedtak: Sakslista med sakene 050/05 og 070/05 enstemmig godkjent. Før det ordinære sakskartet i formannskapet behandles 2 saker i valgstyret, egen protokoll for valgstyret. PS 050/05 Søknad om skjenkebevilling - Sørøya gjestestue Bevillingshaver: Ilona Katrine Røe Bevertningssted: Sørøya Gjestestue Styrer: Ilona Katrine Røe Stedfortreder: Einar Martin Røe Alkoholvare; Øl, vin og brennevin Omfang. Alminnelig bevilling Type virksomhet: Pub/bar Skjenkeareal: På Fiskenes i Sandøybotn: Sørøya Gjestestue Skjenketid: Alle dager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp Hammerfest, den Som saksbehandler Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler

3 Bevillingshaver: Ilona Katrine Røe Bevertningssted: Sørøya Gjestestue Styrer: Ilona Katrine Røe Stedfortreder: Einar Martin Røe Alkoholvare; Øl, vin og brennevin Omfang. Alminnelig bevilling Type virksomhet: Pub/bar Skjenkeareal: På Fiskenes i Sandøybotn: Sørøya Gjestestue Skjenketid: Alle dager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. Kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl t.o.m. kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp PS 051/05 Stiftelsen Barentshavkonferanser - invitasjon til deltakelse IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap vedtar at Hammerfest kommune skal delta som en av stifterne i stiftelsen Barentshavkonferanser. Tegning av kommunens stiftelseskapital på kr finansieres over konto Kjøp av aksjer. Sektorleders innstilling: Som innstillingen enstemmig vedtatt Alf Birger Olsen næringssjef Odd Edvardsen Sektorleder PKU Hammerfest formannskap vedtar at Hammerfest kommune skal delta som en av stifterne i stiftelsen Barentshavkonferanser. Tegning av kommunens stiftelseskapital på kr finansieres over konto Kjøp av aksjer.

4 PS 052/05 Etablering av selskapet "Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS" III. Saksbehandler innstilling: Kommunestyret vedtar selskapsavtale datert og gir sin tilslutning til at Gjenreisningsmuseet inngår i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Hammerfest, den Som saksbehandlers. Espen Rønning Juridisk rådgiver Hammerfest, den Alf Birger Olsen Fung. Kommunestyret vedtar selskapsavtale datert og gir sin tilslutning til at Gjenreisningsmuseet inngår i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. PS 053/05 Framtidig organisering av Hammerfest kommune IV. Saken legges fram uten innstilling. Hammerfest, den Snorre Sundquist fremmet på vegne av AP følgende forslag til innstillingen: Kommunestyret går inn for sektormodell, alternativ 1 i rapporten Ny organisering for Hammerfest kommune. Dette vil sikre en god samordning innenfor hver sektor, samtidig som det ikke hindrer en sterkere desentralisering og ansvarliggjøring ut i organisasjonen. Kommunestyret ser administrasjonens ønske om å gå i retning av resultat og målstyring, bl.a. ved at det utarbeides tjenestebeskrivelser, lederkontrakter og resultatvurdering også ved valg av sektormodellen. Administrasjonen bør selv vurdere hva som er hensiktsmessig med hensyn til etablering av resultat- og målstyringsystemer. Kommunestyret forutsetter at tjenestebeskrivelser, lederkontrakter og resultatvurderingssystemer drøftes med arbeidstakernes organisasjoner og at administrasjonsutvalget sluttbehandler disse. Votering: Forsalget ble vedtatt mot en stemme. Kommunestyret går inn for sektormodell, alternativ 1 i rapporten Ny organisering for Hammerfest kommune.

5 Dette vil sikre en god samordning innenfor hver sektor, samtidig som det ikke hindrer en sterkere desentralisering og ansvarliggjøring ut i organisasjonen. Kommunestyret ser administrasjonens ønske om å gå i retning av resultat og målstyring, bl.a. ved at det utarbeides tjenestebeskrivelser, lederkontrakter og resultatvurdering også ved valg av sektormodellen. Administrasjonen bør selv vurdere hva som er hensiktsmessig med hensyn til etablering av resultat- og målstyringsystemer. Kommunestyret forutsetter at tjenestebeskrivelser, lederkontrakter og resultatvurderingssystemer drøftes med arbeidstakernes organisasjoner og at administrasjonsutvalget sluttbehandler disse. PS 054/05 Årsregnskap/Årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Eiendom KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner regnskap 2004 for Hammerfest Eiendom KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2004 på kr ,90 avsettes til disposisjonsfond. PS 055/05 Hammerfest havnevesen - Regnskap og årsberetning 2004 med revisjonsberetning Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen.

6 Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2004 for Hammerfest Havn KF til orientering. Hammerfest kommunestyre godkjenner årsregnskap 2004 for Hammerfest Havn KF. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,08 avsettes til likviditetsreserven. Rådmannen må avklare forholdene rundt festeavgifter som i følge havnevesenet ikke tilfaller havnekassen. PS 056/05 Årsrapport Hammerfest Kommune Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. Hammerfest, den 12. april 2005 Bjørg Kippersund plansjef Hammerfest, den Årsrapport 2004 Hammerfest kommune tas til etterretning. PS 057/05 Regnskap Hammerfest kommune, Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap med manglende finansiering kr ,66 og driftsregnskap med mindreforbruk kr ,40.

7 Mindreforbruket kr ,40 disponeres med kr ,02 til dekning av manglende finansiering i investeringsregnskapet 2004 og kr ,38 avsettes til likviditetsreserven. Hammerfest, den Som saksbehandler Jan Halvorsen Regnskapssjef Hammerfest, den Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap med manglende finansiering kr ,66 og driftsregnskap med mindreforbruk kr ,40. Mindreforbruket kr ,40 disponeres med kr ,02 til dekning av manglende finansiering i investeringsregnskapet 2004 og kr ,38 avsettes til likviditetsreserven. PS 058/05 Tertialrapport - 1. tertial 2005 Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. Hammerfest, den 26. mai 2005 Som saksbehandlers innstilling. Hammerfest, den Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. Bjørg Kippersund plansjef PS 059/05 Forskyving av kapitalbehov for prosjektering av Arktisk KulturSenter Hammerfest kommunestyre tar saksframlegget til orientering.

8 Manglende finansiering i 2005, kr , tas med i budsjettreguleringen etter 1. tertial Hammerfest, den Sektorsjefens innstilling: Som saksbehandlers innstilling. Hammerfest, den Som sektorleders innstilling. Gerd Hagen Kultursjef Odd Edvardsen Sektorsjef Reidar Johansen fremmet SV s forslag som ble fremmet i KOU: Kommunestyret tar ikke stilling til forskyving av prosjekteringsutgiftene. Kommunestyret ber administrasjonen forholde seg til dette vedtatte budsjett. Votering: KOU - styrets innstilling fikk 6 stemmer og SV forslag fikk 2 stemmer. Hammerfest kommunestyre tar saksframlegget til orientering. Manglende finansiering i 2005, kr , tas med i budsjettreguleringen etter 1. tertial PS 060/05 Byggeprosjektet Fuglenes skole - godkjenning av økt investeringsramme for Hammerfest kommunestyre tar til etterretning at investeringsutgiftene til byggeprosjektet Fuglenes skole vil bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert og ber om at kostnadsøkningen innarbeides i budsjettreguleringen etter 1.tertial Hammerfest, den Steinar Paulsen Sektorleder Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt Hammerfest kommunestyre tar til etterretning at investeringsutgiftene til byggeprosjektet Fuglenes skole vil bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert og ber om at kostnadsøkningen innarbeides i budsjettreguleringen etter 1.tertial 2005.

9 PS 061/05 Ekstrakostnader i forbindelse med rivingsarbeidene på Findus-tomta. Hammerfest kommunestyre tar saksframlegget til orientering. Årets utbetaling til dekning av rivningskostnadene, kr , tas med i budsjettreguleringen etter 1. tertial Hammerfest, den Thone Bjørklund Konst. økonomisjef Hammerfest kommunestyre tar saksframlegget til orientering. Årets utbetaling til dekning av rivningskostnadene, kr , tas med i budsjettreguleringen etter 1. tertial PS 062/05 Opprettelse av nye stillinger IV. Vedtak i administrasjonsutvalget : Hammerfest kommune oppretter følgende nye faste stillingshjemler: 1 (100%) innenfor kart/oppmåling 1 (100%) innenfor byggesaksbehandling 1 (100%) innenfor arealplanlegging 1 lærerstilling for å styrke norskopplæringen for fremmedspråklige elever i grunnskolen (opprettes først fra ) 1 miljøarbeiderstilling tilknyttet Flyktningetjenesten 1 ((50 %) stilling som servicemedarbeider ved Ergo-/fysioterpapitjenesten (utvidelse av eksisterende stilling til hel, også fra ) I tillegg opprettes det følgende midlertidige stillinger fra og ut året: 1 (50%) stilling som helsesøster 1 (10%) stilling som lege 1 (20%) merkantil stilling Behovet for videreføring av disse stillingene vurderes i forbindelse med budsjett for Hammerfest bibliotek får tillatelse til å ansette fast i 50 % stilling som for tiden står vakant. Utgiftene til stillingene dekkes som vist i sak om budsjettregulering i Kommunestyremøte Hammerfest, den

10 Ordføreren delte opp innstillingen i to voteringer etter ønske fra Høyre: Hammerfest kommune oppretter følgende nye faste stillingshjemler: 1 (100%) innenfor kart/oppmåling 1 (100%) innenfor byggesaksbehandling 1 (100%) innenfor arealplanlegging 1 lærerstilling for å styrke norskopplæringen for fremmedspråklige elever i grunnskolen (opprettes først fra ) Votering: Innstillingen vedtatt mot en stemme. 1 miljøarbeiderstilling tilknyttet Flyktningetjenesten 1 ((50 %) stilling som servicemedarbeider ved Ergo-/fysioterpapitjenesten (utvidelse av eksisterende stilling til hel, også fra ) I tillegg opprettes det følgende midlertidige stillinger fra og ut året: 1 (50%) stilling som helsesøster 1 (10%) stilling som lege 1 (20%) merkantil stilling Behovet for videreføring av disse stillingene vurderes i forbindelse med budsjett for Hammerfest bibliotek får tillatelse til å ansette fast i 50 % stilling som for tiden står vakant. Utgiftene til stillingene dekkes som vist i sak om budsjettregulering i Kommunestyremøte Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune oppretter følgende nye faste stillingshjemler: 1 (100%) innenfor kart/oppmåling 1 (100%) innenfor byggesaksbehandling 1 (100%) innenfor arealplanlegging 1 lærerstilling for å styrke norskopplæringen for fremmedspråklige elever i grunnskolen (opprettes først fra ) 1 miljøarbeiderstilling tilknyttet Flyktningetjenesten 1 ((50 %) stilling som servicemedarbeider ved Ergo-/fysioterpapitjenesten (utvidelse av eksisterende stilling til hel, også fra ) I tillegg opprettes det følgende midlertidige stillinger fra og ut året: 1 (50%) stilling som helsesøster 1 (10%) stilling som lege 1 (20%) merkantil stilling Behovet for videreføring av disse stillingene vurderes i forbindelse med budsjett for Hammerfest bibliotek får tillatelse til å ansette fast i 50 % stilling som for tiden står vakant. Utgiftene til stillingene dekkes som vist i sak om budsjettregulering i Kommunestyremøte

11 PS 063/05 Byggeprosjektet "Nye Fjordtun skole" - godkjenning av framdriftsplan og økt investeringsramme. 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner oppstart av byggearbeidene med Nye Fjordtun skole som planlagt Det reviderte finansieringsbehovet for innarbeides i Årsbudsjett Økonomiplan og handlingsprogram Innstillingen tiltredes Steinar Paulsen sektorleder Hammerfest, den Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner oppstart av byggearbeidene med Nye Fjordtun skole som planlagt Det reviderte finansieringsbehovet for innarbeides i Årsbudsjett Økonomiplan og handlingsprogram PS 064/05 Diverse referatsaker til formannskapsmøte RS 016/05 Hammerfest menighetsråd Årsmelding og regnskap 2004 RS 017/05 Nedleggelse av Storsvingen mottak i Hammerfest Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Svanhild Moen Formannskapssekretær Referatsak 017/05 trekkes over i sakskartet og får saksnummer 070/05 Som innstillingen enstemmig vedtatt Referatsaker tas til orientering. PS 065/05 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen

12 Formannskapssekretær Protokoll fra møte den godkjennes. PS 066/05 Budsjettreguleringer 1. tertial 2005 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene. Hammerfest, den Per Arnesen rådgiver Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene. Hammerfest, den Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret viser til tidligere anmodninger om at investeringsprosjektene skal behandles som enkeltsaker der det settes kostnadsrammer for investeringen. Rammene skal være styrende for prosjektene. Det er ikke tilfredsstillende at kommunestyret får seg forelagt kostnadsoverskridelser i etterkant. Kommunestyret ber administrasjonen skjerpe inn økonomistyringen i plan- og byggekomiteene. Når det ligger an til overskridelser i vedtatte investeringsrammer, må planog byggekomiteene vurdere hva som kan gjøres for å redusere kostnadene, eventuelt at sakene fremmes for politisk behandling der forslag for å holde kostnadsrammen legges fram. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Ap s tilleggsforslag enstemmig vedtatt Hammerfest kommunestyre vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene. Kommunestyret viser til tidligere anmodninger om at investeringsprosjektene skal behandles som enkeltsaker der det settes kostnadsrammer for investeringen. Rammene skal være styrende for prosjektene. Det er ikke tilfredsstillende at kommunestyret får seg forelagt kostnadsoverskridelser i etterkant. Kommunestyret ber administrasjonen skjerpe inn økonomistyringen i plan- og byggekomiteene. Når det ligger an til overskridelser i vedtatte investeringsrammer, må planog byggekomiteene vurdere hva som kan gjøres for å redusere kostnadene, eventuelt at sakene fremmes for politisk behandling der forslag for å holde kostnadsrammen legges fram.

13 PS 067/05 Månedsoppgjør mai 2005 Månedsoppgjør for skatt mai 2005 taes til orientering. Hammerfest, den 6.juni 2005 Skatteoppkrevers innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt Månedsoppgjør for skatt mai 2005 taes til orientering. Britt Tande skatteoppkrever PS 068/05 Parkeringsanlegg Ricaparken - Skisseprosjekt/forprosjekt Saksbehandlers innstilling: Formannskapet godkjenner det fremlagte forslag til gjennomføring av skisse- og forprosjekt for parkeringsanlegg i Ricaparken. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres. Jørn Berg overingeniør Torbjørn Næss sektorleder Hammerfest, den Votering: Vedtatt mot en stemme. Formannskapet godkjenner det fremlagte forslag til gjennomføring av skisse- og forprosjekt for parkeringsanlegg i Ricaparken.

14 PS 069/05 Ad. søknad om investeringstilskudd til Tyven barnehage as Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Tyven barnehage gis et kommunalt investeringstilskudd på inntil kr. 1,4 mill. i 2006 i forbindelse med utbygging av en avdeling. Investeringstilskuddet innarbeides i budsjett Tyven barnehage gis et kommunalt investeringstilskudd på inntil kr. 1,4 mill. i 2006 i forbindelse med utbygging av en avdeling. Investeringstilskuddet innarbeides i budsjett PS 070/05 Nedleggelse av Storsvingen mottak i Hammerfest Saken ble overført fra referatsakene, sak 064/05 Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet støtter uttalelsen fra personalet ved Hammerfest voksenopplæringssentret i forbindelse med nedleggelse av Storsvingen mottak i Hammerfest. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt Formannskapet støtter uttalelsen fra personalet ved Hammerfest voksenopplæringssentret i forbindelse med nedleggelse av Storsvingen mottak i Hammerfest. Reidar Johansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 9) til stede. Sektorleder Odd Edvardsen orienterte om den pågående mekling med reindrifta. Rådmann og sektorleder Arvid Isaksen orienterte og drøftet med representantene om samlokalisering av helse Et nytt alternativ. Møte slutt: 17:10 Rett utskrift: