Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Monique Jørgensen MEDL H Lars Mathisen MEDL FRP/KYST Reidar Johansen MEDL SV Varamedlemmer som møtte: Navn Fred Johansen Monique Jørgensen H Mia Hansen Lars Mathisen FRP/KYST Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, økonomisjef Trond Rognlid, økonomikonsulent Eva Wullf, personalsjef Marit Halvorsen og plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig leder Gunnar Røe. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 76/12 PS 77/12 PS 78/12 PS 79/12 Innhold Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF Kvartalsrapport 2.kvartal - Hammerfest eiendom KF Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest kommune PS 80/12 Høring av regional planstrategi for Finnmark PS 81/12 PS 82/12 PS 83/12 PS 84/12 Ruteutviklingsprosjekt for aksen Stavanger - Helgeland, Harstad, Tromsø og Hammerfest Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø - uttalelse Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: - om budsjettutfordringene til formannskapet som økonomiutvalg v/ rådmann. Innkalling enstemmig vedtatt. Sakslista / dagsorden: Sakene 76/12 til og med 84/12 godkjent. Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å starte møte med følgende orientering: Rekrutteringsprosjektet v/ direktør i Hammerfest Næringsforening Guri Bjørkli. Videre opplyste ordfører at neste formannskapsmøte den avlyses på grunn av at det kolliderer med Høstkonferansen i KS Finnmark. PS 76/12 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 Hammerfest parkering KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 Hammerfest parkering KF til etterretning.

3 PS 77/12 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 for Hammerfest havn KF tas til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 for Hammerfest havn KF til etterretning. PS 78/12 Kvartalsrpport 2.kvartal - Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 Hammerfest eiendom KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 Hammerfest eiendom KF til etterretning. PS 79/12 Kvartalsrapport 2. kvartal Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 for Hammerfest kommune til etterretning.

4 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2012 for Hammerfest kommune til etterretning. PS 80/12 Høring av regional planstrategi for Finnmark Hammerfest kommune har følgende innspill til Regional planstrategi for Finnmark : Medvirkning Kommunene i Finnmark bør tas med under Medvirkning på alle regional planer i kapittel 3.1 Næringsutvikling i nord. Næringsutvikling i nord, kap.3.1 Det nasjonale og internasjonale fokuset fra petroleumsindustrien rettes i stadig større grad mot nordområdene generelt og Barentshavet spesielt. Finnmark fylke, som har den største og nærmeste eksponeringssonen mot disse områdene, bør ha et eget selvbærende planverk i form av strategier som imøtekommer denne interessen. Vi erfarer at nabofylket Troms har startet prosessen med å få vedtatt regionale strategier som imøtekommer etterspørselen fra petroleumsindustrien. På bakgrunn av blant annet dette vil det være svært viktig for Finnmark fylke at man får iverksatt prosesser med å utarbeide fokuserte, helhetlige strategier som ivaretar både fylkets, kommuners og petroleumsindustriens interesser. Hammerfest kommune ber om at man under overskriften: Energistrategier for Finnmark , skiller ut og tar vekk petroleumsrelatert virksomhet. Etter vår mening er utvikling av petroleumsvirksomheten i nordområdene en så viktig faktor at man må utarbeide/samle regionale strategier for virksomhetsområdet i et eget kapittel Strategier for utvikling av petroleumsrettet virksomhet i Finnmark. Arealforvaltning Arealforvaltning omtales i den regionale planstrategien under punktet 3.4 Helse og miljø. Arealforvaltning og arealplanlegging er en viktig forutsetning for utvikling i Finnmark og Hammerfest kommune synes at dette tema bør få et større fokus i planstrategien. Vi foreslår at tema Helse skilles ut i eget punkt, mens Miljø og Arealforvaltning blir et nytt punkt i planstrategien. Klimaendringer Klimaendringer er et viktig tema i langsiktig planlegging, og det bør vurderes å ta med dette temaet blant relevante planspørsmål i forbindelse med følgende planer: Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark, Landbruksstrategier for Finnmark, samt under Overordnede utfordringer i miljø. Veiledning og bistand i planlegging I sin uttalelse til planstrategi for Hammerfest kommune datert bad Finnmark Fylkeskommune om tilbakemelding på hvilke behov Hammerfest kommune har for veiledning og bistand i planlegging og hvilke bidrag kommunen ønsker fra fylkeskommunen i de kommunale planprosessene. Hammerfest kommune har per i dag ingen konkrete behov for veiledning og bistand i planlegging. Planbehovet i kommunen er imidlertid stort og vårt behov for bistand fra Finnmark fylkeskommune vil være avhengig av tilgang på egne ressurser og kan endre seg over tid.

5 Vi kjenner til at behovet for veiledning og bistand i planlegging hos kommunene i Finnmark generelt sett er stort. Dette gjelder spesielt mindre kommuner som har lite egne ressurser til planlegging. Finnmark fylkeskommune har derfor en viktig rolle som veileder og bidragsyter i kommunal planlegging. Hammerfest kommune håper at fylkeskommunen vil kunne tilby den bistand som kommunene trenger for å møte stadig større krav til planlegging og for å tilrettelegge for utvikling og vekst i Finnmark. Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag: Ny plan under 3.4 Helse og miljø når det gjelder overordnet utfordring som lyder: Petroleumsutviklingen i Barentshavet gjør at beredskapen tilknyttet Hammerfest- og Kirkenes sykehus må styrkes gjennom personell- og bygningsmessig opprusting. Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Endring til punktet samferdsel og kommunikasjon Endre relevant planspørsmål: kulepunktet: fra fylkesveger til veinett i Finnmark og flytrafikk til flytrafikk og infrastruktur. Votering: Ap forslag enstemmig vedtatt. Høyres forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune har følgende innspill til Regional planstrategi for Finnmark med følgende tillegg og endringer jfr de to siste avsnittene: Medvirkning Kommunene i Finnmark bør tas med under Medvirkning på alle regional planer i kapittel 3.1 Næringsutvikling i nord. Næringsutvikling i nord, kap.3.1 Det nasjonale og internasjonale fokuset fra petroleumsindustrien rettes i stadig større grad mot nordområdene generelt og Barentshavet spesielt. Finnmark fylke, som har den største og nærmeste eksponeringssonen mot disse områdene, bør ha et eget selvbærende planverk i form av strategier som imøtekommer denne interessen. Vi erfarer at nabofylket Troms har startet prosessen med å få vedtatt regionale strategier som imøtekommer etterspørselen fra petroleumsindustrien. På bakgrunn av blant annet dette vil det være svært viktig for Finnmark fylke at man får iverksatt prosesser med å utarbeide fokuserte, helhetlige strategier som ivaretar både fylkets, kommuners og petroleumsindustriens interesser. Hammerfest kommune ber om at man under overskriften: Energistrategier for Finnmark , skiller ut og tar vekk petroleumsrelatert virksomhet. Etter vår mening er utvikling av

6 petroleumsvirksomheten i nordområdene en så viktig faktor at man må utarbeide/samle regionale strategier for virksomhetsområdet i et eget kapittel Strategier for utvikling av petroleumsrettet virksomhet i Finnmark. Arealforvaltning Arealforvaltning omtales i den regionale planstrategien under punktet 3.4 Helse og miljø. Arealforvaltning og arealplanlegging er en viktig forutsetning for utvikling i Finnmark og Hammerfest kommune synes at dette tema bør få et større fokus i planstrategien. Vi foreslår at tema Helse skilles ut i eget punkt, mens Miljø og Arealforvaltning blir et nytt punkt i planstrategien. Klimaendringer Klimaendringer er et viktig tema i langsiktig planlegging, og det bør vurderes å ta med dette temaet blant relevante planspørsmål i forbindelse med følgende planer: Fiskeri og havbruksstrategier for Finnmark, Landbruksstrategier for Finnmark, samt under Overordnede utfordringer i miljø. Veiledning og bistand i planlegging I sin uttalelse til planstrategi for Hammerfest kommune datert bad Finnmark Fylkeskommune om tilbakemelding på hvilke behov Hammerfest kommune har for veiledning og bistand i planlegging og hvilke bidrag kommunen ønsker fra fylkeskommunen i de kommunale planprosessene. Hammerfest kommune har per i dag ingen konkrete behov for veiledning og bistand i planlegging. Planbehovet i kommunen er imidlertid stort og vårt behov for bistand fra Finnmark fylkeskommune vil være avhengig av tilgang på egne ressurser og kan endre seg over tid. Vi kjenner til at behovet for veiledning og bistand i planlegging hos kommunene i Finnmark generelt sett er stort. Dette gjelder spesielt mindre kommuner som har lite egne ressurser til planlegging. Finnmark fylkeskommune har derfor en viktig rolle som veileder og bidragsyter i kommunal planlegging. Hammerfest kommune håper at fylkeskommunen vil kunne tilby den bistand som kommunene trenger for å møte stadig større krav til planlegging og for å tilrettelegge for utvikling og vekst i Finnmark. Tillegg / endring: Ny plan under 3.4 Helse og miljø når det gjelder overordnet utfordring som lyder: Petroleumsutviklingen i Barentshavet gjør at beredskapen tilknyttet Hammerfest- og Kirkenes sykehus må styrkes gjennom personell- og bygningsmessig opprusting. Endring til punktet samferdsel og kommunikasjon Endre relevant planspørsmål i kulepunktet: fra fylkesveger til veinett i Finnmark og flytrafikk til flytrafikk og infrastruktur.

7 PS 81/12 Ruteutviklingsprosjekt for aksen Stavanger - Helgeland, Harstad, Tromsø og Hammerfest Hammerfest formannskap vedtar å bevilge inntil kr ,- til Ruteutviklingsprosjekt for aksen Stavanger Helgeland, Harstad, Tromsø og Hammerfest. Utgiften dekkes over sentraladministrasjonens driftsbudsjett. Hammerfest formannskap vedtar å bevilge inntil kr ,- til Ruteutviklingsprosjekt for aksen Stavanger Helgeland, Harstad, Tromsø og Hammerfest. Utgiften dekkes over sentraladministrasjonens driftsbudsjett. PS 82/12 Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø - uttalelse 1. Formannskapet i Hammerfest anbefaler at Høgskolestyret i møte ikke fatter vedtak om å søke KD om å fusjonere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. 2. Det er ikke tydelig i saksframleggene til høgskolestyret hvilke andre alternativer som er vurdert for å styrke høyere utdanning i Finnmark. 3. En god prosess må inneholde en vurdering av alle/flere alternativer. Det kan virke som om det ikke har vært tilstrekkelig fokus på hvordan en skal sikre et best mulig og attraktivt utdanningstilbud i Finnmark. 4. Det kan virke som om Universitetet i Tromsø styrkes med flere funksjoner, blant annet vil lærerutdanninga og sykepleierutdanning organiseres fra Tromsø. Finnmarks posisjon i fusjonen kan dermed bli svekket. 5. Prosessen i denne saken går for raskt. En rask prosess fører til at argumentene for og imot ikke komme klart nok fram, samtidig som konsekvensene av alternativene må synliggjøres på en bedre måte. 6. Hammerfest kommune var ikke invitert gjennom styrets vedtak å delta i prosessen. Prosessen skulle legge vekt på å holde nær kontakt med Finnmark fylkeskommune, andre regionale organer og ansatte v/hif. Hammerfest kommune må være en deltaker i prosessen siden en avdeling i Høgskolen i Finnmark er lokalisert til Hammerfest. Konsekvensene for avdelinga i Hammerfest må synliggjøres på en sterkere måte. Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende tilleggsspunkt 7: Hammerfest kommune krever at Høgskolen i Finnmark stiller krav til aktivitet og at det gis garantier for framtidig satsing i Finnmark og Hammerfest. Herunder en fullverdig

8 sykepleierutdanning i Hammerfest for å sikre rekrutteringa i sykepleieryrket og at forskninger knyttet til skolen samt videreutdanningstilbudet opprettholdes og videreutvikles i takt med samfunnsutviklingen i regionen. Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet følgende endring i punkt 1: Formannskapet i Hammerfest ber om at det brukes lengre tid på prosesser og at det ikke fattes vedtak i høgskolestyret om å søke KD om å fusjonere Høgskolen i Finnmark og universitetet i Tromsø. Dersom høgskolestyret går inn for fusjon uten en grundigere prosess går Hammerfest kommune mot fusjon. Votering: Innstillingen punkt 1 falt og Ap s forslag til endring ble enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2-6 enstemmig vedtatt AP s forslag til tilleggsspunkt 7 enstemmig vedtatt Innstillingen med endring og tillegg enstemmig vedtatt 1. Formannskapet i Hammerfest ber om at det brukes lengre tid på prosesser og at det ikke fattes vedtak i høgskolestyret om å søke KD om å fusjonere Høgskolen i Finnmark og universitetet i Tromsø. Dersom høgskolestyret går inn for fusjon uten en grundigere prosess går Hammerfest kommune mot fusjon. 2. Det er ikke tydelig i saksframleggene til høgskolestyret hvilke andre alternativer som er vurdert for å styrke høyere utdanning i Finnmark. 3. En god prosess må inneholde en vurdering av alle/flere alternativer. Det kan virke som om det ikke har vært tilstrekkelig fokus på hvordan en skal sikre et best mulig og attraktivt utdanningstilbud i Finnmark. 4. Det kan virke som om Universitetet i Tromsø styrkes med flere funksjoner, blant annet vil lærerutdanninga og sykepleierutdanning organiseres fra Tromsø. Finnmarks posisjon i fusjonen kan dermed bli svekket. 5. Prosessen i denne saken går for raskt. En rask prosess fører til at argumentene for og imot ikke komme klart nok fram, samtidig som konsekvensene av alternativene må synliggjøres på en bedre måte. 6. Hammerfest kommune var ikke invitert gjennom styrets vedtak å delta i prosessen. Prosessen skulle legge vekt på å holde nær kontakt med Finnmark fylkeskommune, andre regionale organer og ansatte v/hif. Hammerfest kommune må være en deltaker i prosessen siden en avdeling i Høgskolen i Finnmark er lokalisert til Hammerfest. Konsekvensene for avdelinga i Hammerfest må synliggjøres på en sterkere måte. 7. Hammerfest kommune krever at Høgskolen i Finnmark stiller krav til aktivitet og at det gis garantier for framtidig satsing i Finnmark og Hammerfest. Herunder en fullverdig sykepleierutdanning i Hammerfest for å sikre rekrutteringa i sykepleieryrket og at forskninger knyttet til skolen samt videreutdanningstilbudet opprettholdes og videreutvikles i takt med samfunnsutviklingen i regionen. PS 83/12 Diverse referatsaker

9 RS 12/6 Særutskrift Kontrollutvalgets Budsjettforslag kontroll og tilsyn i Hammerfest kommune 2013 RS 12/7 Oppsummering fra folkevalgtopplæring for Hammerfest kommune 18. september 2012 Referatsakene tas til orientering. PS 84/12 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes.