Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013"

Transkript

1 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS November 2013 NSFLIS Fagkongress september var NSFLIS samlet til Fagkongress i Østfold, 35 år etter at organisasjonen ble stiftet. Fagkongressen hadde flotte forelesninger, og om du ikke fikk delta i Sarpsborg, kan du finne en del forelesningsnotater på nettsiden vår, Festmiddagen ble til en fantastisk flott jubileumsmiddag. Vi hadde gleden av å ha med oss to av våre æresmedlemmer; Linda Meintjes og Eva Hauge. Vi fikk høre om den viktige jobben som ble lagt ned i 1978 på Jeløya, og om hvor sterkt samholdet mellom intensivsykepleiere var den gang. I tillegg fikk vi en videohilsen fra NSFLIS første leder, Ingjerd Schou. Landsstyret ønsker å sende en stor takk og hilsen til Lokalgruppen i Østfold for den flotte innsatsen de la ned i årets Fagkongress. Det har blitt lagt ned mange timer slik at deltakerne skulle få et best mulig utbytte av kongressen. I dette nummeret: Side 1 NSFLIS Fagkongress Side 2 Generalforsamling 2013 Side 3 Side 4 Nye medlemmer NSFLIS landsstyre, utdanningsutvalg og nominasjonskomité Side 5 NOKIAS 2013 Side 6 Politisk uttalelse fra NSFLIS Ny regjering En stor takk også til våre æresmedlemmer i Østfold. Uten den jobben dere gjorde i vår spede begynnelse, hadde vi ikke hatt en stor og aktiv faggruppe i 2013! Side 7 Årets intensivsykepleier

2 NSFLIS Generalforsamling 2013 Årets generalforsamling ble avholdt på 4 timer, godt ledet av dirigentene Børre Kristiansen og Kirsti Juvik. Det opplevedes som at årets saker var godt gjennomarbeidet og at organisasjonen står samlet i viktige avgjørelser. Heldigvis fikk vi også gode debatter, og særlig saken om Utdanning ble godt debattert. Det er godt å se at engasjementet rundt de viktigste sakene stadig skaper mye aktivitet! I saken om utdanning ble det vedtatt at NSFLIS skal arbeide aktivt med utdanningsstillinger, mastergrad og spesialistgodkjenning. På generalforsamlingen ble det foretatt mange valg, da alle utenom leder var på valg. Medlemmer i alle nye verv finner du oversikt over i dette nyhetsbrevet. Vi fikk også vedtak på at landsstyret skulle utforme en resolusjon som støtter kravet om at intensivsykepleiere ikke skal pålegges å arbeide oftere enn hver 3.helg. Denne resolusjonen har blitt sendt til alle regionale helseforetak og til NSFs forbundsledelse, fylkesledere og konserntillitsvalgte. Du kan lese hele resolusjonen på neste side. Adresse til kasserer: For reiseregninger som skal sendes NSFLIS, sendes dette til følgende adresse: Norsk sykepleierforbund v/ Intensivsykepleiere, kasserer Nina Myrland Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Nina kan også kontaktes på e-post for spørsmål: 2

3 Politisk uttalelse fra NSFLIS: Intensivsykepleiere skal ikke pålegges å arbeide oftere enn hver 3.helg Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) ser med bekymring på flukten av intensivsykepleiere fra Akershus universitetssykehus. Mange erfarne og kompetente intensivsykepleiere slutter ved intensivavdelingen, og det er vanskelig å rekruttere kompetent personell. NSFLIS vet at intensivsykepleiere allerede jobber en tung turnus, med stor andel aften- og nattevakter, i tillegg til hver 3.helg og halvparten av alle helligdager. En ordinær full stilling som intensivsykepleier i turnus innebærer 22-25% helgejobbing. Intensivsykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har reagert på innføringen av flere helgevakter, og den totale vaktbelastningen overgår det som kan kombineres med et normalt familieliv. Det har spredd seg en urovekkende trend: Hele 29 intensivsykepleierne har sluttet hittil i år, og minst 9 av disse har oppgitt at det er arbeidsgiverpolitikken ved sykehuset som er årsak til at de slutter. Mange har derfor gått til det drastiske steg å si opp stillinger eller søkt om permisjon fra intensivavdelingen ved Ahus, selv om de i utgangspunktet trives godt i jobben. NSFLIS mener det vil være vanskelig å rekruttere nok sykepleiere i fremtiden til videreutdanning innen intensivsykepleie med en slik arbeidshverdag som legges opp til fra helseforetaket. Intensivsykepleiere har behov for en forutsigbar arbeidshverdag og fritid sammen med familie. Den totale vaktbelastningen er en viktig del av intensivsykepleieres arbeidsbetingelser. For å sikre tilstrekkelig med intensivsykepleiere i fremtiden, må arbeidstidsordningen ivareta begge partene i arbeidsforholdet. Et ensidig vedtak om økt vaktbelastning fra arbeidsgiver, uten forsøk på å finne gode løsninger som også ivaretar de ansattes ønsker og behov, bidrar ikke til å sikre nok intensivsykepleiere. NSFLIS krever at vaktbelastningen fastsettes i samarbeid med de ansatte, og at ingen intensivsykepleiere skal pålegges å arbeide oftere enn hver 3.helg. Ny webadresse NSF Norsk Sykepleierforbund har endret hoveddomene til Den tidligere adressen vil også fungere videre, både på nett og epost. Men nå blir det altså mulig å gjøre det enda enklere, ved å bruke ble overtatt fra Econa, som tidligere het Norske Siviløkonomers Forening. NSFLIS bruker fortsatt domenet som leder direkte til våre sider. 3

4 NSFLIS landsstyre På Generalforsamlingen 11.september ble det valgt nytt landsstyre i NSFLIS. Etter konstitueringer ser landsstyret slik ut for perioden : Leder og webansvarlig: Sigbjørn Flatland Nestleder og medlemsansvarlig: Ellen Granerud Kasserer: Nina Helen Myrland Sekretær: Tone Engstad Dagsvold Utdanningsansvarlig: Åge Wiberg Bøyum Internasjonal og Inspira-kontakt: Elin Steffenak 1.vara: Stein Teppen 2.vara: Heidi Berg Utdanningsutvalget Hele utdanningsutvalget er nytt av året. Vi ønsker de nye medlemmene lykke til i arbeidet: Anne Wenche S Hunstad, Buskerud Marte-Marie Wallander Karlsen, Oslo Bente Skogsaas, Vestfold Åge Wiberg Bøyum (Utdanningsansvarlig i landsstyret) Nominasjonskomiteen Våre nye vedtekter ble vedtatt på GF 2012 og er basert på NSFs vedtektsmodell for faggrupper. Ifølge vedtektene skal nominasjonskomiteen velges og ikke utnevnes som tidligere. Ny nominasjonskomité ble valgt på GF: Anna-Solveig Mengshoel, Oslo (leder) Erik Bonesmo, Nord-Trøndelag (medlem) Tor-Magnus Molund, Nordland (medlem) Grethe Røskestad Hauge, Buskerud (vara) Marit Anita Sunnarvik, Sogn og Fjordane (vara) 4

5 NOKIAS 2013 Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere (NOKIAS) ble avholdt september i København. Det var ca 500 anestesi- og intensivsykepleiere fra alle de nordiske land, og Norge var godt representert med ca 180 deltakere. Temaet for kongressen var Sikker praksis gennem uddannelse og læring, og forelesningene var meget varierte og spennende. Det var lagt opp til tre parallelle forelesningsrekker, mens Keynote speakers ble holdt i den store kongresshallen. Her var blant andre Kirsti Hordvei invitert til å snakke om hendelsene etter 22.juli i Oslo og på Utøya. Presentasjoner fra forelesningene finner du på vår nettdside Det er NOSAM som er ansvarlig for kongressen. Dette er et nordisk samarbeid for intensiv- og anestesisykepleiere hvor leder NSFLIS er med. NOKIAS arrangeres hvert 3.år, og neste vert for kongressen er Finland i

6 Medlemsbrev fra landsstyret NSFLIS November 2013 To sykepleiere som statssekretærer Helseminister Bent Høie får med seg to sykepleiere som statssekretærer: Tidligere forbundsleder i NSF, Lisbeth Normann (H) og tidligere leder for NSF Østfold, Anne Grethe Erlandsen (H). De to andre statssekretærene er Astrid Nøklebye Heiberg (H) og Cecilie Brein-Karlsen (FrP). NSFLIS ønsker lykke til! NSFs krav til statsbudsjettet NSF har oversendt krav til ny regjerningen på det som oppfattes som mangler i statsbudsjett. I dette utdraget kan du lese hva som blir skrevet i forhold til spesialsykepleiere: Spesialistutdanning av sykepleiere: Mangelen på operasjon-, anestesi- og intensivsykepleiere er stor. NSF vil be departementet om å være tydelige i sine forventninger til arbeidsgiverne i kommune- og spesialisthelsetjenesten når det gjelder deres ansvar for å sørge for videreutdanning av egne ansatte. NSF mener det må legges til rette for at sykepleiere gis full lønn under utdanning, og forventer at regjeringen følger opp sine egne signaler om en kompetansepott i helsesektoren, som et ledd i å motvirke verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte yrker. Nye spesialister: NSF har i en årrekke jobbet for myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere, og har utarbeidet kriterier og kompetansekrav for spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere og helsesøstre. Målet er å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie/helsesøster innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. Hvis du ønsker å lese hele brevet som er sendt fra NSF, finner du det her: https://www.nsf.no/content/ /nsf-% v1krav_fra_norsk_sykepleierforbund_til_statsbudsjettet_for_2014.pdf 6

7 Årets intensivsykepleier 2013: Kari Bue NSFLIS vil gratulere Kari Bue med tittelen "Årets intensivsykepleier 2013". Kari har jobbet ved Akershus universitetssykehus i 17 år og fra 2002 ved intensivavdelingen ved Ahus. Hun fikk utmerkelsen under NSFLIS Fagkongress i Sarpsborg 12.september. I tre uavhengige nominasjoner beskrives Kari Bue som en blid og hyggelig kollega som er faglig oppdatert, svært rutinert og kunnskapsrik og en flott rollemodell for kollegaer og studenter. Hun er meget engasjert, både i forhold til pasientenes ve og vel, fagets utvikling og kollegenes arbeidsvilkår. Hun har vært aktiv i NSFLIS siden hun ble intensivsykepleier og fra 2010 har hun vært lokalgruppeleder i Akershus. Hun kjemper for den enkelte pasient og er opptatt av at sykepleien som gis skal være faglig forsvarlig, etisk forankret og innenfor gjeldene lover og regler. Hun er en foregangskvinne for andre når det kommer til kampen for en god arbeidsplass. Hun er absolutt visjonær på fagets vegne, men også tydelig på at privatliv og arbeid må ha en fin balanse for at man skal kunne yte sitt beste begge steder. Hun reiser seg og taler der andre ikke våger, og gjør dermed kollegene litt tøffere. Kari er en verdig vinner av utmerkelsen Årets intensivsykepleier 2013". Med vennlig hilsen Sigbjørn Flatland Leder NSFLIS Slemdalsvingen 33 E 0776 Oslo Mobil:

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer!

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer! Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et tradisjonsrikt år er gått siden forrige NFBE-nytt. For en forening av vår størrelse er det ikke så mange hoder å

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

TEMA: Pasientorganisasjoner

TEMA: Pasientorganisasjoner Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2010 TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk

Detaljer

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 12 2013 17. oktober 2013 101. årgang Må slutte å fly i dørene 12 Stjeler oftest medikamenter 50 LO-leder venter ruskevær 78 Den lange veien For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 «Jeg

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer