Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-14:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Andreas W. Wiese Medlem AP Bente Orvik Medlem SV Mari Lundevall Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Herold Paul Paulsen Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Snorre Sundquist NESTL AP Wenche Stenvoll MEDL AP Jonas Valle Paulsen MEDL AP Berit Hågensen MEDL AP Tor-Ivar Heggelund MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Bjørg Eva Eliassen Hamsund MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Liv Lorentzen Jonas Valle Paulsen AP Tom Mortensen Berit Hågensen AP Grethe Ernø Johansen Monica Strømme AP Ole-Martin Olsen (møtte 0935) Wenche Stenvoll AP Willy Olsen Snorre Sundquist AP Haldis Olsen Elin Mølmann Holmgren AP Rosel Olsen Tor-Ivar Heggelund AP Lars Ole Ekerhovd Reidar Johansen SV Stina Halvorsen Bjørg Eva Eliassen Hamsund H Kim Mikkelsen Ole Martin Rønning H Per Olav Spein Steve Sivertsen FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Dagny Haga, ass. Rådmann Per Lund, økonomisjef Trine B. Hauan, rådgiver Per Arnesen, overingeniør Jørn Berg, næringssjef Trond Rismo, næringskonsulent Espen L. Nilsen, sektorleder Steinar Paulsen og Grethe Nissen. Fra Vest Finnmark kommunerevisjon møtte Bente Willumsen og Olav Svanholm. Fra Hammerfest Turist møtte: Arne Reiersen 29 representanter (Ole M. Olsen ankom kl ). Andreas Wiese fikk innvilget permisjon fra kl representanter til stede. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

3 Saksliste Saksnr PS 24/08 PS 25/08 PS 26/08 PS 27/08 PS 28/08 PS 29/08 Innhold Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt, fatlegeavtalene Oppfølging av forvaltningsrevisjonprosjekt, IA - avtalen Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Fakturering, innfordring og restanseutvikling. Elvetun skole- utredning av 3 alternativer Godkjenning av låneopptak til befalsbrannbil Søknad fra Hammerfest Turist AS om driftstilskudd PS 30/08 Overføring av ubrukte lånemidler fra 2007 til 2008 PS 31/08 Diverse referatsaker RS 08/2 Årsmelding 2007 PS 32/08 PS 33/08 Godkjenning av møteprotokoll Nye ferister til reingjerdet Innkalling enstemmig vedtatt. Ordføreren beklaget problemer med utsendingen til enkelte av de faste representantene. Dagsorden / sakslisten: Det ordinære sakskartet fra sak 24/08 til og med sak 32/08. Ordføreren har i tillegg til det ordinære sakskartet ønske om å behandle en tilleggssak om og Nye ferister til reingjerdet. Godkjent og får saksnummer 33/08. : Sakene 24/08 til og med 33/08 enstemmig vedtatt. Grethe E. Johansen (AP) stilte spørsmål om kvaliteten på veiene gjennom Hammerfest sentrum. Overingeniør Jørn Berg ga en orientering. John Wahl (AP) fremmet på vegne av AP valg av Jarle Edvardsen som setteordfører enstemmig vedtatt. Forslag til møteplan for 2. halvår 2008 er sendt ut med sakene. Ordføreren bebudet noe endring og endelig møteplan trykkes og sendes ut med sakene til junimøtet. Ordføreren orienterte representantene i formannskapet om å bli igjen etter kommunestyremøtet til et ekstraordinært formannskapsmøte.

4 PS 24/08 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt, fastlegeavtalene Saken har vært til behandling i Kontrollutvalget den Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet om fastlegeavtalene til etterretning. Ut fra opplysninger til kontrollutvalget fremkommer det at fastlegeavtalene ikke er reforhandlet i Kontrollutvalget fastholder anbefalingen om at kommunen følger opp vedtak om årlige reforhandlinger av fastlegeavtalene. Herunder bør en vurdere omfanget av "subsidier" i forhold til gjeldende regelverk. Saken oversendes kommunestyret til behandling. Saksprotokoll i Kommunestyret Raymond Robertsen fremmet følgende forslag: Saken sendes til Styret for Kultur, omsorg og undervisning for uttalelse. Votering: Som Høyres forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes til Styret for Kultur, omsorg og undervisning for uttalelse. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Hanne Husvik fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken tas til etterretning. Saken tas til etterretning. Saken tas til etterretning enstemmig vedtatt.

5 Saken tas til etterretning. PS 25/08 Oppfølging av forvaltningsrevisjonprosjekt, IA - avtalen Saken har vært til behandling i Kontrollutvalget den Orienteringen om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak ved behandlingen avforvaltningsrevisjonsrapporten Inkluderende arbeidsliv tas til etterretning. Det er positivt at det er iverksatt flere tiltak for et mer målrettet IA - arbeid. For å nå det vedtatte målet i kommuneplanen, om at sykefraværet skal ned pålandsgjennomsnitt innen 2010, bør tiltak for reduksjon i sykefraværet fortsatt prioriteres. Kontrollutvalget vil fremheve at man for fremtiden søker å følge de fastsatte frister med hensyn til tilbakemelding samt at tilbakemeldingen går til de rette instanser. Saken oversendes kommunestyret til behandling Saksprotokoll i Kommunestyret Raymond Robertsen fremmet følgende forslag: Saken sendes til formannskapet for uttalelse. Votering: Som Høyres forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes til formannskapet for uttalelse. Saksprotokoll i Formannskapet Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest formannskap registrerer at rådmannen har valgt en gjennomføring av IA-avtalen som baserer deg på minimumsløsninger. Hammerfest formannskap er bekymret for Hammerfest kommunes høye sykefravær, og ber rådmannen i større grad bruke IA-avtalen som et verktøy for å få ned sykefraværet. Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt. Hammerfest formannskap registrerer at rådmannen har valgt en gjennomføring av IA-avtalen som baserer deg på minimumsløsninger. Hammerfest formannskap er bekymret for Hammerfest

6 kommunes høye sykefravær, og ber rådmannen i større grad bruke IA-avtalen som et verktøy for å få ned sykefraværet. Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonsutvalget / formannskapet følge opp det videre arbeidet med IA avtalen, herunder kortere sykefravær og de bemanningsmessige sidene i denne sammenheng. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre registrerer at rådmannen har valgt en gjennomføring av IA-avtalen som baserer deg på minimumsløsninger. Hammerfest kommunestyre er bekymret for Hammerfest kommunes høye sykefravær, og ber rådmannen i større grad bruke IA-avtalen som et verktøy for å få ned sykefraværet. Votering: Saken tas til etterretning enstemmig vedtatt AP enstemmig vedtatt. Høyre enstemmig vedtatt Saken tas til etterretning. Kommunestyret ber administrasjonsutvalget / formannskapet følge opp det videre arbeidet med IA avtalen, herunder kortere sykefravær og de bemanningsmessige sidene i denne sammenheng. Hammerfest kommunestyre registrerer at rådmannen har valgt en gjennomføring av IA-avtalen som baserer deg på minimumsløsninger. Hammerfest kommunestyre er bekymret for Hammerfest kommunes høye sykefravær, og ber rådmannen i større grad bruke IA-avtalen som et verktøy for å få ned sykefraværet. PS 26/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Fakturering, innfordring og restanseutvikling. Saken har vært til behandling i Kontrollutvalget den : Forvaltningsrevisjonsrapporten Fakturering, innfordring og restanseutvikling tas til etterretning. Kontrollutvalget ser meget positivt på at kommunen har klart å redusere restansene. Dette tyder på at kommunen har gode rutiner på området fakturering, innfordring og restanseutvikling. Kommunen bør imidlertid nedtegne disse rutinene skriftlig, særlig med hensyn til fremtidig rekruttering, vikarer ved fravær med videre. Saken oversendes kommunestyret til behandling.

7 Saksprotokoll i Kommunestyret Raymond Robertsen fremmet følgende forslag: Saken sendes til Formannskapet for uttalelse. Votering: Som Høyres forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes til Formannskapet for uttalelse. Saksprotokoll i Formannskapet Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest formannskap viser til Kontrollutvalget gjennomgang av fakturering, innfordring og restanseutvikling i Hammerfest kommune. Formannskapet er svært tilfreds med resultatene rådmannen kan fremvis innenfor dette området. Formannskapet ber rådmannen sørge for at system, kapasitet samt kompetansen bidrar til slike resultater, får rom til å utvikle seg og ble enda bedre. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Hammerfest formannskap viser til Kontrollutvalget gjennomgang av fakturering, innfordring og restanseutvikling i Hammerfest kommune. Formannskapet er svært tilfreds med resultatene rådmannen kan fremvis innenfor dette området. Formannskapet ber rådmannen sørge for at system, kapasitet samt kompetansen bidrar til slike resultater, får rom til å utvikle seg og ble enda bedre. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre viser til Kontrollutvalget gjennomgang av fakturering, innfordring og restanseutvikling i Hammerfest kommune. Kommunestyret er svært tilfreds med resultatene rådmannen kan fremvis innenfor dette området. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at system, kapasitet samt kompetansen bidrar til slike resultater, får rom til å utvikle seg og ble enda bedre. Votering: Saken tas til etterretning enstemmig vedtatt. Høyre s forslag enstemmig vedtatt. Saken tas til etterretning.

8 Hammerfest kommunestyre viser til Kontrollutvalget gjennomgang av fakturering, innfordring og restanseutvikling i Hammerfest kommune. Kommunestyret er svært tilfreds med resultatene rådmannen kan fremvis innenfor dette området. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at system, kapasitet samt kompetansen bidrar til slike resultater, får rom til å utvikle seg og ble enda bedre. PS 27/08 Elvetun skole- utredning av 3 alternativer Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 2. Kommunestyret ber om at saksutredningen oversendes alle berørte parter til høring med høringsfrist i samsvar med forvaltningslovens regler. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 3. Kommunestyre ber administrasjon vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta arbeidsmiljøet på Elvetun skole. Lars Ole Ekerhovd fremmet på vegne av SV følgende forslag: Det settes i gang nybygg av Elvetun skole og barnehage snarest. Votering. SV s forslag fikk en stemme for og 9 stemmer mot Innstillingen fikk 9 stmmer for og en stemme mot AP s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 2. Kommunestyret ber om at saksutredningen oversendes alle berørte parter til høring med høringsfrist i samsvar med forvaltningslovens regler. 3. Kommunestyre ber administrasjon vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta arbeidsmiljøet på Elvetun skole. Saksprotokoll i Formannskapet KOU-styrets vedtak: 1. Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 2. Kommunestyret ber om at saksutredningen oversendes alle berørte parter til høring med høringsfrist i samsvar med forvaltningslovens regler. 3. Kommunestyre ber administrasjon vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta arbeidsmiljøet på Elvetun skole.

9 John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Viser til kommunestyrets vedtak av Den desentraliserte skolestrukturen i kommunen skal opprettholdes sitat slutt. I økonomiplan for ble det avsatt kr.45.7 mill. for bygging av ny skole på Elvetun. På denne bakgrunn ber Formannskapet administrasjonen sammen med Plan og utvikling og Statens Vegvesen utrede muligheten for og legge tunnelutslag lengst mot bakken til Moreneveien. Derfor må Statens Vegvesen først starte de geologiske undersøkelsene der, slik at en snarest mulig kan konkludere trasevalget. Formannskapet mener at en kan kombinere dette med og bygge ny 1 4 skole og barnehage i området. Dette kan gjøres med å forlenge tunnelutløpet med kappe som skjermer området og den nære bebyggelsen for støy og miljøforringelse. Elvetunområdet kan forskjønnes med grøntområde og bygging av ballbinge til beste for barn og befolkningen for øvrig Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Det settes i gang nybygg av Elvetun skole og barnehage snarest. Votering: KOU-styrets vedtak 7 stemmer mot og 2 stemmer for. SV s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. AP s forslag fikk 6 for og 3 stemmer mot. Viser til kommunestyrets vedtak av Den desentraliserte skolestrukturen i kommunen skal opprettholdes sitat slutt. I økonomiplan for ble det avsatt kr.45.7 mill. for bygging av ny skole på Elvetun. På denne bakgrunn ber Formannskapet administrasjonen sammen med Plan og utvikling og Statens Vegvesen utrede muligheten for og legge tunnelutslag lengst mot bakken til Moreneveien. Derfor må Statens Vegvesen først starte de geologiske undersøkelsene der, slik at en snarest mulig kan konkludere trasevalget. Formannskapet mener at en kan kombinere dette med og bygge ny 1 4 skole og barnehage i området. Dette kan gjøres med å forlenge tunnelutløpet med kappe som skjermer området og den nære bebyggelsen for støy og miljøforringelse. Elvetunområdet kan forskjønnes med grøntområde og bygging av ballbinge til beste for barn og befolkningen for øvrig

10 John Wahl fremmet på vegne av AP/H/KRF/KYST/FRP følgende forslag: Kommunestyrets viser til vedtak av Den desentraliserte skolestrukturen i kommunen skal opprettholdes sitat slutt. I økonomiplan for ble det avsatt kr.45.7 mill. for bygging av ny skole på Elvetun. Hammerfest kommestyre ber administrasjon sette fortgang i planlegging og gjennomføring av tunell gjennom Salen forbi sentrum. Statens vegvesen må starte de geologiske undersøkelsene på Elvetunområdet sommer Hammerfest Kommunestyre ber rådmannen fortsette planlegging og prosjektering av ny 1-4 skole på Elvetun. Planleggingen gjøres i nært samråd med planlegging og prosjektering av et tunnelutslag på Elvetunområdet som skjermer skole/barnehage og den nære bebyggelsen for støy og miljøforringelse. Hammerfest Kommunestyre ber rådmannen planlegge og prosjekterte 1-4 skolen på Elvetun integrert med opprustningen/byggingen av Elvetun Barnehage. Elvetunområdet skal forskjønnes med grøntområde og bygging av ballbinge til beste for barn og befolkningen for øvrig. Lars Ole Ekerhovd fremmet på vegne av Rødt/SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber om at det settes i gang prosjektering og nybygg av Elvetun skole/barnehage snarest med sikte på byggestart seines våren Kommunestyret ber om at det legges frem planer som er fleksible og ivaretar mulighetene for å bruke området til barnehage, endret skolestruktur og grønt aktivitetsområde. Votering: Formannskapets innstilling falt. Fellesforslaget fikk 25 stemmer og Rødt/ SV fikk 4 stemmer. Kommunestyrets viser til vedtak av Den desentraliserte skolestrukturen i kommunen skal opprettholdes sitat slutt. I økonomiplan for ble det avsatt kr.45.7 mill. for bygging av ny skole på Elvetun. Hammerfest kommestyre ber administrasjon sette fortgang i planlegging og gjennomføring av tunell gjennom Salen forbi sentrum. Statens vegvesen må starte de geologiske undersøkelsene på Elvetunområdet sommer Hammerfest Kommunestyre ber rådmannen fortsette planlegging og prosjektering av ny 1-4 skole på Elvetun. Planleggingen gjøres i nært samråd med planlegging og prosjektering av et tunnelutslag på Elvetunområdet som skjermer skole/barnehage og den nære bebyggelsen for støy og miljøforringelse. Hammerfest Kommunestyre ber rådmannen planlegge og prosjekterte 1-4 skolen på Elvetun integrert med opprustningen/byggingen av Elvetun Barnehage. Elvetunområdet skal forskjønnes med grøntområde og bygging av ballbinge til beste for barn og befolkningen for øvrig.

11 Hammerfest Kommunestyre ber rådmannen planlegge og prosjekterte 1-4 skolen på Elvetun integrert med opprustningen/byggingen av Elvetun Barnehage. Elvetunområdet skal forskjønnes med grøntområde og bygging av ballbinge til beste for barn og befolkningen for øvrig PS 28/08 Godkjenning av låneopptak til befalsbrannbil Saksprotokoll i Formannskapet Administrasjonen fremmet endring av innstillingen: Kommunestyret godkjenner anskaffelse av mannskapsbil til brannvesenet. Kostnadene kr ,- finansieres ved bruk av kapitalfondet. Votering: Som den nye innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner anskaffelse av mannskapsbil til brannvesenet. Kostnadene kr ,- finansieres ved bruk av kapitalfondet. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner anskaffelse av mannskapsbil til brannvesenet. Kostnadene kr ,- finansieres ved bruk av kapitalfondet. PS 29/08 Søknad fra Hammerfest Turist AS om driftstilskudd Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune inngår samarbeidsavtale med Hammerfest Turist a/s i henhold til vedlagte forslag, med den endringen at avtalen gjøres gjeldende fra til Årstilskudd for 2009 fastsettes i samband med behandling av årsbudsjett for Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt.

12 Hammerfest kommune inngår samarbeidsavtale med Hammerfest Turist a/s i henhold til vedlagte forslag, med den endringen at avtalen gjøres gjeldende fra til Årstilskudd for 2009 fastsettes i samband med behandling av årsbudsjett for Saksprotokoll i Formannskapet Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Hammerfest Turist AS innenfor rammene som er skissert i saksfremlegget. Avtalen signeres før 1. oktober Avtalen strekker seg i 3 år fra og med 1. januar 2009, og er bindende for begge parter. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og høyres forslag fikk 2 stemmer. Hammerfest kommune inngår samarbeidsavtale med Hammerfest Turist a/s i henhold til vedlagte forslag, med den endringen at avtalen gjøres gjeldende fra til Årstilskudd for 2009 fastsettes i samband med behandling av årsbudsjett for Kommunestyret avklarte at representanten Raymond Robertsens (H) ikke er inhabilitet i saken. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Hammerfest Turist AS innenfor rammene som er skissert i saksfremlegget. Avtalen signeres før 1. oktober Avtalen strekker seg i 3 år fra og med 1. januar 2009, og er bindende for begge parter. Jan- Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Hammerfest Turist må fokusere på salgs/markedsføringsoppgavene. Selskapet må pålegges å kjøpe sekretariatsfunksjon og eventuelt daglig ledelse av andre aktører. Votering: Formannskapets innstilling fikk 21 stemmer og Høyres forslag fikk 8 stemmer KRF s forslag fikk 2 stemmer for og 27 stemmer mot. Hammerfest kommune inngår samarbeidsavtale med Hammerfest Turist a/s i henhold til vedlagte forslag, med den endringen at avtalen gjøres gjeldende fra til Årstilskudd for 2009 fastsettes i samband med behandling av årsbudsjett for 2009.

13 PS 30/08 Overføring av ubrukte lånemidler fra 2007 til 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for de ulike prosjektene i 2008: Prosjekt Bevilget 2008 Budsjett regulering Ny budsjettramme IT avdelingen Salsiden omsorgssenter Fortau Elvetun skole Autovern/kantstein/rekkverk Parkeringsplass Bohus Utredning tunnel Vannverk Avløp Kommunale eiendommer ENØK Sandbukt boligfelt Boligfelt B Bekkeli boligfelt Tyvenlia boligfelt Industriarealer Industriområde v/båt og Motor Industriområde Fiskerihavna Sneskjermer/skredforebygning Breilia skole Elvetun skole Fuglenes skole Fjordtun skole Reindalen barnehage Rådhuset Kulturhuset Strandpromenaden Utlån Vegvesenet SUM De detaljerte budsjettreguleringene er vist i vedlagte vedlegg. Saksprotokoll i Formannskapet Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for de ulike prosjektene i 2008: Prosjekt Bevilget 2008 Budsjett regulering Ny budsjettramme IT avdelingen Salsiden omsorgssenter Fortau Elvetun skole

14 5238 Autovern/kantstein/rekkverk Parkeringsplass Bohus Utredning tunnel Vannverk Avløp Kommunale eiendommer ENØK Sandbukt boligfelt Boligfelt B Bekkeli boligfelt Tyvenlia boligfelt Industriarealer Industriområde v/båt og Motor Industriområde Fiskerihavna Sneskjermer/skredforebygning Breilia skole Elvetun skole Fuglenes skole Fjordtun skole Reindalen barnehage Rådhuset Kulturhuset Strandpromenaden Utlån Vegvesenet SUM De detaljerte budsjettreguleringene er vist i vedlagte vedlegg. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende endringer av rammene for de ulike prosjektene i 2008: Prosjekt Bevilget 2008 Budsjett regulering Ny budsjettramme IT avdelingen Salsiden omsorgssenter Fortau Elvetun skole Autovern/kantstein/rekkverk Parkeringsplass Bohus Utredning tunnel Vannverk Avløp Kommunale eiendommer ENØK Sandbukt boligfelt Boligfelt B Bekkeli boligfelt Tyvenlia boligfelt

15 6055 Industriarealer Industriområde v/båt og Motor Industriområde Fiskerihavna Sneskjermer/skredforebygning Breilia skole Elvetun skole Fuglenes skole Fjordtun skole Reindalen barnehage Rådhuset Kulturhuset Strandpromenaden Utlån Vegvesenet SUM De detaljerte budsjettreguleringene er vist i vedlagte vedlegg. PS 31/08 Diverse referatsaker RS 08/2 Årsmelding 2007 Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. PS 32/08 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonen påpekte følgende skrivefeil som rettes opp i protokollen: Sak 15/08 Tilleggsbevilgning Strandparken KF: 1. Kommunestyret godkjenner tilleggskostnad på inntil kr i forbindelse med kjøp av næringsseksjon i Strandparken KF: Rettelse: KF fjernes. Protokoll fra møte den godkjennes med følgende endring: Sak 15/08 Tilleggsbevilgning Strandparken:

16 1. Kommunestyret godkjenner tilleggskostnad på inntil kr i forbindelse med kjøp av næringsseksjon i Strandparken. PS 33/08 Nye ferister til reingjerdet Rådmann Dagny Haga fremmet følgende innstilling: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn to ferister innenfor en samlet sum av kr ,-. Beløpet belastes kommunens kapitalfond og tilføres sektor for teknisk drift ved budsjettregulering i forbindelse med 1. tertial. 2. Statens vegvesen forutsettes å stå for monteringen og kostnader ved dette. 3. Administrasjonen bes om å gå i forhandlinger med Statens vegvesen / Reindriftsadministrasjonen for å få kjøpet refunder i ettertid. Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Kommunestyret ber om en større evaluering av reingjerdets funksjonalitet innen 1. november Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Høyres forslag enstemmig vedtatt 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn to ferister innenfor en samlet sum av kr ,-. Beløpet belastes kommunens kapitalfond og tilføres sektor for teknisk drift ved budsjettregulering i forbindelse med 1. tertial. 2. Statens vegvesen forutsettes å stå for monteringen og kostnader ved dette. 3. Administrasjonen bes om å gå i forhandlinger med Statens vegvesen / Reindriftsadministrasjonen for å få kjøpet refunder i ettertid. 4. Kommunestyret ber om en større evaluering av reingjerdets funksjonalitet innen 1. november 2008.

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.02.2010 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsensalen, ekstraordinært, Arkitsk kultursenter Dato: 12.05.2010 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT John Wahl Medlem AP Wenche

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer: AP:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer