Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 13:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Tom Kristian Hermo Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Dan Andersen Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Willy Olsen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Fred Johansen Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Mia Hansen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Hans-Petter Rasmussen Medlem AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem AP Møteprotokoll Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Jarle Edvardsen MEDL AP Leif Arne Asphaug-Hansen MEDL AP Hilde Rollefsen Næss MEDL AP Tarjei Jensen Bech MEDL AP Ole Martin Rønning MEDL H Thomas F. Øien MEDL H Monique Jørgensen MEDL H Hans Morten Olafson MEDL H Bente Orvik Lasse Jøgvan Duurhuus Varamedlemmer som møtte: Navn MEDL Medlem møtte ikke SV FRP

2 Solbjørg Mikkelsen Jarle Edvardsen AP Bjørn Dagfinn Johansen Leif Arne Asphaug-Hansen AP Stig Ole Pedersen Tarjei Jensen Bech AP Liv Lorentzen Hilde Rollefsen Næss AP Tara Helen Bloch Thomas F. Øien H Gunnar Bolle Ole Martin Rønning H Vigdis Guleng Bente Orvik SV 26 representanter (av 29) til stede. Følgende ble innvilget permisjon fra underveis i møtet: Chris Jørgensen - AP (fra 11:00), Håvard Hargaut-Jensen AP (fra 12:00) og Hans Petter Rasmussen AP (fra 12:30). 23 representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Arve Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, rådgiver Grethe Nissen, sekretær for skattetaksnemnda Svanhild Samuelsen og økonomisjef Trond Rognlid. Fra Hammerfest eiendom KF møtte leder Rune Karlsen. Fra Hammerfest parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen. Fra Hammerfest havn KF møtte økonomisjef Trond Nilsen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling godkjent Saksliste / dagsorden: Sakene 86/14 til og med 94/14 godkjent. Følgende spørsmål ble besvart til slutt i møtet: Marianne Sivertsen Næss (AP) Nasjonale prøver. Muntlig orientering: - Den nye Baksalen skole romprogram v/ arkitekt James Dodson fra Spinn Arkitekter, byggeprosjektleder Håkon Rønbeck og kommunalsjef Arve Paulsen. - Akkarfjord skole presenterte filmen fra 17. mai 2014 i Oslo. De som var tilstede var 3 elever fra skolen Svalin Sætereng, Hamdi Musee og Irshaad Musee. Videre rektor Christine With og produsent av filmen Maida Hals. - Kommuneplanens samfunnsdel, Ivar Lie fra Norut i Alta presentete utredningen om befolkningsutviklingen. Saksliste Saksnr Innhold

3 PS 86/14 Fritak for eiendomsskatt - Fjordadalen Fus Barnehage AS PS 87/14 Høringsuttalelse Petroleum og energistrategier for Finnmark PS 88/14 Budsjettregulering Hammerfest parkering KF PS 89/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest havn KF PS 90/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF PS 91/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF PS 92/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune PS 93/14 Godkjenning av møteprotokoll PS 94/14 Interpellasjon - transportmuligheter fra Akkarfjord på Sørøya PS 86/14 Fritak for eiendomsskatt - Fjordadalen Fus Barnehage AS 1. Fjordadalen Fus barnehage AS gis ikke fritak for eiendomsskatt i Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saka utsettes tilsvar fra departementet foreligger. Votering: Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer for og 22 stemmer mot. Votering: Innstillingen fikk 22 stemmer for og 4 stemmer mot. 1. Fjordadalen Fus barnehage AS gis ikke fritak for eiendomsskatt i PS 87/14 Høringsuttalelse Petroleum og energistrategier for Finnmark Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til Petroleum og energistrategier for Finnmark Jonas Valle Paulsen fremmet på vegne av AP følgende fellesforslag:

4 Rammevilkår Avsnitt 2.1 en presisering: Basert på erfaringer fra Hammerfest vil et skatteregime etter samme modell som på Melkøya, være et treffsikkert og svære formålstjenlig slik tiltak i tilknytning til større infrastrukturinvesteringer i tiltakssonen. Eksempelvis, vil da rørinfrastruktur fra Johan Castberg felt til land på Veines i Nordkapp kommune, havne under et slikt regime. Forslag til strategi: Finnmark fylkeskommune skal arbeide aktivt for å få aksept fra nasjonale myndigheter, slik at skatteregime basert på skattemodellen fra Melkøya i Hammerfest skal gjelde for større infrastrukturinvesteringer i hele tiltakssonen. Reidar Johansen (SV) og Håvard Hargaut Jensen (AP) fremmet følgende fellesforslag som skal inn på slutten av det nye punktet 2.6:, samt ulike fornybare energiformer og CO2 frie energiformer basert på fossile energikilder. Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra SV/AP ble enstemmig vedtatt. Aps forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til Petroleum og energistrategier for Finnmark Rammevilkår Avsnitt 2.1 en presisering: Basert på erfaringer fra Hammerfest vil et skatteregime etter samme modell som på Melkøya, være et treffsikkert og svære formålstjenlig slik tiltak i tilknytning til større infrastrukturinvesteringer i tiltakssonen. Eksempelvis, vil da rørinfrastruktur fra Johan Castberg felt til land på Veines i Nordkapp kommune, havne under et slikt regime. Forslag til strategi: Finnmark fylkeskommune skal arbeide aktivt for å få aksept fra nasjonale myndigheter, slik at skatteregime basert på skattemodellen fra Melkøya i Hammerfest skal gjelde for større infrastrukturinvesteringer i hele tiltakssonen. Nytt punkt: 2.6 i høringsuttalelsen: Etter kulepunktet «sikre og videreutvikle studietilbud innen høyere utdanning i fylke gjennom UIT Norges Arktiske Universitet», tilføres følgende: «FFK skal arbeide for å etablere fulltidsstudier gjennom etablering av egne universitet avdelinger tilknyttet petroleumsbransjen, samt ulike fornybare energiformer og CO2 frie energiformer basert på fossile energikilder». Tillegg i siste avsnitt i høringsuttalelsen:. å realisere et gasskraftverk med CO2 håndtering basert på gass ressurser, fra PS 88/14 Budsjettregulering Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre vedtar at kostnader i forbindelse med kjøp av nye lokaler til Hammerfest parkering KF skal finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr ,00 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest parkering KF kan innfri lån for Batteri

5 Parken parkering ved bruk av parkeringsfondet med kr Hammerfest kommunestyre vedtar at kostnader i forbindelse med kjøp av nye lokaler til Hammerfest parkering KF skal finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr ,00 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest parkering KF kan innfri lån for Batteri Parken parkering ved bruk av parkeringsfondet med kr PS 89/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest hanv KF til Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest havn KF til PS 90/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest parkering KF til

6 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest parkering KF til PS 91/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2014 for Hammerfest eiendom KF til 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2014 for Hammerfest eiendom KF til PS 92/14 Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til

7 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til PS 93/14 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra møte den godkjennes. PS 94/14 Interpellasjon - transportmuligheter fra Akkarfjord på Sørøya Interpellasjon transportmuligheter fra Akkarfjord på Sørøya Ordførerens svar på interpellasjon fra kommunestyrerepresentant Mia Hansen (Frp) Ut fra oppslag i FD ( ) registrerer vi at nøkkelbedriften i Akkarfjord, Johan Kvalsvik A/S, over år har vært i en vanskelig situasjon med henhold til uttransport av fisk. Den vanskelige situasjonen ser ut til å forverre seg i takt med bedriftens utvikling og investeringer. Spørsmål til ordfører: Hva vil ordfører gjøre for å bedre transportmulighetene for fisk fra Akkarfjord? Svar fra ordfører Alf E. Jakobsen: Ordfører! Det er som interpellanten tar opp en utfordrende situasjon for nøkkelbedriften i Akkarfjord, Johan Kvalsvik A/S når det gjelder uttransport av fisk fra bruket. Vi har tatt kontakt med Finnmark fylkeskommune som igjen har vært i kontakt med Boreal som har anbudet på sjøverts transport for fylkeskommunen. Hammerfest kommune har fått følgende tilbakemelding i forhold til transport av fisk: Rypøy vil gå i 003-Bygderuta i vinter (muligens også Falkefjell periodisk) disse har omtrent den samme godskapasitet. Kobbøy settes inn i Bygderuta fra mai 2015 dette fartøyet har lastedekk og større godskapasitet. Det nye fartøyet som bygges til SørøysundXpressen (jmfr ny kontrakt fra ) vil være klart i begynnelsen av desember 2015 og settes da inn i Bygderuta.

8 Eier av fiskebruket er naturlignok ikke fornøyd med dagens dårlige lastekapasitet, spesielt når det er dårlig vær. Så har det vært velvilje fra mannskapet på Rypøy som har utført ekstraturer når det har vært behov for dette. For å bedre kapasiteten har det vært et sterkt ønske om å få satt inn en båt med større kapasitet. Dette blir etter planen en realitet i mai når Kobbøy som går i Måsøyruta skal inn i Bygderuta. Når det gjelder godstransport i fremtiden, så holder fylkeskommunen på med en undersøkelse i forhold til gods på sjø og land. De har en ambisjon om å ferdigstille undersøkelsen i løpet av desember i år. Dersom det blir en politisk sak på dette i fylkeskommunen kan det tidligst skje i februar Det er foreløpig noe usikkert om de skal legge dette fram som en politisk sak eller ikke. Fylkeskommunen er etter utsagn fra dem selv ikke pålagt godstransport, kun persontransport. Så har det tidligere vært hevdet fra fylkespolitisk hold at de skal ha en sak på dette hvor de tar stilling til fylkeskommunens håndtering av gods i framtiden. Dette framkom så vidt jeg husker i forbindelse med forslaget om å legge ned godsruta som MS Sørøy betjener. Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg vil jobbe tett på denne saken mot fylkeskommunen for å skaffe tilfredsstillende løsninger på behovet for frakt av fisk og annet gods i Sørøysundbassenget.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer