Dobbeltdiagnose ROP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dobbeltdiagnose ROP 2014"

Transkript

1 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens satsinger innen rus og psykiatri l Oppfølging og ettervern hvorfor får vi det ikke bedre til? l Motiverende intervju et konstruktivt samarbeid for endring l Gjenreisingen av et verdig liv min historie R l Prosjekt Tolv doble trinn 12-trinnsmodellen i rehabilitering l Prosjektet Mentaliseringsbasert terapi til kvinnelige pasienter l Mestringsveier til arbeid, psykisk helse og rus (RuPs)

2 Møt disse dyktige talerne på konferansen Helseminister Bent Høie har et sterkt og ekte engasjement for å bedre kvaliteten på det norske helsevesenet. Han nyter stor respekt både blant politiske motstandere, og dem som jobb er i helsesektoren. Han er gjennomføringsdyktig og godt kvalifisert, og har sittet på Stortinget for Rogaland siden Høie har ledet Helse- og omsorgskomiteen de siste fire årene før han ble helseminister. På konferansen ser han på rus og psykiatri i forhold til samhandlingsreformen. Jon Storaas leder Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), og er et anerkjent talerør for rusmisbrukernes utfordringer og behov mot politikere og myndigheter. Storaas har vært rusfri siden 1999, og mener at ingen har problemer med å slutte og ruse seg, men at problemet er å holde seg rusfri. For å klare det, for virkelig å bryte med avheng igheten, må man ta et oppgjør med følelsene og tenke fremover. Det er logisk: Når det mentale er i orden så trenger man ikke rusmiddel som en virkelighetsflukt. Men hva skjer etter den mentale avrusningen hvor går veien? Frederick Nathanael er helse- og sosialpsykolog og prosjektleder ved Skjelfoss Psykiatriske Senter. Han skrev mastergradsoppgave ved Psykologisk Institutt, UIO, om 12-trinnsmodellen. Han utarbeidet og koordinerte prosjekt Tolv doble trinn i 2012 og 2013, et 2-årig prosjekt som har undersøkt nytten av å integrere 12-trinnsmodellen i rehabiliteringen av pasienter med dobbeltdiagnose. Hør de positive resultatene presentert på konferansen. Individuell jobbstøtte (IPS) hjelper syke i arbeid. Mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer klarer å jobbe hvis de får mulighet til det, det viser den forskningsbaserte metoden IPS, som setter arbeid i fokus samtidig med behandling. Individual Placement and Support (IPS), som på norsk kalles Individuell jobbstøtte, bryter med tradisjonell tankegang om at mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer ikke vil eller kan jobbe. Undersøkelser både internasjonalt og i Norge viser at så mange som 60-70% ønsker å jobbe. Se frem til å lære mer om IPSmetoden som får mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer i jobb. Nina Arefjord er spesialist i klinisk psykologi og ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene, ved Kompetansesenter rus region vest. Hun har arbeidet i ulike stillinger innen rusbehandling og spesifikt med fagutvikling vedrørende personlighetslidelser og mentaliseringsbasert behandling. Hun er også tilknyttet Institutt for mentalisering som veileder. Se frem til å høre resultatene etter et spennende prosjekt som var så vellykket at behandlingsmetoden nå er implementert i Bergensklinikkene. Siw Catrine Stærk (Fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse NAV Finnmark) og Anita Ittelin Hellesø (Rådgiver RuPs-teamet NAV Arbeidsrådgivning Finnmark) forteller om bakgrunnen for prosjektet Mestringsveier til arbeid psykisk helse og rus (RuPs), et delprosjekt i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. De har møtt store utfordringer, både geografisk og demo grafisk, og her får du en god innsikt i deres arbeidsvirkelighet. Hør hvordan RuPs-teamet jobber i praksis, erfaringer fra prosjektet, samt historier fra prosjektet der unge med rus og psykiske helseproblemer møter NAV. Arnhild Lauveng er psykolog og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeider for tiden som doktor gradsstipendiat på FoU-avdelingen, divisjon for psykisk helsevern, AHUS. Hun er aktiv foredragsholder, og har mottatt en rekke priser. Hun har utgitt fire bøker, og tre av bøkene er oversatt til dansk. På konferansen ser hun på hvor viktig det er å kunne tilby menn esker med samtidig rus- og psykiske lidelser en mulighet til å utnytte sine evner, ikke fokusere på svakhetene eller symptomer. Ved å gi livet mer innhold med aktivt påfyll er ofte bivirkningen at rusen blir mindre viktig. Hågen Haugrønningen ble fryktet av andre og var også livredd seg selv. Nå har den tidligere psykiatripasienten fra Våler startet eget firma der han tilbyr hjelp til andre. Han forteller en historie som griper; om selvmedisinering og rus, angst og tung psykiatri, om indre uro, tunge år som svingdørspasient, systemer som ikke samhandlet, den lokale 1. linjen som ikke bidro med oppfølging, tilrettelegging, om fravær av terapi eller andre løsninger, om uvanlig store daglige medisin-doser, hallusinasjoner, traumer og episoder da det klikket for ham. Han forteller om 120 dager i fengsel for å ha gått amok på sosialkontoret i Våler. Han har vært i det mørkeste mørke, og har livserfaringer han ikke unner andre. Han har et sterkt ønske om å hjelpe andre til et bedre liv, og i dag 4,5 år etter driver han egen konsulent virksomhet. Møt ham på konferansen og hør hans sterke historie. Kari Lossius er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som klinikkdirektør ved Bergensklinikkene. Hun anses å være blant landets fremste eksperter på rus, og har et brennende engasjement for sitt arbeid. Hun er veileder på Universitetet i Bergen og gruppe terapeut ved Studentens Psykiske Helsetjeneste. I tillegg er hun medforfatter på flere bøker innen emneområdet psykologi, rus og behandling. Hun ser frem til å snakke om temaet motiverende intervju på konferansen.

3 Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tirsdag 8. april Registrering, utdeling av skriftlig materiell og navneskilt Velkommen v/ prosjektleder Corinne Hilde Fjellås i Confex AS Ordstyrer innleder dagen John Storaas, leder av Rio, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Regjeringens satsinger innen rus og psykiatri l Rus og psykisk helse i samhandlingsreformen Helseminister Bent Høie, Høyre Ettervern og oppfølging hvorfor får vi det ikke bedre til? l Hva når rusen er borte og livet skal starte på nytt? John Storaas, leder av Rio, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Lunsj Prosjekt «Tolv doble trinn» 12-trinnsmodellen i rehabilitering l 12-trinnsmodellen som behandlings- og mestringsverktøy for dobbeltdiagnosepasienter l Bakgrunnen for prosjektet l 12-trinnstankegangen i behandlingsmiljøet for pasienter med dobbeltdiagnose l Målsetting, målgruppe og behandlingsopplegg for prosjektet l Erfaringer fra prosjektets kliniske del Frederick Nathanael, psykolog, Skjelfoss Psykiatriske senter Pause Individuell jobbstøtte (IPS) hjelper syke i arbeid l 8 prinsipper om veien til en ordinær, lønnet jobb l Tverrfaglig team - jobbspesialisten sammen med et team av helsearbeidere og ansatte i NAV l Regelmessig og tett oppfølging for best resultat Kristin Vold Hjerpås, Arbeids- og velferdsdirektoratet, IPS Pause Prosjektet Mentaliseringsbasert terapi til kvinnelige pasienter med ruslidelser og alvorlige personlighetsproblemer l Kort om MBT, Mentaliseringsbasert terapi l Bakgrunn for prosjektet l Hvem deltok i prosjektet om kartlegging og henvisning l Pasientenes prognoser l Behandlingsform i prosjektet l Oppsummering og konklusjon av prosjektet Nina Arefjord, psykologspesialist, Kompetansesenter rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Takk for i dag! Vel møtt i morgen

4 Onsdag 9. april Velkommen til dag to v/ordstyrer Jon Storaas Å ha jobb er rusbehandling i seg selv l Unge med rus og psykiske helseproblemer i møte med NAV l RuPs-prosjektet Mestringsveier til arbeid l Spesialist på avstand samarbeid i småkommuner l Arbeid gir normalitet i en unormal hverdag Siw Catrine Stærk, fylkeskoordinator, arbeid og psykisk helse NAV Finnmark Anita Ittelin Hellesø, rådgiver, RuPs-teamet NAV Arbeidsrådgivning Finnmark Pause Skole som alternativ til behandling? Beskrivelse av et dansk skoletilbud for voksne med psykiske vansker, med eller uten samtidig rusmisbruk. l Daghøyskole et skoletilbud, ikke et behandlingsopplegg l Bygge identitet ikke behandle sykdom. l Skolen som stabilt element i livet, eller som et springbrett videre. l Aktivt påfyll for en mer meningsfull tilværelse Arnhild Lauveng, psykolog, doktorgradsstipendiat, foredragsholder og forfatter Lunsj Gjenreisingen av et verdig liv min historie l Et liv i krise fra vondt til verre etter sjokkartet møte med hjelpeapparatet l Fysisk, psykisk og økonomisk svekket en lang vei tilbake til livet l Hva kunne vært gjort annerledes? l Behandlingen som virket hva, hvordan og hvorfor l Trening, kosthold, veiledning og konstellasjoner viktige byggesteiner Hågen Haugrønningen, veileder og kursholder Pause Motiverende intervju - et konstruktivt samarbeid for endring l Hva er motiverende intervju l Grunnleggende verdier, stil og prinsipper l Målrettet bruk av kommunikasjonsferdigheter l Etableringsprosess, ambivalens og endringssnakk Kari Lossius, klinikkdirektør, Stiftelsen Bergensklinikkene Oppsummering av konferansen v/jon Storaas Helt til slutt: Takk for denne gang vel hjem!

5 Dobbeltdiagnose rus og psykiske lidelser Tre av fire rusmisbrukere har minst én symptomlidelse, ofte angst eller depresjon, før de debuterer med rusmidler. Hvordan behandle et rusproblem før pasienten er stabil psykisk, og hvordan behandle den psykiske lidelsen når pasienten ikke er rusfri? Hvordan tar du stilling til det? På konferansen får du høre mange praktiske caser som tar opp nettopp denne problematikken. Kanskje må det ikke være enten eller, men en helhetlig vurdering? Møt dedikerte ressurspersoner som deler sine erfaringer med deg; forskere, behandlere og brukere. De oppdaterer deg på sitt fagfelt, og du styrker din kompetanse. Regjeringens satsinger innen rus og psykiatri Helseminister Bent Høie Oppfølging og ettervern hvorfor får vi det ikke bedre til? John Storaas, leder av Rio, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Motiverende intervju et konstruktivt samarbeid for endring Kari Lossius, klinikkdirektør, Stiftelsen Bergensklinikkene Gjenreisingen av et verdig liv min historie Hågen Haugrønningen, veileder og kursholder Prosjekt Tolv doble trinn 12-trinnsmodellen i rehabilitering Frederick Nathanael, psykolog, Skjelfoss Psykiatriske senter R Prosjektet Mentaliseringsbasert terapi til kvinnelige pasienter med ruslidelser og alvorlige personlighetsproblemer Nina Arefjord, psykologspesialist, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestringsveier til arbeid, psykisk helse og rus (RuPs), et delprosjekt i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Siw Cathrine Stærk, NAV Finnmark

6 Returadresse: Confex Norge AS Postboks Lysaker Dobbeltdiagnose ROP april 2014 Påmelding: Deltakeravgift: Konferansested: Kr 4.695,- (+ mva) pr. person. Inkluderer kursmateriell, servering i pauser og lunsj begge dager. Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo, Bryggetorget 3, 0250 Oslo Prosjektleder: Corinne Hilde Fjellås, tlf: Ønsker du overnatting? Confex har avtale med Scandic Hotels: Følg Confex på Facebook: Nyhetsbrev med våre mest aktuelle kurs og konferanser: Avbestillingsregler: Vil du gjennomføre internkurs for din bedrift? Kontakt oss: Konferansen er søkt godkjent som etterutdanning av: Psykologforeningen, søkt godkjenning som 12-timers vedlikeholdskurs. Norsk Sykepleierforbund, søkt godkjenning som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med total 11 timer. Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeid ere i Delta, søkt godkjenning for konferansens innhold med 11 timers uttelling innenfor klinisk fagstige. Fagforbundet, søkt godkjenning av konferansen som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsearbeidere med 13 timer. Vi tar forbehold om trykkfeil, og endringer i programmet som er utenfor vår kontroll. Oppdatert informasjon finnes til enhver tid på

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0279 Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge Søkerorganisasjon: Forord Arbeidet med dette rehabiliteringsprosjektet har vært en lærerik og nyttig

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer