Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær"

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Arnulf Arntzen (for Solbjørg Mikkelsen), John Wahl, Hanne Husvik og Jarle Edvardsen. Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen Fra SV: Reidar R. Johansen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Solbjørg Mikkelsen Følgende varamedlemmer møtte i stede: Arnulf Arntzen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, økonomisjef Jan Sundby, spes. Rådgiver Per Arnesen, orgasnisasjonssjef Elisabeth Utheim. Sektorleder: Else Karin Strømme, Odd Edvardsen, Jan Tor Pedersen, Arvid Isaksen, Steinar Paulsen og Odd Edvardsen. Prosjektleder/byggeleder Georg Liland, rektor Geir Bjørkli og rektor Arve Paulsen. Utekontakt Wenche Larsen og virksomhetsleder Britt Randi Skoglund. 9 representanter (av 9) til stede. Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling enstemmig vedtatt. Sakslisten / dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 038/04 til og med 048/04. Sak 048/04 er unntatt offentlighet. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssaker: Sak 049/04 Salg av tomtegrunn. Gnr. 25 bnr 303 Sak 050/04 TV aksjon 2004 Opprettelse av kommunekomitè

2 Sak 051/04 Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vest Finnmark regionråd. 2 Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende orienteringssaker: Orientering om Breilia skole v/ prosjektleder/byggeleder Georg Liland og rektor Geir Bjørkli Orientering om Fuglenes skole v/ prosjektleder/byggeleder Georg Liland og rektor Arve Paulsen. Orientering om rusmiddelsituasjon i Hammerfest Kommune v/utekontakt Wenche Larsen og virksomhetsleder Britt Randi Skoglund. Orientering om status i arbeidet med konsolidering av musèene i Finnmark v/. Konklusjon: De to første orienteringene tas i starten av møte, mens den siste tas til slutt. Bjørn Ottem Hansen (H) stilte spørsmål angående førstesideoppslag i FD den 6. mai Konklusjon: Spørsmålet besvares. PS 038/04 Forslag om endring av vedtekt for Hammerfest Havnevesen KF IV. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende endret ordlyd i vedtekten til Hammerfest Havnevesen KF 8, 2. ledd: Dersom minimum 7 av havnestyrets 11 medlemmer er tilstede, kan det fattes vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten med følgende begrensninger: 1. Saker kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møteleder eller 1/3 av det frammøtte styret setter seg i mot at de avgjøres. 2. Saker som medfører betydelige konsekvenser for Havnevesenet praktisk og økonomisk. Saker som nevnt i pkt. 1 og 2 skal oversendes uten realitetsbehandling til administrasjonen for utredning og legges fram på et senere havnestyremøte. Realitetsavgjørelse i en sak som behandles etter 8, 2. ledd, treffes etter vanlige avstemningsregler. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende endret ordlyd i vedtekten til Hammerfest Havnevesen KF 8, 2. ledd: Dersom minimum 7 av havnestyrets 11 medlemmer er tilstede, kan det fattes vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten med følgende begrensninger:

3 1. Saker kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møteleder eller 1/3 av det frammøtte styret setter seg i mot at de avgjøres. 2. Saker som medfører betydelige konsekvenser for Havnevesenet praktisk og økonomisk. Saker som nevnt i pkt. 1 og 2 skal oversendes uten realitetsbehandling til administrasjonen for utredning og legges fram på et senere havnestyremøte. Realitetsavgjørelse i en sak som behandles etter 8, 2. ledd, treffes etter vanlige avstemningsregler. 3 PS 039/04 Interkommunalt selskap for revisjon i Vest-Finnmark - endring i selskapsavtale IV Hammerfest kommune vedtar selskapsavtale for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, inkludert 3 Forretningskontor, som lyder: Selskapets forretningskontor er Alta. Hammerfest kommune vedtar selskapsavtale for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, inkludert 3 Forretningskontor, som lyder: Selskapets forretningskontor er Alta. PS 040/04 Salg av festetomt gnr. 25 bnr. 265 i Hammerfest. Saksbehandler innstilling: Kommunen selger eiendommen gnr. 25 bnr. 265 til Sameiet Henriksen ANS for omforent kjøpesum kr Kjøper betaler omkostningene ved gjennomføring av salget. Kjøpesummen avsette til framtidige investeringer (grunnkjøp). Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Jens Are Breivik rådgiver Odd Edvardsen sektorleder

4 4 Kommunen selger eiendommen gnr. 25 bnr. 265 til Sameiet Henriksen ANS for omforent kjøpesum kr Kjøper betaler omkostningene ved gjennomføring av salget. Kjøpesummen avsette til framtidige investeringer (grunnkjøp). PS 041/04 Søknad om alminnelig skjenkebevilling til MS Kong Harald Hurtigruteskipet MS Kong Harald v/jan Thomassen gis alminnelig skjenkebevilling ved kai i Hammerfest den 17. mai fra kl til kl Bevillingen gjelder for skjenking av øl, vin og brennevin. Saksbehandlers innstilling tiltres. Trude Klaussen saksbehandler Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hanne Husvik fremmet på vegne av AP endring av saksbehandlers innstilling: Hurtigruteskipet MS Kong Harald v/jan Thomassen gis alminnelig skjenkebevilling ved kai i Hammerfest den 17. mai fra kl til kl Bevillingen gjelder for skjenking av øl og vin. Skjenking av brennevin kan skje mellom kl og kl , jfr. alkohollovens 4.4. Votering: AP s forslag til endring - enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hurtigruteskipet MS Kong Harald v/jan Thomassen gis alminnelig skjenkebevilling ved kai i Hammerfest den 17. mai fra kl til kl Bevillingen gjelder for skjenking av øl og vin. Skjenking av brennevin kan skje mellom kl og kl , jfr. alkohollovens 4.4. Hanne Husvik tok opp KOU styrets vedtak og fremmet følgende tillegg på vegne av AP: tilføyelse 2004 etter 17. mai Hurtigruteskipet MS Kong Harald v/jan Thomassen gis alminnelig skjenkebevilling ved kai i Hammerfest den 17. mai 2004 fra kl til kl Bevillingen gjelder for skjenking av øl og vin. Skjenking av brennevin kan skje mellom kl og kl , jfr. alkohollovens 4.4. PS 042/04 Årsmelding Hammerfest kommune Årsrapport Hammerfest kommune tas til etterretning.

5 5 Etatsjefs innstilling: Tiltrer saksbehandlers innstilling. Tiltrer saksbehandlers innstilling. Bjørg Kippersund plansjef Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur og utvikling Hammerfest, den Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Følgende fellesforslag på ble fremmet på vegne av AP/SV Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003 Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende: Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg av underbudsjettering og dårlig økonomistyring særlig for enkelte sektorer. I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste tall delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne styres bedre. Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i ansettelsesforholdet til kommunen. Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd. Votering : Fellesforslag fra AP/SV enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003 Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende: Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg av underbudsjettering og dårlig økonomistyring særlig for enkelte sektorer. I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste tall delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne styres bedre.

6 6 Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i ansettelsesforholdet til kommunen. Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd. Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring: Årsrapport Hammerfest kommune tas til orientering. Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Årsrapport Hammerfest kommune tas til orientering. Behandling i Eldrerådet : Leder fremmet på vegne av Eldrerådet følgende forslag: Årsrapport Hammerfest kommune tas til orientering og slutter seg til KOU styrets uttalelse. Eldrerådet registrerer med glede at kommunestyret har vedtatt at det i løpet av 2004 skal kartlegges sykehjemsplasser. Votering: Som forslaget fra Eldrerådet enstemmig vedtatt. Vedtak i Eldrerådet : Årsrapport Hammerfest kommune tas til orientering og slutter seg til KOU styrets uttalelse. Eldrerådet registrerer med glede at kommunestyret har vedtatt at det i løpet av 2004 skal kartlegges behov sykehjemsplasser. Kristine J. Bock fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag: Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for 2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni Votering: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for 2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni PS 043/04 Finansiering av tiltak med ubrukte lånemdiler IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til disponering av ubrukte lånemidler per Hammerfest, den Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver Hammerfest, den

7 7 Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til disponering av ubrukte lånemidler per PS 044/04 Økonomiplan og handlingsprogram , Årsbudsjett Revidering Hammerfest kommunestyre godkjenner: A) Forslag til revidert økonomiplan , årsbudsjett 2004 i balanse. B) At det bevilges ei ramme på inntil kr til underskuddsdekning i de private barnehagene. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling. C) At det bevilges ei nettoramme på inntil kr til reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling. D) At det opprettes følgende nye stillinger fra : 1,5 lærerstillinger og 2 assistentstillinger innen grunnskolen (SKO 27). 0,6 assistentstillinger innenfor sfo (SKO 33). 0,6 lærerstillinger innenfor Hammerfest VO-senter (SKO 43). Hammerfest, den Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver Hammerfest, den Ordfører fremmet på vegne av AP følgende forslag: Endelig innstilling på budsjett fremmes av administrasjonen snarest mulig og behandles av formannskapet på ekstraordinært formannskapsmøte 12. Mai kl Votering: Som forslaget fra AP enstemmig vedtatt. Endelig innstilling på budsjett fremmes av administrasjonen snarest mulig og behandles av formannskapet på ekstraordinært formannskapsmøte 12. Mai kl

8 PS 045/04 Månedsoppgjør skatt mars 2004 Månedsoppgjør for skatt mars 2004 taes til orientering. 8 Hammerfest, den 22.april 2004 Skatteoppkrevers innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt Britt Tande skatteoppkrever Månedsoppgjør for skatt mars 2004 taes til orientering. PS 046/04 Referatsaker til Formannskapet RS 014/04 Møteutskrift - Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS RS 015/04 Havnelosordningen i Hammerfest Referatsaker til Formannskapet den tas til orientering. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Referatsaker til Formannskapet den tas til orientering. PS 047/04 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4 den 1. april og nr. 5 i Formannskapet den 23. april 2004 Protokoll nr. 4 den 1. april og nr. 5 i Formannskapet den 23. april godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Protokoll nr. 4 den 1. april og nr. 5 i Formannskapet den 23. april godkjennes.

9 9 Unntatt offentlighet PS 048/04 Dokumentasjon av vurderinger og beregninger for eiendomsskatt Melkøya IV. Saken tas til orientering. Som innstillingen enstemmig vedtatt Saken tas til orientering. Tilleggssak PS 049/04 Salg av tomtegrunn. Gnr. 25 bnr Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommune selger Gnr. 25 bnr. 303 i Hammerfest til Knut Haugen for kr med tillegg av omkostninger. Salgssummen avsettes til framtidige investeringer (grunnkjøp). Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbahandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Jens Are Breivik rådgiver Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest kommune selger Gnr. 25 bnr. 303 i Hammerfest til Knut Haugen for kr med tillegg av omkostninger. Salgssummen avsettes til framtidige investeringer (grunnkjøp).

10 Tilleggssak 10 PS 050/04 TV - AKSJON OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ Hammerfest formannskap oppnevner representanter m/leder til kommunekomité for TVaksjonen 2004: Leder:.. Representant:... Representant: Representant: Representant: Hammerfest, den Svanhild Moen Formannskapssekretær Ordførers innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Alf E. Jakobsen ordfører John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest formannskap oppnevner representanter m/leder til kommunekomité for TVaksjonen 2004: Leder: Hanne Husvik (AP) Representant: Alf E. Jakobsen (AP) Representant: Kristine Jørstad Bock (AP) Representant: (SV) Representant: (Høyre) SV og H kommer legger frem sine forslag sine representanter på formannskapsmøte den Hammerfest formannskap oppnevner representanter m/leder til kommunekomité for TVaksjonen 2004: Leder: Hanne Husvik (AP) Representant: Alf E. Jakobsen (AP) Representant: Kristine Jørstad Bock (AP) Representant: (SV) Representant: (Høyre) Tilleggssak

11 PS 051/04 Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vest-finnmark regionråd. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommune slutter seg til foreliggende utkast til Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionråd. 11 Hammerfest kommune dekker sin skisserte andel av prosjektenes kommunale egenfinansiering og ber om at prosjektene iverksettes. Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Jens Are Breivik rådgiver Hammerfest kommune slutter seg til foreliggende utkast til Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionråd. Hammerfest kommune dekker sin skisserte andel av prosjektenes kommunale egenfinansiering og ber om at prosjektene iverksettes. Rådmann orienterte om status i arbeidet med konsolidering av musèene i Finnmark. Administrasjonen svarte på spørsmålet angående førstesideoppslag i FD den 6. mai Møte slutt: Rett utskrift:

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole.

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.03.06 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer