Handlingsplan Samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar"

Transkript

1 Handlingsplan Samfunnsansvar

2 Høydepunkter DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good hvert år siden lansering i henholdsvis 1999 og Selskapene som er kvalifisert, regnes for de beste i sin bransje ut fra økonomiske, sosiale og miljømessige kriterier. Våren 2005 lanserte Storebrand Eiendom sin første miljøhandlingsplan. En rekke tiltak blir igangsatt for å gi våre leietakere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning. Høsten 2005 investerte Storebrand for første gang i mikrofinansiering. Høsten 2006 var konsernsjef Idar Kreutzer på besøk hos glasskunstneren Nermina Alijagic i Sarajevo. Alijagic har fått lån via en mikrofinansinstitusjon som Storebrand har investert i. Konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer Årets seniorinitiativ Blant de beste på bærekraft I oktober 2005 vedtok Storebrand å innføre en konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer. Alle fond og pensjonsporteføljer Storebrand selv forvalter, underlegges nå strenge krav til samfunnsansvar. I november 2005 mottok Storebrand og Linjegods prisen for beste seniorinitiativ. Storebrand får prisen blant annet fordi selskapet har erkjent at seniorpolitikk er god butikk, og at seniorene besitter viktig kompetanse. Storebrand bruker seniorpolitikk aktivt for å skape tillit i markedet, uttalte juryen i sin begrunnelse. Både i 2006 og 2007 ble Storebrand inkludert på listen over de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Disse 100 har vist bedre evne enn andre selskaper i sin bransje til å identifisere og effektivt ta hensyn til miljø, samfunn og eierskapsfaktorer som påvirker muligheter og risiko i sin virksomhet. Ferie for alle Interessentkonferansen 2006 Mest tilfredse bedriftskunder Vi har samarbeidet med Røde Kors og MOT om ulike prosjekter i over ti år. I 2006 engasjerte vi oss i Røde Kors-prosjektet «Ferie for alle» et ferietilbud fra Røde Kors til barnefamilier i en vanskelig situasjon. I tillegg til økonomisk støtte gir vi våre ansatte to dager fri fra jobben hvert år for å være frivillige. I september 2006 arrangerte vi vår tredje interessentkonferanse, der blant annet pensjonsreformen og kundepleie ble diskutert. Daglig leder i MOT, Pål Strøm, og professor Jørgen Randers fra BI var blant deltakerne. Norsk Kundebarometer har i tre år gjennomført målinger av kundetilfredshet i bedriftsmarkedet for pensjonsordninger. Resultatene for 2006 viser at Storebrand Livsforsikring oppnår høyest score på kundetilfredshet blant både små og store bedrifter. Samfunnsansvar

3 Mål og rapportering Dette måles vi på Status 2004 Miljø Økonomsik hensyn verdiskapning Sosialt ansvar Miljø Økonomsik hensyn verdiskapning Sosialt ansvar Miljø Økonomsik hensyn verdiskapning Sosialt ansvar Eiere Avkastning på investert kapital (annualisert) 25,1 % 1 Utbyttegrad av konsernresultat etter skatt 78 % 2 Solid kapitalstruktur (Storebrand Bank) 15,3 % Solvensmargin i Storebrand Livsforsikring 174,3 % 12 Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Kvalifisert Kunder Andel feilfrie spørringer i nettjenesten 3 98 % Andel besvarte telefoner innen 20 sekunder (kundesenteret) 83 % Andel besvarte telefoner innen 20 sekunder (sentralbordet) 94 % Kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Nr. 1 i bransjen Kundetilfredshet i personmarkedet 62 Mer effektiv klagebehandling i hele konsernet Klagebehandlingstid - Storebrand Livsforsikrings posisjon innenfor samfunnsansvarlige investeringer Blant ledende globalt Meravkastning Storebrand Global SRI (sammenliknet med referanseindeks) 4 1,49 % Ikke investere i selskaper som er involvert i korrupsjon Kriterium innført Samfunnsansvarlige kriterier for investeringer i gjeld utstedt i fremvoksende økonomier (EMD) 5 - Miljø- og samfunnsansvarskrav i kredittprosessen i Storebrand Bank Krav etablert Forsikringskonsept for reduksjon av sykefravær og uførhet hos bedriftskundene - Investering i mikrofinans - Samfunnsansvarlige tiltak innenfor skadeforsikring - Ansatte Andel kvinner i ledende stillinger 38 % Fordeling kvinner/menn på utviklingsprogrammer 48/52 % Andel tilfredse med utviklingsmulighetene 80 % Andel tilfredse på den interne seniorundersøkelsen 89% Gjennomsnittlig sykefravær 7 4,1% Andel som synes Storebrand er et meget godt sted å arbeide 9 93 % Andel som anser seg bevisst hva de etiske retningslinjene betyr i det daglige arbeid 95 % Andel som har kunnskap/bevissthet rundt Storebrands samfunnsansvar 79 % Korrupsjonspolicy - Code of conduct - Leverandører Miljømessige og sosiale krav til leverandører Igangsatt Innkjøpspolicy - Samfunnet Økonomisk støtte til organisasjoner og andre sosiale tiltak 3,5 mill. kr. Andel tilfredshet med Storebrand blant våre samarbeidspartnere 77 % (2003) Andel tilfredshet med våre samarbeidspartnere blant våre ansatte % Internasjonalt samarbeid: Medlem i WBCSD, UNEP, Global Compact og TI Medlem Samfunnet Energiforbruk (hovedkontoret) 324 kwh/m 2 Energiforbruk (egenforvaltede eiendommer) 285 kwh/m 2 Kildesorteringsgrad (hovedkontoret) 53 % Kildesorteringsgrad (egenforvaltede eiendommer 11 ) 37 % Papirforbruk (hovedkontoret) 56 tonn Vannforbruk (hovedkontoret) m 3 Vannforbruk (egenforvaltede eiendommer) - Andel elektronisk utstyr resirkulert og gjenvunnet 100% Levende Skog-sertifisering av skogeiendommen Værdalsbruket Sertifisert Flyreiser - Indirekte CO 2 -utslipp (tonn) - 1 Inkl. gevinst ved salg av If. 2 Inkl. ekstraordinært utbytte som følge av salget av If. 3 Måler tilgjengelighet på Min økonomi/ansatteportalen i tiden mellom kl og Meravkasning sammenliknet med Morgan Stanley Capital International World Index, annualisert, siste 5 år. 5 Dette målet er det knyttet en del utfordringer til, se diskusjon på s Resultater klare i løpet av 1. halvår Inkl. både egenmeldt og legemeldt. 8 Beholder langsiktig mål på 4 %, men setter delmål på 4,8% på to års sikt.

4 Vi rapporterer langs den tredelte bunnlinjen hvor økonomi, miljø og sosialt ansvar blir beskrevet. I tillegg er planen bygget opp rundt forholdet til våre viktigste interessenter; eiere, kunder, ansatte, leverandører og det nasjonale og internasjonale samfunnet. Målene er behandlet og vedtatt i Storebrands konsernledelse og styre, og tiltakene er forankret og følges opp i selskapets ulike fagmiljøer. Felles rapporteringsstandard Det globale rapporteringsinitiativet Global Reporting Initiative (GRI) har som formål å fastsette en global standard for rapportering av bærekraft. Vi støtter utformingen av felles standarder som gir referanser for sammenlikninger og øker innsyn. Derfor har vi siden 2002 benyttet GRI-standarden som en veileder ved utarbeidelse av våre samfunnsansvarsrapporter. GRI-indeksen på side 36 gir deg en veiledning for å finne elementer fra GRI (G3) i denne rapporten. Mål 2006 Status 2006 Mål 2008 Les mer 15 % 19 % 15 % Side 14 > 30 % 29,3 % > 30 % > 10 % 11 % > 10 % > 150 % 174,6 % > 150 % Kvalifisert Kvalifisert Kvalifisert 98 % 97 % 98 % Side % 81 % 80 % 90 % 91 % 90 % Nr. 1 i bransjen Nr. 1 i bransjen Nr. 1 i bransjen Gjennomført Gjennomført Maks 3 uker Blant ledende globalt Blant ledende globalt Blant ledende globalt Bedre enn referanse-indeks 0,07 % Bedre enn referanse-indeks Kvartalsvis oppdatering Innført - Oppfølging av SRI-kriterier Innført - Videreutvikling Krav etablert og videreutviklet - Etablere Gjennomført mill. USD Øke, gitt fornuftige investeringsmuligheter - - Utarbeide 40 % 38 % 40 % Innenfor 40/60 % 52/48 % Innenfor 40/60 % Side % Vår % 90 % 80 % 90 % Maks 4 % 5,1 % Maks 4,8 % (4%) 8 90 % 90 % 85 % 100 % 88 % 100 % 80 % 75 % 80 % - - Utviklet og igangsatt implementering - - Utviklet og igangsatt implementering Utvikle og innføre felles kontraktsmal Utviklet innkjøpspolicy - Side Implementere Ikke målsatt 3,35 mill. kroner Stabilt Side % 85 % 80 % 80 % 87 % - Medlem Medlem Medlem Redusere 7 % Redusert 14 % Redusere 5 % Side 32 Redusere 5 % Redusert 9 % Redusere 5 % 60 % 52 % 60 % 50 % 40 % 50 % Kartlegge og målsette reduksjon 61 tonn Redusere 10 % Kartlegge utvikling m 3 Stabilt nivå - - Kartlegge utvikling 100 % 100 % 100 % Sertifisert Sertifisert Sertifisert - - Antall flyreiser/-km - - Kartlegge 9 Vi benytter oss av undersøkelsen A Great Place to Work, og erstatter dermed målet Andel som trives i Storebrand. Måltallet reduseres til 85 prosent siden meget godt sted å arbeide er et sterkere uttrykk enn å trives. 10 Dette målet utgår fordi det er et internt verktøy, og vurderes som mindre relevant for våre interessenter. Målingen videreføres. 11 Gjelder kun bygg med EOS (energioppfølgingssystem, 14 av 28 eiendommer). 12 Tallet er oppjustert pga fusjonen mellom Storebrand Fondsforsikring AS og Storebrand Livsforsikring AS i 2006.

5 Kontorer i Norge (inkl firmaagenter) Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer, Trondheim, Orkanger, Kristiansund, Ulsteinvik, Ålesund, Molde, Førde, Sogndal, Isdalsø, Bergen, Stord, Haugesund, Bryne, Sandnes, Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand, Mandal, Bø, Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Hokksund, Drammen, Hønefoss, Asker, Sandvika, Lysaker, Oslo, Lillehammer, Hamar, Elverum, Gjøvik, Jessheim, Skjetten, Ski, Sarpsborg, Fredrikstad og Stockholm i Sverige. Sverige Stockholm Storebrand-konsernet består av fire virksomhetsområder: livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank. Til sammen tilbyr vi et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Storebrand vil skape verdier gjennom sterk kundeorientering, motiverte medarbeidere og lønnsom drift. Selskapets virksomhet kombinerer derfor miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Storebrand har i all hovedsak sin virksomhet i Norge, men har også aktiviteter i Sverige. Storebrand ASA er et børsnotert aksjeselskap. Innhold Høydepunkter 2 Mål og rapportering 3 Storebrands samfunnsansvar 6 Storebrand konsern 8 Eierstyring og selskapsledelse 10 Retningslinjer og organisering 13 Økonomisk verdiskapning Eiere 14 Sosialt ansvar Kunder 16 Ansatte 24 Leverandører 28 Samfunnet 29 Miljøhensyn GRI Index 36 Ord og uttrykk 37 Samfunnsansvar

6 Storebrands samfunnsansvar fra utfordringer til muligheter Næringslivets hovedoppgave er å bidra til samfunnets verdiskapning gjennom god lønnsomhet. Det skjer ved å utvikle og tilby produkter og tjenester til et økende antall kunder til en pris de oppfatter som akseptabel. Vi tror næringslivets fremtidige vinnere vil være dem som utvikler produkter og tjenester på en måte som forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst. Som et børsnotert selskap er Storebrands viktigste oppgave å skape verdier for aksjonærene. Verdiene skapes gjennom motiverte ansatte og tilfredse kunder. Vi skal tjene penger, men kan ikke være likegyldige til hvordan det skjer. Storebrands visjon er å være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og forsikring. Vi har bevisst vektlagt begrepene «respektert» og «samarbeidspartner». Det innebærer at vårt arbeid med samfunnsansvar er forankret både i selskapets verdier og forretningsplaner. Storebrands arbeid med samfunnsansvar er viet betydelig oppmerksomhet. Blant annet kom konsernet i 2006 og 2007 på listen over verdens 100 mest bærekraftige selskaper. Anerkjennelsen inspirerer, men er også en klar forpliktelse til stadig utvikling av vårt samfunnsansvarlige engasjement. Integrert strategiprosess Markedsutviklingen for Storebrands produkter og tjenester er god, men preget av økende konkurranse. Dette gir seg utslag i hyppigere introduksjon av nye produkter, reduksjon av produkters levetid og prispress. I tillegg er det større endringer i rammebetingelsene for våre forretningsområder enn på lenge. I sum betyr det at organisasjonen er stilt overfor store krav til nytenking og omstillingsevne. Konsernet har de siste årene posisjonert seg for å møte disse utfordringene og utnytte de mulighetene endringer i markedet gir. Storebrands toårige samfunnsansvarsrapport er utviklet parallelt med konsernets behandling av det rullerende strategi- og plandokumentet. Økonomiske, sosiale og miljømessige mål I denne nye samfunnsansvarsrapporten er det satt konkrete mål som følges opp løpende og rapporteres årlig. Satsingsområdene i planen er rettet mot våre viktigste interessenter, og viser hvordan vi skal bidra til å nå konsernets overordnete mål gjennom et aktivt arbeid med samfunnsansvar. Nye elementer i denne rapporten er blant annet en utvidet introduksjonsdel med en mer omfattende beskrivelse av våre prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, en samlet oversikt over relevante policies, prinsipper og retningslinjer, og en oversikt over dialogen vi har med våre interessenter. I tillegg har vi med et oppslag over høydepunkter i forrige periode. I del to rapporterer vi som vanlig med utgangspunkt i den tredelte bunnlinje, på økonomiske, sosiale og miljømessige mål og tiltak. Disse er videre inndelt etter våre viktigste interessenter: våre eiere, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Tredje og siste del inneholder en GRI-indeks og en ord- og uttrykksliste. Erfaringer fra forrige periode Perioden har vært preget av stor aktivitet på samfunnsansvarsområdet. Vi nådde 28 av de 38 målene vi satte oss. Noen av målene vi ikke klarte å nå, er 40 prosent kvinnelige ledere, maks 4 prosent sykefravær og minst 60 prosent kildesortert avfall. Vi beholder likevel disse ambisiøse målene i neste periode, og har satt i gang tiltak som gjør at vi tror ambisjonene innfris på sikt. På andre områder har vi gjort mer enn det vi opprinnelig planla, og vi har engasjert oss på nye områder. Det viser at selv om vi velger å konsentrere oss om konkrete mål, er det viktig å kunne omprioritere underveis og gripe nye muligheter som dukker opp. For den neste toårsperioden har vi satt oss nye mål på de områdene vi over tid har rapportert på. I tillegg har vi satt oss mål på helt nye områder. Investeringer i mikrofinansiering er ett eksempel på at et etablert mål, samfunnsansvarlige investeringer, videreutvikles. Andre nye satsingsområder i kommende periode er utvikling og implementering av korrupsjonspolicy, innkjøpspolicy og en egen Code of conduct for selskapet. Vi vil videre utvide arbeidet med helse, Samfunnsansvar

7 Strategisk rammeverk I arbeidet med å forene våre interesser med samfunnets utfordringer og behov, følger vi en modell utviklet av initiativet Tomorrow s Leaders (TL) i WBCSD i Konsernsjef Idar Kreutzer var en av åtte ledere som utgjorde TL. miljø og sikkerhet (HMS) både internt og hos våre bedriftskunder. På miljøområdet ønsker vi å bidra til å skape oppmerksomhet rundt vår tids mest alvorlige miljøutfordring, CO 2-utslipp. Vi vil i løpet av planperioden kartlegge våre egne indirekte utslipp, og ta viktige skritt på veien mot å bli karbonnøytral på lengre sikt. Vi har også valgt å beskrive noen av Storebrands dilemmaer og utfordringer knyttet til samfunnsansvar i denne rapporten. Interessenter og internasjonale engasjementer Dialog med de gruppene av befolkningen som påvirkes av vår virksomhet, er avgjørende for å videreutvikle arbeidet med samfunnsansvar. De viktigste tilbakemeldingene får vi gjennom kommunikasjon med kunder, ansatte, investormarkedet og øvrige interessenter. I forbindelse med utarbeidelsen av samfunnsansvarsrapporten arrangerer vi en interessentkonferanse. Vi takker alle som deltok på samlingen høsten 2006 og ga nyttige bidrag til rapporten. Se ellers beskrivelsen av dialogen vi har med våre viktigste interessenter på s. 9. Storebrand har i en årrekke hatt et bredt internasjonalt engasjement innenfor samfunnsansvar. Vi støtter og er aktive medlemmer av organisasjoner som United Nations Environmental Program, Transparancy International, The Global Compact og World Business Council for Sustainable Development. Det internasjonale samarbeidet betyr at vi søker å løse våre lokale og nasjonale utfordringer i dialog med globale aktører. Våre nasjonale samarbeidspartnere, MOT og Røde Kors, er viktige støttespillere og diskusjonspartnere på den hjemlige arena. Vårt nasjonale og internasjonale engasjement står nærmere beskrevet på s Den nye rapporten er en naturlig videreutvikling av Storebrands forpliktende langsiktige arbeid med samfunnsansvar, og vi tror den øker konsernets evne til å nå overordnede forretningsmessige mål. Vi tar ansvar for egen virksomhet og ønsker å være en pådriver for at næringslivet aktivt tar del i en bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en viktig del av. Idar Kreutzer konsernsjef Leiv L. Nergaard styreleder 1. Vi vil utvikle en forståelse av hvordan globale temaer som fattigdom, miljø, demografiske forandringer og globalisering påvirker Storebrand og finanssektoren. 2. Vi vil benytte oss av denne forståelsen i vår søken etter nye forretningsmuligheter som bidrar til å adressere samfunnets utfordringer. 3. Vi vil integrere de nye forretningsmulighetene i strategiarbeidet for kjernevirksomheten. 4. Vi vil inkorporere langsiktige mål i vår definisjon av suksess, og på den måten søke etter bærekraftig lønnsomhet Samfunnsansvar

8 Visjon Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og forsikring Storebrand Konsern Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Storebrands historie strekker seg tilbake til Konsernet har tilbudt tjenestepensjon siden 1917, 50 år før folketrygden ble etablert. I 1996 ble Storebrand Bank etablert, og i 2006 ble skadeforsikring relansert som en del av vårt helhetlige tjenestetilbud til kunder i personmarkedet. Storebrand har hovedkontor i Oslo og har et landsdekkende kontornett i Norge. Selskapets primærmarked er det norske. Satsingen i det svenske markedet er de siste årene gradvis utvidet, og omfatter i dag tjenestepensjon, kapitalforvaltningstjenester og helseforsikring. Storebrand er et konsern i vekst. Ved utgangen av 2006 var det årsverk i konsernet, mot ved årets begynnelse. Etablering av skadevirksomhet og satsingen på obligatorisk tjenestepensjon, er viktige årsaker til denne økningen. Gjennomsnittsalderen på våre ansatte er 42 år og gjennomsnittlig ansiennitet 10 år. Det er tilnærmet lik fordelig mellom menn og kvinner i konsernet. Samfunnsansvar er en integrert del av konsernets virksomhet. Risiko og muligheter Samfunnsansvar er en integret del av Storebrands virksomhet. Hovedaktivitetene i handlingsplanen er rettet inn mot de mot de områder der vi har størst mulighet til å påvirke og effektene av vårt arbeid er størst. Våre samfunnsansvarlige investeringer og vår satsing på de ansattes kompetanse er sentrale eksempler, som er beskrevet fra s. 16 og 24. Håndtering av risiko og de muligheter og utfordringer endringer i samfunnet medfører for Storebrand, er integrert i konsernets strategi- og planarbeid. Klimautfordringene, økt sykefravær og en aldrende befolkning er eksempler på slike utviklingstrekk. De krever stor oppmerksomhet og bevisst oppfølging, og er beskrevet i denne rapporten, samt i konsernets årsrapport. Livsforsikring Bank Kapitalforvaltning Skadeforsikring 132 Antall ansatte 1 : Fordeling av ansatte mellom virksomhetsområdene Utbytte og fortjeneste pr. aksje Storebrand-aksjen (kr) Sluttkurs ved ,3 Market cap (mill. kr) Dividende for regnskapsåret 7 4 1,8 Resultat pr. ordinær aksje 8,49 5,41 6,03 Total avkastning (%) Livsforsikring Bank Kapitalforvaltning Skadeforsikring 1 Inkl. alle ansatte i Storebrand-gruppen Samfunnsansvar

9 Ansatte Kunder og leverandører Eiere Samfunnet Myndigheter I møte med våre interessenter Dialog med de gruppene av befolkningen som påvirkes av og påvirker vår virksomhet, er avgjørende for å videreutvikle Storebrand. Kommunikasjonen med interessentene varierer fra uformelle møter og telefonsamtaler til omfattende og regelmessige undersøkelser og kontraktsfestet samarbeid. Storebrands viktigste interessenter er våre eiere, kundene og leverandørene våre, de ansatte, myndigheter og samfunnet for øvrig. Interessentkonferanser I tillegg til den formelle og uformelle dialogen vi har med våre interessenter, arrangerer vi hvert annet år en egen interessentkonferanse. Formålet med den første konferansen i 2002 var å få konkrete tilbakemeldinger og innspill på hva våre viktigste interessenter forventer og ønsker av Storebrand i forhold til vårt samfunnsansvar. Senere har vi benyttet anledningen til å diskutere temaer og dilemmaer som vi mener er spesielt viktige for konsernet. Siden 2003 har Storebrand også arrangert et årlig seminar om samfunnsansvarlige investeringer. Målet er å øke bevisstheten rundt temaet og bidra til å allmenngjøre slike krav i kapitalforvaltning. Eiere Storebrand er det sjuende største selskapet notert på Oslo Børs målt i antall aksjonærer. Vi legger vekt på å ha utstrakt og effektiv kommunikasjon med finansmarkedet. Kontinuerlig dialog med eiere, investorer og analytikere både i Norge og utenlands har høy prioritet. Les mer om eiere på s Kunder og leverandører Både privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter er kunder i Storebrand. Vårt samfunnsansvar overfor kundene handler om å levere gode finansielle tjenester på en ansvarlig måte. Gjennom jevnlige kundetilfredshetsmålinger får vi verdifulle tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Viktige temaer er blant annet tilgjengelighet og rask og rettferdig klagebehandling. Storebrand har mange ulike typer leverandører. Vi legger vekt på å opptre ryddig overfor dem, både økonomisk og konkurransemessig. Les mer om kunder fra s. 16 og om hvilke samfunnsansvarlige krav vi stiller til våre leverandører på s. 28. Ansatte Kommunikasjonen med ansatte er tett og løpende, og basert på et klart ønske om bred medarbeiderinvolvering. Kommunikasjonen foregår blant annet gjennom medarbeidersamtaler, avdelingsmøter og allmøter, medarbeiderundersøkelser, intranettet og internmagasinet VI. I tillegg har vi temadebatter og temperaturmålinger på intranettet hvor ansatte kan stille spørsmål og få svar fra ledelsen. Flere av tiltakene og aktivitetene som beskrives fra s. 26 er iverksatt etter innspill og ønsker fra ansatte. Storebrand har flere utvalg som arbeider med forhold som omhandler de ansatte, blant annet Samarbeidsutvalget, Ansettelsesutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Likestillingsutvalget. I Samarbeidsutvalget (SU) sitter de tillitsvalgte og et tilsvarende antall representanter fra selskapet, deriblant adm. dir. Samfunnet Storebrand må også forholde seg til samfunnet i videre forstand. Gjennom vårt samarbeid med flere organisasjoner, både i Norge og utlandet, får vi verdifulle diskusjoner og innspill om samfunnets forventninger og våre muligheter til å møte disse. Samarbeidet står beskrevet fra s. 29. I tillegg har vi i løpet av året kontakt med en rekke andre frivillige organisasjoner og rådgivere. Et eksempel er Norsk Folkehjelp, som bistår i arbeidet med å identifisere selskaper som er involvert i produksjon av landminer og klasebomber. Myndigheter Storebrands forretningsmessige handlingsrom påvirkes i stor grad av de rammebetingelsene offentlige myndigheter setter for vår virksomhet. Dette gjelder regulering av bank- og forsikringsvirksomhet spesielt, men også endringer i pensjonsordninger og skatteregler. Blant viktige endringer i rammebetingelsene de senere årene kan nevnes ny forsikringslov, lov om innskuddspensjon, nytt pensjonssystem og innføring av obligatorisk tjenestepensjon, fjerningen av skattefordelene for IPA og livrente og Solvency II. Storebrand må være forberedt på å håndtere og tilpasse seg slike endringer i rammebetingelsene. Samtidig skal vi arbeide for å ivareta våre og kundenes interesser når rammebetingelsene utformes. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) koordinerer og står i dag for mye av kontakten med offentlige myndigheter. Ved noen anledninger er det også hensiktsmessig for Storebrand på eget initiativ å ha dialog med myndigheter og andre sentrale samfunnsaktører. Samfunnsansvar

10 Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) Som et stort børsnotert konsern og en viktig samfunnsaktør er Storebrand opptatt av å skape et godt samspill mellom sine interessenter. God eierstyring og selskapsledelse står sentralt i dette arbeidet, og beskriver det rettslige og operasjonelle rammeverket for hvordan Storebrand blir styrt og kontrollert for å skape verdier for interessentene. For å styrke Storebrands arbeid med eierstyring og selskapsledelse ytterligere ble en egen Corporate Governance-komité etablert i I desember 2004 ble en anbefaling til en nasjonal norsk standard for god eierstyring og selskapsledelse lagt frem av en bredt sammensatt gruppe av aktører i norsk næringsliv. Storebrand var aktivt involvert i utarbeidelsen av standarden. Anbefalingen er utformet med hensyn til internasjonale standarder, samtidig som den er forankret i nasjonale forhold som norsk lovgivning og praksis. Oslo Børs har i børsreglene tatt inn et krav om at børsnoterte selskaper årlig utarbeider en redegjørelse i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Nedenfor beskrives de mest sentrale forhold knyttet til Storebrands eierstyring og selskapsledelse. I relevante kapitteloverskrifter gis henvisning til tilsvarende bestemmelser i anbefalingen, med påfølgende avviksanalyse. Storebrands prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer i all hovedsak med Norsk anbefaling. Etablering av og kommunikasjon om konsernets mål, strategier og verdier (anbefalingens punkt 1 og 2). Etter vedtektene er Storebrand ASA morselskap i et finanskonsern og har som formål å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med gjeldende lovverk. Vedtektene finnes i sin helhet på konsernets nettside Storebrand etablerte egne prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i 1998, og ser på den norske anbefalingen som en naturlig forlengelse av disse. Avvik fra anbefalingens punkt 1 og 2: Ingen. Aksjonærforhold (anbefalingens punkt 3,4 og 5) Styret vurderer til enhver tid selskapets behov for soliditet i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. Styret har utarbeidet en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. Generalforsamlingen fastsetter det årlige utbyttet, basert på forslag fra styret. Storebrand ASA har kun én aksjeklasse, og norsk regelverk tillater ikke å la aksjonærer akkumulere stemmer fra en sak for å få flere til en annen (kumulativ stemmegivning). Alle aksjer har lik rett og er fritt omsettelige. Vedtektene har ingen begrensninger på omsetteligheten. Avvik fra anbefalingens punkt 3, 4 og 5: Ingen. Konserntruktur styrings- og kontrollorgan Kompensasjonsutvalg Styringsorgan Generalforsamling Representantskap Styret Administrerende direktør Generalforsamling (anbefalingens punkt 6) Kontrollorgan Revisjonsutvalg Ekstern revisor Kontrollkomité Intern revisor Det holdes ordinær generalforsamling i Storebrand ASA hvert år. Alle aksjonærer kan delta på generalforsamlingen, og det er anledning til å stemme med fullmakt 1. Aksjonærene kan bare utøve sine formelle rettigheter gjennom generalforsamlingen. Avvik fra anbefalingens punkt 6: Ingen. Valgkomité (anbefalingens punkt 7) Valgkomiteen i Storebrand ASA er vedtektsbestemt og består av fire medlemmer. Representantskapets ordfører er i henhold til vedtektsbestemmelser fastsatt av generalforsamlingen, fast medlem og leder av komiteen. De øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. De ansatte velger en observatør til komiteen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg av styrets leder. Komiteen er uavhengig av styret og administrasjonen og satt sammen slik at brede aksjeeierinteresser blir representert. Valgkomiteen gjennomgår den årlige styreevalueringen, og skal foreslå kandidater og honorar til representantskapet, styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår kandidater på bakgrunn av fastsatte kriterier og en egen instruks. Avvik fra anbefalingens punkt 7: Representantskapets ordfører er i henhold til vedtektene fast medlem og leder av valgkomiteen. Valgkomiteens leder er dermed ikke direkte valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger imidlertid to tredeler av representantskapet som velger representantskapets ordfører. Ordningen bør derfor tilfredstille det prinsipp at det bør ligge under generalforsamlingen å avgjøre valgkomiteens sammensetning. Representantskapet og styret (anbefalingens punkt 8) Representantskapet i Storebrand ASA er lovbestemt og har 18 medlemmer, hvorav 1 Storebrand har vurdert en fremtidig løsning med stemmegivning på Internett for å sikre høy deltakelse på generalforsamlingen, men en slik ordning er foreløpig ikke tillatt etter norsk lov. 10 Samfunnsansvar

11 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse inneholder følgende hovedpunkter 1) Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 6) Generalforsamling 11) Godtgjørelse til styret 2) Virksomhet 7) Valgkomité 12) Godtgjørelse til ledende ansatte 3) Selskapskapital og utbytte 8) Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 13) Informasjon og kommunikasjon 4) Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående 9) Styrets arbeid 14) Overtagelse 5) Fri omsettelighet 10) Risikostyring og internkorntroll 15) Revisor For fullstendig oversikt over anbefalingen med kommentarer, se Oslo Børs: 12 velges av generalforsamlingen og seks av de ansatte i konsernet. Medlemmene velges for to år om gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Etter lovgivningen skal medlemmene som velges av generalforsamlingen, til sammen avspeile selskapets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon. Representantskapet skal blant annet avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør, velge de seks aksjonærvalgte medlemmene til styret, herunder styrets formann, fastsette styrets godtgjøring, gi instruks om kontrollkomiteens virksomhet og behandle innberetninger fra kontrollkomiteen. Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret i en hvilken som helst sak. Styret i Storebrand ASA har ni medlemmer som velges for to år om gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Seks styremedlemmer velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Tre medlemmer velges av og blant de ansatte. Daglig leder inngår ikke i styret. Ingen av styremedlemmene som er valgt av representantskapet, har ansettelses- eller oppdragsforhold til konsernet, utover sine verv som tillitsvalgte 2. Styret i Storebrand ASA tilfredsstiller kravene til uavhengighet som følger av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Avvik fra anbefalingens punkt 8. Ingen. Styrets arbeid (anbefalingens punkt 9) Styret møtes minimum ni ganger i året. For å sikre gode og veloverveide beslutninger legges det vekt på at styremøtene skal være godt forberedt, og at alle skal kunne delta i beslutningsprosessene. Styret fastsetter årlige møte- og temaplaner for sitt arbeid. Etter fast praksis settes det av tid i annethvert styremøte til å diskutere saker uten at administrasjonen er til stede. Styret har anledning og rett til å engasjere eksterne rådgivere i den utstrekning det har slikt behov. Styret gjennomfører årlig en styreevaluering. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelige for valgkomiteen, som benytter evalueringen i sitt arbeid med kandidater til styret. Styreutvalg (anbefalingens punkt 9) Styret har etablert et kompensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg. Begge underutvalgene består av tre styremedlemmer, hvorav to er aksjonærvalgte og én ansattevalgt. Sammensetningen er med på å sikre en grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder finansiell rapportering og godtgjørelse til ledende ansatte. Kompensasjonsutvalget holder seg orientert om vederlagsordninger for ledende ansatte i konsernet og bistår styret i å utarbeide vederlagsordning for adm. dir. Revisjonsutvalget bistår styret ved å gjennomgå, vurdere og eventuelt foreslå tiltak i forhold til kontrollmiljø, finansiell og operasjonell rapportering, risikostyring/-kontroll og ekstern og intern revisjon. Ekstern og intern revisor deltar på møtene. Utvalgene bistår styret i forberedelsen av saker, men beslutningen fattes av det samlede styret. Begge utvalgene kan på eget initiativ gjennomføre møter og behandle saker uten deltakelse fra administrasjonen. Avvik fra anbefalingens punkt 9. Verken lov eller vedtekter krever at det skal velges en nestleder til styret i Storebrand ASA. Styret vil eventuelt selv kunne velge en nestleder. Det er vurdert gjennom 2006, men ikke funnet hensiktsmessig. Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen i Storebrand ASA er lovpålagt og har fem medlemmer som velges av generalforsamlingen. Komiteen er uavhengig av styret og administrasjonen. Komiteen skal påse at virksomheten i hele konsernet drives på en hensiktsmessig og betryggende måte. Komiteen skal påse at konsernet følger gjeldende lovbestemmelser, selskapenes vedtekter og vedtak i konsernets besluttende organer. Konsernstyring Interne styringsfora Storebrands forretningsmodell har sitt tyngdepunkt i livsforsikring. Dette innebærer blant annet at styrets leder i Storebrand ASA også leder styret i Storebrand Livsforsikring, samt at adm. dir. i Storebrand ASA er adm. dir. i Storebrand Livsforsikring. Styret har fastsatt en egen instruks for adm. dir. i Storebrand ASA om utøvelsen av den daglige ledelsen av Storebrand. Det er ingen interessekonflikter knyttet til rollen til adm. dir. Storebrands konsernledelse er satt til å virkeliggjøre den strategi som er vedtatt av styret i Storebrand ASA, har ansvaret for konsernets samlede lønnsomhet og skal sikre optimal ressursutnyttelse på tvers av konsernet. Storebrand arbeider systematisk med å bygge systemverdi av kompetansen i konsernet, og gjennomfører etterfølgerplanlegging for hele konsernledelsen. Forholdet mellom styrings- og kontrollorganer i Storebrand (anbefalingens punkt 10 og 15) Internkontrollen i Storebrand er forankret i en konsernstyringsmodell, der ledelsen av konsernet baseres på tverrgående policies og internregler innenfor områder som etikk, informasjon og informasjonssikkerhet, samt et felles verdibasert styringssystem av finansiell og operasjonell risiko. Konsernets internrevisjon foretar en uavhengig vurdering av robustheten i styringsmodellen. Internrevisor velges av og rapporter til styrene i de respektive selskapene i konsernet. I tillegg til selskapenes egne kontrollorganer og ekstern revisor er konsernet underlagt lovpålagt tilsyn fra Kredittilsynet. Ekstern revisor velges av generalforsamlingen og foretar finansiell revisjon. Ekstern revisor avgir revisjonsberetning i forbindelse med års 2 CV er og kompetanse for styremedlemmene fremgår i sin helhet på konsernets Internettsider. Samfunnsansvar

12 regnskapet, og foretar en begrenset revisjon av delårsregnskapene. Ekstern revisor deltar i styremøter der kvartalsregnskapene behandles, samt på relevante møter i revisjonsutvalget. Årsplaner for internrevisjonen fastsettes av styrene, basert på revisors egne vurderinger og en risikovurdering foretatt i selskapenes ledergrupper. Internrevisjonen avgir kvartalsvise rapporter til styrene. Rapporter fra spesialundersøkelser, knyttet til mulige brudd på etiske regler initiert av internrevisjonen eller ledelsen, skal umiddelbart rapporteres til revisjonsutvalgets formann, konsernsjef og adm. dir., med kopi til juridisk direktør og personaldirektør. Det er utarbeidet en internrevisjonsinstruks i henhold til gjeldende lover og forskrifter og internasjonal standard. Storebrands verdibaserte styringssystem (anbefalingens punkt 10) Styringssystemet er et sentralt element i internkontrollen og skal sikre at det er en sammenheng mellom mål og handlinger på alle nivåer i konsernet og det overordnede prinsippet om å skape verdier for Storebrands interessenter. Systemet er bygget opp med utgangspunkt i balansert målstyring der de fire dimensjonene, finans, kunder, interne prosesser og læring/vekst, reflekterer både kortsiktig og langsiktig verdiskapning i konsernet. Strategi- og planprosess Kunder Tilfredstiller vi kundenes krav til tilgjengelighet, service og kvalitet? Medarbeideroppfølging og belønning Finans Tilfredstiller vi våre eieres krav til avkastning? Læring/vekst Tilfredstiller vi kravene til kontinuerlig forbedring? Prosesser Tilfredstiller vi kravene til kvalitet og kostnadseffektivitet i våre interne prosesser? Risikovurdering Ledelsesrapportering Storebrand Kompass Strategi- og planprosessen gjennomføres årlig i hvert virksomhetsområde. Sluttproduktet er en rullerende treårig plan for konsernet med overordnede mål, strategi og budsjett. Risikovurdering og internkontrollrapportering er en integrert del av strategi- og planprosessen. Ledergruppene i de ulike virksomhetsområdene identifiserer risikoområder og forbedringstiltak med utgangspunkt i selskapets mål og strategi. Storebrand Kompass er selskapets oppfølgingsverktøy, der ledelsen og styret får rapport om finansielle og operasjonelle måltall som ble utarbeidet i strategi- og planprosessen. Medarbeideroppfølging og belønning for samtlige ansatte i Storebrand er integrert i det verdibaserte styringssystemet, og skal sikre gjennomføringen av den vedtatte strategien. Bonustildeling avhenger av selskapets verdiskapning og individuelle prestasjoner. Storebrand benytter ikke opsjoner eller gir lån til opsjoner i sitt belønningssystem. Styring gjennom tverrgående policies og interne regler Tverrgående policies er vedtatt for følgende områder i Storebrand konsern: økonomi, finans og risikostyring, investor relations, informasjon, merkevare, IT, personal og juridiske støttefunksjoner. Det er utarbeidet interne retningslinjer for egenhandel og innsidehandel i verdipapirer. Videre er det utarbeidet en sikkerhetsportal på konsernets intranett som bl.a. omhandler regelverk og praktisk informasjon om informasjonssikkerhet, beredskapsplaner, hvitvasking og økonomisk kriminalitet (se s ). Etikk og varsling Det er utarbeidet egne etiske regler for konsernet og dets ansatte. Etikk og etiske dilemmaer er faste tema på seminar for alle nyansatte og behandles årlig i alle avdelinger. Ansatte har anledning til å stille spørsmål anonymt på egen etikkside på intranett, og kan fremme saker direkte til leder av revisjonsutvalget i Storebrand ASA (se s. 27). Avvik fra anbefalingens punkt 10 og 15. Ingen. Godtgjørelse til styret og ledende ansatte (anbefalingens punkt 11 og 12) Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til resultat, opsjonsprogram eller lignende. Medlemmene av styret og styreutvalgene mottar ikke intensivbasert vederlag, men en årlig fast kompensasjon samt et tillegg pr. ekstra styremøte dersom det holdes flere enn 11 styremøter i året. Aksjonærvalgte styremedlemmer deltar ikke i selskapets pensjonsordninger. Ingen av styrets aksjonærvalgte medlemmer har oppgaver for selskapet ut over styrevervet. Styremedlemmene oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte har tidligere blitt fremlagt for general forsamlingen til orientering, og vil fra og med 2007 fremlegges generalforsamlingen for rådgivende votering. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse for konsernsjefen foretas av styret. Ledende ansatte oppfordres til å eie aksjer i konsernet. Avvik fra anbefalingens punkt 11 og 12. Ingen. Informasjon og kommunikasjon (anbefalingens punkt 13) Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon, samt selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Konsernets finanskalender blir offentliggjort både på Internett og i selskapets årsrapport. All rapportering er basert på åpenhet og under hensyn til krav om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet (se s ). Avvik fra anbefalingens punkt 13. Ingen. Selskapsovertagelse (anbefalingens punkt 14) Det finnes ingen begrensninger vedrørende kjøp av aksjer i Storebrands vedtekter. Styret har hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. Avvik fra anbefalingens punkt 14. Ingen. Ytterligere informasjon om Storebrands eierstyring og selskapsledelse finnes på > Om Storebrand > Selskapsledelse. 12 Samfunnsansvar

13 Retningslinjer og organisering Visjon og kjerneverdier Storebrands visjon er å være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og forsikring. Våre kjerneverdier til å stole på, muliggjørende, enkel å forholde seg til og fremtidsrettet er viktige elementer i selskapets verdigrunnlag. De er retningsgivende for medarbeiderne og er utviklet i samarbeid med de ansatte. Kjerneverdiene bidrar til at vi som konsern når vår overordnede visjon. Sammen med visjonen er de styrende for vårt arbeid med strategi, produktutvikling, kommunikasjon, merkevarebygging og personalhåndtering. Alle ansatte omsetter verdiene til konkrete aktiviteter og ansvar tilpasset sin egen arbeidshverdag. Personalpolitikk Konsernets overordnede personalmålsetting er å sikre at konsernet til enhver tid tiltrekker, beholder og utvikler kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige ansatte. Vår personalpolitikk og personalhåndbok støtter opp om dette målet, og dekker områder som etikk, kundepleie, mangfold, rekruttering, lønn og pensjon, kompetanseutvikling og ledelse (se s ). Etiske retningslinjer Alle ansatte må holde et høyt etisk nivå. Dette gjelder både for konsernets forretningsdrift og handlemåten til hver enkelt. Storebrands etiske retningslinjer omhandler taushetsplikt, habilitet, forhold til forretningsforbindelser, gaver og andre fordeler, interne og private forhold, handel med finansielle instrumenter og rapportering av overtredelser. Code of conduct Vårt mål for inneværende periode er å utvikle og implementere en egen Code of conduct som samler alle relevante retningslinjer og policies i selskapet. Det vil i dette arbeidet bli lagt stor vekt på å gjøre den tilgjengelig for Storebrands medarbeidere. Organisering Leder for Samfunnsansvar koordinerer og leder selskapets arbeid med samfunnsansvar. Lederen er en del av den sentrale staben i selskapet og rapporterer til konserndirektøren for Informasjon og samfunnskontakt, som er en del av konsernledelsen. Aktiviteter og status på alle målene rapporteres til både konsernledelsen og styret i Storebrand ASA halvårlig. Det operative ansvaret for de fleste områdene ligger i linjen i de ulike datterselskapene. Linjeansvarlige rapporterer status hvert halvår til leder for Samfunnsansvar. De om lag 20 linjeansvarlige har halvårlige statusmøter med leder for Samfunnsansvar. I tillegg er det løpende uformelle arbeidsmøter der deler av denne gruppen møtes. Arbeidet med samfunnsansvar følger FN Global Compacts 10 prinsipper Policy for samfunnsansvar Ved å ta økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn skaper vi økte verdier for de grupper som berøres av vår virksomhet. Storebrands arbeid med samfunnsansvar er langsiktig og forankret i selskapets visjon og verdier. Gjennom handlingsplanen settes konkrete mål som følges opp og rapporteres jevnlig. Storebrand ønsker å være ledende i sin bransje på dette området. Økonomiske verdier Selskapets overordnede mål med virksomheten er å skape langsiktige aksjonærverdier. Det er en klar sammenheng mellom økonomisk verdiskapning og de relasjoner vi har til kunder, medarbeidere og øvrige interessentgrupper i samfunnet. En transparent og tydelig definert eierstyring og selskapsledelse bidrar til samsvar mellom Storebrands mål og handlinger på alle nivåer i konsernet. Sosialt ansvar Storebrand skal skape et inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og etisk bevissthet blant våre ansatte. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og stiller derfor krav om samfunnsansvar til selskapene vi investerer i og til våre leverandører. Vårt samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter er også et bidrag til å fremme en bærekraftig utvikling. Human Rights Labour Standards Environment Anti-Corruption 1 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights, and: 2 make sure that they are not complicit in human rights abuses. 3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; 4 the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 5 the effective abolition of child labour; and 6 the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 7 Businesses should uphold a precautionary approach to environmental challenges; 8 undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 9 encourage the development of diffusion of environmentally friendly technologies. 10 Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery. Miljø Storebrand skal redusere forretningsdriftens miljøbelastning gjennom redusert energi- og papirforbruk, avfallssortering, resirkulering av elektronisk avfall, miljøbevisst reisevirksomhet og vannforbruk. I forvaltningen av våre eiendommer stiller vi konkrete krav knyttet til påvirkning av det indre og ytre miljø. Samfunnsansvar

14 Langsiktige økonomiske verdier Selskapets overordnede mål med virksomheten er å skape langsiktige aksjonærverdier. Målsettingen understøttes av Storebrands ambisjoner overfor øvrige interessentgrupper, der vi har tydelige sosiale og miljømessige målsettinger. Det er en klar sammenheng mellom økonomisk verdiskapning og de relasjoner vi har til kunder, medarbeidere og øvrige interessentgrupper i samfunnet. Eiere Storebrand ønsker å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Verdiskapning oppnås ikke gjennom kortsiktige økonomiske resultater alene, men gjennom et langsiktig arbeid som tar hensyn til en bærekraftig utvikling. Målet er å kombinere kortsiktige økonomiske resultater med langsiktig lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Denne måten å arbeide med verdiskapning på vil bidra til redusert risiko knyttet til blant annet investeringer og kreditt, nye forretningsmuligheter og reduserte drifts- og finansieringskostnader. Storebrand har som ambisjon å være et foregangsselskap i den nordiske finansbransjen. Det innebærer at vi ønsker å påvirke finansmarkedet til å verdsette og prissette også langsiktig verdiskapning og selskapers bidrag til bærekraftig utvikling. Med åpenhet om konsernets mål, aktiviteter og drift ønsker Storebrand å være Dette måles vi på Status 2006 Mål 2008 Avkastning på investert kapital 19% 15% Utbyttegrad av konsernresultat etter skatt 29,3%1 > 30% Kapitaldekning i Storebrand Bank 11,0% minst 10% Solvensmargin i Storebrand Livsforsikring 174,6% > 150% Kvalifisert til Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Kvalifisert Kvalifisert 1 I tillegg kjøpte Storebrand tilbake egne aksjer for 503 millioner kroner gjennom en pådriver for tilgjengelig og tydelig kommunikasjon i finansbransjen. Investorkontakt Storebrand legger stor vekt på å ha utstrakt og effektiv kommunikasjon med finansmarkedet. Konsernet har en egen enhet for investorkontakt (investor relations), som har det daglige ansvaret for å etablere og koordinere kontakten mellom Storebrand og eksterne forbindelser som aksjeanalytikere, Oslo Børs, aksjonærer og andre investorer. Enheten består av tre personer, hvorav to har ansvaret for større institusjonelle eiere og én følger opp mindre privatinvestorer. Ved utgangen av 2006 hadde Storebrand aksjonærer, som gjorde Storebrand til det 7. største selskapet notert på Oslo Børs målt i antall aksjonærer. Selskapet har aksjonærer fra nesten alle landets kommuner og fra 41 land. Storebrands eiere Den utenlandske eierandelen har økt jevnt siden 2003, og 31. desember 2006 var 70,6 prosent av Storebrand eid av utenlandske investorer (se figur). Den store utenlandske eierandelen medfører at Storebrand, i tillegg til investorpresentasjoner i Norge, besøker utenlandske finanssentra for å presentere selskapet. I 2006 inkluderte dette besøk til London, New York, Boston, Edinburgh, Frankfurt, Paris, Milano, Zürich, Stockholm og København. Institusjonelle investorer 14 Samfunnsansvar / Økonomisk verdiskapning

15 Miljøhensyn Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar gjennomfører også selskapsbesøk i Oslo, og Storebrand forsøker så godt det lar seg gjøre å tilrettelegge for å møte investorer når de kommer til Norge. Til sammen gjennomførte Storebrand om lag 200 investormøter i All finansiell informasjon Storebrand publiserer om virksomheten er tilgjengelig på selskapets Internettside I tillegg kan eiere og andre investorer finne annen relevant informasjon om selskapet, som for eksempel informasjon om eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Våre målsettinger Vår langsiktige målsetting er å oppnå 15 prosent avkastning på bokført egenkapital i Storebrand Konsern. Vi har også en målsetting om en utbytteandel til eiere på minst 30 prosent av konsernresultat etter skatt. Videre skal vi opprettholde en solid kapitalstruktur i Storebrand Bank med kapitaldekning over lovkravet på 8 prosent. Konkret er målet satt til 10 prosent. Storebrand Livsforsikring skal opprettholde en god soliditet med en solvensmargin på 150 prosent. Lovkravet er 100 prosent. Storebrand har vært kvalifisert for Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index siden disse indeksene ble etablert i henholdsvis 1999 og Vi vil videreføre vår dialog med eksterne analytikere innenfor samfunnsansvarlige investeringer, og arbeider for fortsatt å være kvalifisert både for Dow Jones Sustainability Index og FTSE4Good Index. Landvis fordeling av aksjene pr Luxembourg 10,1 % Tyskland 5,5 % De øvrige 36 land 16,8 % De 20 største aksjonærer pr Aksjonærer Kontotype 1 Behold. aksjer % Land Gjensidige Forsikring ORD ,99 NOR Folketrygdfondet ORD ,05 NOR State Street Bank & Trust Co NOM ,87 USA Dresdner Bank AG ORD ,58 DEU Arion Custody NOM ,21 ISL JPMorgan Chase Bank NOM ,12 GBR Fidelity Funds-Europe ORD ,10 LUX Bank of New York, Brussel ORD ,75 GBR USB AG, London Branch NOM ,10 GBR Kaupting Bank NOM ,97 LUX JPMorgan Chase Bank ORD ,96 USA Storebrand ASA ORD ,80 NOR Bank of New York, Brussels ORD ,70 USA Credit Agricole Investment NOM ,67 FRA Mellon Bank AS Agent NOM ,49 USA Bank of New York, Brussels NOM ,02 USA Citibank, N.A. NOM ,02 GBR Standard Life Invest ORD ,96 GBR State Street Bank & Trust Co NOM ,95 USA The Nothern Trust C. NOM ,87 GBR 1 NOM er klientkonto. Storbritannia 21,4 % USA 16,9 % Norge 29,3 % Utvikling i konsernresultat NOK mrd Salg av If Konsernresultat Tallene for er etter IFRS. 2 Inkl )Tallene mill. kroner for 2004 i konserngevinst etter ved salg IFRS. av aksjene 2) i Inkl. If Skadeförsäkring mill. kroner i konserngevinst ved salg av Samfunnsansvar / Økonomisk verdiskapning 15

16 Sosialt ansvar Storebrand skal skape et inkluderende arbeidsmiljø preget av trivsel og etisk bevissthet blant sine ansatte. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og stiller derfor krav om samfunnsansvar til selskapene vi investerer i og til våre leverandører. Vårt samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter er også et bidrag til å fremme en bærekraftig utvikling. Kunder Samfunnsansvarlige investeringer Samfunnsansvarlige investeringer handler om å ta ansvar for hvor vi plasserer pengene våre. Pr. 1. januar 2007 har Storebrand 217 milliarder kroner til forvaltning. Det er som investor og eier av disse midlene vi har størst påvirkningskraft innenfor samfunnsansvar. Storebrand skal skape verdier, men ikke for enhver pris. I verdensklasse Storebrands arbeid med samfunnsansvarlige investeringer går helt tilbake til 1995, og vi er blant de livsforsikringsselskapene i verden som har kommet lengst innenfor dette området. Vi har som mål å opprettholde denne ledende posisjonen. En egen avdeling overvåker våre investeringer innenfor områdene miljøskade, korrupsjon, arbeids- og menneskerettigheter, våpen og andre emner med relevans for bærekraftig utvikling. Alle investeringsbeslutninger som tas av Storebrand, er underlagt en rekke krav til samfunnsansvar. Vi kaller dette for vår konsernstandard for samfunnsansvarlige Dette måles vi på Status 2006 Mål 2008 Storebrand Livsforsikrings posisjon innenfor samfunnsansvarlige investeringer Blant ledende globalt Meravkastning Storebrand Global SRI (sammenliknet med referanseindeks) 1 0,07 % Blant ledende globalt Bedre enn referanseindeks Ikke investere i selskaper som er involvert i korrupsjon Innført - Samfunnsansvarlige kriterier for investeringer i gjeld utstedt i fremvoksende økonomier (EMD) Innført - Investering i mikrofinansiering 9 mill. USD Øke, gitt fornuftige investeringsmuligheter 1 Meravkasning sammenliknet med Morgan Stanley Capital International World Index, annualisert, siste 5 år. investeringer (se figur). Pr. 1. januar 2007 er 80 selskaper utelukket for uakseptabel virksomhet i henhold til denne konsernstandarden. Utelukkelse er ikke et mål i seg selv, men snarere en siste utvei dersom selskapet ikke viser vilje til å ta ansvar. Formålet med dette arbeidet er å påvirke til forbedring, for på lang sikt å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Våre interessenter viser stadig større interesse for samfunnsansvar. Kundene etterspør i økende grad en etisk profil for sine investeringer. Konsernstandarden for samfunnsansvarlige investeringer skaper derfor også forretningsmuligheter. Like god avkastning Vår erfaring er at avkastningen blir like god selv om vi legger begrensninger på de investeringsvalgene våre forvaltere kan ta. Beregninger av risiko og avkastningspotensial viser at konsernstandarden i liten grad påvirker dette. Vi har i tillegg systemer for porteføljekonstruksjon som kompenserer for mesteparten av effekten av utelukkelsene. Det spesialiserte fondet Storebrand Global SRI forvaltes etter Best in Classprinsippet. Det innebærer betydelig større investeringsbegrensninger enn for konsernstandarden. Allikevel har fondet over en femårsperiode vist en avkastning som ligger svært nær det tradisjo 16 Samfunnsansvar / Sosialt ansvar

17 Miljøhensyn Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar Storebrands konsernstandard for samfunnsansvarlige investeringer Alvorlig miljøskade (2) Arbeids- og menneskerettigheter (5) Korrupsjon (11) Tobakk (11) 10 % dårligste selskaper i høyrisiko industrier (39) Landminer (1) Klasebomber (6) Atomvåpen (11) Ett av mikrofinansfondene Storebrand har investert i, gir lån til tre mikrofinansinstitusjoner i Bosnia-Herzegovina. I november 2006 var Storebrand på reportasjetur med VG til Sarajevo, for å få innblikk i hvordan mikrofinansiering fungerer i praksis. På bildet ser vi konsernsjef Idar Kreutzer og Saima Mesetovic, som har bygget opp sin egen virksomhet ved hjelp av mikrolån. nelle globale fondet Storebrand Global Institusjon 1 og referanseindeksen 2 (se graf). Vårt mål er å skape meravkastning sammenliknet med referanseindeksen. Mikrofinansiering Mikrofinansiering handler om å gjøre kapital tilgjengelig for fattige mennesker, blant annet gjennom små lån, sparing og forsikring. Storebrands engasjement startet i 2005, og våre første investeringer er gjort i samarbeid med anerkjente private og offentlige aktører via globale prosjekter. Pr. 1. januar 2007 har vi investert 9 millioner dollar i mikrofinanseringsfond, og vi har som mål å øke våre mikrofinansinvesteringer i den neste toårsperioden, gitt fornuftige investeringsmuligheter. Det er en forutsetning for oss at prosjektene har en kommersiell profil, slik at investeringene tilfredsstiller det ansvaret vi har for å skape verdier på vegne av våre kunder. Vi er også opptatt av at mikrolån i størst mulig grad bør gis i lokal valuta, slik at lånekundene ikke må bære valutarisiko. Vi har gode erfaringer så langt, og har også bidratt med kompetansedeling. Finansdirektøren i Storebrand er styremedlem i fondet Global Commercial Microfinance Consortium. Dette fondet koordineres av Deutsche Bank og låner ut penger til mikrofinansinstitusjoner over hele verden. Disse låner igjen ut til fattige mennesker, for eksempel i Bosnia-Herzegovina (se bildet). Små lån kan ha stor effekt. 1 Storebrand Global Institusjon følger konsernstandarden for samfunnsansvarlige investeringer. 2 Referanseindeksen, Morgan Stanley Capital International World Index, har ingen krav til samfunnsansvar. Totalt 80 selskaper er utelukket fra Storebrands fond og pensjonsporteføljer pr. desember Antall selskaper er angitt i parentes. Enkelte selskaper er 20 % utelukket på flere områder. 10 % Avkastning Storebrand -10 % Global SRI 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % % -20 % -30 % -40 % -50 % Global SRI MSCI W (NOK) Global Institusjon Global SRI MSCI W (NOK) Global Institusjon «Storebrand har rett og slett et forsprang på de andre når det gjelder etikk» Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i Våre Hender, intervjues om Storebrands posisjon etter en sammenlikning av aktører innenfor obligatorisk tjenestepensjon (Aftenposten 2006) Samfunnsansvar / Sosialt ansvar 17

18 Kunder forts. Systematisk tilnærming Vårt arbeid med samfunnsansvarlige investeringer dreier seg i hovedsak om tre områder: å unngå de verste selskapene, å velge de beste, og å påvirke til forbedring. Nedenfor beskrives metodene som benyttes innenfor disse tre områdene. 1. Unngå de verste Storebrands investeringsunivers bestod per 1. januar 2007 av ca selskaper. Disse selskapene overvåkes kontinuerlig for å sikre at vi ikke medvirker til uakseptabel forretningsførsel gjennom våre investeringer. For å fange opp beskyldninger om korrupsjon, miljøskade, brudd på menneskerettigheter og annen uakseptabel virksomhet benytter vi en skreddersydd søkefunksjon på Internett som søker på selskapsnavn og tematiske søkeord. Resultatet er mer enn nyhetsartikler som vi gjennomgår hvert år. Dersom nyhetsartiklene inneholder alvorlige beskyldninger, gjennomføres en analyse av saken. Analysene varierer avhengig av beskyldningenes karakter og omfang. Det kan for eksempel dreie seg om korrupsjonsbeskyldninger rettet mot flere selskaper, eller en rekke brudd på arbeidsrettigheter innenfor samme selskap. Dersom analysen indikerer en ukultur, tar vi direkte kontakt med selskapet. To viktige aspekter ved analysen er å undersøke hvilke tiltak som er iverksatt for å rette opp skaden, og hva som gjøres for å redusere risikoen for gjentakelse. I de fleste tilfeller kontakter vi også eksterne rådgivere for å få ytterligere detaljer, prinsipielle vurderinger, juridiske betraktninger eller generelle uttalelser om saken. Til slutt presenteres beskyldninger, analyse, selskapets respons og ekspertuttalelser for Storebrands investeringsutvalg. Utvalget vurderer om beskyldningene skal føre til at selskapet utelukkes. Saksinformasjonen presenteres anonymt slik at beslutningen ikke skal farges av kjennskap til selskapet. Investeringsutvalget møtes kvartalsvis og består av fire av konsernets toppledere. Utvalget behandler også prinsipielle spørsmål og saker som gjelder inkludering av selskaper som kan vise til systematisk forbedring. I 2006 hadde utvalget 21 selskaper til vurdering. Overvåking av uakseptabel virksomhet omfatter i tillegg analyse av selskaper som produserer landminer, klasevåpen, atomvåpen og tobakk. Også her benytter vi ekstern ekspertise, blant annet Norsk Folkehjelp, som har et ledende fagmiljø globalt innenfor landminer og klasevåpen. 2. Sammenlikning for å velge de beste Storebrand gjør også såkalte Best in Classanalyser, det vil si å sammenlikne selskaper innenfor samme bransje. Analysen gjennomføres for bransjer hvor det er stor risiko for alvorlig miljøskade, korrupsjon, brudd på arbeids- og menneskerettigheter eller andre etiske normer. Eksempler på slike bransjer er gruvedrift, oljeproduksjon og skipsfart. Analysen tar utgangspunkt i selskapenes egen rapportering. Volkswagens korrupsjonsbeskyldninger Fra juli 2005 har Volkswagen blitt beskyldt for en rekke tilfeller av bestikkelser og korrupsjon i flere land. I desember 2005 besluttet Storebrand at selskapet skulle utelukkes fra alle investeringer. Beslutningen var basert på beskyldningenes omfang og grad av alvorlighet, og fordi risikoen for gjentagelse ble oppfattet som høy. Avdeling for samfunnsansvarlige investeringer var i dialog med Investor Relations-avdelingen i Volkswagen gjennom hele 2006, og fulgte nøye med på selskapets tiltak for å rydde opp i forholdene, samt forebygge korrupsjon. Volkswagen etablerte et ombudsmannssystem i januar 2006, interne prosedyrer ble strammet opp, og alle utbetalinger skal nå sjekkes av minimum to personer. Det ble også gjort organisasjonsmessige endringer slik at ansvaret for anti-korrupsjon er plassert på høyeste nivå. Volkswagen har formidlet sine holdninger mot korrupsjon til de ansatte gjennom en rekke informasjonskanaler. I oktober 2006 innførte selskapet omfattende retningslinjer for leverandører, inkludert klare krav om antikorrupsjon. Selskapet sendte også brev til alle sine leverandører for å gjøre det klart at de tar sterk avstand fra korrupsjon. Storebrand er av den oppfatning at Volkswagen har iverksatt tiltak for å rydde opp i de forholdene som de er beskyldt for, og at de nå jobber systematisk med forebyggende tiltak. Storebrand vurderer også selskapets åpenhet som viktig i prosessen. Fra januar 2007 kan Storebrand igjen investere i Volkswagen. 18 Samfunnsansvar / Sosialt ansvar

19 Miljøhensyn Økonomisk verdiskapning Sosialt ansvar I Best in Class-analysene vurderer vi blant annet selskapenes miljøstyringssystemer, tiltak for å begrense korrupsjon, prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, ansattes vilkår, og retningslinjer knyttet til arbeids- og menneskerettigheter. Analysen er bygget opp med utgangspunkt i Global Reporting Initiative (GRI), men valg av temaer tilpasses den enkelte bransje. Selskapene som rangeres blant de 30 prosent beste i sin bransje, får utmerkelsen Best in Class, og kvalifiserer til investering i fondene Storebrand Global SRI, Storebrand Global Principle Fund og Storebrand Global Miljø. Gjennom investering i de beste selskapene kan Storebrand bidra til å forsterke positive bidrag, ikke bare unngå å bli medskyldig i uakseptabel forretningsførsel. 3. Dialog og påvirkning Vi er daglig i kontakt med selskaper via e-post og telefon, og noen ganger også i form av møter og omvisning hos selskapene. I 2006 tok vi kontakt med om lag 400 selskaper over hele verden. Det er en åpenbar styrke å representere en kapitalforvalter, fordi selskapet vet at brudd på våre etiske standarder kan føre til at vi selger våre aksjer og obligasjoner i det aktuelle selskapet. Et viktig mål for Storebrand er å påvirke til en mer bærekraftig utvikling. Derfor har vi også dialog med selskaper som er utelukket fra våre investeringer. Enten det gjelder å finne de beste selskapene eller vurdere utelukkelse, er vi opptatt av at selskapene kan vise til systematisk arbeid for å redusere miljømessige eller samfunnsmessige risiki. Vi ønsker også at mål og prestasjoner knyttet til dette området kommuniseres med aktuelle interessentgrupper (se artikkel om Volkswagen). Eksterne forvaltere: påvirkning i leverandørkjeden Vårt investeringsmiljø har bred bransjemessig og geografisk kompetanse. På noen områder har vi likevel behov for å supplere våre produkter og plasserer derfor omtrent tre prosent av forvaltningskapitalen i eksternt forvaltede fond. Vi ønsker at også disse investeringene skal ha en samfunnsansvarlig profil, men det har vist seg å være vanskelig å finne forvaltere som tilbyr noe tilsvarende Storebrands konsernstandard (se dilemma). Derfor er vi pådrivere også overfor våre leverandører av kapitalforvaltning, og fokuserer spesielt på temaene barnearbeid, slavearbeid, landminer og korrupsjon. Kompetansedeling Storebrand ønsker å være en premissleverandør på området samfunnsansvarlige investeringer. Vår kompetanse og erfaring er etterspurt i mange miljøer, også internasjonalt. Vi arrangerer årlig et seminar der vi skaper en møteplass og diskusjonsforum for kunder, frivillige organisasjoner, akademia og øvrige interessenter. Avdeling for samfunnsansvarlige investeringer har et bredt kontaktnett, og fagpersoner verden over spiller en viktig rolle i vårt arbeid. Investering i fremvoksende markeder et dilemma Storebrand ønsker å investere i gjeld i fremvoksende markeder 1 (Emerging Markets Debt, EMD) for å oppnå geografisk bredde i våre globale porteføljer. Konsernstyret har gitt klarsignal til dette under forutsetning av at det stilles krav til samfunnsansvar. Etter en omfattende kartlegging av investeringsområdet konkluderte vi med at det bør stilles krav innenfor områdene korrupsjon, hvitvasking og FN-sanksjoner for samtlige EMD-inveseringer. Pr. januar 2007 er det kun én aktuell renteforvalter som kan tilby fond som tilfredsstiller Storebrands krav. Men dette fondet har ikke faste krav til samfunnsansvar, og det er usikkert om fremtidige investeringer i fondet vil være i tråd med Storebrands kriterier. Dersom det viser seg at investeringen bryter med våre samfunnsansvarlige prinsipper, vil vi trekke oss ut av fondet. Investering i fremvoksende markeder kan, på den ene siden, sees som samfunnsansvarlig fordi økt tilgang på kapital kan hjelpe mennesker ut av fattigdom. På den annen side er disse markedene spesielt utsatt for korrupsjon og annen uetisk virksomhet. I følge Storebrands retningslinjer skal vi kun investere i fremvoksende markeder dersom det stilles krav til samfunnsansvar. Retningslinjene legger imidlertid sterke begrensninger på våre muligheter til å investere. Vi vil derfor vurdere flere alternativer for å investere i EMD og samtidig tilfredsstille våre krav til samfunnsansvar uten at kostnadene blir uforholdsmessig høye. 1 Fremvoksende markeder er markeder som gjennomgår en industrialisering, for eksempel Kina og India. Samfunnsansvar / Sosialt ansvar 19

20 Kunder forts. HMS-produkt Økt sykefravær og uførhet er blant Norges største samfunnsutfordringer. På dette området har livsforsikringsselskaper sin kjernekompetanse, og kan dermed være viktige bidragsytere. Som en inkluderende arbeidslivsbedrift med en visjon om å være Norges fremste og mest respekterte pensjonsleverandør, har Storebrand i mange år jobbet målrettet for å møte denne utfordringen. I forrige periode nådde vi målet om å etablere et nytt forsikringskonsept for reduksjon av sykefravær og uførhet i bedriftene. Høsten 2005 lanserte vi et HMS-produkt til våre bedriftskunder i privat og offentlig sektor. HMS-produktet innebærer enten en kostnadsfri HMS-rådgivning eller HMSrådgivning og helseforsikring, heretter kalt HMS-avtale. Ved inngåelse av en HMS-avtale må kunden betale for helseforsikringen, men får en redusert uførepremie. Vårt produkt gir bedriften lavere forsikringspremie og sykefravær, gir den ansatte rask behandling, bidrar til å løse et samfunnsproblem og gir Storebrand nye forretningsmuligheter. Tilbudet har som mål å motivere kunder i privat og offentlig sektor til å drive et systematisk og målrettet HMS-arbeid. Økt oppmerksomhet på HMS bidrar til å skape et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø for de ansatte, og motvirker tendensen til at stadig flere arbeidstakere blir uføretrygdet eller velger tidlig avgang fra arbeidslivet. Tilbudet har blitt positivt mottatt blant våre kunder, og vi vil utvikle en langsiktig strategi for dette arbeidet i løpet av Tilgjengelighet For vår nettjeneste for personkunder har vi fra 2004 registrert andelen av alle kundespørringer som har gått feilfritt. Vi tar her hensyn til om kunden opplever en feil, om svartiden blir uforholdsmessig lang, og om kunden får svar på sin forespørsel. I 2004 var andelen feilfrie spørringer på 97,8 prosent, mens den i 2005 økte til 98,2 prosent. I 2006 har andelen feilfrie spørringer sunket til 97,0 prosent. Det skyldes at vi har hatt en betydelig økt trafikk i vår nettjeneste, noe som har gjort våre løsninger mer sårbare. Vi ønsker fortsatt god tilgjengelighet for våre kunder og vil i løpet av 2007 utvikle en ny nettjeneste. Dette gjør vi både for å bedre responstider og stabilitet i tjenesten, og for å imøtekomme behov og ønsker fra våre mange nettkunder. Vårt mål er at minst 98 prosent av spørringene i tjenesten skal foregå feilfritt. Dette måles vi på Status 2006 Mål 2008 Etablere nytt forsikringskonsept for reduksjon av sykefravær og uførhet i bedriftene Gjennomført - Andel feilfrie spørringer i nettjenesten 1 97,0 % 98 % Andel besvarte telefoner innen 20 sekunder (kundesenteret) 80 % 80 % Andel besvarte telefoner innen 20 sekunder (sentralbordet) 91 % 90 % Kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Nr. 1 i bransjen Nr. 1 i bransjen Kundetilfredshet i personmarkedet Mer effektiv klagebehandling i hele konsernet Gjennomført - Klagebehandlingstid - Maks 3 uker Samfunnsansvarlige tiltak innenfor skadeforsikring - Utarbeide 1 Måler tilgjengelighet på Min økonomi/ansatteportalen i tiden mellom kl og I kommende periode ønsker vi å skille telefontilgjengelighetsmålene for kundesenteret og sentralbordet. Årsaken er at det interne målet for sentralbordet er høyere enn for kundesenteret. Mens sentralbordet har som mål å besvare 80 prosent av telefonsamtalene innen 10 sekunder, har kundesenteret et mål om å besvare 80 prosent av telefonsamtalene innen 20 sekunder. For 2006 nådde vi begge målene. Selv om tilgjengelighetsmålet på kundesenteret regnes som et normalt måltall i bransjen, er det ikke mange som når det. En undersøkelse utført av Bright Index (2006) viser at Storebrand ligger svært godt an i forhold til andre nordiske banker og forsikringsselskap (se figur). Kundetilfredshet Storebrand fastholder sitt mål om å være det mest kundeorienterte og respekterte selskapet i sin bransje. Både i bedrifts- og personmarkedet skal kundene oppleve Storebrand som en samarbeidspartner med høy troverdighet og kompetanse. For å få pålitelig informasjon om hvordan vi lykkes med å nå målet, har vi gjennom de siste fire årene samarbeidet med forskningsprogrammet Norsk Kundebarometer på Handelshøyskolen BI om måling av kundetilfredshet og kundelojalitet. BI bruker den internasjonalt mest velprøvde forskningsbaserte metodikken når det gjelder denne type kundemålinger. Tre år på rad har Storebrand fått høyest score for kundetilfredshet på Norsk Kundebarometer innenfor pensjon og livsforsikring i bedriftsmarkedet (se tabell). Vårt mål er å beholde denne posisjonen. Kundetilfredshet og lojalitet er viktige mål også i personmarkedet. Vi måler dette for de kundene som har en personlig rådgiver i Storebrand. I tillegg til tilfredshet og lojalitet undersøker vi hvordan kundene oppfatter våre 20 Samfunnsansvar / Sosialt ansvar

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet

Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Økende krav til styret i en mer etisk bevisst offentlighet Statssekretær Roger Schjerva, 12. oktober 2006 1 Hvorfor er politiske myndigheter opptatt av etikk i styrene? Staten betydelig eier av selskaper

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Elin Myrmel-Johansen Storebrand ASA Grønn Byggallianse 17. mars 2005 Finansinstitusjonen Storebrand 1 300 ansatte Norges ledende kapitalforvalter 180 milliarder kroner

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styring og kontroll i Eidsiva

Styring og kontroll i Eidsiva Konsernpolicy Styring og kontroll i Eidsiva Policyeier Operativeier Fagansvarlig Ola Mørkved Rinnan Leif Henning Asla Leif Henning Asla Dokumentnr: 83457 Godkjent: 30.06.2015 Innhold 1 Innledning... 2

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og revideres årlig, sist 14. desember E6.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

1.1 REPRESENTANTSKAPET STYRET BANKENS LEDERGRUPPE... 2

1.1 REPRESENTANTSKAPET STYRET BANKENS LEDERGRUPPE... 2 1.1 REPRESENTANTSKAPET... 2 1.2 STYRET... 2 1.3 BANKENS LEDERGRUPPE... 2 Side: 1/6 Dette dokument følger av en norsk anbefaling vedrørende temaet eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk utvalg

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) Filnavn: Eierstyring og selskapsledelse.doc Vedtatt: 20.02.08 Revidert: 02.03.11 Sider: 8 Side 1 av 8

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Communication On Progress (COP) For. Stormberg AS

Communication On Progress (COP) For. Stormberg AS Communication On Progress (COP) For Stormberg AS Mai 2011 Denne rapporten beskriver forpliktelse, tiltak og erfaringer i arbeidet med Global Compacts fokusområder siste år. Forpliktelse Stormberg AS har

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING

Styrets merknader. Kap. Vedtatt i styret i Istad AS 10.9.2015. Avvik NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE INNLEDNING INNLEDNING Anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er i hovedsak rettet mot selskaper med aksjer som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Istad AS har bare 3 aksjonærer, og en del av anbefalingens

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS, morselskapet i TrønderEnergikonsernet.

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2016 God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for verdiskapning, som igjen er målet for Aker ASA (Aker). Det er en forutsetning for at et industrielt

Detaljer

Prinsipper/Policy Eierstyring og Selskapsledelse

Prinsipper/Policy Eierstyring og Selskapsledelse Prinsipper/Policy Eierstyring og Selskapsledelse Corporate Governance Februar 2014 Risikostyring 1 Revisjonshistorikk Dato Beskrivelse Forfatter 16.03.2011 Justert i tråd med NUES 2010 Kari Øvsthus 14.02.2012

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Side 2 av 7. Innhold

Side 2 av 7. Innhold Side 2 av 7 Innhold 1. STYREINSTRUKSENS FORMÅL... 3 2. INNKALLING TIL STYREMØTER... 3 3. STYREBEHANDLINGEN... 3 4. PROTOKOLL... 4 5. STYRETS KOMPETANSE og saker som skal styrebehandles... 4 6. STYREUTVALG...

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

3. Selskapskapital og utbytte

3. Selskapskapital og utbytte EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Norsk anbefaling Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse ble første gang utgitt 7. desember 2004 av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). NUES

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no)

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Nordvest Skrevet av: Ove Bjerkan/Olav Rugset Status: Besluttet styremøte 12.12.2017 Versjon: 8 Opprettet: 08.01.2011 Sist endret: 29.11. 2017 Organisasjonsnr.:

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS Vedtatt i styret for TrønderEnergi AS, den 27.05.201,Korrigert i styremøte 13. 14. oktober 2014. I dette dokumentet

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Forvaltningsstrategi. for. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Endelig versjon Forvaltningsstrategi for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Jevnaker, 25. mai 2011 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 3 2 Overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen 3 2.1 Formål

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef

Orientering om virksomheten. Idar Kreutzer Konsernsjef Orientering om virksomheten Idar Kreutzer Konsernsjef Storebrand Konsern Nordens ledende innenfor liv og pensjon Liv og Pensjon NORGE (Liv og Pensjon Norge) Premier: 21 NOK mrd Kundemidler: 191 mrd Markedsandel*:

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Storebrands rapportering på bærekraft 2014

Storebrands rapportering på bærekraft 2014 Storebrands rapportering på bærekraft 2014 Scorecard for bærekraft viser konsernets definerte mål innen bærekraft - de viktigste for Storebrand å rapportere til aksjemarkedet. De er sentrale i rapporteringen

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 Ansatte 2400 1900 1400 Kostnadsandel 1999

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer