Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem ankom 09:30 AP Reidar Johansen Medlem SV Bente Orvik Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Herold Paul Paulsen Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Svein Aspelund Medlem SV Alf E. Jakobsen Ordfører AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Wenche Stenvoll MEDL AP Andreas W. Wiese MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Bjørg Eva Eliassen Hamsund MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Lars Mathisen Steve Sivertsen Varamedlemmer som møtte: Navn MEDL MEDL FRP FRP

2 Ronny Holm Monica Strømme AP Tom Mortensen Wenche Stenvoll AP Grethe Ernø Johansen Andreas W. Wiese AP Per-Gunnar Arnesen Ole Martin Rønning H Kristel Monique Jørgensen Bjørg Eva Eliassen H Mia Hansen Hilde Haile Leif Arne Aspehaug-Hansen Bjarne Hansen Ole Martin Olsen Hamsund Lars Mathisen Jan Erik Hansen Reidar Johansen John Wahl Frank Hansen 27 representanter til stede. Elin M. Holmgren ankom kl representanter til stede. FRP KRF SV AP AP Grethe E. Johansen (AP) fikk innvilget permisjon under behandling av sakene 69/10, 71/10, 72/10, 74/10 og sak 75/10 og Bjarne Hansen (AP) tiltrådte. Jan Erik Hansen (KRF)fikk innvilget permisjon fra kl Hilde Haile (KRF)tiltrådte. Reidar Johansen fikk innvilget permisjon kl.13:30. Leif Arne Aspehaug-Hansen (SV) tiltrådte. Under behandling av sak 81/10 erklærte John Wahl (AP) og Frank Hansen (AP) seg innhabil. Bjarne Hansen (AP) og Ole M. Olsen (AP) tiltrådte. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, kommunalsjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, virksomhetsleder Jan Tor Pedersen, overingeniør Jørn Berg og kommunalsjef Grethe Nissen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte leder for vedlikehold Terje Mauseth Fra Hammerfest Havn KF møtte havnesjef Per Åge Hansen, økonomisjef Trond Nilsen og rådgiver Roll Stiansen. Fra Hammerfest parkering KF møtte leder Jan Sundby og økonomileder Trond Olsen Fra Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tom Øyvind Heitmann Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Saksliste Saksnr PS 66/10 PS 67/10 PS 68/10 PS 69/10 PS 70/10 Innhold Tertialrapport 2. tertial Hammerfest eiendom KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest havn KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest parkering KF Tertialrapport 2.tertial Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF - Avhending av bygninger / eiendommer

3 PS 71/10 PS 72/10 PS 73/10 PS 74/10 Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Eiendom KF Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Orientering om restaurering av maleri i bystyresalen, samt kunstnerisk utsmykking av rådhuset Delegering av kommunestyrets myndighet PS 75/10 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden PS 76/10 PS 77/10 PS 78/10 PS 79/10 PS 80/10 PS 81/10 Innkalling godkjent Hovedplan vann gangs behandling Utbyggingsavtale Storsvingen vest - Meridian Eiendomsutvikling AS Søknad om fritak for eiendomsskatt for Folkets Hus Hammerfest AS, saken er trukket fra sakskartet. Diverse referatsaker Godkjenning av møteprotokoll Hammerfest havn KF - prosjekt kommunikasjonssenter. Formannskapet behandlet saken for lukkede dører og saken var unntatt offentlighet. Kommunestyret har frigitt deler av saksfremlegget, og saken behandles for åpne dører. Saksliste / dagsorden: Saksliste med sakene 66/10 til og med 81/10, utenom sak 78/10 godkjent Før behandling av sak 81/10 klargjorde kommuneadvokat Espen Rønning på anmodning fra ordfører om sakens begrensede offentlighet. Administrasjonen har tidligere delvis frigitt saksfremlegget. Kommunestyret åpnet etter dette for at sak 81/10 behandles i åpent møte. Dette under forutsetninger om at tallstørrelser, skisser eller andre forhold som direkte berører anbudet ikke drøftes. PS 66/10 Tertialrapport 2. tertial Hammerfest eiendom KF 1.Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest eiendom tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1.Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest eiendom tas til etterretning.

4 Formannskapet endret sin innstilling til orientering. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. 1.Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest eiendom tas til orientering. PS 67/10 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest havn KF 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest havn KF tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest havn KF tas til etterretning. Formannskapet endret sin innstilling til orientering. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest havn KF tas til orientering. PS 68/10 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest parkering KF 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest parkering KF tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet

5 Feil i vedlegget - protokollen: Faste medlemmer som ikke møtte: Marianne S. Næss endres til Berit Hågensen. 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest parkering KF tas til etterretning. Formannskapet endret sin innstilling til orientering. Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag: Det avsettes rimelige/gratis langtidsparkeringsplasser for langpendlere / ukependlere fra distriktet. Saken oversendes formannskapet. Jan Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Parkeringsselskapet avventer avgiftsparkering for Øvre Hauen ved kirkegårdsgjerdet til saken om parkeringsstrategi har vært behandlet av kommunestyret. Votering: KRF s forslag fikk 4 stemmer for og 24 stemmer mot Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. 1. Tertialrapporten for 2.tertial 2010 for Hammerfest parkering KF tas til orientering. PS 69/10 Tertialrapport 2.tertial Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for for 2. tertial 2010 for Hammerfest kommune til orientering Saksprotokoll i Formannskapet

6 1. Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2010 for Hammerfest kommune til orientering 1. Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2010 for Hammerfest kommune til orientering. PS 70/10 Hammerfest eiendom KF - Avhending av bygninger / eiendommer 1. Kommunestyret vedtar at; Meridiangata 7 selges. Det forutsettes at alt er i orden med hensyn til eierforhold. Hammerfest Eiendom KF vurderer det før eventuelt salg. Den gamle kinoen selges. Øvre Molla vurderes nærmere av Hammerfest Eiendom KF og kommunen. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, selges den. Fjellgata 19 selges. Strandgata 49 selges dersom det ikke er behov for kommunale kontorlokaler. Brakkerigg i Fjordadalen selges. 2. Hammerfest Eiendom KF gjennomfører det praktiske ved salg av eiendommene. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret vedtar at; Meridiangata 7 selges. Det forutsettes at alt er i orden med hensyn til eierforhold. Hammerfest Eiendom KF vurderer det før eventuelt salg. Den gamle kinoen selges. Øvre Molla vurderes nærmere av Hammerfest Eiendom KF og kommunen. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, selges den. Fjellgata 19 selges.

7 Strandgata 49 selges dersom det ikke er behov for kommunale kontorlokaler. Brakkerigg i Fjordadalen selges. 2. Hammerfest Eiendom KF gjennomfører det praktiske ved salg av eiendommene. Alvin Vaseli ankom fra permisjon 12: representanter (av 29) til stede. Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: I slutten av kulepunkt 3 erstattes selges den, med fremmes den på nytt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF å fremlegge en plan for reduksjon av arealbehov i kommunen med opptil 5% i 2011 og ytterligere 5 % i Votering: Forslag fikk 9 stemmer for og 20 stemmer mot. Votering: 1. Kommunestyret vedtar at; Meridiangata 7 selges. Det forutsettes at alt er i orden med hensyn til eierforhold. Hammerfest Eiendom KF vurderer det før eventuelt salg. Votering: Enstemmig vedtatt. Den gamle kinoen selges. Votering: Enstemmig vedtatt. Øvre Molla vurderes nærmere av Hammerfest Eiendom KF og kommunen. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, fremmes den på nytt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer og AP s fikk 20 stemmer Fjellgata 19 selges. Vedtatt mot en stemme. Strandgata 49 selges dersom det ikke er behov for kommunale kontorlokaler. Votering: Enstemmig vedtatt. Brakkerigg i Fjordadalen selges. Votering: Enstemmig vedtatt. 2. Hammerfest Eiendom KF gjennomfører det praktiske ved salg av eiendommene. Votering: Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar at; Meridiangata 7 selges. Det forutsettes at alt er i orden med hensyn til eierforhold. Hammerfest Eiendom KF vurderer det før eventuelt salg. Den gamle kinoen selges. Øvre Molla vurderes nærmere av Hammerfest Eiendom KF og kommunen. Dersom administrasjonen konkluderer med at eiendommen ikke skal eies av kommunen i framtiden, fremmes den på nytt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Fjellgata 19 selges.

8 Strandgata 49 selges dersom det ikke er behov for kommunale kontorlokaler. Brakkerigg i Fjordadalen selges. 2. Hammerfest Eiendom KF gjennomfører det praktiske ved salg av eiendommene. PS 71/10 Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Eiendom KF I styret i Hammerfest Eiendom KF gjøres følgende endring med virkning f.o.m. 5. november 2010: Som nytt medlem av styret velges.. Jan Erik Hansen fremmet på vegne KRF følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslag ble vedtatt mot en stemme. Saken utsettes. PS 72/10 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Hammerfest kommunestyre vedtar at Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av Saksprotokoll i Formannskapet (Administrasjonen korrigerer mindre justeringer i tekst direkte i reglementet, se vedlegget. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

9 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning. Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens kapittel 11 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av PS 73/10 Orientering om restaurering av maleri i bystyresalen, samt kunstnerisk utsmykking av rådhuset 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Finansiering av de foreslåtte kostnader til konservering/ restaurering av maleri og ordførergalleri, samt kunstnerisk utsmykking tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Finansiering av de foreslåtte kostnader til konservering/ restaurering av maleri og ordførergalleri, samt kunstnerisk utsmykking tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Finansiering av de foreslåtte kostnader til konservering/ restaurering av maleri og ordførergalleri, samt kunstnerisk utsmykking tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011.

10 PS 74/10 Delegering av kommunestyrets myndighet 1. Delegering av myndighet: Kommunestyret delegerer sin myndighet på følgende områder og til følgende organer: Formannskapet: Plan- og bygningsloven: Godkjenning av utbyggingsavtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen. Styret for kultur, omsorg og undervisning: Opplæringsloven av 17. juni 1998 Voksenopplæringsloven av 19. juni 2009 Introduksjonsloven av 4. juli 2003 Smittevernloven av 5. august 1994 Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 Alkoholloven av 2. juni 1989 Gjelder i den grad dette ikke hører under formannskapet. Serveringsloven av 13. juni 1997 Gravferdsloven av 7. juni 1996 Barneloven av 8. april 1981 Kulturloven av 29. juni 2007 Varemerkeloven av 26. mars 2010 Åndsverkloven av 12. mai 1961 Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 Styret for miljø og utvikling: Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 Matrikkelloven av 17. juni 2005 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 Eierseksjonsloven av 23. mai 1977 Viltloven av 29. mai 1981 Vann- og kloakkavgiftsloven av 31. mai 1974 Jordloven av 12. mai 1995 Skogbruksloven av 27. mai 2005 Odelsloven av 28. juni 1974 Rådmannen: Godkjenning av utbyggingsavtaler som ikke innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen. Med unntak av plansaker og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven kan Rådmannen innenfor Formannskapets, KOU-styrets og MU-styrets område behandle og avgjøre enkeltsaker og saker av ikke prinsipiell betydning.

11 2. Organisering og delegering på barneverntjenestens område: Kommunalsjef for Barn og unge, virksomhetsleder for Forebyggende tjeneste, fagleder for barneverntjenesten og de ansatte i barneverntjenesten utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. Lov om barneverntjenester 2-1, 3., 4. og 5 ledd. Fagleder for barneverntjenesten, eller den som til enhver tid fungerer i hans/hennes sted er ansvarlig for at barnevernet utfører oppgaver i henhold til loven. Fagleder skal ved planlagt fravær utpeke en av de ansatte i barnevernet som stedfortreder. Ved lengre tids fravær (over 3 uker), skal virksomhetsleder for Forebyggende tjenester utpeke en stedfortreder som da vil fungere som fagleder, og motta lønn som dette. Hvis det oppstår særskilte situasjoner som innebærer fravær, der fagleder ikke har mulighet til å utpeke stedfortreder, skal virksomhetsleder for Forebyggende tjenester gjøre dette. Hvis det oppstår særskilte situasjoner som innebærer fravær, hvor verken Fagleder eller virksomhetsleder for Forebyggende tjenester har mulighet til å utpeke stedfortreder skal dette utføres av kommunalsjef for Barn og unge. Alvin Vaseli fikk innvilget permisjon fra 11:45 til 12: representanter (av 29) til stede. Jarle Edvardsen ble forsinket etter pause. 26 representanter (av 29) Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag. Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og 24 stemmer. Svein Aspelund fremmet på vegne av SV følgende forslag til endring i punkt 1, avsnitt formannskapet: Plan- og bygningsloven: Godkjenning av utbyggingsavtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen delegeres til formannskapet. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre/AP følgende forslag til endring i punkt 1, avsnitt formannskapet: Plan- og bygningsloven: Godkjenning av utbyggingsavtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen oppad til kr Votering: Punkt 1, avsnitt formannskapet: Innstillingen falt enstemmig vedtatt.

12 SV s forslag fikk 4 stemmer og H/AP forslag fikk 23 stemmer Resten av innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Delegering av myndighet: Kommunestyret delegerer sin myndighet på følgende områder og til følgende organer: Formannskapet: Plan- og bygningsloven: Godkjenning av utbyggingsavtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen oppad til kr Styret for kultur, omsorg og undervisning: Opplæringsloven av 17. juni 1998 Voksenopplæringsloven av 19. juni 2009 Introduksjonsloven av 4. juli 2003 Smittevernloven av 5. august 1994 Pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 Alkoholloven av 2. juni 1989 Gjelder i den grad dette ikke hører under formannskapet. Serveringsloven av 13. juni 1997 Gravferdsloven av 7. juni 1996 Barneloven av 8. april 1981 Kulturloven av 29. juni 2007 Varemerkeloven av 26. mars 2010 Åndsverkloven av 12. mai 1961 Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 Styret for miljø og utvikling: Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 Matrikkelloven av 17. juni 2005 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 Eierseksjonsloven av 23. mai 1977 Viltloven av 29. mai 1981 Vann- og kloakkavgiftsloven av 31. mai 1974 Jordloven av 12. mai 1995 Skogbruksloven av 27. mai 2005 Odelsloven av 28. juni 1974 Rådmannen: Godkjenning av utbyggingsavtaler som ikke innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen.

13 Med unntak av plansaker og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven kan Rådmannen innenfor Formannskapets, KOU-styrets og MU-styrets område behandle og avgjøre enkeltsaker og saker av ikke prinsipiell betydning. 2. Organisering og delegering på barneverntjenestens område: Kommunalsjef for Barn og unge, virksomhetsleder for Forebyggende tjeneste, fagleder for barneverntjenesten og de ansatte i barneverntjenesten utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. Lov om barneverntjenester 2-1, 3., 4. og 5 ledd. Fagleder for barneverntjenesten, eller den som til enhver tid fungerer i hans/hennes sted er ansvarlig for at barnevernet utfører oppgaver i henhold til loven. Fagleder skal ved planlagt fravær utpeke en av de ansatte i barnevernet som stedfortreder. Ved lengre tids fravær (over 3 uker), skal virksomhetsleder for Forebyggende tjenester utpeke en stedfortreder som da vil fungere som fagleder, og motta lønn som dette. Hvis det oppstår særskilte situasjoner som innebærer fravær, der fagleder ikke har mulighet til å utpeke stedfortreder, skal virksomhetsleder for Forebyggende tjenester gjøre dette. Hvis det oppstår særskilte situasjoner som innebærer fravær, hvor verken Fagleder eller virksomhetsleder for Forebyggende tjenester har mulighet til å utpeke stedfortreder skal dette utføres av kommunalsjef for Barn og unge. PS 75/10 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides annet hvert år. Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon : 1. Byggesaksbehandling 2. Økonomistyring 3. Kommunens anskaffelser av varer og tjenester 4. Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjenester Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. Saken ble flyttet frem på sakskartet og behandlet etter behandling av sak 69/10. Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag til punkt 4: En eventuell forvaltningsrevisjon av Forebyggende tjenester bør sees i sammenheng med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Samhandling, samarbeid og organisering av de samlede forebyggende tjenestene sees på spesielt. Oppfyller kommunen strategiens intensjon med dagens organisering?

14 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegg enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides annet hvert år. Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon : 1. Byggesaksbehandling 2. Økonomistyring 3. Kommunens anskaffelser av varer og tjenester 4. Samhandling og saksbehandling i forebyggende tjenester. Dette bør sees i sammenheng med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Samhandling, samarbeid og organisering av de samlede forebyggende tjenestene sees på spesielt. Oppfyller kommunen strategiens intensjon med dagens organisering? Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. PS 76/10 Hovedplan vann gangs behandling 1. Hovedplan vann (datert med vedlegg) vedtas som kommunedelplan. 2. Investeringene og driftskonsekvensene skal innarbeides i budsjettet for 2011 og i Økonomiplan Kostnadene finansieres gjennom gebyrene for vann; - med 100 % inndekning. 4. Lovgivninga om kulturminnevern forutsettes fulgt ved alle nyanlegg. 5. Administrasjonen får fullmakt til å avklare forholdene omkring Vestfjelldammen med Hammerfest Energi. Eventuelle avtalemessige forhold som vil få økonomiske konsekvenser for Hammerfest kommune, legges fram til politisk behandling i formannskapet / kommunestyret. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Gebyrøkning i % skal være de enkelte år Gebyr vann boliger 12 % 3 % 0 0 Gebyr vann næring/industri 33 % 10 % 0 0 Gebyr vann etter måler 42 % 17 % 9 % 8 % Votering: Innstillingens forslag punktene 1-5 enstemmig vedtatt AP s forslag punkt 6 enstemmig vedtatt.

15 1. Hovedplan vann (datert med vedlegg) vedtas som kommunedelplan. 2. Investeringene og driftskonsekvensene skal innarbeides i budsjettet for 2011 og i Økonomiplan Kostnadene finansieres gjennom gebyrene for vann; - med 100 % inndekning. 4. Lovgivninga om kulturminnevern forutsettes fulgt ved alle nyanlegg. 5. Administrasjonen får fullmakt til å avklare forholdene omkring Vestfjelldammen med Hammerfest Energi. Eventuelle avtalemessige forhold som vil få økonomiske konsekvenser for Hammerfest kommune, legges fram til politisk behandling i formannskapet / kommunestyret. 6. Gebyrøkning i % skal være de enkelte år Gebyr vann boliger 12 % 3 % 0 0 Gebyr vann næring/industri 33 % 10 % 0 0 Gebyr vann etter måler 42 % 17 % 9 % 8 % Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Gjennomføring av hovedplan vann gjennomføres over en periode på 6 år. 2. Rådmannen får fullmakt å flytte oppstart av prosjekter som følge av at planperioden forlenges med to år. Votering: Innstillingen punktene1-5 enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 6 fikk 21 stemmer og Høyres forslag fikk 7 stemmer. 1. Hovedplan vann (datert med vedlegg) vedtas som kommunedelplan. 2. Investeringene og driftskonsekvensene skal innarbeides i budsjettet for 2011 og i Økonomiplan Kostnadene finansieres gjennom gebyrene for vann; - med 100 % inndekning. 4. Lovgivninga om kulturminnevern forutsettes fulgt ved alle nyanlegg. 5. Administrasjonen får fullmakt til å avklare forholdene omkring Vestfjelldammen med Hammerfest Energi. Eventuelle avtalemessige forhold som vil få økonomiske konsekvenser for Hammerfest kommune, legges fram til politisk behandling i formannskapet / kommunestyret. 6. Gebyrøkning i % skal være de enkelte år Gebyr vann boliger 12 % 3 % 0 0 Gebyr vann næring/industri 33 % 10 % 0 0 Gebyr vann etter måler 42 % 17 % 9 % 8 %

16 PS 77/10 Utbyggingsavtale Storsvingen vest - Meridian Eiendomsutvikling AS Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå utbyggingsavtale med Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av området som omfattes av reguleringsplanen for Storsvingen vest. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå utbyggingsavtale med Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av området som omfattes av reguleringsplanen for Storsvingen vest. Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå utbyggingsavtale med Meridian Eiendomsutvikling AS om utbygging av området som omfattes av reguleringsplanen for Storsvingen vest. PS 78/10 Søknad om fritak for eiendomsskatt for Folkets Hus Hammerfest AS Kommunestyret avslår søknad fra Folkets Hus Hammerfest AS om fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr. 25, bnr. 242, seksjon nr 2. Saken er trukket fra sakskartet. Saken er trukket fra sakskartet.

17 PS 79/10 Diverse referatsaker RS 10/6 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. oktober møte 4 i 2010 Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. PS 80/10 Godkjenning av møteprotokoll Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den godkjent. PS 81/10 Hammerfest havn KF - prosjekt kommunikasjonssenter 1. Kommunestyret viser til Hammerfest havn KF sitt prosjekt kommunikasjonssenter, sist behandlet i havnestyret , sak 29/10. Kommunestyret kan ikke fatte endelig vedtak i saken den stund prosjektet ikke er utredet tilstrekkelig med hensyn til økonomi og andre prinsipielle sider ved saken. 2. Kommunestyret tar saken til orientering. 3. Saken skal snarest utredes av havneadministrasjonen med hensyn til økonomi og andre vesentlige forhold. Saken skal realitetsbehandles i kommunestyret. 4. Hammerfest havn KF gis ingen fullmakt til å undertegne bindende kontrakter med leietakere av et eventuelt utleiebygg som beskrevet i saksutredningen. Det forutsettes og understrekes at Hammerfest kommunestyre skal godkjenne prosjektet og/eller eventuelle kontrakter. Saksprotokoll i Formannskapet Raymond Robertsen fremmet spørsmål om saken skal behandles for lukkede dører.

18 Votering: 7 stemmer for lukking av møte og 2 stemmer mot lukking av møte. Følgende er innhabil i saken: Frank Hansen (AP), Marianne Sivertsen Næss (AP), John Wahl (AP) og Reidar Johansen (SV) De som møtte i deres sted: Wenche Stenvoll (AP), Jarle Edvardsen (AP), Berit Hågensen (AP) og Bente Orvik (SV) Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: - Hammerfest kommunestyre instruerer å ikke gjennomføre vedtak i Havnestyret av 14/10 sak 29/10 - Hammerfest Havn KF bes å trekke tilbake sitt anbudsdokument sende Eni Norge A/S 18/ Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF orientere formannskapet om prosesser for å bedre godshåndtering i Hammerfest, med spesiell vekt på flytting av deler av godstrafikken til Polarbase. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og Høyres (punkt 1 og 2) fikk 2 stemmer. Høyres punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til Hammerfest havn KF sitt prosjekt kommunikasjonssenter, sist behandlet i havnestyret , sak 29/10. Kommunestyret kan ikke fatte endelig vedtak i saken den stund prosjektet ikke er utredet tilstrekkelig med hensyn til økonomi og andre prinsipielle sider ved saken. 2. Kommunestyret tar saken til orientering. 3. Saken skal snarest utredes av havneadministrasjonen med hensyn til økonomi og andre vesentlige forhold. Saken skal realitetsbehandles i kommunestyret. 4. Hammerfest havn KF gis ingen fullmakt til å undertegne bindende kontrakter med leietakere av et eventuelt utleiebygg som beskrevet i saksutredningen. Det forutsettes og understrekes at Hammerfest kommunestyre skal godkjenne prosjektet og/eller eventuelle kontrakter. 5. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF orientere formannskapet om prosesser for å bedre godshåndtering i Hammerfest, med spesiell vekt på flytting av deler av godstrafikken til Polarbase. Administrasjonen har tidligere delvis frigitt saksfremlegget. Under godkjenning av sakslisen ble det åpnet for at saken behandles for åpne dører på visse vilkår, jfr. Godkjenning av sakslisten.

19 Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre fritar styret i Hammerfest Havn KF fra sine verv med virkning fra og med 16. desember Hammerfest kommunestyre ber ordføreren sette opp valg av styre til Hammerfest Havn KF som sak i kommunestyret 16. desember Oversendes administrasjonen til videre saksbehandling. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: - Hammerfest kommunestyre instruerer havnestyret og ikke å gjennomføre vedtak i Havnestyret av 14/10 sak 29/10. - Hammerfest Havn KF bes å trekke tilbake sitt anbudsdokument sende Eni Norge A/S 18/ Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF orientere formannskapet om prosesser for å bedre godshåndtering i Hammerfest, med spesiell vekt på flytting av deler av godstrafikken til Leirvikområdet. Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag: 3. Saken utredes videre av rådmann og administrasjon med hensyn til økonomi, organisering, drift og andre vesentlige forhold. Saken legges frem for kommunestyret for endelig behandling. Votering: Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 20 stemmer mot. Innstillingens punkt 3 fikk 15 stemmer og Rødt sitt forslag fikk 13 stemmer. Innstillingen fikk 20 stemmer for og 8 stemmer mot. 1. Kommunestyret viser til Hammerfest havn KF sitt prosjekt kommunikasjonssenter, sist behandlet i havnestyret , sak 29/10. Kommunestyret kan ikke fatte endelig vedtak i saken den stund prosjektet ikke er utredet tilstrekkelig med hensyn til økonomi og andre prinsipielle sider ved saken. 2. Kommunestyret tar saken til orientering. 3. Saken skal snarest utredes av havneadministrasjonen med hensyn til økonomi og andre vesentlige forhold. Saken skal realitetsbehandles i kommunestyret. 4. Hammerfest havn KF gis ingen fullmakt til å undertegne bindende kontrakter med leietakere av et eventuelt utleiebygg som beskrevet i saksutredningen. Det forutsettes og understrekes at Hammerfest kommunestyre skal godkjenne prosjektet og/eller eventuelle kontrakter. 5. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF orientere formannskapet om prosesser for å bedre godshåndtering i Hammerfest, med spesiell vekt på flytting av deler av godstrafikken til Polarbase.

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.01.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.02.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer