Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Fred Johansen Medlem H Mia Hansen Medlem FRP/KYST Reidar Johansen Medlem SV Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP Møteprotokoll Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP 9 representanter (av 9) til stede. Fred Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 14:00. 8 representanter (av 9). Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, økonomisjef Trond Rognlid, kommuneadvokat Catrine Leistad, juridisk rådgiver Bente Foshaug, virksomhetsleder Mads Valleraunet., kultursjef Gerd Hagen. Fra Hammerfest Havn KF møtte økonomisjef Trond Nilsen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte styreleder Sølvi Løkke og økonomisjef Solfrid Mortensen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Innkalling godkjent Sakslista /dagsorden: Den muntlige orienteringen om husleiesaka ble løftet over på sakskartet godkjent og får saksnummer 84/14. Sakslista med sakene 71/14 til og med 84/14 godkjennes. Muntlig orientering: - status Aker Havfisk / Norway seafoods v/ Ordfører - status Kommuneplanens samfunnsdel v/ rådmann Leif Vidar Olsen Saksliste Saksnr PS 71/14 PS 72/14 PS 73/14 PS 74/14 Innhold Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest havn KF Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest kommune PS 75/14 Budsjettregulering - Ubrukte lånemidler 2013 PS 76/14 PS 77/14 PS 78/14 PS 79/14 PS 80/14 PS 81/14 PS 82/14 PS 83/14 Søknad om fri leie av Arktisk kultursenter for Dansefestival Barents - ønske om avtale for en strategiplan for dans i Hammerfest Plassering av sentralkjøkken Søknad om driftstilskudd til Stellaris DansTeater Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Eurest AS Plan for rus og psykisk helsearbeid Oversendelsesforslag til formannskapet fra kommunestyremøte den Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Tilleggssak 84/14 Husleiesatser i kommunale boliger

3 PS 71/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest parkering KF til Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest parkering KF til PS 72/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2014 for Hammerfest havn KF til Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2014 for Hammerfest havn KF til PS 73/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest eiendom KF til 2. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest eiendom KF iverksette tiltak for å få regnskapet 2014 i balanse.

4 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest eiendom KF til 2. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest eiendom KF iverksette tiltak for å få regnskapet 2014 i balanse. PS 74/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til PS 75/14 Budsjettregulering - Ubrukte lånemidler Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering ubrukte lånemidler slik den fremgår av saksutredningen. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF opptar kr ,00 til finansiering av tidligere vedtatte investeringer. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere låneopptak 2014 for Hammerfest kommune med kr ,00 slik det fremgår av saksutredningen. 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å flytte allerede opptatte lån i 2014 på kr ,00 fra Hammerfest eiendom KF til Hammerfest kommune. 5. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen fremme ny sak om restfinansiering av parkeringshuset når dette er avsluttet.

5 6. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av disposisjonsfondet til finansiering av økningen i investeringsbudsjettet Hammerfest kommune. 7. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av bundet investeringsfond. 8. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av disposisjonsfondet til finansiering egenkapitalinnskudd KLP. 9. Hammerfest kommunestyre vedtar å dekke ekstraordinære oppstartskostnader for fortausvarmeprosjektet med kr ,00. Beløpet belastes felleskostnader sentraladministrasjon. Rådmannen la inn følgende tillegg til slutt i punkt 8: for Hammerfest Eiendom KF. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering ubrukte lånemidler slik den fremgår av saksutredningen. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF opptar kr ,00 til finansiering av tidligere vedtatte investeringer. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere låneopptak 2014 for Hammerfest kommune med kr ,00 slik det fremgår av saksutredningen. 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å flytte allerede opptatte lån i 2014 på kr ,00 fra Hammerfest eiendom KF til Hammerfest kommune. 5. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen fremme ny sak om restfinansiering av parkeringshuset når dette er avsluttet. 6. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av disposisjonsfondet til finansiering av økningen i investeringsbudsjettet Hammerfest kommune. 7. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av bundet investeringsfond. 8. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr ,00 av disposisjonsfondet til finansiering egenkapitalinnskudd KLP for Hammerfest Eiendom KF. 9. Hammerfest kommunestyre vedtar å dekke ekstraordinære oppstartskostnader for fortausvarmeprosjektet med kr ,00. Beløpet belastes felleskostnader sentraladministrasjon. PS 76/14 Søknad om fri leie av Arktisk kultursenter for Dansefestival Barents - ønske om avtale for en strategiplan for dans i Hammerfest 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning er positiv til søknaden, med innspillene om dans, fra DanseFestival Barents og vil vurdere muligheten for en økning av det årlige tilskuddet til festivalen i h.h. til vedtatt Kulturplan. Størrelsen på økning av tilskuddet avgjøres i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen for Styret for kultur, omsorg og undervisning er positiv til deltagelse i et samarbeidsforum for utvikling av dans i Hammerfest.

6 Votering: Som innkallingen enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet er positiv til søknaden, med innspillene om dans, fra DanseFestival Barents og vil vurdere muligheten for en økning av det årlige tilskuddet til festivalen i h.h. til vedtatt Kulturplan. Størrelsen på økning av tilskuddet avgjøres i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen for Formannskapet er positiv til deltagelse i et samarbeidsforum for utvikling av dans i Hammerfest. PS 77/14 Plassering av sentralkjøkken 1. Sentralkjøkken vedtas bygd i tilknytning til Kirkeparken Omsorgssenter 2. Det innvilges 2,5 mill kr i tilleggsbevilgning for å øke budsjettrammen fra 8 mill kr til 10,5 mill kr. Rådmannen fremmet forslag om at saken tas foreløpig til Saken tas foreløpig til PS 78/14 Søknad om driftstilskudd til Stellaris DansTeater 1. Styret for kultur, omsorg og undervisning er positiv til søknaden, men vil vurdere et eventuelt tilskudd i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2015.

7 Formannskapet er positiv til søknaden fra Stella Dans Teater, men vil vurdere et eventuelt tilskudd i sammenheng med budsjettbehandlingen for PS 79/14 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Eurest AS Bevillingssøker Eurest AS Virksomhetens navn Skjenkested Driftskonsept Uteservering Eurest AS v/eni Norge Hammerfest Kaninen og foaje-området i Strandgata 36 i Hammerfest kommune Personalkantine Nei Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid (kun innendørs) Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Styrer Lars Langseth f Kunnskapsprøve Avlagt Stedfortreder Fritatt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

8 Som innstillingen enstemmig vedtatt : Bevillingssøker Virksomhetens navn Skjenkested Driftskonsept Uteservering Eurest AS Eurest AS v/eni Norge Hammerfest Kaninen og foaje-området i Strandgata 36 i Hammerfest kommune Personalkantine Nei Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid (kun innendørs) Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Styrer Lars Langseth f Kunnskapsprøve Avlagt Stedfortreder Fritatt For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. PS 80/14 Plan for rus og psykisk helsearbeid 1. Kommunestyret vedtar plan for rus og psykisk helsearbeid.

9 2. Tiltak i Plan for rus og psykisk helsearbeid gjennomføres i henhold til vedtatte budsjett Berit Hågensen (AP) fremmet følgende felles forslag, nytt tilleggs punkt 3: Styret for kultur, omsorg og undervisning holdes jevnlig orientert om arbeid iht. planen. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP (4): Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en prioritering av tiltakene i Plan for Rus og Psykisk helsearbeid. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP (5) følgende forslag: Kommunestyret ber Hammerfest Eiendom KF prioritere arbeidet med å skaffe erstatningsboliger for det brannskadede bygget i Idrettsveien raskest mulig. Elin M. Holmgren fremmet på vegne av Ap (6) følgende forslag: Formannskapet ber om at det utarbeides tiltaks- og kompetanseplaner til punkt og i planen så rask som mulig. Votering: Innstillingen en enstemmig vedtatt Ap s forslag v/berit Hågensen (3) enstemmig vedtatt. AP s forslag v/marianne Sivertsen Næss (4) enstemmig vedtatt. AP s forslag v/berit Hågensen (5) - enstemmig vedtatt. AP s forslag v/elin M. Holmgren (6) enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar plan for rus og psykisk helsearbeid. 2. Tiltak i Plan for rus og psykisk helsearbeid gjennomføres i henhold til vedtatte budsjett 3. Styret for kultur, omsorg og undervisning holdes jevnlig orientert om arbeid iht. planen. 4. Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en prioritering av tiltakene i Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 5. Kommunestyret ber Hammerfest Eiendom KF prioritere arbeidet med å skaffe erstatningsboliger for det brannskadede bygget i Idrettsveien raskest mulig. 6. Formannskapet ber om at det utarbeides tiltaks- og kompetanseplaner til punkt og i planen så rask som mulig. PS 81/14 Oversendelsesforslag til formannskapet fra kommunestyremøte den Saken legges frem uten forslag til vedtak.

10 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Område nord for Storelva Wæraastomta - skal frikjøpes, og utvikles til et grøntområde. Dette området skal sees i sammenheng med Strandpromenaden, Mollafjæra, grøntområdet ved Pensjonærhjemmet og en publikumsvennlig Fuglenesvei. Votering: SV s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. PS 82/14 Diverse referatsaker RS 14/3 Konfliktrådet har fått nytt kontorsted i Alta Referatsakene tas til PS 83/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den og PS 84/14 Husleiesatser i kommunale boliger Berit Hågensen fremmet på vegne av AP/SV/H/FRP følgende fellesforslag: Hammerfest formannskap viser til tidligere sak behandlet i styret i Hammerfest Eiendom KF ( ) og formannskapet ( ) vedrørende endring av husleiesatser i kommunale boliger.

11 Formannskapet ber styret i Hammerfest Eiendom KF som en del av budsjettbehandlingen for neste år, vurdere endringer som gir anledning til justeringer av husleiesatsene som ikke ensidig forholder seg til en pris på kr 100,- per m2 i sentrale strøk og kr 60,- i en del kommunale leieboliger i enkelte distrikter. Hammerfest kommune skal foreta individuell behandling av boligsøkere og beboere i kommunens boligmasse, og boligene samtidig som en sørger for likebehandling. Ulike alternativer til dagens system bør vurderes, herunder om et prosentvis fradrag for dårlig standard, uhensiktsmessig leilighet i forhold til størrelse/behov. Mange blir tildelt bolig som er mer enn de ønsker/har behov for og må betale en høy pris ut fra at det ikke er mindre ledige leiligheter. Indeksregulering av leien bør vurderes innført og Hammerfest Eiendom og boligtildelingsutvalgene i kommunen bør ha en tettere dialog når boliger skal tildeles ved at en del vurderinger gjøres i fellesskap. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Hammerfest formannskap viser til tidligere sak behandlet i styret i Hammerfest Eiendom KF ( ) og formannskapet ( ) vedrørende endring av husleiesatser i kommunale boliger. Formannskapet ber styret i Hammerfest Eiendom KF som en del av budsjettbehandlingen for neste år, vurdere endringer som gir anledning til justeringer av husleiesatsene som ikke ensidig forholder seg til en pris på kr 100,- per m2 i sentrale strøk og kr 60,- i en del kommunale leieboliger i enkelte distrikter. Hammerfest kommune skal foreta individuell behandling av boligsøkere og beboere i kommunens boligmasse, og boligene samtidig som en sørger for likebehandling. Ulike alternativer til dagens system bør vurderes, herunder om et prosentvis fradrag for dårlig standard, uhensiktsmessig leilighet i forhold til størrelse/behov. Mange blir tildelt bolig som er mer enn de ønsker/har behov for og må betale en høy pris ut fra at det ikke er mindre ledige leiligheter. Indeksregulering av leien bør vurderes innført og Hammerfest Eiendom og boligtildelingsutvalgene i kommunen bør ha en tettere dialog når boliger skal tildeles ved at en del vurderinger gjøres i fellesskap.

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tid: 10:30 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer