Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan , rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002"

Transkript

1 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan , rapportering

2 Forretningsmessig samfunnsansvar Nøkkeltall Antall ansatte Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler til forvaltning 37,3 mrd Forvaltningskapital bank 28,5 mrd Andel kvinnelige ledere 36 % Andel seniorer 24 % Andel ansatte med utdannelse utover videregående 66 % Gjennomsnittsalder 41 år Gjennomsnittlig ansettelsestid 10 år Andel aksjer underlagt samfunnsansvarlige kriterier 40 %

3 side 1 Innhold: Styrelederen og konsernsjefen har ordet side 2 Forretningsmessig samfunnsansvar i Storebrand side 4 Status 2002 side 5 Økonomisk verdiskapning side 8 Sosialt ansvar side 14 Miljøhensyn side 22 Rapportering side 28 Ord og utrykk side 32 >> Storebrand er en ledende aktør i markedet for sparing og livsforsikring. Vi har en sterk posisjon innen livs-, pensjons- og helseforsikring, banktjenester og kapitalforvaltning. Storebrand har eierinteresser i skadeforsikring gjennom en andel i If Skadeforsikring. >> Storebrand vil skape verdier gjennom sterkt kundefokus, motiverte medarbeidere og lønnsom drift. Selskapets virksomhet kombinerer derfor miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Storebrand er en kompetansebedrift som arbeider målrettet for å utvikle og ta vare på sine medarbeidere. Gjennom fornøyde kunder og dyktige medarbeidere skal Storebrand gi sine eiere tilfredsstillende avkastning på investerte midler. >> For Storebrand er satsingen på forretningsmessig samfunnsansvar en langsiktig strategi som er forankret i selskapets visjon og verdier. Forretningsmessig samfunnsansvar innebærer at vi ønsker å legge både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for vår virksomhet.

4 side 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet Forretningsmessig samfunnsansvar Derfor satser Storebrand på forretningsmessig samfunnsansvar Ved at forretningsmessig samfunnsansvar er gjort til en integrert del av Storebrands virksomhet, kombineres miljømessige, sosiale og økonomiske mål og forpliktelser. Gjennom våre produkter og tjenester og selskapets posisjon i den norske finansnæringen er Storebrand en viktig samfunnsaktør. Med denne handlingsplanen tar vi samfunnsansvar på alvor. Vi er bransjeledende på området, og mener satsingen er riktig for våre kunder, eiere og medarbeidere. Vår vektlegging av forretningsmessig samfunnsansvar er en videreføring av en lang tradisjon i Storebrand. Medarbeiderutvikling, miljøansvar, samarbeid med ideelle organisasjoner, samfunnsansvarlige investeringer (Socially Responsible Investments, SRI) og utvikling av produkter som sikrer menneskers alderdom og helse er en rød tråd i utviklingen av virksomheten. Storebrand ønsker å skape aksjonærverdier gjennom gode relasjoner til ansatte, kunder, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet forøvrig. Satsingsområdene i planen er rettet mot våre viktigste interessenter, og hvordan vi kan skape verdier for dem - både økonomiske, sosiale og i forhold til miljøet. Vi tror denne helhetlige tankegangen bidrar til økt lønnsomhet og gir oss konkurransefortrinn. Vårt hovedmarked er Norge, men virksomheten er integrert i en global økonomi. De siste par årenes internasjonale tillitskriser har ført til forsterket oppmerksomhet på åpenhet og gjennomsiktighet. Hendelsene er en påminnelse om hvor viktig det er å ta et forretningsmessig samfunnsansvar og åpent rapportere om selskapets virksomhet. Satsingen fremover: "Å ta et samfunnsansvar handler om å ta hensyn til alle som berøres av Storebrand som bedrift. Ved å la ulike interessenter få innsyn i våre satsingsområder, resultater og rutiner ønsker vi å bidra til økt åpenhet om forretningsmessig samfunnsansvar i finansnæringen. Vi søker aktiv dialog for å få nye ideer og innspill til hva vi bør gjøre annerledes og hva som forventes av oss." Fra venstre: Styreleder Leiv L. Nergaard, konsernsjef Idar Kreutzer

5 side 3 Involvering av interessenter I en kompetansebedrift som Storebrand er de ansatte den fremste forutsetningen for å nå våre mål. I desember 2002 spurte vi våre medarbeidere om de syntes det var verdifullt at Storebrand ønsket å bli ledende innenfor forretningsmessig samfunnsansvar. Hele 96 prosent var helt eller delvis enige. De ansattes engasjement gjør oss trygge på at vi vil lykkes. Å ta et samfunnsansvar handler om å ta hensyn til alle som berøres av Storebrand som bedrift. Ved å la ulike interessenter få innsyn i våre satsingsområder, resultater og rutiner ønsker vi å bidra til økt åpenhet om forretningsmessig samfunnsansvar i finansnæringen. Vi søker aktiv dialog for å få nye ideer og innspill til hva vi bør gjøre annerledes og hva som forventes av oss. Høsten 2002 bestemte vi oss for å invitere forskjellige interessenter til en heldags konferanse hvor ulike problemstillinger innenfor helse, etikk, sosialt samfunnsansvar og miljø sto på agendaen. På konferansen med tittelen "Storebrands forretningsmessige samfunnsansvar er vi på rett vei?" fikk vi nyttige innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med handlingsplanen. Vi er svært takknemlige for de bidragene vi fikk. Interessentkonferansen vil nå bli en årlig begivenhet der vi fritt kan diskutere ulike dilemmaer og utfordringer knyttet til forretningsmessig samfunnsansvar. Pådriver Storebrand har lenge spilt en internasjonal rolle i å synliggjøre viktigheten av forretningsmessig samfunnsansvar. Vi er medlem av organisasjoner som United Nations Environment Program (UNEP) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). I Norge er vi hovedsamarbeidspartner med Den Norske Kreftforening, MOT og Norges Røde Kors. På tross av vanskelige økonomiske tider har vi oppnådd mange gode resultater på dette området. Likefullt vet vi at det ligger mange utfordringer foran oss. Vår nye plan for forretningsmessig samfunnsansvar er et nytt forpliktende steg i riktig retning. Leiv L. Nergaard Idar Kreutzer

6 side 4 Forretningsmessig samfunnsansvar Forretningsmessig samfunnsansvar i Storebrand Hva er forretningsmessig samfunnsansvar? Som en ledende aktør innen livsforsikring og langsiktig sparing er vår utfordring å integrere forretningsmessig samfunnsansvar i forsikringsvirksomheten, i forvaltningen av kapital og eiendom og i finansieringen av prosjekter og virksomheter. De miljømessige og sosiale virkningene av forretningsvirksomheten overskygger de direkte virkningene knyttet til selve kontordriften selv om vi også her arbeider for å redusere ressursforbruk, forurensning og avfall. Ett steg videre Det som begynte med en miljørapport i 1995, ble i 2000 utvidet til Handlingsplan for forretningsmessig samfunnsansvar Erfaringene og rapporteringen fra den handlingsplanen har dannet grunnlaget for utarbeidelsen av en ny plan for Den er et resultat av internt arbeid i hele Storebrands organisasjon. I tillegg har vi fått gode ideer og innspill av eksterne interessenter underveis, samt nyttig bistand fra ECON Senter for økonomisk analyse. Denne nye handlingsplanen er på flere punkter annerledes enn forgjengeren. Det viktigste er at vi nå inkluderer hele vår virksomhet i handlingsplanen, med konkrete mål for oppfølging. Vi rapporterer langs den tredelte bunnlinjen (triple bottom line) hvor både økonomi, miljø og sosialt ansvar står i fokus, og vi tar utgangspunkt i det internasjonalt anerkjente rapporteringsverktøyet Global Reporting Initiative (GRI). I tillegg har vi valgt å bygge opp planen ut fra forholdet til Storebrands viktigste interessentgrupper; medarbeidere, kunder, eiere, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet. Den forrige planen var treårig, mens den nye er toårig. Det sikrer bedret koordinering og oppdatering i forhold til konsernets løpende forretningsdrift. For Storebrand er handlingsplanen et redskap i arbeidet med å sette konkrete mål for hva det forretningsmessige samfunnsansvaret betyr for virksomheten. Gjennom planen vinner vi stadig ny erfaring med hvordan vi på ulike måter kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Dette er en prosess som tar tid og hvor vi prøver, feiler og lærer underveis. Med planen for 2003 og 2004 går vi ett steg videre i forhold til å integrere samfunnsansvar i hele virksomheten. Storebrands verdier: Med utgangspunkt i våre kjerneverdier; til å stole på, fremtidsrettet, muliggjørende og enkel å forholde seg til, skal Storebrand sette kundene i stand til å få mest mulig ut av sin økonomi, sine liv og sin helse.

7 Status side 5 Status 2002 Interessenter Dette måles vi på * Status 2002 Les mer Økonomisk verdiskapning Eiere >> Avkastning på investert kapital >> Avkastning for aksjeeiere >> Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good - 9,8 % - 50 % Kvalifisert Side 9 Kunder >> Tilgjengelighet i nettbanken >> Kundetilfredshet 99,4 % 59 (indeks fra 1-100) Side 9 Ansatte >> Prosentandel tilfredshet med utviklingsmulighetene i Storebrand >> Rating konserntraineeporgrammet >> Prosentandel kvinnelige ledere 79 % Nr % Side 11 Sosialt ansvar Ansatte og deres familier >> Prosentandel sykefravær >> Tilfredshet med Storebrand som arbeidsgiver >> Prosentandel som har et klart bilde av hva Storebrands etiske retningslinjer betyr i deres daglige arbeid 3,6 % 94 % 91 % Side 15 Kunder >> Finansiell avkastning på samfunnsansvarlige investeringer (SRI) >> Kundemidler til forvaltning (med og uten SRI) >> Miljøgevinster og samfunnsmessig nytte >> Kundetilfredshet med koordinert utredning og rådgivning (KUR) Se graf s % av aksjene med SRI Positiv 4,7 (skala fra 1-5) Side 16 Samfunnet >> Økonomisk støtte til organisasjoner og andre tiltak >> Ansattes tilfredshet med samarbeidspartnerne >> Internt ressursbruk mht nasjonalt og internasjonalt samarbeid NOK 3,8 mill. Nytt mål 1,5 årsverk Side 19 Miljøhensyn Orden i eget hus >> Energiforbruk pr kvadratmeter på hovedkontoret >> Levende Skog-sertifisering av skogeiendommen Værdalsbruket 266 kwh/m2 Sertifisert Side 23 Underleverandører >> Utarbeidede miljøkrav som skal stilles leverandører >> Leverandørenes holdninger til Storebrand og deres miljøkrav Nytt mål Nytt mål Side 24 Eiendom >> Kundetilfredshet knyttet til Storebrand Eiendoms grad av miljømessig forvaltning av eiendommer >> Mengde kildesortert avfall fra leietakere i alle eiendommer 4,6 (skala fra 1-7) Nytt mål Side 24 * Hovedindikatorer

8

9 en arbeidsgiver som tar ansvar Som nyutdannet sto en traineestilling innen finans øverst på ønskelisten og fortrinnsvis en som var relevant i forhold til min utdannelse i miljø- og ressursøkonomi. Storebrand har et solid forankret og anerkjent traineeprogram, og jeg synes selskapet skiller seg ut gjennom sitt fokus på samfunnsansvar, spesielt når det gjelder satsingen innen samfunnsansvarlige investeringer. Kathinka Nøding, konserntrainee

10 side 8 Økonomisk verdiskapning Forretningsmessig samfunnsansvar Betydelige økonomiske verdier >> De økonomiske verdiene Storebrand skaper har ikke bare betydning for våre eiere, men også for kunder, ansatte, underleverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet forøvrig. Vi har konsentrert oss om de tre viktigste interessentgruppene; eiere, kunder og ansatte. >> Med høyt kvalifiserte medarbeidere og ledende produkter skal Storebrand skape økonomisk trygghet for kundene og verdier for sine eiere.

11 Økonomisk verdiskapning side 9 Hva vi måles på status 2002 >> Avkastning på investert kapital: -9,8 prosent >> Avkastning for aksjeeiere: -50 prosent >> Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good: kvalifisert Avkastning på investert kapital Eiere Policy og prioriteringer Storebrand ønsker å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Verdiskapning oppnås ikke gjennom kortsiktige økonomiske resultater alene, men gjennom et langsiktig arbeid som tar hensyn til en bærekraftig utvikling. Målet er å kombinere kortsiktige økonomiske resultater med langsiktig lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Denne måten å arbeide med verdiskapning på, mener vi over tid vil bidra til redusert risiko knyttet til blant annet investeringer og kreditt, nye forretningsmuligheter, samt reduserte drifts- og finansieringskostnader. 6,8 % Som et stort børsnotert konsern og en viktig samfunnsaktør er Storebrand opptatt av å skape et godt samspill mellom egne aksjonærer, styringsorganer, ledelse og øvrige interessenter -9,5 % -9,8 % (kunder, långivere, samfunnet, mv.) som påvirkes av vår virksomhet. I årsrapporten for 2002 beskrives Storebrands policy innen corporate governance (se også Storebrand har som ambisjon å være et foregangsselskap i den nordiske finansbransjen. Det innebærer at vi ønsker å påvirke finansmarkedet til å verdsette og prissette også langsiktig verdiskapning og selskapers bidrag til bærekraftig utvikling. Ved å være åpen om konsernets mål, aktiviteter og drift, ønsker Storebrand å være en pådriver for tilgjengelig og tydelig kommunikasjon i finansbransjen. Mål videre >> Positiv utvikling i avkastningen på bokført egenkapital. >> Opprettholde en solid kapitalstruktur med kapitaldekning som minst tilfredsstiller lovkravet på 8 prosent. >> Innføre ikke-finansiell informasjon/verdidrivere i rapportering til finansmarkedet. >> Fremme forretningsmessig samfunnsansvar som ett av flere verdsettingsprinsipper i dialog med finansmarkedet (ratingbyråer, analytikere, meglere, finansieringskilder etc). Hva vi måles på status 2002 >> Tilgjengelighet: Nettbanken: 99,2 prosent oppetid (se graf). Kundesenteret: 82,2 prosent Sentralbordet: 77,8 prosent innen 10 sekunder, 10,4 prosent innen 20 sekunder og 11,9 prosent over 20 sekunder >> Kundetilfredshetsindeks (KTI): 59 for vanlige kunder og 65 for de som har gjennomført rådgivningssamtale (indeks fra 1-100) Kunder Policy og prioriteringer Bedriftskunder i Storebrand Livsforsikring: Over pensjonsavtaler involverer om lag enkeltpersoner Over gruppelivsavtaler - involverer om lag enkeltpersoner Privatkunder: Over individuelle livrente-, spare- og forsikringsavtaler (Storebrand Livsforsikring). I tillegg er pensjoner/livrenter under utbetaling. Over bankkunder (Storebrand Bank og Finansbanken) og nesten fondskunder (Storebrand Kapitalforvaltning). Kundemidler til forvaltning: 140 milliarder kroner Vi skal sette våre kunder i stand til å få mest mulig ut av sin økonomi, sine liv og sin helse. Denne ambisjonen peker på viktige elementer i livet, som trygghet, selvstendighet og ansvar for egen fremtid. Vårt mål er å bidra til å skape en bedre økonomisk hverdag for enkeltmennesker og bedriftskunder. Med utgangspunkt i vår fagkompetanse og erfaring utvikler vi løsninger i dialog med den enkelte kunde. Våre kjerneverdier "til å stole på", "muliggjørende", "enkel å forhold seg til" og "fremtidsrettet" er alle med på å beskrive hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Med utgangspunkt i kjerneverdiene har vi satt oss konkrete mål knyttet til service og tilgjengelighet, klagebehandling og kundetilfredshet.

12 side 10 Økonomisk verdiskapning Forretningsmessig samfunnsansvar Prosent oppetid i nettbanken 100 % Mål videre >> Økt tilgjengelighet Nettbanken: Vi har målt tilgjengeligheten til "Min Økonomi", vår nettbaserte tjeneste for privatkunder i Storebrand Bank, siden Tilgjengelighet måles i tiden mellom kl og Vårt mål er 99,5 prosent tilgjengelighet. 95 % Kundesenteret og sentralbordet: Vårt tilgjengelighetsmål på sentralbordet er: Å besvare 80 prosent av alle henvendelser innen 10 sekunder, og besvare de neste 90 % feb-01 mar-01 apr-01 mai-01 jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 des-01 jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 mai-02 jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 des prosentene innen 10 til 20 sekunder. Kundesenterets tilgjenglighetsmål er: Å besvare 80 prosent av alle telefoner innen 20 sekunder. Dette regnes som et normalt måltall i bransjen. >> Høyere kundetilfredshet (KTI) Vi har målt kundenes tilfredshet siden 2001, og ønsker hele tiden å øke denne. Målet for er en KTI-score på over 60 for vanlige kunder og over 65 for de kundene som har gjennomført en rådgivningssamtale. >> Færre klager og mer effektiv klagebehandling Storebrand Livsforsikring: For å gjennomføre en mer effektiv klagesaksbehandling og samtidig få bedre oversikt over klagene vi mottar, ble det besluttet å opprette et sentralt klagesaksregister for våre privatkunder innen livsforsikring og fondsforsikring. Registeret var ferdig i juni 2002, men er under stadig revisjon. På sikt er målet å redusere antall klager og forbedre klagesaksbehandlingen. Fra juni 2002 har vi mottatt 164 klager på helsebedømmelse og 144 andre klagesaker. Vi har hatt syv saker for domstolene i løpet av I tillegg til dette interne klagesaksregisteret har kundene våre anledning til å klage til forsikringsklagenemda. I 2002 ble det for bransjen behandlet 83 liv- og pensjonssaker i forsikringsklagenemda. Kundene fikk medhold i 44 saker, nemda var enig med selskapet i 36 saker, og tre saker ble avvist. Av sakene som ble behandlet omhandlet ni Storebrand. Klager fikk medhold i fire saker, nemda var enig med Storebrand i fire saker, og én sak ble avvist. Storebrand Bank: Banken er i en prosess med forbedring av rutinene rundt klagesaksbehandling, og opprettet i desember 2002 et eget klagesaksregister av den typen livselskapet bruker. Registeret skal føre til bedre kontroll og rutiner rundt klagesaksbehandling, og på sikt mulighet for å ta ut statistikker som gjør det enklere å sette i gang konkrete tiltak for å redusere antall klager. Når dette er gjennomført, vil vi sette oss mer konkrete mål for reduksjon av klager og tidsbruk for klagesaksbehandling for kundene i livselskapet og banken.

13 Økonomisk verdiskapning side 11 Hva vi måles på status 2002 >> Andel tilfredshet med utviklingsmuligheter i Storebrand blant alle ansatte: 79 prosent >> Andel tilfredshet blant deltakere på lederutviklingsprogrammer: 87 prosent >> Andel kvinnelige ledere: 36 prosent >> Andel seniorer: 20 prosent >> Rating konserntraineeprogrammet: nr. 2 >> Prosentfordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer: 50/50 >> Andel kjennskap/kunnskap/bevissthet rundt Storebrands samfunnsansvar: 66 prosent Ansatte Policy og prioriteringer "Vi skal sikre at konsernet tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte som møter markedets krav. For å oppnå dette vil konsernet kontinuerlig legge forholdene til rette for at de ansatte trives og er stolte av sin arbeidsplass." (Personalpolitikk pkt. 2 - overordnet mål) Storebrands personalpolitikk er tilpasset de krav som stilles i forhold til forretningsmessig samfunnsansvar. Alle medarbeidere skal likebehandles. Storebrand skal i den kommende toårsperioden jobbe kontinuerlig med utvikling og oppfølging av alle medarbeidere. Samtidig har konsernet definert resultatmål for satsingen med hensyn til lederutvikling og trivsel for å bidra til økt verdiskapning. Resultatmål for det sosiale arbeidsmiljøet er definert på side 15. Prosentandel kvinnelige ledere 29 % % % 02 Storebrand har pr ansatte, 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 41 år, 66 prosent har høyere utdanning og 36 prosent av alle ledere er kvinner. 24 prosent er over 50 år og 10 prosent har mer enn 25 års ansiennitet. Mål videre "Alle medarbeidere i Storebrand er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes." (Personalpolitikk pkt. 4 - mangfold) >> 80 prosent av alle medarbeidere skal være tilfreds med utviklingsmulighetene. >> 90 prosent av deltakerne skal være tilfreds med lederutviklingsprogrammene. >> 40 prosent kvinnelige ledere innen Andelen kvinnelige ledere (ledere med personal-/prosjektansvar) har økt de siste årene og gitt positiv effekt i forhold til mangfold blant de ansatte. >> Stabilt nivå på 20 prosent seniorer (ansatte over 50 år). Storebrand ønsker et aldersmangfold hvor eldre og yngre arbeidstakere jobber sammen om nye, kreative ideer og løsninger basert på lang erfaring og høy kompetanse. >> Konserntraineeprogrammet skal årlig være blant de tre beste i Norge. >> Fordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer skal være tilnærmet 50/50. Fordelingen av de ansatte er 50/50 kvinner/menn og det er derfor naturlig av deltakerne på utviklingsprogrammene gjenspeiler dette. >> 70 prosent kjennskap til, kunnskap og bevissthet om Storebrands samfunnsansvar. Storebrands samfunnsansvar skal være tema i alle leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer og samlinger for de ansatte. Storebrands utviklingsprogrammer: Experienced Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for erfarne ledere. Personlig utvikling står sentralt gjennom hele programmet, og ses i sammenheng med markedet Storebrand opererer i, med organisasjonen, strategier, visjon og kultur. Young Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for unge ledere med stort lederpotensial. Programmet tar for seg strategiske verktøy og strategiprosesser, samt organisasjonspsykologi, teamutvikling og ledelse. Mentorprogrammet ble startet i 1994 og ivaretas i dag av Administrativt Forskningsfond (AFF). Programmet har som mål å få større bredde inn i ledelsen i næringslivet, og arbeider for å utvide gruppen av kandidater som er kvalifisert for topp- og mellomlederstillinger, med særlig fokus på kvinner. Konserntraineeprogrammet ble i 2002 kåret til Norges beste traineeprogram innen finans og nummer to totalt. Programmet ble startet i januar 1996, og har pr omfattet 55 nyutdannede med ulik studiebakgrunn. Konserntraineene er en svært viktig ressurs for Storebrand, og programmet er godt innarbeidet og forankret i konsernet.

14 finansnæringen kan bli en viktig drivkraft Vi står overfor globale miljøutfordringer av en dimensjon vi som samfunn aldri tidligere har måttet forholde oss til. Forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner kan spille en nøkkelrolle i å skape en mer bærekraftig global utvikling. De er i posisjon til å stille krav, og kan unnlate å investere i og yte finansiering til selskaper og prosjekter som ikke fremmer bærekraft. Det er viktig at toneangivende selskaper som Storebrand griper denne unike muligheten til å påvirke og går i bresjen med et fremtidsrettet samfunns- og miljøansvar. Øystein Dahle, administrerende direktør, Turistforeningen styreleder, Worldwatch Institute, Norden

15

16 side 14 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar Helhetlig syn på sosialt ansvar >> Vår virksomhet og måten den blir drevet påvirker i betydelig grad hverdagen og livet til våre kunder, ansatte og deres familier. Et helhetlig sosialt ansvar er en erkjennelse av at våre forpliktelser ikke stanser ved, men supplerer, vårt økonomiske ansvar for de ulike interessentgruppene. >> Storebrands utvikling er betinget av tilfredse og kompetente medarbeidere. Vi ønsker å behandle og utvikle våre ansatte på en slik måte at de er stolte av Storebrand som arbeidsgiver. Vi ønsker å tilby våre kunder produkter og løsninger som treffer deres behov, og som skaper trygghet og forutsigbarhet for den enkelte. Vi utvikler og understøtter vårt helhetlige sosiale ansvar gjennom et tett samarbeid med frivillige og internasjonale organisasjoner.

17 Sosialt ansvar side 15 Hva vi måles på status 2002 >> Prosentandel sykefravær: 3.9 prosent >> Prosentandel som trives i Storebrand i årlig medarbeider-tilfredshetsundersøkelse: 94 prosent >> Prosentandel som har et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid: 91 prosent Prosentandel sykefravær 3,5 % 3,6 % 3,9 % Ansatte og deres familier Policy og prioriteringer "Storebrand vil tilstrebe at den ansatte har en sunn og god balanse mellom sitt privat- og arbeidsliv. Møter skal i utgangspunktet ikke berammes utenom ordinær kontortid. Insentivordninger skal knyttes opp mot prestasjoner og ikke tilstedeværelse." (Personalpolitikk pkt. 10 sosialt ansvar) Storebrand inngikk i februar 2002, som første finansinstitusjon, en avtale om Inkluderende arbeidsliv med mål om å redusere sykefraværet, få personer raskere tilbake i jobb og øke den reelle pensjonsalderen. Personalpolitikken er videreutviklet med sentrale elementer som mangfold og etikk. 94 prosent av alle ansatte trives i Storebrand (medarbeidertilfredshetsundersøkelse desember 2002). I tillegg har alle ansatte i Storebrand tilbud om å benytte ca. 50 ansattegoder, herunder: Gode pensjonsbetingelser (70 prosent av lønn, pensjonsalder 65 år og lineær opptjening). Gode personalforsikringsordninger i arbeidstiden og i fritiden. Full lønn under permisjoner utover lovpålagte regler. 50 prosent subsidiert helseforsikring. Fem ukers ferie og fleksitidsordning med 10 avspaseringsdager. Mål videre Gjennom dialog med medarbeiderne skal Storebrand bidra til å konkretisere områdene de ansatte ønsker eller har behov for forbedring på, slik at tiltak kan iverksettes. Parametrene skal gi en pekepinn på selskapets utvikling og vil hvert år indikere Storebrands HR-utvikling (human relations/personaladministrasjon). Trives godt i Storebrand 91 % % 02 >> Ingen av Storebrands avdelinger skal ha et sykefravær som overstiger fire prosent. >> Minimum 90 prosent trivsel på årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse. >> Utvikle Storebrand ønsker å vise sin satsning på HR og vil i løpet av 2003 utvikle Sidene skal inneholde personalpolitiske og etiske retningslinjer, rekrutteringsinformasjon samt hva selskapet står for i sentrale personalpolitiske spørsmål som seniorpolitikk, likestilling, inkluderende arbeidsliv og bemanningstilpasning. >> Minimum 90 prosent av alle ansatte skal ha et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid. Etikk skal være tema på minst ett avdelingsmøte pr år. De etiske reglene skal videreutvikles i form av presiseringer basert på praktiske eksempler fra selskapet og sammenliknbare selskaper. Det skal opprettes en felles e-postadresse hvor etiske problemstillinger anonymt kan sendes inn. Svarene vil legges ut på personals sider på intranettet. Storebrands kunstsamling: Storebrand har en kunstsamling med nær 3000 registrerte verk. Plasseringen av kunsten i fellesrom bidrar til å sette medarbeiderne i sentrum, og til å øke den interne trivselen. Ønsket er at de ansatte skal kunne identifisere seg med samlingen, få en eierskapsfølelse til den, og være stolte av å jobbe i et selskap som besitter en flott kunstsamling. Kunstsatsingen er på denne måten et ledd i arbeidet med å skape en positiv bedriftskultur med kreativitet, engasjement, nytenkning og mangfold. Det er også viktig for oss at flere enn ansatte og besøkende til Storebrand får glede av kunsten. Storebrand har i mange år lånt ut deler av samlingen til museer og andre. Målet fremover er å sikre at de ansattes bevissthet til kunstsamlingen er høy, samt fortsatt å dele kunstsamlingen med omverdenen.

18 side 16 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar Hva vi måles på status 2002 >> Finansiell avkastning på Storebrand Principle Global Fund sammenlignet med Morgan Stanleys verdensindeks (se graf under) >> Miljøgevinster og samfunnsmessig nytte på Storebrand Principle Global Fund (se graf under) >> Kundemidler til forvaltning, med og uten SRI-kriterier (se tall under) >> SRI-kriterier som anvendes ved forvaltning av Storebrand Livsforsikrings midler: Tobakk, miner og brudd på menneskerettighetene eller ILO-konvensjoner Kunder Forvaltning av kapital samfunnsansvarlige investeringer Policy og prioriteringer Vi tror at selskaper som utmerker seg ved at de er sosialt ansvarlige og tar hensyn til miljøet, også leverer gode økonomisk resultater. Vårt mål med satsingen på samfunnsansvarlige investeringer er tosidig; for det første å levere samme eller bedre avkastning til kundene, for det andre å ha en positiv påvirkning på samfunnet og miljøet. Gjennom våre investeringer ønsker vi også å bidra til å fremme en positiv utvikling i andre deler av næringslivet. Storebrand Kapitalforvaltning forvalter midler for en rekke kunder. En del av midlene forvaltes gjennom fond og diskresjonære mandater som er underlagt samfunnsansvarlige kriterier (Socially Responsible Investments, SRI). Storebrands SRI-produkter kan deles inn i to hovedkategorier: Resultat av SRI-utvelgelsen, avkastning 1. Positiv utvelgelse I Storebrand Principle-fondene investeres det kun i selskaper som er blant de ledende 30 prosent innen miljø- og samfunnsansvar innen sin industrisektor. Ved bruk av våre indikatorer for positiv utvelgelse blir alle analyserte selskaper tilordnet en indeks som forteller hvordan selskapet rangeres i forhold til andre selskaper i samme industrisektor. Dette gir også mulighet til å beregne miljøgevinster og samfunnsmessig nytte. Disse størrelsene angir bidraget til bærekraft som investeringen i de utvalgte selskapene representerer. Avkastningen for en gitt indikator forteller hvor mye bedre de investerte selskapene presterer på denne indikatoren sammenlignet med markedsgjennomsnittet representert ved hele aksjeindeksen Gjennom positiv utvelgelse forsøker Storebrand å påvirke i en positiv retning ved å trekke frem gode eksempler og oppmuntre til ytterligere forbedringer. For å synliggjøre selskapene 50 mai-96 aug-96 nov-96 feb-97 mai-97 aug-97 nov-97 feb-98 mai-98 aug-98 nov-98 feb-99 mai-99 aug-99 nov-99 feb-00 mai-00 aug-00 nov-00 feb-01 mai-01 aug-01 nov-01 feb-02 mai-02 aug-02 nov-02 feb-03 som representerer de gode eksemplene lanserte vi merket Storebrands Sommerfugl 4. februar Dette er et merke som vil bli tildelt selskapene som er kvalifisert for Storebrand Morgan Stanleys verdensindeks Storebrand Principle Global Fund Principle-fondene. 2. Negativ utvelgelse Ved negativ utvelgelse utelukker vi selskaper ut fra absolutte kriterier. Eksempler er selskaper innen tobakksindustrien og selskaper knyttet til produksjon av landminer og klasebomber. Et annet kriterium er knyttet til selskapers ansvar for medvirkning til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende International Labour Organization (ILO)-konvensjoner. Når selskaper ekskluderes, informerer vi dem alltid om årsaken til at vi trekker oss ut som investor. Samfunnsmessig nytte 2002 Storebrand Principle Global Fund Vår erfaring er at slik informasjon blir lyttet til av selskapene. 53 % 58 % Vi kan også påvirke ved å gå i konstruktiv dialog med selskaper vi har investert i og ved å utøve vårt eierskap på generalforsamlinger i saker som berører miljø- og samfunnsansvar. Omfanget av slike saker er foreløpig nokså begrenset. 35 % 34 % 32 % Informasjonsinnhenting Storebrand benytter seg av en rekke kilder for å innhente informasjon. I tillegg til spørreskjemaer og interne rapporter blir Internett stadig viktigere. Når graverende forhold avdekkes, tar Storebrand kontakt med selskapet og andre interessenter slik at vi kan danne oss et mest Policies and Strategies Practices Business Partners and Suppliers Scope Occupational Health and Safety mulig fullstendig bilde av situasjonen. Etter undersøkelser av forholdene vil selskaper kunne

19 Sosialt ansvar side 17 Miljøgevinster 2002 Storebrand Principle Global Fund bli ekskludert hvis informasjonen er troverdig og selskapet ikke viser tilstrekkelig vilje eller evne til å redegjøre for forholdene. 54 % 59 % 62 % 28 % 23 % 70 % 40 % 48 % Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltnings største kunde er Storebrand Livsforsikring. Storebrand Livsforsikring forvalter pensjonsmidler for over 7000 bedriftskunder, og innførte SRI-kriterier på sine aksjeinvesteringer i Storebrand Livsforsikring har siden 2001 ekskludert selskaper som produserer landminer, Global Warming saving Ozone Depletion saving Toxic Releases saving Material Intensity saving Energy Intensity saving Water Intensity saving Products Quality Characteristics and mental Environ- Impacts Management tobakk, eller har medvirket til brudd på menneskerettigheter eller ILO-konvensjoner. Tobakk er en lovlig vare som fører til helseskade og død for et betydelig antall mennesker. Som livsforsikringsselskap ønsker vi derfor ikke å investere i tobakksindustrien. Erfaringene vi har gjort tilsier at dette er den riktige veien å gå. Og viktigere; våre kunder ønsker at vi skal gjøre det. I tillegg til å videreføre de tre kriteriene som ble innført i 2001, er det derfor naturlig at vi i 2003 innfører enda strengere krav til miljø- og samfunnsansvar for investeringene til Storebrand Livsforsikring. Kundemidler til forvaltning (fordelt på aktivaklasser i mrd. kroner) SRI Totalt Aksjer 8,9 22,1 Renter/obligasjoner 0,6 117,7 Totalt 9,5 139,7 I den senere tid har de humanitære følgene av bruken av klasebomber blitt belyst. Ueksploderte deler fra klasebomber kan bli liggende på bakken i lang tid og ha den samme virkning som landminer. Produksjon av klasebomber er ikke omfattet av internasjonale konvensjoner på samme måte som landminer. Storebrand Livsforsikring har likevel bestemt å utvide kriteriet som ekskluderer selskaper som produserer landminer til også å omfatte klasebomber. Siden 2001 har det vært stilt krav om at europeiske selskaper innen kjemiindustrien må være ledende innen miljø- og samfunnsansvar for å være investerbare. Vi vil nå endre dette kriteriet til å bli globalt og til å omfatte flere industrisektorer. I 2003 innføres det kriterier som sikrer at det ikke skal investeres i selskaper som er blant de dårligste innen miljø- og samfunnsansvar i kjemiindustrien, olje- og gassindustrien og farmasiindustrien. Det skal dessuten utredes om investeringer i andre industrisektorer bør omfattes av slike restriksjoner. Mål videre >> Ekskludering av de 10 prosent dårligste selskapene (positiv utvelgelse) innen: Kjemi Farmasøytisk industri Olje og gass >> Ekskludering av selskaper som produserer eller selger klasebomber (negativ utvelgelse) >> Storebrand Livsforsikring vil i løpet av perioden utrede hvordan selskapet kan utøve mer aktivt eierskap i saker som berører miljø- og samfunnsansvar i de selskaper hvor det er gjort aksjeinvesteringer. Finansiering Policy og prioriteringer Gjennom Storebrand Bank er Storebrand opptatt av å samarbeide med og finansiere bedrifter som tar miljø og sosiale aspekter på alvor. Vi ønsker å vektlegge sammenhengen mellom bærekraftighet, sosialt ansvar og økonomisk posisjon i dialogen med våre kunder. I prosjektet "Kredittprosess" som ble startet høsten 2002, er ett av målene å evaluere dagens

20 side 18 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar kredittvurderingsprinsipper. I kredittprosessen gjennomgås faglige krav til kriterier for finansiering. I vurderingen inngår holdninger til etikk, moral og helhetlig forretningsmessig samfunnsansvar. Vi påser og legger vekt på at våre kunder ikke bryter med prinsipper og regler som er i strid med miljø, forurensingskrav og menneskerettigheter. Deler av kredittgivningen detaljkontrolleres med hensyn til selskapenes eiere og ledelse, og oppfølgingen av de krav vi har stilt til dem. I prosjektfinansiering skjerpes kontrollen med kunder og debitorer gjennom bruk av eksterne fagpersoner. Offentlig godkjente takstmenn og inspektører styrker grunnlaget for en objektiv prosjektbeskrivelse. For å sikre en helhetlig vurdering i kredittprosessen legges det vekt på at alle faktorer knyttet til et byggeprosjekt skal legges frem før saken kredittbesluttes. Alle saker kredittklareres i en kredittkomité og komitémedlemmene ser på kundenes økonomiske bæreevne, deres produkter, kravspesifikasjoner til egen drift og selskapets etikk. Mål videre >> Storebrand Bank vil i løpet av planperioden evaluere og vurdere behovet for å videreutvikle kriteriene og prosessene som ligger til grunn for å utøve forretningsmessig samfunnsansvar innenfor kredittområdet. Hva vi måles på status 2002 >> Kundetilfredshet mht koordinert utredning og rådgivning, KUR (se under) Kundetilfredshet KUR Spørreskjema med fem spørsmål der fornøydhet graderes fra 1-5 der 5 er meget fornøyd, mens 1 er svært lite fornøyd. Resultat for 2001: Gjennomsnittlig tilfredshet: 4,6 Resultat for 2002 (pr 3. kvartal): Gjennomsnittlig tilfredshet: 4,7 Forsikring Policy og prioriteringer Som forsikringsselskap deler vi risiko knyttet til kundens liv og helse med kundene. Dermed deler vi også motivet for å redusere denne risikoen. Uførerisikoen er et betydelig samfunnsproblem, og representerer en utfordring for både det offentlige trygdesystem og for forsikringsselskapene. Med redusert risiko vil kundene oppnå bedre helse, lengre liv og dermed økt livskvalitet. Mål videre Storebrand vil engasjere seg med tiltak som går ut over en ren forsikringsdekning. Vi vil gjennom planperioden videreutvikle produktene våre med insitamenter til å forebygge uførerisiko, spesielt for ansatte hos bedriftskunder. Det vil bli utarbeidet informasjon og materiell som vil være til nytte for bedrifter og enkeltpersoner når sykdom inntreffer med sikte på å rehabilitere og redusere nivået på sykefravær og uførhet. Vi vil også videreutvikle en strategi for redusert uførerisiko, forebyggende helsevern og økt livskvalitet mot bedriftsmarkedet. Det inkluderer følgende elementer: Forsikring med høy sosial verdi og tiltak for å redusere uførhet >> Koordinert utredning og rådgivning (KUR) ble etablert i 1997 i samarbeid med Omniasykehuset (tidl. Røde Kors klinikk). Det er et tilbud til våre bedriftskunder med ansatte som er langtidssykemeldte med belastningslidelser. Målsettingen er at den sykemeldte skal unngå lang ventetid på behandling, og målet er å igangsette riktige tiltak for å sikre rask tilbakeføring til arbeidslivet. Behandling eller rehabilitering inngår ikke i tilbudet. Dette tilbudet videreføres i den nye perioden. Vi ønsker å rekruttere nye bedrifter til KUR og øke antall KUR-utredninger. Vårt mål er at de som utredes skal være meget godt eller godt fornøyde med resultatet av utredningen.

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer