SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006"

Transkript

1 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan

2 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta miljø og samfunnsansvar. INNHOLD: Samfunnsansvar i Storebrand 1 Mål og rapportering 2 Konsernsjef og styreleder 4 Langsiktige økonomiske verdier 8 Helhetlig syn på sosialt ansvar 14 > Samfunnsansvarlige investeringer 20 Positiv miljøpåvirkning 22 Ord og uttrykk 25

3 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR LANGSIKTIGE ØKONOMISKE VERDIER SIDE 8 HELHETLIG SYN PÅ SOSIALT ANSVAR SIDE 14 POSITIV MILJØPÅVIRKNING SIDE 22 Økonomisk verdiskapning Økonomisk verdiskapning Miljøhensyn Miljøhensyn Miljøhensyn Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar Sosialt ansvar Sosialt ansvar Storebrand er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og livsforsikring. Vi har en sterk posisjon innenfor livs, pensjons og helseforsikring, banktjenester og kapitalforvaltning. Storebrand vil skape verdier gjennom tydelig kundeorientering, motiverte medarbeidere og lønnsom drift. Selskapets virksomhet kombinerer derfor miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Storebrandkonsernet består av tre virksomhetsområder: livsforsikring, kapitalforvaltning og bank. Til sammen tilbyr vi et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Storebrand har i all hovedsak sin virksomhet i Norge, men har også aktiviteter i Danmark og Sverige. Storebrand ASA er et børsnotert aksjeselskap. Vår visjon: Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og livsforsikring. Våre kjerneverdier: Til å stole på Fremtidsrettet Muliggjørende Enkel å forholde seg til NØKKELTALL 2004 Midler til forvaltning 165 milliarder kroner Pensjonsutbetalinger 5 milliarder kroner Antall ansatte Gjennomsnittsalder ansatte 42 år Andel ansatte eldre enn 50 år 27 % Gjennomsnittlig ansiennitet 11 år Sykefravær 4,1 % Fordeling kvinner og menn 50/50 % Andel kvinner i ledende stillinger 38 % Andel ansatte med utdanning utover videregående skole 65 %

4 2 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR MÅL OG RAPPORTERING Vi rapporterer langs den tredelte bunnlinjen hvor økonomi, miljø og sosialt ansvar blir beskrevet. I tillegg er planen bygget opp rundt forholdet til våre viktigste interessentgrupper; kunder, medarbeidere, eiere, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet. Handlingsplanen er behandlet av Storebrands konsernledelse og styre. Tiltakene er forankret og følges opp i selskapets ulike fagmiljøer. Økonomisk verdiskapning Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar Interessenter EIERE KUNDER Dette måles vi på Avkastning på investert kapital Utbyttegrad av konsernresultat etter skatt Opprettholde en solid kapitalstruktur Solvensmargin i Storebrand Livsforsikring Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index Andel feilfrie spørringer i nettjenesten Besvare 80 prosent av alle telefoner innen 20 sekunder Kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Kundetilfredshet i personmarkedet Mer effektiv klagebehandling i hele konsernet ANSATTE Andel kvinner i ledende stillinger Andel tilfredshet med utviklingsmulighetene Fordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer Andel kunnskap/bevissthet rundt Storebrands samfunnsansvar Sosialt ansvar Sosialt ansvar Økonomisk verdiskapning KUNDER ANSATTE Storebrand Livsforsikring skal opprettholde sin posisjon globalt blant bransjens ledende innenfor samfunnsansvarlige investeringer Ikke investere i selskaper som er involvert i korrupsjon Finansiell avkastning for Storebrand Global SRI 3) sammenliknet med referanseindeks Innføre SRIkriterier for investeringer i gjeld utstedt av land og selskaper i fremvoksende økonomier (Emerging Market Debt, EMD) Storebrand Bank stiller krav om miljø og samfunnsansvar i kredittprosessen og skal videreutvikle disse Etablere nytt forsikringskonsept for reduksjon av sykefravær og uførhet i bedriftene Andel som trives i Storebrand Gjennomsnittlig prosentandel sykefravær Andel tilfredshet på den interne seniorundersøkelsen Andel som har et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid SAMFUNNET Økonomisk støtte til organisasjoner og andre sosiale tiltak Andel tilfredshet med våre samarbeidspartnere blant våre ansattte Andel tilfredshet med Storebrand blant samarbeidspartnerne (MOT og Norges Røde Kors) Internasjonalt samarbeid: Medlem i WBCSD og UNEP Bruk av Max Havelaarkaffe på hovedkontoret Miljøhensyn Miljøhensyn Miljøhensyn Miljøhensyn Sosialt ansvar Økonomisk verdiskapning UNDER LEVERANDØRER SAMFUNNET Miljømessige og sosiale krav til leverandører gjennom utvikling og innføring av felles kontraktsmaler i Storebrand Energiforbruk fordelt på oppvarming og annet forbruk pr. kvadratmeter på hovedkontoret Energiforbruk fordelt på oppvarming og annet forbruk pr. kvadratmeter i egenforvaltede eiendommer Mengde kildesortert avfall fra Storebrands hovedkontor. Utsorteringsgrad i prosent av total avfallsmengde Mengde kildesortert avfall fra leietakere i alle egenforvaltede eiendommer. Utsorteringsgrad i prosent av total avfallsmengde Kartlegge internt forbruk av papir og sette mål for reduksjon av papirforbruket (hovedkontoret) Vannforbruk (hovedkontoret) Elektronisk utstyr resirkulert og gjenvunnet Levende Skogsertifisering av skogeiendommen Værdalsbruket

5 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Storebrand søker å tilnærme seg den globalt anerkjente standarden Global Reporting Initiative (GRI). Vi ser verdien av en felles rapporteringsstandard og støtter oss til denne så langt det er hensiktsmessig. På Storebrands hjemmesider finnes en oversikt over hvilke av GRIindikatorene selskapet rapporterer på og en full rapport over status og avvik på alle tiltak fra perioden , se For mer informasjon om GRI, se Status 2002 Mål 2004 Status 2004 Mål 2006 Les mer 9,8% Kvalifisert Positiv utv. i avkastningen på bokført egenkapital 8% kapitaldekning Kvalifisert 25,1% 1) 78% 2) 15,3% 169,4% Kvalifisert 15% (2007) > 30% minst 10% > 150% Kvalifisert Side 8 99,2% 59 for kunder u/rådgivning 65 for kunder m/rådgivning Tiltak planlagt i bank og livsfors. 99,5% 60 for kunder u/rådgivning 65 for kunder m/rådgivning Ikke fastsatt 97,8% 80% Nr. 1 i bransjen 62 (alle kunder) Prosjekt igangsatt 98% 80% Nr. 1 i bransjen 68 (alle kunder) Prosjekt gjennomført Side 10 36% 79% 50/50% 66% 40% 80% 50/50% 70% 38% 80,3% 48/52% 78,5% 40% 80% Innenfor 40/60% 80% Side 11 Ledende globalt Ledende globalt Side 14 Kriterium innført +1,49% relativt til referanseindeks Nytt mål Krav etablert Nytt mål Kvartalsvis oppdatering Bedre enn referanseindeks Oppfølging av SRIkriterier Videreutvikling Etablere høsten % 4,5% 91% 90% 4% 90% 93,4% 4,1% 89% 94,7% 90% Maks 4% 90% 100% Side 15 3,8 mill. kroner Nytt mål 2002 Nytt mål 2002 Medlem 3,8 mill. kroner 80% 80% Medlem 3,5 mill. kroner 77% (2003) 74% Medlem Nytt mål Ikke målsatt 80% 80% Medlem Innføres 2005 Side 16 Nytt mål kwh/m 2 45,5% Nytt mål 2002 Utarbeide miljøkrav Igangsatt Miljømessige og sosiale krav innført Redusere Øke Kartlegge 331 kwh/m kwh/m 2 53% 37% Redusere 7% Redusere 5% 60% 50% Side 22 Side 22 Nytt mål 2002 Gjennomført Sertifisert Kartlegge forbruk 100% Sertifisert kg m 2 100% Sertifisert Målsette reduksjon Kartlegge utvikling 100% Sertifisert 1) Inkl. gevinst ved salg av If 2) Inkl. ekstraordinært utbytte som følge av salget av If 3) Socially Responsible Investments

6 4 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR STOREBRANDS SAMFUNNSANSVAR En næringsvirksomhets primæroppgave er å bidra til samfunnets verdiskapning gjennom god lønnsomhet. Storebrand skal ivareta denne oppgaven ved å være en ledende og respektert samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og livsforsikring. Styreleder Leiv L. Nergaard & konsernsjef Idar Kreutzer I vår visjon har vi vektlagt begrepene respektert og samarbeidspartner. Det innebærer at Storebrands arbeid med samfunnsansvar er forankret både i selskapets verdier og forretningsplaner. Storebrands samfunnsansvar viderefører en lang tradisjon i konsernet. Medarbeiderutvikling, samarbeid med ideelle organisasjoner, samfunnsansvarlige investeringer og utvikling av produkter og tjenester som sikrer menneskers alderdom og helse, markerer en rød tråd i utviklingen av vår virksomhet. Storebrand har i flere år utgitt egne rapporter knyttet til miljø og samfunnsansvar, første gang i 1998 og deretter i 2000 og Bedriftens samfunnsansvar kan ikke komme i tillegg til øvrige vurderinger og oppgaver, men må være en integrert del av virksomheten. Gjennom vår toårige handlingsplan settes det konkrete mål som følges opp fortløpende og rapporteres årlig. Satsingsområdene i planen er rettet mot våre viktigste interessenter, og viser hvordan vi skal skape økonomiske, sosiale og miljømessige resultater for dem. Økonomiske, sosiale og miljømessige mål Storebrands fremste innsatsfaktorer er kompetanse og mennesker. Produktene er finansielle tjenester knyttet til livsforsikring og langsiktig sparing. Økonomisk sett er vårt fremste mål å skape aksjonærverdier. Målsettingen er basert på at vi ser en klar sammenheng mellom økonomisk verdiskapning og de relasjoner vi har til kunder, medarbeidere og øvrige interessentgrupper i sam POLICY: Ved å ta økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn skaper vi økte verdier for de grupper som berøres av vår virksomhet. Storebrands arbeid med samfunnsansvar er langsiktig og forankret i selskapets visjon og verdier. Gjennom handlingsplanen settes konkrete mål som følges opp og rapporteres jevnlig. Storebrand ønsker å være ledende i sin bransje på dette området. Økonomiske verdier: Selskapets overordnede mål med virksomheten er å skape aksjonærverdier. Målsettingen understøttes av Storebrands ambisjoner overfor øvrige interessentgrupper, der vi har tydelige sosiale og miljømessige målsettinger. Det er en klar sammenheng mellom økonomisk verdiskapning og de relasjoner vi har til kunder, medarbeidere og øvrige interessentgrupper i samfunnet. En transparent og tydelig definert eierstyring og selskapsledelse bidrar til samsvar mellom Storebrands mål og handlinger på alle nivåer i konsernet.

7 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR funnet. Våre prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal sikre samsvar mellom mål og handlinger på alle nivåer i konsernet. Vårt sosiale ansvar ivaretas gjennom et inkluderende arbeidsmiljø, trivsel og etisk bevissthet blant våre ansatte. Ved å arbeide aktivt med samfunnsansvarlige investeringer, bidrar vi til å fremme en positiv utvikling i næringslivet. Ved å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter er vi med på å fremme en bærekraftig utvikling. På miljøområdet stiller vi konkrete krav til energi og papirforbruk og til avfallshåndtering. I tillegg skal vi stille krav om miljø og samfunnsansvar til underleverandører. Som en av landets største eiendomsforvaltere tar vi samfunnsansvar ved å sette konkrete krav til eiendommenes påvirkning på det indre og ytre miljøet. Våre erfaringer Da vi utarbeidet den forrige handlingsplanen ( ), ble det satt krevende mål for toårsperioden. De fleste mål er nådd. Noen er ikke lenger relevante, mens andre har vist seg å være for ambisiøse å nå innenfor tidsrammen. I perioden har vi i tillegg gjennomført tiltak som i utgangspunktet ikke var planlagt. Det viktigste eksemplet på dette er utvidete samfunnsansvarlige krav til livselskapets investeringer. I den nye handlingsplanen ( ) vil viktige tiltaksområder bli videreført, mens andre er erstattet av nye. Forholdet til berørte grupper I Storebrand er de ansatte den viktigste forutsetning for at konsernets mål skal nås. I en undersøkelse gjennomført i februar 2005 svarer 94,6 prosent av de ansatte at Storebrand skal være ledende i å ta samfunnsansvar. Holdningen er i tråd med eksterne undersøkelser. I MMIs profilundersøkelse for 2004 svarer 74 prosent av de spurte at en bedrifts moral og samfunnsansvar er den profilegenskapen det legges størst vekt på ved valg av leverandør og arbeidsgiver. Dialog med de gruppene av befolkningen som påvirkes av vår virksomhet er avgjørende for å videreutvikle arbeidet med samfunnsansvar. De viktigste tilbakemeldingene får vi gjennom kommunikasjon med kunder, medarbeidere, eiere og øvrige interessenter. I forbindelse med utarbeidelse av nye handlingsplaner for samfunnsansvar arrangerer vi en interessentkonferanse. Vi takker alle som deltok på samlingen 21. september 2004 og ga nyttige bidrag til denne handlingsplanen. Storebrand er medlem av internasjonale organisasjoner som United Nations Environment Program (UNEP), Transparency International (TI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Det internasjonale samarbeidet betyr at vi søker å løse våre lokale og nasjonale utfordringer i dialog med globale aktører. Våre nasjonale samarbeidspartnere MOT og Norges Røde Kors er viktige støttespillere og diskusjonspartnere på den hjemlige arena. Med den nye handlingsplanen for er vår ambisjon å øke evnen til å nå konsernets overordnede forretningsmessige mål. Planen innebærer en videreutvikling av Storebrands samfunnsansvar. Vi tar ansvar for egen virksomhet og bidrar samtidig til at norsk næringsliv aktivt tar del i en bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en viktig del av. Leiv L. Nergaard Idar Kreutzer Sosialt ansvar: Storebrand skal skape et inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og etisk bevissthet blant sine ansatte. Samfunnsansvarlige investeringer er selskapets viktigste bidrag til bærekraftig utvikling og vi stiller konkrete krav om miljø og samfunnsansvar til de selskapene vi investerer i. Ved å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter bidrar vi til å fremme en bærekraftig utvikling. Miljø: For å redusere miljøbelastninger og kostnader skal vi redusere energi og papirforbruk og sørge for resirkulering av avfall. Vi skal stille krav om miljø og samfunnsansvar til underleverandører. I forvaltningen av våre eiendommer stiller vi konkrete krav knyttet til påvirkning av det indre og ytre miljø.

8 6 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR INTERESSENTENES ENGASJEMENT ER VIKTIG FOR UTARBEIDELSEN AV VÅRE HANDLINGSPLANER. Vi ønsker en tett dialog med kunder, eiere, ansatte og øvrige aktører i samfunnet. Årlige undersøkelser blant våre kunder og ansatte gir oss viktige innspill. Annet hvert år, i forbindelse med "Vi ser en veldig positiv utvikling der samfunnsansvar får en stadig tydeligere plass i næringslivet. Mens det tidligere var slik at det trengtes en skandale for å få en bedrift til å endre tenkemåte og arbeidsform, har føre varprinsippet blitt tatt på alvor også i bedriftsverdenen. Virksomheter som tar ansvar vinner på det. Den måten å tenke på vil spre seg, fordi gevinsten ved å løfte blikket over kontorlandskap og produksjonslokaler gir så klare resultater på sikt." Generalsekretær Jonas Gahr Støre, Norges Røde Kors, til Storebrands handlingsplan For å påvirke rammebetingelsene må næringslivet vise ansvar i et videre perspektiv enn bare egeninteressen. Tillit hos våre kunder oppnås gjennom at vi opptrer som en partner som tilfører merverdi i videste forstand. Troverdighet i gjennomføringen forutsetter helhetsforståelse og engasjement hos de ansatte. Administrerende direktør Thor Bergby, Linjegods, fra Storebrands interessentkonferanse 21. september 2004 "Jeg tror Storebrands samfunnsansvar er med på styrke Storebrands internkultur, positive omdømme, evne til å tiltrekke seg og beholde attraktive ansatte og tilføre egne ansatte og deres familier en merverdi utover lønningsposen. Det skal heller ikke forundre meg om samfunnsansvaret slår positivt ut på resultatene og bunnlinja også " MOTgründer Atle Vårvik, MOT, til Storebrands handlingsplan

9 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR utarbeidelse av ny plan for samfunnsansvar, gjennomfører vi en egen interessentkonferanse. Vi har også en epostadresse der eksterne kan gi tilbakemeldinger og stille spørsmål om vårt samfunnsansvar Storebrands plan for samfunnsansvar tar utgangspunkt i relasjonene til våre viktigste interessentgrupper. En aktiv dialog med de grupper av befolkningen som påvirkes av vår virksomhet er avgjørende for å videreutvikle Storebrands samfunnsansvar. Storebrand er et selskap som leder an i arbeidet med sosialt ansvarlige investeringer og samfunnsansvar. Dere er viktige aktører nasjonalt og internasjonalt. Dere viser vei for andre, i innland og i utland en vei som ikke bare er lønnsom, men også klok. Dere er en verdifull partner for norske myndigheter i det dere gjør for eksempel ved å sette søkelys på de problemstillinger vi skal diskutere i dag. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, på Storebrands seminar om samfunnsansvarlige investeringer 4. februar 2004 Vi står overfor globale miljøutfordringer av en dimensjon vi som samfunn aldri tidligere har måttet forholde oss til. Forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner kan spille en nøkkelrolle i å skape en mer bærekraftig global utvikling. De er i posisjon til å stille krav, og kan unnlate å investere i og yte finansiering til selskaper og prosjekter som ikke fremmer bærekraft. Det er viktig at toneangivende selskaper som Storebrand griper denne unike muligheten til å påvirke og går i bresjen med et fremtidsrettet samfunns og miljøansvar." Styreleder Øystein Dahle, Worldwatch Institute, til Storebrands handlingsplan Selskaper som gjennom målrettet arbeid med samfunnsansvar tar hensyn til en bred gruppe interessenter, står bedre rustet til å oppnå langsiktig lønnsomhet. Professor Jørgen Randers, Handelshøyskolen BI, til Storebrands handlingsplan

10 8 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Miljøhensyn Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar Langsiktige økonomiske verdier Selskapets overordnede mål med virksomheten er å skape aksjonærverdier. Målsettingen understøttes av Storebrands ambisjoner overfor øvrige interessentgrupper, der vi har tydelige sosiale og miljømessige målsettinger. Det er en klar sammenheng mellom økonomisk verdiskapning og de relasjoner vi har til kunder, medarbeidere og øvrige interessentgrupper i samfunnet. En transparent og tydelig definert eierstyring og selskapsledelse bidrar til samsvar mellom Storebrands mål og handlinger på alle nivåer i konsernet. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) Som et stort børsnotert konsern og en viktig samfunnsaktør er Storebrand opptatt av å ivareta interessene til kunder, eiere, styringsorganer, ledelse, ansatte, långivere og samfunnet for øvrig. Storebrand skal derfor være ledende i Norge på god eierstyring og selskapsledelse. Eierstyring og selskapsledelse av et finanskonsern som Storebrand er i stor grad bestemt ved lov. Tillit og troverdighet er svært viktig for oss, og Storebrand har derfor i tillegg til lovgivningen inkorporert allment anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Disse prinsippene er førende for utformingen av Storebrands konsernstyringsmodell og verdibaserte styringssystem. Storebrand tilstreber en styringsmodell som gir koordinert styring og kontroll av konsernets samlede virksomhet på tvers av juridiske enheter og forretningsområder. Storebrands eierstyring og selskapsledelse har som målsetting at alle deler av virksomheten bygger på samme verdigrunnlag og følger etablerte retningslinjer. Dette innebærer klare rammer til saksforberedelse og til involvering og kontroll i beslutningsprosessene. Det er likevel holdningene til den enkelte ansatte som er avgjørende for hvor god Storebrand er på å utøve eierstyring og selskapsledelse. Vi arbeider målrettet for at alle ansatte skal ha et aktivt forhold til retningslinjene som gjelder for vår virksomhet. Det er utarbeidet et etisk regelverk for konsernet og interne retningslinjer for egenhandel og innsidehandel. Videre er det utarbeidet en sikkerhetsportal på Storebrands intranett som blant annet omhandler regelverk og praktisk informasjon om informasjonssikkerhet, beredskapsplaner, hvitvasking og økonomisk kriminalitet. KONSERNRESULTAT (MILL. KR.) Styrings og kontrollorganer i Storebrand > Styringsorgan Kontrollorgan Generalforsamling Ekstern revisor Representantskap Kontrollkomité Kompensasjonsutvalg Styre Revisjonsutvalg Intern revisor Administrerende direktør

11 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Storebrand har i 2004 fått anerkjennelse for sin eierstyring og selskapsledelse av juryen for Farmandprisen og i Ernst & Youngs Corporate Governanceundersøkelse av norske årsrapporter. Konsernet er i kontinuerlig utvikling, og vil derfor arbeide aktivt med å forbedre eierstyring og selskapsledelse ytterligere. Storebrand vil i kommende periode blant annet vektlegge følgende: etterleve ny norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse redegjøre for vår eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten utvide informasjonen om eierstyring og selskapsledelse på Storebrands hjemmeside oversette en større del av vår informasjon om eierstyring og selskapsledelse til engelsk For mer informasjon om Storebrands eierstyring og selskapsledelse, se egen artikkel i årsrapporten og utfyllende informasjon på EIERE Status 2004 Mål 2006 Avkastning på investert kapital 25,1% 1) 15% (2007) Utbyttegrad av konsernresultat etter skatt 78% 2) > 30% Opprettholde en solid kapitalstruktur 15,3% minst 10% Solvensmargin i Storebrand Livsforsikring 169,4% > 150% Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index Kvalifisert Kvalifisert 1) inkl. gevinst ved salg av If 2) inkl. ekstraordinært utbytte som følge av salget av If Storebrand ønsker å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Verdiskapning oppnås ikke gjennom kortsiktige økonomiske resultater alene, men gjennom et langsiktig arbeid som tar hensyn til en bærekraftig utvikling. Målet er å kombinere kortsiktige økonomiske resultater med langsiktig lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Denne måten å arbeide med verdiskapning på vil bidra til redusert risiko knyttet til blant annet investeringer og kreditt, nye forretningsmuligheter, og reduserte drifts og finansieringskostnader. Storebrand har som ambisjon å være et foregangsselskap i den nordiske finansbransjen. Storebrand vektlegger også å informere om langsiktig verdiskapning og selskapers bidrag til bærekraftig utvikling. Med åpenhet om konsernets mål, aktiviteter og drift ønsker Storebrand å være en pådriver for tilgjengelig og tydelig kommunikasjon i finansbransjen. Vår langsiktige målsetting er å oppnå 15 prosent avkastning på bokført egenkapital i Storebrand Konsern. Vi har også en målsetting om en utbytteandel til eiere på minst 30 prosent av konsernresultat etter skatt. Videre skal vi opprettholde en solid kapitalstruktur i alle selskaper med kapitaldekning over lovkravet på 8 prosent. Konkret har vi satt målet til 10 prosent. Storebrand Livsforsikring skal opprettholde en god soliditet med en solvensmargin på 150 prosent. Lovkravet er 100 prosent. Storebrand har vært kvalifisert for Dow Jones Sustainability Index siden indeksen ble etablert i Vi vil videreføre vår dialog med eksterne analytikere innenfor samfunnsansvarlige Gjennom vårt flerårige arbeid med samfunnsansvar er Storebrand blitt kvalifisert for en rekke SRIfond (Socially Responsible Investments) og indekser, blant annet Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index. På Storebrands intranett er det opprettet en elektronisk postkasse hvor ansatte anonymt kan stille spørsmål om etiske dilemmaer.

12 10 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR investeringer, og arbeider for fortsatt å være kvalifisert både for Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index. KUNDER Status 2004 Mål 2006 Andel feilfrie spørringer i nettjenesten 97,8% 98% Besvare 80 prosent av alle telefoner innen 20 sekunder 80% 80% Kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Nr. 1 i bransjen Nr. 1 i bransjen Kundetilfredshet i personmarkedet Mer effektiv klagebehandling i hele konsernet Prosjekt igangsatt Prosjekt gjennomført Tilgjengelighet Vi har siden 2001 målt tilgjengeligheten til vår nettjeneste for personkunder; Min økonomi. Tilgjengeligheten på denne tjenesten er viktig for en god kundeopplevelse. I 2004 var tilgjengeligheten på 99,7 prosent, mens målet var 99,5 prosent. For å gi et bedre bilde av den reelle kundeopplevelsen har vi fra 2004 registrert andelen av alle kundespørringer (over pr. uke) som har gått feilfritt. Vi tar her hensyn til om kunden opplever en feil, om svartiden blir uforholdsmessig lang og om kunden får svar på sin forespørsel. I 2004 var andelen av feilfrie spørringer på 97,8 prosent. Vi har satt som mål at minst 98 prosent av spørringene skal foregå feilfritt. Tilgjengelighet måles i tiden mellom kl og Vårt tilgjengelighetsmål for kundesenter og sentralbord er å besvare 80 prosent av alle telefoner innen 20 sekunder. Dette er et mål vi også hadde i forrige periode og tallene for 2004 viser at målet er nådd. Tilgjengelighetsmålet regnes som et normalt måltall i bransjen. Kundetilfredshet Storebrands målsetting er å være det mest kundeorienterte og respekterte selskapet i bransjen. Dette innebærer at kundene skal få best mulig rådgivning og oppfølging, og at de gjennom sitt kundeforhold til Storebrand føler at de er i de beste hender. For å sikre at vi kan gi våre bedriftskunder den betjening de ønsker har Storebrand gjennomført årlige kundetilfredshetsmålinger siden Målingene har resultert i ulike tiltak for å bedre kundeopplevelsen. Vi skal sikre at kundene får en kundeopplevelse som minst svarer til forventningene. Våre målinger har vist en kraftig vekst i kundetilfredshet i alle segmenter. Ambisjonen om også å være best i bransjen har ført til at vi har knyttet oss til Norsk Kundebarometer (gjennomføres av Handelshøyskolen BI) for å måle vår relative posisjon. Første måling ble gjennomført i 2004, og viser at Storebrand nyter størst tillit i bransjen blant bedriftskundene, og at vi også har den høyeste tilfredsheten. Storebrands mål er å opprettholde posisjonen som det selskapet som har høyest uttelling på kundetilfredshetsmålingen i bedriftsmarkedet, og vi skal samtidig øke vårt absolutte nivå på Norsk Kundebarometer. Kundetilfredshet er sammen med lojalitet det beste målet for hvor fornøyd kunden er med Storebrand som leverandør. Kundetilfredshet i privatmarkedet undersøkes jevnlig både for å følge utviklingen og for KUNDETILFREDSHET I BEDRIFTSMARKEDET Storebrand scorer høyest på ekstern kundetilfredshetsmåling V Vital G Gjensidige Nor NNordea S Storebrand 75% 70% 65% 60% 55% 64% 65% 66% 68% KUNDETILFREDSHET > STOREBRANDS MÅLSETTING ER Å VÆRE DET MEST KUNDEORIENTERTE OG RESPEKTERTE SELSKAPET I BRANSJEN. 50% V G N S

13 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR å være bedre rustet til å øke tilfredsheten ytterligere. Tilfredsheten hos personkundene måles halvårlig. Vi spør hvor tilfredse kundene er med Storebrand totalt sett. Ved utgangen av 2004 lå tilfredsheten på 62 på en skala fra Målet for neste periode er å oppnå en score på 68. Klagebehandling For å forebygge klager fra kunder har vi innført nye retningslinjer for finansiell rådgivning, der blant annet god rådgivningsskikk og holdninger til etikk inngår. Dette blir implementert i basisopplæringen for nye rådgivere og i videreutdanningsprogrammene våre. Vi vil vurdere de forholdene som fører til klager og skal gjennom planperioden etablere et mer helhetlig system for oppfølging og behandling av klager i konsernet. Konkrete krav til klagebehandlingstid vil bli fastsatt. Færrest mulig kunder skal føle behov for å klage, og de kundene som klager skal oppleve en seriøs og profesjonell behandling uansett utfallet av klagesaken. ANSATTE Status 2004 Mål 2006 Andel kvinner i ledende stillinger 38% 40% Andel tilfredshet med utviklingsmulighetene 80,3% 80% Fordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer 48/52% Innenfor 40/60% Andel kunnskap/bevissthet rundt Storebrands samfunnsansvar 78,5% 80% Storebrands overordnede personalmålsetting er å sikre at konsernet tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte for å møte markedets krav. For å oppnå dette vil konsernet kontinuerlig legge forholdene til rette for at de ansatte trives og er stolte av sin arbeidsplass. (utdrag fra Storebrands personalpolitikk) Storebrands personalpolitikk tar for seg forhold som er knyttet til vårt samfunnsansvar som arbeidsgiver. Alle medarbeidere i Storebrand er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes, og alle medarbeidere skal likebehandles. Som et ledd i å sikre mangfoldet i konsernet har vi et mål om 40 prosent kvinner i ledende stillinger innen Selv om vi ikke nådde denne målsettingen i forrige planperiode, økte andelen kvinner i ledende stillinger fra 36 til 38 prosent. På det interne lederutviklingsprogrammet Young Professionals Program var 58 prosent av deltakerne i 2003 kvinner. Vi skal videreføre innsatsen for å nå målsettingen om 40 prosent andel kvinner i ledende stillinger innen Storebrand skal i kommende toårsperiode fortsette sitt kontinuerlige arbeid med utvikling og oppfølging av alle medarbeidere. Vi har som mål at minst 80 prosent av våre ansatte skal være tilfredse med utviklingsmulighetene i Storebrand. Fordelingen av kvinner og menn på utviklingsprogrammene skal være innenfor intervallet 40/60, slik at begge kjønn til enhver tid er representert med minst 40 prosent. Samfunnsansvar er en viktig del av Storebrands profil og det er av stor betydning at de ansatte kjenner til konsernets arbeid for samfunnet. Vårt mål er at minst 80 prosent av våre ansatte skal ha kjennskap, kunnskap og bevissthet om Storebrands samfunnsansvar. STOREBRANDS UTVIKLINGSPROGRAMMER: > Experienced Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for erfarne ledere. > Young Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for unge ledere med stort lederpotensial. > Mentorprogrammet ble startet i 1994 og ivaretas i dag av Administrativt Forskningsfond (AFF). Programmet har som mål å få større bredde inn i ledelsen i næringslivet og har særlig fokus på kvinner. > Female Future er NHOs satsing på likestilling, med fokus på å bidra til at bedrifter skal kunne øke kvinneandelen i ledelse og styrer. > Konserntraineeprogrammet ble startet i Konserntraineene arbeider innenfor fire ulike avdelinger i traineeperioden på to år, og får prøve ulike karriereveier. Storebrands konserntraineeprogram er flere år på rad blitt kåret til det beste traineeprogram innenfor finansbransjen.

14 12 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR STOREBRAND SKAPER ØKTE VERDIER FOR DE GRUPPENE SOM BERØRES AV VÅR VIRKSOMHET VED Å TA ØKONOMISKE, SOSIALE OG MILJØMESSIGE HENSYN. Storebrands arbeid med samfunnsansvar er langsiktig og forankret i selskapets visjon og verdier. Storebrand ønsker å være ledende i sin bransje på dette området.

15 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Gjennom handlingsplanen for samfunnsansvar settes konkrete mål som følges opp fortløpende og rapporteres årlig. Miljø og samfunnsansvarlige krav til selskapene Storebrand investerer i er det mest effektive bidraget vi kan gi til en bærekraftig utvikling. Egil Thompson, konserndirektør Informasjon og merkevare, og Christine Tørklep Meisingset, SRIanalytiker, besøker Bjerke videregående skole

16 14 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Banken har i sin kredittprosess innarbeidet at alle medarbeidere skal ta hensyn til de til enhver tid gjeldende forskrifter for grunnundersøkelser på byggeplass, bruk av miljøvennlige byggematerialer og håndtering av miljøfarlig avfall. Banken forutsetter at Norsk Standard benyttes ved avtaleinngåelse og pro Miljøhensyn Sosialt ansvar Økonomisk verdiskapning Helhetlig syn på sosialt ansvar Storebrand skal skape et inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og etisk bevissthet blant sine ansatte. Samfunnsansvarlige investeringer er selskapets viktigste bidrag til bærekraftig utvikling og vi stiller konkrete krav om miljø og samfunnsansvar til de selskapene vi investerer i. Ved å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter bidrar vi til å fremme en bærekraftig utvikling. KUNDER Et av de virkelig viktige innsatsområdene for finansbransjen når det gjelder å ta samfunnsansvar er miljø og samfunnsansvarlige investeringer. Storebrand har arbeidet med dette i en årrekke og ser på området som en naturlig og viktig del av vår virksomhet. En egen artikkel om miljø og samfunnsansvarlige investeringer finnes på sidene Status 2004 Mål 2006 Storebrand Bank stiller krav om miljø og samfunnsansvar i kredittprosessen og skal videreutvikle disse Krav etablert Videreutvikling Etablere nytt forsikringskonsept for reduksjon av sykefravær og uførhet i bedriftene Nytt mål Etablere 2005 Finansiering Storebrand Bank er en forretningsbank som betjener det norske privatmarkedet og utvalgte deler av det norske næringsmarkedet. Bankens samfunnsansvar har særlig vært konsentrert om de rutiner og standarder som bankens kredittvirksomhet styres etter både hos de kundeansvarlige, i kredittkomiteen og i styret. Det gis opplæring i rutiner og standarder overfor kredittmedarbeiderne både i faste avdelingsmøter og gjennom Kredittskolen. De ansatte i Storebrand stimler sammen og danner Storebrands logo. Idéen er å illustrere at menneskene som arbeider i Storebrand og deres kompetanse er selskapets fremste innsatsfaktor. Bildene er tatt på Storebranddagen, en årlig samling for alle selskapets ansatte, i 2004.

17 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR sjektgjennomføring. Det etablereres ikke kundeforhold hvor finansieringsformålet anses etisk usikkert og/eller samfunnsskadelig, og kunder som ikke kan vise til god vandel avvises. Banken har etablert et nært samarbeid med profesjonelle, eksterne aktører for å få god kontroll over og oppfølging av byggeforskrifter og andre offentlige reguleringer i prosjekter banken finansierer. Storebrand Bank vil videreføre arbeidet med bevisstgjøring og tydeliggjøring av sitt samfunnsansvar gjennom kontinuerlige revisjoner av Kreditthåndboken. Forsikring Storebrand har i flere år hatt et tilbud om koordinert utredning og rådgivning (KUR) til sykmeldte ansatte i bedrifter som har pensjonsordning i Storebrand. Undersøkelser viser at de kundene som har benyttet seg av vårt tilbud om KUR har gode erfaringer. Vi har besluttet å utvikle vårt tilbud innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forebyggende tjenester. Vi vil tilby et nytt forsikringskonsept som skal redusere sykefraværet og dermed uførhet i de bedriftene som etablerer en slik ordning. Forsikringen vil i tillegg til utredning, som vi kjenner fra KUR, omfatte behandling av sykdommer som er de hyppigste årsakene til sykefravær. Storebrand vil også hjelpe bedrifter til å redusere sykefravær og bedre arbeidsmiljøet ved å tilby ekspertise innenfor HMS. Dette er et område som Storebrand satser på og har lang erfaring med, og vi ønsker å dele vår kompetanse med våre kunder. HMSsatsingen vil bidra til å nå målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. ANSATTE Status 2004 Mål 2006 Andel som trives i Storebrand 93,4% 90% Gjennomsnittlig prosentandel sykefravær 4,1% Maks 4% Andel tilfredshet på den interne seniorundersøkelsen 89% 90% Andel som har et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid 94,7% 100% Storebrand vil tilstrebe at den ansatte har en sunn og god balanse mellom sitt privat og arbeidsliv. Møter skal i utgangspunktet ikke berammes utenom ordinær kontortid. Insentivordninger skal knyttes opp mot prestasjoner og ikke tilstedeværelse. Storebrand er positivt innstilt til fjernarbeid, forutsatt at dette er hensiktsmessig for den enkelte avdeling. (utdrag fra Storebrands personalpolitikk) Alle ansatte i Storebrand har tilbud om å benytte om lag 50 ansattegoder, deriblant: gode pensjonsbetingelser gode personalforsikringsordninger i arbeidstiden og fritiden full lønn under permisjon utover lovpålagte regler helseforsikring for alle ansatte fem ukers ferie og fleksitidsordning med 10 avspaseringsdager Storebrand skal ta hensyn til de ønsker og behov medarbeiderne har i sitt daglige arbeid. Tiltak skal iverksettes og gjennomføres gjennom god dialog mellom leder og medarbeider. Vi har som mål at 90 prosent av alle ansatte skal trives i Storebrand. 90% MAKS 4% SYKEFRAVÆR 6% 5,8 Målene i samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er: 1. Redusere sykefraværet 2. Tilsette/beholde flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag 3. Øke den reelle pensjonsalder Målsetting om 90% trivsel blant de ansatte i Storebrand Målsetting om maks 4% sykefravær i % 2% 0% 4, , * Etter inngåelsen av avtalen om inkluderende arbeidsliv i 2002 ble målerutinene endret. Den store økningen i sykefravær i 2003 henger sammen med dette.

18 16 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Inkluderende arbeidsliv Etter at Storebrand i 2002, som den første norske finansinstitusjonen, inngikk en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), har selskapet lagt mye ressurser i arbeidet med å redusere sykefraværet. Oppfølgings, rapporterings og målerutiner er forbedret og sykefraværet har sunket fra 5,8 prosent i 2003 til 4,1 prosent i Målet for 2006 er at gjennomsnittlig sykefravær ikke skal overstige 4 prosent. Det er en uttalt målsetting at eldre medarbeidere skal oppmuntres til å arbeide fram til ordinær pensjonsalder, og gjerne lenger. Mens vi tidligere hadde mål knyttet til andelen medarbeidere over 50 år, vil vi for den kommende perioden måle hvor tilfreds denne gruppen er. En slik målsetting sier mer om hva Storebrand gjør for sine seniormedarbeidere. Vårt mål er at 90 prosent av alle seniormedarbeidere skal være tilfredse med Storebrand som arbeidsgiver. Vi har utviklet ulike goder spesielt tilpasset denne gruppen, f.eks. ekstra fridager og mulighet til å arbeide 80 prosent stilling for 90 prosent lønn for ansatte over 60 år. I tillegg gjennomfører vi regelmessige seniorundersøkelser. Etikk Storebrand er avhengig av tillit i markedet. Enhver sak som viser svikt i lederes og medarbeideres etiske plattform eller vurderingsevne skader selskapet. Derfor er det viktig å bevisstgjøre og utvikle gode holdninger slik at korrupsjon og økonomisk kriminalitet ikke forekommer, og vise at selskapet har nulltoleranse i forhold til avvik. Storebrand jobber kontinuerlig med etikk. Vi har satt et ambisiøst mål om at 100 prosent av de ansatte skal ha et klart bilde av hva Storebrands etiske retningslinjer betyr i deres daglige arbeid. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å påse at egen og underordnedes atferd er i samsvar med det etiske regelverket. Oppstår det tvil om en handling er etisk forsvarlig, må vedkommende avstå fra handlingen eller ta spørsmålet opp med nærmeste overordnede. På Storebrands intranett er det opprettet en elektronisk postkasse hvor ansatte anonymt kan stille spørsmål om etiske dilemmaer til konserndirektør for Human Resources. Svarene legges fortløpende ut på intranett slik at alle ansatte kan lese dem. SAMFUNNET Status 2004 Mål 2006 Økonomisk støtte til organisasjoner og andre sosiale tiltak 3,5 mill. Ikke målsatt Andel tilfredshet med våre samarbeidspartnere blant våre ansatte 77% 80% Andel tilfredshet med Storebrand blant samarbeidspartnerne MOT og Norges Røde Kors 74% 80% Internasjonalt samarbeid: Medlem i WBCSD og UNEP Medlem Medlem Bruk av Max Havelaarkaffe på hovedkontoret Nytt mål Innføres 2005 Nasjonalt samarbeid Storebrand ønsker å samarbeide med organisasjoner som deler våre verdier og som arbeider innenfor områder som er relatert til vår virksomhet. Selskapet har i mange år samarbeidet med ideelle organisasjoner. Fra 2000 har slikt samarbeid vært det bærende prinsippet for vår sponsorstrategi. Fra 2003 valgte vi å konsentrere oss om to hovedsamarbeidspartnere; Norges Røde Kors og MOT. Disse organisasjonene har samme verdigrunnlag som Storebrand og gjør en viktig jobb innenfor felt som er av stor betydning for samfunnet. Storebrand er opptatt av folks GJENNOMSNITTLIG PENSJONSALDER 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 65,5 år Med uførhet 58,2 år Kilde: Trygdeetaten 2002 Uten uførhet Uførhet er årsaken til at gjennomsnittlig pensjonsalder er så lav som 58,2 år. Dersom man bare tar for seg alderspensjonering inklusive AFP (avtalefestet pensjon), er gjennomsnittsalderen 65,5 år. Tiltak for å redusere langtidssykefravær som ofte resulterer i uførepensjonering er derfor avgjørende for å øke gjennomsnittlig pensjonsalder.

19 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR trygghet og jobber for å sikre fremtiden til mennesker i alle aldersgrupper. Vi skal også i kommende periode gi økonomisk støtte til ideelle organisasjoner, og den årlige støtten tilpasses innholdet i samarbeidsavtalene. Gjensidig tilfredshet med samarbeidsforholdet er viktig både for Storebrand og organisasjonene vi støtter. Vi har derfor en målsetting om at 80 prosent av våre ansatte og samarbeidspartnernes ansatte skal være tilfredse med samarbeidet. Norges Røde Kors Norges Røde Kors mandat er å oppdage, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette gjøres gjennom forebyggende tiltak, bistand og påvirkning av opinionen og beslutningstakere. Organisasjonen har i dag medlemmer og frivillige over hele landet. For mer informasjon om Norges Røde Kors, se Sammen med Norges Røde Kors arrangerer vi blant annet førstehjelpskurs for ansatte. Vi tilrettelegger for at våre medarbeidere kan støtte ulike prosjekter økonomisk eller ved å bli frivillige, vi engasjerer oss i innsamlingsarbeid og verver blodgivere. Ett av prosjektene vi engasjerte oss i i 2004 var åpningen av et ressurssenter i Bergen Røde Kors Huset. Storebrand støtter også en klinikk i Hargeisha i Somalia som lager proteser til ofre for landminer. Dette henger sammen med Storebrands klare standpunkt mot å investere i selskaper som bidrar til produksjon av landminer. Norges Røde Kors første ressurssenter utenfor Oslo ble åpnet i Bergen høsten Røde Kors Huset skal være et kraftsenter for Røde Korsaktiviteter og for humanitært arbeid. Viktige tiltak ved senteret er organisering av flyktningeguider, Barn og unges Kontakttelefon, Hjelpekorpset, leksehjelp og andre sosiale kveldsaktiviteter på huset. Storebrand støtter senteret økonomisk og med frivillige. Seks av de ansatte på Storebrands kontor i Bergen har vervet seg som frivillige og er med på aktiviteter og temakvelder. I Oslo finnes det allerede 4 slike sentre på Grorud, Majorstua, i sentrum og på Mortensrud. Norges Kors planlegger å åpne flere slike ressurssentre rundt om i landet. MOT MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse som har som formål å skape varmere og tryggere oppvekstvilkår for barn og ungdom slik at mobbing, vold og rusmisbruk reduseres. Dette skal oppnås gjennom skolebesøk, foredrag og opplæring til ungdom og voksne, samt gjennom samarbeid med privat næringsliv og offentlige instanser. Om lag 25 ansatte og over 300 frivillige MOTinformatører besøker flere tusen skoleklasser årlig, og holder foredrag for foreldre, foreninger og bedrifter. For mer informasjon om MOT, se Sammen med MOT tilbyr vi blant annet kurs for ansatte innenfor teamutvikling, motivasjon og kommunikasjon. Vi arrangerer årlig MOT til å glededagen den 23. november, juleoverraskelser og andre kulturbyggende arrangementer. Storebrand har en samarbeidsavtale med Bjerke Videregående Skole i Oslo. Som samarbeidspartner med MOT lar vi to av våre ansatte bruke noe av sin arbeidstid som MOTinformatører på skolen. Sammen med de andre informatørene ved skolen besøker de sine faste klasser fem ganger i året og holder foredrag og snakker med elevene om MOT til å bry seg, MOT til å leve, og MOT til å si nei. På den måten bidrar vi til at MOT når sitt mål om å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Vi samarbeider med MOTskolen Bjerke videregående skole, der to av våre ansatte jobber som MOTinformatører.

20 18 STOREBRAND SAMFUNNSANSVAR Støtte til forskning og utdanning Storebrand ønsker å bidra til at økonomiutdanningen i Norge reflekterer kunnskaper om og holdninger til næringslivets samfunnsansvar. I tillegg ønsker vi å støtte forskning på temaer relatert til vår forretningsvirksomhet. Et konstruktivt samarbeid mellom aktører i næringen og vårt høyskolemiljø er en styrke. Derfor besluttet vi i 2002 å tildele Norges Handelshøyskole (NHH) et femårig professorat i finansiell økonomi innenfor forsikringsrelatert kapitalforvaltning. I tillegg til professoratet skal vi i 2005, som i 2003, være hovedsamarbeidspartner for Næringslivssymposiet på NHH. Vi samarbeider også med Handelshøyskolen BI, der vi bidrar til gjensidig kompetansebygging innenfor næringslivets samfunnsansvar. Du kankonkurransen Gjennom Du kankonkurransen vil Storebrand støtte opp om gode samfunnsnyttige prosjekter som viser pågangsmot og nytenkning. Formålet med konkurransen er å bidra til å sette i gang fremtidsrettede og samfunnsnyttige prosjekter i lokalmiljøene. Aktivitetene vi gir finansiell støtte til må være innenfor områdene miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. Dette er i tråd med vår mangeårige tradisjon for å gi støtte til ideelt arbeid. For mer informasjon om Du kankonkurransen, se Internasjonalt samarbeid Storebrand har i en årrekke engasjert seg i ulike internasjonale sammenslutninger for bærekraftig utvikling i næringslivet. Selskapet har sin primære virksomhet i Norge og har de senere årene tonet ned sin internasjonale satsing. Til tross for at vi er et lite selskap i internasjonal målestokk, vil selskapet både påvirke og bli påvirket av internasjonale forhold. For å være bedre rustet til å møte de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor har vi de senere årene trukket stor nytte av vårt engasjement både i United Nations Environmental Programme (UNEP) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Storebrand har vært medlem i WBCSD siden 1995, og Storebrands konsernsjef er rådsmedlem i organisasjonen. Vi deltar aktivt i to ulike initiativer; "Sustainability and the Financial sector" og "Tomorrow's leaders". Prosjektgruppen "Sustainability and the Financial sector" arbeider med bærekraftig utvikling i finansnæringen. I arbeidet involveres også selskaper utenfor finansnæringen slik at et bredere markedsperspektiv ivaretas. Tomorrow's leaders er en arbeidsgruppe som skal utforme en visjon for næringslivets rolle som samfunnsaktør i fremtiden. Gruppen består av toppledere fra 8 medlemsbedrifter, deriblant Storebrands konsernsjef. Et første utkast til visjon skal presenteres på WBCSDs rådsmøte i juni Arbeidet skal avsluttes i løpet av Storebrand bidro i 1995 til å opprette UNEPs forsikringsinitiativ og har siden den gang vært et aktivt medlem i organisasjonen. Forsikrings og finansinitiativet er slått sammen og Storebrand er medlem i det felles initiativet for begge bransjer, UNEP Finance Initiative. Vi deltar i UNEPs nordiske nettverk hvor medlemmene deler verdifull erfaring med andre selskaper i samme bransje.

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Elin Myrmel-Johansen Storebrand ASA Grønn Byggallianse 17. mars 2005 Finansinstitusjonen Storebrand 1 300 ansatte Norges ledende kapitalforvalter 180 milliarder kroner

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag Samfunnsansvar i Nordea Skape tillit hver dag Skape tillit hver dag Hva menes med samfunnsansvar? Samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) på engelsk, er en virksomhets forpliktelse

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer