Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Bente Orvik Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Bjørg Eva Eliassen Hamsund Medlem H Ole Martin Rønning Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Ronny Holm Medlem AP Alf E. Jakobsen Svein Aspelund Ordfører Medlem AP SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Wenche Stenvoll MEDL AP Jonas Valle Paulsen MEDL AP Berit Hågensen MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Andreas W. Wiese MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Herold Paul Paulsen MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP Alvin Vaséli MEDL RØDT Varamedlemmer som møtte: Navn

2 Liv Lorentzen Monica Strømme AP Willy Olsen Jonas Valle Paulsen AP Tone Risto Kjørsvik Andreas W. Wiese AP Bodil Negård Berit Hågensen AP Astrid H. Skancke Elin Mølmann Holmgren AP Bjørn Dagfinn Johansen Wenche Stenvoll AP Kristel Monique Jørgensen Herold Paul Paulsen H Mia Hansen Steve Sivertsen FRP Veysi Yokus Alvin Vaséli RØDT 29 representanter til stede. Bodil Nergård og WillyOlsen fikk innvilget permisjon før Orienteringssakene til slutt i møte. 28 representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Vidar Olsen, kommuneadvokat Espen Rønning, kommunalsjef Odd Edvardsen, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, økonomisjef Trond Rognli og næringssjef Trond Rismo. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte leder Arild Johansen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

3 Følgende muntlige orienteringer: Rekruttering og bemanning i Hammerfest kommune v/kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl ( i starten av møte). Regnskap 2009 og budsjett 2010 v/rådmann Leif Vidar Olsen (i slutten av møte). Saksliste Saksnr PS 1/10 PS 2/10 PS 3/10 PS 4/10 PS 5/10 PS 6/10 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark / verneområdestyrer Prosedyrer for anskaffelser og salg av eiendommer Finansiell støtte til prosjektet Arctic Business CenterAS Kommunale tilskudd til politiske partier. Endring av beregning for fordeling Godkjenning av møteprotokoll Innkalling - godkjent Ole Martin Rønning (H) ønsket at det ikke ble innkalt til kommunestyremøte må så få saker som til dette møte. Saksliste /dagsorden: Sakslisten har sakene 2/10 til og med 6/10 godkjent. Under sak 6/10 er protokoll fra møte den delt ut direkte på møte. Raymond Robertsen (H) ba om å få en orientering om varmesituasjonen på skolene. Hammerfest Eiendom KF v/ leder Aril Johansen orientere i saken. PS 1/10 Risiko- og sårbarhetsanalyse ens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyret godkjenner Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Formannskapet Jan Erik Hansen tiltrådte møte. 9 representanter (av 9) til stede. Frank Hansen fremmet på vegne av AP forslaget som ble fremmet i MU: Det må settes tidsfrister i aktivitetsplanen for Hammerfest Havn og It - avdelingen når det gjelder gjennomføringen av tiltak. Votering: ens innstilling og tilleggsforslaget fra AP enstemmig vedtatt.

4 Hammerfest kommunestyre godkjenner Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Det må settes tidsfrister i aktivitetsplanen for Hammerfest Havn og It - avdelingen når det gjelder gjennomføringen av tiltak. Saksprotokoll i Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre godkjenner Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Det må settes tidsfrister i aktivitetsplanen for Hammerfest Havn og It - avdelingen når det gjelder gjennomføringen av tiltak. PS 2/10 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark / verneområdestyrer ens forslag til vedtak: Hammerfest kommune ved kommunestyret er positiv til at regjeringen vil gi kommunene økt forvaltningsmyndighet for nasjonalparker og store verneområder gjennom deltagelse i politiske sammensatte nasjonalpark / verneområdestyrer. Som kandidat (folkevalgt) fra Hammerfest kommune til interkommunale nasjonalpark / verneområdestyre for Seiland nasjonalpark foreslås..? Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Mimmi Bæivi Som innstillingen inkl. AP forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune ved kommunestyret er positiv til at regjeringen vil gi kommunene økt forvaltningsmyndighet for nasjonalparker og store verneområder gjennom deltagelse i politiske sammensatte nasjonalpark / verneområdestyrer.

5 Som kandidat (folkevalgt) fra Hammerfest kommune til interkommunale nasjonalpark / verneområdestyre for Seiland nasjonalpark foreslås Mimmi Bæivi. Saksprotokoll i Anne Mette Bæivi erklærer seg innhabil og fratrådte møte. 28 representanter til stede. Tiltrådte etter behandlingen. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune ved kommunestyret er positiv til at regjeringen vil gi kommunene økt forvaltningsmyndighet for nasjonalparker og store verneområder gjennom deltagelse i politiske sammensatte nasjonalpark / verneområdestyrer. Som kandidat (folkevalgt) fra Hammerfest kommune til interkommunale nasjonalpark / verneområdestyre for Seiland nasjonalpark foreslås Mimmi Bæivi. PS 3/10 Prosedyrer for anskaffelser og salg av eiendommer ens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende prosedyrer for salg og anskaffelser av bygg for Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF: Prosedyre for salg av bygg 1 Vurdering av salg jfr. samhandlingsavtale Ved behov. Ved muligheter for forbedrings-/effektiviseringsgevinster. 2 Avgjøre om bygget kan benyttes til andre formål i kommunen. 3 Avgjøre om Hammerfest kommune har behov for Dersom ikke finner umiddelbar utnyttelse av 4 Utarbeide sak til styret i for salg. Inkl. oversikt over konsekvenser ved ikke salg. Dersom ikke ser behov for å beholde 5. Avgjøre om bygget bør beholdes, selv om Styret administrasjonen i ikke har behov for det. 6 Avgjøre om bygget bør beholdes, selv om administrasjonen i ikke har behov for det. Politisk vurdering. Dersom styret i ikke ser behov for å beholde Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest kommune

6 1 Ser behov for nye lokaler, og utarbeider faglige vurderingen Ved behov. knyttet til behovet. 2 Det vurderes om alternative/eksisterende lokaler kan benyttes. Om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, Når har utarbeidet faglige vurderinger for behovet og hva de ulike alternativene vil koste. 3 Med utgangspunkt i vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. Anbefaler leie, kjøpe eller å bygge nytt. 5 Beslutter om kommunen skal leie/kjøpe/bygge nye lokaler, eller om det er hensyn som tilsier at kommune ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Styret Dersom rådmannen har vurdert at en anskaffelse er ønskelig. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige. Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest eiendom KF 1 Ser at nye lokaler kan gi forbedrings- /effektiviseringsgevinster, og utarbeider en vurderingen knyttet til dette. Vurderer om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, og hva de ulike alternativene vil koste. leder Ved behov. 2 Vurder om foreslåtte lokaler kan benyttes fra et faglig ståsted. 3 Med utgangspunkt i faglige vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. leder 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. leder 5 Beslutter om kommunen skal leie/kjøpe/bygge nye lokaler, Styret eller om det er hensyn som tilsier at kommune ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Når har utarbeidet vurderinger for effektiviseringsgevinst. Dersom dette tilfredstiller det faglige behovet fra. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar følgende prosedyrer for salg og anskaffelser av bygg for Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF: Prosedyre for salg av bygg

7 Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest kommune 1 Ser behov for nye lokaler, og utarbeider faglige vurderingen Ved behov. knyttet til behovet. 2 Det vurderes om alternative/eksisterende lokaler kan benyttes. Om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, Når har utarbeidet faglige vurderinger for behovet og hva de ulike alternativene vil koste. 3 Med utgangspunkt i vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. Anbefaler leie, kjøpe eller å bygge nytt. 5 Beslutter om kommunen skal leie/kjøpe/bygge nye lokaler, eller om det er hensyn som tilsier at kommune ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Styret 1 Vurdering av salg jfr. samhandlingsavtale Ved behov. Ved muligheter for forbedrings-/effektiviseringsgevinster. 2 Avgjøre om bygget kan benyttes til andre formål i kommunen. 3 Avgjøre om Hammerfest kommune har behov for Dersom ikke finner umiddelbar utnyttelse av 4 Utarbeide sak til styret i for salg. Inkl. oversikt over konsekvenser ved ikke salg. Dersom ikke ser behov for å beholde 5. Avgjøre om bygget bør beholdes, selv om Styret administrasjonen i ikke har behov for det. 6 Avgjøre om bygget bør beholdes, selv om administrasjonen i ikke har behov for det. Politisk vurdering. Dersom styret i ikke ser behov for å beholde Dersom rådmannen har vurdert at en anskaffelse er ønskelig. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige. Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest eiendom KF 1 Ser at nye lokaler kan gi forbedrings- /effektiviseringsgevinster, og utarbeider en vurderingen knyttet til dette. Vurderer om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, og hva de ulike alternativene vil koste. leder Ved behov. 2 Vurder om foreslåtte lokaler kan benyttes fra et faglig ståsted. 3 Med utgangspunkt i faglige vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. leder 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. leder 5 Beslutter om kommunen skal leie/kjøpe/bygge nye lokaler, Styret eller om det er hensyn som tilsier at kommune ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Når har utarbeidet vurderinger for effektiviseringsgevinst. Dersom dette tilfredstiller det faglige behovet fra. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige.

8 Saksprotokoll i Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Prosedyre for salg av bygg Teksten i pkt.5 under Handling endres til følgende: Beslutte om bygget skal beholdes eller foreslå overfor kommunestyret at bygget selges. Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest kommune Teksten i pkt.5 under Handling endres til følgende: Beslutte om kommunen skal leie eller foreslå overfor kommunestyret at kommunen skal kjøpe/bygge nye lokaler eller om det er hensyn som tilsier at kommunen ikke skal anskaffe lokaler. Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest eiendom KF Beslutte om kommunen skal leie eller foreslå overfor kommunestyret at kommunen skal kjøpe/bygge nye lokaler eller om det er hensyn som tilsier at kommunen ikke skal anskaffe lokaler. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre viser til organiseringen av eiendomsforvaltningen i Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen vurdere om eiendommer (bygg) eid av Hammerfest Havn KF og Hammerfest Parkering KF også skal forvaltes av Hammerfest eiendom KF. Forslaget gjøres om til et oversendelsesforslag til administrasjonen. Votering: Innstilling u/punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 5 falt og AP s forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyre vedtar følgende prosedyrer for salg og anskaffelser av bygg for Hammerfest kommune og Hammerfest eiendom KF: Prosedyre for salg av bygg 1 Vurdering av salg jfr. samhandlingsavtale Ved behov. Ved muligheter for forbedrings-/effektiviseringsgevinster. 2 Avgjøre om bygget kan benyttes til andre formål i kommunen. 3 Avgjøre om Hammerfest kommune har behov for Dersom ikke finner umiddelbar utnyttelse av 4 Utarbeide sak til styret i for salg. Inkl. oversikt over konsekvenser ved ikke salg. Dersom ikke ser behov for å beholde 5. Beslutte om bygget skal beholdes eller foreslå Styret overfor kommunestyret at bygget selges. 6 Avgjøre om bygget bør beholdes, selv om administrasjonen i ikke har behov for det. Politisk vurdering. Dersom styret i ikke ser behov for å beholde Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest kommune

9 1 Ser behov for nye lokaler, og utarbeider faglige vurderingen Ved behov. knyttet til behovet. 2 Det vurderes om alternative/eksisterende lokaler kan benyttes. Om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, og hva de ulike alternativene vil koste. Når har utarbeidet faglige vurderinger for behovet 3 Med utgangspunkt i vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. Anbefaler leie, kjøpe eller å bygge nytt. 5 Beslutte om kommunen skal leie eller foreslå overfor kommunestyret at kommunen skal kjøpe/bygge nye lokaler eller om det er hensyn som tilsier at kommunen ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Styret Dersom rådmannen har vurdert at en anskaffelse er ønskelig. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige. Prosedyre for anskaffelse av bygg initiert av Hammerfest eiendom KF 1 Ser at nye lokaler kan gi forbedrings- /effektiviseringsgevinster, og utarbeider en vurderingen knyttet til dette. Vurderer om det vil lønne seg å leie, kjøpe eller å bygge nytt, og hva de ulike alternativene vil koste. leder Ved behov. 2 Vurder om foreslåtte lokaler kan benyttes fra et faglig ståsted. 3 Med utgangspunkt i faglige vurderingene fra avgjøres det om kommunen bør anskaffe nye lokaler. leder 4 Utarbeider sak til styret om anskaffelse av nye lokaler. leder 5 Beslutte om kommunen skal leie eller foreslå overfor Styret kommunestyret at kommunen skal kjøpe/bygge nye lokaler eller om det er hensyn som tilsier at kommunen ikke skal anskaffe lokaler. 6 Beslutter om kommunen skal kjøpe/bygge nytt eller ingen av delene. Politisk vurdering. Når har utarbeidet vurderinger for effektiviseringsgevinst. Dersom dette tilfredstiller det faglige behovet fra. Dersom styret i vurderer det slik at kjøp eller bygge nytt er det riktige. PS 4/10 Finansiell støtte til prosjektet Arctic Business CenterAS ens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre opprettholder tidligere vedtak, med endring av siste setning; Hammerfest kommunestyret gir tilskudd på det omsøkte beløp, inntil ,- kroner. Beløpet utbetales ikke før stiftelsen er gjennomført og selskapet er etablert som Arctic Business Center AS, og utgiftene til prosjektkostnader er dokumentert. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Saksprotokoll i

10 Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest Havn KF vurdere Hammerfest havn KF s strategier for alternativ bruk av eiendomsmasse opp mot pågående prosjekter i Hammerfest. Det ble ikke votert over Høyres forslag. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 5/10 Kommunale tilskudd til politiske partier. Endring av beregning for fordeling ens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å endre beregningen for støtte til politiske partier med representanter i kommunestyret, slik at 10 % av den kommunale støtten gis som en flat støtte til kommunestyregruppene. Resten fordeles til de enkelte kommunestyregruppene etter oppslutning ved siste valg. Størrelsen på støtten fastsettes i budsjettprosessen. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre beregningen for støtte til politiske partier med representanter i kommunestyret, slik at 10 % av den kommunale støtten gis som en flat støtte til kommunestyregruppene. Resten fordeles til de enkelte kommunestyregruppene etter oppslutning ved siste valg. Størrelsen på støtten fastsettes i budsjettprosessen. Saksprotokoll i

11 Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber formannskapet drøfte hvilke konsekvenser forsøk med stemmerett for 16 åringer og elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget 2011, vil få for de politiske partiene med hensyn til partistøtte for Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Høyres forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre beregningen for støtte til politiske partier med representanter i kommunestyret, slik at 10 % av den kommunale støtten gis som en flat støtte til kommunestyregruppene. Resten fordeles til de enkelte kommunestyregruppene etter oppslutning ved siste valg. Størrelsen på støtten fastsettes i budsjettprosessen. Hammerfest kommunestyre ber formannskapet drøfte hvilke konsekvenser forsøk med stemmerett for 16 åringer og elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget 2011, vil få for de politiske partiene med hensyn til partistøtte for PS 6/10 Godkjenning av møteprotokoll Saksprotokoll i Endring på side 9: I et av forslagene endres SV endres til AP. Protokoll fra møte den og med endring godkjennes enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den og (med endring i side 9) godkjennes.

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.06.2009 Tid: 09:00 14.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen LEDER AP Wenche Stenvoll NESTL ankom kl 10:10

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder

Detaljer