Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv"

Transkript

1 Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012

2 Innhold 1 Innledning og oppsummering Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4 Hva mener ungdommen selv? Dagligøkonomi og forbrukskreditt... 5 Problemstillingene... 5 Bli en god bank for ungdom råd til bankene... 5 Markedsføring og tilbud av forbrukskreditt ungdommens vurdering... 6 Bli økonomisjef i ditt eget liv råd til ungdom... 6 Veilederens oppsummering Hallgeir Kvadsheim Sparing og boligetablering... 8 Problemstillingene... 8 Hva skal til for å få unge til å prioritere sparing?... 9 Råd til bankene... 9 Råd til ungdommen... 9 Hva ungdom bør vite om sparing generelt og ulike spareformer spesielt... 9 Veien til boligdrømmen... 9 Veilederens oppsummering Kristina Picard Karriereplanlegging Tema 1: Når du velger utdannelse og yrke, er det mye du må ta stilling til. Hva betyr mest for deg når du skal velge? Tema 2: Hvor spennende tror du det er å jobbe i bank og forsikring? Begrunn! Tema 3: Hvordan gjøre bank og forsikring til en attraktiv arbeidsgiver? Tema 4: Hvordan bør bank og forsikring henvende seg til ungdom? Tema 5: Hva må jeg gjøre nå hvis jeg skal være fornøyd med meg selv om 15 år? Veilederens oppsummering Cathrine Jansen Appendix Appendix 1: Workshop /minigründercamp hos FNO 15.februar Appendix 2: Spørreundersøkelsen Appendix 3: Hjemmelekser FNO, mars 2012: Rolf Mæhle, Marit Sagen Åstvedt og Hilde E. Johansen Side 2 av 17

3 1 Innledning og oppsummering Ungdom møter flere økonomiske utfordringer på veien til voksenlivet. Noen knytter seg spesielt til bank, som f. eks. opptak av forbrukslån, betalingsproblemer og boligetablering. Andre utfordringer knytter seg til forsikring og handler blant annet om inntektssikring ved ulykke, sykdom og uførhet, samt sikring av fysiske verdier. Både banker og forsikringsselskaper er opptatt av å formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi til barn og ungdom, og ønsker å bidra til at de får større risikoforståelse. For å kunne gjøre dette på en best mulig måte, er vi avhengige av å lytte til hva ungdommen selv mener. Hvilken kunnskap er viktig? Hvem bør ta ansvar for kunnskapsformidlingen? I hvilke kanaler og på hvilken måte bør kunnskapen formidles? Hvordan er tillitsforholdet mellom ungdommen og finansnæringen? Dette er bakgrunnen for at FNO, sammen med stiftelsen Ungt Entreprenørskap, i februar i år arrangerte en workshop med 28 elever fra videregående skole. Hovedproblemstillingen i denne sammenheng var hva bankene bør bidra med for å forebygge økonomiske problemer blant unge. Gjennom veiledning fra eksperter, uavhengige av næringen, skulle ungdommene primært gi sine egne råd til bankene. Temaene var dagligøkonomi og forbrukskreditt, sparing og boligetablering samt jobb og karrierevalg. Engasjementet var stort. De unge tørster etter tips og råd om privatøkonomi, men verken bankene, foreldrene eller skolen har så langt gitt dem dette. Elevene synes først og fremst at det er bankene som skal ta ansvar for å informere godt om de produktene og ordningene som finnes for unge i dag, og de etterlyser i mindre grad slik opplæring fra skolen eller myndighetene for øvrig. Ungdom ønsker konkrete råd og en bedre oppfølging, for eksempel et kundemøte rundt 18-årsdagen. Kunnskapen om sparing, og spesielt BSU, er mangelfull, for å nevne noen av tilbakemeldingene. Side 3 av 17

4 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet Tall fra inkassobransjen viser at flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har etablert seg på egenhånd. For eksempel er 25 prosent av de som er registrert med inkassosak hos Lindorff under 25 år. - Det har vært en urovekkende økning i antall unge personer med betalingsanmerkninger det siste året, uttalte administrerende direktør Reidun Korsnes i inkassoselskapet Intrum Justitia til Aftenposten for noen uker side. For mange har det gått enda lengre enn kun betalingsanmerkning: personer mellom 20 og 24 år har, i følge en analyse gjort av Experian, til sammen en gjeld på 530 millioner kroner som er sendt til namsmannen for inndrivelse, i snitt innebærer det kroner på hver. Av disse er det personer uten inntekt med en samlet gjeld på ca 100 millioner kroner, i gjennomsnitt kroner på hver. En stor del av den uoppgjorte gjelden er kredittkortgjeld/forbrukslån. Det kan være flere årsaker til at unge mennesker havner i et økonomisk uføre, som problemer med å motstå kjøpepress, kombinert med manglende evne eller vilje til å gjøre opp for seg, samt manglende innsikt i konsekvensene av dårlig økonomistyring. Lett tilgang til kredittkort representerer også en fleksibilitet og fristelse som mange ikke håndterer på en fornuftig måte. På lengre sikt har de unge utfordringer med å skaffe nok kapital til å kjøpe egen bolig. Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål har gitt økte utfordringer. Ikke alle har kapitalsterke foreldre i ryggen, og prisutviklingen i boligmarkedet sammen med de nye skjerpede egenkapitalkravene gjør at egen sparing generelt og BSU-ordningen spesielt har blitt enda viktigere enn den var tidligere. Bankenes erfaringer med unge kunder er at det er lett for disse å trå feil dersom de ikke har den nødvendige kompetansen. Flere undersøkelser har vist at kunnskapen om grunnleggende privatøkonomi er mangelfull blant de unge. Hva mener ungdommen selv? I februar arrangerte FNO en workshop/minigründercamp med elever fra Drammen videregående skole og Mailand videregående skole (Appendix 1). Elevene ble rekruttert via Ungt Entreprenørskap, en landsomfattende ideell organisasjon som blant annet samarbeider med FNO. Ungdommene måtte først svare på en spørreundersøkelse (se appendix 2), før de ble delt inn i grupper (se under). Deretter fikk de en hjemmeoppgave (appendix 3) som forberedelse til gruppearbeidet. Hver av gruppene ble ledet av en ekstern (utenom finansnæringen) veileder med spesialkunnskap på de respektive fagområder. En gruppe arbeidet med dagligøkonomi og forbrukskreditt. Veileder: Hallgeir Kvadsheim, journalist i Dagbladet og programleder i Luksusfellen på TV En gruppe arbeidet med sparing og boligetablering. Veileder: Kristina Picard, økonomiredaktør Din Side En gruppe arbeidet med jobb og karrierevalg. Veileder: Cathrine Jansen, pedagogisk leder i Ungt Entreprenørskap I gruppene skulle ungdommene diskutere aktuelle problemstillinger, og komme med innspill og råd til bankene om hvordan de kan nå ungdommen med relevant kunnskap. De ble også utfordret til å gi råd til andre ungdommer for å unngå en dårlig økonomisk start på voksenlivet. Side 4 av 17

5 I det følgende oppsummeres gruppearbeidene, samt gruppeveiledernes hovedinntrykk. 3 Dagligøkonomi og forbrukskreditt Problemstillingene 1) Hvilke råd bør banker og forsikringsselskaper gi til unge som skal flytte hjemmefra? 2) Markedsføring og tilbud av forbrukskreditt overfor ungdom 3) Bli økonomisjef i ditt eget liv råd til ungdommen 4) Sett opp forslag til en ukelønnsavtale mellom ungdom og foreldre Denne gruppen diskuterte daglig økonomi og forbrukskreditt under ledelse av Hallgeir Kvadsheim. Bli en god bank for ungdom råd til bankene Tilbud til ungdom som fyller 18 år/unge som skal flytte hjemmefra: 1) Tilby et budsjettkurs a. Lær oss å sette opp et månedsbudsjett b. Vi må lære å se hvor mye vi har, og hva vi bruker penger på 2) Lær oss å forhandle frem de beste avtaler: for eksempel forsikring 3) Hva bør vi tenke på når vi skal leie og senere kjøpe bolig? 4) Gi oss gode tips om hvordan vi kan styre økonomien a. For eksempel: Skaff deg samboer (kjæreste) - da kan dere dele på kostnadene b. Avtalegiro vi vil bli varslet dersom det ikke er penger på kontoen ved forfall 5) Gi oss god informasjon om lån Side 5 av 17

6 a. Om ulike typer lån b. Hvilket lån passer for meg? c. Informer også om ulempene med å ta opp et lån d. Ikke gjør det for lett å ta opp lån e. Hvor mye klarer jeg å betjene? 6) Gi mer informasjon om konsekvenser av betalingsanmerkninger. 7) Møt oss på skolen a. Det er bra å få eksperter inn. Lærerne kan ikke alt. b. Vi vil ha flere banker inn i skolen da kan vi sammenligne rådene 8) Gi oss tilbud om individuell rådgivning a. Bruk chat og Facebook for å komme i kontakt med oss b. Vi vil ha mulighet for rådgivning uavhengig av tid og sted 9) Bankene må holde avtaler a. Når dere tilbyr gebyrfrie konti, må dere ikke ta transaksjonsgebyrer da bytter vi bank Markedsføring og tilbud av forbrukskreditt ungdommens vurdering Råd: Ikke sett høyere aldersgrense enn 18 år er man myndig, så er man myndig Unge bør ikke få kredittkort automatisk, men bør sette seg inn i hva dette går ut på i forkant: o Enten ved at man må søke om å få kredittkort, eller o Etter individuell rådgivning Vi vil ha mer objektiv informasjon om forbrukskreditt og kredittkort o Det er for lite informasjon fra bankene o Gi oss et informasjonsskriv i posten når vi fyller 18 år o Tilby oss et trafikalt grunnkurs om forbrukskreditt Bli økonomisjef i ditt eget liv råd til ungdom Lommepenger: For eksempel til ungdommer på 15 år som ikke har jobb/inntekt utenom skolen. Råd: I en familie må alle bidra, og man kan ikke kreve å få betalt for alt man gjør Du må ta ansvar for å rydde rommet ditt uten at du får betalt for det Du må gjøre noe ut over dette for å få ukelønn/månedslønn Det kan være en fordel å lage en liste over type oppgaver og hva de forskjellige oppgavene er verdt. Det er en fordel å ha en fast avtale om oppgaver og betaling. Da kan vi planlegge forbruket vårt, og vi vet hvor mye som kommer inn. Lommepenger bør for eksempel gå til å dekke disse utgiftene: Ekstra mat på skolen, for eksempel i kantinen Ekstra klær som du har lyst på Mobilbruk Elektronikk Underholdning, for eksempel kino og annen moro Godteri Side 6 av 17

7 Forslag til ukelønnsavtale mellom foreldre og ungdom (15 år): Oppgaver Støvsuge Gå med søpla Måke snø Klippe gress Handle Lære foreldre data Vaske badet Gå tur med hunden Ta inn og ut av oppvaskmaskinen Kroner X kr pr kvm X kr pr uke X kr pr gang X kr pr gang X kr hver gang / eventuelt restbeløp X kr pr time X kr hver gang X kr X kr Bo hjemme De fleste bor hjemme til de er ferdige med videregående skole. Da er det ikke naturlig å betale for seg. Bor man hjemme mens man studerer, er det ikke aktuelt å betale for seg hjemme. Råd: Du kan ikke bare leve på foreldrene dine Du bør spare opp en del penger når du bor gratis hjemme som student Hvis du jobber, bør du betale for deg hjemme Når du er i militæret, bør du spare opp penger Flytte hjemmefra Det er dyrt å flytte hjemmefra og etablere seg på egen hånd. Det er vanskelig å finansiere både husleie og daglige utgifter med støtte fra Lånekassen alene. Ca pr mnd fra Lånekassen skal dekke alt dette. Råd: Vurder å flytte sammen med andre for å spare utgifter Bør du jobbe ved siden av studiene? Kanskje du skal bo hjemme litt lenger? Vil du være avhengig av dine foreldres økonomi når du flytter hjemmefra? Forbrukskreditt og kredittkort Råd: Sett deg inn i hva forbrukskreditt og kredittkort er, før du evt. skaffer deg et Let etter informasjon på nettet, spør foreldrene dine og banken din Fordelen med kredittkort er at du kan handle uten å spørre foreldrene om penger hele tiden Ulempen er at du lett kan miste kontrollen over pengebruken din Veilederens oppsummering Hallgeir Kvadsheim De unge tørster etter tips og råd om privatøkonomi. Men hverken bankene, foreldrene eller skolen har gitt dem den nødvendige kunnskapen hittil i livet. Bankene tar feil når man omtaler egen virksomhet som et lavinteressefelt. Det er egentlig stor interesse for privatøkonomi, man må bare

8 presentere det på riktig måte overfor de unge. Mange følger for eksempel med på Luksusfellen og Teenage Boss, fordi dette er privatøkonomiske tips og råd kledd opp som underholdning. De ville neppe sett på et "rent" program om privatøkonomi. De vil bli tatt på alvor av bankene. Det betyr at det ikke er nok med fancy reklamekampanjer og artige brosjyrer. De ønsker konkrete råd og en bedre oppfølging, for eksempel et kundemøte rundt 18-årisdagen. De utviser generelt stor grad av tiltro til bankene, noe bankene virkelig bør ta på alvor. En slik tillit kan fort ødelegges; for eksempel reagerte en av deltakerne på at hun fikk tilsendt et ferdig kredittkort i posten da hun ble 18 år. Andre deltakere måtte i en kundesamtale for å få kortet, noe de opplevde som svært positivt og trygt. 4 Sparing og boligetablering Problemstillingene 1. Hva skal til for å få unge til å prioritere sparing? 2. Hva ungdom bør vite om sparing generelt og ulike spareformer spesielt 3. Veien til drømmeboligen Denne gruppen diskuterte sparing og boligetablering under ledelse av Kristina Picard Side 8 av 17

9 Hva skal til for å få unge til å prioritere sparing? Råd til bankene Bankene må være mye mer aktive i å gi informasjon Inngå avtale med videregående skole om å informere om økonomi, kan legges i matte eller samfunnsfag Obligatorisk kundesamtale ved fylte 18 år, der det informeres om sparing Høyere rente fra første krone Bonus ved tidlig sparestart Sparekalkulator som viser hvordan pengene vokser, og hvor mye man må spare for å kunne kjøpe bestemte ting Bankene må jobbe mot kommunen for å lage et eget fag om personlig økonomi Mulighet til å etablere en konto som kun går til spesielle formål, men med mulighet til å flytte over på andre kontoer Lage informasjon som unge mennesker kjenner seg igjen i, det være seg reklame, brosjyrer osv. Egne sider for ungdom, der de plukker ut den informasjonen som er viktig for de unge Ungdom trenger nøktern informasjon ikke urealistisk reklame Råd til ungdommen Tenk langsiktig/logisk, jo lengre du venter med å starte sparingen, jo dyrere blir det Snakke med andre som har erfaring/kunnskap, for eksempel rådgiver i skolen, økonomi-/samfunnslærere, bankrådgivere Sette konkrete mål for sparingen, opprette konto for hvert mål Start tidlig Søk informasjon selv, dette er viktig, ta ansvar Dra til banken snakk med fagfolk Lær prosentregning! Tenk nøye gjennom hvor du faktisk kan spare hver måned Hva ungdom bør vite om sparing generelt og ulike spareformer spesielt BSU må bli bedre kjent hva det går ut på Myndighetene har også et stort ansvar her Forskjellen på ulike sparekontoer i bank Rentesrente viktig å vite om dette begrepet, god motivasjon Bankene må informere om ulike spareformer på en måte som de unge forstår Informasjon om sparing må være lett tilgjengelig, ikke bare hos banken, men også andre (nett)steder som de unge er på Veien til boligdrømmen Vi må ha 15 prosent egenkapital ved boligkjøp! Ungdom bør vite hvor mye dette er i kroner.. dvs må ha tanker om hva en bolig koster Husk å ta med løpende utgifter, for eks. forsikring, vann, strøm, kloakk, vedlikehold, TV-lisens, Internett, bredbånd Kan ikke/bør ikke låne mer enn 3 x inntekt Krevende å spare opp tilstrekkelig egenkapital Start sparing tidlig (BSU) Side 9 av 17

10 De fleste må ha hjelp av foreldre prat med foreldrene om dette tidlig Veilederens oppsummering Kristina Picard Ungdom har mye igjen å lære om sparing. Kunnskapen om sparing, og spesielt BSU, er nokså mangelfull. De fleste ungdommene jeg møtte, var villige til å sette av noe penger på sparekonto, men har samtidig liten kunnskap om prosentregning, rentesrente og i hvilken takt pengene vil vokse på konto. Alle sa de ønsket seg mer informasjon om sparing, gjerne eksemplifisert i rene tall/beløp, ikke gjennom fjasete reklamer. Elevene synes først og fremst at det er bankene som skal ta ansvar for å informere godt om de produktene og ordningene som finnes for unge i dag, og de etterlyser i mindre grad slik opplæring fra skolen eller myndighetene for øvrig. Ungdommene ønsker at banknæringen oppsøker dem både i undervisningssituasjoner og gjennom sosiale medier og egne nettsider for unge. Noen ønsker seg også et obligatorisk møte i banken etter fylte 18 år og etterlyser enkle verktøy som sparekalkulator. De ønsker seg også bedre betingelser og ordninger for unge. Jeg opplever at ungdommene har stor tillit til banknæringen, et ansvar den bør ta på alvor. 5 Karriereplanlegging Finansnæringen sysselsetter ca personer. Virksomheten er kunnskapsbasert, og det er viktig for næringen å hevde seg i konkurransen om de beste talentene. Finansnæringens arbeider målrettet for å profilere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Gruppen fikk derfor i oppdrag å arbeide med spørsmål knyttet til yrkesvalg generelt og til arbeid i finansnæringen spesielt. Tema 1: Når du velger utdannelse og yrke, er det mye du må ta stilling til. Hva betyr mest for deg når du skal velge? En åpen spørsmålsrunde ga følgende svar: Det må være behov for utdannelsen i markedet. Utdannelsen må gi gode muligheter for å få jobb. Det må være morsomt å arbeide med faget. Det må finnes jobber i faget. Du må være motivert for det du skal arbeide med. Utdannelsen må føre frem til flere typer jobber. På spørsmål om hva som er viktigst, nest viktigst og tredje viktigst for den enkelte, var det to faktorer som gikk igjen hos samtlige: Interesse Lønn Øvrige momenter som ble nevnt: tilgjengelighet (2 personer), trivsel (2 personer), variasjon (2 personer), motivasjon, utfordrende arbeid og muligheter. Tema 2: Hvor spennende tror du det er å jobbe i bank og forsikring? Begrunn! Interessen for å arbeide i finansnæringen var lavere enn man kunne ønske. Snittscoren var 4 på en skala fra Begrunnelsene var flere: Vi vet ikke hva det innebærer å arbeide i finansnæringen. Jobbene er dårlig markedsført lite kunnskap om ulike typer stillinger som finnes i finansnæringen. Side 10 av 17

11 Det virker kjedelig og alminnelig. Arbeid i finansnæringen betyr å sitte foran PC en. På spørsmål om hva som skulle til for å score 10, var svarene: Toppstilling At man kan arbeid mer med mennesker enn i bank/forsikring Variert jobbinnhold Høy lønn Tema 3: Hvordan gjøre bank og forsikring til en attraktiv arbeidsgiver? A. Ungdommenes gode råd når det gjelder å rekruttere de beste: 1. Vi vet ikke hva det innebærer å arbeide i bank og forsikring. Jobbene må markedsføres bedre, og vi må få greie på hvor de fører hen. (lederstilling/salgssjef? Hva sitter du igjen med hvis du har arbeidet i finansnæringen noen år?) 2. Bank og forsikring må våge å ansette folk med begrenset erfaring. Slik det er i dag, skremmes folk bort av høye krav i annonsen. Man bør fremheve krav til personlighet heller enn krav til erfaring. 3. Det er for lite snakk om de jobbene i finansnæringen der man har med mennesker å gjøre - vi tror det kun dreier seg om arbeid med PC. 4. Lønn er viktig. 5. Det må gis praktisk informasjon om hva det betyr å jobbe i finansnæringen. Det må komme tydelig frem at de dyktigste har mulighet for å få de beste jobbene. Næringen må vekke interesse, gi kunnskap om faktisk jobbinnhold, variasjonsbredde, ulike typer stillinger og karriereveier. Man må få frem at det ikke er så kjedelig som folk tror at man kan arbeide med mennesker, ledelse, tall. 6. Det er ikke nok å sende menn i dress som holder foredrag i storefri. Alternative måter å gi informasjon på: Gründercamp, skygge en medarbeider/leder, la ungdom komme innenfor veggene og lære de ulike miljøene å kjenne. B. Hvordan bør finansnæringen utforme stillingsannonsene sine? 1. Man bør spille på personlige egenskaper og motivasjon. Mange uten mye utdannelse har gode jobber pga. personlige egenskaper. 2. Man bør unngå formuleringer av typen 5 års erfaring fra lignende stillinger disse virker ekskluderende. 3. Det må gis klar informasjon om hva stillingen går ut på, og den bør selges bedre - få med Fremtidsmuligheter, for eksempel Er du interessert i ledelse, og muligheter for egenutvikling og karriere 4. Humor er bra, men ikke overdriv kulheten - det kan virke useriøst. Side 11 av 17

12 5. Det må brukes lettere språk enn i dag finansnæringen må ikke være gammeldags. Tema 4: Hvordan bør bank og forsikring henvende seg til ungdom? Ungdommene anbefalte ulike kanaler: Skole herunder gi midler til aktiviteter. TV/radio korte reklamesnutter, helst intervju med ungdom som allerede jobber i bransjen, ikke så veldig dress og slips. Sosiale medier for eksempel: Legge ut små filmer på Facebook og knytte dem til aktiviteter som ungdom liker. Det er ikke nok å publisere filmene, man må sørge for at de spres blant ungdom. La ungdom lage filmene arrangere konkurranse. Reklamefil der ungdom forteller ungdom hvordan det er å jobbe i finans. Ungdom presenterer for ungdom. Praksisplasser for eksempel gi ungdom mulighet til å ha en liten jobb ved siden av studiene, slik at de kommer innenfor veggene. Utnytte kundeforholdet: Hvis du har et forhold til en bank/et forsikringsselskap, er det større sjanse for at du søker jobb der siden. Tema 5: Hva må jeg gjøre nå hvis jeg skal være fornøyd med meg selv om 15 år? Ungdommenes råd til seg selv og andre ungdommer: 1. Sørge for å få så gode karakterer at jeg kan velge hva jeg vil gjøre etterpå. 2. Spare nå slik at jeg slipper så stort studielån. 3. Tenke nøye over de valg jeg tar slik at jeg blir fornøyd også på lang sikt. 4. Velge noe jeg virkelig har lyst til slik at jeg er godt motivert for det jeg går i gang med. Om nødvendig bruke tid på å finne ut av hva jeg faktisk vil. 5. Være sikker på at jeg tar egne valg og ikke lar andre velge for meg.for eksempel våge å studere i utlandet. 6. Se mulighetene mine - ikke begrensningene. 7. Vise engasjement, gå inn for det jeg gjør. Veilederens oppsummering Cathrine Jansen Det var en fin økt! Alltid inspirerende å være sammen med engasjerte unge mennesker. Hvis jeg skal trekke fram noe fra utdanning og karriere- workshopen som jeg var med på, må det bli: Det var bred enighet om at interesser og lønn er det viktigste når de skal velge utdanning og karriereveier. Bank og forsikring virker å være en overraskende lite attraktiv arbeidsplass for ungdom. Det framstår som noe grått, traust, ensformig og kjedelig. Dette er et paradoks når vi vet at et betydelig antall ønsker seg en økonomiutdanning. Side 12 av 17

13 De var veldig tydelige på at " plansjer og bransjer" i forelesningsform ikke når fram til dem som informasjon. Hvis man skal nå unge med informasjon, må man tenke elevaktivisering og la de unge få være med og erfare selv. Konkrete forslag de kom med var gründercamper, jobbskygging og hospiteringsmuligheter. Her presenteres resultatet av gruppearbeidet i plenum 6 Appendix Appendix 1: Workshop /minigründercamp hos FNO 15.februar 27 elever deltok på workhshopen: 19 elever fra vg2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Mailand videregående skole, Lørenskog. 8 elever fra Drammen videregående skole, 3.klasse ved Inspiro. 10 av ungdommene har fylt 18 år, 17 av dem er 17 år. 12 jenter og 15 gutter Gjennomsnittlig inntekt pr måned: kroner. Det er relativt store forskjeller: fra kroner blant de som bare har lommepenger til kroner blant de som har egen jobb ved siden av skolen. Andre inntektskilder er feriejobber. Appendix 2: Spørreundersøkelsen Før workshopen ble det sendt ut et kort spørreskjema som omhandlet temaene for gruppearbeidet. Her følger en kort oppsummering fra undersøkelsen: Jobb og karrierevalg Følgende tre faktorer ble presentert som viktige når man skal velge videre utdanning etter videregående skole: Egne faglige interesser, fremtidige jobbmuligheter og fremtidig inntekt. Disse skulle rangeres fra 1 til 3, der 1 er den viktigste og 3 er den minst viktige. Halvparten mener at egne faglige interesser er den viktigste faktoren, fremtidige jobbmuligheter kommer på delt første og andreplass, mens fremtidig inntekt kommer på tredjeplass. Side 13 av 17

14 40 prosent har bestemt seg for hvilket utdanningsløp de skal følge, og 30 prosent har bestemt seg for fremtidig yrke. Den første boligen Flesteparten regner med at de kommer til å flytte hjemmefra om 1-5 år. De blir presentert for en tenkt bolig som koster 1,5 mill kroner, og opplyses om at de må skaffe minst 15 prosent i egenkapital - eller kroner - når de skal kjøpe denne. Alle vil spare en god del av egenkapitalen selv. De baserer seg også på økonomisk støtte fra familien. Sparing 23 av elevene sparer Fire sparer i BSU, men det er flere som sier at de har hørt om BSU. Sparemål: gjengangere er utdanning og bolig, og noen oppgir bil. Rundt 20 prosent oppgir ferie eller ikke noe spesielt som sparemål. Kredittkort Seks av elevene som har fylt 18 år har kredittkort. o Vanlig kredittramme er kroner. Kun en elev er kjent med hvilken rente de har på kortet. Ingen av dem har så langt hatt problemer med å betale beløp ved forfall. 1/3 av de som ikke har fylt 18 år ennå sier at de vil takke ja til et tilbud om kredittkort når de blir myndige, og omtrent halvparten av dem kjenner andre på samme alder som har kredittkort. Elevene trekker frem følgende fordeler med kredittkort: Du har muligheten til å ta opp et mindre lån om du trenger det. En fordel med et kredittkort er at man kan spare penger på kredittkortbruk. Flere selskaper gir deg rabatter når du betaler med deres kort. Men dette forutsetter da at man betaler fakturaen innen tidsfristen slik at en ikke må betale gebyrer. Du har tilgang på en viss sum penger, helt til du betaler tilbake med renter. Hvis du er i krise, i forhold til innbetaling av lånte penger, eller ved frister, er dette et fint hjelpemiddel Jeg kan ikke så mye om kredittkort, men tror du blant annet kan få faktura på det du har kjøpt, og at man har en veldig god oversikt over utgiftene sine At hvis man virkelig trenger penger, har man mulighet til å betale da, og betale tilbake senere. Du kan kjøpe så mye du vil Ingenting, på grunn av renter og at man går ned i minus hvis man overstiger Tilgang til penger i trange tider Tilgang på penger når egen økonomi ikke strekker til på nåværende tidspunkt. Har du lite igjen av lønninga di kan du bruke det. Og nedbetale kreditten med neste lønning Hvis du er nødt til å betale noe med engang og ikke har nok penger, kan du bruke kredittkortet. Og betale tilbake ved neste lønning. Du har også mulighet til handle på internett og utlandet. Man kan få brukt på dette i handel på internett Side 14 av 17

15 Da har du massepenger med deg hele tiden. Du slipper ha lapper og små penger i lommeboken. Stjeler noen fra deg og du har bare kredittkort, så stenger du kontoen og mister ikke penger. Hadde du lapper og småpenger hadde du mista de. Noen steder tar de kun kredittkort, det kan være lurt å bestille reiser eller bruke det når man reiser og hvis jeg vet jeg får lønning snart bruker jeg det Bare dra kortet Hvis du trenger noe, og du har ikke mer penger Ekstra penger Hvis jeg skal handle noe på nettet Nettkjøp, bruk av penger i sparekonto Man slipper å bære på penger, det er enklere å håndtere penger hvis du har kredittkort. Det kan brukes som ID. Å ha noe i bakhånd hvis bankkortet ikke fungerer. Å ha penger der og da hvis man venter på lønn At du kan kjøpe trygt i utlandet og på nett. Pga du betaler ikke med en gang og da kan du få rettet opp hvis du blir lurt og drar kortet to ganger Muligheten for å legge ut om man for eksempel må betale noe, men får inn penger noen dager senere Kan gi en ekstra forsikring mot svindel, dersom man bruker det i utlandet Elevene trekker frem følgende ulemper med kredittkort: Det er høy rente og det er fort gjort å få høy gjeld. Det er veldig lett bare å trekke kortet uten å tenke på at du en gang må betale det tilbake. En ulempe med et kredittkort er høye gebyrer ved uttak av penger i banken og minibanken. Du må betale tilbake MED renter Det er skummelt, for du har tilgang til ekstra penger, og det er mange i dagens forbrukersamfunn som ikke klarer å stå i mot disse ekstra pengene Det er veldig høye gebyrer på kredittkort, så hvis du tar ut 5000 kroner i minibanken må du med noen selskaper betale 200 kroner i gebyr At man kan komme til å bruke mer penger enn det man har mulighet til å betale tilbake og får inkassokrav, og dermed mindre sjanse for å låne til for eksempel bolig senere Får lån, og kan bruke mer penger enn det man egentlig har og derfor gjeld senere Jeg foretrekker heller vanlig bankkort i stedet for kredittkort Man "taper" penger på det på grunn av renter. Kan havne i økonomiske vanskeligheter ved overbruk. Fører lettere til kjøp med penger man ikke har. Problemer med å betale senere når man ofte er i økonomisk trøbbel Skyhøye renter hvis du ikke klarer å betale tilbake Du kan bruke penger du ikke har, og klarer ikke å betale tilbake. Så dette vil føre til større økonomiske problemer. Du har ikke kontroll samt gjeld Du bruker mye penger Om man har høy grense kan man ende opp med å ikke kunne betale beløpet. Du kan bruke mer fordi det ikke føles som å "bruke" penger på vanlig måte Lett å bruke for mye penger Side 15 av 17

16 Bruker veldig mye penger Hvis du ikke klarer å betale tilbake Høy rente At man kan får høye renter hvis man ikke betaler tilbake. Det er heller aldri lurt å bruke penger man ikke har Overbruk fører til gjeld Du kan bruke opp masse penger uten at du har så mye kontroll over det. Gjelden kan fort hope seg opp og øke. Gir deg også det inntrykk at man har mer penger enn man faktisk har At man bruker penger man ikke har Du bruker penger du "ikke" har dersom du ikke betaler innen fristen er dette negativt rentene kan være veldig høye Kunnskap 60 prosent av ungdommene sier at ikke har nok kunnskap om det økonomiske ansvaret som medfører det å bli 18 år. Alle ungdommene oppgir at de får kunnskap om økonomi fra foreldrene. Omtrent halvparten oppgir at de skaffer seg kunnskap på egen hånd, fra venner eller på skolen. Det er bare 9 stykker som oppgir at de får kunnskap fra banken. Appendix 3: Hjemmelekser Elevene ble delt inn i tre grupper og bedt om å forberede seg før de kom til workshopen. Følgende hjemmeoppgaver ble gitt til gruppene: Til deltakerne i gruppen som skulle arbeide med dagligøkonomi: I de dagene som nå er igjen før vi møtes, vil vi at du skal gjøre følgende forberedelser: 1) Snakk med foreldrene dine om familiens daglige utgifter, både mat og andre husholdningsutgifter. Med utgangspunkt i dette, skal du gjøre deg opp en formening om følgende: a) Hva er de viktigste utgiftspostene (type utgifter) for en familie? b) Hva kan kuttes ut av utgifter dersom man ikke klarer å betale alle regningene en måned? 2) Tenk deg at du skal flytte hjemmefra om 1 måned. Hvilke type utgifter må du dekke selv? Sett opp en liste. 3) Tenk deg at du har kjøpt russeklær på kreditt. Regningen forfaller til betaling, men du har ikke penger og klarer ikke å betale. Hva vil du gjøre? 4) Sjekk hvordan kredittkort og forbrukslån markedsføres. Finn en annonse på internett og ta med deg en utskrift til 15.februar. Til deltakerne i gruppen som skulle arbeide med sparing og boligetablering: I de dagene som nå er igjen før vi møtes, vil vi at du skal tenke grundig gjennom følgende og gjøre følgende forberedelser: 1) Hva skal til for å få unge til å prioritere sparing? 2) Hva bør ungdom vite om sparing generelt og ulike spareformer spesielt? 3) Hva er de viktigste forskjellene mellom å leie og eie bolig? 4) Let i lokalavisen og på internett (www.finn.no), og plukk ut en bolig til salgs som du realistisk sett kunne tenke deg å kjøpe som din første bolig. Ta med deg annonsen til samlingen vår 15. februar Side 16 av 17

17 Til deltakerne i gruppen som skulle arbeide med karriereplanlegging: 1) Tenk igjennom den arbeidserfaringen du har pr. i dag: a) Hva er det ved jobben er det som motiverer deg? b) Hvilke krav vil du stille til fremtidig arbeidsgiver? 2) Hvilket inntrykk har du av bank og forsikringsselskaper som arbeidsgiver? Beskriv med dine egne ord. Kunne du ha lyst til å arbeide i bank eller forsikring? Hvorfor/hvorfor ikke? 3) Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som du tror du vil trives med i mange år fremover. Tenk igjennom hva som er fordelene og ulempene ved kun å velge etter hva du har lyst til å drive med. 4) Gå inn på og let til du finner en stillingsannonse for en jobb som du virkelig kan tenke deg å søke på. Skriv ut denne annonsen og ta den med deg til 15.februar. Hva er det ved denne jobben som gjør at du har lyst til å søke på den? Side 17 av 17

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER

FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER FINANSBRANSJENS SYN PÅ SITUASJONEN OG FORSLAG TIL VIRKEMIDLER Konferansen Kjøp nå - betal senere 21. November 2011 Direktør Jan Digranes, FNO 21.11.2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon Representerer

Detaljer

ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN

ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN ET PROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Rammer for Økonomi og karrierevalg Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med lærer. Tilrettelagt for 8. 10. trinn. All aktivitet i programmet er basert på elevaktiv

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Oppsummering av TotalOversikt Analyse

Oppsummering av TotalOversikt Analyse Oppsummering av TotalOversikt Analyse Da har vi gjennomført analysen og her kan du se en oppsummering av hvert enkelt produkt. Det ligger en egenanalyse for hvert produkt vedlagt, som beskriver dine mulige

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Radisson Blu Plaza Hotel, Onsdag 30. oktober 2013 Innhold Nordmenn og privatøkonomi Samfunnsansvar hva legger

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle. Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO

Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle. Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO Den farlige gjelden: Forbrukslånenes nye rolle Christian Poppe & Randi Lavik, SIFO Finansialisering og velferd Arven fra Mont Pelerin Alternativ til Keynes Markedet, ikke velferdsstaten Finans som økonomisk

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse

Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse Finansiell dugelighet og økonomisk oppdragelse Ellen Katrine Nyhus Universitetet i Agder Kjøp nå- betal senere Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets konferanse om unge voksne og betalingsproblemer

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

PROSJEKTET PENGEPATRULJEN

PROSJEKTET PENGEPATRULJEN PROSJEKTET PENGEPATRULJEN Prosjekt på NAV-Lerkendal Prosjektmedarbeidere: Wenche Espeset og Arman Vestad Bakgrunn for prosjektet - Forskning (økning i antall gjeldssaker, muligheter for å stifte gjeld

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013

Selvendring. Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Selvendring Gjøre mer eller mindre av noe ELLER lære meg noe jeg ikke kan? 31.10.2013 Mål med dagen Vise hvordan dere kan; lage og gjennomføre varige endringer på viktige områder i livet Noen ganger kan

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer