klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist."

Transkript

1 Tirsdag 19 ANNONSE- TEMA Skog og landbruk Det er klart vi skal ha vekst i landbruket på Hadeland. Dette må alle se. Lars Kristian Haga Illustrajonsfoto: Colourbox «Hadelandsbonden 2020» er en offensiv satsning fra landbrukets kvinner og menn. LUNNER: Prosjektet har som mål å bevare Hadeland som levende bygd, med matproduksjon og vakkert kulturlandskap. Det er Landbrukets Fagråd Hadeland som har tatt initiativet til prosjektet. Idémøter er holdt, og de foreløpige tankene er oppsummert i et notat som nå drøftes i næringa. Lars Kristian Haga er leder i Landbrukets Fagråd. Han definerer satsingen som offensiv og ambisiøs. «Hadelandsbonden 2020» skal gjennomføres med 20 i stil, og da blir forhåpentligvis resultatet godt. Sjarm og humor Haga er en blid mann og legger vekt på at prosjektet skal gjennomføres med sjarm og humor. Vi opererer nær de store markeder for mat. Vi har forhold som gjør at vi kan dyrke nær sagt alt. Jordsmonn og klima er utmerket. Det er klart vi skal ha vekst i landbruket på Hadeland. Dette må alle se, politikerne lokalt og, sier Haga, men legger til at sjølsagt er det utfordringer. Som ellers i landet er landbruket på Hadeland under press. Vi virker i det store arbeidsmarkedet i og rundt Oslo der folk kan få godt betalte jobber og regulert arbeidstid. Dette gir avskalling fra bondeyrket. Samtidig er det forholdsvis mange bruk her i området som står foran snarlig generasjonsskifte. I denne situasjonen må vi ta tak for å sikre rekruttering, sier Haga. Målet med prosjektet er at Hadeland skal bevares som levende bygd, med matproduksjon og virksomhet som vedlikeholder kulturlandskapet. Ifølge Haga er det ingen selvfølge at vi i framtida kommer til å bo i et distrikt med matproduksjon og landbruk. Landbruksstatistikken for Hadeland viser at det dyrkede arealet går ned, færre driver med dyr og antall bønder blir færre. Hvis vi ikke møter dette offensivt, vil tendensen forsterkes, hevder lederen i Landbrukets Fagråd. Han mener en slik utvikling er stikk i strid med nasjonale målsettinger, ikke minst målt mot klimamål. Mat fra Hadeland er uansett kortreist. Bygger på erfaring Tiltakene i prosjektet skal være både faglige, kulturelle og sosiale. De skal spisses mot ungdom, men også omfatte etablerte bønder. Vi må satse bredt og offensivt, for det er utfordringer av Komplett smøreprogram for landbruk, transport, anlegg og industri fra vårt lager. GODE TILBUD på helsyntetisk olje til personbiler. BRAASTAD OLJEUTSALG Bjørgevegen 22, 2750 Gran. Tlf Mobil mange slag vi skal møte. Ikke minst ser vi det som viktig å beholde og utvikle nye møtesteder der landbrukets kvinner og menn kan få påfyll faglig og sosialt. Det sosiale fellesskapet er viktig. Bondeyrket kan være ensomt, og det er mange faglige spørsmål som vi trenger å drøfte, veit Haga. Landbruksmiljøene på Hadeland gjennomførte i 1995 et bygdemobiliseringsprosjekt kalt «Hadelandsbondens muligheter fram mot år 2000». Mange tiltak ble gjennomført der målet var at produsentene skulle få økt kunnskap om sine muligheter og utfordringer. Opplegget var vellykket, og de gode erfaringene fra 1995 skal de bringe med seg i det nye prosjektet. v/arne Øystein Lunner Arne Øystein Lunner Mob Lansering i januar «Hadelandsbonden 2010» skal presenteres for offentligheten i januar med et stort møte på Bergslia. Der blir det verbale innslag med tungvektere i norsk offentlighet og underholdning av beste kvalitet. Haga er opptatt av å vise at det er tæl og positiv innstilling i hadelandsbonden. Fram mot møtet skal vi jobbe mye for å involvere folk i landbruksnæringa i prosjektet. Vi håper også at politikere vil engasjere seg i dette. Lokalpolitikernes engasjement i landbruksnæringa kan gjerne bli større. Sjølsagt vil vi satse spesielt på å få med ungdom og kvinner, avslutter Lars Kristian Haga. Les mer om satsingen på de to neste sidene Harestua Tlf Fax: Ta kontakt for stål og metaller, kjedehjul og lagere, skruer og bolter. Maskinreparasjoner, sveising, mekanisk arbeid og vedlikeholdstjenester

2 20 ANNONSETEMA Tirsdag Unge skal se OFFENSIVT: Lars Kristian Haga og hele landbruket i vårt distrikt satser offensivt og ambisiøst på «Hadelandsbonden 2020». Mersmak av Hadeland Økonomigruppa under Landbrukets Fagråd planlegger sitt bidrag til «Hadelandsbonden 2020» grundig. HADELAND: I første fase kartlegges interessen hos mulige aktører og etablerere. Gruppa opplever at det er tilslutning om grunntankene. I neste fase skal de forente krefter tilrettelegge for et arrangement der potensielle etablerere inviteres til en «Smak av Hadeland». Arrangementet har som mål å skape en positiv opplevelse og et godt etablererklima, og skal ha et variert og spennende innhold. Her skal det læres både fra Lucky Næroset og Bjoneroa. Et viktig mål her blir å gjøre folk bevisste om de muligheter som finnes og å skape nettverk slik at deltakerne får en positiv følelse. Da har vi klart å gi en mersmak av Hadeland, skriver «faggruppe økonomi» i et arbeidsnotat. Mersmaken skal det bygges videre på i neste fase der det skal jobbes med ønsker og behov fra deltakerne. LEVENDET BYGD: «Hadelandsbonden 2020» har som mål at vi fortsatt skal ha ei levende bygd, med matproduksjon og virksomhet som vedlikeholder kulturlandskapet. Midt i blinken for Hans Christian Haga Tveter som er full av liv i kulturlandskap og korn. Pål Arne Oulie er født i 1978 og er dermed en ung mann i landbruket. Han deltar i arbeidet med «Hadelandsbonden 2020». Oulie mener det er svært viktig at prosjektet lykkes, og han tror på prosjektet. GRAN: Oulie sitter i Landbrukets Fagråd sin gruppe for økonomi. Han beretter: Vi har jobbet med å konkretisere målene i «Næringsplan for landbruket på Hadeland». Våre ideer skal føres inn i «Hadelandsbonden 2020» som en kursserie for folk i den rette alderen. For å utvikle landbruket på Hadeland må vi helt klart ha fokus på unge mennesker. Utsiktene til godt betalte jobber med regulert arbeidstid får mange unge til å tvile på om de vil satse på egen næringsvirksomhet, eksempelvis som bonde. Kursopplegg Pål Arne Oulie og økonomigruppa utvikler et kursopplegg som vinkler mulighetene i landbruket positivt. Arbeidstittel er «Hadeland mulighetenes land». Her framheves den rådgivning og støtte som etablerere kan få på Hadeland, sjølsagt innen landbruk, men også innenfor andre sektorer. Vi innser at vi ikke bare kan satse på dem som allerede har tilknytning til bondeyrket, for eksempel gjennom odel. Vi må trekke til oss nye folk, gjerne utenfra. Kursrekken tar høyde for det. Vi spør: Hva skal til for at du vil etablere grønn næring på Hadeland? Svarene tar vi på alvor, og jeg veit at vi kan vise til at Hadeland har det støtteapparatet som trengs i forhold til svært mange betenkeligheter, sier Oulie. Kurs starter i februar Ut fra undersøkelsene som er gjort veit han at flere vil delta på kurset som starter i februar Rundt om finnes interesserte mennesker. På det første kurset skal det høstes erfaring som kan gi enda bedre kurs seinere. Arbeidet skal foregå helt fram til 2020, og derfor benevnes opplegget som en kursserie. Arrangørene understreker at det skal gjøre Pål Arne Oulie argumenterer for at en ikke må se på landbruksnæringen for seg og annen næring for seg. For det første utløser bondens primære virksomhet næring i tjenestesektoren. For det andre er et levende landbruk til stor fordel for øvrig næringsliv. Her er det mange nyanser. Vi må se på samarbeid på tvers av næringsgrenser for å få fram bygdas ressurser i vid forstand. Landbruket er en kulturbærer med potensial på mange felt. Vi må tenke nytt. Også i framtida vil mange bønder ønske og trenge arbeid i tillegg til gården. Som regel er en ektefelle involvert som også har kompetanse som Hadeland kan ha bruk for. Her er et vell av muligheter, og «Hadelandsbonden 2020» skal synliggjøre disse, forklarer Oulie, som rapporterer om positiv interesse for tiltaket både interkommunalt og i næringslivet. Kvinner Næringsplan for landbruket på Hadeland holder fram rekruttering og likestilling som prioriterte områder. Vi skal ha et eget blikk for kvinnens posisjon. Kvinner og menn kan ha ulike behov og vi skal samarbeide med kvinner som allerede er etablert i landbruksnæringa for å gjøre kursserien god på det og. Å få kvinnene mer med i aktivt landbruk er en nødvendighet for at vi skal lykkes med å beholde Hadeland som landbruksdistrikt med matproduksjon, levende grender og vakkert kulturlandskap, avslutter Oulie. FOR FRAMTIDA: Pål Arne Oulie jobber for levende og livat landbruk. Oulie til venstre sammen med framtida og en av nestorene i lokalt landbruk, Lars Kristian Haga. Framtida i treskerhjulet er barnebarnet til Lars og heter Hans Christian. Takrenner 107,50 pr. 4 meter Tlf blikkogtakservice.no NYTT TAK SPØR OSS! Stålbygg for landbruk, industri og lager Forhåndsbestill en Honda snøfreser NÅ du også! Honda HS 970TS Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for en grundig test av Honda snøfresere BF-HALLEN Direkte import. SERVICEVERKSTED INNBYTTE FINANSIERING

3 Tirsdag ANNONSETEMA 21 mulighetenes land gjensidige-hadeland.no gjensidige.no Hadeland.brannkasse Inger Knoph Rækstad Landbruksassurandør A20022 T4M EN SIKKERHETSAVTALE HØRES IKKE SŠ MORSOM UT - men det gjør ikke en nedbrent låve heller. men det gjør ikke et nedbrent fjøs heller. Feil ved det elektriske anlegget er den hyppigste årsaken til brann i driftsbygninger. Vi har utviklet en sikkerhetsavtale Feil ved for det slike elektriske anlegg. anlegget Denne er gir den deg hyppigste både en årsaken tryggere til hverdag brann i og driftsbygninger. billigere forsikring. Vi har utviklet en sikkerhetsavtale Med forsikkerhetsavtalen slike anlegg. Dennefår girdu degnemlig både en rabatt tryggere på forsikringspremien hverdag og billigere forsikring. hvert år. Med I tillegg sikkerhetsavtalen får du tilskudd får du av nemlig oss når du gjennomfører sikkerhetskontrollen. rabatt på forsikringspremien, i tillegg til at det elektriske anlegget blir kontrollert og vedlikeholdt minst hvert 3. år. Kontakt oss på , gjensidige-hadeland.no Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller ellerkom kominnom vårt kontor på Gran.

4 22 ANNONSETEMA Tirsdag Blir det sl I mange vann på Hadeland er krepsing fortsatt en attraktiv aktivitet på seinsommeren. Krepsen er en truet art og sjøl om det i vårt område er mange vann som tåler beskatning, kan fangst bli forbudt allerede neste år. TILGJENGELIG: Hadelandspotet kan du kjøpe på Roa og på Jaren. Her selger Torbjørn Kløvstad til Anne Okkenhaug Bentsen. Hadelandspotet nå også på Hadeland Hadelandspotet har ikke alltid vært lett å kjøpe på Hadeland, men nå bør du klare det. JAREN: Hadelandspoteten har godt ry. Den er smakfull og tåler en kok. Utfordringa for folk som ønsker å spise den, er at den sjelden eller aldri finnes i de lokale butikker. Hadelandspotet er ikke i sortimentet til butikkene på Hadeland! Fortsatt er det vanskelig, men bedring har det blitt. Lunner Produkter på Roa og Hadeland Potetpakkeri på Jaren tilbyr sekker i forskjellige størrelser. Sjøl om du ikke har en potetkjeller til disposisjon, har du nå mulighetene. Begge salgssteder har femkilospakninger. Torbjørn Kløvstad på Hadeland Potetpakkeri ønsker at flere kommer innom for å handle. Kvaliteten er topp, og prisen lav, sier han. Han forteller at storselgeren er Kerrs Pink. Da Hadeland be- POTET I PAPIRPOSE: Hadelandspotet. søkte pakkeriet tidlig i september var det Kerrs Pink og Asterix som var tilgjengelig. Men snart kommer både Pimpernell, Peik, Mandel og Beate, veit Kløvstad. Arkivfoto Vanligvis leveres potetene vaskede, men på pakkeriet kan du også kjøpe med jord på. Det er klart, de med jord på har den beste kvaliteten, sier Kløvstad. HADELAND: Det er fylkesmannens vanskeligheter med å få på plass en forskrift for Oppland som er årsaken til et eventuelt forbud. Krepsing er først og fremst en fritidsaktivitet. Fangsten er i liten grad matauk, og i enda mindre grad næringsvirksomhet. Den næringsmessig betydningen av krepsing er liten. Det er allikevel rett å si at krepsing er en yndet aktivitet som betyr mye for mange. Edelkreps Korrekt betegnelse på Hadelandskrepsen er edelkreps. Norge er én av få nasjoner som fortsatt har livskraftige bestander av arten, og den finnes hovedsakelig på Østlandet. På Den norske rødlista har edelkreps status som «sterkt truet». Rødlista er en oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er trua av utryddelse eller er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne. Ut fra krepsens status som «sterkt truet» åpner ikke innlandsfiskeforskriftene for fangst av kreps. Men, dersom det er forsvarlig av hensyn til bevaring av krepsebestanden, kan imidlertid fylkesmannen fastsette en forskrift som åpner for fangst av kreps i nærmere angitte områder eller vassdrag. Siden 2001 har krepsing foregått etter en slags dispensasjon fra gjeldende forskrift. Fra sesongen 2011 skal imidlertid fangst foregå etter ny forskrift gitt av fylkesmannen. Denne forskrift jobber fylkesmannens miljøvernavdeling med nå, og det ble i juli 2009 bedt om redegjørelse fra kommunene om hvilke vann som har en bestand som tåler fangst. Kommunene bes om å konsultere berørte fiskerettshavere. Få svar Fylkesmannen har fått svært få svar og repeterer sin forespørsel i juli i år. Svarfristen ble satt til 1. september Jan Jansen ved landbrukskontoret for Hadeland opplyser at kontoret har bedt fiskerettshavere om bestandsvurderinger. Bare ett svar har kommet inn. Uten vurderinger av de lokale bestander står Fylkesmannen uten kunnskap til å lage forskrift. Med mindre Hadelands fiskerettshavere raskt leverer rapporter, kan resultatet bli at krepsing ikke blir tillatt på Hadeland i 2011 til tross for bestander som tåler fangst. YTTERDØRER Vi har kampanje på ytterdører i september. Besøk vår utstilling på Kalvsjø. MALE- & SNEKKERVERKSTED A/S 2730 Lunner SJØTORP 90/100 x 200/210 Før 7.490,- Nå HERRÄNG 90/100 x 200/210 Før , ,- Nå ,- Nå WALLENTIN 90/100 x 200/210 Før , ,-

5 Tirsdag ANNONSETEMA 23 utt på krepsingen? HARESTUVANNET: Der nede gjemmer krepsen seg. Neste sesong kan den være fredet. FAKTA FORBUD?: Det kan bli et forbud mot krepsing. Edelkreps Edelkreps (Astacus astacus) er en ferskvannslevende tifotkreps som lever i elver, innsjøer og tjern over store deler av Europa. I Norge fi ns den hovedsakelig på Østlandet. Arten er sårbar overfor forurensing, og er særlig avhengig av kalk for å kunne bygge opp skallet sitt. Edelkreps er ført opp på den internasjonale og den norske rødlisten over truede arter. Kilde: Wikipedia Arkivfoto: Benjamin A. Ward BOARD PRO SASH PRO Heltre Spon MDF ALU Perfekt snittkval. Meget lavt støynivå Slipeverksted for HM Sagblader og verktøy GÅRDBRUKERE Utlån og transport av containere for korn og poteter nå som tidligere. Vi dekker deres transportbehov eks. grus, flis, rundballer, avfallscontainere m.m. Din betongleverandør! Nå kan du bestille betong hos oss til konkurransedyktige priser. Kontakt oss for et hyggelig pristilbud! Tlf Din nye betongleverandør 2712 Brandbu Tlf: Mob: fax: Jan Arild Mathisen, 2770 Jaren Tlf Mob Faks Hunndalen

6 24 ANNONSETEMA Økte priser på matråvarer HADELAND: Foreløpige tall fra International Monetary Fund (IMF) viser 12,0 prosent økning i prisene på matråvarer de siste tolv månedene. Bare den siste måneden var økningen på 5,3 prosent. Det melder Landbruks- og matdepartementet. IMF-indeksen viser at prisen på de fleste matråvarer økte fra juli til august. Prisen på hvete økte 24,3 prosent sist måned. Årsaken er annet dårlige avlinger i en del hveteeksporterende land. IMF-indeksen for august viser at prisene på animalske råvarer også har økt den siste måneden. Storfekjøtt økte med 4,9 prosent, svinekjøtt 5,5 prosent, og lammekjøtt 2,2 prosent. Det er kun kyllingkjøtt som har hatt prisnedgang den siste måneden 0,1 prosent. DET BESTE KRAFTFORET TIL DINE HUSDYR FÅR DU FRA DITT LOKALE PRODUKSJONSANLEGG! Tilskuddsfor og annet dyrefôr Gjødsel Kornlevering A-K maskiner avd. Hønefoss søker: SELGER Ønskede kvalifikasjoner Illustrasjonsfoto: Colourbox Hadeland Kornsilo og Mølle BA - Jaren Tlf mottak A-K maskiner A-K maskiner A-K maskiner avd. Hønefoss Ytterligere informasjon om stillingene kan gis av Skriftlig søknad med CV sendes KJENDIS 1: Alle veit vel at Olaf Godli er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag? Grua er det området på Hadeland som er minst egnet for jordbruk. KJENDIS 2: Den andre bondekjendisen er generalsekretæren i Bondelaget, Per Gunnar Skorge. Landbrukskjendiser på 2742 Grua GRUA: Her er det berg og stein og tømmer som historisk er årsak til bosetting. Artig er det derfor at to svært viktige aktører i norsk landbruk har sterk tilknytning til 2742 Grua. Olaf Godli, barnefødt gruaværing som fortsatt bor og virker der, er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Mindre kjent er det at generalsekretæren i Bondelaget, Per Gunnar Skorge, også er gruaværing i betydning hytteeier ved Mylla. Begge møter vi i skiløypa vinterstid, og dermed må en tru at generalsekretærene møtes også. Kanskje viktige strategiske spørsmål for jordbruksoppgjøret drøftes mellom stokk og stein på 2742 Grua? REDSKAPER Lena Maskin er din forhandler på Hadeland Få veden i hus. Ta kontakt for et godt tilbud på Hakki Pilke vedmaskiner og vedkløyvere fra Igland. Besøk oss hos L.M. Hadeland traktorservice. Salg: Odd A. Johnsrud: Service: Olaf Bjone: Tirsdag Unikt Landbruket på Hadeland har en unik organisering. Institusjonen Landbrukets Fagråd finnes bare i vårt område, og vurderes som en svært god ordning. HADELAND: «Landbrukets Fagråd Hadeland BA» er et andelslag av enkeltprodusenter, organisasjoner og bedrifter med tilknytning til landbruket, samt de tre Hadelandskommunene. Vedtektene sier kort og greit at andelslagets formål er å styrke landbruket i regionen ved å nytte de totale rådgivningsressurser best mulig. Leder for Fagrådet er Lars Kristian Haga fra Lunner. Haga kjenner ikke til at tilsvarende overordnede organisering er etablert noe annet sted. Effektiv organisering Anne Okkenhaug Bentsen ved landbrukskontoret på Jaren har ti prosent av stillingen sin som sekretær for Fagrådet. Hun sier det slik: - Det er riktig at denne organisasjonsformen er helt spesiell for Hadeland, og den fungerer godt. Produsentene har i Fagrådet en god representant i forhold til det offentlige og andre samarbeidspartnerne, og landbrukskontoret har én organisasjon å forholde seg til i svært mange saker. Husk at mange utfordringer i landbruket gjelder flere produsentgrupper, beitespørsmål for eksempel. Ordningen er effektiv, det er lettere å informere, og det blir færre møter som er en fordel ikke minst for bøndene. Vi hører stadig fra andre distrikt at de misunner oss denne felles overbygningen for den allsidige landbrukssektoren, forteller Okkenhaug Bentsen. Også økonomisk betydning Fagrådet har også positiv økonomisk betydning for landbruket. Det gjelder for mange stønadsordninger og prosjektmidler at det er landbrukets organisasjoner som må søke. I en søkeprosess er det lettere å få gjennomslag i fellesskap enn hver for seg. At bedriftene som opererer innenfor landbruket også deltar, bidrar til bedre samarbeid i næringen. Jeg vil også nevne som viktig at Fagrådet er viktig for samtalene og diskusjonene i landbruket. Møtene bringer folk sammen over kommunegrenser, organisasjonsgrenser og produsentgrenser. Fagrådet med sine undergrupper har en sosial funksjon, og det skal slett ikke undervurderes. Bondeyrket kan være ensomt, sier Anne Okkenhaug Bentsen. Akkurat nå jobber Landbrukets Fagråd med å utvikle prosjektet «Hadelandsbonden 2020», et stort tiltak som omtales annet sted på temasidene. Av store saker som Fagrådet tidligere har jobbet med nevnes organisering av småskala matproduksjon på Hadeland, etableringen av produsenteid potetpakkeri, samt tilrettelegging for samarbeid innen mjølk- og planteproduksjon.

7 Tirsdag ANNONSETEMA 25 på Hadeland RESULTAT: Anne Okkenhaug Bentsen holder fram Hadeland Potetpakkeri som et tiltak Fagrådet var sterkt engasjert i å etablere. Her viser hun fram et resultat: fem kilo hadelandspotet. FAKTA Det som innenfor landbruksnæringen i dagligtalen benevnes «Fagrådet» heter formelt sett «Landbrukets Fagråd Hadeland BA». Landbruk er en felles betegnelse for skogbruk og jordbruk. Fagrådet er et andelslag. Hadelandskommunene er de største andelseierne. Til sammen eier kommunene en tredel av andelene. Landbruket har også lyktes godt i å engasjere bedrifter i arbeidet. Hele 19 bedrifter innenfor landbrukssektoren og andre sektorer deltar. Landbrukets organisasjoner som bondelagene og skogeierlagene er sjølsagt også representert. Fagrådet har undergrupper for storfe, sau, fjørfe, planteproduksjon, bioenergi, juletre/pyntegrønt, og økonomi. Faggruppe for bioenergi har Helge Midttun som koordinator, mens Einar Teslo har den funksjonen i faggruppe for økonomi. De andre gruppene har ikke utnevnt koordinatorer ennå. Tørr ved Bjørk/bl.ved Små/storsekk - hentepris Lev. omgående BESTILL NÅ! Mikal H. Leithe Tlf / Forretnings- og landbruksregnskap Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Nyetablering Nye vinduer? Restaurering eller nybygg, Frekhaug har mulighetene. Eina Almenning 2843 Eina Tlf Fax Hadeland CASTROL OLJE Super univesralolje l kanne ,- Pris kr inkl. mva. PSF Ved kjøp av olje, får du med ei T-skjorte, signert av Ronaldo! Tilbudet gjelder ut oktober 2010

8 26 ANNONSETEMA Tirsdag SPILTE: Hjerterknekt bidro til å skape stemning i teltet under Potetfestivalen. Arkivfoto: Steinar Sund Fedrejord og eng som seng Potetfestivalen har nyss vært. Der sang og spilte Hjerterknekt den nye hadelandssangen til Henning Klevmark. Fra sitt tilhold midt i tømmerskauen synger Klevmark: På Hadeland der kornet gror, høgt og gult i fedrejord, har jeg vandra sti og landeveg ned fra Katnosa til Hornsberget. Hjerterknekt synger fredfylt om åker og eng og gras som seng på Potetfestivalen mens prisen på hvete på verdensmarkedet er 60 prosent høyere enn for ett år siden. Verdens tredje største eksportør av hvete, Russland, har innført eksportforbud i minst et år. Der i gården har tørke og branner gjort at kornet er tapt på en firedel av sådd areal. Matvarespekulantene på børsene, med en moral mer illeluktende enn en møkkakjeller i Etnedal, går amok. Samtidig dør sju personer i Mosambik under protestaksjoner mot at brødprisen er økt med 20 prosent. I samme slått tar vi med at hvete utgjør om lag 20 prosent av kornarealet på Hadeland. Makrotallene er heller ikke lystige. FNs tusenårsmål skulle halvere sulten innen Det vil ikke skje. Langt ifra. En milliard mennesker sulter, mens dagligvarekjedene i Norge presser bøndene til å levere så billig at rekrutteringa til matproduksjonsyrket, er trua. Vi nevner også at Riksrevisjonen refser storting og styringsverk for i praksis å undergrave måla for norsk matproduksjon. Sjøl føyer vi til at lokale politikere heller ikke har reint mjøl i påsan og sjelden kjenner besøkelsestida si på rett jorde. Øst og høgt i matfatet i Viggadalen dikter Hege Rimestad med god utsikt, også mot området der ny riksveg 4 vil asfaltere halvannen kvadratkilometer god matjord. I sangen «Gran og timian» presenterer hun dette verset om Hadeland og hadelending: Her kan en fremmed finne hjem og vinne en nabo og en venn. Her har krigere blitt bønder, nå går døtre og sønner til strid for å holde jorda grønn. Landbrukets kvinner og menn pløyer i høst i gang sitt storprosjekt «Hadelandsbonden 2020». Målet er å bevare Hadeland som område for matproduksjon. La oss satse og sørge for at «Hadelandsbonden 2020» blir et vellykket svev med stil oppunder 20, gult korn og grønt gras. Svevet skal viftes i gang rett etter nyttårshopprennet. Hermed har jeg tipsa om to kompetente underholdere. Stein Buan Flere erstatningssaker for sauetap HADELAND: Statistikk fra 2000 til 2009 viser økning i antall søknader og erstatningsutbetalinger etter tap av sau på beite de siste tre årene. Klimaet er medvirkende årsak, varme og fuktige år gir blant annet større forekomster av flått og sykdommene alveld og sjodogg, som kan bidra til økt tap av sau på beite. Det melder Landbruks- og matdepartementet. Totalt ble det utbetalt vel 2,8 millioner kroner i 144 saker i Det er normalt at tallene svinger fra år til år, men de siste tre årene har antall saker og erstatning økt og nådde en foreløpig topp i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde høyest erstatningsutbetaling i Tre fylker har aldri hatt noen søknader, nemlig Oslo og Akershus og Rogaland. Illustrasjonsfoto: Colourbox

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold 5401 innbyggere (vokser raskt!) Areal 256 km 2 100 jordbruksforetak 34.000 da dyrket areal Store skogområder 175.000 da 75% av

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Hvor kommer maten vår fra?

Hvor kommer maten vår fra? Hvor kommer maten vår fra? Jobben til den norske bonden er å skaffe god mat TIL ALLE. I denne boka kan du lære mer om hvordan dyr og planter på gården blir om til mat til deg og meg. På gården jobber bonden.

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder

Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp Vi får Norge til å gro! Strukturendringer i Vestfold Strukturendringer

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle

Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle Fagmøte: Akershus bondelag/østfold bondelag, 3.desember 2015 Økt matproduksjon og bærekraft kornets rolle Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente A. Åby Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen

Landbruket i kommuneplanen Landbruket i kommuneplanen Kola Viken 4.11.2014 Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen

Detaljer

oppgaver fra jord til bord Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk

oppgaver fra jord til bord Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk Innhold fra jord til bord quiz Hvor stor oppskrift? fra Jord til bord nøtter Hva tror du? bondesjakk Fra jord til bord quiz Sett en ring rundt det svaralternativet du tror er riktig. Tips Du kan også løse

Detaljer

Kvar kjem maten vår frå?

Kvar kjem maten vår frå? Kvar kjem maten vår frå? Jobben til den norske bonden er å skaffe alle god mat. I denne boka kan du lære meir om korleis dyr og plantar på garden blir til mat for deg og meg. På garden jobbar bonden. Det

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god?

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god? TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Fjellandbruket i Nord-Trøndelag

Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Fjellandbruket i Nord-Trøndelag. Resultater: 19 nye fjøs 30% økning i melkeproduksjonen 16% økning i storfekjøttproduksjonen 750 da ubenytta areal tatt i konvensjonell drift

Detaljer

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 1- Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Østlandet 2 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Vestlandet 3 Er det land, by eller landsdel??

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul Landbrukets klimaarbeid Ane Hansdatter Kismul Parisavtalen Slår fast at: vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som ikke truer matproduksjonen.

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2009 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda for Oppdal og Rennebu Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr BA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal BA GAIA lab as Hjorteviltforvaltningen

Detaljer

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet,

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert?

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Hvorfor? Mål Resultater Organisering Veien framover Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Mål for Fjellandbruket - Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen

Detaljer

Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord

Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord Grasfôra husdyr bærer jordbruket i nord De naturgitte forutsetningene for jordbruk synker med breddegraden. I Nordland, Troms og Finnmark er andelen av landets jordbruksareal henholdsvis 7, 3 og 1 prosent.

Detaljer

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 3 spørsmål: Hva er Slipp oss til - ungdom inn i landbruket? Hvorfor står mange gardsbruk ubebodde? Hvordan

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jo mere vi er sammen - Partner si involvering i gardsdrift Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 Elli gård 5 Pilotprosjekt 2010-13 Prosjektet skal: Utvikle rutiner og metoder

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dale sjekket årsveksten

Dale sjekket årsveksten Dale sjekket årsveksten Nyhet Dato: 16.08.2016 Landbruks- og matdepartementet I forbindelse med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale var invitert til å åpne messa Markens Grøde i Rakkestad benyttet

Detaljer

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter Maten finner jeg i butikken hva mer trenger jeg å vite? LandbrukspolitiKKen på 10 minutter Maten finner jeg i butikken Hva mer trenger jeg å vite, egentlig? Vi er heldige, vi som bor i Norge. IKKe bare

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 18 januar : Moen Gård Bondens marked Matmangfold Kortreist mat,en vinner? Samarbeid Svaret Moen Gård, Klæbu Rødliste? Jord Skog

Detaljer

Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt?

Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt? Biologisk mangfold og aktiv jordbruksdrift Hvor er utfordringene? Hva går greit fra bondens synspunkt? ved Bjørn Gimming, 1.nestleder Norges Bondelag Landbruksovervåking 2016 Seminar Lillestrøm 10.11.2016

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har

Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har Her har tida stått stille: Jeg har et ønske om å produsere noe med de ressursene jeg har Vil bevare: Øystein Vassengen (midten) er en av mange gårdeiere i det utvalgte kulturlandskapet i Nannestad som

Detaljer

Hva er verdien av beitegraset?

Hva er verdien av beitegraset? Hva er verdien av beitegraset? Landbrukskonferanse i Valdres Valdres vidaregåande skule 18. februar 2017 Beiteverdi Tradisjonell forverdi Landbruksfakta Norge Oppland - Valdres Beitenæringa i Valdres Statistikk

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den 22.04.2016 Behandling: Søknad fra Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening Der søkes om tilskudd på kr. 20.000 til

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Gran Handelspark AS. tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland.

Gran Handelspark AS. tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland. PROSPEKT Gran Handelspark AS 2750 Gran Foretaksregisteret: NO 992 061 669 MVA Gran Handelspark AS tilbyr lokaler i et attraktivt handelsområde, Gran Sentrum på Hadeland. Vi søker interessenter både innen

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Gro Volckmar Dyrnes 26. Riksrevisjonen oktober 2010 19. november 2010 Bakgrunn for undersøkelsen Risiko og vesentlighet Jordbruket skal

Detaljer

Nedgang i jordbruksinntekt for bøndene på Østlandet

Nedgang i jordbruksinntekt for bøndene på Østlandet Nedgang i jordbruksinntekt for bøndene på Østlandet Gårdbrukerne på Østlandet hadde i gjennomsnitt kr 340 200 i jordbruksinntekt i 2016, en nedgang på 6 prosent fra et bra resultat i 2015. Det var stor

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Klimagasser fra norsk landbruk

Klimagasser fra norsk landbruk Klimagasser fra norsk landbruk Kraftfôrmøtet 2017 Arne Grønlund 8 % av norske utslipp 12 % av norske utslipp Mill tonn CO 2 -ekv CH 4 : 2,5 N 2 O: 1,8 CO 2 : 2 Jordbruk slipper ut klimagasser 93 % av utslippene

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Orientering i Hovedutvalg for klima energi og næring 25. oktober 2017 Thorleif Müller Elin Røed Lansering på valgkamparrangement 23.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer