Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan , rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002"

Transkript

1 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan , rapportering

2 Forretningsmessig samfunnsansvar Nøkkeltall Antall ansatte Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler til forvaltning 37,3 mrd Forvaltningskapital bank 28,5 mrd Andel kvinnelige ledere 36 % Andel seniorer 24 % Andel ansatte med utdannelse utover videregående 66 % Gjennomsnittsalder 41 år Gjennomsnittlig ansettelsestid 10 år Andel aksjer underlagt samfunnsansvarlige kriterier 40 %

3 side 1 Innhold: Styrelederen og konsernsjefen har ordet side 2 Forretningsmessig samfunnsansvar i Storebrand side 4 Status 2002 side 5 Økonomisk verdiskapning side 8 Sosialt ansvar side 14 Miljøhensyn side 22 Rapportering side 28 Ord og utrykk side 32 >> Storebrand er en ledende aktør i markedet for sparing og livsforsikring. Vi har en sterk posisjon innen livs-, pensjons- og helseforsikring, banktjenester og kapitalforvaltning. Storebrand har eierinteresser i skadeforsikring gjennom en andel i If Skadeforsikring. >> Storebrand vil skape verdier gjennom sterkt kundefokus, motiverte medarbeidere og lønnsom drift. Selskapets virksomhet kombinerer derfor miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Storebrand er en kompetansebedrift som arbeider målrettet for å utvikle og ta vare på sine medarbeidere. Gjennom fornøyde kunder og dyktige medarbeidere skal Storebrand gi sine eiere tilfredsstillende avkastning på investerte midler. >> For Storebrand er satsingen på forretningsmessig samfunnsansvar en langsiktig strategi som er forankret i selskapets visjon og verdier. Forretningsmessig samfunnsansvar innebærer at vi ønsker å legge både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for vår virksomhet.

4 side 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet Forretningsmessig samfunnsansvar Derfor satser Storebrand på forretningsmessig samfunnsansvar Ved at forretningsmessig samfunnsansvar er gjort til en integrert del av Storebrands virksomhet, kombineres miljømessige, sosiale og økonomiske mål og forpliktelser. Gjennom våre produkter og tjenester og selskapets posisjon i den norske finansnæringen er Storebrand en viktig samfunnsaktør. Med denne handlingsplanen tar vi samfunnsansvar på alvor. Vi er bransjeledende på området, og mener satsingen er riktig for våre kunder, eiere og medarbeidere. Vår vektlegging av forretningsmessig samfunnsansvar er en videreføring av en lang tradisjon i Storebrand. Medarbeiderutvikling, miljøansvar, samarbeid med ideelle organisasjoner, samfunnsansvarlige investeringer (Socially Responsible Investments, SRI) og utvikling av produkter som sikrer menneskers alderdom og helse er en rød tråd i utviklingen av virksomheten. Storebrand ønsker å skape aksjonærverdier gjennom gode relasjoner til ansatte, kunder, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet forøvrig. Satsingsområdene i planen er rettet mot våre viktigste interessenter, og hvordan vi kan skape verdier for dem - både økonomiske, sosiale og i forhold til miljøet. Vi tror denne helhetlige tankegangen bidrar til økt lønnsomhet og gir oss konkurransefortrinn. Vårt hovedmarked er Norge, men virksomheten er integrert i en global økonomi. De siste par årenes internasjonale tillitskriser har ført til forsterket oppmerksomhet på åpenhet og gjennomsiktighet. Hendelsene er en påminnelse om hvor viktig det er å ta et forretningsmessig samfunnsansvar og åpent rapportere om selskapets virksomhet. Satsingen fremover: "Å ta et samfunnsansvar handler om å ta hensyn til alle som berøres av Storebrand som bedrift. Ved å la ulike interessenter få innsyn i våre satsingsområder, resultater og rutiner ønsker vi å bidra til økt åpenhet om forretningsmessig samfunnsansvar i finansnæringen. Vi søker aktiv dialog for å få nye ideer og innspill til hva vi bør gjøre annerledes og hva som forventes av oss." Fra venstre: Styreleder Leiv L. Nergaard, konsernsjef Idar Kreutzer

5 side 3 Involvering av interessenter I en kompetansebedrift som Storebrand er de ansatte den fremste forutsetningen for å nå våre mål. I desember 2002 spurte vi våre medarbeidere om de syntes det var verdifullt at Storebrand ønsket å bli ledende innenfor forretningsmessig samfunnsansvar. Hele 96 prosent var helt eller delvis enige. De ansattes engasjement gjør oss trygge på at vi vil lykkes. Å ta et samfunnsansvar handler om å ta hensyn til alle som berøres av Storebrand som bedrift. Ved å la ulike interessenter få innsyn i våre satsingsområder, resultater og rutiner ønsker vi å bidra til økt åpenhet om forretningsmessig samfunnsansvar i finansnæringen. Vi søker aktiv dialog for å få nye ideer og innspill til hva vi bør gjøre annerledes og hva som forventes av oss. Høsten 2002 bestemte vi oss for å invitere forskjellige interessenter til en heldags konferanse hvor ulike problemstillinger innenfor helse, etikk, sosialt samfunnsansvar og miljø sto på agendaen. På konferansen med tittelen "Storebrands forretningsmessige samfunnsansvar er vi på rett vei?" fikk vi nyttige innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med handlingsplanen. Vi er svært takknemlige for de bidragene vi fikk. Interessentkonferansen vil nå bli en årlig begivenhet der vi fritt kan diskutere ulike dilemmaer og utfordringer knyttet til forretningsmessig samfunnsansvar. Pådriver Storebrand har lenge spilt en internasjonal rolle i å synliggjøre viktigheten av forretningsmessig samfunnsansvar. Vi er medlem av organisasjoner som United Nations Environment Program (UNEP) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). I Norge er vi hovedsamarbeidspartner med Den Norske Kreftforening, MOT og Norges Røde Kors. På tross av vanskelige økonomiske tider har vi oppnådd mange gode resultater på dette området. Likefullt vet vi at det ligger mange utfordringer foran oss. Vår nye plan for forretningsmessig samfunnsansvar er et nytt forpliktende steg i riktig retning. Leiv L. Nergaard Idar Kreutzer

6 side 4 Forretningsmessig samfunnsansvar Forretningsmessig samfunnsansvar i Storebrand Hva er forretningsmessig samfunnsansvar? Som en ledende aktør innen livsforsikring og langsiktig sparing er vår utfordring å integrere forretningsmessig samfunnsansvar i forsikringsvirksomheten, i forvaltningen av kapital og eiendom og i finansieringen av prosjekter og virksomheter. De miljømessige og sosiale virkningene av forretningsvirksomheten overskygger de direkte virkningene knyttet til selve kontordriften selv om vi også her arbeider for å redusere ressursforbruk, forurensning og avfall. Ett steg videre Det som begynte med en miljørapport i 1995, ble i 2000 utvidet til Handlingsplan for forretningsmessig samfunnsansvar Erfaringene og rapporteringen fra den handlingsplanen har dannet grunnlaget for utarbeidelsen av en ny plan for Den er et resultat av internt arbeid i hele Storebrands organisasjon. I tillegg har vi fått gode ideer og innspill av eksterne interessenter underveis, samt nyttig bistand fra ECON Senter for økonomisk analyse. Denne nye handlingsplanen er på flere punkter annerledes enn forgjengeren. Det viktigste er at vi nå inkluderer hele vår virksomhet i handlingsplanen, med konkrete mål for oppfølging. Vi rapporterer langs den tredelte bunnlinjen (triple bottom line) hvor både økonomi, miljø og sosialt ansvar står i fokus, og vi tar utgangspunkt i det internasjonalt anerkjente rapporteringsverktøyet Global Reporting Initiative (GRI). I tillegg har vi valgt å bygge opp planen ut fra forholdet til Storebrands viktigste interessentgrupper; medarbeidere, kunder, eiere, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet. Den forrige planen var treårig, mens den nye er toårig. Det sikrer bedret koordinering og oppdatering i forhold til konsernets løpende forretningsdrift. For Storebrand er handlingsplanen et redskap i arbeidet med å sette konkrete mål for hva det forretningsmessige samfunnsansvaret betyr for virksomheten. Gjennom planen vinner vi stadig ny erfaring med hvordan vi på ulike måter kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Dette er en prosess som tar tid og hvor vi prøver, feiler og lærer underveis. Med planen for 2003 og 2004 går vi ett steg videre i forhold til å integrere samfunnsansvar i hele virksomheten. Storebrands verdier: Med utgangspunkt i våre kjerneverdier; til å stole på, fremtidsrettet, muliggjørende og enkel å forholde seg til, skal Storebrand sette kundene i stand til å få mest mulig ut av sin økonomi, sine liv og sin helse.

7 Status side 5 Status 2002 Interessenter Dette måles vi på * Status 2002 Les mer Økonomisk verdiskapning Eiere >> Avkastning på investert kapital >> Avkastning for aksjeeiere >> Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good - 9,8 % - 50 % Kvalifisert Side 9 Kunder >> Tilgjengelighet i nettbanken >> Kundetilfredshet 99,4 % 59 (indeks fra 1-100) Side 9 Ansatte >> Prosentandel tilfredshet med utviklingsmulighetene i Storebrand >> Rating konserntraineeporgrammet >> Prosentandel kvinnelige ledere 79 % Nr % Side 11 Sosialt ansvar Ansatte og deres familier >> Prosentandel sykefravær >> Tilfredshet med Storebrand som arbeidsgiver >> Prosentandel som har et klart bilde av hva Storebrands etiske retningslinjer betyr i deres daglige arbeid 3,6 % 94 % 91 % Side 15 Kunder >> Finansiell avkastning på samfunnsansvarlige investeringer (SRI) >> Kundemidler til forvaltning (med og uten SRI) >> Miljøgevinster og samfunnsmessig nytte >> Kundetilfredshet med koordinert utredning og rådgivning (KUR) Se graf s % av aksjene med SRI Positiv 4,7 (skala fra 1-5) Side 16 Samfunnet >> Økonomisk støtte til organisasjoner og andre tiltak >> Ansattes tilfredshet med samarbeidspartnerne >> Internt ressursbruk mht nasjonalt og internasjonalt samarbeid NOK 3,8 mill. Nytt mål 1,5 årsverk Side 19 Miljøhensyn Orden i eget hus >> Energiforbruk pr kvadratmeter på hovedkontoret >> Levende Skog-sertifisering av skogeiendommen Værdalsbruket 266 kwh/m2 Sertifisert Side 23 Underleverandører >> Utarbeidede miljøkrav som skal stilles leverandører >> Leverandørenes holdninger til Storebrand og deres miljøkrav Nytt mål Nytt mål Side 24 Eiendom >> Kundetilfredshet knyttet til Storebrand Eiendoms grad av miljømessig forvaltning av eiendommer >> Mengde kildesortert avfall fra leietakere i alle eiendommer 4,6 (skala fra 1-7) Nytt mål Side 24 * Hovedindikatorer

8

9 en arbeidsgiver som tar ansvar Som nyutdannet sto en traineestilling innen finans øverst på ønskelisten og fortrinnsvis en som var relevant i forhold til min utdannelse i miljø- og ressursøkonomi. Storebrand har et solid forankret og anerkjent traineeprogram, og jeg synes selskapet skiller seg ut gjennom sitt fokus på samfunnsansvar, spesielt når det gjelder satsingen innen samfunnsansvarlige investeringer. Kathinka Nøding, konserntrainee

10 side 8 Økonomisk verdiskapning Forretningsmessig samfunnsansvar Betydelige økonomiske verdier >> De økonomiske verdiene Storebrand skaper har ikke bare betydning for våre eiere, men også for kunder, ansatte, underleverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet forøvrig. Vi har konsentrert oss om de tre viktigste interessentgruppene; eiere, kunder og ansatte. >> Med høyt kvalifiserte medarbeidere og ledende produkter skal Storebrand skape økonomisk trygghet for kundene og verdier for sine eiere.

11 Økonomisk verdiskapning side 9 Hva vi måles på status 2002 >> Avkastning på investert kapital: -9,8 prosent >> Avkastning for aksjeeiere: -50 prosent >> Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good: kvalifisert Avkastning på investert kapital Eiere Policy og prioriteringer Storebrand ønsker å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Verdiskapning oppnås ikke gjennom kortsiktige økonomiske resultater alene, men gjennom et langsiktig arbeid som tar hensyn til en bærekraftig utvikling. Målet er å kombinere kortsiktige økonomiske resultater med langsiktig lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Denne måten å arbeide med verdiskapning på, mener vi over tid vil bidra til redusert risiko knyttet til blant annet investeringer og kreditt, nye forretningsmuligheter, samt reduserte drifts- og finansieringskostnader. 6,8 % Som et stort børsnotert konsern og en viktig samfunnsaktør er Storebrand opptatt av å skape et godt samspill mellom egne aksjonærer, styringsorganer, ledelse og øvrige interessenter -9,5 % -9,8 % (kunder, långivere, samfunnet, mv.) som påvirkes av vår virksomhet. I årsrapporten for 2002 beskrives Storebrands policy innen corporate governance (se også Storebrand har som ambisjon å være et foregangsselskap i den nordiske finansbransjen. Det innebærer at vi ønsker å påvirke finansmarkedet til å verdsette og prissette også langsiktig verdiskapning og selskapers bidrag til bærekraftig utvikling. Ved å være åpen om konsernets mål, aktiviteter og drift, ønsker Storebrand å være en pådriver for tilgjengelig og tydelig kommunikasjon i finansbransjen. Mål videre >> Positiv utvikling i avkastningen på bokført egenkapital. >> Opprettholde en solid kapitalstruktur med kapitaldekning som minst tilfredsstiller lovkravet på 8 prosent. >> Innføre ikke-finansiell informasjon/verdidrivere i rapportering til finansmarkedet. >> Fremme forretningsmessig samfunnsansvar som ett av flere verdsettingsprinsipper i dialog med finansmarkedet (ratingbyråer, analytikere, meglere, finansieringskilder etc). Hva vi måles på status 2002 >> Tilgjengelighet: Nettbanken: 99,2 prosent oppetid (se graf). Kundesenteret: 82,2 prosent Sentralbordet: 77,8 prosent innen 10 sekunder, 10,4 prosent innen 20 sekunder og 11,9 prosent over 20 sekunder >> Kundetilfredshetsindeks (KTI): 59 for vanlige kunder og 65 for de som har gjennomført rådgivningssamtale (indeks fra 1-100) Kunder Policy og prioriteringer Bedriftskunder i Storebrand Livsforsikring: Over pensjonsavtaler involverer om lag enkeltpersoner Over gruppelivsavtaler - involverer om lag enkeltpersoner Privatkunder: Over individuelle livrente-, spare- og forsikringsavtaler (Storebrand Livsforsikring). I tillegg er pensjoner/livrenter under utbetaling. Over bankkunder (Storebrand Bank og Finansbanken) og nesten fondskunder (Storebrand Kapitalforvaltning). Kundemidler til forvaltning: 140 milliarder kroner Vi skal sette våre kunder i stand til å få mest mulig ut av sin økonomi, sine liv og sin helse. Denne ambisjonen peker på viktige elementer i livet, som trygghet, selvstendighet og ansvar for egen fremtid. Vårt mål er å bidra til å skape en bedre økonomisk hverdag for enkeltmennesker og bedriftskunder. Med utgangspunkt i vår fagkompetanse og erfaring utvikler vi løsninger i dialog med den enkelte kunde. Våre kjerneverdier "til å stole på", "muliggjørende", "enkel å forhold seg til" og "fremtidsrettet" er alle med på å beskrive hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Med utgangspunkt i kjerneverdiene har vi satt oss konkrete mål knyttet til service og tilgjengelighet, klagebehandling og kundetilfredshet.

12 side 10 Økonomisk verdiskapning Forretningsmessig samfunnsansvar Prosent oppetid i nettbanken 100 % Mål videre >> Økt tilgjengelighet Nettbanken: Vi har målt tilgjengeligheten til "Min Økonomi", vår nettbaserte tjeneste for privatkunder i Storebrand Bank, siden Tilgjengelighet måles i tiden mellom kl og Vårt mål er 99,5 prosent tilgjengelighet. 95 % Kundesenteret og sentralbordet: Vårt tilgjengelighetsmål på sentralbordet er: Å besvare 80 prosent av alle henvendelser innen 10 sekunder, og besvare de neste 90 % feb-01 mar-01 apr-01 mai-01 jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 des-01 jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 mai-02 jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 des prosentene innen 10 til 20 sekunder. Kundesenterets tilgjenglighetsmål er: Å besvare 80 prosent av alle telefoner innen 20 sekunder. Dette regnes som et normalt måltall i bransjen. >> Høyere kundetilfredshet (KTI) Vi har målt kundenes tilfredshet siden 2001, og ønsker hele tiden å øke denne. Målet for er en KTI-score på over 60 for vanlige kunder og over 65 for de kundene som har gjennomført en rådgivningssamtale. >> Færre klager og mer effektiv klagebehandling Storebrand Livsforsikring: For å gjennomføre en mer effektiv klagesaksbehandling og samtidig få bedre oversikt over klagene vi mottar, ble det besluttet å opprette et sentralt klagesaksregister for våre privatkunder innen livsforsikring og fondsforsikring. Registeret var ferdig i juni 2002, men er under stadig revisjon. På sikt er målet å redusere antall klager og forbedre klagesaksbehandlingen. Fra juni 2002 har vi mottatt 164 klager på helsebedømmelse og 144 andre klagesaker. Vi har hatt syv saker for domstolene i løpet av I tillegg til dette interne klagesaksregisteret har kundene våre anledning til å klage til forsikringsklagenemda. I 2002 ble det for bransjen behandlet 83 liv- og pensjonssaker i forsikringsklagenemda. Kundene fikk medhold i 44 saker, nemda var enig med selskapet i 36 saker, og tre saker ble avvist. Av sakene som ble behandlet omhandlet ni Storebrand. Klager fikk medhold i fire saker, nemda var enig med Storebrand i fire saker, og én sak ble avvist. Storebrand Bank: Banken er i en prosess med forbedring av rutinene rundt klagesaksbehandling, og opprettet i desember 2002 et eget klagesaksregister av den typen livselskapet bruker. Registeret skal føre til bedre kontroll og rutiner rundt klagesaksbehandling, og på sikt mulighet for å ta ut statistikker som gjør det enklere å sette i gang konkrete tiltak for å redusere antall klager. Når dette er gjennomført, vil vi sette oss mer konkrete mål for reduksjon av klager og tidsbruk for klagesaksbehandling for kundene i livselskapet og banken.

13 Økonomisk verdiskapning side 11 Hva vi måles på status 2002 >> Andel tilfredshet med utviklingsmuligheter i Storebrand blant alle ansatte: 79 prosent >> Andel tilfredshet blant deltakere på lederutviklingsprogrammer: 87 prosent >> Andel kvinnelige ledere: 36 prosent >> Andel seniorer: 20 prosent >> Rating konserntraineeprogrammet: nr. 2 >> Prosentfordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer: 50/50 >> Andel kjennskap/kunnskap/bevissthet rundt Storebrands samfunnsansvar: 66 prosent Ansatte Policy og prioriteringer "Vi skal sikre at konsernet tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte som møter markedets krav. For å oppnå dette vil konsernet kontinuerlig legge forholdene til rette for at de ansatte trives og er stolte av sin arbeidsplass." (Personalpolitikk pkt. 2 - overordnet mål) Storebrands personalpolitikk er tilpasset de krav som stilles i forhold til forretningsmessig samfunnsansvar. Alle medarbeidere skal likebehandles. Storebrand skal i den kommende toårsperioden jobbe kontinuerlig med utvikling og oppfølging av alle medarbeidere. Samtidig har konsernet definert resultatmål for satsingen med hensyn til lederutvikling og trivsel for å bidra til økt verdiskapning. Resultatmål for det sosiale arbeidsmiljøet er definert på side 15. Prosentandel kvinnelige ledere 29 % % % 02 Storebrand har pr ansatte, 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 41 år, 66 prosent har høyere utdanning og 36 prosent av alle ledere er kvinner. 24 prosent er over 50 år og 10 prosent har mer enn 25 års ansiennitet. Mål videre "Alle medarbeidere i Storebrand er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes." (Personalpolitikk pkt. 4 - mangfold) >> 80 prosent av alle medarbeidere skal være tilfreds med utviklingsmulighetene. >> 90 prosent av deltakerne skal være tilfreds med lederutviklingsprogrammene. >> 40 prosent kvinnelige ledere innen Andelen kvinnelige ledere (ledere med personal-/prosjektansvar) har økt de siste årene og gitt positiv effekt i forhold til mangfold blant de ansatte. >> Stabilt nivå på 20 prosent seniorer (ansatte over 50 år). Storebrand ønsker et aldersmangfold hvor eldre og yngre arbeidstakere jobber sammen om nye, kreative ideer og løsninger basert på lang erfaring og høy kompetanse. >> Konserntraineeprogrammet skal årlig være blant de tre beste i Norge. >> Fordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer skal være tilnærmet 50/50. Fordelingen av de ansatte er 50/50 kvinner/menn og det er derfor naturlig av deltakerne på utviklingsprogrammene gjenspeiler dette. >> 70 prosent kjennskap til, kunnskap og bevissthet om Storebrands samfunnsansvar. Storebrands samfunnsansvar skal være tema i alle leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer og samlinger for de ansatte. Storebrands utviklingsprogrammer: Experienced Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for erfarne ledere. Personlig utvikling står sentralt gjennom hele programmet, og ses i sammenheng med markedet Storebrand opererer i, med organisasjonen, strategier, visjon og kultur. Young Professionals Program er et internt lederutviklingsprogram for unge ledere med stort lederpotensial. Programmet tar for seg strategiske verktøy og strategiprosesser, samt organisasjonspsykologi, teamutvikling og ledelse. Mentorprogrammet ble startet i 1994 og ivaretas i dag av Administrativt Forskningsfond (AFF). Programmet har som mål å få større bredde inn i ledelsen i næringslivet, og arbeider for å utvide gruppen av kandidater som er kvalifisert for topp- og mellomlederstillinger, med særlig fokus på kvinner. Konserntraineeprogrammet ble i 2002 kåret til Norges beste traineeprogram innen finans og nummer to totalt. Programmet ble startet i januar 1996, og har pr omfattet 55 nyutdannede med ulik studiebakgrunn. Konserntraineene er en svært viktig ressurs for Storebrand, og programmet er godt innarbeidet og forankret i konsernet.

14 finansnæringen kan bli en viktig drivkraft Vi står overfor globale miljøutfordringer av en dimensjon vi som samfunn aldri tidligere har måttet forholde oss til. Forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner kan spille en nøkkelrolle i å skape en mer bærekraftig global utvikling. De er i posisjon til å stille krav, og kan unnlate å investere i og yte finansiering til selskaper og prosjekter som ikke fremmer bærekraft. Det er viktig at toneangivende selskaper som Storebrand griper denne unike muligheten til å påvirke og går i bresjen med et fremtidsrettet samfunns- og miljøansvar. Øystein Dahle, administrerende direktør, Turistforeningen styreleder, Worldwatch Institute, Norden

15

16 side 14 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar Helhetlig syn på sosialt ansvar >> Vår virksomhet og måten den blir drevet påvirker i betydelig grad hverdagen og livet til våre kunder, ansatte og deres familier. Et helhetlig sosialt ansvar er en erkjennelse av at våre forpliktelser ikke stanser ved, men supplerer, vårt økonomiske ansvar for de ulike interessentgruppene. >> Storebrands utvikling er betinget av tilfredse og kompetente medarbeidere. Vi ønsker å behandle og utvikle våre ansatte på en slik måte at de er stolte av Storebrand som arbeidsgiver. Vi ønsker å tilby våre kunder produkter og løsninger som treffer deres behov, og som skaper trygghet og forutsigbarhet for den enkelte. Vi utvikler og understøtter vårt helhetlige sosiale ansvar gjennom et tett samarbeid med frivillige og internasjonale organisasjoner.

17 Sosialt ansvar side 15 Hva vi måles på status 2002 >> Prosentandel sykefravær: 3.9 prosent >> Prosentandel som trives i Storebrand i årlig medarbeider-tilfredshetsundersøkelse: 94 prosent >> Prosentandel som har et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid: 91 prosent Prosentandel sykefravær 3,5 % 3,6 % 3,9 % Ansatte og deres familier Policy og prioriteringer "Storebrand vil tilstrebe at den ansatte har en sunn og god balanse mellom sitt privat- og arbeidsliv. Møter skal i utgangspunktet ikke berammes utenom ordinær kontortid. Insentivordninger skal knyttes opp mot prestasjoner og ikke tilstedeværelse." (Personalpolitikk pkt. 10 sosialt ansvar) Storebrand inngikk i februar 2002, som første finansinstitusjon, en avtale om Inkluderende arbeidsliv med mål om å redusere sykefraværet, få personer raskere tilbake i jobb og øke den reelle pensjonsalderen. Personalpolitikken er videreutviklet med sentrale elementer som mangfold og etikk. 94 prosent av alle ansatte trives i Storebrand (medarbeidertilfredshetsundersøkelse desember 2002). I tillegg har alle ansatte i Storebrand tilbud om å benytte ca. 50 ansattegoder, herunder: Gode pensjonsbetingelser (70 prosent av lønn, pensjonsalder 65 år og lineær opptjening). Gode personalforsikringsordninger i arbeidstiden og i fritiden. Full lønn under permisjoner utover lovpålagte regler. 50 prosent subsidiert helseforsikring. Fem ukers ferie og fleksitidsordning med 10 avspaseringsdager. Mål videre Gjennom dialog med medarbeiderne skal Storebrand bidra til å konkretisere områdene de ansatte ønsker eller har behov for forbedring på, slik at tiltak kan iverksettes. Parametrene skal gi en pekepinn på selskapets utvikling og vil hvert år indikere Storebrands HR-utvikling (human relations/personaladministrasjon). Trives godt i Storebrand 91 % % 02 >> Ingen av Storebrands avdelinger skal ha et sykefravær som overstiger fire prosent. >> Minimum 90 prosent trivsel på årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse. >> Utvikle Storebrand ønsker å vise sin satsning på HR og vil i løpet av 2003 utvikle Sidene skal inneholde personalpolitiske og etiske retningslinjer, rekrutteringsinformasjon samt hva selskapet står for i sentrale personalpolitiske spørsmål som seniorpolitikk, likestilling, inkluderende arbeidsliv og bemanningstilpasning. >> Minimum 90 prosent av alle ansatte skal ha et klart bilde av hva de etiske retningslinjene betyr i deres daglige arbeid. Etikk skal være tema på minst ett avdelingsmøte pr år. De etiske reglene skal videreutvikles i form av presiseringer basert på praktiske eksempler fra selskapet og sammenliknbare selskaper. Det skal opprettes en felles e-postadresse hvor etiske problemstillinger anonymt kan sendes inn. Svarene vil legges ut på personals sider på intranettet. Storebrands kunstsamling: Storebrand har en kunstsamling med nær 3000 registrerte verk. Plasseringen av kunsten i fellesrom bidrar til å sette medarbeiderne i sentrum, og til å øke den interne trivselen. Ønsket er at de ansatte skal kunne identifisere seg med samlingen, få en eierskapsfølelse til den, og være stolte av å jobbe i et selskap som besitter en flott kunstsamling. Kunstsatsingen er på denne måten et ledd i arbeidet med å skape en positiv bedriftskultur med kreativitet, engasjement, nytenkning og mangfold. Det er også viktig for oss at flere enn ansatte og besøkende til Storebrand får glede av kunsten. Storebrand har i mange år lånt ut deler av samlingen til museer og andre. Målet fremover er å sikre at de ansattes bevissthet til kunstsamlingen er høy, samt fortsatt å dele kunstsamlingen med omverdenen.

18 side 16 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar Hva vi måles på status 2002 >> Finansiell avkastning på Storebrand Principle Global Fund sammenlignet med Morgan Stanleys verdensindeks (se graf under) >> Miljøgevinster og samfunnsmessig nytte på Storebrand Principle Global Fund (se graf under) >> Kundemidler til forvaltning, med og uten SRI-kriterier (se tall under) >> SRI-kriterier som anvendes ved forvaltning av Storebrand Livsforsikrings midler: Tobakk, miner og brudd på menneskerettighetene eller ILO-konvensjoner Kunder Forvaltning av kapital samfunnsansvarlige investeringer Policy og prioriteringer Vi tror at selskaper som utmerker seg ved at de er sosialt ansvarlige og tar hensyn til miljøet, også leverer gode økonomisk resultater. Vårt mål med satsingen på samfunnsansvarlige investeringer er tosidig; for det første å levere samme eller bedre avkastning til kundene, for det andre å ha en positiv påvirkning på samfunnet og miljøet. Gjennom våre investeringer ønsker vi også å bidra til å fremme en positiv utvikling i andre deler av næringslivet. Storebrand Kapitalforvaltning forvalter midler for en rekke kunder. En del av midlene forvaltes gjennom fond og diskresjonære mandater som er underlagt samfunnsansvarlige kriterier (Socially Responsible Investments, SRI). Storebrands SRI-produkter kan deles inn i to hovedkategorier: Resultat av SRI-utvelgelsen, avkastning 1. Positiv utvelgelse I Storebrand Principle-fondene investeres det kun i selskaper som er blant de ledende 30 prosent innen miljø- og samfunnsansvar innen sin industrisektor. Ved bruk av våre indikatorer for positiv utvelgelse blir alle analyserte selskaper tilordnet en indeks som forteller hvordan selskapet rangeres i forhold til andre selskaper i samme industrisektor. Dette gir også mulighet til å beregne miljøgevinster og samfunnsmessig nytte. Disse størrelsene angir bidraget til bærekraft som investeringen i de utvalgte selskapene representerer. Avkastningen for en gitt indikator forteller hvor mye bedre de investerte selskapene presterer på denne indikatoren sammenlignet med markedsgjennomsnittet representert ved hele aksjeindeksen Gjennom positiv utvelgelse forsøker Storebrand å påvirke i en positiv retning ved å trekke frem gode eksempler og oppmuntre til ytterligere forbedringer. For å synliggjøre selskapene 50 mai-96 aug-96 nov-96 feb-97 mai-97 aug-97 nov-97 feb-98 mai-98 aug-98 nov-98 feb-99 mai-99 aug-99 nov-99 feb-00 mai-00 aug-00 nov-00 feb-01 mai-01 aug-01 nov-01 feb-02 mai-02 aug-02 nov-02 feb-03 som representerer de gode eksemplene lanserte vi merket Storebrands Sommerfugl 4. februar Dette er et merke som vil bli tildelt selskapene som er kvalifisert for Storebrand Morgan Stanleys verdensindeks Storebrand Principle Global Fund Principle-fondene. 2. Negativ utvelgelse Ved negativ utvelgelse utelukker vi selskaper ut fra absolutte kriterier. Eksempler er selskaper innen tobakksindustrien og selskaper knyttet til produksjon av landminer og klasebomber. Et annet kriterium er knyttet til selskapers ansvar for medvirkning til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende International Labour Organization (ILO)-konvensjoner. Når selskaper ekskluderes, informerer vi dem alltid om årsaken til at vi trekker oss ut som investor. Samfunnsmessig nytte 2002 Storebrand Principle Global Fund Vår erfaring er at slik informasjon blir lyttet til av selskapene. 53 % 58 % Vi kan også påvirke ved å gå i konstruktiv dialog med selskaper vi har investert i og ved å utøve vårt eierskap på generalforsamlinger i saker som berører miljø- og samfunnsansvar. Omfanget av slike saker er foreløpig nokså begrenset. 35 % 34 % 32 % Informasjonsinnhenting Storebrand benytter seg av en rekke kilder for å innhente informasjon. I tillegg til spørreskjemaer og interne rapporter blir Internett stadig viktigere. Når graverende forhold avdekkes, tar Storebrand kontakt med selskapet og andre interessenter slik at vi kan danne oss et mest Policies and Strategies Practices Business Partners and Suppliers Scope Occupational Health and Safety mulig fullstendig bilde av situasjonen. Etter undersøkelser av forholdene vil selskaper kunne

19 Sosialt ansvar side 17 Miljøgevinster 2002 Storebrand Principle Global Fund bli ekskludert hvis informasjonen er troverdig og selskapet ikke viser tilstrekkelig vilje eller evne til å redegjøre for forholdene. 54 % 59 % 62 % 28 % 23 % 70 % 40 % 48 % Storebrand Livsforsikring Storebrand Kapitalforvaltnings største kunde er Storebrand Livsforsikring. Storebrand Livsforsikring forvalter pensjonsmidler for over 7000 bedriftskunder, og innførte SRI-kriterier på sine aksjeinvesteringer i Storebrand Livsforsikring har siden 2001 ekskludert selskaper som produserer landminer, Global Warming saving Ozone Depletion saving Toxic Releases saving Material Intensity saving Energy Intensity saving Water Intensity saving Products Quality Characteristics and mental Environ- Impacts Management tobakk, eller har medvirket til brudd på menneskerettigheter eller ILO-konvensjoner. Tobakk er en lovlig vare som fører til helseskade og død for et betydelig antall mennesker. Som livsforsikringsselskap ønsker vi derfor ikke å investere i tobakksindustrien. Erfaringene vi har gjort tilsier at dette er den riktige veien å gå. Og viktigere; våre kunder ønsker at vi skal gjøre det. I tillegg til å videreføre de tre kriteriene som ble innført i 2001, er det derfor naturlig at vi i 2003 innfører enda strengere krav til miljø- og samfunnsansvar for investeringene til Storebrand Livsforsikring. Kundemidler til forvaltning (fordelt på aktivaklasser i mrd. kroner) SRI Totalt Aksjer 8,9 22,1 Renter/obligasjoner 0,6 117,7 Totalt 9,5 139,7 I den senere tid har de humanitære følgene av bruken av klasebomber blitt belyst. Ueksploderte deler fra klasebomber kan bli liggende på bakken i lang tid og ha den samme virkning som landminer. Produksjon av klasebomber er ikke omfattet av internasjonale konvensjoner på samme måte som landminer. Storebrand Livsforsikring har likevel bestemt å utvide kriteriet som ekskluderer selskaper som produserer landminer til også å omfatte klasebomber. Siden 2001 har det vært stilt krav om at europeiske selskaper innen kjemiindustrien må være ledende innen miljø- og samfunnsansvar for å være investerbare. Vi vil nå endre dette kriteriet til å bli globalt og til å omfatte flere industrisektorer. I 2003 innføres det kriterier som sikrer at det ikke skal investeres i selskaper som er blant de dårligste innen miljø- og samfunnsansvar i kjemiindustrien, olje- og gassindustrien og farmasiindustrien. Det skal dessuten utredes om investeringer i andre industrisektorer bør omfattes av slike restriksjoner. Mål videre >> Ekskludering av de 10 prosent dårligste selskapene (positiv utvelgelse) innen: Kjemi Farmasøytisk industri Olje og gass >> Ekskludering av selskaper som produserer eller selger klasebomber (negativ utvelgelse) >> Storebrand Livsforsikring vil i løpet av perioden utrede hvordan selskapet kan utøve mer aktivt eierskap i saker som berører miljø- og samfunnsansvar i de selskaper hvor det er gjort aksjeinvesteringer. Finansiering Policy og prioriteringer Gjennom Storebrand Bank er Storebrand opptatt av å samarbeide med og finansiere bedrifter som tar miljø og sosiale aspekter på alvor. Vi ønsker å vektlegge sammenhengen mellom bærekraftighet, sosialt ansvar og økonomisk posisjon i dialogen med våre kunder. I prosjektet "Kredittprosess" som ble startet høsten 2002, er ett av målene å evaluere dagens

20 side 18 Sosialt ansvar Forretningsmessig samfunnsansvar kredittvurderingsprinsipper. I kredittprosessen gjennomgås faglige krav til kriterier for finansiering. I vurderingen inngår holdninger til etikk, moral og helhetlig forretningsmessig samfunnsansvar. Vi påser og legger vekt på at våre kunder ikke bryter med prinsipper og regler som er i strid med miljø, forurensingskrav og menneskerettigheter. Deler av kredittgivningen detaljkontrolleres med hensyn til selskapenes eiere og ledelse, og oppfølgingen av de krav vi har stilt til dem. I prosjektfinansiering skjerpes kontrollen med kunder og debitorer gjennom bruk av eksterne fagpersoner. Offentlig godkjente takstmenn og inspektører styrker grunnlaget for en objektiv prosjektbeskrivelse. For å sikre en helhetlig vurdering i kredittprosessen legges det vekt på at alle faktorer knyttet til et byggeprosjekt skal legges frem før saken kredittbesluttes. Alle saker kredittklareres i en kredittkomité og komitémedlemmene ser på kundenes økonomiske bæreevne, deres produkter, kravspesifikasjoner til egen drift og selskapets etikk. Mål videre >> Storebrand Bank vil i løpet av planperioden evaluere og vurdere behovet for å videreutvikle kriteriene og prosessene som ligger til grunn for å utøve forretningsmessig samfunnsansvar innenfor kredittområdet. Hva vi måles på status 2002 >> Kundetilfredshet mht koordinert utredning og rådgivning, KUR (se under) Kundetilfredshet KUR Spørreskjema med fem spørsmål der fornøydhet graderes fra 1-5 der 5 er meget fornøyd, mens 1 er svært lite fornøyd. Resultat for 2001: Gjennomsnittlig tilfredshet: 4,6 Resultat for 2002 (pr 3. kvartal): Gjennomsnittlig tilfredshet: 4,7 Forsikring Policy og prioriteringer Som forsikringsselskap deler vi risiko knyttet til kundens liv og helse med kundene. Dermed deler vi også motivet for å redusere denne risikoen. Uførerisikoen er et betydelig samfunnsproblem, og representerer en utfordring for både det offentlige trygdesystem og for forsikringsselskapene. Med redusert risiko vil kundene oppnå bedre helse, lengre liv og dermed økt livskvalitet. Mål videre Storebrand vil engasjere seg med tiltak som går ut over en ren forsikringsdekning. Vi vil gjennom planperioden videreutvikle produktene våre med insitamenter til å forebygge uførerisiko, spesielt for ansatte hos bedriftskunder. Det vil bli utarbeidet informasjon og materiell som vil være til nytte for bedrifter og enkeltpersoner når sykdom inntreffer med sikte på å rehabilitere og redusere nivået på sykefravær og uførhet. Vi vil også videreutvikle en strategi for redusert uførerisiko, forebyggende helsevern og økt livskvalitet mot bedriftsmarkedet. Det inkluderer følgende elementer: Forsikring med høy sosial verdi og tiltak for å redusere uførhet >> Koordinert utredning og rådgivning (KUR) ble etablert i 1997 i samarbeid med Omniasykehuset (tidl. Røde Kors klinikk). Det er et tilbud til våre bedriftskunder med ansatte som er langtidssykemeldte med belastningslidelser. Målsettingen er at den sykemeldte skal unngå lang ventetid på behandling, og målet er å igangsette riktige tiltak for å sikre rask tilbakeføring til arbeidslivet. Behandling eller rehabilitering inngår ikke i tilbudet. Dette tilbudet videreføres i den nye perioden. Vi ønsker å rekruttere nye bedrifter til KUR og øke antall KUR-utredninger. Vårt mål er at de som utredes skal være meget godt eller godt fornøyde med resultatet av utredningen.

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Elin Myrmel-Johansen Storebrand ASA Grønn Byggallianse 17. mars 2005 Finansinstitusjonen Storebrand 1 300 ansatte Norges ledende kapitalforvalter 180 milliarder kroner

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Storebrands rapportering på bærekraft 2014

Storebrands rapportering på bærekraft 2014 Storebrands rapportering på bærekraft 2014 Scorecard for bærekraft viser konsernets definerte mål innen bærekraft - de viktigste for Storebrand å rapportere til aksjemarkedet. De er sentrale i rapporteringen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Fra 1. juli innføres obligatorisk tjenestepensjon hvilke av de store tilbyderne er best på etikk? Tilbyderne av obligatorisk tjenestepensjon tilbyr ulike modeller

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef Orientering om virksomheten Idar Kreutzer Konsernsjef Storebrand Konsern Nordens ledende innenfor liv og pensjon Liv og Pensjon NORGE (Liv og Pensjon Norge) Premier: 21 NOK mrd Kundemidler: 191 mrd Markedsandel*:

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 08.12.2017 Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Godkjent av: Styret i KLP Dato: 08.12.2017 Gjeldende fra: 08.12.2017 Versjon: 5 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer