endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene"

Transkript

1 Fagpresse_F.pdf :19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas sparebankene endres

2 GraTuLErEr SOm autorisert finansiell rådgiver! Vi gratulerer dere som fra 1. april 2011 er autoriserte finansielle rådgivere. Et nyttig og krevende læringsløp er gjennomført, og prøven er bestått. Vi er stolte av å ha bistått med e-læring, kurs og tester underveis. Vårt felles mål er å styrke kvaliteten på bankens arbeid med kunderådgivning. Vi arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av våre læringskonsepter som kan styrke deg i rådgiverrollen fremover. SPAMA ledende leverandør av nettbasert opplæring Postboks 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Telefon Telefaks I samarbeid med Sem & Stenersen Prokom leverandør til offentlig sektor

3 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory INNHOLD 16 4 Leder 14 Kropp og sjel 15 Karriere 32 Gjesteskribent 34 Arbeidsrett 35 Forbundslederen 36 Utsyn 37 Innblikk 38 Medlemsfordeler 39 Aktivitetskalender FINANSFOKUS M a gasin for F i n ansforb undet 03/ årgang ISSN / Store endringer i sparebankene Sparebankene gjennomgår store endringer i eierstruktur. Siden 1970 er det blitt 381 færre sparebanker i Norge. Finansfokus har besøkt SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest og Rygge-Vaaler Sparebank/Halden Sparebank som har valgt tre ulike løsninger for fremtidig eierskap. Kontantfritt for alle pengene Landsmøtet vedtok at Finansforbundet skal arbeide for et kontantfritt samfunn. Nå lanseres nettstedet og en gruppe på Facebook. Men ledelsen og de tillitsvalgte i NOKAS har ingen tro på at vi får et kontantfritt samfunn i vår tid. Filantropisk finans Sosialt entreprenørskap er i vinden for tiden og kan bli et betydelig satsingsområde for bedrifter i finansnæringen. Finansfokus har møtt Jacqueline Novogratz som har meget lang erfaring fra dette spennende området. I tillegg har vi møtt sjefen for Cultura Bank som driver sosialt entreprenørskap i praksis. Årets første brudd Årets første brudd er et faktum i mellomoppgjøret. Det var så stor avstand mellom partene at Finansforbundet ikke så noen annen utvei enn å be meklingsmannen om hjelp. Dersom mekling ikke fører frem, blir det streik. Første streikedag i bank blir tirsdag 7. juni, mens første streikedag i forsikring blir tirsdag 14. juni på grunn av pinsen. Farlig seilas Gigantkonkursen i Enron har blitt teater. I Stavanger kjøpte Finansforbundet avd. Rogaland en hel forestilling til glede for medlemmer og tillitsvalgte. Under reisen med MS Enron fikk de være med på en farlig seilas fylt med intriger, håp, grådighet, sex og fortvilelse. Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og en garanti for at pro duktet holder høy miljømessig standard. Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert etter ISO Ansvarlig redaktør: Svein Åge Eriksen Journalister: Bjørg Buvik, Arild Solmark, Kjersti Aronsen Utgiver: Finansforbundet Forbundsleder: Jorunn Berland Sekretariatsleder: Runar Wilhelm Henriksen Kontaktinformasjon: Postboks 9234 Grønland, 0134 Oslo Gateadresse: Schweigaards gate 14 Internett: Tlf: , faks: Trykk/design: Merkur-Trykk AS Redaksjonen avsluttet: 5. mai 2011 Forsiden: Eika er symbolet for sparebankene der det nå skjer store endringer. (Foto: Shutterstock) Annonser: AdApt Media Eva Kristine Wiik C/O Klokkerhaug Bjerregaardsgt 43, 0174 oslo Tlf: , mobil: e-post: Godkjent opplag:

4 LEDER Sparebankene i endring Hovedsaken i denne utgaven av Finansfokus er de store endringene som skjer i sparebankene. Fra 1970 og frem til i dag er det blitt 381 færre sparebanker. Dette skyldes hovedsakelig at stadig flere sparebanker finner sammen. Heldigvis er det av lyst og ikke av nød at sammenslåingene finner sted godt hjulpet av et regelverk som åpner for nye eierformer i sparebankene. Sparebankene i Norge har en stolt og lang tradisjon. Gjennom årenes løp har denne arven blitt ført videre på en meget god måte. Derfor står sparebankene samlet sett sterkere enn noen gang tidligere. Ut fra disse forutsetningene er det lett å trekke en slutning om at de endringene som nå skjer, strengt tatt ikke er nødvendig. Men fullt så enkelt er det ikke. Svein Åge Eriksen ansvarlig redaktør Selv om de lokale sparebankene står grunnstøtt i dag, er også disse en del av den norske finansnæringen. Men vel så viktig er det at heller ikke en liten sparebank er upåvirket av det som skjer i den globale økonomien. For selv om innskuddsdekningen er solid, må mange også låne penger i det internasjonale markedet. Og da blir en norsk sparebank liten ute i den store verden. Finanskrisen har ført til en strengere regulering av finansnæringen både ute og hjemme. Selv om norske banker klarte seg bra gjennom finanskrisen, slipper heller ikke vi unna nye og tøffere krav blant annet til kapitaldekning. De såkalte BASEL III-reglene ble vedtatt i desember 2010 og vil bli fulgt opp av EU gjennom endringer i kapitaldekningsdirektivet. Det betyr at de nye reglene også vil gjelde for alle norske banker gjennom EØS-avtalen. Innføringen av såkalte kvantitative likviditetskrav er den største utfordringen for norske banker. Foreløpig er det knyttet en viss usikkerhet til hvordan disse kravene vil slå ut her hjemme. Det som imidlertid er klart, er at både Norges Bank og Finanstilsynet har tatt til orde for en tidlig gjennomføring av de nye reglene i Norge. Trolig har vi bare sett starten på strukturendringene i sparebanksektoren i Norge. Tøffere konkurranse bankene imellom, nye krav fra norske myndigheter sammen med forholdene i det internasjonale finansmarkedet sannsynligvis vil føre til at stadig flere sparebanker vil finne sammen i tiden som kommer. Facebook: Finansfokus SMS: Finansfokus redigeres i tråd med Fagpressens Redaktørplakat av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus, uttrykker derfor ikke nødvendigvis forbundets syn i enkelte spørsmål. 4 Finansfokus

5 Som medlem i Finansforbundet får du rimeligere reiseforsikring YS reise gir deg som er medlem i Finansforbundet spesialpris på reiseforsikring for deg og din familie. YS Reise er en rimelig forsikring mot blant annet sykdom, skader eller tap av reisegods, og gjelder reiser på inntil 7 ukers varighet. Forsikringen forutsetter minst én overnatting unntatt ved flyreiser eller ved offentlig transport av minst fem timers sammenhengende varighet. For mer informasjon, kontakt oss på eller se gjensidige.no/ys kr 595 per år for kun én person. kr 909 per år for deg og familien.

6 nye eierformer Med egenkapitalbevismodellen vil vi fortsatt ha mulighet til å sette oss ned og spise lunsj med administrerende direktør i banken, sier bedriftsrådgiver Bjørn Bongom i Sparebanken Vest. 6 Egenkapitalbevis best i Vest Regional bank: For de ansatte i Sparebanken Vest har det vært viktig å beholde en solid regional bank som ikke risikerer å bli kjøpt opp av nasjonale eller internasjonale banker. Fra venstre: Linda Knarvik Nordeide, Bjørn Bongom, Tone Mattsson og Toril Ones. 6 Finansfokus

7 Viktig arbeid: Linda Knarvik Nordeide (i forgrunnen) har sittet i gruppen som utredet de ulike eierskaps modellene. Tone Mattsson er mangeårig hovedtillitsvalgt i Sparebanken Vest. Kort avstand: For oss er det viktig å beholde kort avstand til beslutningsprosessene, sier Bjørn Bongom og Toril Ones. Tekst og foto: Rune Solheim Bergen: De ansatte i Sparebanken Vest er glade for at bankstyret landet på egenkapitalbevismodellen som eierform. Dermed beholdes en tradisjon i banken med røtter tilbake til Den valgte modellen gir oss vern mot oppkjøp. For oss er det viktig at vi ikke blir styrt utenfra. Vi trives godt med å kunne sette oss ned og spise lunsj med administrerende direktør i eget hus, sier Bjørn Bongom. Som bedriftsrådgiver opplever han det som et stort pluss å ha kort vei til viktige beslutninger. I næringslivet er det ofte behov for raske svar, og å slippe å måtte gå om eventuelle komiteer i andre land, ser han på som en stor fordel. Han berømmer prosjektgruppen som utredet valget av eierskapsmodell for å ha gjort en god og inkluderende jobb. Toril Ones som jobber ved depotavdelingen i banken, synes beslutningen om å velge egenkapitalbevismodellen styrker stoltheten og selvtilliten til de ansatte. Vi har en lang tradisjon for å stå på egne bein. At vi fortsetter med det, styrker fellesskapsfølelsen oss i mellom. Beslutningen borger for fortsatt trygge arbeidsplasser, noe som også er viktig. En selvstendig bank på Vestlandet Enigheten er også stor mellom de tillitsvalgte, ledelsen og styret i Sparebanken Vest om at eierskapsmodellen med egenkapitalbevis er det beste for framtiden. Den 21. februar i år besluttet styret i banken å gå inn for å beholde sparebankmodellen. Egenkapitalbevis beholdes som investeringsobjekt for investorer. For å gjøre verdipapiret attraktivt, økes utbyttet til egenkapitalbeviseierne i forhold til gaveutdelingen. Egenkapitalbevisene gjøres også mer attraktive ved at de skjermes ved inndekking av eventuelle underskudd i banken. Sparebanken Vest har en sterk tradisjon for å trekke de ansatte med i viktige beslutninger. Prosessen fram mot å velge egenkapitalbevismodellen, har ikke vært noe unntak. Ansattes medlem i representantskapet, Linda Knarvik Nordeide, har vært de ansattes representant i prosjektgruppen som utredet de ulike alternativene. Hun mener at bankens policy om å være en sterk, selvstendig bank på Vestlandet, er blitt befestet med valget av egenkapitalbevismodellen. Grundig utredning Hovedtillitsvalgt i Sparebanken Vest, Tone Mattsson, er også meget godt fornøyd. Hun har sittet i styringsgruppen for utredningen av de ulike nye modellene. Hun sitter også i bankens styre, som til sist vedtok å følge egenkapitalbevismodellen, og forkastet aksjebankmodellen. Det har vært utrolig spennende å være med på dette arbeidet. Utfallet var på ingen måte gitt på forhånd. Vi har gjort en omfattende jobb for å få en best mulig beslutning. Vi har blant annet intervjuet represen tantene for de ulike eiergruppene for å høre deres mening. Jeg synes vi har havnet på et meget godt resultat, både for banken og for oss ansatte, sier Nordeide. Vi er ikke i tvil om at valgt modell er til det beste for oss som jobber her. En av de viktigste årsakene er at vi med denne modellen har et vern mot oppkjøp fra nasjonale og internasjonale banker. Dermed er vi sikret å beholde kort vei til beslutningsprosessene i banken. Dersom vi får en stor geografisk avstand til der hvor avgjørelsene tas, blir det mye vanskelig- Finansfokus

8 nye eierformer 8 ere for oss å markedsføre våre synspunkter, sier Mattsson. God drift i bunn Hun påpeker også det ugjenkallelige hvis man skulle valgt aksjebankmodellen. Det ville ikke vært mulig å gjøre om en slik beslutning. Både Mattsson og Nordeide er glade for at banken fortsatt får hånd om gaveutdelingen fra banken, som de mener også er med å styrke den lokale forankringen. Den nye lovgivningen gir også større mulighet til sammenslutninger med småbanker i nedslagsfeltet. Nå er det mulig å la grunnfondskapitalen bli igjen i lokalmiljøet som en stiftelse. Dette skjedde da Sparebanken Vest nylig innfusjonerte Sauda Sparebank. Og snart kommer Sparebanken Hardanger. Men det aller viktigste for å trygge arbeidsplassene våre, er at vi fortsetter å være gode på lønnsom drift, slik at vi fremstår som en attraktiv bank for kundene og investorene. Det gjelder uansett hvilken modell vi driver etter, sier de to tillitsvalgte med ettertrykk. Attraktiv Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth har hatt informasjonsmøte med alle de tillitsvalgte og ansattes representanter i representantskapet i banken, for å høre deres mening. Han mener også at banken er kommet til den beste beslutningen med tanke på å beholde banken som en attraktiv og spennende arbeidsplass. Modellen med egenkapitalbevis passer best for vår visjon om å være en sterk regionalbank. Eierne av egen kapitalbevis har en stemmerett begrenset oppad til 40 prosent. Dette gir oss beskyttelse mot oppkjøp. Samtidig gjør vi oss mer attraktive i kapitalmarkedet ved å endre utbyttepolitikken vår, med en høyere utdelingsgrad til egenkapital beviseierne, sier han. Vil bli aksjes Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda Stavanger: Vi jobber i en svært ekspansiv region, og har vokst oss store sammen med våre kunder. Og veksten kommer til å fortsette. For å kunne betjene ekspansjonen må vi også vokse. For å lykkes med dette er vi avhengige av god tilgang til både fremmedkapital og egenkapital. Det tror vi blir lettere ved en omdannelse til aksjesparebank, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank. Særlig tror han at interessen fra utlandet vil bli større hvis Finansdepartementet gir banken konsesjon for omdannelsen. Egenkapitalbevis er et særnorsk fenomen som det ikke alltid er like lett 8 Finansfokus

9 SpareBank 1 SR-Bank ønsker enklere og bedre tilgang på kapital. Derfor søker banken nå om å få bli aksjesparebank, og Finanstilsynet sier ja. De ansatte er positive, og tror dette vil være med å sikre arbeidsplassene. parebank å forklare utenlands. En aksje kjenner alle til. Det er større likviditet i en aksje sammen lignet med et egenkapitalbevis. Dermed blir det mer interessant å investere i oss. Regionens beste I følge Austreid har SR-Bank som primæroppgave å skape verdier i landsdelen, til det beste for næringsliv og folk i regionen. Og denne jobben gjør de bedre som aksjesparebank. Vi ønsker fremdeles å være en sterk bidragsyter til vekst i denne regionen. En omdannelse til aksjesparebank gjør oss enda bedre i stand til det, sier SR-Bank-direktøren, og understreker at banken vil klare seg selv om de skulle få nei på sin søknad. Men denne omdannelsen vil gjøre det lettere å betjene en vekst vi vet kommer, sier Austreid. Prosess Det er ingen selvfølge at banken får det som den vil. Myndighetene har varslet en streng konsesjonspraksis for søknader om omdanning av sparebanker til aksjesparebanker. Vi har levert en søknad til Finanstil synet. De sender sin tilrådning til Finansdepartementet. Dette er en formell prosess, og det er opp til de politiske myndighetene om vi får bli aksjesparebank, sier Austreid. Hvor lang tid prosessen vil ta er usikkert. Men banksjefen håper på et svar i løpet av Omdannelsen til aksjesparebank skjer ved at det etableres et allmennaksje selskap som overtar bankkonsesjonen, eiendeler og forpliktelser fra SpareBank 1 SR-Bank. Eiere av egenkapitalbevis får disse Hånd i hånd: Direktør Arne Austreid og konserntillitsvalgt Sally Lund Andersen går hånd i hånd når SR-Bank nå ønsker å bli aksjesparebank. omgjort i tilsvarende antall aksjer. Samtidig opprettes det en sparebankstiftelse som overtar den eierløse kapitalen. Sparebankstiftelsen vil ved etableringen eie om lag en tredel av bankens aksjer, og den vil dermed være bankens klart største eier. I henhold til loven vil stiftelsen ha som formål å utøve langsiktig eierskap i aksjesparebanken, og i tillegg drive allmennyttig virksomhet. Stiftelsen vil til enhver tid ha negativ kontroll over banken. Dermed sikrer den bankens lokale tilknytning og hindrer at den selges ut, sier Austreid. Positive ansatte Bankens ledelse har innsett at det er viktig å forankre en slik beslutning hos de ansatte. Derfor har de tillitsvalgte vært med gjennom hele prosessen. Sally Lund-Andersen, konserntillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 SR-Bank er positiv til å bli en aksjesparebank. Dette vil bidra til å sikre attraktive og spennende oppgaver for våre medlemmer. I tillegg vil det gjøre at SR-Bank fremdeles er en sterk og robust bank for våre kunder, sier Lund-Andersen. Hun tror ikke de ansatte vil merke så stor forskjell til å begynne med. For oss vil det ikke bety noe fra den ene dagen til den andre. Men vi skal ha respekt for det å bli en aksjesparebank. Banken vil nok få større oppmerksomhet fra investorer og presse etter hvert. Men vi mener at dette er en viktig historisk beslutning for banken, sier Lund-Andersen. Finansfokus

10 nye eierformer Dersom alt går etter planen vil Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonere 1. oktober. Den nye banken blir en del av SpareBank 1-Alliansen og får 230 årsverk og en forvaltningskapital på 21 milliarder kroner. Hovedkontoret blir i Rygge. Ingen ansatte blir sagt opp som en følge av fusjonen. 10 Stifter større bank Tekst og foto: Svein Åge Eriksen Det var i 2010 ledelsen i Rygge-Vaaler tok kontakt med ledelsen i Halden Sparebank for å undersøke muligheten for en fusjon mellom de to bankene som er ganske ulike i størrelse. Henvendelsen ble positivt tatt imot og prosessen kunne starte. Bakgrunnen for fusjonen var ønsket om å skape en større og sterkere lokalbank, fortsatt betjene kundene på en god måte og bedre muligheter for funding. Den såkalte stiftelsesmodellen vil bli lagt til grunn ved fusjonen. Dette innebærer at den kapitalen som er skapt i hver bank blir i distriktet. Det blir dannet to nye stiftelser som skal ivareta den lokale forankringen gjennom gaveutdelingen. Stiftelsene blir også de største eierne i den fusjonerte banken. Store muligheter Jeg ble ikke veldig overrasket da vi fikk informasjon om en eventuell fusjon. Vi er positive til fusjon, og spente på hva det vil innebære. Vi ser på det som en styrking av våre arbeidsplasser. Det ble satt som viktige prinsipp at sammenslåingen skal være til det beste for våre kunder, de ansatte og for lokalmiljøene vi er representert i. Siden vi er mindre enn Rygge-Vaaler, er vi naturlig nok opptatt av at vi går inn i denne prosessen som likeverdige parter, sier hovedtillitsvalgt Monica Eldre Svendsby i Halden Sparebank. Selv om ikke alle brikker er på plass, føler hovedtillitsvalgt Janne-Gerd Kanebog i Rygge-Vaaler Sparebank seg rimelig sikker på at fusjonen vil gi store muligheter for de ansatte i begge bankene. Jeg synes forslaget om å fusjonere våre to banker er kjempebra. Det gir oss en større bank med et større fagmiljø og langt flere muligheter for de ansatte. Jeg har faktisk ingen betenkeligheter med å støtte fusjonsplanene, sier Kanebog. De to hovedtillitsvalgte understreker at en fusjon også vil innebære endringer og nye arbeidsoppgaver for noen ansatte i de to bankene. Noen vil også måtte flytte arbeidssted og endre kompetanse, men de mener likevel begge at en fusjon vil styrke banken og arbeidsplassene i tiden som kommer. Det er allerede klart at ingen av de ansatte vil bli sagt opp som en følge av fusjonen. De ansatte skal også beholde opparbeidet ansiennitet og ansettelsesvilkår på samme nivå som i dag. Ny felles kultur Å skape en ny felles kultur blir viktig for begge de fusjonerte bankene. I dag er situasjonen slik at vi har hatt en sterk vekst i Rygge-Vaaler Sparebank og fått mange nyansatte på kort tid. Derfor er vi i en prosess der vi jobber med å inkludere våre nye kolleger. Nå håper vi å kunne videreføre denne prosessen sammen med medarbeiderne i Halden Sparebank, slik at vi får laget en felles kultur, sier Janne-Gerd Kanebog. Også hovedtillitsvalgt Monica Eldre Svendsby ser hvor viktig det er å få til en god integrasjonsprosess for de ansatte i begge bankene. I prosessen har de tillitsvalgte brukt Finansforbundets rådgivere aktivt og er meget godt fornøyd med den bistand de har fått. Veien videre Mandag 11. april vedtok styrene i begge sparebankene å arbeide videre med fusjonsplanene. Det endelige vedtaket blir gjort av forstanderskapene 24. mai. Deretter må Finansdepartementet gi den nye banken konsesjon. Hvis alt går etter planen, vil den fusjonerte banken være i drift 1. oktober. Det er en stram tidsplan og det er mye som skal gjøres framover. Men vi er positive og tror vi vil lykkes med å gjennomføre denne fusjonsprosessen. Vi har den fordelen at vi gjennom SpareBank 1-Alliansen har jobbet tett sammen og kjenner hverandre. Derfor slipper vi å starte helt på bar bakke, men det er selvsagt et stort puslespill som skal på plass, sier Svendsby og Kanebog. Det fusjonerte sparebankkonsernet får navnet SpareBank 1 Østfold Akershus, mens de lokale sparebankene beholder sine nåværende navn. Den nye banken får 13 kontorer. Ivar Listerud blir administrerende direktør og Arild Bjørn Hansen viseadministrerende direktør. 10 Finansfokus

11 Likeverdige parter: - Selv om det er forskjellige størrelser på våre to banker, er det viktig for oss at vi går inn i fusjonen som to likeverdige parter, sier hovedtillitsvalgt Janne-Gerd Kanebog i Rygge-Vaaler Sparebank og hovedtillitsvalgt Monica Eldre Svendsby i Halden Sparebank. Finansfokus

12 nye eierformer I løpet av de siste tiårene har det skjedd store endringer i sparebankstrukturen i Norge. I 1970 var det 495 sparebanker i Norge, mens det i 2010 bare var 114 sparebanker igjen. På samme tid har antall forretningsbanker gått ned fra 40 til Store endringer i sparebankene Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Shutterstock Norske sparebanker er organisert i tre grupperinger, mens 13 sparebanker er alliansefrie. Terra-Gruppen AS organiserer 76 sparebanker. SpareBank 1-Alliansen organiserer 17 sparebanker. DnB NOR har samarbeidsavtale med syv sparebanker. De siste endringene: 2010: Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank fusjonerte den 1. november under navnet SpareBank 1 SR-Bank. Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane fusjonerte den 1. september under navnet Sparebanken Sogn og Fjordane. Setskog Sparebank og Høland Sparebank fusjonerte den 1. juli under navnet Høland og Setskog Sparebank. SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Jevnaker Lunner og SpareBank 1 Ringerike fusjonerte den 1. juli under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Sparebanken Volda Ørsta har endret juridisk navn til SpareBank 1 Søre Sunnmøre. 2009: Tingvoll Sparebank er sammenslått med Sparebanken Møre og videreføres nå som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll (ikke lenger egen juridisk enhet). Gjeldende fra 1. november. Sauda Sparebank er sammenslått med Sparebanken Vest og videreføres nå som Sparebanken Vest avdeling Sauda (ikke lenger egen juridisk enhet), Gjeldende fra 1. november. 2008: Sandsvær Sparebank (med markedsnavn SpareBank 1 Kongsberg og Drammen) og Sparebanken Vestfold (med markedsnavn SpareBank 1 Vestfold) fusjonerte 1. november. Nytt juridisk navn er SpareBank 1 Buskerud- Vestfold. Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland ble en juridisk enhet 1. juni. Nytt navn er SpareBank 1 Telemark. Sparebanken Midt-Norge endret i mars sitt foretaks- og markedsnavn til SpareBank 1 SMN. Samtidig opphører SpareBank 1 Romsdals Fellesbank som eget merkenavn. 2007: Sparebanken Telespar endret 15. mai navnet til Fornebu Sparebank (Fornebubanken). Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank ble en juridisk enhet fra 1. mars. Nytt navn er Sparebanken Narvik. 2006: Grong Sparebank og Verran Sparebank fusjonerte den 13. november. Nytt navn er Grong Sparebank. Ofoten Sparebank og Tjelsund Sparebank fusjonerte den 13. november. Nytt navn er Ofoten Sparebank. Sparebanken Hardanger gikk inn i SpareBank 1-Alliansen. 14. september. Sparebanken Sogn og Fjordane har søkt om omdanning og fusjon med Gjensidige. Hegra Sparebank gikk inn i Terra- Gruppen (fra å være samarbeidsbank med DnB NOR). Sparebanken Hedmark, Sparebanken Volda og Ørsta samt Kvinnherad Sparebank gikk inn i SpareBank 1-Alliansen (våren/sommeren). 2005: Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank fusjonerte 1. april. Den fusjonerte bankens navn er Helgeland Sparebank. Samarbeidet med DnB NOR er besluttet videreført i Helgeland Sparebank etter fusjonen. Helgeland Sparebank er dermed gått ut av Terra-Gruppen. 12 Finansfokus

13 Fana Sparebank, Voss Sparebank og Sparebanken Volda Ørsta gikk ut av Terra-Gruppen AS (alliansefrie per 1. januar). Spareskillingsbankens samarbeidsavtale med DnB NOR er sagt opp (uavhengig per 1. januar). 2004: Holla Sparebank og Lunde Sparebank fusjonerte 1. oktober. Banken heter nå Holla og Lunde Sparebank. Jernbanepersonalets Sparebank har gått inn i Terra-Gruppen (juli). SpareBank 1 Vest gikk ut av 1-gruppen 1. januar. Banken er alliansefri og heter nå Sparebanken Vest. 2003: Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Flora-Bremanger har fusjonert ved at Sparebanken Flora- Bremanger ble en del av Sparebanken Sogn og Fjordane 13. oktober. Sparebanken Telespar ble opprettet 22. mai. Enebakk Sparebank har gått inn i Lillestrøm Sparebank (mai). Borge Sparebank har endret navn til Lofoten Sparebank. Fortsatt i Terra- Gruppen AS. 2001: Surnadal Sparebank og Stangvik Sparebank har fusjonert. Banken heter nå Surnadal & Stangvik Sparebank (1. oktober). Øksendal Sparebank har fusjonert inn i Tingvoll Sparebank (24. juli). Surnadal Sparebank er nå med i Terra- Gruppen AS, og har ikke lenger avtale med Gjensidige NOR Sparebank (1. juni). (Kilde: Sparebankforeningen og Finansmarkedsmeldingen 2010). Finansfokus

14 kropp og sjel kropp og sjel 14 Derfor bør du satse på vitaminer Brokkoli, kål, fullkornprodukter, tomater, usaltede nøtter, bær og fisk. Dette er supermaten som Helsedirektoratet anbefaler i sine nye kostråd. Kari Jaquesson leder morgentrimmen på TV2 og er en av Norges mest etterspurte instruktører. (foto: Nicolas Tourrenc/TV2) Du har kanskje hørt uttrykket Supermat? Matvarene som skal ha ekstra god effekt på helsen? De inneholder store mengder vitaminer. Vitaminer gir ikke kroppen drivstoff slik som karbohydrater, protein og fett, men er limet eller katalysatoren som får alle de viktige prosessene i kroppen til å fungere. Jeg kaller det kroppens skruer og skrutrekkere. Cellene i kroppen utsettes hele tiden for oksidativt stress eller rustangrep. Antioksidanter forhindrer at dette skader cellene slik at vi holder oss friskere. Vitaminrik mat inneholder også antioksidanter som er vårt eget antirustemiddel. I helsedirektoratets nye kostråd gis det konkrete anbefalinger om å inkludere en god del av denne supermaten. Minst halvparten av de 500 grammene som er din daglige frukt- og grøntdose anbefales å komme fra grønnsaker. Brokkoli er en sunnhetsbombe. Ikke nøy deg med å servere den til middag. Den fungerer ypperlig i salat eller under skinke på smørbrød. Så kok gjerne opp ekstra. Brokkoli gir deg også kalsium som er bra for skjellettet og jern som hjelper cellene med oksygen. Kål inneholder også C-vitaminer og fytokjemikalier som antas å beskytte mot kreft. B-vitaminene i kål folat er viktig for hjertehelsen og spesielt viktige for gravide fordi de forebygger mot ryggmargsbrokk hos fosteret. Kål er vel noe av det billigste du kan kjøpe, så bruk fantasien på nye oppskrifter. Fullkorn er alle typer helkorn, knust gryn og sammalt mel av hvete, havre, rug, bygg, ris og mais. Både røykere og ikke-røykere er mindre utsatt for mange kreftformer om de spiser mye fullkorn. Kun 18 prosent av melforbruket i Norge er fra sammalt mel. Sørg for å få i deg gram fullkorn per dag minst. Se på brødskalaen og velg de groveste typene. Havregrøt, fullkornpasta og upolert ris er også supervalg. Ved å spise fullkornprodukter får du i deg B-vitaminer som regulerer stoffskiftet og hjelper til med nedbrytningen av fett. Bonus er enda bedre fordøyelse og et mer stabilt blodsukker. Fargestoffet i de C-vitaminrike tomatene, lykopen, antas også å beskytte mot kreft. Når tomatene er varmebehandlet er de ekstra sunne. Du kan nyte gode tomatsauser vel vitende om at det ikke bare smaker godt, men gjør deg godt også. En daglig neve usaltede nøtter står på listen fra Helsedirektoratet. Nøtter inneholder ungdomvitaminet E, og fettet er akkurat det hjernen og hjertet trenger for å fungere på sitt beste. Nøtter kan du bruke som snacks, i salat, på frokostgrøten, eller i middagsmat: Fullkornspaghetti kokes og rennes av. Bland sammen med hakkede valnøtter, en neve hakkete urter og litt god olivenolje. Med en frisk salat er dette en supermiddag, spesielt om du unner deg en bærdessert til slutt. Alle bær har høyt vitamin- og antioksidantinnhold. Bær er ikke så søtt som frukt og vi kan gjerne spise mer. Det er snart høysesong for friske bær, det er bare å kose seg. På listen over ekstra næringsrik mat finner du også fisk. Av de anbefalte gram per uke, bør 200 gram være fet fisk som laks eller makrell. A- og D-vitamin i fisk er viktige for immunforsvaret. Villaks regnes som litt sunnere enn oppdrettslaks fordi den kan bevege seg fritt og spiser variert kost, men all fet fisk inneholder fettsyrer som gir godt humør. For deg som ikke tåler fisk, er det greit å vite at valnøtter og linfrø også har godt-humør-fett. Riktig inntak av smart fett gir redusert risiko for depresjon, og det er vel lov å påstå at det øker livskvaliteten? 14 Finansfokus

15 karriere karriere Utøver du ledelse eller lidelse? Leder du med autoritet, delegerende, rådgivende, instruerende eller coachende? Hva slags stil gjør deg til den beste lederen? Ledelse med stil Tekst: Sissel Stoltenberg Foto: Privat/Shutterstock Ledelse Ordet ledelse er ifølge bokmålsordboken å styre, stå i spissen for, ha autoritet. Ledelse i ordets forstand er å gå foran, ta beslutninger og gi råd. Hvordan du velger din lederstil avhenger av flere faktorer, blant annet behovet i situasjonen og din trygghet som leder. I dag opplever lederen forventninger om å ta ansvar også for medarbeiderens velvære og utvikling, men hvordan balansere den delegerende lederen med den ansvarsfulle/støttende lederen? Coaching Coaching er kunsten å tilrettelegge for prestasjon, læring og utvikling av andre. (Downey) Coaching er datteren av filosofi og psykologi, søsteren til faglig veiledning og kusinen til konsultasjon, supervisjon og mentoring. (Gjerde) I dag blir ordet ofte brukt som utviklingsverktøy for ledere, enkeltpersoner og grupper. Coaching som utviklingsverktøy er å lytte, stille gode spørsmål, ha et positivt menneskesyn, respekt og evne til å følge medarbeiderens agenda både i nåtid og fremtid. Med coachende lederstil skal du klargjøre, oppfordre, ansvarliggjøre og fremme handling. Du er medansvarlig under prosessen, men ikke for selve handlingen. Coachende lederstil Sjøseth/Ultvedt har i sin master studie/ forskningsoppgave i 2007 kommet frem til åtte variabler for coachende lederstil: Toveis kommunikasjon Delegere og gi ansvar Gi rom for å feile Tillit Lytte Utfordre og utvikle Motivere Støtte og anerkjenne Effekten for en leder med coachende stil kan være: økt bevissthet på deg selv og hvordan du påvirker og utvikler ansatte læring, motivasjon og eierskap hos dem du leder bemyndigelse av medarbeidere ved å involvere, gi ansvar og tillit bedre relasjoner og medarbeidertilfredshet bedre arbeidsmiljø, lavere turnover og sykefravær medarbeidere som leder seg selv Det er viktig å måle effekten og at man ser resultater. Resultater fra egne kunder og resultater kan du lese mer om på ICF forskning org/research-education Finansavisen (31. desember 2010) hadde fokus på coaching og at det er større etterspørsel nå enn noen gang. Men det er viktig med seriøse, sertifiserte leverandører når lederne skal lære den coachende stilen. I Etisk Komite, ICF Norge, har vi blant annet fokus på det som skal skille de seriøse aktørene fra de useriøse. Ved å kalle seg sertifisert CTI Coach, informerer man samtidig at man er sertifisert via en godkjent, seriøs skole. Hvilken lederstil ønskes innen bank og finans? Ifølge undersøkelsen om finansnæringens ledere i Finansfokus nr. 1/11, er gode ledere blant annet lyttende, tydelige, åpne, ærlige, gir frihet og ansvar, støtter, er til stede og bryr seg om ansatte. Og hvilken stil har en slik leder da? Sissel Stoltenberg Sertifisert CTI Coach (Coach Traning Institute), lederutvikler og karriereveileder. Medlem i Etisk komite i International Coach Federation, Norge og en av coachene i Finansforbundets coachingnettverk. Finansfokus

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Sparebankstiftelsen Ringerike Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike Etablert 1. juli 2010 som

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09.

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09. Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09.07 Arne Hyttnes Disposisjon Bankenes sikringsfond Organisering og prioriteringer

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank

Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank Sparebankstiftelsen Gran Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Sparebankstiftelsen Ringerike SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Skolemåltidet kan bidra til at barn og unge får et balansert og variert kosthold. Dersom man er bevisst på hva måltidet består av, kan man på en

Skolemåltidet kan bidra til at barn og unge får et balansert og variert kosthold. Dersom man er bevisst på hva måltidet består av, kan man på en Skolemåltidet kan bidra til at barn og unge får et balansert og variert kosthold. Dersom man er bevisst på hva måltidet består av, kan man på en enkel måte få i seg flere av næringsstoffene kroppen trenger.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Eierskap og eierutøvelse. André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016

Eierskap og eierutøvelse. André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016 Eierskap og eierutøvelse André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016 1 Eierskap kan også være krevende DNB: - Dette skulle vi ikke ha gjort 2 Sparebankstiftelsen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Fra 0 til 800 elever på 7 a r

Fra 0 til 800 elever på 7 a r Fra 0 til 800 elever på 7 a r Hva lurer dere på? Hvorfor drive en vanlig videregående skole som er privat - i konkurranse med en gratis offentlig skole? Hva er en privat videregående skole? Hva er det

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Temasamling i Luster kommune 17. Februar 2017 Anne K Grimsrud, Spesialrådgiver Fagforbundets omstillingsenhet Utfordringer internasjonalt, nasjonalt, lokalt

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover?

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? FOLKEHØGSKOLEN SEILER I MEDVIND GRATULERER! Fantastiske tall 8% opp fra i fjor Gode EPSI resultater HVA ER BEST? MEDVIND ELLER MOTBØR Karl Erik Harr: For

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no MEDARBEIDERSKAP -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no Teamworks fagmiljø Arbeidende styreleder Osmund Ueland Utvikling forankret i styre,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer