MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING"

Transkript

1 MOTORFESTIVAL fredag 4. og laurdag 5. juni 2010 AMCAR MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING MOTORFESTIVAL-program side 23 ROCK`N ROLL MOTORSPRENGING

2 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Jørn Sønsterudbråten inviterer til den fjerde motorfestivalen irekkja, og gler segover størredeltaking enn nokon sinne både frå amcarmiljø og storbil. Fjerde motorfestivalen irekkja Årets Motorfestivalerden fjerde irekkja istryn. Festivalen er definitivt komen foråbli, seier messegeneral JørnSønsterudbråten. Bengt Flaten minførste bil Willhelm Hage, Utvik Første bilen min var importert frå Tyskland. Eg hugsar godt dagen. Det var20. mars 1961, på trettiårs dagen min, fortel Willhelm Hage i Utvik. Det varopel stasjonsvogn, og eg meiner det var ein 1958-modell. Prisen var kroner. Motorfestivalen vart suksess frå første året den vart arrangert. I fjor tok rundt menneske turen til Stryn på festivallaurdagen. Iårermålet , seier Jørn Sønsterudbråten. Det som har overraska meg mest etter at vi drog i gong festival, er den utruleg store interessa for alt med motor. Ogikkje minst breidda blant dei interesserte. Dette fengjer mange. Når vi ser rundt oss på andre store arrangement som trekkjer til seg publikum, handlar det stort sett om musikk. Her er det musikk frå motorane, seier Sønsterudbråten. Miljø for amcar og storbil Eit anna kjenneteikn på Motorfstivalen er at folk som kjem, sjølv er ein del av festivalen. Her er du deltakar ikraft av åvere publikum, anten du kjem for åsjå på, vise fram eller snakkemed folk. Det å kome saman om nokosom interesserer mange, er kjekt, seier Sønsterudbråten. Han presiserer at han ikkje vil ta æra for nokosom helst, men konstaterer at det etter at motorfestivalen vart fødd, er etablert både gatebilklubb og amcarklubb istryn. Vidare er det eit storbilmiljø der sjåførar etterspør neste treff. Alt dette er neppe tilfeldig. Difor har vi mykje å takkedei nøkkelpersonane som stiller opp iden felles dugnaden det er åskipe motorfestival. Dei er mykje av sjela ifestivalen, seier Sønsterudbråten. Fyldigparade Amerikanarar har alltid vore eit fast og synleginnslag istryn under festivalhelga. Iårvert det fleire slikebilar enn nkon sinne. Viser at amcarklubbar rundt oss no legg Motorfestivalen istryn inn ikalendarane sine. Dei vil vere med, nokovi set stor pris på. Paraden iårblir nok fyldig og variert, seier Sønsterudbråten. Fjoråret vardet første der det også vart satsa på storbilar under festivalen. Og det varså vellukka at forventningane til årets arrangement er endå større. Folk ibransjen likte å kome saman for åvise segfram og snakkemed både kollegaer og publikum. Iårkjem endå fleire storbilar,frå gamle veteranbilar til nye, store trekkvogner.her er mykje rå kraft, men og vakre linjer.nokofor både øyre og auge. Kva med nybil? Nybilbransjen har vore med heile vegen og vi har nokre faste som er med. Men vi kunne gjerne tenkt oss endå større engasjement iform av fleire deltakarar.neste år vurderer vi ågåbreiare ut med fleire merke innan nybil, seier Sønsterudbråten. Showogkonsert Sjølv om motorfestivalen handlar mykje om hestekrefter og linjer,erunderhaldning også ein viktig del. Iårkjem Klypa med figurar som Palle og Kjellen med eige showistrynehallen, og det vert konsert med Kokken Tor. Kva er bodskapen din til dei som skal delta på Motorfestivalen? Først og fremst at dette er ein festivalfor glede og hygge der ein kan møtest for åsjå, høyre og prate om motor og køyretøy som felles interesse. Samtidig oppmodar eg alle deltakarar om åbeherskeseg utan at det går ut overmoroa. Også små barn og eldre skal bevege segistryn sentrum og vite at det er trygt. Vi veit korlett det er åtrø litt ekstra på gasspedalen, men vi veit og at eit uhell kan få stygge konsekvensar. Difor vonar vi åkome imål med ein god og trygg festival, der vi og har eit godt samarbeid med politiet og eigne vakter, seier Sønsterudbråten. 2 Ansvarleg utgjevar og layout: Fjordingen, Stryn. Trykk: Polaris Trykk Nordvest. Opplag: Fulldistribusjon i: Nordfjord, indre Sunnmøre, Søre Sunnmøre, Lom og Skjåk.

3 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I PerVidar Roset med Olav Erik Hagensin Ford Mustang,69-modell som ieigenskap av sportsbil skulle vere godt kvalifisert til mini-drag istryn. Motorshowved brannstasjonen Også iårblir det motorshowi Stryn sentrum, og tryggleiken skal vere på topp, forsikrar Per Vidar Roset. Ove Sveen Etter arrangementet ifjor,vart det reist tvil om avsperringamot publikum var god nok. Iårblir konkurransen lagt om og med heilt andre retningslinjer,seier Roset. Konkurranse iminidrag Kva for konkurranse blir det lagt opp til framfor brannstasjonen? Visatsar på såkalla mini-drag frå 0til 65 meter. Ein og ein bil skal køyre på tid, og det blir premiering. Her vert det truleg klasseinndeling avhengig av påmeldinga. Ifjor vardet eit reint burneshowmed 7-8 bilar.fleire vil nok stille på iår, seier Roset som trur enkelte kan kome opp i 70 kilometer itimen. Burning blir det altså ingenting av? Bilistane skal kunne varme opp i10sekund, så litt småburning må det kunne bli. Krav om utstyr Kva for bilar kan stille ikonkurransen? Mange forskjellige. Det vere seg amerikanske bilar, gatebilar og SUVar m.m. Det er berre åstille på. Kravet til bilane er at dei må ha skilt og tre punktsbelte. Førarane må nytte hjelm og heildekkande kle. Kva med avsperring mot publikum? Det skal nyttast gamle bilar og hengarar m.m. til avsperring med sperreband i bakkant. Dette er noko visjølvsagt tek alvorleg, seier Roset som har lyst til å stille med sin eigen Ford Pickup, modell. Problemet er berre at mellomakslingen gjekk kruken på trening. No skal det jobbast iherdig for åfåbilen i stand. -Startar med blankeark -Episoden med burning under fjorårets MotorfestivaliStryn er vi ferdige med. Klarevilkår skal styreårets arrangement. Ove Sveen Det seier lensmann Inger Lill Lanes istryn. Ansvarshavande skal gje beskjed til deltakarane om at det ikkje skal vere noko form for burning med bilar ikortesjen. Når det gjeld minidrag-avviklingaved brannstasjonen, er det gjeve tillatelse til litt burning i kort oppvarming før løpet som ikkje må representere fare, seier Lanes. -Betreenn før Slik vi ser det er det lagt opp til betre sikring enn ifjor, ogegvil sjølv vere til stades under arrangementet. Kva for vilkår er sette? For det første må Vegtrafikklova fylgjast med særlegvekt på 3om hensynsfull atferd. Deretter skal det vere tilstrekkelegtryggleik for publikum og deltakarar.dette gjeld også støynivå. Vidare skal reglane frå NMF fylgjast når det gjeld forsikringar og lisensar. Det er ingen dispensasjon frå lovverket. Om lovbrot skjer, kan politiet gripe inn og stogge arrangementet, seier Lanes. Lensmann Inger Lill Lanes vil leggje episodane frå ifjor bak seg. (Arkivfoto: Bengt Flaten) BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 3

4 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Olav Erik Hagensin Ford Mustang er ein vakker sportsbil. Amcar-parade istryn sentrum Den nyeveteranbil-klubben Amcar Stryn arrangerer 5. juni parade gjennom Stryn sentrum isamband med Motorfestivalen. Ove Sveen Paraden vil bli gjennomført før sjølvemotorshowet vedbrannstasjonen, opplyser Per Vidar Roset i Amcar-klubben. Han håpar på god oppslutning etter at fleire Amcar-klubbar er inviterte til Stryn. Ifjor deltok rundt 50 bilar med smått og stort iparaden. Nystifta klubb Det er ein nystifta klubb som no er etablert istryn. Allereie i1982 varher fast organisering under Stryn Amcar.Då var det nyinnflytta Jan Erik Eide frå Høyanger som gjekk ibresjen, og Eide blir også medlem idet nyestyret saman med Kjetil Andre Bernhoft (leiar)per Vidar Roset, Ola Flo, Anja Rustøen og Ole Morten Erdal. Aktiviteten varsærlegstor utover på 80-talet med fleire lokale veteranbiltreff. Sjølv om styreaktiviteten vart nedlagt etter omlag 10 år, har her heile tida vore amerikanskebilentusiastar som har «mekka» på fritida. -Kjekt med jente iklubben Før pinse varkarane samla istryn for ådiskutere detaljar iopplegget. Dei syntes det varflott at ei jente varblitt med istyret: Anja Rustøen har dragrace-lisens og køyrer både motorsykkel, veteranbil og lastebil fortel Bernhoft som er ny styreleiar iklubben. Sjølv har han ein tipp topp Pontiac Boneville, 1966-modell. Per Vidar Roset vil delta iparaden med sin 67-modell Cadillac Deville. Ola Flo stiller med ein 1966-modell Fletwood. Seinare i sommar får han sin nyecadillac. Ole Morten Erdal stiller på sin side med Buick Riviera, modell. Av andre køyrety som kjem, kan nemnast OlavErik Hagen sin Ford Mustang, modell og Jan Erik Eide sin Pontiac varebil. -Skal vise bilane Paraden vil iårsom ifjor gå frå området bak Per Bolstad Plass og gjennom Stryn sentrum via Essostasjonen. Vihar invitert klubbar frå Svelgen, Ørsta, Molde, Fosnavåg og miljøet ihøyanger m.m. til treffet, fortel Bernhoft. Etter paraden vert det premiering og tildeling av publikumspris. Saman med dei andre istyret, er han oppteken av at bilane skal visast fram for folketfor åstimulere interessa. Kvar torsdag kveld iheile sommar vil det bli «cruising» isentrum frå medlemmar iklubben. Innmeldingaerennå ikkje starta opp, men eit 50-tals namn er aktuelle. I landsorganisasjonen er det ialt medlemar. minførste bil Birger Meland, Vassenden 4 «14 år gamal kjøpte eg ein Cobber Cob stasjonsvogn 1961-modellav sløydlærar Einar Dispen på Eid. Den køyrde eg utan skilt på Dispaholmen. Korkje politietellerandre reagerte. Dei tykte veldet varbra at strikjen hadde nokonyttig åta segtil. Min andre bil varein Fiat 600. Den køyrde eg med til Førde for å ta sertifikat. Oppkøyringagjekk bra, og etterpå sa bilsakkunnige Loen at «ja, no køyrer du ialle fall lovlegheim att. Leiaren iamcar Stryn, Kjetil AndreBernhoft har all grunn til åverestolt av sin Pontiac Boneville som ifylgje dei andremedlemane er itipp topp stand.

5 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Sentrale personar iamcar-miljøet klarefor motorfestival istryn. Fråvenstre: Ola Flo, JanErik Eide,Kjetil Andre Bernhoft, Olav Erik Hagen, Ole Morten Erdal og PerVidar Roset ,- 2990,- BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 5

6 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Trafikkløp istryn sentrum Motorførernes Avholdsforbund inviterer alle bilinteresserte til ådelta i trafikkløpet som dei arrangerer istryn sentrum. Harald Vartdal Deltakarane får teste sine kunnskapar ved åkøyre ei runde istryn sentrum og næraste omegn. Vi lagar til seks -sju postar med trafikale oppgåver, fortel MA-leiar Per Eilert Ommedal. Kva slags oppgåver er det snakk om? Det kan vere lukeparkering og anna presisjonskøyrking, men også teoretiskeoppgåver. Vi har klassar for dei som driv lærekøyring, nybyrjarar og tidlegare deltakarar itrafikkløpet. Vedåleggje arrangementet til Motorfestivalen istryn, vonar vi åtreffe fleire bilinteresserte som har lyst ådelta, seier Per Eilert Ommedal. Presisjonskøyring er ein viktig del av trafikkløpet. (Foto: Hans Holmøyvik) Fårteste alkolås PerEilert Ommedal vonar mange nyttar sjansen til åteste MAbilen med alkolås. (Foto: Inger Træen) 6 Under Motorfestivalen i Stryn blir det høve til å teste MA-bilen med installert alkolås. Motorførernes Avholdsforbund arbeider for nulltoleranse når det gjeld køyring i rusa tilstand. Dei ser alkolås som eit viktig verkemiddel for tryggare trafikk. Vår målsetjing er at alle norske bilar skal ha montert alkolås i løpet av fire-fem år, seier Per Eilert Ommedal og viser til erfaringar frå Lillehammer.Der har alle bussar fått installert alkolås. Alkolåsen virkar på den måten at personar som har promille i blodet, ikkje kan starte bilen. Korleis får publikum på Motorfestivalen sjansen til å teste alkolåsen utan å drikke alkohol? Vi brukar munnspray.ein liten sprut er nok til at bilen ikkje let segstarte. Prinsippet er det same som alkotesten til politiet og bortimot like nøyaktig, fortel Per Eilert Ommedal. minførste bil Elisabeth Strøm Randabygda minførste bil Nils R. Sandal Breim Første bilen min varein Opel Combo 1995-modell av same type som Postman Patbrukar på sin daglege tur igreendale. Denne bilen gavmeg god kontakt med mange barn som ville sjå korleis det såg ut ikupeen. Første bilen var ein VW-buss med delt frontrute. Liten motor,men god plass bak, smiler fylkesordførar Nils R. Sandal som tok sertifikat på 18 års dagen og kjøpte bil til 2000 kroner same dagen. Han hugsar ikkje årsmodellen, men det vari1968 så han kan rekne segsom ekte 68-ar. Seinare vart det mange år bak rattet som sjåfør ifirda Billag før han tok «rattet» ifylkeskommunen.

7 TEST 2009 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Møt oss på Motorfestivalen NYHET STOR BIL LITEN PRIS NÅ MED ClearTec -LAVERE FORBRUK/UTSLIPP VELG MELLOM SPORTBACK OG SPORTS SEDAN TIL SAMME PRIS NÅ FRA KUN KR ,- BESØK STANDEN VÅR MITSUBISHI LANCER MITSUBISHI LANCER SPORTBACK Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Drivstofforbruk: 6,1-8,0 l/100 km variert kjøring. CO 2-utslipp: g/km. MITSUBISHI OUTLANDER Våre samarbeidspartnerar NYE MITSUBISHI OUTLANDER VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING! NYHET 4WD DIESEL OG AUTOMATISK GIR er på standen Billån/ Leasingavtaler Forsikring med gunstig pris i 3 år NYTT DESIGN OG OPPGRADERT INTERIØR STOR FAMILIEBIL MED PLASS TIL ALT 2WD FRA KR. 4WD FRA KR , ,- Pris er inkl. frakt og andrelev.omk. Utstyrsdetaljer kanavvikefra standard. Drivstofforbruk: 6,7-9,3 l/100 km variert kjøring. CO 2 -utslipp: g/km. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr og farger kan avvike. Vi tek atterhald om trykkfeil. Pris lev. Stårheim CITROEN C5 HDI 110 No med intelligent tractioncontroll SEDAN frå ,- TOURER frå ,- Citroën C4 er ein bil med ideelle proposjonar og fremragande aerodynamiske egenskapar. Petter Solberg køyrer i sesongen ein Citroën C4. CITROEN C4 frå kr , STÅRHEIM. Tlf / 32. Mobil: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 7

8 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Storbilar på rekkje og r Det har gått gjetord om den første storbilutstillinga istryn på motorfestivalen ifjor.frå 34 lastebilar og vogntog som deltok då, kan talet iår kome til åoverstige 50. Hans Holmøyvik Kjetil Andre Bernhoft og Benny Fredheim er ansvarlege og primus motorar for denne delen av motorfestivalen. Ifjor vakte dei mange blankpolerte bruksbilane som stod utanfor Strynehallen, og også deltok iparaden oppovertil Scania-anlegget på Ytreeide og tilbake, stor oppsikt. Målet er åskape endå større suksess iår. Opplegget er istore trekk det same, med både utstilling og parade laurdag 5. juni. Har gått gjetord Dette blir moro. Vi har fått veldig gode tilbakemeldingar etter motorfestivalen ifjor.gjetordet om storbilutstillingahar gått ilasetebilmiljøa ifleire landsdelar.ikkje minst frå Sunnmøre ventar vi mange køyredoningar,seier Bernhoft og Fredheim. Dei har gått ut med invitasjon til ei rekkje lastebilfirma som kryssar Stryn på sine transportruter. Iårblir det langt fleire salsboder itilknyting til storbilutstillinga. Og til liks med ifjor blir det ein skikkelegtrailergrill, og publikum skal kåre feitaste storbilen. Det er også venta lastebilar iveteranklassen til storbilsamlinga istryn. Stort format Mange, både eigarar og sjåførar,set si ære iåtagodt vare på lastebilane sine. Gjerne koste på dei litt ekstra. At 50 blankpussa doningar blir samla på eitt brett, er nokoheilt spesielt, seier Kjetil Andre Bernhoft og Benny Fredheim. Ein må langt av garde, minst til Bergen, for å finne ei storbilutstilling av større format enn den som kan opplevast istryn. Storbilar og transportfirma er ikkje mangelvare istryn. På motorfestivalen får dei selskap av mange andre frå eit stort distrikt. På bildet ser vi (frå Fråden flotte storbilparaden gjennom Stryn sentrum på festivalen ifjor.(foto: Harald Vartdal) Motorfestivalen sine storbilansvarlege er Kjetil AndreBernhoft (til venstre) og Benny Fredheim. 8

9 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I distryn Sommar og ferietid! Vi har stort utval av: Kofferter/ reise-effekter Vesker Lommebøker Vi har mange gode tilbod på Brio leikar.sjå utsende sommarkatalog frå Brio. Roy Jacobsen Anne Holt + mange fleire! Ferie er lesetid! Bøker ipocket-utgåver: Vidunderbarn Pengemannen 139,- 129,- Kom innom butikken for fleire gode tilbod! Tlf venstre) Malvin Sandbakk, Willy Svarstad, Kjetil Andre Bernhoft, Benny Fredheim og Håvard Nesje. SYKKEL! Utvalet av syklar har aldri vore betre! Prisar frå kr. 800,- til kr ,- i alle modellar og størrelsar. Ca. 40 syklar! OBS! Nytt deg av kjempetilbodet på 30% på eit utval av sykkelmodellar! Pris frå kr. 2500,- til kr ,- Først til mølla... Finn din nærmeste Sport1-butikk på sport1.no Tonningsgata Stryn Telefon BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 9

10 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Stiller opp med nyebilar Fireverksemder inordfjord skal vise nyebilar under Motorfestivalen. Dei fire er Vest Auto A/S, Stårheim Bilverksted, Toyota Nordfjord og Stryn Mekaniske verksted. Ove Sveen Alle fire er samde om at deltaking på stand istryn nødvendigvis ikkje gjevsal der og då, men at det er viktig åsynast att i landskapet med produkta sine. -Vekk frå skrivebordet Dei fire representerer eit stort utval av bilar,ogveteranen Arne Olav Bjørlo istårheim Bilverksted meiner det er viktig for ein seljar åkome vekk frå skrivebordet. Eghar seld bil iover30år, men arbeidsdagen har forandra segtotalt. Vi blir meir og meir skrivebordsfolk. Det er klart at vi må ut og vise oss fram når vi har Nordfjord som ansvarsområde. Når det gjeld Stryn, har vi også bensinstasjon der som gjer det endå meir påkrevd, seier Bjørlo som varmed og starta Bildagane inordfjord for 15 år sidan og som skulle gå på rullering mellom ulikestader iregionen. Noerdet blitt ein arrangør som set pengar idette istryn. Det er greitt, seier Bjørlo. Han legg til at deltaking kostar,men at alle slikemarkeringar er for inntekts erverv. -Må bli kjende med folk Geir OveÅsebø ivest Auto vil også stille istryn med same utgangspunkt som Bjørlo: Det har hendt segateghar seld bil på messene, men hovudsaka er åvise fram produkta, helse på folk og bli kjent. Så får bilsalet eventuelt kome iettertid. Vi meiner åhaspennande ting åtilby,seier Åsebø som starta opp med Vest Auto på Arne Olav Bjørlo er veteran i bilbransjen. (Foto: Privat) Hafsås på Stårheim i1998. Eit par år etter flytta dei til Nordfjordeid, og eit nytt bygg skal der stå klart neste år med komplett bilavdeling. Stryneverksemder er med Vibrukar åstøtte lokale arrangement. Dette er eit godt tiltak som er greitt åvere med på for oss som ligg litt iutkanten av sentrum. Mykje folk og god stemning gjer at vi kan knyte kontakter til nye potensielle kundar,seier Rolf Langeset i Stryn Mek. Verksted. Andreas Solvik itoyota Nordfjord seier at det er vanskelegå måle salet, om det er fordelar iå setje apparatet isving med flytting av bilar: Poenget er åstille opp på eit positivt arrangement som skapar aktivitet for næringsdrivande, feriegjester og andre, seier Solvik. Rolf Langeset, til venstre ogandreas Solvik stiller på Motorfestivalen. Jarle og Geir Ove Åsebø kjem til Motorfestivalen. (Foto:Privat) Besøk vår stand på Motorfestival-dagen Medlemsverving. NAF Vi er med heile vegen 10

11 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I VROOOM... Radiobil-konkurranse for klasse laurdag 5. juni kl premie: Mobiltelefon 2.999, , ,- GARMIN NUVI 255 Bilnavigasjon Med detaljert Europa-kart HYUNDAI A8324 DIGITALKAMERA med 2Mb minnebrikke TANDBERG DISPLAY ERGOCLASS TDLE ledtv med mogelegheit for tilkobling til 12V 20% på tilbehør ved kjøp av digitalkamera under Motorfestivalen JENSEN ML7300T Portabel DVD med 2skjermer CASIO EXZ450 DIG. STILL KAMERA. HD-video-opptak og 550 bilders batterikapasitet. Lyd &Bilde: Beste kjøp! FUTUR TRIO CLASSIC ROYAL GASSGRILL 3 brennere og sidebrenner, samlet effekt 12,6 kw 499,- 799, ,- PRINCESS EL-GRILL 2000W 999,- 599,- APPLIANCE ATG2002H TERASSEVARMER med gulvstativ, 2000W, 2halogenlys Ryddesal på TV utgåande modellar Med atterhald om trykkfeil og at produkta kan bli utselde. Bilde kan avvike frå tilbode produkt. BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 11

12 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Første heilaftan med Klypa istryn På Motorfestivalen får publikum istryn forførste gong oppleve ein heilaftan med Klypa. Då blir det ein time og 40 minutt med komikk, film og musikk. Tommy Nilsen Thomas Ryste er «Klypa». Han lovar ågjerestrynevriar undervegs ishowet. (Foto: Pressefoto) Transportør for bilbransjen SYGNA Sygna Transport A/S, 6973 SANDE I SUNNFJORD Tlf fax: e-post: Vaktnr.: Rett nok har han vore innom Stryn tidlegare, ihøveoktoberfestivalen med nokre innslag. Men laurdag 5. juni markerer det første heile showet ibygda. Og hovudpersonen gler seg: Egtrur det blir utrulegbra. Tilbakemeldingane på Oktoberfestivalen varforrykande. Eg trur det blir veldig kjekt. Vi gler oss veldig, seier Thomas «Klypa» Ryste. Han fortel at pågangen frå denne regionen har vore stor i forhold til åhaeit showher.og no får dei omsider viljen sin. Milliontreff Showet som kjem til Stryn hadde premiere i2009, og har så langt vore sett opp over60 gonger.ibergen hadde Klypa framsyning 20 gonger for utselde hus. No blir det Stryn sin tur til åoppleve Klypa utfalde segiein time og 40 minutt. På programmet står stand-up, filmar og musikk. Oppskrifta er akkurat den same som då Klypa hadde sitt første showi2004. Den gong vardet berre Ørsta som fekk oppleve komikken, no er heile landet arbeidsplass. Han illustrerer poenget med at filmklippa dei har lagt ut på nettenesta YouTube til no har vore vist tre millionar gongar. Svært få komikarar her til lands kan vise til nokoliknande, seier han. Levande figurar At det som starta som eit lite sprell heime iørsta no har fått tilhengarar overheile landet, trur han har med folkehumoren ågjere. Figurane er levande og du finn dei ialle miljø, både verdsmeisteren og rånaren. Der har vi nok treft spikaren på hovudet, fortel Ryste. ForThomas «Klypa» Ryste leverfigurane ialler høgste grad, ialle fall inne ihovudet hans. Og det gir segutslag i showa,atdei ikkje berre er levande imanuset. Showet med Klypa som kjem til Stryn, er snart vedvegsende. Iseptember er nemlegthomas «Klypa» Ryste aktuell med nytt showmed sine populære karakterar.nokon forsmak på dette blir det derimot ikkje på Motorfestivalen. Egprøvar ikkje nokono. Men ingen showerlike, og det er alltid improvisasjon. Eg tar alltids ein strynevri slik at det blir nokounikt, fortel han. Meirproft Når Ryste kjem til Stryn skal han også nytte at det er festivalstemning. Han har tenkt åkøyre litt. Om sin eigen første bil seier han: Min første bil varein Golf. Men eg har ikkje same interessa for bilar som Palle, fortel Thomas Ryste. Eventyret om Klypa starta for sju år sidan. Heime på sommarferie frå Trondheim kjeda Thomas Ryste og venene seg. Då fann dei ut at dei skulle lage film. Turen gjekk til ein nedlagt kleklypefabrikk iørsta, og deravnamnet Klypa. Egspelte tre-fire karakterar og vi prøvde det ut på fest, så balla det på seg, fortel han. Sjølv om hovudingrediensane stadig er dei same, har også fleire element endra segsidan oppstarten: Det har blitt meir profesjonelt på mange måtar.samtidig er eg veldig oppteken av ikkje å gå vekk frå Klypa-oppskrifta. Det er den folk vil ha, seier komikaren. No er Klypa blitt heiltidsjobb for Thomas Ryste, og ein draum har gått ioppfylling. minførste bil 12 Jofrid Rye Hestenes, Utvik Første bilen min varein Golf og året var1979. Eg var19år, og russ på Firda, seier Jofrid Rye Hestenes. Eg skulle flytte til Førde og då måtte eg ha bil. Det eg hugsar best varathan varfantastisk god på vinterføre, seier ho.

13 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Kokken Torkjem Det blir hitparade når coverbandet Kokken Torgjer sin entrepåmotorfestivalen. Dei fleste storenorskspråklege rockehitane står på menyen når denne gruppa igjen kjem til Stryn. Tommy Nilsen tommy. Det blir konsert på Motorfestivalen med Kokken Tor. Bandet lover galskap og råskap på scena. (Foto: Pressefoto) Snart blir det gjensyn med kokken Tor som ifølgje songteksten snart skal gje oss ein på trynet, og seier at «stygge gutar er det verste» han veit. Men om Kokken Torkjem ieigen person til Stryn er nok tvilsamt. Det som ialle fall er heilt sikkert, er at coverbandet med same namn kjem. KokkenTor er eit band som spelar covermusikk som er lagaavkjende norskegrupper som syng på norsk. Bandet skal spele istrynehallen laurdag 5. juni. Coverbandet har vore istryn ved fleire høvetidlegare, og gjer endå ein gong sitt inntog ibygda. Og høvet er denne gong den årlege Motorfestivalen. På gruppa Kokken Torsitt repertoar står det som dei sjølv omtaler som det absolutt beste som norskerockeslagarar har åbypå. Det blir lova ein hardtslåande hitparade, der ingen av dei store norske banda slepp unna. Med andre ord får ein altså høyre innslag frå folkekjære band som: Dum Dum Boys, Delillos og Postgirobygget. Kokken Torbestår av musikarar som har vore med iulikeandre pop og rockeband. Samtidig blir det sagt at dei har opparbeidd seg eit rykte for åvere det mest galne og råe coverbandet på vegen. Bandet består av:torbjørn Grand (vokal og gitar), Kim Arin Schei (gitar), Thomas Lillerovde (bass) og Tore Torvanger (trommer). minførste bil Jostein B. Hilde Innvik Dudet varlitt av ein bil, ler Jostein B. Hilde som vart bileigar i1967. Det varein PV Volvo1954 med B16 motor,ogden varskikkeleginnkøyrd. Eg kjøpte han med Karstad gjennom Ragnar Frøholm. Leif Flo hadde hatt han før meg, og Leif hadde kjøpt han av Basse Hveem, eit fartsfantom på motorsykkel. NDALF Honda ATV -størst i verden! HONDA TRX 500 FA VÅREN ER ENDELIG HER... og det må feires. Derfor har vi nå en utrolig vårpakke til Rexton, varebilen med markedets beste kombinasjon av nytte og komfort. Med firehjulstrekk, diesel, automat, 186 hk og opptil 3200 kg hengervekt, står ingenting iveien for ånyte våren fullt ut. VÅRPAKKE verdi ,- Nå kun 5.000,- inkl. mva Arbeidshesten til Honda med den unike Hydrostatgirkassa. (Lav vekt, ingen slitasje av drivreimer) Høg/lavgir, væskekjølt motor 2/4 WD Veil pris inkl. mva Kan leverast med alt tenkjeleg utstyr, snøskjær, belter, winsj, strø-aggregat, kost, kjettinger, gjødselspreiar, vindskjerm, bagasjeboks, beitepussar, plenklipper, snøfres. kr ,- Be om pakkepris! Rexton varebil fra kr ,- inkl. mva levert Drammen Bilhavn. Co 2 utslipp fra 232g/km. Begrenset antall biler Volda -Tlf / Telefon: Mobil: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 13

14 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Vi deltek på MOTORFES ved Strynehallen Vi taper heller penger enn tillit Kran- og transportutleige Tlf fax e-post: Svemorka, 6200 Stranda - tlf

15 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I TIVALEN E-Trans Tlf Strandavegen 24, 6200 Stranda Godt skodde til åløyse dine transportbehov Stryn Miljøpark, 6783 Stryn -tlf Din Volvoforhandlar for tyngre køyretøy ifylket Åsavegen 159, 6823 Sandane -tlf Din lokale transportør Visnesveien 15, 6783 Stryn -Tel: Faks: E-post: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 15

16 minførste bil Jorun Erdal, Oppstryn minførste bil Heidi Aud Flo Muri, Flo FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Kjøpte 12Mfor blåbær-pengar Ein Simca Chrysler 1970-modellsom eg kjøpte av onkelen min. Formeg varden heilt super.første bilen er alltid magisk. Første bilen min var ein kvit Opel Ascona som eg kjøpte av TorbjørnFlo. Eg hugsar ikkje årsmodellen, men bilen varpremiert forbeste lakkering. Ein svært finbil som eg hadde stor glede av. Han hadde spart pengar han tente på blåbærplukking og la til nokremånadsløner som fersk lærar.dermed kunne Atle Tomasgard kjøpe ein splitter ny Ford Taunus 12M i år seinareerbilen nyrestaurert og klar forbåde motorfestival og opning av Kvivsvegen. Bengt Flaten Han plukka mykje blåbær som gutunge, Atle Tomasgard frå Hornindal. Pengane han tente sparte han. Dermed kunne han som relativt fersk lærar i1966 gå til det stegå kjøpe segein splitter ny Ford Taunus 12M. Mot kontant betaling. Egbrukte pengane frå blåbærplukkinga. Som lærar hadde eg litt over1.000 kroner pr.månad etter skatt, så eg la til nokoavlærarløna også. Itillegg fekk eg hjelp frå kona mi Solveig som arbeidde ibutikk. Dermed kunne vi betale kroner kontant. Men då vardet og tomt på kistebotn, smiler Tomasgard. 12M en varein trufast slitar i mange år.tomasgard køyrde bilen heilt fram til Då vart den parkert på låven heime ihornindal. Men då låven skulle restaurerast for nokre år sidan, måtte bilen vekk. Egbrukte 2008 og 2009 på å setje bilen istand. Det gjekk nok med ein del meir pengar enn eg betalte då bilen varny. Men når eg ser resultatet, vardet velverdt pengane. Idag er 12M en stasbil som blir brukt berre på fineversdagar,seier Tomasgard. Parkert på teppe Bilen har fått eigen garasje ifjøsen heime på garden. Og den får til og med stå på teppe. Ja, ein må stelle pent med minførste bil Rune Otterdal, Hornindal Mittførstebilkjøp var ei grøn folkevogn modell. Bobla fungerte fint heilttil broderen fekk låne bilen etter åha hatt sertifikat iseks dagar.turen enda med totalkrasj. Bil med sjel, det her,seier Atle Tomasgard. Han angrar ikkje eitt sekund på pengane han har brukt til åpusse opp den gamle Forden. Vaskedag vaskemidlar 1/2 pris på vask laurdag 5. juni Stryn Bensinstasjon A/S Tlf: Vrake bilen? Husk halv årsavgift ved vraking før 1.juli! Henter også bilvrak, ta kontakt for pris. HENRIK ROSENLID Off.godkjent biloppsamlingsplass medlem av Norges Biloppsamlers Forening. 16

17 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Atle Tomasgard ventar på å køyrekvivstunnelen med sin 1966 modell Ford Taunus 12M. bilen. Høyr korfint den går, seier Tomasgard når han startar motoren. V4 aren på 50 hk summar fint og godsleg. Motoren har ikkje gått meir enn km. Med godt vedlikehald bør den vare imange år til. Var det aldri tema åvrake bilen då den vart parkert etter mange års bruk? Nei, det vardet ikkje. Denne bilen har vore spesiell for oss. Det varden første bilen eg kjøpte og den siste av denne modellen. Det er dei som seier dette varden beste bilen Ford laga. Tomasgard varnøye med vedlikehaldet medan bilen vari drift. Samtidig er han svært glad for at vegvesenet ikkje hadde starta åbrukesalt medan bilen varibruk. Hadde den gått på salta vegar,hadde den vore spikar for lenge sidan, seier Tomasgard. MotorfestivalogKvivsveg Dersom veret slår til og blir fint første helgaijuni, vil han ta turen til Stryn og motorfestivalen med 12M en. Sjølv om det vert mange stasbilar åsjå istryn den helga, veit han at også den kvite 12M en vil få mange blikk etter seg. Ja, eg får mykje merksemd når eg er ute med bilen. Mange har eit forhold til slikebilar som dette, seier han. Tomasgard har eitt klart mål til for 12M en: Opningaav Kvivsvegen om eit par års tid. Tomasgard har vore Kvivsvegforkjempar både som tidlegare ordførar og medlem ikvivsvegen AS ieiårrekkje. No gler han segovergod framdrift på det nyestamveganlegget som gir ferjefri veg mellom Hornindal og Volda. Og han ser fram til opningsdagen. Dåskal 12M en vere nyvaska og klar for åkøyre den nyestamvegen til Volda, seier Tomasgard. En komplettsuv. KLIKK.NO Møt oss på Motorfestivalen! USTOPPELIG SUBARU FORESTER med Symmetrical AWD og Boxermotor FRA KR ,- Levert Stryn. Mye bil og utstyr forpengene Komplett SUV-pakke *Frakt,leverings- ogreg.omkostninger(varierer utover ilandet) samt årsavgiftkommer itillegg. Dettas forbeholdomtrykkfeil og eventuelle endringer ispesifikasjoner fra fabrikk. Bildene kanavvike fra tilbudte modeller. Pris gjelder for standard modell ogvil avvike avhengig av tilleggsutstyr og forhandler. Forbruk fra 0,63-0,84l/mil, CO 2 fra g/km. BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR Sjå også våre andre utstillingsmodellar: Justy, Impreza, Legacy, Outback 6783 Telefon: Mobil:

18 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Rallykøyrar til Motorfestivalen Rallykøyraren Per Kristian (Pekka) Lundefaret, som er trenar for ikkje ukjende Petter Solberg, skal vise litt av kunstane sine under Motorfestivalen istryn. Inge Fænn PerKristian Lundefaret og kartlesar Hege Veronica Haldammen kjem til motorfestivalen Daelim S-Five 49 ccm Ein av norges mest selde i Sym Jet-50 Euro X Pekka Lundefaret (31) frå Kolbotn satsar knallhardt på åbli norgesmester irally i2013. Han har køyrt rally ifire år, og har to plasseringer blant dei 10 beste inorske rally. Med fire år til bak rattet, meiner han at sjansane er gode til åkunne gå heilt til topps. Eghar ikkje pappa med millionar på bok iryggen, så eg må heile tida arbeide med å skaffe sponsorinntekter for bokstaveleg tala åkunne halde hjula igang, fortel Lundefaret som ser fram til ein tur til Motorfestivalen istryn. Det er mange måtar åskaffe seg sponsorar på, og Pekka har funne sin eigen og også litt orginale måte. Han skaper relasjonar mellom dei firma som er sponsorane hans, og ved åprøve å skaffe seg sjølv marknadsverdi. Han satsar på ådelta itiulike NM-øvingar på eitt år. Mellom anna skal han tevle med Olaf Tufte iroing. Det blir ei skikkeleg kraftprøve. Egerpriviligert som får drive med det eg likar aller best her iverda, nemleg motorsport. Difor prøver eg også ågje noko tilbake, seier Lundefaret som gjennom eigne sponsorar har inngått ein samarbeidsavtale med Landsforeningen for trafikkskadde. Det gjev kroner i kassa også for dei. Itillegg til rallytrening og etter kvart også trening for ulike NM-øvingar iandre greiner, erhan dagleg leiar og deleigar av eit treningssenter på Langhus, og kundane er ikkje kven som helst. Imange år var han trenar for Henning Solberg, og akkurat no er han trenar for Petter Solberg som er iferd med åkjempe seg tilbake til verdstoppen. På motorfestivalen stiller vi med: Peugeot Kia Topp driftsikkerheit, unik køyrekomfort, kraftig skivebrems E-Ton Viper-50 ST Stor moped-atv, retningsstabil, gode køyreeigenskapar, revers. Reg. omk. kr. 800, , , ,- Vest Auto Øyane Nordfjordeid Tlf Mobil Vi er åfinne itinggata. Ta kontakt for ein hyggeleg bilprat og prøvekøyring. For nærare info. ring Geir Ove eller Jarle

19 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Besøk oss på vår stand på motorfestivalen! Vi driv sightseeing frå festivalområdet på Motorfestivalen i Stryn! BYTT gressklipper nå vi utfører miljøsanering og riving av bygg Vi tilbyr totaltilbod på riving og sanering som omfattar blant anna: - Til og med 30. juni 2010 Alle merker, uansett tilstand, tas i innbytte mot kjøp av ny Honda IZY HRG 465 SD Miljøkartlegging Avfallsplan Kalkyle/ fast pris Miljøsanering Riving Avhenting av avfall Honda HRG 465 veil. kampanjepris: kr 4.995,- Innbytteklipper: kr 500,Du betaler:.... kr 4.495,- Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for demonstrasjon av 13 Honda gressklippere Kontakt oss på tlf for tilbod SERVICEVERKSTED INNBYTTE FINANSIERING Vi ønskjer velkomen til hyggeleg handel på Stryn Torg Hus og heim Princess Nille Bank Sparebanken Vest Daglegvare Rema 1000 Bakeri Bakeriet Westre Gåve/ Interiør Nille Princess Forsikring Sparebanken Vest Damemotar Upstairs Cubus Herremotar Upstairs Cubus Frisør Randis Salong Blomster Floriss Barnemotar Cubus Sko Eurosko Leikar Notabene Nille Bok/ Papir Notabene Opningstider: Stryn Torg mån. - fre laur Rema 1000 mån. - fre laur søn tlf BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 19

20 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Motorfestivalen 2 skapte folkefest Våpenskap 5våpen kr. 2990,- 8våpen kr. 3990,- 14 våpen kr. 4990,- Påbudt for alle med våpen ihus frå 1. juli Volda -Tlf / Motorfestivalen istryn 2009 varden tredje i rekkja, og det blei folkefest istrålande ver. Vi presenterer her nokre bildelimt frå festivalen, med både burning og andre aktivitetar.kor mange personar som varsamla istryn sentrum denne dagen, veit ingen sikkert. Med det blei antyda eit tal som bikka (Alle foto: Harald Vartdal) er åtreffe på Motorfestivalen! Vårkampanje: Forsikring og overtrekk Kjøp CanAm NO og få med eit års kaskoforsikring +overtrekk/ lagringstrekk iprisen. 20

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

FOR ALLE. Dyr forsikring for ungdom Side 11. Forsiktig biloptimisme Side 6 og 7. Rudolf kjører Opel Siste

FOR ALLE. Dyr forsikring for ungdom Side 11. Forsiktig biloptimisme Side 6 og 7. Rudolf kjører Opel Siste Nr. 6 Desember 2008 Bil FOR ALLE ET BLAD FRA BILFORHANDLERNE I HALDEN 220 damer hos Jensen & Scheele Jensen & Scheele inviterte til en helaften kun for damer. Damenes Aften ble en meget vellykket kveld

Detaljer

VOLVO V50 FOR ALLE HUSK Å TA SERVICE PÅ BILEN! Bilcross i Brekka. Konkurranse. Anette Fosse Henning prøvekjører. Portrett: Geir Nyheim hos Glenne Bil

VOLVO V50 FOR ALLE HUSK Å TA SERVICE PÅ BILEN! Bilcross i Brekka. Konkurranse. Anette Fosse Henning prøvekjører. Portrett: Geir Nyheim hos Glenne Bil Nr. 4 September 2009 Bil FOR ALLE ET BLAD FRA BILFORHANDLERNE I HALDEN Bilcross i Brekka 4000 mennesker storkoste seg i brekka i Aremark da NMK arrangerte Landsfinale i bilcross. Portrett: Geir Nyheim

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

TELEMARK. Avis. 18 år i. www.motoravisa.no Nr. 7-13. mai 2015. Telemark. Autostrada NYE DISCOVERY SPORT VW GOLF KNUSER KONKURRENTENE

TELEMARK. Avis. 18 år i. www.motoravisa.no Nr. 7-13. mai 2015. Telemark. Autostrada NYE DISCOVERY SPORT VW GOLF KNUSER KONKURRENTENE TELEMARK Avis www.motoravisa.no Nr. 7-13. mai 2015 18 år i TELEMARKS STØRSTE MOTORAVIS Telemark 1 9 9 7-2 0 1 5 Autostrada NYE DISCOVERY SPORT INTRODUSERER AUDI Q3 MED FACELIFT KOMPLETT VERKSTEDTILBUD

Detaljer

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Styremedlem Odd

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

17år i. Avis TELEMARK NORGESLANSERING AV RENAULT ZOE. Telemark GRATIS HJULSKIFT HOS SPORTY BIL PANGSTART PÅ ÅRETS BOBILSESONG

17år i. Avis TELEMARK NORGESLANSERING AV RENAULT ZOE. Telemark GRATIS HJULSKIFT HOS SPORTY BIL PANGSTART PÅ ÅRETS BOBILSESONG TELEMARK Avis www.motoravisa.no Nr. 4-2.april 2014 17år i TELEMARKS STØRSTE MOTORAVIS Telemark 1 9 9 7-2 0 1 4 NYE QASHQAI GJØR DET SKARPT GRATIS HJULSKIFT HOS SPORTY BIL PANGSTART PÅ ÅRETS BOBILSESONG

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen.

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. DIN kundeavis nr. 3/2014 Sparebanken DIN Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. VESLEMØY SOLBERG Bård Langkaas Transport AS SIDE 8 og 9 Eggproduksjon i Åsgrend SIDE 10 FN Eigedom

Detaljer

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer