POTENSIALET FOR HAVBRUK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POTENSIALET FOR HAVBRUK:"

Transkript

1

2 POTENSIALET FOR HAVBRUK: Over 50% av dagens sjømatkonsum fra oppdrett! Nedgang i villfangst Økende etterspørsel etter sjømat generelt (helse/trender) Vekst på eksisterende markeder, herunder innlands Nye markeder Biologiske og teknologiske fremskritt Produktutvikling

3 Potensialet til oppdrettet kveite Årlig villfangst av atlantisk- og stillehavskveite estimert til ca tonn på verdensbasis. Norsk fangst tonn. Kvoter i USA/CANADA redusert med 40% fra 2010 til 2012 (nedadgående siden 2005). Oppdrett nå: < tonn Potensial på kort sikt: tonn (eksisterende aktører) Potensial på lang sikt: Samme som villfangst?

4 Nordic Seafarms sin målsetting for de neste tre år vil være å bli selvforsynt med yngel og bygge opp produksjon av matfisk til å nå full utnyttelse av eksisterende og planlagt produksjonskapasitet på tonn. Selskapet skal være den ledende aktøren innen oppdrett av kveite.

5 Samarbeid Eierskap Samarbeids Eierskap avtale Avl Stamfisk/ rogn Yngel Settefisk Matfisk p Slakting/ pakking/ v. foredling Salg/marked Total kapasitet hvert ledd 400 l stk stk tonn tonn Antall kilo/ liter/stk faktisk hvert ledd 2011 Antall kilo/stk hvert ledd l stk stk 525 tonn 450 tonn 200 l stk stk 700 tonn 600 tonn Antall kilo/stk hvert ledd endelig driftsfase 2015 Potensial for forbedring i hvert ledd? 300 l stk stk tonn tonn 100% 75% 25% 150% 100% Utfordringer i hvert ledd Kompetanse, avlsarbeid, FoU Rogntilgang, overlevelse, logistikk Overlevelse, logistikk, vannbehandling, kapital, kompetanse Kapital, effektivisering, skalering, logistikk Markedsutvikling, nye markeder, substitutt

6 Selskapsstruktur Den overordnede målsetting er utvikling av fullskala kommersielt bærekraftig oppdrett av kveite. Selskapet har samtidig fokus på å være ledende i utviklingen av produksjonsmetoder, utstyr og markedsføring tilpasset oppdrettet kveite. Nordic Seafarms AS Norsk Kveite AS Halibut AS Norsk Kveiteavl AS Nordic Halibut AS

7 VIRKSOMHETSOMRÅDER SALG/MARKEDSFØRING/ ADMINISTRASJON NORDIC SEAFARMS AS BERGEN/AVERØY ROGN- OG YNGEL- PRODUKSJON NORSK KVEITE AS ASKØY SETTEFISKPRODUKSJON HALIBUT AS AVERØY MATFISKPRODUKSJON NORDIC HALIBUT AS EIDE/AVERØY STAMFISKHOLD/ ROGNPRODUKSJON NORSK KVEITEAVL AS MIDSUND (Organisatorisk underlagt Norsk Kveite)

8 Investeringer : Stamfiskanlegg Midsund Brønnbåt Overdekning utekar, Averøy Oppgradering yngelanlegg, Askøy Kamerastyrt fòringssystem (alle merder) Rensesystem sjøvann (yngel/settefisk) Sorterere (alle prod. ledd) Slipp til selskapets båter Brønnbåten, Nordic Sea er på 200 m3 og benyttes til frakt av settefisk og slaktefisk Selskapet følger fastlagt strategi frem mot å bli selvforsynt i alle ledd i produksjon av oppdrettskveite. Selskapet oppgraderer i perioden rogn- og yngelanlegg for å oppnå dette raskere enn tidligere planlagt.

9 stk Mangel på yngel har historisk vært begrensende faktor for vekst De største utfordringene av biologisk- og teknisk karakter ser nå ut til å være løst! Nordic Seafarms har etablert egen bærekraftig rogn- og yngel produksjon Årlig antall FAKTISK OG PLANLAGT YNGELPRODUKSJON I 2011 var egenproduksjon av yngel ca stk. Ekstern leverandør er konkurs og selskapet må forsere satsing på en raskere opptrapping av egen rogn- og yngelproduksjon. Dette krever kapitaltilførsel REGNSKAP 2007 REGNSKAP 2008 REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2010 REGNSKAP 2011 PROGNOSE 2012 PROGNOSE 2013 PROGNOSE 2014 PROGNOSE 2015 Egen yngelproduksjon er hovedfokusområde fremover og selskapet forventer å være selvforsynt med yngel innen to - tre år. Årlig produksjonsmål: kveiteyngel.

10 Selskapets utvikling 15 år med FoU Opparbeidet unik kompetanse Biologisk kontroll Innehar konsesjoner (sjø) til tonn stående biomasse (MTB). Tilsvarende tonn slaktevolum. Nådd kritisk masse i produksjon og slakting Positiv EBIT siste 5 år Økende yngeltilgang fra eget anlegg Effektiv logistikk fra yngel til pakket fisk (Averøy cluster) Sterk markedsposisjon

11 KONSERNETS EKSISTERENDE RESSURSER 3 konsesjoner for matfisk 3 merdanlegg 1 landanlegg (settefisk) 1 klekkeri 1 stamfisk anlegg 20 årsverk Et viktig område selskapet har hatt fokus på de siste årene, er egen rognproduksjon. Dette er oppnådd gjennom overtakelsen av Fjord Halibut (nå Norsk Kveiteavl AS) og selskapet er sikret mellom 200 og 300 liter rogn årlig. Således er selskapets strategi om å ha bortimot 100% selvforsyningsgrad på rogn på plass.

12 Faktisk og forventet omsatt volum i kg rund vekt. Priser er per kg rund vekt ex farm Volum/Pris 85,00 80,00 75,00 70, Volum i kg RW , E 2013E 2014E 2015E 60,00 Opptak av slaktefisk

13 Markedsplan Nordic Seafarms selger sitt produkt under merkenavnet Nordic og distribuerer det sløyd fersk med hode. Selskapets strategi er direkte salg til grossister i HoReCa markedet og høy pris segmentet i dagligvaremarkedet. Selskapet er først og fremst en råvareleverandør, men inngår også allianser der det er naturlig å utvikle nye produkter og videreforedling av produkter. Fremover satser selskapet på større andel kontraktkunder og arbeider aktivt for å utvikle nye markeder kombinert med videreutvikling av eksiterende. Det er hevet over enhver tvil at kveite som oppdrettsart er kommet for å bli, men det er selskapets holdning at det vil forbli et nisjeprodukt. Antall aktører i produsentleddet vil være begrenset som følge av kompleksitet og betydelige inngangsbarrierer. I tråd med selskapet planer, videreføres en relativ moderat opptrapping av i slaktevolum frem mot ca tonn i Dette henger også godt sammen med den forventede utviklingen i markedet og det markedsarbeidet som skal gjøres fremover. Økningen i Nordic Seafarms sitt slaktevolum vil bety at selskapet etter hvert vil ha en markedsandel på ca 50 %.

14 UTFORDRINGER: AVL KONSISTENT ROGNPRODUKSJON OPPTRAPPING AV YNGELPRODUKSJON KOSTNADSEFFEKTIVITET OPPSKALERING MATFISK VIDEREUTVIKLE MARKEDER

15 Oppfølging av vekststrategi: Øke teknisk kapasitet til tonn (MTB): 1 sjøanlegg og 1 ny konsesjon i tillegg til eksisterende. Gir produksjonspotensial på tonn. Kortsiktige mål: tonn matfisk produksjon (tilvekst 2014) Innsett av min yngel årlig Slakteprognose: 600 tonn tonn tonn tonn 2015

16 Resultatprognose Drifts resultat: Resultat før skatt: ,8 mill. 2,9 mill ,2 mill. -1,3 mill ,7 mill. 0,9 mill ,3 mill. 3,3 mill ,2 mill. 7,2 mill ,7 mill. 20,7 mill.

17 Kapitalbehov Videreføring av vekststrategi gir EK behov: Arbeidskapital/buffer: 10 mill. Investeringer: 1 nytt sjøanlegg (Averøy), oppgradering av yngelanlegg (Askøy) og rogn/ stamfiskanlegg (Midsund): 20 mill.

18 FORTSATT VEKST FUNDAMENTERT I: Teknologi Kompetanse Biologisk kontroll Egen stamfisk/rognproduksjon Egenproduksjon av yngel Egen brønnbåt Egen salgsorganisasjon Få aktører (p.t. 3 på matfisk) Moderat vekst i bransjens samlede volum neste 5 år Forutsigbar og begrenset/fallende tilgang fra villfangst

19 Tonn Resultatutvikling RESULTAT REGNSKAP 2010 REGNSKAP 2011 BUDSJETT 2012 PROGNOSE 2013 PROGNOSE 2014 PROGNOSE 2015 Salgsinntekter Inntekter totalt For kostnad Andre kostnader Avskrivninger Kostnader totalt Beholdningsendring Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Salgsvolum Resultat før skatt Resultat og salg REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2010 REGNSKAP 2011 PROGNOSE 2012 PROGNOSE 2013 NOK

20 Utvikling i produksjon, omsetning og beholdning NORDIC SEAFARMS KONSERNET FAKTISK 2011 BUDSJETT 2012 PROGNOSE 2013 PROGNOSE 2014 PROGNOSE 2015 Produksjon: Yngel (eget anlegg Askøy) stk Rogn ltr Matfisk (land og sjølok.) kg Salg/slakting r.v.: tonn Salg/slakting stk Snittvekt slakting kg 5,5 5,5 5,7 5,7 5,7 Snittpris rw ex farm 82,62 82,00 82,00 80,00 80,00 Beholdning 31/12: Biomasse tonn Antall fisk stk Gjennomsnittl. rentebærende gjeld Investeringer

21 Utvikling i kontantstrøm KONTANTSTRØM FAKTISK 2011 BUDSJETT 2012 PROGNOSE 2013 PROGNOSE 2014 PROGNOSE 2015 Kontantstrøm fra årets drift Kontantstrøm fra investeringer Avdrag langsiktig gjeld inkl leasing Endring gjeld/ek KONTANTSTRØM Akkumulert:

22 Oppsummering Potensial: Nisje Høy pris Stordrift Utfordring: Skalering Kompetanse Risiko: Oppdrett Kapital Sykdom Marked

23 Jon Ola Frankplads, 66 år Styreleder Sigurd Dale, 75 år Styremedlem James Stove Lorentzen, 54 år Styremedlem Ann-Tove Kongsnes, 45 år Styremedlem Bjørn Myrseth, 68 år Styremedlem Inge Midtbø, 48 år Administrerende direktør fra 1997 Edvard Henden, 44 år Produksjonssjef Tommy Bjerke, 38 år Driftsleder Styret og ledelsen i selskapet: Styreleder i Odin Invest AS og G&T Septec AS. Styremedlem i børsnoterte Idex ASA og en rekke andre selskaper. Variert praksis fra ledelse og utvikling av selskaper innen medisin, forskning og venture. Har vært med i styret i Nordic Seafarms siden starten. Utdannet siviløkonom Selvstendig næringsdrivende og daglig leder i Jongdal AS siden Fra 1963 til 1996 produktsjef og daglig leder i Norske Argus AS. Styreverv i ulike selskaper. Selvstendig næringsdrivende med engasjement for NRP Seafood. Tidligere ulike lederroller i Stolt Nilsene gruppen og leder av Stolt Seafarms frem til fusjon med Marine Harvest. Ulike leder roller fra shipping. Bachelor fra HEC Lausanne MBA fra IMI- Geneva. Investeringsdirektør i Investinor. Tidligere vært Investment Manager i ProVenture Managment AS, leder for forretningsutvikling i Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Director of Marketing & Operations, NSEC Inc. og markedssjef i Eksportutvalget for fisk. Hun er utdannet siviløkonom og har i dag styreverv i Investinors porteføljeselskaper: ProBio ASA, SantoSolve AS, Polight AS, BerGenBio AS og Nordic Seafarms. Styreleder Morpol ASA. Til 6. februar 2011 leder av Marine Farms AS fra oppstarten i 1987 til Selskapet børsnotert oktober Fra 1971 til 1987 daglig leder i Stolt-Nielsen gruppens oppdrettsselskap Sea Farm A.S. Bjørn Myrseth deltok i børsnoteringen av dette selskapet i Han er utdannet marinbiolog ved UiBergen. Tidligere seks års ledererfaring fra oppdrett og fiskeri (Pan Fish). Styreformann i Nordic Halibut, Norsk Kveite AS, Halibut AS og Norsk Kveiteavl AS. Utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI, mellomfag sosialøkonomi ved UiB, samt teknisk fagskole - elektronikk. 20 års drifts- og leder erfaring innen fiskeri og havbruk. Driftsleder lakseoppdrett i Rangøyfisk AS Henden har siden 1995 vært ansvarlig for hele konsernets produksjon i tillegg til ansvar for drift av selskapets land- og sjølokaliteter på Nordmøre. Lærling Havforskningsinstituttet i Austevoll Høyskolekandidat i Akvakultur, Bodø Driftssjef siden 1998 hos Nordic Seafarms. Dag Otterlei, 50 år Salgssjef Leif Berg, 56 år Prosjektleder Konsulent for egenkontroll om bord på fiskefartøy. Driftsleder i Forsøksringen for banklinefåten i Måløy. Salg/trading av fersk laks og innkjøpssjef i Rolf Olsen AS og Seaborn A/S. 1989: Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. Salgssjef siden 2004 i Nordic Seafarms A/S. Hovedfag marinbiologi cand.scient. Forsker ved Havforskningsinstituttet Austevoll. Produksjonssjef Stolt Sea Farm AS, prosjektleder Norges Forskningsråd/SND, Aga Marin AS Bømlo daglig leder og fagsjef.

24 Aksjonærer > aksjer: FIRMA/ETTERNAVN FORNAVN ATALL AKSJER DRAGESUND INVEST AS INVESTINOR AS NRP SEAFOOD AS KONTRARI AS ROLFS HOLDING AS JONGDAL AS FRANKPLADS JON OLA DRAGESUND PETTER CAIANO FISK AS DALE SIGURD SALGSUTVIKLING AS FRIBERG HILDE MARIE BJERKNES HELSETH ANNE BIRKEDAL TUVENG GRETHE BIRKEDAL JAREN HELLER AS TOPP GRETE LYBERG LYBERG ANNE MARIT SKAREIDE AS HEKTOR AS GAMMA FINANS RASMUSSEN JANNE KARIN RASMUSSEN METTE LYBERG DALSETH INVEST AS LYBERGS ASSURANSE AS MONSEN SVEIN LAURITS VITAMAR AS HARAM KOMMUNE NORDEA BANK NORGE ASA MARKET-MAKING INNLAND TOTALT ANTALL AKSJER I SELSKAPET

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Innhold. Leder... 2. 24SevenOffice... 3. Styre og ledelse... 5. Styrets årsberetning... 10. Årsregnskap konsern... 14. Årsregnskap morselskap...

Innhold. Leder... 2. 24SevenOffice... 3. Styre og ledelse... 5. Styrets årsberetning... 10. Årsregnskap konsern... 14. Årsregnskap morselskap... 200 7 Innhold Leder... 2 24SevenOffice... 3 Styre og ledelse... 5 Styrets årsberetning... 10 Årsregnskap konsern... 14 Årsregnskap morselskap... 42 Revisjonsberetning... 58 Eierstyring og selskapsledelse...

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Hovedkontoret

Detaljer