Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for."

Transkript

1 Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8 personer ble plukket ut en forundersøkelse hos professor Morten Rykke, hvorav 4 kandidater ble valgt som de best egnede pasientene. Vi stiller oss spørrende til pasientutvelgelsen og pasientens egnethet i denne testen, da vår testperson etter vår vurdering ikke har alminnelige gjenomsnittstenner. Testpasienten har etter det vi kan tolke vært til undersøkelse hos 4-5 tannleger i tillegg til forundersøkelsen, og har i den forbindelse blitt tatt røntgen av gjentatte ganger over begrenset periode. Dette har ikke vi som testtannleger vært informert om. Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. I Forbrukerrådets konklusjon stilles det spørsmålstegn ved antall besøk før behandlingsforslag blir gitt, at undersøkelsene er dyre og at deler av behandling blir ansett som unødvendig. Fornebu tannlegesenter synes grunnlaget for denne vurderingen virker mangelfull. Mvh tannlege Arild Aarnseth og tannlege Anne G. Khazaie Epost 2, 16. mars 2011: Vi har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot at vi tannleger testes på lik linje som tester utføres mot andre bransjer. Vi stiller oss i imidlertid svært kritisk til den måten Forbrukerrådet har gjennomført denne testen på. Vi vil gjerne få kommentere følgende i rapporten/konklusjonen til Forbrukerrådet: 1. Forbrukerrådet har ikke innhentet kopi av vår journal hvor alle funn og vurderinger er journalført. Dette gjør, etter vår mening, testen svært mangelfull. Testresultatene baserer seg kun på informasjon gitt av pasienten til Forbrukerrådet i etterkant av timen. 2. Pasienten opplyser ved første besøk at han mangler en del tenner og ønsker å få vurdert mulighet for å få flere tenner å tygge med. Dette blir derfor grunnlaget for videre undersøkelse og behandlingsplanlegging av denne pasienten. 3. Det er ikke riktig og det blir galt å fremstille det slik at han er til tre undersøkelser og at disse koster totalt kr 5325;-. Førstegangs undersøkelse koster kr 1250,- og inkluderer alle røntgen, 4 bitewings, panoramarøntgen og fotografier. Oppmøte nr 2 er ikke undersøkelse, men forebyggende behandling av tannkjøttbetennelse(gingivittse fotos) og karies samt opplæring til egenomsorg basert på kliniske funn på denne pasienten. Det er viktig å vurdere pasientens evne og vilje til egenomsorg, spesielt i forbindelse med omfattende rehabiliterende behanslingsplanlegging iverksettes.

2 Ved oppmøte nr 3 blir pasienten henvist videre til tannlege med spesialkompetanse innen vanlig protetikk og implantatprotetikk. Det er en utvidet klinisk og røntgenolgisk undersøkelse for å vurdere pasientens muligheter til å få erstatning for tapte tenner. Pasienten var på forhånd informert om henvisning til annen tannlege og behovet for denne undersøkelsen hvis han skulle få vurdert mulighet for erstatning av sine tapte tenner. Denne timen samtykket han til og han møtte derfor opp vel vitende om at en grundigere undersøkelse skulle gjennomføres. Denne undersøkelsen kostet kr 790,- + spesialrøntgen CBCT kr 1500,- og avttykk for studiemodeller kr 400,- 4. Det står videre i rapporten at jeg, tannlege Arild Aarnseth, omtales som spesialist. Dette vil jeg tilbakevise da hverken jeg eller mine kollegaer ved Fornebu tannlegesenter omtaler meg som spesialist. Ved Fornebu tannlegesenter er det tilknyttet spesialist i Periodonti (tannkjøttsykdommer) og endodonti (rotfyllinger). Jeg har imidlertid godkjent spesialkompetanse i implantatprotetikk og har mer enn 20 års erfaring med omfattende protetisk og kirurgisk implantatbehandling. 5. Når det gjelder kariesdiagnostikken (omtales i rapporten som "hull") så har tannlege Anne Khazaie ved første undersøkelse registrert flere enn de tre "hullene" som det blir referert til i rapporten. Disse er alle journalført, men i og med at de ligger under kronekanter og på tenner med kroner, som senere kanskje skal skiftes ut, avventes konserverende behandling av disse. De ble derfor ikke tatt med i første behandlingsplanen/ kostnadsoverslaget pasienten fikk med seg. Her ble kun tenner uten eksisterende kroner som tann 22 (karies), 33 ( slitt fylling og manglende kontaktpkt til nabotann) og 43 (mistet fylling) foreslått behandlet. Utover dette journalfører hun at pasientens eksisterende kroner har fyllinger med tvilsom kvalitet. Som vi ser det så samsvarer vår tilnærming av denne pasientens dentale problemstilling i stor grad de retningslinjer Helsedirektoratet har utarbeidet i veilederen: God klinisk praksis i tannhelsetjenesten'. Med vennlig hilsen Tannlege Arild Aarnseth Epost 3, 18. mars 2011: Vi har i tillegg følgende kommentarer. Vår testpasient opplyser ved første besøk at han ønsker flere tenner å tygge med og dermed så gjøres en mer omfattende klinisk og røntgenologisk undersøkelse slik at vi har den informasjon vi trenger for å planlegge og eventuelt utføre denne behandlingen. Pasienten er blitt instruert i å si bl. a følgende: "Dessuten mangler jeg noen tenner. Hva kan gjøres med det? Jeg blør også i tannkjøttet. Hva kan det være? Jeg er heller ikke fornøyd med utseendet på fortennene" På bakgrunn av det pasienten opplyser og de funn som blir gjort ved første gangs undersøkelse stiller vi oss svært undrende til at tannhelsepersonell fra Helsedirektoratet skriver " å ha en halvtimes samtale om puss og rens når det ikke er spesielle problemer med tannkjøttet" virker unødvendig?? Blødning fra tannkjøtt er et kardinalsymptom på sykdom og må behandles. Det er, som de fleste tannleger blir opplært i og som de fleste praktiserer i sin daglige virke, svært viktig at pasienten har et friskt tannkjøtt og er motivert til å opprettholde god munnhygiene. Man

3 må informere, utdanne pasienten og utføre adekvat rens. Spesielt viktig er dette ved mer omfattende krone og brobehandling. Når det gjelder de fyllingene som i første omgang ble planlagt behandlet er dette på tenner uten tidligere kroner. I forbindelse med en større behandlingsplan hvor tyggefunksjon og gode bittrelasjoner vurderes løst med protetisk behandling ville alle karieslesjoner registrert inngått i denne behandlingen. Alle kariesangrep og defekte kronekanter er registrert i journalen og ved en eventuelt total rehabilitering ville disse lesjonene blitt behandlet. Pasienten hadde fått time for gjennomgang av de ulike behandlingsalternativene inkludert kostnadsoverslag. Denne timen avbestilte pasienten og vi fikk derfor ikke anledning til å fullføre undersøkelsen for pasienten. Hvordan kan en seriøs organisasjon som FR burde være påstå i rapporten følgende: " da vi ikke tror flere besøk vil gi mer informasjon"? Ønsker svar på dette! Følgende er også et bevis på at testpasienten ikke fikk med seg hva som ble sagt eller hvilken informasjon som ble gitt. Jeg har aldri, hverken internt eller eksternt, blitt omtalt som som spesialist i kjevekirurgi? Vi har, i tillegg til spesialsit i endodonti og periodonti en videreutdannelseskandidat i oral krirugi tilknyttet senteret. Hvis det ville blitt aktuelt med implantatbehandling så ville den kirurgiske delen utført av enten spesialsit i periodonti tilknyttet Fornebu tannlegesenter eller annen ekstern kompetanse. Den protetiske delen ville blitt utført av undertegnede da jeg har dokumentert kompetanse i implantatprotetikk. Ber om at tekst som omtaler dette fjernes fra rapporten! Avslutningsvis i rapporten om Fornebu tannlegesenter skriver Rykke: "Den behandlingen det er behov for er dessuten ikke så komplisert at pasienten må komme på så mange besøk". Her igjen viser dette store mangler ved undersøkelsen og rapporten. Pasientens ønske er ikke godt nok formulert. Vi kan ikke si til pasienten, som Rykke så kjekt skriver, at han ikke trenger flerte tenner å tygge med. Dette er subjektiv og hvis pasienten har er et ønske om flere tenner noe som kom frem i pasientintervjuet ved første gangs undersøkelse. Så må vi vurdere om det er noen mulighet for dette og vi må gjøre de undersøkelser som er nødvendige. Hadde dette vært en reel pasient så hadde disse problemstillingen aldri oppstått. Pasienten ville vært klar og tydelig. Han ville evt sagt at jeg vet jeg mangler tenner, men i denne omgang ønsker jeg kun å forsikre meg om at de tennene jeg har er friske og at tannkjøttet er i orden. Hvis vi da hadde begynt å snakke om at han skulle til en annen tannlege for å få vurdert erstatning av manglende tenner så hadde dette naturligvis blitt stoppet. I testtilfellet så skjedde ikke dette fordi pasienten spilte et spill og ville se hva han kunne få ut av besøkene ved Fornebu tannlegesenter. Håper dette brevet rydder av veien eventuelle misforståelser og at rapporten blir skrevet i tråd med de innspill som her er gitt. Med vennlig hilsen Tannlege Arild Aarnseth Tannlege Hans Gunnar Steinbakken: Kommentarer til pasienten som var hos undertegnede.

4 Pasienten har bestilt time og kommer for å få en undersøkelse. Vi tar 2 BW(røntgenbilder) av pasienten og foretar en undersøkelse og ut i fra denne første undersøkelsen finner jeg at pasienten har behov for fyllingsterapi på flere tenner. Pasienten har mye tannlegearbeid i munnen fra før og jeg mener at det vil være nødvendig med ytterligere røntgen undersøkelse for eventuelt å utelukke/avdekke andre problemer. Jeg utarbeider et kostnadsoverslag på det vi har funnet og informerer pasienten. På slutten av timen tar pasienten opp at han ønsker seg flere tenner i o.kj. Informerte pas. om mulige løsninger i form av en partiell protese eller implantater. Jeg fikk forståelsen at pasienten ønsket noe som var fast. Pasienten lurte på hva implantater ville koste. Da dette er behandling som jeg henviser til spesialist, måtte jeg hente inn pris. Pasienten kom innom etter noen uker etter og hentet prisoverslaget på implantater. Dette er således ikke en behandling som jeg anbefalte, men en pris på hva ev. 3 implantater koster. Jeg tok også forbehold om slik behandling var mulig. Ut i fra en første undersøkelse og kun med BW vil det ikke være forsvarlig å anbefale implantater som løsning på manglende tenner. Ved slik behandling jobber man som regel i team, foretar ytterligere undersøkelser og har andre med i vurderingen av denne type behandling. I utgangspunktet foreslo jeg ingen protetisk behandling. I og med at pasienten hadde behov for annen behandling og det var meningen å ta en røntgenstatus av pasienten neste gang, mente jeg at jeg i løpet av den videre behandlingen ville ha god anledning til sammen med pasienten å finne frem til ev. gode protetiske løsninger dersom dette fremdeles var ønskelig. Føler ikke at vi var spesielt ivrige etter å sette opp ny time, men hos oss er det vanlig å gi pasienter som har vært til en undersøkelse tilbud om ny time for å utføre den nødvendige behandlingen. Hans Gunnar Steinbakken Tannlege MNTF Theresesgate tannlegekontor Epost 1, 16. mars 2011: Etter jeg leste deres rapport og så på journalen og pasientens opplysningsskjema har jeg funnet relevant informasjon som deres kyndige må (elle burde) ha tatt i betrakting før vi ble tildelt en "terningkast" Min kollegas prestasjon under undersøkelse ga som resultat (etter deres mening) "underbehandling" Deres personell vurderer bytt av 6 fyllinger og anbefaler 2 nye fyllinger lagt (vår vuredring av rotkanallbehandling og restaurering virket akseptabel) Når jeg ser på bildene og oppdager relativt små avvik i to tidligere fyllinger pluss små kariesfrisprekk i fyllinger (ingen røntgenfunn der) vil jeg også kontrollere pasientens historikk. Dvs. Hvor ofte han har vært på besøk hos tannlegen og hvor omfattende hull-historikk han har ("insidens og prevalens" spørr deres kyndige) Etter pasientens egne opplysninger (vedlegger kopi av helseopplysningsskjema) informerer han at han ikke har vært på besøk hos tannlegen i TRE ÅR OG NI MÅNEDER.??? Hvis man ikke har fått middels/alvorlige hullskader i tennene på nesten fire år, hvorfor skal vi vurdere å legge fyllinger på tenner som har holdt seg veldig stabile i så lang tid? Konservativ behandling krever overvåking av små skader. Pasientens følsomhet mot "hull" har UTROLIG MYE å si.

5 Dette er årsaken som får min kollega til å fokusere i tannen 37, som nylig ble akuttbehandlet. Ytterligere kontroll av små skader blir vurdert etter den mes omfattende skaden er kontrollert. Dette fikk pasient informasjon om. Hvis deres kyndige mener at plastfyllingsterapi i alle disse premolarene er aktuell eller tenktbar uten en kontrollperiode må jeg utale meg UENIG med deres vurdering. En negativ vurdering av vår klinikk vil resultere i store konsekvenser for vår praksis. Konservativ lite invasiv behandling praktiseres i NORGE og undervises på Tannlegehøyskolen. Etter overnevnte opplysninger analiseres nøye av deres kyndige personell (dvs pasientens karies prevalens-insidens) håper jeg vår praksis blir vurdert annerledes og vi rykker opp i deres endelige rapport. Mvh Tannlege Roberto Plascencia Daglig leder Epost 2, 17. mars 2011: Manglende kopi av kostnadsoverslag er ett av våre "avvik" i rapporten. Spørsmål: Hvorfor i allverden ville vi nekte pasienten det? Min kollega husker ikke hun ble bedt om å gi en spesifikk kostnadsoverslag. Det skjer mye i de siste minuttene på tannlegekontoret (journalføring, lagring av bilder, bokføring av innbetaling, osv.). Det er fort gjort at tannlegen "glemmer" å skrive ut et dokument. I tilfellet pasienten har et ekte behov for et sånt utskrift, pleier pasienten å minne tannlegen på det etter timen er ferdig. Det gjorde han ikke. Dette gjenspeiler ikke "dårlig kvalitet" i vårt service! Vi fikk ikke forsvare vår vurdering og journalen ble aldri inhentet. Uansett utfallet i rapporten føler vi oss krenket. Tannlege Roberto Plascencia Tannlege Homayoun Riazati Pasienten kontaktet meg med ønske om en grundig undersøkelse. Hun fortalte at hun hadde mange gamle amalgamfyllinger, og at hun nå vurderte å få skiftet ut disse. Derfor satte jeg av god tid til undersøkelsen. Jeg tok en "full røntgenstatus", med til sammen 13 røntgenbilder, for å få nødvendig oversikt over alt som kunne være av betydning for en såpass omfattende behandling. Ut over generelt slitte fyllinger fant jeg ingen feil eller behandlingsbehov. Pasienten fikk et kostnadsoverslag for utskifting av amalgamfyllingene. Det var deretter opp til henne selv å bestemme om hun ville gjennomføre behandlingen, helt eller delvis. Mitt prisoverslag var basert på pasientens eget ønske, og dette er notert både i min journal og på den kvitteringen som hun fikk med seg. Fordi pasienten ikke kom tilbake, ble det ikke anledning til å diskutere behandlingen nærmere med henne. Det er ikke korrekt at jeg forsøkte å påvirke pasienten til å gjennomføre unødvendig behandling. Det er heller ikke korrekt at jeg forsøkte å presse henne til påbegynne behandlingen nærmest umiddelbart. Det er ikke slik jeg driver min tannlegevirksomhet.

6 Homayoun Riazati Tannlege Kløvstad Undertegnede ønsker å komme med kommentar til mitt behandlingsforslag. Kvinne 44 år med relativt mange amalgamfyllinger i forhold til alder. Klinisk er pasienten ved undersøkelsen uten akutt behandlingsbehov. Røntgenologiske betraktninger: Tann 35 viser en sterkt nedslitt amalgamfylling som bør skiftes før isthmus frakturerer pga tynn okklusal flate samt stor utbygging mot crista. Om fyllingen knekker vil sannsynligvis ikke fyllingen løsne, og det vil danne seg en kariøs lesjon under bruddstedet. Ubehandlet vil det i verste fall ende med rotfylling og smerter for pasienten. Med påfølgende unødvendig store kostnader. Tann 14 viser muligens en skygge under fylling som kan indikere en lekkasje mellom fylling og tann. Så noen betraktninger om testen. Det er positivt og viktig at tannlegers praksis blir vurdert eksternt. For at disse vurderinger skal betraktes som troverig for alle parter er det viktig at regler for evalueringsarbeid følges. Et slikt regelverk for FoU-arbeid finnes i alle departementer, og bør også følges når privatpraktiserene tannlegers praksis skal undersøkes. Jeg stiller undrende til hvordan reglene for evaluering er fulgt i dette arbeidet som omtales som en test. Her er det kun valgt en-1 referansetannlege. Innen odontologien finnes det ikke en kanon for riktig behandling, eller behandlingsforslag. Prof. Rykke burde vært den første til å kvalitetsikre testen ved å følge akademiske standarder ved å bringe inn minst en person til, helst fra andre læresteder enn Uio.. Hvordan er kildekritikken ivaretatt? Pasienten skal tas med på råd. Pasientene i testen kan umulig ha forholdt seg nøytral dvs. likt overfor tannlegene de har henvendt seg til. Generelt vil jeg tro at tannleger ønsker å gjøre en god jobb for våre pasienter, både når det gjelder å være gode klinikere samt å kommunisere muligheter og behandling med pasienten. Slik testen er gjennomført er hverken pasientenes eller tannlegenes interesser ivaretatt. Mvh Tannlege Odd Petter Kløvstad MNTF Tannlege Linda Bråten

7 Mitt kostnadsoverslag avviket ikke mye fra det Morten Rykke hadde funnet, men jeg foreslo en fylling mer enn han. Dette var en fylling i en abrasjonsskade (pusseskade), dette er fyllinger som legges prevangtivt så pasienten ikke skal pusse seg videre innover i tannen. Når disse fyllingene legges er en vurderingssak. Mvh, Tannlege Linda Bråten. Jessheim tannlegesenter Når det gjelder konklusjonen til prof. Rykke er det viktig å få med seg forskjellen på uttrykkene "ANBEFALT BEHANDLING" og "BØR VURDERES". Det som prof. Rykke uttaler om anbefalt behandling er helt i tråd med behandlingsforslaget til tannlegen. Når en behandling "bør vurdreres" sier det at dette er behandling som strengt tatt er unødvendig nå, men kanskje kan bli aktuell på lengre sikt. Derfor blir det helt galt når Forbrukerrådet sier at referansetannlegen "anbefaler følgende behandling". Å vurdere er ikke det samme som å behandle. Med vennlig hilsen Sven Grov Byporten tannlegesenter En har tre kommentarer til materialet: Det fremstilles av den utnevnte eksperten som at et kasus er har en enkel fasit. Det er galt. Optimal behandling av den enkelte av avhengig av hvordan en prioriterer pris, holdbarhet, kvalitet. I fremstillingen av denne saken er det brukt hersketeknikker som faglig sett er klanderverdige, men som fra et journalist-perspektiv antagelig gir en ønsket effekt. Det er påfallende og uheldig at en klinikk som synes å komme spesielt fordelaktig ut av undersøkelsen er drevet av to av Rykkes bekjente som arbeider deltid ved hans avdeling. Liz Günther Daglig leder Byporten Tannlegesenter

8

9

10

11

12

13

14

15

Bakgrunn for veilederen

Bakgrunn for veilederen Bakgrunn for veilederen Stortingsmelding 35 (2006-2007) - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester Endringene i trygdereglene fra 1. Januar 2008 Forbrukerrådet Det

Detaljer

Test av tannlegekvalitet

Test av tannlegekvalitet Test av tannlegekvalitet Forbrukerrådet har høsten og vinteren 2010/2011 gjennomført en kvalitetstest av tannleger. Fire voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner har vært til undersøkelse hos

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser.

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Gruer du deg for å snakke i forsamlinger fordi protesene sitter dårlig? Skaper protetikken problemer og

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Prisportal Ny forskrift om prisopplysning for tannhelsetjenesten. Næringspolitisk Forum Holmen sept Carl-Henrik Gullaksen

Prisportal Ny forskrift om prisopplysning for tannhelsetjenesten. Næringspolitisk Forum Holmen sept Carl-Henrik Gullaksen Prisportal Ny forskrift om prisopplysning for tannhelsetjenesten Næringspolitisk Forum Holmen 10.-11. sept. 2010 Carl-Henrik Gullaksen Priser på tannbehandling I perioden 1976 til 1995 forhandlet staten

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann.

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Har du mistet en tann, og er du usikker på hva du skal gjøre med det? Måtte tannlegen fjerne en tann bakerst i munnen

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS 38 69 99 93 / 513 11 800 www.dentalnorge.no Åpningstid Kr.sand : 07.30-15.30 og man/tirs til kl. 20.00. Åpningstid Forus : 08.00-16.00. Prisliste pr.01.01.2017 Første

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

TANNIMPLANTATER. Innhold

TANNIMPLANTATER. Innhold TANNIMPLANTATER Innhold Hva er tannimplantater? Når du har enkel tann hull Broen Delvis protese Implant: Den beste og mest naturlige løsningen Hvis du har store hull i tenner Eń til eń implantater Konvensjonell

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Implantater. noe for deg?

Implantater. noe for deg? Implantater noe for deg? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brosjyren er fremstillt i samarbeid med Explicit, mai 2000. Astra Tech, 2000. 4 Innledning 6 Hvilke erfaringer har andre mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Som om det var naturlige tenner

Som om det var naturlige tenner Som om det var naturlige tenner DENTSPLY Implants har en lang tradisjon når det gjelder forskning og produktutvikling. Omfattende dokumentasjon fra kliniske studier bekrefter at med Astra Tech Implantat

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE

VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE Utdanning fra: 1 Søknad om autorisasjon som tannlege Informasjon til veiledere Autorisasjon skal bidra til å sikre formålet i lov om helsepersonell 1 som omhandler sikkerhet

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer Sykepleiefaglig veiledning med fokus på relasjoner i systemer Av Trulte Konsmo, lektor. Ill. Line Berger I forrige nummer av Klinisk sygeplej e fortalte Ellen om et paradigme (mønstereksempel) som illustrerer

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Radiologiseminar :CBCT i odontologien

Radiologiseminar :CBCT i odontologien Radiologiseminar :CBCT i odontologien Per Lüdemann 23.01.2012 Radiologiseminar 2012 1 Organisering helserefusjoner (HR) 23.01.2012 Radiologiseminar pl Stavanger 5 nov 2012 2011 2 Helsedirektoratet Fagorgan

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen.

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen. Vage Vera Vage Vera: Vera er avdelingsleder ved sykehjemmet og leder for den etiske refleksjonsgruppen. Hun har «gått gradene» og jobbet seg opp fra assistent til sykepleier til leder. Vera synes det er

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - med fokus på leiarrolla i organisasjonsutvikling

Leiarsamling i tannhelsetenesta - med fokus på leiarrolla i organisasjonsutvikling Leiarsamling i tannhelsetenesta - med fokus på leiarrolla i organisasjonsutvikling Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Vi skal ta opp : arbeidsgiver politikk lederrollen, mellomlederen viktig

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

God protetik når pengene ikke strekker til

God protetik når pengene ikke strekker til God protetik når pengene ikke strekker til Kostnadsaspekter på kort og lang sikt Asbjørn Jokstad Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Beskrivelse av pasienten Pasientinformasjon: smerter regio

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner spør etter implantat-løsninger fra BIOMET 3i Skann koden med smarttelefonen din forå lære mer om tannimplantater! Som toppleder i et stor finansieringsselskap

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2011/1258 I JKT 6 NOV Helsetilsynet Att: Kristina Totlandsdal Pb 8128 Dep 0032 OSLO. Oslo,

Vår ref.: Deres ref.: 2011/1258 I JKT 6 NOV Helsetilsynet Att: Kristina Totlandsdal Pb 8128 Dep 0032 OSLO. Oslo, - Helsetilsynet Att: Kristina Totlandsdal Pb 8128 Dep 0032 OSLO STATENS HELSE11LSYN 6 NOV 2011 Deres ref.: 2011/1258 I JKT Vår ref.: 0 ATT Oslo, 14.11.11 Tilsynssak tannlege Tom Ellingsen Undertegnede

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket.

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket. Fra: Øyvind Berven [mailto:oyvind.berven@gmail.com] Sendt: 28. november 2012 21:03 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Metoderapport fokusgruppeintervju:

Metoderapport fokusgruppeintervju: Metoderapport fokusgruppeintervju: Fokusgruppeintervju ble brukt som metode for å inkludere pasientens synspunkter og forslag til endring av kols egenbehandlingsplan. Det ble gjennomført to separate intervjuer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Foto: Colourbox Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Februar 2017 Målgruppe og utvalg Landsrepresentativt

Detaljer