MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING"

Transkript

1 MOTORFESTIVAL fredag 4. og laurdag 5. juni 2010 AMCAR MC ATV STORBIL NYBIL-UTSTILLING MOTORFESTIVAL-program side 23 ROCK`N ROLL MOTORSPRENGING

2 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Jørn Sønsterudbråten inviterer til den fjerde motorfestivalen irekkja, og gler segover størredeltaking enn nokon sinne både frå amcarmiljø og storbil. Fjerde motorfestivalen irekkja Årets Motorfestivalerden fjerde irekkja istryn. Festivalen er definitivt komen foråbli, seier messegeneral JørnSønsterudbråten. Bengt Flaten minførste bil Willhelm Hage, Utvik Første bilen min var importert frå Tyskland. Eg hugsar godt dagen. Det var20. mars 1961, på trettiårs dagen min, fortel Willhelm Hage i Utvik. Det varopel stasjonsvogn, og eg meiner det var ein 1958-modell. Prisen var kroner. Motorfestivalen vart suksess frå første året den vart arrangert. I fjor tok rundt menneske turen til Stryn på festivallaurdagen. Iårermålet , seier Jørn Sønsterudbråten. Det som har overraska meg mest etter at vi drog i gong festival, er den utruleg store interessa for alt med motor. Ogikkje minst breidda blant dei interesserte. Dette fengjer mange. Når vi ser rundt oss på andre store arrangement som trekkjer til seg publikum, handlar det stort sett om musikk. Her er det musikk frå motorane, seier Sønsterudbråten. Miljø for amcar og storbil Eit anna kjenneteikn på Motorfstivalen er at folk som kjem, sjølv er ein del av festivalen. Her er du deltakar ikraft av åvere publikum, anten du kjem for åsjå på, vise fram eller snakkemed folk. Det å kome saman om nokosom interesserer mange, er kjekt, seier Sønsterudbråten. Han presiserer at han ikkje vil ta æra for nokosom helst, men konstaterer at det etter at motorfestivalen vart fødd, er etablert både gatebilklubb og amcarklubb istryn. Vidare er det eit storbilmiljø der sjåførar etterspør neste treff. Alt dette er neppe tilfeldig. Difor har vi mykje å takkedei nøkkelpersonane som stiller opp iden felles dugnaden det er åskipe motorfestival. Dei er mykje av sjela ifestivalen, seier Sønsterudbråten. Fyldigparade Amerikanarar har alltid vore eit fast og synleginnslag istryn under festivalhelga. Iårvert det fleire slikebilar enn nkon sinne. Viser at amcarklubbar rundt oss no legg Motorfestivalen istryn inn ikalendarane sine. Dei vil vere med, nokovi set stor pris på. Paraden iårblir nok fyldig og variert, seier Sønsterudbråten. Fjoråret vardet første der det også vart satsa på storbilar under festivalen. Og det varså vellukka at forventningane til årets arrangement er endå større. Folk ibransjen likte å kome saman for åvise segfram og snakkemed både kollegaer og publikum. Iårkjem endå fleire storbilar,frå gamle veteranbilar til nye, store trekkvogner.her er mykje rå kraft, men og vakre linjer.nokofor både øyre og auge. Kva med nybil? Nybilbransjen har vore med heile vegen og vi har nokre faste som er med. Men vi kunne gjerne tenkt oss endå større engasjement iform av fleire deltakarar.neste år vurderer vi ågåbreiare ut med fleire merke innan nybil, seier Sønsterudbråten. Showogkonsert Sjølv om motorfestivalen handlar mykje om hestekrefter og linjer,erunderhaldning også ein viktig del. Iårkjem Klypa med figurar som Palle og Kjellen med eige showistrynehallen, og det vert konsert med Kokken Tor. Kva er bodskapen din til dei som skal delta på Motorfestivalen? Først og fremst at dette er ein festivalfor glede og hygge der ein kan møtest for åsjå, høyre og prate om motor og køyretøy som felles interesse. Samtidig oppmodar eg alle deltakarar om åbeherskeseg utan at det går ut overmoroa. Også små barn og eldre skal bevege segistryn sentrum og vite at det er trygt. Vi veit korlett det er åtrø litt ekstra på gasspedalen, men vi veit og at eit uhell kan få stygge konsekvensar. Difor vonar vi åkome imål med ein god og trygg festival, der vi og har eit godt samarbeid med politiet og eigne vakter, seier Sønsterudbråten. 2 Ansvarleg utgjevar og layout: Fjordingen, Stryn. Trykk: Polaris Trykk Nordvest. Opplag: Fulldistribusjon i: Nordfjord, indre Sunnmøre, Søre Sunnmøre, Lom og Skjåk.

3 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I PerVidar Roset med Olav Erik Hagensin Ford Mustang,69-modell som ieigenskap av sportsbil skulle vere godt kvalifisert til mini-drag istryn. Motorshowved brannstasjonen Også iårblir det motorshowi Stryn sentrum, og tryggleiken skal vere på topp, forsikrar Per Vidar Roset. Ove Sveen Etter arrangementet ifjor,vart det reist tvil om avsperringamot publikum var god nok. Iårblir konkurransen lagt om og med heilt andre retningslinjer,seier Roset. Konkurranse iminidrag Kva for konkurranse blir det lagt opp til framfor brannstasjonen? Visatsar på såkalla mini-drag frå 0til 65 meter. Ein og ein bil skal køyre på tid, og det blir premiering. Her vert det truleg klasseinndeling avhengig av påmeldinga. Ifjor vardet eit reint burneshowmed 7-8 bilar.fleire vil nok stille på iår, seier Roset som trur enkelte kan kome opp i 70 kilometer itimen. Burning blir det altså ingenting av? Bilistane skal kunne varme opp i10sekund, så litt småburning må det kunne bli. Krav om utstyr Kva for bilar kan stille ikonkurransen? Mange forskjellige. Det vere seg amerikanske bilar, gatebilar og SUVar m.m. Det er berre åstille på. Kravet til bilane er at dei må ha skilt og tre punktsbelte. Førarane må nytte hjelm og heildekkande kle. Kva med avsperring mot publikum? Det skal nyttast gamle bilar og hengarar m.m. til avsperring med sperreband i bakkant. Dette er noko visjølvsagt tek alvorleg, seier Roset som har lyst til å stille med sin eigen Ford Pickup, modell. Problemet er berre at mellomakslingen gjekk kruken på trening. No skal det jobbast iherdig for åfåbilen i stand. -Startar med blankeark -Episoden med burning under fjorårets MotorfestivaliStryn er vi ferdige med. Klarevilkår skal styreårets arrangement. Ove Sveen Det seier lensmann Inger Lill Lanes istryn. Ansvarshavande skal gje beskjed til deltakarane om at det ikkje skal vere noko form for burning med bilar ikortesjen. Når det gjeld minidrag-avviklingaved brannstasjonen, er det gjeve tillatelse til litt burning i kort oppvarming før løpet som ikkje må representere fare, seier Lanes. -Betreenn før Slik vi ser det er det lagt opp til betre sikring enn ifjor, ogegvil sjølv vere til stades under arrangementet. Kva for vilkår er sette? For det første må Vegtrafikklova fylgjast med særlegvekt på 3om hensynsfull atferd. Deretter skal det vere tilstrekkelegtryggleik for publikum og deltakarar.dette gjeld også støynivå. Vidare skal reglane frå NMF fylgjast når det gjeld forsikringar og lisensar. Det er ingen dispensasjon frå lovverket. Om lovbrot skjer, kan politiet gripe inn og stogge arrangementet, seier Lanes. Lensmann Inger Lill Lanes vil leggje episodane frå ifjor bak seg. (Arkivfoto: Bengt Flaten) BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 3

4 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Olav Erik Hagensin Ford Mustang er ein vakker sportsbil. Amcar-parade istryn sentrum Den nyeveteranbil-klubben Amcar Stryn arrangerer 5. juni parade gjennom Stryn sentrum isamband med Motorfestivalen. Ove Sveen Paraden vil bli gjennomført før sjølvemotorshowet vedbrannstasjonen, opplyser Per Vidar Roset i Amcar-klubben. Han håpar på god oppslutning etter at fleire Amcar-klubbar er inviterte til Stryn. Ifjor deltok rundt 50 bilar med smått og stort iparaden. Nystifta klubb Det er ein nystifta klubb som no er etablert istryn. Allereie i1982 varher fast organisering under Stryn Amcar.Då var det nyinnflytta Jan Erik Eide frå Høyanger som gjekk ibresjen, og Eide blir også medlem idet nyestyret saman med Kjetil Andre Bernhoft (leiar)per Vidar Roset, Ola Flo, Anja Rustøen og Ole Morten Erdal. Aktiviteten varsærlegstor utover på 80-talet med fleire lokale veteranbiltreff. Sjølv om styreaktiviteten vart nedlagt etter omlag 10 år, har her heile tida vore amerikanskebilentusiastar som har «mekka» på fritida. -Kjekt med jente iklubben Før pinse varkarane samla istryn for ådiskutere detaljar iopplegget. Dei syntes det varflott at ei jente varblitt med istyret: Anja Rustøen har dragrace-lisens og køyrer både motorsykkel, veteranbil og lastebil fortel Bernhoft som er ny styreleiar iklubben. Sjølv har han ein tipp topp Pontiac Boneville, 1966-modell. Per Vidar Roset vil delta iparaden med sin 67-modell Cadillac Deville. Ola Flo stiller med ein 1966-modell Fletwood. Seinare i sommar får han sin nyecadillac. Ole Morten Erdal stiller på sin side med Buick Riviera, modell. Av andre køyrety som kjem, kan nemnast OlavErik Hagen sin Ford Mustang, modell og Jan Erik Eide sin Pontiac varebil. -Skal vise bilane Paraden vil iårsom ifjor gå frå området bak Per Bolstad Plass og gjennom Stryn sentrum via Essostasjonen. Vihar invitert klubbar frå Svelgen, Ørsta, Molde, Fosnavåg og miljøet ihøyanger m.m. til treffet, fortel Bernhoft. Etter paraden vert det premiering og tildeling av publikumspris. Saman med dei andre istyret, er han oppteken av at bilane skal visast fram for folketfor åstimulere interessa. Kvar torsdag kveld iheile sommar vil det bli «cruising» isentrum frå medlemmar iklubben. Innmeldingaerennå ikkje starta opp, men eit 50-tals namn er aktuelle. I landsorganisasjonen er det ialt medlemar. minførste bil Birger Meland, Vassenden 4 «14 år gamal kjøpte eg ein Cobber Cob stasjonsvogn 1961-modellav sløydlærar Einar Dispen på Eid. Den køyrde eg utan skilt på Dispaholmen. Korkje politietellerandre reagerte. Dei tykte veldet varbra at strikjen hadde nokonyttig åta segtil. Min andre bil varein Fiat 600. Den køyrde eg med til Førde for å ta sertifikat. Oppkøyringagjekk bra, og etterpå sa bilsakkunnige Loen at «ja, no køyrer du ialle fall lovlegheim att. Leiaren iamcar Stryn, Kjetil AndreBernhoft har all grunn til åverestolt av sin Pontiac Boneville som ifylgje dei andremedlemane er itipp topp stand.

5 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Sentrale personar iamcar-miljøet klarefor motorfestival istryn. Fråvenstre: Ola Flo, JanErik Eide,Kjetil Andre Bernhoft, Olav Erik Hagen, Ole Morten Erdal og PerVidar Roset ,- 2990,- BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 5

6 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Trafikkløp istryn sentrum Motorførernes Avholdsforbund inviterer alle bilinteresserte til ådelta i trafikkløpet som dei arrangerer istryn sentrum. Harald Vartdal Deltakarane får teste sine kunnskapar ved åkøyre ei runde istryn sentrum og næraste omegn. Vi lagar til seks -sju postar med trafikale oppgåver, fortel MA-leiar Per Eilert Ommedal. Kva slags oppgåver er det snakk om? Det kan vere lukeparkering og anna presisjonskøyrking, men også teoretiskeoppgåver. Vi har klassar for dei som driv lærekøyring, nybyrjarar og tidlegare deltakarar itrafikkløpet. Vedåleggje arrangementet til Motorfestivalen istryn, vonar vi åtreffe fleire bilinteresserte som har lyst ådelta, seier Per Eilert Ommedal. Presisjonskøyring er ein viktig del av trafikkløpet. (Foto: Hans Holmøyvik) Fårteste alkolås PerEilert Ommedal vonar mange nyttar sjansen til åteste MAbilen med alkolås. (Foto: Inger Træen) 6 Under Motorfestivalen i Stryn blir det høve til å teste MA-bilen med installert alkolås. Motorførernes Avholdsforbund arbeider for nulltoleranse når det gjeld køyring i rusa tilstand. Dei ser alkolås som eit viktig verkemiddel for tryggare trafikk. Vår målsetjing er at alle norske bilar skal ha montert alkolås i løpet av fire-fem år, seier Per Eilert Ommedal og viser til erfaringar frå Lillehammer.Der har alle bussar fått installert alkolås. Alkolåsen virkar på den måten at personar som har promille i blodet, ikkje kan starte bilen. Korleis får publikum på Motorfestivalen sjansen til å teste alkolåsen utan å drikke alkohol? Vi brukar munnspray.ein liten sprut er nok til at bilen ikkje let segstarte. Prinsippet er det same som alkotesten til politiet og bortimot like nøyaktig, fortel Per Eilert Ommedal. minførste bil Elisabeth Strøm Randabygda minførste bil Nils R. Sandal Breim Første bilen min varein Opel Combo 1995-modell av same type som Postman Patbrukar på sin daglege tur igreendale. Denne bilen gavmeg god kontakt med mange barn som ville sjå korleis det såg ut ikupeen. Første bilen var ein VW-buss med delt frontrute. Liten motor,men god plass bak, smiler fylkesordførar Nils R. Sandal som tok sertifikat på 18 års dagen og kjøpte bil til 2000 kroner same dagen. Han hugsar ikkje årsmodellen, men det vari1968 så han kan rekne segsom ekte 68-ar. Seinare vart det mange år bak rattet som sjåfør ifirda Billag før han tok «rattet» ifylkeskommunen.

7 TEST 2009 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Møt oss på Motorfestivalen NYHET STOR BIL LITEN PRIS NÅ MED ClearTec -LAVERE FORBRUK/UTSLIPP VELG MELLOM SPORTBACK OG SPORTS SEDAN TIL SAMME PRIS NÅ FRA KUN KR ,- BESØK STANDEN VÅR MITSUBISHI LANCER MITSUBISHI LANCER SPORTBACK Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Drivstofforbruk: 6,1-8,0 l/100 km variert kjøring. CO 2-utslipp: g/km. MITSUBISHI OUTLANDER Våre samarbeidspartnerar NYE MITSUBISHI OUTLANDER VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING! NYHET 4WD DIESEL OG AUTOMATISK GIR er på standen Billån/ Leasingavtaler Forsikring med gunstig pris i 3 år NYTT DESIGN OG OPPGRADERT INTERIØR STOR FAMILIEBIL MED PLASS TIL ALT 2WD FRA KR. 4WD FRA KR , ,- Pris er inkl. frakt og andrelev.omk. Utstyrsdetaljer kanavvikefra standard. Drivstofforbruk: 6,7-9,3 l/100 km variert kjøring. CO 2 -utslipp: g/km. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr og farger kan avvike. Vi tek atterhald om trykkfeil. Pris lev. Stårheim CITROEN C5 HDI 110 No med intelligent tractioncontroll SEDAN frå ,- TOURER frå ,- Citroën C4 er ein bil med ideelle proposjonar og fremragande aerodynamiske egenskapar. Petter Solberg køyrer i sesongen ein Citroën C4. CITROEN C4 frå kr , STÅRHEIM. Tlf / 32. Mobil: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 7

8 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Storbilar på rekkje og r Det har gått gjetord om den første storbilutstillinga istryn på motorfestivalen ifjor.frå 34 lastebilar og vogntog som deltok då, kan talet iår kome til åoverstige 50. Hans Holmøyvik Kjetil Andre Bernhoft og Benny Fredheim er ansvarlege og primus motorar for denne delen av motorfestivalen. Ifjor vakte dei mange blankpolerte bruksbilane som stod utanfor Strynehallen, og også deltok iparaden oppovertil Scania-anlegget på Ytreeide og tilbake, stor oppsikt. Målet er åskape endå større suksess iår. Opplegget er istore trekk det same, med både utstilling og parade laurdag 5. juni. Har gått gjetord Dette blir moro. Vi har fått veldig gode tilbakemeldingar etter motorfestivalen ifjor.gjetordet om storbilutstillingahar gått ilasetebilmiljøa ifleire landsdelar.ikkje minst frå Sunnmøre ventar vi mange køyredoningar,seier Bernhoft og Fredheim. Dei har gått ut med invitasjon til ei rekkje lastebilfirma som kryssar Stryn på sine transportruter. Iårblir det langt fleire salsboder itilknyting til storbilutstillinga. Og til liks med ifjor blir det ein skikkelegtrailergrill, og publikum skal kåre feitaste storbilen. Det er også venta lastebilar iveteranklassen til storbilsamlinga istryn. Stort format Mange, både eigarar og sjåførar,set si ære iåtagodt vare på lastebilane sine. Gjerne koste på dei litt ekstra. At 50 blankpussa doningar blir samla på eitt brett, er nokoheilt spesielt, seier Kjetil Andre Bernhoft og Benny Fredheim. Ein må langt av garde, minst til Bergen, for å finne ei storbilutstilling av større format enn den som kan opplevast istryn. Storbilar og transportfirma er ikkje mangelvare istryn. På motorfestivalen får dei selskap av mange andre frå eit stort distrikt. På bildet ser vi (frå Fråden flotte storbilparaden gjennom Stryn sentrum på festivalen ifjor.(foto: Harald Vartdal) Motorfestivalen sine storbilansvarlege er Kjetil AndreBernhoft (til venstre) og Benny Fredheim. 8

9 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I distryn Sommar og ferietid! Vi har stort utval av: Kofferter/ reise-effekter Vesker Lommebøker Vi har mange gode tilbod på Brio leikar.sjå utsende sommarkatalog frå Brio. Roy Jacobsen Anne Holt + mange fleire! Ferie er lesetid! Bøker ipocket-utgåver: Vidunderbarn Pengemannen 139,- 129,- Kom innom butikken for fleire gode tilbod! Tlf venstre) Malvin Sandbakk, Willy Svarstad, Kjetil Andre Bernhoft, Benny Fredheim og Håvard Nesje. SYKKEL! Utvalet av syklar har aldri vore betre! Prisar frå kr. 800,- til kr ,- i alle modellar og størrelsar. Ca. 40 syklar! OBS! Nytt deg av kjempetilbodet på 30% på eit utval av sykkelmodellar! Pris frå kr. 2500,- til kr ,- Først til mølla... Finn din nærmeste Sport1-butikk på sport1.no Tonningsgata Stryn Telefon BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 9

10 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Stiller opp med nyebilar Fireverksemder inordfjord skal vise nyebilar under Motorfestivalen. Dei fire er Vest Auto A/S, Stårheim Bilverksted, Toyota Nordfjord og Stryn Mekaniske verksted. Ove Sveen Alle fire er samde om at deltaking på stand istryn nødvendigvis ikkje gjevsal der og då, men at det er viktig åsynast att i landskapet med produkta sine. -Vekk frå skrivebordet Dei fire representerer eit stort utval av bilar,ogveteranen Arne Olav Bjørlo istårheim Bilverksted meiner det er viktig for ein seljar åkome vekk frå skrivebordet. Eghar seld bil iover30år, men arbeidsdagen har forandra segtotalt. Vi blir meir og meir skrivebordsfolk. Det er klart at vi må ut og vise oss fram når vi har Nordfjord som ansvarsområde. Når det gjeld Stryn, har vi også bensinstasjon der som gjer det endå meir påkrevd, seier Bjørlo som varmed og starta Bildagane inordfjord for 15 år sidan og som skulle gå på rullering mellom ulikestader iregionen. Noerdet blitt ein arrangør som set pengar idette istryn. Det er greitt, seier Bjørlo. Han legg til at deltaking kostar,men at alle slikemarkeringar er for inntekts erverv. -Må bli kjende med folk Geir OveÅsebø ivest Auto vil også stille istryn med same utgangspunkt som Bjørlo: Det har hendt segateghar seld bil på messene, men hovudsaka er åvise fram produkta, helse på folk og bli kjent. Så får bilsalet eventuelt kome iettertid. Vi meiner åhaspennande ting åtilby,seier Åsebø som starta opp med Vest Auto på Arne Olav Bjørlo er veteran i bilbransjen. (Foto: Privat) Hafsås på Stårheim i1998. Eit par år etter flytta dei til Nordfjordeid, og eit nytt bygg skal der stå klart neste år med komplett bilavdeling. Stryneverksemder er med Vibrukar åstøtte lokale arrangement. Dette er eit godt tiltak som er greitt åvere med på for oss som ligg litt iutkanten av sentrum. Mykje folk og god stemning gjer at vi kan knyte kontakter til nye potensielle kundar,seier Rolf Langeset i Stryn Mek. Verksted. Andreas Solvik itoyota Nordfjord seier at det er vanskelegå måle salet, om det er fordelar iå setje apparatet isving med flytting av bilar: Poenget er åstille opp på eit positivt arrangement som skapar aktivitet for næringsdrivande, feriegjester og andre, seier Solvik. Rolf Langeset, til venstre ogandreas Solvik stiller på Motorfestivalen. Jarle og Geir Ove Åsebø kjem til Motorfestivalen. (Foto:Privat) Besøk vår stand på Motorfestival-dagen Medlemsverving. NAF Vi er med heile vegen 10

11 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I VROOOM... Radiobil-konkurranse for klasse laurdag 5. juni kl premie: Mobiltelefon 2.999, , ,- GARMIN NUVI 255 Bilnavigasjon Med detaljert Europa-kart HYUNDAI A8324 DIGITALKAMERA med 2Mb minnebrikke TANDBERG DISPLAY ERGOCLASS TDLE ledtv med mogelegheit for tilkobling til 12V 20% på tilbehør ved kjøp av digitalkamera under Motorfestivalen JENSEN ML7300T Portabel DVD med 2skjermer CASIO EXZ450 DIG. STILL KAMERA. HD-video-opptak og 550 bilders batterikapasitet. Lyd &Bilde: Beste kjøp! FUTUR TRIO CLASSIC ROYAL GASSGRILL 3 brennere og sidebrenner, samlet effekt 12,6 kw 499,- 799, ,- PRINCESS EL-GRILL 2000W 999,- 599,- APPLIANCE ATG2002H TERASSEVARMER med gulvstativ, 2000W, 2halogenlys Ryddesal på TV utgåande modellar Med atterhald om trykkfeil og at produkta kan bli utselde. Bilde kan avvike frå tilbode produkt. BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 11

12 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Første heilaftan med Klypa istryn På Motorfestivalen får publikum istryn forførste gong oppleve ein heilaftan med Klypa. Då blir det ein time og 40 minutt med komikk, film og musikk. Tommy Nilsen Thomas Ryste er «Klypa». Han lovar ågjerestrynevriar undervegs ishowet. (Foto: Pressefoto) Transportør for bilbransjen SYGNA Sygna Transport A/S, 6973 SANDE I SUNNFJORD Tlf fax: e-post: Vaktnr.: Rett nok har han vore innom Stryn tidlegare, ihøveoktoberfestivalen med nokre innslag. Men laurdag 5. juni markerer det første heile showet ibygda. Og hovudpersonen gler seg: Egtrur det blir utrulegbra. Tilbakemeldingane på Oktoberfestivalen varforrykande. Eg trur det blir veldig kjekt. Vi gler oss veldig, seier Thomas «Klypa» Ryste. Han fortel at pågangen frå denne regionen har vore stor i forhold til åhaeit showher.og no får dei omsider viljen sin. Milliontreff Showet som kjem til Stryn hadde premiere i2009, og har så langt vore sett opp over60 gonger.ibergen hadde Klypa framsyning 20 gonger for utselde hus. No blir det Stryn sin tur til åoppleve Klypa utfalde segiein time og 40 minutt. På programmet står stand-up, filmar og musikk. Oppskrifta er akkurat den same som då Klypa hadde sitt første showi2004. Den gong vardet berre Ørsta som fekk oppleve komikken, no er heile landet arbeidsplass. Han illustrerer poenget med at filmklippa dei har lagt ut på nettenesta YouTube til no har vore vist tre millionar gongar. Svært få komikarar her til lands kan vise til nokoliknande, seier han. Levande figurar At det som starta som eit lite sprell heime iørsta no har fått tilhengarar overheile landet, trur han har med folkehumoren ågjere. Figurane er levande og du finn dei ialle miljø, både verdsmeisteren og rånaren. Der har vi nok treft spikaren på hovudet, fortel Ryste. ForThomas «Klypa» Ryste leverfigurane ialler høgste grad, ialle fall inne ihovudet hans. Og det gir segutslag i showa,atdei ikkje berre er levande imanuset. Showet med Klypa som kjem til Stryn, er snart vedvegsende. Iseptember er nemlegthomas «Klypa» Ryste aktuell med nytt showmed sine populære karakterar.nokon forsmak på dette blir det derimot ikkje på Motorfestivalen. Egprøvar ikkje nokono. Men ingen showerlike, og det er alltid improvisasjon. Eg tar alltids ein strynevri slik at det blir nokounikt, fortel han. Meirproft Når Ryste kjem til Stryn skal han også nytte at det er festivalstemning. Han har tenkt åkøyre litt. Om sin eigen første bil seier han: Min første bil varein Golf. Men eg har ikkje same interessa for bilar som Palle, fortel Thomas Ryste. Eventyret om Klypa starta for sju år sidan. Heime på sommarferie frå Trondheim kjeda Thomas Ryste og venene seg. Då fann dei ut at dei skulle lage film. Turen gjekk til ein nedlagt kleklypefabrikk iørsta, og deravnamnet Klypa. Egspelte tre-fire karakterar og vi prøvde det ut på fest, så balla det på seg, fortel han. Sjølv om hovudingrediensane stadig er dei same, har også fleire element endra segsidan oppstarten: Det har blitt meir profesjonelt på mange måtar.samtidig er eg veldig oppteken av ikkje å gå vekk frå Klypa-oppskrifta. Det er den folk vil ha, seier komikaren. No er Klypa blitt heiltidsjobb for Thomas Ryste, og ein draum har gått ioppfylling. minførste bil 12 Jofrid Rye Hestenes, Utvik Første bilen min varein Golf og året var1979. Eg var19år, og russ på Firda, seier Jofrid Rye Hestenes. Eg skulle flytte til Førde og då måtte eg ha bil. Det eg hugsar best varathan varfantastisk god på vinterføre, seier ho.

13 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Kokken Torkjem Det blir hitparade når coverbandet Kokken Torgjer sin entrepåmotorfestivalen. Dei fleste storenorskspråklege rockehitane står på menyen når denne gruppa igjen kjem til Stryn. Tommy Nilsen tommy. Det blir konsert på Motorfestivalen med Kokken Tor. Bandet lover galskap og råskap på scena. (Foto: Pressefoto) Snart blir det gjensyn med kokken Tor som ifølgje songteksten snart skal gje oss ein på trynet, og seier at «stygge gutar er det verste» han veit. Men om Kokken Torkjem ieigen person til Stryn er nok tvilsamt. Det som ialle fall er heilt sikkert, er at coverbandet med same namn kjem. KokkenTor er eit band som spelar covermusikk som er lagaavkjende norskegrupper som syng på norsk. Bandet skal spele istrynehallen laurdag 5. juni. Coverbandet har vore istryn ved fleire høvetidlegare, og gjer endå ein gong sitt inntog ibygda. Og høvet er denne gong den årlege Motorfestivalen. På gruppa Kokken Torsitt repertoar står det som dei sjølv omtaler som det absolutt beste som norskerockeslagarar har åbypå. Det blir lova ein hardtslåande hitparade, der ingen av dei store norske banda slepp unna. Med andre ord får ein altså høyre innslag frå folkekjære band som: Dum Dum Boys, Delillos og Postgirobygget. Kokken Torbestår av musikarar som har vore med iulikeandre pop og rockeband. Samtidig blir det sagt at dei har opparbeidd seg eit rykte for åvere det mest galne og råe coverbandet på vegen. Bandet består av:torbjørn Grand (vokal og gitar), Kim Arin Schei (gitar), Thomas Lillerovde (bass) og Tore Torvanger (trommer). minførste bil Jostein B. Hilde Innvik Dudet varlitt av ein bil, ler Jostein B. Hilde som vart bileigar i1967. Det varein PV Volvo1954 med B16 motor,ogden varskikkeleginnkøyrd. Eg kjøpte han med Karstad gjennom Ragnar Frøholm. Leif Flo hadde hatt han før meg, og Leif hadde kjøpt han av Basse Hveem, eit fartsfantom på motorsykkel. NDALF Honda ATV -størst i verden! HONDA TRX 500 FA VÅREN ER ENDELIG HER... og det må feires. Derfor har vi nå en utrolig vårpakke til Rexton, varebilen med markedets beste kombinasjon av nytte og komfort. Med firehjulstrekk, diesel, automat, 186 hk og opptil 3200 kg hengervekt, står ingenting iveien for ånyte våren fullt ut. VÅRPAKKE verdi ,- Nå kun 5.000,- inkl. mva Arbeidshesten til Honda med den unike Hydrostatgirkassa. (Lav vekt, ingen slitasje av drivreimer) Høg/lavgir, væskekjølt motor 2/4 WD Veil pris inkl. mva Kan leverast med alt tenkjeleg utstyr, snøskjær, belter, winsj, strø-aggregat, kost, kjettinger, gjødselspreiar, vindskjerm, bagasjeboks, beitepussar, plenklipper, snøfres. kr ,- Be om pakkepris! Rexton varebil fra kr ,- inkl. mva levert Drammen Bilhavn. Co 2 utslipp fra 232g/km. Begrenset antall biler Volda -Tlf / Telefon: Mobil: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 13

14 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Vi deltek på MOTORFES ved Strynehallen Vi taper heller penger enn tillit Kran- og transportutleige Tlf fax e-post: Svemorka, 6200 Stranda - tlf

15 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I TIVALEN E-Trans Tlf Strandavegen 24, 6200 Stranda Godt skodde til åløyse dine transportbehov Stryn Miljøpark, 6783 Stryn -tlf Din Volvoforhandlar for tyngre køyretøy ifylket Åsavegen 159, 6823 Sandane -tlf Din lokale transportør Visnesveien 15, 6783 Stryn -Tel: Faks: E-post: BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 15

16 minførste bil Jorun Erdal, Oppstryn minførste bil Heidi Aud Flo Muri, Flo FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Kjøpte 12Mfor blåbær-pengar Ein Simca Chrysler 1970-modellsom eg kjøpte av onkelen min. Formeg varden heilt super.første bilen er alltid magisk. Første bilen min var ein kvit Opel Ascona som eg kjøpte av TorbjørnFlo. Eg hugsar ikkje årsmodellen, men bilen varpremiert forbeste lakkering. Ein svært finbil som eg hadde stor glede av. Han hadde spart pengar han tente på blåbærplukking og la til nokremånadsløner som fersk lærar.dermed kunne Atle Tomasgard kjøpe ein splitter ny Ford Taunus 12M i år seinareerbilen nyrestaurert og klar forbåde motorfestival og opning av Kvivsvegen. Bengt Flaten Han plukka mykje blåbær som gutunge, Atle Tomasgard frå Hornindal. Pengane han tente sparte han. Dermed kunne han som relativt fersk lærar i1966 gå til det stegå kjøpe segein splitter ny Ford Taunus 12M. Mot kontant betaling. Egbrukte pengane frå blåbærplukkinga. Som lærar hadde eg litt over1.000 kroner pr.månad etter skatt, så eg la til nokoavlærarløna også. Itillegg fekk eg hjelp frå kona mi Solveig som arbeidde ibutikk. Dermed kunne vi betale kroner kontant. Men då vardet og tomt på kistebotn, smiler Tomasgard. 12M en varein trufast slitar i mange år.tomasgard køyrde bilen heilt fram til Då vart den parkert på låven heime ihornindal. Men då låven skulle restaurerast for nokre år sidan, måtte bilen vekk. Egbrukte 2008 og 2009 på å setje bilen istand. Det gjekk nok med ein del meir pengar enn eg betalte då bilen varny. Men når eg ser resultatet, vardet velverdt pengane. Idag er 12M en stasbil som blir brukt berre på fineversdagar,seier Tomasgard. Parkert på teppe Bilen har fått eigen garasje ifjøsen heime på garden. Og den får til og med stå på teppe. Ja, ein må stelle pent med minførste bil Rune Otterdal, Hornindal Mittførstebilkjøp var ei grøn folkevogn modell. Bobla fungerte fint heilttil broderen fekk låne bilen etter åha hatt sertifikat iseks dagar.turen enda med totalkrasj. Bil med sjel, det her,seier Atle Tomasgard. Han angrar ikkje eitt sekund på pengane han har brukt til åpusse opp den gamle Forden. Vaskedag vaskemidlar 1/2 pris på vask laurdag 5. juni Stryn Bensinstasjon A/S Tlf: Vrake bilen? Husk halv årsavgift ved vraking før 1.juli! Henter også bilvrak, ta kontakt for pris. HENRIK ROSENLID Off.godkjent biloppsamlingsplass medlem av Norges Biloppsamlers Forening. 16

17 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Atle Tomasgard ventar på å køyrekvivstunnelen med sin 1966 modell Ford Taunus 12M. bilen. Høyr korfint den går, seier Tomasgard når han startar motoren. V4 aren på 50 hk summar fint og godsleg. Motoren har ikkje gått meir enn km. Med godt vedlikehald bør den vare imange år til. Var det aldri tema åvrake bilen då den vart parkert etter mange års bruk? Nei, det vardet ikkje. Denne bilen har vore spesiell for oss. Det varden første bilen eg kjøpte og den siste av denne modellen. Det er dei som seier dette varden beste bilen Ford laga. Tomasgard varnøye med vedlikehaldet medan bilen vari drift. Samtidig er han svært glad for at vegvesenet ikkje hadde starta åbrukesalt medan bilen varibruk. Hadde den gått på salta vegar,hadde den vore spikar for lenge sidan, seier Tomasgard. MotorfestivalogKvivsveg Dersom veret slår til og blir fint første helgaijuni, vil han ta turen til Stryn og motorfestivalen med 12M en. Sjølv om det vert mange stasbilar åsjå istryn den helga, veit han at også den kvite 12M en vil få mange blikk etter seg. Ja, eg får mykje merksemd når eg er ute med bilen. Mange har eit forhold til slikebilar som dette, seier han. Tomasgard har eitt klart mål til for 12M en: Opningaav Kvivsvegen om eit par års tid. Tomasgard har vore Kvivsvegforkjempar både som tidlegare ordførar og medlem ikvivsvegen AS ieiårrekkje. No gler han segovergod framdrift på det nyestamveganlegget som gir ferjefri veg mellom Hornindal og Volda. Og han ser fram til opningsdagen. Dåskal 12M en vere nyvaska og klar for åkøyre den nyestamvegen til Volda, seier Tomasgard. En komplettsuv. KLIKK.NO Møt oss på Motorfestivalen! USTOPPELIG SUBARU FORESTER med Symmetrical AWD og Boxermotor FRA KR ,- Levert Stryn. Mye bil og utstyr forpengene Komplett SUV-pakke *Frakt,leverings- ogreg.omkostninger(varierer utover ilandet) samt årsavgiftkommer itillegg. Dettas forbeholdomtrykkfeil og eventuelle endringer ispesifikasjoner fra fabrikk. Bildene kanavvike fra tilbudte modeller. Pris gjelder for standard modell ogvil avvike avhengig av tilleggsutstyr og forhandler. Forbruk fra 0,63-0,84l/mil, CO 2 fra g/km. BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR Sjå også våre andre utstillingsmodellar: Justy, Impreza, Legacy, Outback 6783 Telefon: Mobil:

18 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Rallykøyrar til Motorfestivalen Rallykøyraren Per Kristian (Pekka) Lundefaret, som er trenar for ikkje ukjende Petter Solberg, skal vise litt av kunstane sine under Motorfestivalen istryn. Inge Fænn PerKristian Lundefaret og kartlesar Hege Veronica Haldammen kjem til motorfestivalen Daelim S-Five 49 ccm Ein av norges mest selde i Sym Jet-50 Euro X Pekka Lundefaret (31) frå Kolbotn satsar knallhardt på åbli norgesmester irally i2013. Han har køyrt rally ifire år, og har to plasseringer blant dei 10 beste inorske rally. Med fire år til bak rattet, meiner han at sjansane er gode til åkunne gå heilt til topps. Eghar ikkje pappa med millionar på bok iryggen, så eg må heile tida arbeide med å skaffe sponsorinntekter for bokstaveleg tala åkunne halde hjula igang, fortel Lundefaret som ser fram til ein tur til Motorfestivalen istryn. Det er mange måtar åskaffe seg sponsorar på, og Pekka har funne sin eigen og også litt orginale måte. Han skaper relasjonar mellom dei firma som er sponsorane hans, og ved åprøve å skaffe seg sjølv marknadsverdi. Han satsar på ådelta itiulike NM-øvingar på eitt år. Mellom anna skal han tevle med Olaf Tufte iroing. Det blir ei skikkeleg kraftprøve. Egerpriviligert som får drive med det eg likar aller best her iverda, nemleg motorsport. Difor prøver eg også ågje noko tilbake, seier Lundefaret som gjennom eigne sponsorar har inngått ein samarbeidsavtale med Landsforeningen for trafikkskadde. Det gjev kroner i kassa også for dei. Itillegg til rallytrening og etter kvart også trening for ulike NM-øvingar iandre greiner, erhan dagleg leiar og deleigar av eit treningssenter på Langhus, og kundane er ikkje kven som helst. Imange år var han trenar for Henning Solberg, og akkurat no er han trenar for Petter Solberg som er iferd med åkjempe seg tilbake til verdstoppen. På motorfestivalen stiller vi med: Peugeot Kia Topp driftsikkerheit, unik køyrekomfort, kraftig skivebrems E-Ton Viper-50 ST Stor moped-atv, retningsstabil, gode køyreeigenskapar, revers. Reg. omk. kr. 800, , , ,- Vest Auto Øyane Nordfjordeid Tlf Mobil Vi er åfinne itinggata. Ta kontakt for ein hyggeleg bilprat og prøvekøyring. For nærare info. ring Geir Ove eller Jarle

19 MOTORFESTIVAL FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I Besøk oss på vår stand på motorfestivalen! Vi driv sightseeing frå festivalområdet på Motorfestivalen i Stryn! BYTT gressklipper nå vi utfører miljøsanering og riving av bygg Vi tilbyr totaltilbod på riving og sanering som omfattar blant anna: - Til og med 30. juni 2010 Alle merker, uansett tilstand, tas i innbytte mot kjøp av ny Honda IZY HRG 465 SD Miljøkartlegging Avfallsplan Kalkyle/ fast pris Miljøsanering Riving Avhenting av avfall Honda HRG 465 veil. kampanjepris: kr 4.995,- Innbytteklipper: kr 500,Du betaler:.... kr 4.495,- Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for demonstrasjon av 13 Honda gressklippere Kontakt oss på tlf for tilbod SERVICEVERKSTED INNBYTTE FINANSIERING Vi ønskjer velkomen til hyggeleg handel på Stryn Torg Hus og heim Princess Nille Bank Sparebanken Vest Daglegvare Rema 1000 Bakeri Bakeriet Westre Gåve/ Interiør Nille Princess Forsikring Sparebanken Vest Damemotar Upstairs Cubus Herremotar Upstairs Cubus Frisør Randis Salong Blomster Floriss Barnemotar Cubus Sko Eurosko Leikar Notabene Nille Bok/ Papir Notabene Opningstider: Stryn Torg mån. - fre laur Rema 1000 mån. - fre laur søn tlf BILPARADE UTSTILLINGAR SHOW VOGNTOG AM-CAR 19

20 FREDAG 4. OG LAURDAG 5. JUNI 2010 I MOTORFESTIVAL Motorfestivalen 2 skapte folkefest Våpenskap 5våpen kr. 2990,- 8våpen kr. 3990,- 14 våpen kr. 4990,- Påbudt for alle med våpen ihus frå 1. juli Volda -Tlf / Motorfestivalen istryn 2009 varden tredje i rekkja, og det blei folkefest istrålande ver. Vi presenterer her nokre bildelimt frå festivalen, med både burning og andre aktivitetar.kor mange personar som varsamla istryn sentrum denne dagen, veit ingen sikkert. Med det blei antyda eit tal som bikka (Alle foto: Harald Vartdal) er åtreffe på Motorfestivalen! Vårkampanje: Forsikring og overtrekk Kjøp CanAm NO og få med eit års kaskoforsikring +overtrekk/ lagringstrekk iprisen. 20

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Partar Seljar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Adresse: Postnr/stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Køyretyopplysingar Merke og type køyrety Årsmodell Fyrste gong registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS. AMFI Mykje å gleda seg til. Alltid.

AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS. AMFI Mykje å gleda seg til. Alltid. AMFI VOSS 10 19 (18) amfi.no/voss INSPIRASJON GÅVETIPS GÅVETIPS MAMMA Høyang Polaris Hard Face steikjepanne. Pris frå kr 599,- på Wallendahl. Nydelege Be friends frå Poul Pava. 4 glas 36 cl, kun kr 129,-

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer