Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07"

Transkript

1 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis Olsen (for varaordfører Snorre Sundquist), Tom Mortensen, John Wahl, Liv Lorentzen (for Hans Mathias Ellingsen), Trygve Paulsen, Wenche Stenvoll, Ted Rune Paulsen (for Trude Klaussen), Inger Jørstad (for Arnulf Arntzen), Ole I. Hansen (for Solbjørg Mikkelsen), Hanne M. Husvik, Stig J. Trondsen, Svein A. Pedersen (for Nina Jørgensen), Frank Hansen, Bjarne Hansen, Berit Bjørn Dagfinn Johansen), Willy Olsen og for Ronny Holm. Det møtte ingen for Wanja Balstad. Fra Høyre: Kjellaug H. M. Kvalnes og Per Arnesen (for Roger Boch). Kate Johansen møtte ikke. Fra FRP: Grethe A. Elverum (for Raymond Sletten) og Rolf Fjellstad. Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund. Fra RV: Alvin Vasèli og Veysi Yokus. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Snorre Sundquist, Hans M. Ellingsen, Trude Klaussen, Arnulf Arntzen, Solbjørg Mikkelsen, Nina Jørgsensen, Bjørn D. Johansen og Wanja Balstad. Fra Høyre: Roger Boch Fra FRP: Raymond Sletten. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen,, Liv Lorenzen, Ted Rune Paulsen, Inger Jørstad, Ole I. Hansen, Svein A. Pedersen og Berit Hågensen. Fra Høyre: Per Arnesen FRP: Grethe A. Elverum Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, ass. rådmann Per Hanasand, personalsjef Randi Danielsen, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, plan- og utbygginssjef Arild Johansen, og sektorledere Kaj Gunnar Dahl, Grethe Gebhartdt, Else Karin Strømme og Arvid Isaksen. I tillegg møtte Kommunelege Anne Grethe Olsen og lege Sonni Schumacker. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte leder John E. Hansen. 27 representanter (av 29) til stede. Ted Rune Paulsen fikk permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Ted Runde Paulsen ankom kl representanter til stede. Haldis Olsen (kl ), Ronny Holm (kl ), Svein A. Pedersen (kl ), Stig Trondsen (kl ) og Svein A. Pedersen (14.00) og fikk og innvilget permisjon. 22 representanter til stede.

2 2 Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon 21 representanter til stede. Ole I. Hansen fikk innvilget permisjon fra. kl (av 29) representanter til stede. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Den ordinære sakslisten har sakene 019/07til og med 029/07. Følgende tilleggssaker: PS 030/07 Spørsmål om skifte av styreleder i Finnmark Ressursselskap AS Vedtak: Sakslisten med sakene 019/07l og med 030/07 enstemmig godkjent. Ordfører orienterte om følgende endringer i møteplanen: Formannskapsmøte den 3. mai flyttes til 7. mai kl Kommunestyremøte 10. mai flyttes til 11. mai. PS 019/07 Opprettelse av ny stillingen i renholdstjenesten Hammerfest kommunestyret vedtar å opprette 2 årsverk i renholdstjenesten med umiddelbar virkning og med den fordeling saksframlegget viser. Videre vedtar kommunestyret å opprette 0,5 årsverk i renholdstjenesten med virkning fra Kommunestyret ber om kostnadsmessig dekning innarbeides i budsjettreguleringssak i forbindelse med behandling av 1. tertial. Som innstillingen enstemmig vedatt. Hammerfest kommunestyret vedtar å opprette 2 årsverk i renholdstjenesten med umiddelbar virkning og med den fordeling saksframlegget viser. Videre vedtar kommunestyret å opprette 0,5 årsverk i renholdstjenesten med virkning fra Kommunestyret ber om kostnadsmessig dekning innarbeides i budsjettreguleringssak i forbindelse med behandling av 1. tertial. PS 020/07 Revidering av forskrifter for bruk av Hammerfest kommunes våpen Hammerfest kommunestyret vedtar revidert forskrift for bruk av Hammerfest kommunes våpen.

3 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyret vedtar revidert forskrift for bruk av Hammerfest kommunes våpen. 3 PS 021/07 Revidering av "Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet " - sluttbehandling Med hjemmel i plan og bygningsloven 20-5 vedtar kommunestyret revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden , samt handlingsprogrammet med prioriteringer for perioden Henviser til Tilstandsrapport for kommunale anlegg og ber administrasjonen utarbeide en tidsplan for om hvordan en skal gjennomføre en rehabilitering av anleggene nevnt i rappporten. Tiltaksperiode Administrasjon innarbeider midler til prosjektet i forbindelse med budsjettet for Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Kommunestyret viser til de forslag som er fremmet. Kommunestyret ber om at prosjekt turnhall og skiskytteranlegg i Reindalen raskest mulig kommer opp på prioritert liste. Det forutsettes fulgt opp i budsjettreguleringa i juni. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen legge til rette for et samarbeid med skiklubben om den praktiske løypekjøringa gjennom dugnadsinnsats evt. godtgjørelse. Dette må komme i tillegg til den kommunale organiseringa av løypetråkking i kommunen. Kjellaug M. Kvalness fremmet på på vegne av Høyre følgende forslag: Klubbhus på Breidablikk tas inn i planen. Votering: Vedtak i formannskapet enstemmig vedtatt. SV s forslag (fra MU) 9 stemte for og 18 stemte mot. SV s forslag enstemmig vedtatt. Høyre s forslag fikk 4 stemmer 23 stemmer mot. Med hjemmel i plan og bygningsloven 20-5 vedtar kommunestyret revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden , samt handlingsprogrammet med prioriteringer for perioden Henviser til Tilstandsrapport for kommunale anlegg og ber administrasjonen utarbeide en tidsplan for om hvordan en skal gjennomføre en rehabilitering av anleggene nevnt i rappporten. Tiltaksperiode Administrasjon innarbeider midler til prosjektet i forbindelse med budsjettet for 2008.

4 4 Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen legge til rette for et samarbeid med skiklubben om den praktiske løypekjøringa gjennom dugnadsinnsats evt. godtgjørelse. Dette må komme i tillegg til den kommunale organiseringa av løypetråkking i kommunen. PS 022/07 Eventuell videreføring av Kompetanseforum Vest-Finnmark 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å videreføre Kompetanseforum Vest- Finnmark(KFVF) i ytterligere 3 år. 2. Finansiering søkes oppnådd gjennom nye skjønnsmidler fra Fylkesmannen, gjennom KS prosjekter, samt gjennom deltakerbetaling. Medlemskommunene betaler en årlig kontingent iht. innbyggertall. 3. Det skal legges vekt på å videreutvikle samarbeid og samhandling mellom KFVF og RSK med sikte på å utvikle stordriftsfordelene samt dra veksler på erfaring og kunnskap i de to organisasjonene Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å videreføre Kompetanseforum Vest- Finnmark(KFVF) i ytterligere 3 år. 2. Finansiering søkes oppnådd gjennom nye skjønnsmidler fra Fylkesmannen, gjennom KS prosjekter, samt gjennom deltakerbetaling. Medlemskommunene betaler en årlig kontingent iht. innbyggertall. 3. Det skal legges vekt på å videreutvikle samarbeid og samhandling mellom KFVF og RSK med sikte på å utvikle stordriftsfordelene samt dra veksler på erfaring og kunnskap i de to organisasjonene PS 023/07 Godkjenning av Kommunikasjonsplan Hammerfest kommunestyre vedtar Informasjon- og kommunikasjonsplan Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar Informasjon- og kommunikasjonsplan PS 024/07 Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller 1. Kommunestyret ber om at rådmannen i det videre arbeidet med omorganisering av eiendomsforvaltningen utreder konsekvenser og muligheter med modell 1 og 3. Dette forberedes som ny sak til kommunestyret innen Arbeidet med omlegging av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten må koordineres med det overordnede omorganiseringsarbeidet.

5 3. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. 5 Uavhengig av valgt modell for eiendomsforvaltning ber formannskapet om at denne forvaltningen skal omfatte bygg og anlegg i Hammerfest kommune. Dette inkluderer også idrettsanlegg. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV administrasjonens forslag: 1 Kommunestyret ber om at rådmannen i det videre arbeidet med omorganisering av eiendomsforvaltningen utreder konsekvenser og muligheter med modell 2. Det forberedes som ny sak til kommunestyret innen Arbeidet med omlegging av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten må koordineres med det overordnede omorganiseringsarbeidet. 3 Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende forslag: 1. Kommunestyret vil organisere en eiendomsavdeling som har et totalansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 2. En fremtidig eiendomsavdeling må ha ansvar for kommunes totale bolig-, bygning- og eiendomsmasse. 3. Kommunestyret ber om at man i det videre arbeidet legger hovedvekt på modell 4 når det gjelder organisering av eiendomsmassen. Voteriring: Rv s forslag fikk 2 stemmer for og 25 stemte mot. SV s forslag (adm. forslag) fikk 2 stemmer og formannskapets vedtak fikk 25 stemmer. 1 Kommunestyret ber om at rådmannen i det videre arbeidet med omorganisering av eiendomsforvaltningen utreder konsekvenser og muligheter med modell 1 og 3. Det forberedes som ny sak til kommunestyret innen Arbeidet med omlegging av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten må koordineres med det overordnede omorganiseringsarbeidet. 3 Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. Uavhengig av valgt modell for eiendomsforvaltning ber formannskapet om at denne forvaltningen skal omfatte bygg og anlegg i Hammerfest kommune. Dette inkluderer også idrettsanlegg. Ted Runde Paulsen fikk innvilget permisjon fra k.l representanter til stede. PS 025/07 Kontrollutvalgets sekretariat - etablering av interkommunalt selskap (IKS) Vedtak i Formannskapet : 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávde-gottečállingoddi

6 6 2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til selskapsavtalen, inntatt i vedlegg 1, samt hovedelementene i vedlagte utkast til Samarbeidsavtale og Avtale om sekretariatstjenester. 3. Hammerfest kommune slutter seg til at selskapets forretningsadresse og hovedkontor skal plasseres i Alta kommune. 4. Som Hammerfest kommunens representant i representantskapet velges for 2007: a... b... Som vararepresentant velges: a... b Hammerfest kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-, herav innbetales kr Finansieringen av innskuddet og andel av driftsutgifter for 2007 håndteres i første tertialrapport. 6. Hammerfest kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Kommunestyret forutsetter at det legges til grunn samme prinsipper som ved etablering av Vest Finnmark revisjonsdistrikt IKS når det gjelder bemanningsfordeling. Dette innebærer en av stillingene (daglig leder) plasseres i Hammerfest. (forslag til navn i pkt 4 tas under behandling av saken i kommunestyret) John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Pkt. 4: Som Hammerfest kommunens representant i representantskapet velges for 2007: a. Kristine Jørstad Bock b Snorre Sunquist Som vararepresentant velges: a Hanne M. Husvik b Bjarne Hansen Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende endring: Siste avsnitt endres til: Kommunestyret ber om at det legges til grunn samme prinsipper.. Votering: AP s navneforslag enstemmig vedtatt AP s endringsforslag enstemmig vedtatt Formannskapets forslag med endringer enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávde-gottečállingoddi 2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til selskapsavtalen, inntatt i vedlegg 1, samt hovedelementene i vedlagte utkast til Samarbeidsavtale og Avtale om sekretariatstjenester. 3. Hammerfest kommune slutter seg til at selskapets forretningsadresse og hovedkontor skal plasseres i Alta kommune. 4. Som Hammerfest kommunens representant i representantskapet velges for 2007: a. Kristine Jørstad Bock

7 b Snorre Sunquist 7 Som vararepresentant velges: a Hanne M. Husvik b Bjarne Hansen 5. Hammerfest kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-, herav innbetales kr Finansieringen av innskuddet og andel av driftsutgifter for 2007 håndteres i første tertialrapport. 6. Hammerfest kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Kommunestyret ber om at det legges til grunn samme prinsipper som ved etablering av Vest Finnmark revisjonsdistrikt IKS når det gjelder bemanningsfordeling. Dette innebærer en av stillingene (daglig leder) plasseres i Hammerfest. Ted Runde Paulsen ankom kl representanter til stede. Haldis Olsen (kl ), Ronny Holm (kl ), Svein A. Pedersen (kl ), Stig Trondsen (kl ) og Svein A. Pedersen (14.00) og fikk og innvilget permisjon. 22 representanter til stede. PS 026/07 Tvangsmulkt Redrum AS IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret opprettholder vedtak av 15. januar 2007 om iverksetting av tvangsmulkt på 1000 kr/dag ilegges Redrum AS hvis ikke pålegg av 23. juni 2006 etterfølges innen 16. april Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende forslag: Kommunestyret vil ikke pålegge Redrum tvangsmulkt. Kommunestyet vil utføre skjønn og tillate røyking i tilbygget. Kommunestyret forventer at de tiltak som Redrums ledelse har redegjort for blir gjennomført. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1) Vedtaket om døgnmulkt av oppheves. 2) Kommunestyret vil tillate røyking i tilbygget når arbeidet ihht. Alternativet 3 m/full åpning er gjennomført (lukene må være åpne når det er kunder til stede). 3) Arbeidet må være fullført innen ) Miljøretta helsevern følger opp at vedtaket gjennomføres. Votering: Rådmannens forslag falt. RV s forslag fikk 2 stemmer og AP s forslag fikk 20 stemmer. 1) Vedtaket om døgnmulkt av oppheves. 2) Kommunestyret vil tillate røyking i tilbygget når arbeidet ihht. Alternativet 3 m/full åpning er gjennomført (lukene må være åpne når det er kunder til stede). 3) Arbeidet må være fullført innen ) Miljøretta helsevern følger opp at vedtaket gjennomføres.

8 8 Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon 21 representanter til stede. PS 027/07 Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd III. Ordførers forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre viser til tidligere vedtak i regionrådet hvor man ønsker Hammerfest med som aktiv medlem. Utgangspunktet for konflikten, nemlig sykehussaken, er avklart gjennom statsråd Sylvia Brustads brev av hvor det slås fast at sykehuset i Hammerfest skal bestå og at Altas utfordringer ikke er å avvikle tilbud som er etablert andre steder i fylket. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak av hvor man i regionrådets plattform ønsker vedtaksfestet bedre spilleregler for et næringspolitisk samarbeid. Dette vil man arbeide for sammen med andre kommuner som h ar fattet tilsvarende vedtak. På denne bakgrunn trekkes kommunestyrets oppsigelse av medlemskap i Vest Finnmark regionråd tilbake. Hammerfest, den Kristine Jørstad Bock Ordfører Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre viser til tidligere vedtak i regionrådet hvor man ønsker Hammerfest med som aktiv medlem. Utgangspunktet for konflikten, nemlig sykehussaken, er avklart gjennom statsråd Sylvia Brustads brev av hvor det slås fast at sykehuset i Hammerfest skal bestå og at Altas utfordringer ikke er å avvikle tilbud som er etablert andre steder i fylket. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak av hvor man i regionrådets plattform ønsker vedtaksfestet bedre spilleregler for et næringspolitisk samarbeid. Dette vil man arbeide for sammen med andre kommuner som h ar fattet tilsvarende vedtak. På denne bakgrunn trekkes kommunestyrets oppsigelse av medlemskap i Vest Finnmark regionråd tilbake. Ole I. Hansen fikk innvilget permisjon fra. kl (av 29) representanter til stede. Kjellaug Kvalnes fikk innvilget permisjon fra kl (av 29) representanter til stede. PS 028/07 Samlokalisering av Helsetjenester i Strandparken 1 Hammerfest kommune kjøper de planlagte arealene på 3005 m² i Strandparken 1 med samlokalisering av legetjenesten, helsesøstertjenesten, PLO og NAV. Hammerfest kommune kjøper de avsatte 20 parkeringsplassene i Strandparken 1.

9 Hammerfest kommune inngår leieavtale med den statlige delen av NAV. 9 Investeringen gjøres med låneopptak på opptil 92 Mkr. Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med spørsmålet om en samordning av fellestjenester for de to legesentrene med sikte på å begrense arealbruken. Administrasjonen bes også vurdere om Hammerfest Eiendom KF bør viderefører prosjektet og legge saken fram for formannskapet. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV/RV følgende forslag: 1. Hammerfest kommune går inn i forhandlinger med Strandparken 1 for å få en salgspris(på linje med) den opprinnelige intensjonsavtale. 2. Hammerfest kommune forutsetter at en får disponere det nødvendige antall parkeringsplasser i Strandparken Hammerfest kommune går inn for at de to kommunale legesentrene slås sammen i dette prosjekter. 4. Hammerfest kommune ber administrasjonen vurdere andre alternativ i forbindelse med bygging eller kjøp av tilstrekkelige lokaler til samlokalisering ava legetjenesten, helsesøtertjenesten, PLO og NAV. 5. Hammerfest kommune ber administrasjonen også vurdere bare samlokalisering av legetjenesten, helsesøster og PLO. Votering: Formannskapets vedtak fikk 16 stemmer - SV/RV s forslag fikk 3 stemmer. AP s forslag enstemmig vedtatt. Unntatt offentlighet opphevet. Hammerfest kommune kjøper de planlagte arealene på 3005 m² i Strandparken 1 med samlokalisering av legetjenesten, helsesøstertjenesten, PLO og NAV. Hammerfest kommune kjøper de avsatte 20 parkeringsplassene i Strandparken 1. Hammerfest kommune inngår leieavtale med den statlige delen av NAV. Investeringen gjøres med låneopptak på opptil 92 Mkr. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med spørsmålet om en samordning av fellestjenester for de to legesentrene med sikte på å begrense arealbruken. Administrasjonen bes også vurdere om Hammerfest Eiendom KF bør viderefører prosjektet og legge saken fram for formannskapet. PS 029/07 Godkjenning av protokoll IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra kommunestyremøte den godkjennes. Hammerfest, den

10 10 Dagny Haga Rådmann Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra kommunestyremøte den godkjennes. PS 030/07 Spørsmål om skifte av styreleder i Finnmark Ressursselskap AS Følgende spørsmål fra SV v/reidar Johansen: Jeg registrerer at en har planer om å skifte ut styreleder i Ressursselskapet. Hammerfest kommune er en betydelig eier i selskapet. Ordfører representerer kommunen i generalforsamlinga. Jeg ber om at kommunestyret blir orientert om begrunnelsen for denne endringa i styresammensetningena. Jeg kan ikke utfra styrereferat ha lest noen avvikende oppfatninger i styret i det praktiske arbeidet som begrunner ei slik endring av styresammensetninga. Det måtte evt. være av en slik karakter at hele styret blei skiftet ut. Følgende svar fra ordfører Kristine Jørstad Bock: I henhold til vedtak i kommunestyret (etter forslag fra Raymond Robertsen) er ordføreren, eller den hun utnevner som stedfortreder, tildelt myndighet til å ivareta kommunens interesser i styrende organer i selskap/foretak som kommunen har aksjer/andeler i. Dette innebærer at ordføreren også fremmer eventuelle forslag til vedtak eller valg på generalforsamling. Når det gjelder Finnmark Ressursselskap AS, har ordføreren i forkant rådført seg med den kommunale politiske ledelsen og fått det råd å velge Jarle Edvardsen som ny styreleder. Ordføreren har valgt å følge dette rådet. Dette innebærer ingen kritikk verken av tidligere styreleder eller styret som sådan, men en vurdering om at Jarle Edvardsen er best i stand til å lede ressursselskapet i tiden som kommer. Ordføreren ønsker tetter kontakt opp mot den politiske ledelsen i Hammerfest, Ressursselskapet og Hammerfest kommune. Den nye styrelederen har bedre forutsetninger for den jobben med de nye planen jeg har for selskapet og de uten forliggende utfordringene selskapet står overfor. Møtet slutt: Rett utskrift: 16.10

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer