klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist."

Transkript

1 Tirsdag 19 ANNONSE- TEMA Skog og landbruk Det er klart vi skal ha vekst i landbruket på Hadeland. Dette må alle se. Lars Kristian Haga Illustrajonsfoto: Colourbox «Hadelandsbonden 2020» er en offensiv satsning fra landbrukets kvinner og menn. LUNNER: Prosjektet har som mål å bevare Hadeland som levende bygd, med matproduksjon og vakkert kulturlandskap. Det er Landbrukets Fagråd Hadeland som har tatt initiativet til prosjektet. Idémøter er holdt, og de foreløpige tankene er oppsummert i et notat som nå drøftes i næringa. Lars Kristian Haga er leder i Landbrukets Fagråd. Han definerer satsingen som offensiv og ambisiøs. «Hadelandsbonden 2020» skal gjennomføres med 20 i stil, og da blir forhåpentligvis resultatet godt. Sjarm og humor Haga er en blid mann og legger vekt på at prosjektet skal gjennomføres med sjarm og humor. Vi opererer nær de store markeder for mat. Vi har forhold som gjør at vi kan dyrke nær sagt alt. Jordsmonn og klima er utmerket. Det er klart vi skal ha vekst i landbruket på Hadeland. Dette må alle se, politikerne lokalt og, sier Haga, men legger til at sjølsagt er det utfordringer. Som ellers i landet er landbruket på Hadeland under press. Vi virker i det store arbeidsmarkedet i og rundt Oslo der folk kan få godt betalte jobber og regulert arbeidstid. Dette gir avskalling fra bondeyrket. Samtidig er det forholdsvis mange bruk her i området som står foran snarlig generasjonsskifte. I denne situasjonen må vi ta tak for å sikre rekruttering, sier Haga. Målet med prosjektet er at Hadeland skal bevares som levende bygd, med matproduksjon og virksomhet som vedlikeholder kulturlandskapet. Ifølge Haga er det ingen selvfølge at vi i framtida kommer til å bo i et distrikt med matproduksjon og landbruk. Landbruksstatistikken for Hadeland viser at det dyrkede arealet går ned, færre driver med dyr og antall bønder blir færre. Hvis vi ikke møter dette offensivt, vil tendensen forsterkes, hevder lederen i Landbrukets Fagråd. Han mener en slik utvikling er stikk i strid med nasjonale målsettinger, ikke minst målt mot klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist. Bygger på erfaring Tiltakene i prosjektet skal være både faglige, kulturelle og sosiale. De skal spisses mot ungdom, men også omfatte etablerte bønder. Vi må satse bredt og offensivt, for det er utfordringer av Komplett smøreprogram for landbruk, transport, anlegg og industri fra vårt lager. GODE TILBUD på helsyntetisk olje til personbiler. BRAASTAD OLJEUTSALG Bjørgevegen 22, 2750 Gran. Tlf Mobil mange slag vi skal møte. Ikke minst ser vi det som viktig å beholde og utvikle nye møtesteder der landbrukets kvinner og menn kan få påfyll faglig og sosialt. Det sosiale fellesskapet er viktig. Bondeyrket kan være ensomt, og det er mange faglige spørsmål som vi trenger å drøfte, veit Haga. Landbruksmiljøene på Hadeland gjennomførte i 1995 et bygdemobiliseringsprosjekt kalt «Hadelandsbondens muligheter fram mot år 2000». Mange tiltak ble gjennomført der målet var at produsentene skulle få økt kunnskap om sine muligheter og utfordringer. Opplegget var vellykket, og de gode erfaringene fra 1995 skal de bringe med seg i det nye prosjektet. v/arne Øystein Lunner Arne Øystein Lunner Mob Lansering i januar «Hadelandsbonden 2010» skal presenteres for offentligheten i januar med et stort møte på Bergslia. Der blir det verbale innslag med tungvektere i norsk offentlighet og underholdning av beste kvalitet. Haga er opptatt av å vise at det er tæl og positiv innstilling i hadelandsbonden. Fram mot møtet skal vi jobbe mye for å involvere folk i landbruksnæringa i prosjektet. Vi håper også at politikere vil engasjere seg i dette. Lokalpolitikernes engasjement i landbruksnæringa kan gjerne bli større. Sjølsagt vil vi satse spesielt på å få med ungdom og kvinner, avslutter Lars Kristian Haga. Les mer om satsingen på de to neste sidene Harestua Tlf Fax: Ta kontakt for stål og metaller, kjedehjul og lagere, skruer og bolter. Maskinreparasjoner, sveising, mekanisk arbeid og vedlikeholdstjenester

2 20 ANNONSETEMA Tirsdag Unge skal se OFFENSIVT: Lars Kristian Haga og hele landbruket i vårt distrikt satser offensivt og ambisiøst på «Hadelandsbonden 2020». Mersmak av Hadeland Økonomigruppa under Landbrukets Fagråd planlegger sitt bidrag til «Hadelandsbonden 2020» grundig. HADELAND: I første fase kartlegges interessen hos mulige aktører og etablerere. Gruppa opplever at det er tilslutning om grunntankene. I neste fase skal de forente krefter tilrettelegge for et arrangement der potensielle etablerere inviteres til en «Smak av Hadeland». Arrangementet har som mål å skape en positiv opplevelse og et godt etablererklima, og skal ha et variert og spennende innhold. Her skal det læres både fra Lucky Næroset og Bjoneroa. Et viktig mål her blir å gjøre folk bevisste om de muligheter som finnes og å skape nettverk slik at deltakerne får en positiv følelse. Da har vi klart å gi en mersmak av Hadeland, skriver «faggruppe økonomi» i et arbeidsnotat. Mersmaken skal det bygges videre på i neste fase der det skal jobbes med ønsker og behov fra deltakerne. LEVENDET BYGD: «Hadelandsbonden 2020» har som mål at vi fortsatt skal ha ei levende bygd, med matproduksjon og virksomhet som vedlikeholder kulturlandskapet. Midt i blinken for Hans Christian Haga Tveter som er full av liv i kulturlandskap og korn. Pål Arne Oulie er født i 1978 og er dermed en ung mann i landbruket. Han deltar i arbeidet med «Hadelandsbonden 2020». Oulie mener det er svært viktig at prosjektet lykkes, og han tror på prosjektet. GRAN: Oulie sitter i Landbrukets Fagråd sin gruppe for økonomi. Han beretter: Vi har jobbet med å konkretisere målene i «Næringsplan for landbruket på Hadeland». Våre ideer skal føres inn i «Hadelandsbonden 2020» som en kursserie for folk i den rette alderen. For å utvikle landbruket på Hadeland må vi helt klart ha fokus på unge mennesker. Utsiktene til godt betalte jobber med regulert arbeidstid får mange unge til å tvile på om de vil satse på egen næringsvirksomhet, eksempelvis som bonde. Kursopplegg Pål Arne Oulie og økonomigruppa utvikler et kursopplegg som vinkler mulighetene i landbruket positivt. Arbeidstittel er «Hadeland mulighetenes land». Her framheves den rådgivning og støtte som etablerere kan få på Hadeland, sjølsagt innen landbruk, men også innenfor andre sektorer. Vi innser at vi ikke bare kan satse på dem som allerede har tilknytning til bondeyrket, for eksempel gjennom odel. Vi må trekke til oss nye folk, gjerne utenfra. Kursrekken tar høyde for det. Vi spør: Hva skal til for at du vil etablere grønn næring på Hadeland? Svarene tar vi på alvor, og jeg veit at vi kan vise til at Hadeland har det støtteapparatet som trengs i forhold til svært mange betenkeligheter, sier Oulie. Kurs starter i februar Ut fra undersøkelsene som er gjort veit han at flere vil delta på kurset som starter i februar Rundt om finnes interesserte mennesker. På det første kurset skal det høstes erfaring som kan gi enda bedre kurs seinere. Arbeidet skal foregå helt fram til 2020, og derfor benevnes opplegget som en kursserie. Arrangørene understreker at det skal gjøre Pål Arne Oulie argumenterer for at en ikke må se på landbruksnæringen for seg og annen næring for seg. For det første utløser bondens primære virksomhet næring i tjenestesektoren. For det andre er et levende landbruk til stor fordel for øvrig næringsliv. Her er det mange nyanser. Vi må se på samarbeid på tvers av næringsgrenser for å få fram bygdas ressurser i vid forstand. Landbruket er en kulturbærer med potensial på mange felt. Vi må tenke nytt. Også i framtida vil mange bønder ønske og trenge arbeid i tillegg til gården. Som regel er en ektefelle involvert som også har kompetanse som Hadeland kan ha bruk for. Her er et vell av muligheter, og «Hadelandsbonden 2020» skal synliggjøre disse, forklarer Oulie, som rapporterer om positiv interesse for tiltaket både interkommunalt og i næringslivet. Kvinner Næringsplan for landbruket på Hadeland holder fram rekruttering og likestilling som prioriterte områder. Vi skal ha et eget blikk for kvinnens posisjon. Kvinner og menn kan ha ulike behov og vi skal samarbeide med kvinner som allerede er etablert i landbruksnæringa for å gjøre kursserien god på det og. Å få kvinnene mer med i aktivt landbruk er en nødvendighet for at vi skal lykkes med å beholde Hadeland som landbruksdistrikt med matproduksjon, levende grender og vakkert kulturlandskap, avslutter Oulie. FOR FRAMTIDA: Pål Arne Oulie jobber for levende og livat landbruk. Oulie til venstre sammen med framtida og en av nestorene i lokalt landbruk, Lars Kristian Haga. Framtida i treskerhjulet er barnebarnet til Lars og heter Hans Christian. Takrenner 107,50 pr. 4 meter Tlf blikkogtakservice.no NYTT TAK SPØR OSS! Stålbygg for landbruk, industri og lager Forhåndsbestill en Honda snøfreser NÅ du også! Honda HS 970TS Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere BF-HALLEN Direkte import. SERVICEVERKSTED INNBYTTE FINANSIERING

3 Tirsdag ANNONSETEMA 21 mulighetenes land gjensidige-hadeland.no gjensidige.no Hadeland.brannkasse Inger Knoph Rækstad Landbruksassurandør A20022 T4M EN SIKKERHETSAVTALE HØRES IKKE SŠ MORSOM UT - men det gjør ikke en nedbrent låve heller. men det gjør ikke et nedbrent fjøs heller. Feil ved det elektriske anlegget er den hyppigste årsaken til brann i driftsbygninger. Vi har utviklet en sikkerhetsavtale Feil ved for det slike elektriske anlegg. anlegget Denne er gir den deg hyppigste både en årsaken tryggere til hverdag brann i og driftsbygninger. billigere forsikring. Vi har utviklet en sikkerhetsavtale Med forsikkerhetsavtalen slike anlegg. Dennefår girdu degnemlig både en rabatt tryggere på forsikringspremien hverdag og billigere forsikring. hvert år. Med I tillegg sikkerhetsavtalen får du tilskudd får du av nemlig oss når du gjennomfører sikkerhetskontrollen. rabatt på forsikringspremien, i tillegg til at det elektriske anlegget blir kontrollert og vedlikeholdt minst hvert 3. år. Kontakt oss på , gjensidige-hadeland.no Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller ellerkom kominnom vårt kontor på Gran.

4 22 ANNONSETEMA Tirsdag Blir det sl I mange vann på Hadeland er krepsing fortsatt en attraktiv aktivitet på seinsommeren. Krepsen er en truet art og sjøl om det i vårt område er mange vann som tåler beskatning, kan fangst bli forbudt allerede neste år. TILGJENGELIG: Hadelandspotet kan du kjøpe på Roa og på Jaren. Her selger Torbjørn Kløvstad til Anne Okkenhaug Bentsen. Hadelandspotet nå også på Hadeland Hadelandspotet har ikke alltid vært lett å kjøpe på Hadeland, men nå bør du klare det. JAREN: Hadelandspoteten har godt ry. Den er smakfull og tåler en kok. Utfordringa for folk som ønsker å spise den, er at den sjelden eller aldri finnes i de lokale butikker. Hadelandspotet er ikke i sortimentet til butikkene på Hadeland! Fortsatt er det vanskelig, men bedring har det blitt. Lunner Produkter på Roa og Hadeland Potetpakkeri på Jaren tilbyr sekker i forskjellige størrelser. Sjøl om du ikke har en potetkjeller til disposisjon, har du nå mulighetene. Begge salgssteder har femkilospakninger. Torbjørn Kløvstad på Hadeland Potetpakkeri ønsker at flere kommer innom for å handle. Kvaliteten er topp, og prisen lav, sier han. Han forteller at storselgeren er Kerrs Pink. Da Hadeland be- POTET I PAPIRPOSE: Hadelandspotet. søkte pakkeriet tidlig i september var det Kerrs Pink og Asterix som var tilgjengelig. Men snart kommer både Pimpernell, Peik, Mandel og Beate, veit Kløvstad. Arkivfoto Vanligvis leveres potetene vaskede, men på pakkeriet kan du også kjøpe med jord på. Det er klart, de med jord på har den beste kvaliteten, sier Kløvstad. HADELAND: Det er fylkesmannens vanskeligheter med å få på plass en forskrift for Oppland som er årsaken til et eventuelt forbud. Krepsing er først og fremst en fritidsaktivitet. Fangsten er i liten grad matauk, og i enda mindre grad næringsvirksomhet. Den næringsmessig betydningen av krepsing er liten. Det er allikevel rett å si at krepsing er en yndet aktivitet som betyr mye for mange. Edelkreps Korrekt betegnelse på Hadelandskrepsen er edelkreps. Norge er én av få nasjoner som fortsatt har livskraftige bestander av arten, og den finnes hovedsakelig på Østlandet. På Den norske rødlista har edelkreps status som «sterkt truet». Rødlista er en oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er trua av utryddelse eller er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne. Ut fra krepsens status som «sterkt truet» åpner ikke innlandsfiskeforskriftene for fangst av kreps. Men, dersom det er forsvarlig av hensyn til bevaring av krepsebestanden, kan imidlertid fylkesmannen fastsette en forskrift som åpner for fangst av kreps i nærmere angitte områder eller vassdrag. Siden 2001 har krepsing foregått etter en slags dispensasjon fra gjeldende forskrift. Fra sesongen 2011 skal imidlertid fangst foregå etter ny forskrift gitt av fylkesmannen. Denne forskrift jobber fylkesmannens miljøvernavdeling med nå, og det ble i juli 2009 bedt om redegjørelse fra kommunene om hvilke vann som har en bestand som tåler fangst. Kommunene bes om å konsultere berørte fiskerettshavere. Få svar Fylkesmannen har fått svært få svar og repeterer sin forespørsel i juli i år. Svarfristen ble satt til 1. september Jan Jansen ved landbrukskontoret for Hadeland opplyser at kontoret har bedt fiskerettshavere om bestandsvurderinger. Bare ett svar har kommet inn. Uten vurderinger av de lokale bestander står Fylkesmannen uten kunnskap til å lage forskrift. Med mindre Hadelands fiskerettshavere raskt leverer rapporter, kan resultatet bli at krepsing ikke blir tillatt på Hadeland i 2011 til tross for bestander som tåler fangst. YTTERDØRER Vi har kampanje på ytterdører i september. Besøk vår utstilling på Kalvsjø. MALE- & SNEKKERVERKSTED A/S 2730 Lunner SJØTORP 90/100 x 200/210 Før 7.490,- Nå HERRÄNG 90/100 x 200/210 Før , ,- Nå ,- Nå WALLENTIN 90/100 x 200/210 Før , ,-

5 Tirsdag ANNONSETEMA 23 utt på krepsingen? HARESTUVANNET: Der nede gjemmer krepsen seg. Neste sesong kan den være fredet. FAKTA FORBUD?: Det kan bli et forbud mot krepsing. Edelkreps Edelkreps (Astacus astacus) er en ferskvannslevende tifotkreps som lever i elver, innsjøer og tjern over store deler av Europa. I Norge fi ns den hovedsakelig på Østlandet. Arten er sårbar overfor forurensing, og er særlig avhengig av kalk for å kunne bygge opp skallet sitt. Edelkreps er ført opp på den internasjonale og den norske rødlisten over truede arter. Kilde: Wikipedia Arkivfoto: Benjamin A. Ward BOARD PRO SASH PRO Heltre Spon MDF ALU Perfekt snittkval. Meget lavt støynivå Slipeverksted for HM Sagblader og verktøy GÅRDBRUKERE Utlån og transport av containere for korn og poteter nå som tidligere. Vi dekker deres transportbehov eks. grus, flis, rundballer, avfallscontainere m.m. Din betongleverandør! Nå kan du bestille betong hos oss til konkurransedyktige priser. Kontakt oss for et hyggelig pristilbud! Tlf Din nye betongleverandør 2712 Brandbu Tlf: Mob: fax: Jan Arild Mathisen, 2770 Jaren Tlf Mob Faks Hunndalen

6 24 ANNONSETEMA Økte priser på matråvarer HADELAND: Foreløpige tall fra International Monetary Fund (IMF) viser 12,0 prosent økning i prisene på matråvarer de siste tolv månedene. Bare den siste måneden var økningen på 5,3 prosent. Det melder Landbruks- og matdepartementet. IMF-indeksen viser at prisen på de fleste matråvarer økte fra juli til august. Prisen på hvete økte 24,3 prosent sist måned. Årsaken er annet dårlige avlinger i en del hveteeksporterende land. IMF-indeksen for august viser at prisene på animalske råvarer også har økt den siste måneden. Storfekjøtt økte med 4,9 prosent, svinekjøtt 5,5 prosent, og lammekjøtt 2,2 prosent. Det er kun kyllingkjøtt som har hatt prisnedgang den siste måneden 0,1 prosent. DET BESTE KRAFTFORET TIL DINE HUSDYR FÅR DU FRA DITT LOKALE PRODUKSJONSANLEGG! Tilskuddsfor og annet dyrefôr Gjødsel Kornlevering A-K maskiner avd. Hønefoss søker: SELGER Ønskede kvalifikasjoner Illustrasjonsfoto: Colourbox Hadeland Kornsilo og Mølle BA - Jaren Tlf mottak A-K maskiner A-K maskiner A-K maskiner avd. Hønefoss Ytterligere informasjon om stillingene kan gis av Skriftlig søknad med CV sendes KJENDIS 1: Alle veit vel at Olaf Godli er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag? Grua er det området på Hadeland som er minst egnet for jordbruk. KJENDIS 2: Den andre bondekjendisen er generalsekretæren i Bondelaget, Per Gunnar Skorge. Landbrukskjendiser på 2742 Grua GRUA: Her er det berg og stein og tømmer som historisk er årsak til bosetting. Artig er det derfor at to svært viktige aktører i norsk landbruk har sterk tilknytning til 2742 Grua. Olaf Godli, barnefødt gruaværing som fortsatt bor og virker der, er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Mindre kjent er det at generalsekretæren i Bondelaget, Per Gunnar Skorge, også er gruaværing i betydning hytteeier ved Mylla. Begge møter vi i skiløypa vinterstid, og dermed må en tru at generalsekretærene møtes også. Kanskje viktige strategiske spørsmål for jordbruksoppgjøret drøftes mellom stokk og stein på 2742 Grua? REDSKAPER Lena Maskin er din forhandler på Hadeland Få veden i hus. Ta kontakt for et godt tilbud på Hakki Pilke vedmaskiner og vedkløyvere fra Igland. Besøk oss hos L.M. Hadeland traktorservice. Salg: Odd A. Johnsrud: Service: Olaf Bjone: Tirsdag Unikt Landbruket på Hadeland har en unik organisering. Institusjonen Landbrukets Fagråd finnes bare i vårt område, og vurderes som en svært god ordning. HADELAND: «Landbrukets Fagråd Hadeland BA» er et andelslag av enkeltprodusenter, organisasjoner og bedrifter med tilknytning til landbruket, samt de tre Hadelandskommunene. Vedtektene sier kort og greit at andelslagets formål er å styrke landbruket i regionen ved å nytte de totale rådgivningsressurser best mulig. Leder for Fagrådet er Lars Kristian Haga fra Lunner. Haga kjenner ikke til at tilsvarende overordnede organisering er etablert noe annet sted. Effektiv organisering Anne Okkenhaug Bentsen ved landbrukskontoret på Jaren har ti prosent av stillingen sin som sekretær for Fagrådet. Hun sier det slik: - Det er riktig at denne organisasjonsformen er helt spesiell for Hadeland, og den fungerer godt. Produsentene har i Fagrådet en god representant i forhold til det offentlige og andre samarbeidspartnerne, og landbrukskontoret har én organisasjon å forholde seg til i svært mange saker. Husk at mange utfordringer i landbruket gjelder flere produsentgrupper, beitespørsmål for eksempel. Ordningen er effektiv, det er lettere å informere, og det blir færre møter som er en fordel ikke minst for bøndene. Vi hører stadig fra andre distrikt at de misunner oss denne felles overbygningen for den allsidige landbrukssektoren, forteller Okkenhaug Bentsen. Også økonomisk betydning Fagrådet har også positiv økonomisk betydning for landbruket. Det gjelder for mange stønadsordninger og prosjektmidler at det er landbrukets organisasjoner som må søke. I en søkeprosess er det lettere å få gjennomslag i fellesskap enn hver for seg. At bedriftene som opererer innenfor landbruket også deltar, bidrar til bedre samarbeid i næringen. Jeg vil også nevne som viktig at Fagrådet er viktig for samtalene og diskusjonene i landbruket. Møtene bringer folk sammen over kommunegrenser, organisasjonsgrenser og produsentgrenser. Fagrådet med sine undergrupper har en sosial funksjon, og det skal slett ikke undervurderes. Bondeyrket kan være ensomt, sier Anne Okkenhaug Bentsen. Akkurat nå jobber Landbrukets Fagråd med å utvikle prosjektet «Hadelandsbonden 2020», et stort tiltak som omtales annet sted på temasidene. Av store saker som Fagrådet tidligere har jobbet med nevnes organisering av småskala matproduksjon på Hadeland, etableringen av produsenteid potetpakkeri, samt tilrettelegging for samarbeid innen mjølk- og planteproduksjon.

7 Tirsdag ANNONSETEMA 25 på Hadeland RESULTAT: Anne Okkenhaug Bentsen holder fram Hadeland Potetpakkeri som et tiltak Fagrådet var sterkt engasjert i å etablere. Her viser hun fram et resultat: fem kilo hadelandspotet. FAKTA Det som innenfor landbruksnæringen i dagligtalen benevnes «Fagrådet» heter formelt sett «Landbrukets Fagråd Hadeland BA». Landbruk er en felles betegnelse for skogbruk og jordbruk. Fagrådet er et andelslag. Hadelandskommunene er de største andelseierne. Til sammen eier kommunene en tredel av andelene. Landbruket har også lyktes godt i å engasjere bedrifter i arbeidet. Hele 19 bedrifter innenfor landbrukssektoren og andre sektorer deltar. Landbrukets organisasjoner som bondelagene og skogeierlagene er sjølsagt også representert. Fagrådet har undergrupper for storfe, sau, fjørfe, planteproduksjon, bioenergi, juletre/pyntegrønt, og økonomi. Faggruppe for bioenergi har Helge Midttun som koordinator, mens Einar Teslo har den funksjonen i faggruppe for økonomi. De andre gruppene har ikke utnevnt koordinatorer ennå. Tørr ved Bjørk/bl.ved Små/storsekk - hentepris Lev. omgående BESTILL NÅ! Mikal H. Leithe Tlf / Forretnings- og landbruksregnskap Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Nyetablering Nye vinduer? Restaurering eller nybygg, Frekhaug har mulighetene. Eina Almenning 2843 Eina Tlf Fax Hadeland CASTROL OLJE Super univesralolje l kanne ,- Pris kr inkl. mva. PSF Ved kjøp av olje, får du med ei T-skjorte, signert av Ronaldo! Tilbudet gjelder ut oktober 2010

8 26 ANNONSETEMA Tirsdag SPILTE: Hjerterknekt bidro til å skape stemning i teltet under Potetfestivalen. Arkivfoto: Steinar Sund Fedrejord og eng som seng Potetfestivalen har nyss vært. Der sang og spilte Hjerterknekt den nye hadelandssangen til Henning Klevmark. Fra sitt tilhold midt i tømmerskauen synger Klevmark: På Hadeland der kornet gror, høgt og gult i fedrejord, har jeg vandra sti og landeveg ned fra Katnosa til Hornsberget. Hjerterknekt synger fredfylt om åker og eng og gras som seng på Potetfestivalen mens prisen på hvete på verdensmarkedet er 60 prosent høyere enn for ett år siden. Verdens tredje største eksportør av hvete, Russland, har innført eksportforbud i minst et år. Der i gården har tørke og branner gjort at kornet er tapt på en firedel av sådd areal. Matvarespekulantene på børsene, med en moral mer illeluktende enn en møkkakjeller i Etnedal, går amok. Samtidig dør sju personer i Mosambik under protestaksjoner mot at brødprisen er økt med 20 prosent. I samme slått tar vi med at hvete utgjør om lag 20 prosent av kornarealet på Hadeland. Makrotallene er heller ikke lystige. FNs tusenårsmål skulle halvere sulten innen Det vil ikke skje. Langt ifra. En milliard mennesker sulter, mens dagligvarekjedene i Norge presser bøndene til å levere så billig at rekrutteringa til matproduksjonsyrket, er trua. Vi nevner også at Riksrevisjonen refser storting og styringsverk for i praksis å undergrave måla for norsk matproduksjon. Sjøl føyer vi til at lokale politikere heller ikke har reint mjøl i påsan og sjelden kjenner besøkelsestida si på rett jorde. Øst og høgt i matfatet i Viggadalen dikter Hege Rimestad med god utsikt, også mot området der ny riksveg 4 vil asfaltere halvannen kvadratkilometer god matjord. I sangen «Gran og timian» presenterer hun dette verset om Hadeland og hadelending: Her kan en fremmed finne hjem og vinne en nabo og en venn. Her har krigere blitt bønder, nå går døtre og sønner til strid for å holde jorda grønn. Landbrukets kvinner og menn pløyer i høst i gang sitt storprosjekt «Hadelandsbonden 2020». Målet er å bevare Hadeland som område for matproduksjon. La oss satse og sørge for at «Hadelandsbonden 2020» blir et vellykket svev med stil oppunder 20, gult korn og grønt gras. Svevet skal viftes i gang rett etter nyttårshopprennet. Hermed har jeg tipsa om to kompetente underholdere. Stein Buan Flere erstatningssaker for sauetap HADELAND: Statistikk fra 2000 til 2009 viser økning i antall søknader og erstatningsutbetalinger etter tap av sau på beite de siste tre årene. Klimaet er medvirkende årsak, varme og fuktige år gir blant annet større forekomster av flått og sykdommene alveld og sjodogg, som kan bidra til økt tap av sau på beite. Det melder Landbruks- og matdepartementet. Totalt ble det utbetalt vel 2,8 millioner kroner i 144 saker i Det er normalt at tallene svinger fra år til år, men de siste tre årene har antall saker og erstatning økt og nådde en foreløpig topp i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde høyest erstatningsutbetaling i Tre fylker har aldri hatt noen søknader, nemlig Oslo og Akershus og Rogaland. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Karoline Daugstad, Magnar Forbord og Katrina Rønningen Notat nr 7/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer.

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer. hamarregionen hamarregionen utvikling februar 2011 utgave 1 Gir verden smaken av Norge Bio-engasjert friluftselsker Bioklyngen i Hedmark er av internasjonal standard. Bli bedre kjent med Graminors Idun

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer