NOTAT JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?"

Transkript

1 NOTAT JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1

2 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris). De totale overføringene fra staten til jordbruket, i form av jordbruksavtalen, utgjorde i 2011 omlag 13 milliarder kroner. Samme år var de totale markedsinntektene til norsk jordbruk om lag 25,7 milliarder kroner 1. I de årlige Jordbruksforhandlingene mellom Staten, ved Landbruks og matdepartementet Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag, er det disse to postene som i all hovedsak er sakens kjerne: Hvor mye av inntektene til jordbruket som skal komme i form av økt budsjettstøtte og hvor mye som skal tas ut gjennom økte priser i markedet? Dette er i seg sjøl et viktig spørsmål: Hva skal være inntektsgrunnlaget for å drive med matproduksjon i Norge? Dette notatet ser nærmere på hva Jordbruket har krevd og hva har man oppnådd i perioden OM NOTATET Jordbruksavtalen hva kreves, hva oppnås? er utgitt av Alliansen ny landbrukspolitikk. Nettside. Notatet er skrevet av Per Rønning og Svenn Arne Lie. 1 Pristilskuddene er inkludert i denne posten fra Totalkalkylen 2

3 Først skal vi se på hvordan den inngåtte avtalen ser ut, i forhold til det kravet som framsettes av Jordbruket i perioden I figuren under vises Jordbrukets totale krav i milliarder kroner i den blå søylen, mens den røde søylen viser resultatet i den inngåtte avtalen 2. Figur 1: Jordbrukets krav og inngått avtale ,5 3,0 2,5 2,0 Jordbrukets krav Inngått avtale 1,5 1,0 0,5 0, J Figuren viser at det er relativt stor avstand mellom det som framsettes som krav fra jordbrukets side, og det som i ettertid blir resultatet når det inngås avtale med staten. I gjennomsnitt er resultatet i antallet kroner ved inngått avtale omlag halvparten, eller mindre, enn det Jordbruket opprinnelig framsatte som sine krav. Jordbruksforhandlingene handler som sagt grovt sett om to poster: størrelsen på budsjettstøtte og prisuttak i markedet. I 2011 utgjorde budsjettstøtten omlag 13 milliarder kroner og markedsinntektene til norsk jordbruk omlag 25,7 milliarder kroner. Så hvordan ser kravene fra jordbruket ut, fordelt på disse to postene? I figur 2 vises sammensetningen av jordbrukets krav fordelt på henholdsvis budsjettstøtte og prisuttak i markedet. Den grønne søylen viser hva Jordbrukets krav var på økninger i prisuttak, og den gule viser Jordbrukets krav på økt budsjettstøtte 3. Figur 2: Jordbrukets krav, forholdet mellom budsjettmidler og prisuttak 2,50 2,00 1,50 Priser Budsjettstøtte 1,00 0,50 Som vi ser av figuren er kravene fra jordbrukets organisasjoner jevnt over høyere når det gjelder budsjettstøtte enn når det gjelder prisuttak i markedet. Og særlig de siste årene. For eksempel i 2011 var kravet fra jordbrukets mer enn tre ganger så høyt (1,92 milliarder kroner) i budsjettstøtte enn inntektsøkning i form av prisuttak (0,58 milliarder kroner). Sett i forhold til de totale overføringene til jordbruket i 2011 og de totale markedsinntektene for norsk jordbruk samme år, utgjorde dette kravet henholdsvis en økning på om lag 10 prosent for 2 J 2008 er tilleggsforhandlinger det året. Tilleggsforhandlingene i 2008 er utelatt i den videre gjennomgangen 3 Inntektseffekten av jordbruksfradraget er holdt utenfor i den videre gjennomgangen 3

4 budsjettmidler og kun 2 prosent prisøkning for markedsinntektene. Det er gjennomgående at kravet fra Jordbruket i denne perioden er vesentlig høyere på budsjettstøtte enn på prisuttak. Hvordan ser så de inngåtte avtalene med staten og bøndene faglag ut, når vi ser på forholdet mellom budsjettstøtte og prisuttak i markedet? I figur 3 vises fordelingen mellom budsjettstøtte og prisuttak i de inngåtte avtalene mellom staten og bøndenes faglag. Figur 3: Inngått avtale, forholdet mellom budsjettmidler og prisuttak 2,50 2,00 1,50 Priser Budsjettstøtte 1,00 0,50 0,50 Som vi så i figur 2 så er det ofte slik at inntektsutviklingen slik de blir utformet i jordbrukets krav, legger mest vekt på økte budsjettmidler og mindre på prisuttak i markedet. Når det gjelder fordelingen mellom disse postene i de inngåtte avtalene er derimot bildet av motsatt karakter, som vist i figur 3. De inngåtte avtalene synes med enkelte unntak å gi mer på prisuttak og mindre på budsjettstøtte enn det som lå i kravet fra jordbruket. Mens Jordbrukets krav når det gjelder økt budsjettstøtte innebærer mellom 10 og 15 prosent økning, innebærer kravene når det gjelder prisuttak i markedet om lag 24 prosent økning. Når den endelige avtalen inngås, er dermed avstanden mellom krav og avtale størst når det gjelder budsjettstøtte, og vesentlig mindre når det gjelder prisuttak i markedet. Den neste figuren viser avstanden på jordbrukets krav og inngått avtale når det gjelder fordeling på budsjettmidler og prisuttak. Figur 4 viser denne avstanden i milliarder kroner, inndelt i henholdsvis prisuttak (grønn) og budsjettstøtte (gul). Hvis stolpen er over streken så betyr det at i den inngåtte avtale fikk Jordbruket mer enn de krevde. Er stolpen under streken betyr det at den inngåtte avtalen ga mindre enn det Jordbruket krevde. Er stolpen på streken betyr det at avtalen oppfylte det Jordbruket krevde. Figur 4: Avstand mellom inngått avtale og jordbrukets krav på budsjettmidler og prisuttak 1,0 0,5 Priser Budsjett 0,5 1,0 1,5 4

5 I gjennomgangen over ser vi at Jordbrukets krav er vesentlig lavere for prisuttak i markedet enn kravene for økt overføringer fra staten i form av budsjettstøtte. Samtidig ser vi at når det gjelder inngåtte avtaler, legges det mer vekt på prisuttak og mindre på budsjettstøtte. I figur 4 vises denne avstanden i milliarder kroner. I perioden under den rødgrønne regjeringen ( ) har jordbruket i den inngåtte jordbruksavtalen i gjennomsnitt årlig oppnådd omlag en milliard kroner mindre på budsjettstøtte enn det som har vært jordbrukets opprinnelige krav. En tilsynelatende hovedårsak til at det framstår som vanskelig for jordbruket å kreve inntektsøkning på bakgrunn av større prisuttak i markedet, er blant annet forestillingen om at maten i Norge er dyr og dermed at norske forbrukere ikke vil eller kan akseptere at prisen på matvarer økes slik at den i større grad reflekterer produksjonskostnadene. Forestillingen om at maten er dyr i Norge, og at den blir stadig dyrere, er veletablert. Men stemmer det? Figuren under viser utviklingen i matvarepriser, konsumprisindeks og gjennomsnittelig lønnsvekst i perioden Figur 5: Prosentvis vekst i matpriser, konsumprisindeks og lønn % 60 % 63 % 50 % 40 % 30 % 20 % 26 % 10 % 18 % 0 % Matvarepriser Konsumprisindeks Lønnsvekst Kilde: SSB Mens den gjennomsnittelige konsumprisen har økt med 26 prosent i denne perioden, har matprisene kun økt med 18 prosent. Samtidig har lønnsveksten vært på om lag 63 prosent. Dette betyr at maten blir billigere. Jordbruksforhandlingene berører et sentralt spørsmål i norsk jordbruk: Hva skal være bondens inntektsgrunnlag? Skal det være i form av tilskudd fra staten eller er det prisen på de råvarene bonden produserer? Utgangspunktet for enhver næringsvirksomhet er at man selger produkter som dekker produksjonskostnader. Hvis det er slik at norske bønder selger sine råvarer til en pris som er lavere enn kostnadene ved å produsere råvaren og dermed gjøres avhengige av tilskudd hvem er det vi da egentlig subsidierer? 5

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer