Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Fred Johansen Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Berit Hågensen MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Elin Mølmann Holmgren AP Håvard Hargaut-Jensen Berit Hågensen AP Anne-Mette Bæivi Mia Hansen FRP/KYST Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Arve Paulsen, økonomisjef Trond Rognlid, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, næringssjef Odd Børge Pedersen, virksomhetsleder Alvin Vaseli, prosjektleder innvandrertjenesten Dominik Maas, leder for servicetorget Trine Ingebrigtsen, arkivleder Rolf Ole Frantzen og saksbehandler Karin Reinholdsen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig påtroppende leder Rune Karlsen, økonomisjef Solfrid Mortensen og kont. leder Terje Mauseth Fra Hammerfest parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Innkalling godkjent. Sakslista / dagsorden: Sakene 45/14 til og med 68/14 godkjent. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å informere formannskapet om Hammerfest Industrifiske. Saken ble behandlet for lukkede dører jfr. kommuneloven 31nr. 5 og offentlighetslova 15 andre ledd (dokumentet innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen). Følgende spørsmål ble stilt: Reidar Johansen (SV): Nussir hvorfor Hammerfest kommune ikke har mottatt reguleringsplanen til behandling. Planog utviklingssjef Odd Edvardsen besvarte spørsmålet. Fred Johansen (H): Ønsker rutiner for spørsmålsstilling i formannskapet. Ordfører vil kommer tilbake til saken. Saksliste Saksnr Innhold PS 45/14 Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i 2014 PS 46/14 Kjøp av to presteboliger PS 47/14 Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura PS 48/14 Byggeprosjektoppfølging - juni 2014 PS 49/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel PS 50/14 Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2014 PS 51/14 TV - aksjon Kirkens nødhjelp NRK kommunekomite og kommunens bidrag PS 52/14 Kommunale retningslinjer for startlån PS 53/14 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. PS 54/14 Overgang til elektroniske utvalgsbehandling - møtedokumenter på nettbrett PS 55/14 Kirkeparken omsorgssenter. Driftsorganisering og konsekvenser. PS 56/14 Årsrapport Hammerfest parkering KF PS 57/14 Årsrapport Hammerfest havn KF PS 58/14 Årsrapport Hammerfest eiendom KF PS 59/14 Årsrapport Hammerfest kommune PS 60/14 Regnskap Hammerfest Parkering KF PS 61/14 Regnskap Hammerfest Eiendom KF PS 62/14 Regnskap Hammerfest Havn KF

3 PS 63/14 Regnskap Hammerfest kommune PS 64/14 Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse PS 65/14 Opprettelse av kommunalt heleid Aksjeselskap PS 66/14 Valg av styrer i aksjeselskaper 2014 PS 67/14 Godkjenning av protokoll PS 68/14 Søknad om alminnelig skjenkebevilling- Finnmark Pizza Restaurant AS Saken er unntatt offentlighet jfr. Offl. 13, jf. fvl. 13 første ledd nr.1 Møtet ble lukket under behandling av sak 68/14, jfr. kommuneloven 31 nr.2. PS 45/14 Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i Kommustyret vedtar å anskaffe fem utleieboliger til formål som nevnt i saksutredningen. 2. Investeringsrammen settes til 15 millioner kr. 3. Investeringen finansieres ved låneopptak inntil kr 12 millioner kr og tilskudd inntil 3 millioner kroner. 4. Kostnadene dekkes gjennom ordinær husleie. Kostnader utover Hammerfest Eiendom KF s faktiske kostnader dekkes innenfor flyktningetjenestens budsjettområde. 1. Kommunestyret vedtar å anskaffe fem utleieboliger til formål som nevnt i saksutredningen. 2. Investeringsrammen settes til 15 millioner kr. 3. Investeringen finansieres ved låneopptak inntil kr 12 millioner kr og tilskudd inntil 3 millioner kroner. 4. Kostnadene dekkes gjennom ordinær husleie. Kostnader utover Hammerfest Eiendom KF s faktiske kostnader dekkes innenfor flyktningetjenestens budsjettområde.

4 PS 46/14 Kjøp av to presteboliger 1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF kan gå til anskaffelse av to presteboliger. 2. Anskaffelsen finansieres med låneopptak, og HE KF må legge fram en budsjettreguleringssak i den forbindelse. 3. Kostnadene (kapitalkostnader og drift) dekkes gjennom refusjonsordningen i staten 1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF kan gå til anskaffelse av to presteboliger. 2. Anskaffelsen finansieres med låneopptak, og HE KF må legge fram en budsjettreguleringssak i den forbindelse. 3. Kostnadene (kapitalkostnader og drift) dekkes gjennom refusjonsordningen i staten PS 47/14 Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura 1. Kommunestyret vedtar sluttfinansiering av hybelbygget, Meridiangata 28, bygg A, på 3,1 millioner kr med låneopptak på 2,1 millioner kr og bruk av ubrukte lånemidler på 1 million kr. 1. Kommunestyret vedtar sluttfinansiering av hybelbygget, Meridiangata 28, bygg A, på 3,1 millioner kr med låneopptak på 2,1 millioner kr og bruk av ubrukte lånemidler på 1 million kr.

5 PS 48/14 Byggeprosjektoppfølging - juni Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i september Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i september PS 49/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Planprogrammet sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Planprogrammet sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser. PS 50/14 Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2014

6 1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) vedtar følgende: I perioden10. juni 31. august 2014 gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader om serveringsbevilling som ellers ville fått en saksbehandlingstid som er lengere enn serveringslovens krav på 60 dager. Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt. om serveringsbevilling refereres for Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning i første møte etter sommerferien. KOU anbefaler overfor Formannskapet at administrasjonen gis fullmakt til å behandle mottatte søknader om skjenkebevilling i samme periode. 2. Formannskapet vedtar følgende: I perioden 10. juni 31. august 2014 gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatt søknader om alminnelig skjenkebevilling som ellers vil få en saksbehandlingstid som er lengere enn alkohollovens krav på fire måneder. Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer. om alminnelig skjenkebevilling refereres for KOU og Formannskapet i første møte etter sommerferien. Votering: Som innstillingens 1. punkt enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet vedtar følgende: I perioden 10. juni 31. august 2014 gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatt søknader om alminnelig skjenkebevilling som ellers vil få en saksbehandlingstid som er lengere enn alkohollovens krav på fire måneder. Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer. om alminnelig skjenkebevilling refereres for KOU og Formannskapet i første møte etter sommerferien.

7 PS 51/14 TV - aksjon Kirkens nødhjelp NRK kommunekomite og kommunens bidrag Ordførers forslag til vedtak: Kirkens Nødhjelp NRK-TV-aksjonen Kommunekommite NRK TV aksjon 2014: Leder Heidi Pevik, Grethe Gebhardt, Torild Ebeltoft, Ann-Helen Zachariassen og Martin Ølander. Fra administrasjonen møter formannskapssekretær Svanhild Moen. 2. Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjon 2014 «Kirkens Nødhjelp» Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto med merking 9600 Hammerfest. Kirkens Nødhjelp NRK-TV-aksjonen Kommunekomité NRK TV aksjon 2014: Leder Heidi Pevik, Grethe Gebhardt, Torild Ebeltoft, Ann-Helen Zachariassen og Martin Ølander. Fra administrasjonen møter formannskapssekretær Svanhild Moen. 2. Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjon 2014 «Kirkens Nødhjelp» Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto med merking 9600 Hammerfest. PS 52/14 Kommunale retningslinjer for startlån Hammerfest kommunestyre godkjenner de reviderte retningslinjer for startlån. Hammerfest kommunestyre godkjenner de reviderte retningslinjer for startlån.

8 PS 53/14 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 1. Hammerfest formannskap har ingen innvendinger mot styrking av den statlige kontrollen av låneopptak i budsjettårene slik det fremgår av høringsuttalelsen. Votering: Som innkallingen enstemmig vedtatt Hammerfest formannskap har ingen innvendinger mot styrking av den statlige kontrollen av låneopptak i budsjettårene slik det fremgår av høringsuttalelsen. PS 54/14 Overgang til elektroniske utvalgsbehandling - møtedokumenter på nettbrett 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta i bruk elektroniske møter for formannskapet fra og for de øvrige fra neste kommunestyreperiode etter valg i Finansiering av investeringene og omdisponering av driftsmidler fastsettes i budsjett og økonomiplan. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å ta i bruk elektroniske møter for formannskapet fra og for de øvrige fra neste kommunestyreperiode etter valg i Finansiering av investeringene og omdisponering av driftsmidler fastsettes i budsjett og økonomiplan. PS 55/14 Kirkeparken omsorgssenter. Driftsorganisering og konsekvenser.

9 1. Kommunestyret vedtar et det skal gjennomføres en kartlegging innenfor hjemmetjenesten, rus og psykiatritjenesten, tjenesten for funksjonshemmede samt brukere i trygdeboliger. Dette gjennomføres for å avdekke brukernes behov og dermed tilby riktige tjenester på riktig sted i forhold til omsorgstrappen. 2. Kommunestyret er positiv til at det utvikles tjenester som støtter opp om forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Oppgavene skal løses innenfor de rammer som sektor Helse og omsorg har pr i dag. 3. Kommunestyret ber administrasjon å jobbe videre med alternativ 3 som resulterer i 127 plasser (mot tidligere 85 plasser) og utgjør 152,42 årsverk. Ronny Holm (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til de formelle krav er oppfylt. Votering: Enstemmig vedtatt Saken utsettes til de formelle krav er oppfylt. PS 56/14 Årsrapport Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest parkering KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest parkering KF til etterretning. PS 57/14 Årsrapport Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapporten 2013 Hammerfest havn til etterretning.

10 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapporten 2013 Hammerfest havn til etterretning. PS 58/14 Årsrapport Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest eiendom KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest eiendom KF til etterretning. PS 59/14 Årsrapport Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest kommune til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2013 Hammerfest kommune til etterretning.

11 PS 60/14 Regnskap Hammerfest Parkering KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,39 og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr ,39 avsettes disposisjonsfond. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,39 og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr ,39 avsettes disposisjonsfond. PS 61/14 Regnskap Hammerfest Eiendom KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,14, samt investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet 2013 pålydende kr ,14 avsettes til disposisjonsfond. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,14, samt investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet 2013 pålydende kr ,14 avsettes til disposisjonsfond.

12 PS 62/14 Regnskap Hammerfest Havn KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt drifts og investeringsregnskap for 2013 avlagt i balanse. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt drifts og investeringsregnskap for 2013 avlagt i balanse. PS 63/14 Regnskap Hammerfest kommune 1.Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2013 avlagt i balanse. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2013 avlagt i balanse. PS 64/14 Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse 1. Kommunestyret tar til etterretning analysen, prioriteringene og utfordringer som framkommer i «Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse». 2. Hammerfest kommunes har gjennomført, gjennomfører og planlegger kostnadskrevende tiltak som gir kommunen økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden. 3. Kommunestyret registrer at det fortsatt er budsjettavvik på enkelte områder/virksomheter. Kommunestyret forventer at disse håndteres i budsjett Kommunestyret ber rådmannen videreutvikle dokumentet til å bli en fireårig økonomiplan og handlingsplan med analyse, prioriteringer og budsjett.

13 1. Kommunestyret tar til etterretning analysen, prioriteringene og utfordringer som framkommer i «Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse». 2. Hammerfest kommunes har gjennomført, gjennomfører og planlegger kostnadskrevende tiltak som gir kommunen økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden. 3. Kommunestyret registrer at det fortsatt er budsjettavvik på enkelte områder/virksomheter. Kommunestyret forventer at disse håndteres i budsjett Kommunestyret ber rådmannen videreutvikle dokumentet til å bli en fireårig økonomiplan og handlingsplan med analyse, prioriteringer og budsjett. PS 65/14 Opprettelse av kommunalt heleid Aksjeselskap 1. Formannskapet tar rådmannens vurdering til etterretning 2. Formannskapet vedtar selskapets vedtekter 3. Formannskapet vedtar å stifte selskapet med følgende personer i interimsstyret: Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1. Formannskapet tar rådmannens vurdering til orientering. 2. Formannskapet slutter seg til det foreløpige forslag til vedtekter for selskapet. Endelig vedtak gjøres av generalforsamlingen. 3. Formannskapet vedtar å stifte selskapet med følgende personer i interimsstyret: Ordfører Alf E. Jakobsen, rådmann Leif Vidar Olsen, formannskapsmedlem Marianne Sivertsen Næss (AP) formannskapsmedlem Fred Johansen (H) og formannskapsmedlem Reidar Johansen (SV). Votering: Innstillingen falt og AP s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet tar rådmannens vurdering til orientering. 2. Formannskapet slutter seg til det foreløpige forslag til vedtekter for selskapet. Endelig vedtak gjøres av generalforsamlingen.

14 3. Formannskapet vedtar å stifte selskapet med følgende personer i interimsstyret: Ordfører Alf E. Jakobsen, rådmann Leif Vidar Olsen, formannskapsmedlem Marianne Sivertsen Næss (AP) formannskapsmedlem Fred Johansen (H) og formannskapsmedlem Reidar Johansen (SV). PS 66/14 Valg av styrer i aksjeselskaper 2014 Ordførerens forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til valgkomiteens forslag til representanter i selskapene Hammerfest Energi AS, MariNor AS og Hammerfest Industrifiske AS som er på valg på ordinær generalforsamling i Hammerfest Energi AS Faste medlemmer Personlig varamedlem Raymond Robertsen (gjenvalg 2 år) Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg 2 år) Wenche Stenvoll (gjenvalg 2 år) Monica Strømme (gjenvalg 2 år) MariNor AS Følgende er på valg: Faste medlemmer Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Jarle Edvardsen (gjenvalg2 år) Nr.1 Randi H. Johansen (gjenvalg 2år) Violet Karoliussen (gjenvalg 2 år) Nr.2 Ragnar Olsen (gjenvalg 2 år/kvalsund) Grethe Ernø Johansen er ikke på valg før i 2015 Hammerfest Industrifiske AS Faste medlemmer Personlige vararepresentanter Alf E. Jakobsen (gjenvalg 1år) Marianne Sivertsen Næss (gjenvalg 1 år) Kristine Jørstad Boch (gjenvalg 1 år) Tom Mortensen (gjenvalg 1 år) Finnmark Ressursselskap Her er samtlige faste medlemmer og vararepresentanter valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2014 slik at det er valg på hele styret i Frem mot generalforsamlingen får ordføreren fullmakt til å avklare eventuelle fritak til et av styremedlemmene i et av aksjeselskapene. Fullmakten gjelder også hvis det skal fremmes forslag på et eventuelt nytt medlem. Formannskapet slutter seg til valgkomiteens forslag til representanter i selskapene Hammerfest Energi AS, MariNor AS og Hammerfest Industrifiske AS som er på valg på ordinær generalforsamling i 2014.

15 Hammerfest Energi AS Faste medlemmer Personlig varamedlem Raymond Robertsen (gjenvalg 2 år) Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg 2 år) Wenche Stenvoll (gjenvalg 2 år) Monica Strømme (gjenvalg 2 år) MariNor AS Følgende er på valg: Faste medlemmer Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Jarle Edvardsen (gjenvalg2 år) Nr.1 Randi H. Johansen (gjenvalg 2år) Violet Karoliussen (gjenvalg 2 år) Nr.2 Ragnar Olsen (gjenvalg 2 år/kvalsund) Grethe Ernø Johansen er ikke på valg før i 2015 Hammerfest Industrifiske AS Faste medlemmer Personlige vararepresentanter Alf E. Jakobsen (gjenvalg 1år) Marianne Sivertsen Næss (gjenvalg 1 år) Kristine Jørstad Boch (gjenvalg 1 år) Tom Mortensen (gjenvalg 1 år) Finnmark Ressursselskap Her er samtlige faste medlemmer og vararepresentanter valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2014 slik at det er valg på hele styret i PS 67/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes. PS 68/14 Søknad om alminnelig skjenkebevilling- Finnmark Pizza Restaurant AS Bevillingssøker Finnmark Pizza Restaurant AS Virksomhetens navn Finnmark Pizza Restaurant AS Skjenkested Meridiangata 9, 9600 Hammerfest Driftskonsept Spiserestaurant Antall gjesteplasser 40 Aldersgrense Nei Uteservering Nei Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid (kun innendørs) Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00

16 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Styrer Faez Johanna Maroki f Kunnskapsprøve Ikke avlagt frist til 15. juli 2014 Stedfortreder Zaito Mahmood f Kunnskapsprøve Ikke avlagt frist til 15. juli 2014 For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Saksfremlegget er unntatt offentlighet. Møtet ble lukket under behandling av sak 68/14, jfr. kommuneloven 31 nr.2. et er offentlig. Bevillingssøker Finnmark Pizza Restaurant AS Virksomhetens navn Finnmark Pizza Restaurant AS Skjenkested Meridiangata 9, 9600 Hammerfest Driftskonsept Spiserestaurant Antall gjesteplasser 40 Aldersgrense Nei Uteservering Nei Alkoholgruppe Gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid (kun innendørs) Gruppe 1 og 2 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - Mandag til torsdag og søndag og helligdag klokken 10:00 01:00 - Fredag og lørdag klokken 10:00 03:00 Styrer Faez Johanna Maroki f

17 Kunnskapsprøve Ikke avlagt frist til 15. juli 2014 Stedfortreder Zaito Mahmood f Kunnskapsprøve Ikke avlagt frist til 15. juli 2014 For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer