men vi tilpassar oss alt klimaendringane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "men vi tilpassar oss alt klimaendringane"

Transkript

1 men vi tilpassar oss alt klimaendringane Døme på faktisk klimatilpassing i Sogn og Fjordane Idun A. Husabø

2 Kontekst Behov for nasjonal strategi for klimatilpassing Utkast til utgreiing lagt fram i mai 2008 Klimatilpasning Norge etablert av Miljøverndepartementet i 2006 Brei, tverrdepartemental gruppe DSB tok tidleg initiativ, og fekk sekretariatet Nettportal på veg Ligg under regjeringen.no Sogn og Fjordane pilotfylke Bidrag frå Vestlandsforsking

3 Status quo for klimatilpassing nasjonalt Regjeringa sitt mål: å redusere samfunnet si sårbarheit for klimaendringane, og bidra til å styrke Noreg si tilpassingsevne MEN: Ansvaret for klimatilpassing ligg både hos det offentlege, næringslivet og privatpersonar.

4 Tilpassing i det offentlege

5 Lærdal/Statens vegvesen: uvisse om skredtypar

6 Lærdal/Statens vegvesen Vegbygging (Ureteigen, E16) frå Sogn og Fjordane til Oppland Uvisse om framtidas skred Staden kjend for lette tørrsnøskred Vinteren 2007/08 gjekk ein heilt ny type skred Våtsnøskred er større og tyngre, dvs. farlegare for trafikk E16 var stengd i fleire dagar Spørsmålet er kva type skred ein kan vente seg på denne staden i åra som kjem, og om ein kan leve med dei Temperaturauke kan gi fleire våtsnøskred Ventar at ein stiller større krav til regularitet i åra som kjem Løysing: tunnel eller omlegging av traséen

7 Lærdal/Statens vegvesen Senioringeniør i Statens vegvesen, Finn Sundby: Vi er jo ikkje sikre på om dette våtsnøskredet har noko med klimaendringar å gjere, men vi kan risikere at denne typen skred går oftare, og det var heilt nytt på denne staden.

8 Sogndal/Statsbygg: Sikring mot uregjerleg elv

9 Sogndal/Statsbygg Statsbygg har sikra Fossbygget (leigd av Høgskulen i Sogn og Fjordane) mot flaum for 3,5 millionar kroner Utrygg plassering pga. tidlegare funksjon som fabrikk Sogndalselvi ikkje regulert og har stort nedslagsfelt - vanskeleg å forutsjå flaum. Isgang og plutseleg høg vasstand truga bygget.

10 Sogndal/Statsbygg Eigedomsforvaltar Kjartan Nesset i Statsbygg: Vi registrerer jo at det veldig store svingingar i vêr og klima i Sogn, slik at elva er blitt meir uregjerleg enn ho var tidlegare. Nesset stadfestar òg at tilpassing til klimaendringar er ein uttalt faktor i Statsbygg sitt planleggingsarbeid, som del av eit langsiktig fokus i vedlikehaldet.

11 Årdal kommune: tek vare på institusjonelt minne Loke, 2005: Påminning om verdien av institusjonelt minne. Skred sperra vegen til Årdal; kai kom i bruk etter ein runde med reparasjonar og utgreiing av ansvarsforhold. Heldt oppe samfunnsmobiliteten.

12 Årdal kommune Utskifting av tilsette, modernisering, omstilling, flytting og digitalisering trugar det kommunale institusjonelle minnet eit stort problem i Årdal i samband med skred/skredfare Kor har det gått skred før? Kor er det sett i verk sikringstiltak mot skred? Løysing: Digitalisering av gamle kart, og systematisering av oppstykka informasjon om skred og sikring. Alt er no på nettet. ( kr)

13 Årdal kommune Jan Roy Dale (teknisk sjef): Vi merkar at skreda kjem oftare dei siste åra. Skred som er venta å gå om lag kvart tjuefemte år har til dømes gått kvart sjette eller sjuande år i det siste. Før gjekk vi og leitte i arkiv. Kvar gong det går skred, er gamle rapportar det første fylkesgeologen spør etter. Før kunne det ta lang tid å få tak i dei, men no er dei berre nokre tastetrykk unna. Dermed kan vi kjapt diskutere tiltak, til dømes evakuering.

14 Spesialtilfellet Flora kommune: vedtak for framtidas behov Har sett ei nedre grense for bygging i sjøkanten Mål: å førebyggje skadar ved ei framtidig stiging i havnivået Vedtak: Alle nye kaier og asfalterte flater innan planområdet skal ha toppnivå ikkje lågare enn 322 cm over sjøkart 0. (Kommunedelplanen for Florelandet Brandsøy )

15 Spesialtilfellet Flora kommune Vi kunne ha spart millionar på å la vere å byggje opp det komande industriområdet [Botnastranda] med masse, men den diskusjonen vart effektivt avliva av det politiske vedtaket som er gjort. Rådmann Fredrik W. Gulbrandsen

16 Tilpassing i næringslivet

17 Briksdalen: frå brevandring til andre aktivitetar

18 Briksdalen Slutt på breføring i dalen september 2006 mange år med tilbaketrekking for bratt brefront 90 prosent av aktiviteten var tidlegare breføring Endra innhald Ispadling, øksekasting, spikking, segling på fjorden Lite breføring (annan dal) Gradvis, men radikal omstilling har gitt økonomisk løft

19 Jølster skisenter: heva alpinbakken

20 Jølster skisenter Snømangel Opna i 1987 i eit snøsikkert område Endring på 1990-talet Utviding oppover Før: bakke frå 220 til 450 moh. No: bakke frå 220 til 750 moh. (snøgrense på m) eit vere eller ikkje vere for drifta

21 Jølster skisenter Framtidsutsikter: Eit endå større bilete alpeturistar vinterstid? Vi har diskutert dette, og er håpefulle. I dag rettar vi oss mest mot nærmarknaden, men det er realistisk å sjå mot Vestlandet. Avstanden frå Europa via Bergen er ikkje stor. Eg trur det vil kome. Stig Tveit, dagleg leiar

22 Tilpassing ved privatpersonar? Stolar (for mykje?) på styresmaktene? Behov for statleg informasjon og ansvarstaking Gjeld særleg bustader Thomasjordneset i Tromsø (Aftenposten)

23 Konklusjonar Få systematiske tilpassingsprogram og -initiativ Nokre pionerar I størst grad ser vi tilpassing ut frå følte behov I nokon grad ser vi tilpassing basert på klimascenario Det ser ut til å skje lite i små kommunar med knappe ressursar og lite spesialisering Stort behov for overordna rettleiing av små kommunar og privatpersonar

24 Når det skjer store oversvømmelser, er det ikke tvil om at det er fordi avløpene er for små og veiene ikke er konstruert riktig i forhold til flomfare. Det samme med strømstans. Forberedelsene til klimaendringer i Norge ligger milelangt bak behovet. Kåre Willoch, intervju Foto: Arne Ove Bergo, Dagsavisen

25 Kontaktinformasjon: Idun A. Husabø Tel: Mobil: E-post: Vestlandsforsking Postboks Sogndal Tel: Faks:

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Vi som beveger verda

Vi som beveger verda FELTRAPPORT Kven: Davor Vidas, Ole Kristian Fauchald, Morten Walløe Tvedt og Øystein Jensen, alle juristar og forskarar ved Fridtjof Nansens Institutt Kva: kartleggje korleis internasjonal rett må endrast

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer