Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010"

Transkript

1 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, =Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Prosjektbeskrivelse Komité 1 Bolig og bygg 1.01 Areal av bygg SN/K 004 Det pågår revisjon av NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger. Forbrukerrådet og Forbrukerombudet deltar i komiteen. Status 1.02 Avtaleblanketter for håndverkertjenester Prosjektleder Lars Aasness SN/K 514 Revisjon av blankettene for håndverkertjenester. Oppstart i januar 10. Forbrukerombudet og Forbrukerrådet deltar i arbeidet Tribune/ tilskuerområder CEN/TC 315 Prosjektleder Jørgen Birkeland Komiteen utarbeider standarder som setter krav til tribuneanlegg i forhold til utforming, også når det gjelder tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). Fra Norge deltar myndighetene (Kultur- og kirkedepartementet), Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund og Multiconsult Energimerking av bygninger CEN/TC 89,228,247, , flere ISO/TC SN/K 34 Prosjektleder Inger Jørgensen Arbeidet omfatter standarder med krav til beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse, hvorav noen av disse har forbrukerinteresse. Bygningsenergi-direktivet krever merking av nye og eksisterende bygninger. Viktig for forbrukerne i forbindelse med kjøp og salg av bolig med hensyn til hvilken informasjon vi får og hva vi selv må dokumentere. Som boligeier vil vi få utgifter ifm inspeksjon/dokumentasjon av bolig. Merkeordningen vil kunne påvirke vårt valg av løsninger for oppvarming, vinduer etc. Standard Norge og noen nasjonale eksperter har deltatt i CEN-arbeidet.

2 Side 2 av Ildsteder CEN/TC 295 SN/K 083 Prosjektleder Thor Endre Lexow Komiteen arbeider med standarder for ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Standard med krav til badstu-ovner er under utarbeidelse; pren Multi firing Sauna stoves fired by solid fuel - Requirements and test methods DSB og BE deltar i komiteen Bærekraftig byggevirksomhet ISO/TC 59/SC 17 CEN/TC 3 /WG 5 SN/K 223 Prosjektleder José Delgado Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. I tillegg utarbeides en standarder for vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv, pren til - 4, derunder miljøaspekter, sosiale og økonomiske aspekter. ANEC deltar i arbeidet. 40 og 1.07 Tilstandsanalyse av byggverk 2 Elektrisk utstyr Prosjektleder Ingvild Gisken Mathisen SN/K 292 Komiteen arbeider med revisjon av NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring samt utarbeidelse av ny norsk standard for tilstandsanalyse av bolig. Forbrukerrådet deltar i komiteen. Kontaktperson Merete Holmen Murvold 2.01 Elektriske leketøy IEC/CENELEC TC 61 IEC har startet revisjon av standarden for elektriske leker, IEC Nye EU-krav knyttet til overflatetemperatur, magnetiske felt og symboler vil bli inkludert i standarden Sikkerhet av elektriske bruksapparater IEC/CENELEC TC 61 NK 61 Prosjektleder Per Tveiten Husholdningsapparater (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm). En egen arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Gruppen vurderer blant annet overflatetemperaturgrenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø Metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be

3 Side 3 av 25 touched (Guide 29). DSB deltar i nasjonal speilkomité og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Fra norsk side deltar Radiumhospitalet og Statens strålevern Sikkerhet av elektroniske bruksapparater IEC/CENELEC TC 108 NK 108 Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Trondvold Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). Det er under utarbeidelse en ny norm, IEC 62368, for sikkerhet av elektronisk utstyr generelt. ANEC deltar i arbeidet. Post- og teletilsynet (PT) er med fra Norge. DSB deltar i nasjonal speilkomité Bruk av lysdioder (LED) i produkter IEC/TC 76 Prosjektleder Per Tveiten Det er utarbeidet en overordnet standard for sikkerhetskrav ved bruk av lysdioder i produkter, IEC/TR som et supplement til produktstandarden IEC Photobiological safety pf lamps and lamp systems. Årsaken er at barn ikke har samme refleks som voksne og kan bli sittende å se på skjermer/lys med dioder over tid. Bruk av lysdioder i leker er en separat sak som vil bli inkludert i standarden for elektriske leker, se IEC/CENELEC TC Lamper og tilhørende utstyr 2.06 Mobilladere og plugger IEC TC 34 CENELEC TC 34 NK 34 CENELEC TF Prosjektleder Per Tveiten Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten og prosjektleder Tore Trondvold Det pågår utarbeidelse av standardiserte mobilladere og plugger. Arbeidet er overført fra IEC til CEN/CENELEC. Utkast til standard er kommet til stadium 30 og den vil bli publisert i løpet av ett år (sommer 11) Sikkerhetsaspekter IEC ACOS Ekspertgruppen for sikkerhet, ACOS, starter i 10 revisjon av Guide 51 (inclusion of safety aspects in standards) etter innspill fra ISO/COPOLCO. I gruppen deltar representanter fra alle ISO og IEC-komiteer som er identifisert som relevante, samt 30

4 Side 4 av 25 ISO/COPOLCO. Mer om Guide 51 kan du lese her Smart meeters CENELEC/TC 5 IEC/TC Forurensning fra elektrisk utstyr IEC/TC 111 og CENELEC TC 111X Det pågår også revisjon av IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications Det er etablert en Ad Hoc-gruppe for smart meters for måling av strøm-, vann- og 10 varmeforbruk osv.) Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. Komiteen har under utarbeidelse blant annet en standard for bestemmelse av ulike farlige stoffer, IEC og en standard for miljøriktig design, IEC En norsk speilkomité følger dette arbeidet, normkomité NK 111. Forbrukerrådet deltar i speilkomiteen. 3 Helse 3.01 Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC 352 Prosjektleder En nasjonal speilkomité for nanoteknologi følger arbeidet i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Det er under utarbeidelse en standard om merking som er særlig forbrukerrelevant. Arbeidsforskningsinstituttet, mattilsynet og SIFO deltar i den nasjonale speilkomiteen. Prosjektleder Knut Aune mailto: 3.02 Matprodukter ISO/TC 34 Komiteen utarbeider standarder for hvordan en bestemmer (målemetode) ulike stoffer i matprodukter Kosmetikk ISO/TC 217 CEN/TC 392 SN/K 266 Standarder for kosmetikk. Mattilsynet har deltatt i CEN-arbeidet. Veterinærinstituttet har deltatt i ISO-arbeidet. Forbrukerrådet og Stiftelsen Miljømerking har fulgt arbeidet nasjonalt. ISO/DIS testmetoder for solbeskyttelse (Sun Protection Factor) er ferdig. ISO/DIS testmetode for UVA-beskyttelse er under ferdigstillelse Prosjektledere Hilde Aarefjord

5 Side 5 av Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Det pågår revisjon av EN 1811 Testmetode for angivelse av nikkel Hjelpemidler ISO/TC 173 og CEN/TC 293 (SN/K 106) 3.06 Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC 3.07 Kiropraktortjenester CEN/TC 394 SN/K 7 Prosjektleder Inger Jørgensen Ulike hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper og flere standarder under utarbeidelse. En egen arbeidsgruppe WG 8 jobber med taktile overflateindikatorer, se prosjekt under universell utforming. NAV følger arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Rudolph Brynn Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen ferdig. Prosjektleder Knut Lindelien Europeisk prosjekt om kvalitetskrav til kiropraktortjenester, Services of chiropractors Requirements for the provision for services of chiropractors. Startet i 09. Prosjektet vil omfatte krav og retningslinjer til følgende deler av tjenesten: Terminologi Kompetanse/utdanning Behandling/utførelse Administrativ organisering av tjenesten To eksperter fra Norsk kiropraktorforening er oppnevnt som deltakere og Forbrukerrådet holdes orientert om prosjektet. Det er opprettet en nasjonal speilkomité som følger arbeidet. Forslag sendes på høring 10/ Prosjektleder Inger S. Jørgensen 3.08 Høreapparat- CEN/TC 380 EN Services offered by hearing aid professionals er nylig ferdig. Det er

6 Side 6 av 25 formidling opprettet en interessegruppe med organisasjoner som bl. a. Hørselshemmedes Landsforbund, Døveforbundet, Døvblitte som har fulgt arbeidet Tradisjonell kinesisk medisin ISO/TC 249 Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel Vedtatt nytt prosjekt for å lage en standard med krav til tjenester innen tradisjonell kinesisk medisin. Kina har ledelse og sekretariat. Norsk deltagelse fra akupunktører Pasientsikkerhet i plastikk-kirurgi CEN/TC 403 Prosjektleder Inger Jørgensen Etter forslag fra Østerrike (ASI) har CEN nedsatt prosjektkomité for å utarbeide en europeisk standard for kosmetisk kirurgi. Første møte i prosjektkomiteen er planlagt i september 10. Det er ingen nasjonal interesse for å delta i prosjektet 4 IT Prosjektleder Inger Jørgensen 4.01 Automatisk identifikasjon og datafangst (RFID) SN/K 178 CEN/TC 225 ISP/IEC/JTC 1(SC 3/WG 4 En ny norsk komité for automatisk identifikasjon og datafangst ble opprettet i mars 10. Omfatter blant annet bruk av og problemstillinger knyttet til RFID. Mulighetene er store innenfor RFID-teknologi. Bruk og lagring av informasjon er relevant for forbrukersiden. Fra forbrukersiden deltar SIFO: Komiteen skal følge arbeidet som skjer i CEN og ISO innenfor dette feltet: - ISO/IEC/JTC1/SC 31/WG 4. Consumer International deltar. - CEN/TC 225 Prosjektleder August Nilssen 4.02 Svindel ISO/PC 247 Komiteen skal utarbeide standarder for registrering og kontroll av svindel. Svindel omfatter blant annet: Identitetstyveri Falsk identitet Svindel med legemidler Forfalskning og piratkopier 10

7 Side 7 av 25 Svindel med kredittkort 4.03 Biometri ISO/IEC/JTC1/ SC Digitale media ISO/IEC/JTC1/ SC 29 Komiteen ledes av USA. Foreløpig ingen norske deltakere i arbeidet. Prosjektleder August Nilssen Personlig identifikasjon (fingeravtrykk). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Ny passlov krever at alle må ha nye pass med fingeravtrykk. Prosjektleder Knut Lindelien Gruppen arbeider med standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede) Informasjonssikkerhet ISO/IEC/JTC 1/ SC 27/WG 5 SN/K 171 Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy Det er etablert en arbeidsgruppe på Identity management og personvern (ISO/IEC/JTC 1/SC 27/WG 5). Denne følges opp av SN/K 171 ITsikkerhetssystemer. Norge deltar i arbeidet (DNV, Mnonic, Høgskolen i Gjøvik, NovaSecure/Portahead og Standard Norge). Prosjektleder Knut Lindelien og prosjektleder Rudolph Brynn 4.06 Internettfilter CEN/TC 365 Det er opprettet en ny teknisk komité for utarbeidelse av en europeisk standard for internettfilter (software). Prosjektet er fremmet fra forbrukersiden v/anec. Ingen norsk deltakelse. 5 Mat og mattrygghet Prosjektleder Håvard Hjulstad 5.01 Innhold i matvarer (matvaredeklarasjon) CEN/TC 387 Standard for matvaredeklarasjon under utarbeidelse. Prosjektet ledes av Sverige og omfatter Identifikasjon, beskrivelse, klassifisering og merking av matvarer og

8 Side 8 av 25 ingredienser Mengde av de ulike næringsmidler Krav til analysemetoder for å fastsette innhold Kildereferanser Nøyaktig beskrivelse av innhold er viktig for forbrukerne i forbindelse med valg og kjøp. Formålet er å harmonisere måten innholdet framstilles på. Ingen norsk deltakelse i prosjektet. Mattilsynet og BLD holdes orientert om arbeidet Mattrygghet ISO/CEN flere komiteer (ISO/TC 34, CEN/TC 275 med flere) 5.03 Kokekar og utstyr i kontakt med mat, bestikk CEN/TC 194 ISO/TC Fiskeri og havbruk ISO TC 234 SN/K 278 Prosjektledere Hilde Aarefjord Standarder som omfatter sporbarhet, merking, analysemetoder med hensyn på innhold av ulike stoffer i mat. Mattilsynet deltar i arbeidet. Prosjektledere Hilde Aarefjord Omfatter standarder for redskaper brukt i forbindelse med laging, koking og servering av mat. Derunder bestikk, kokekar ildfaste former etc. Omfatter både bestikk, keramikk, porselen, plast og drikkeglass. Prosjektledere Hilde Aarefjord I februar 07 ble det opprettet en ny teknisk komité i ISO for fiskeri og havbruk som skal arbeide med miljøriktig utvikling av næringen, forvaltning av marine ressurser, tekniske krav til utstyr, standarder for prøvetaking og målinger samt sporbarhet fra fangst/oppdrett til produktene er hos sluttbruker. Det er særlig det siste punktet om sporbarhet som er av interesse for forbrukerne. Komiteen ledes av Norge. Det er etablert en nasjonal speilkomité SN/K 278. Forbrukerrådet deltar. Prosjektleder Hilde Aarefjord 5.05 Klimaspor for fisk Forprosjekt i Standard Norge. Klimaspor for fisk og fiskeprodukter er ferdig. Etterfølges av nytt prosjekt Prosjektleder Knut Jonassen

9 Side 9 av 25 6 Miljø 6.01 Bærekraftige arrangementer ISO/TC 2 SN/K 524 ISO-komitè Sustainability in event management Styringssystemstandard for arrangementer. Standarden skal veilede arrangørene og forsikre publikum om at miljøengasjementet er ekte. Standarden vil få betegnelsen ISO 121 og behandler: 30 valg av lokalitet styring av forsyningskjeder innkjøp og prosedyrer kommunikasjon og transport Arbeidet ledes av Storbritannia og Brasil og eksperter fra ca 30 land er så langt involvert i arbeidet. Etablert norsk speilkomité som følger det internasjonale arbeidet Bærekraftige bygninger miljømessig effekt 6.03 Miljøinformasjon og klimakvoter Prosjektleder Hege Thorkildsen ISO/TC 59, SC 14 Standard for å forbedre den miljømessige effekten av en bygning. Man søker internasjonal enighet om et rammeverk for metoder som kan brukes til en slik vurdering. ISO/TC 7 og Standarder for miljøinformasjon og klimakvoter under utarbeidelse SC 1 arbeider underliggende med miljøstyring. SC 3 arbeider med miljømerking. SC 4 arbeider med grupper (særlig) miljøprestasjoner. SC 5 arbeider med livsløpsvurderinger (LCA). SC 7 arbeider SC 1, SC 3, SC 4, med klimagasser (nærmere bestemt kompetansekrav til de som skal drive med SC 5 og SC 7 klimaregnskap samt klimagasshåndtering, herunder merkeordning for produkter/tjenester). SN/K 127 Standard for kompetansekrav til de som validerer og verifiserer klimagassberegninger var på høring i 10, ISO/DIS Greenhouse gases -- Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams. Kontinuerlig arbeid. Den norske speilkomiteen for miljøstyring, SN/K 127, følger ISO-arbeidet og er organisert i to arbeidsgrupper: AG 1 Produktrettet miljøstyring AG 2 Organisasjonsrettet miljøstyring

10 Side 10 av 25 Speilkomiteen vil bli sentral i arbeidet med klimaspørsmål. Det er bred deltakelse i komiteen med blant annet Forbrukerrådet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljømerking Forurensning fra byggevarer CEN/TC 351 Prosjektleder Knut Jonassen Arbeider med utlekking og forurensning fra byggevarer, derunder blant annet utslipp av gasser til innendørs luft og vann. Mange tekniske rapporter på forskjellige stadier (noen er ferdige) Forurensning fra elektrisk utstyr IEC/TC 111 og CENELEC TC 111X Prosjektleder Rolf Duus Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. Komiteen har under utarbeidelse blant annet en standard for bestemmelse av ulike farlige stoffer, IEC og en standard for miljøriktig design, IEC En norsk speilkomité følger dette arbeidet, normkomité NK 111. Forbrukerrådet deltar i speilkomiteen. Prosjektleder 6.06 Bærekraft ISO/TMB Det er under utarbeidelse en ny ISO Guide for hvordan bærekraftsaspekter bør inkluderes i standarder 7 Produktsikkerhet 7.01 Sikkerhet ved attraksjoner ISO/TC 210 Oppstart ny ISO-komité. Ser ut til at Norge vil delta i arbeidet ved Veritas. Arbeidet er ment å være utvidende i forhold til Tilvoli/Fornøyelsesparker CEN/TC 152 idet det nye arbeidet implementerer også ledelse/management 10 Russland leder sekretariatet Sikkerhet mot forfalskning av varer ISO/PC 246 Prosjektleder Tom Erik Larsen Komiteen skal utarbeide en standard med ytelseskrav/funksjonskrav til verktøy for 10 anti-counterfeiting som skal hindre svindel med forfalskede varer. Bakgrunnen for arbeidet er at andelen forfalskede produkter øker. Dette kan medføre en fare for forbrukere ved at helseskadelige produkter selges under falskt merke samtidig som

11 Side 11 av 25 det ødelegger konkurransen og arbeider mot de som produserer lovlige produkter. Komiteen ledes av Frankrike. Foreløpig ingen norske deltakere i arbeidet Sikkerhet ved forbrukerprodukter ISO/PC 243 Prosjektleder August Nilssen Prosjektkomité for risikovurdering av forbrukerprodukter og utarbeidelse av en veiledning for leverandører. Arbeidet ledes av Canada. Oppstart 09. Initiativ fra COPOLCO,(ISOs forbrukerpolitiske komité) 10 Ingen norsk deltagelse Tilbakekalling av produkter ISO/PC 240 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Prosjektkomité for utarbeidelse av prosedyrer for tilbakekalling av forbrukerprodukter. Arbeidet ledes av Malaysia. Oppstart 09. Initiativ fra COPOLCO, 10 Ingen norsk deltakelse Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr CEN/TC 136 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas Standarder med krav til sikkerhet og forbrukerinformasjon på badeleker og flyteartikler er under utarbeidelse. Serien består av 7 deler (pren til -7). En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). Ny norsk deltagelse på paragliding. Teknisk rapport med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av standarder for lekeplassutstyr er under utvikling. Se også Følgende standarder med sikkerhetskrav til ulikt sportsutstyr er under utarbeidelse: NS-EN 1069 Vannrutsjebaner - Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder og Del 2: Veiledning er nylig utgitt. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas

12 Side 12 av Svømmebasseng og spa-anlegg CEN/TC 402 Komiteen skal utarbeide standarder med krav til private svømmebasseng, spa og andre typer for basseng både når det gjelder materialer, utstyr og tilbehør. Norsk deltagelse fra bad, park og idrett. ANEC deltar i arbeidet Flytende fritidsprodukter NS-EN Leketøy CEN/TC 52 ISO/TC 181 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas En standardserie bestående av 7 deler. Flytende fritidsprodukter for barn og unge mellom 4-18 år.(klasse B) utgitt i januar 10. De øvrige delene ble utgitt 09 Komiteen har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Leketøysdirektivet er oppdatert/revidert. Dette medfører revisjon av NS-EN 71-serien. En rekke av disse er ute på avstemning (pra1, pra10, pra11, pra12, pra14). PrEN-71-8: Swings, slides and similiar activity toys for indoor and outdoor family domestic use er på høring fram til desember 10. Det pågår revisjon av EN 71-1 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties. Forslaget var på høring i oktober 10. Det pågår revisjon av pren 71-2 Safety of toys Part 2: Flammability. Standarden er på høring i november 10. Liten aktivitet nasjonalt. SN overvåker utviklingen på kjemi på oppdrag fra KLIF. ISO/DIS for husker og sklier er nylig fastsatt. Komiteen har tatt initiativ til etablering av en rådgivergruppe som skal sørge for at ISO 8124 for leketøy generelt, er harmonisert med NS-EN 71 og ASTM F Sped- og småbarnsutstyr CEN/TC 252 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas NS-EN 1888 for krav til barnevogner er under revisjon og forslaget var på høring fram til Det pågår revisjon av EN 1930 Sikkerhetsbarrierer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder pren 161 Spedbarns- og småbarnsprodukter - Barnesete som festes på stol var på høring i november 10. Norsk deltakelse i WG 3 (barnevogner). ANEC deltar i arbeidet.

13 Side 13 av 25 Britt Stokke Lønaas 7.10 Barnesikringsutstyr CEN/TC 398 CEN/TC 398 Project Committee Child Protective Products ble etablert i 09 og skal utarbeide en standard for vindussperre (for barnesikring). Komiteen skal også vurdere å avgi rapport på om det er andre typer barnesikringsutstyr der utvikling av standarder kan være aktuelt. Ingen norsk deltagelse Prosjektleder Britt Stokke Lønaas 7.11 Høye barnestoler CEN/PC 364 CEN/PC 364 High Chairs arbeider med revisjon av EN Høye barnestoler Del 1 sikkerhetskrav, og EN Høye barnestoler Del 2: Prøvingsmetoder. Norsk deltakelse ved Stokke AS Møbler CEN/TC 7 (ISO/TC 136) Prosjektleder Inger Jørgensen Standard med krav til styrke, holdbarhet og sikkerhet av sittemøbler er under utarbeidelse; pren 125 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating. Standard med krav til lekegrinder er utgitt NS-EN Lekegrind til hjemmebruk - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. Det pågår revisjon av følgende standarder: pren Assessment of the surface resistance to scratching. pren og -2 for barnesenger var på høring i 10. Norske produsenter deltar Klær og tekstiler CEN/TC 248 ISO/TC 38 Prosjektleder Inger Jørgensen Det er utarbeidet en standard for størrelsesmerking av klær, NS-EN med fire deler. Delstandard -4 som omhandler kodesystem er under utarbeidelse. Det er også under utarbeidelse standarder for tekstiler/brennbarhet. pren ISO og -3 for antennelse av sengetekstiler har vært på høring. Standard for symboler for vaskeanvisninger på klær er under utarbeidelse, ISO/DIS 3758 Textiles Care labelling code using symbols.

14 Side 14 av 25 Det utarbeides ulike prøvningsmetodestandarder for tekstiler: pren ISO 105-A01 for holdbarhet av farge har vært på høring NS-EN Tekstiler - Prøvingsmetoder for phthalater er ferdig pren ISO 105-A11 for holdbarhet av farge. Ingen fra Norge deltar på møtene. SIFO overvåker det som gjelder brennbarhet. ANEC deltar i WG for sikkerhet ved barneklær (snorer og snørebånd). Høsten 10 er det planlagt bransjemøte med TEKO industrien. Standard Norge skal ha presentasjon Brukte varer/ produkter ISO/PC 245 Prosjektleder Engebret Rødningen For å sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet, er det etablert en komité i ISO for Second hand goods. Et forprosjekt startet i 06 for utarbeidelse av en veileder for de som utarbeider produktstandarder og forslag om en ISO-standard med minimumskrav til brukte varer. Følgende varegrupper er identifisert og prioritert: kjøretøy, klær, husholdningsapparater, dekk, skotøy og leker. Kontaktperson Merete Holmen Murvold IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.15 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Det pågår arbeid med nye og revisjon av eksisterende standarder. DSB deltar i arbeidet. Prosjektleder Inger Jørgensen 7.16 Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse Personlig verneutstyr CEN/TC 79 CEN/TC 85 Åndedrettsvern, Pusteutstyr for fritidsdykking Øyevern. Standard for solbriller pren ISO

15 Side 15 av 25 CEN/TC 158 CEN/TC 161 Vernehjelmer. pren 1080 Vernehjelmer for små barn Fot- og leggbeskyttelse (krav til motorsykkel-støvler) CEN/TC 162 ISO/TC 188 Personlig verneutstyr til både forbrukere og arbeidstakere. (bl.a. sikkerhetskrav til redningsvester) Fastsatt standard Prosjektleder Guri Kjørven CEN/TC 1 Beskyttelse mot fall fra høyder. Prosjektleder Inger Jakobsen 7.18 Sikkerhet av maskiner Hageutstyr CEN/TC 159 CEN/TC 144 Hørselsvern anbefalinger for valg, stell, bruk og vedlikehold retningslinjer. Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. Arbeidsgruppe WG 7 utarbeider standarder for hageutstyr. pren ISO med sikkerhetskrav til gressklippere har vært på høring. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Tom Erik Larsen 7.19 Stiger CEN/TC 93 Standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger, EN Stiger Del 2: Krav, prøving, merking er nylig ferdig. Det samme gjelder for standard for loftsstiger, EN 14975: Lightere CEN/TC 355 CEN har ansvar for NS-EN Lightere Barnesikring Sikkerhetskrav og ISO/TC 61 prøvingsmetoder. Standarden er under revisjon etter et mandat fra EU. Rettelsesblad A-1 var på høring i DSB følger i arbeidet Rip Cigaretter Selvslukkende cig CEN/TC 401 Prosjektleder Tom A. Høseggen Følgende standarder er under utarbeidelse: EN Sigaretter - Vurdering av graden av antenning - Sikkerhetskrav / Cigarettes - Assessment of the ignition propensity - Safety requirement EN ISO Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes

16 Side 16 av Håndslukkere CEN/TC 70 Prosjektleder Tom Høseggen 7.23 Røykvarslere CEN/TC 72 Prosjektleder Knut Løe 7.24 Bruksanvisninger ISO/COPOLCO Det pågår revisjon av ISO/IEC Guide 37 Bruksanvisninger for forbrukerprodukter og et forslag var på høring til Kontaktperson Merete Holmen Murvold, 7.25 Campingvogner Bobiler 8 Samfunn IEC/TC 3 CEN/TC 245 TC 3 har under utarbeidelse en standard for Preparation of instructions Structuring, content and presentation Application to consumer. Komité for Leisure accommodation vehicles. Utarbeider standarder med krav til blant annet bobiler og campingvogner Samfunnssikkerhet CEN/TC 391 ISO/TC 223 Societal and citizen security Europeisk arbeid pågår vedrørende beskyttelse av innbyggere og risikovurdering. DSB, Forsvarsbygg, NSM, Kredittilsynet, BE og NVE deltar i CEN-arbeidet, DSB deltar også i ISO. Norsk speilkomité følger arbeidet Grafiske symboler for kjøretøy ISO 2575 Prosjektleder Wiran Bjørkmann Oppdatert standard. Standardiserte symboler på dash-bordet for alle kjøretøy som brukes på vei. Konsensus blant alle store bilprodusenter og omfatter mer enn 3 symboler Alarmsystemer NEK/NK 79 NEK/NK 79 arbeider med standarder for alarmsystemer for beskyttelse av personer og eiendommer. Kontinuerlig arbeid. Forbrukerinteresse vil spesielt være knyttet til boligalarmsystemer Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR Prosjektleder Per Magne Tveiten NS- ISO 200 Guidance on social responsibility er ferdig og utgis i desember 10. Om lag 400 deltakere fra 91 land (hvorav 63 utviklingsland) har deltatt i arbeidet. I tillegg deltar 42 internasjonale liaison-organisasjoner. Standarden omfatter forholdet til: - The environment

17 Side 17 av 25 - Fair operating practice - Consumer issues - Contribution to community and society - Labour practice - Human rights - Organizational governance En norsk referansegruppe med 40 deltakere har fulgt arbeidet og det har vært stor forbrukerdeltakelse (bl.a. BLD, SIFO, Forbrukerrådet og Initiativ for etisk handel). Norske representanter har deltatt i ISO-arbeidet, deriblant Barne- og likestillingsdepartementet og Forbrukerrådet. Prosjektleder Anne Kristoffersen 8.05 Grafiske symboler ISO/TC 145 ISO/TC 145 utarbeider standarder for krav til grafiske symboler. Løpende revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol samt løpende innarbeidelse av nye symboler i ISO 7010 Graphical symbols safety colours and safety signs. ISO - News - Booklet makes ISO graphical symbols child's play 9 Tjenester Prosjektleder Ulla Gjerdrum 9.01 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet ISO/TC 176 Ny teknisk spesifikasjon for å måle og overvåke hvor tilfreds kunden/brukeren er med den enkelte organisasjon, er nylig utgitt: ISO/TS Kundetilfredshet Overvåking og måling av kundetilfredshet. Tekniske spesifikasjoner som man allerede har begynt å gjøre om til en standard. Den inngår i en serie med ISO standarder som omfatter adferd, klagebehandling og løsning av tvister. Ny standard for Customer Satisfaction Guidelines for Business-to-Consumer Electronic Transactions, ISO 10008, er startet Klagebehandling (Online Dispute Resolution) CEN/WS Prosjektleder Guri Kjørven En CEN Workshop for ODR (Online Dispute Resolution, dvs. klagebehandling på nett) er i sluttfasen.

18 Side 18 av ehandel SN/K 254 ISO/IEC/JTC 1 SC 32 CEN/TC (ny fra 10) Prosjektleder August Nilssen Den norske komiteen følger internasjonalt standardiseringsarbeid for ehandel og elektroniske foretningsprosesser. Prosjektleder August Nilssen 9.04 Faktura ISO/TC 239 Forslag til mal for faktura for nettverkstjenester, ISO network service billing, er på høring fram til april 11. Prosjektet ble startet etter initiativ fra ISOs forbrukerpolitiske komité COPOLCO. Det er tatt utgangspunkt i en britisk standard og en bransjestandard fra Australia. 40 Ingen norsk deltakelse Flyplass- og luftfartssikkerhetstjenester CEN/TC 384 SN/K 3 Kontaktperson Knut Lindelien Komiteen utarbeider europeisk standard for krav til flyplass- og luftfartstjenester med blant annet krav til organisasjon, personell, opplæring, kundebehandling og kvalitet av tjenesten. Fra å ha fokus på sikkerhetstjenester er nå prosjektet utvidet til å omfatte alle typer flyplasstjenester. Standarden har vært på høring og er ferdig i 11. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet Omsorgsboligtjenester CEN/TC 385 SN/K 2 Prosjektleder Inger Jørgensen Komiteen utarbeider europeisk standard med krav til omsorgsboligtjenester. Tema som kvalitet, assistanse, informasjon og taushetsplikt er viktige for forbrukere. Standarden var på høring i oktober 10 og ventes ferdig i 11, pren Omsorgbolig - Krav til tjenester gitt til eldre mennesker i omsorgsboliger. ANEC deltar i arbeidet. Norsk deltakelse i det europeiske arbeidet ved NHO Service. NHO Service leder den norske speilkomiteen Kontrakt for helsetjenester (personlig assistanse) SN/K 525 Prosjektleder Inger Jørgensen Det er opprettet en komité som skal utarbeide en ny Norsk Standard kontrakt for brukerstyrt personlig assistanse. Kontrakten gjelder mellom kommune og utførende om de tjenester som leveres. Forbrukerrådet deltar i arbeidet. Første møte ble holdt i oktober

19 Side 19 av 25 Prosjektleder Jørgen Birkeland 9.08 Tjenester (generelt) CEN/BT/WG 163 Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer og diskuterer tjenestestandardisering i CEN. Som oppfølging fra et kartleggingsprosjekt i gruppen, er det under utarbeidelse en Guide for tjenester basert på ISO/ Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar også Turisme ISO/TC 228 (+ CEN/TC 329) Prosjektleder Anne Kristoffersen ISO/TC 228 arbeider med standarder med krav til opplæring innenfor fritidsdykking. Arbeidsgruppe WG 7 under ISO/TC 228 jobber med aktivitetsturisme (Adventure Tourism). Det foreligger forslag om utvikling av tre nye internasjonale standarder: the Safe Delivery of adventurous activity Part 1 Risk management the Safe Delivery of adventurous activity Part 2 Leader competence the Safe Delivery of adventurous acrivity Part 3 Information to clients DSB følger arbeidet i WG 7. For øyeblikket er det ingen aktivitet I CEN/TC 329. Prosjektleder Inger Jørgensen 9.10 Posttjenester CEN/TC 331 Ansvarlig for standarder for kvalitet av posttjenester (blant annet innlevering, informasjon til kunde, måling av framsendingstid, sporing). Post- og teletilsynet og Posten Norge er med i arbeidet. Kontaktperson Einar Meling ANEC deltar i arbeidet 9.11 Undervisningstjenester Prosjektleder Anne Kristoffersen ISO/TC 232 NS-ISO Opplæringstjenester utenfor det formelle utdanningssystemet - Grunnleggende krav til tjenestetilbydere er nylig utgitt. Omfatter områder utenfor det offentliges ansvar.

20 Side av 25 Prosjektleder Britt Stokke Lønaas 9.12 Vannforsyning ISO/TC 224 Komiteen arbeider med kvalitetskriterier og resultatindikatorer knyttet til vann- og avløpstjenester. 10 Universell utforming, tilgjengelighet Jernbane CEN/TC 256 (WG 44) SN/K 184 Prosjektleder Rolf Duus Arbeidsgruppe WG 44 People with Reduced Mobility ble opprettet i 09 og arbeider med universell utforming i jernbanen.(trinnløs reise). Det er foreslått å utarbeide standarder på følgende temaer: Design for PRM (People with Reduced Mobility) Use General Requirements Design for PRM Use Accessibility of people with reduced mobility to rolling stock Design for PRM Use Equipment and Components onboard Rolling Stock Design for PRM Use Requirements on obstacle free routes for infrastructure Norsk myndighetsdeltakelse i WG Veiledning for universell utforming Taktile overflateindikatorer ISO/TMB WG ISO/TC 173 Prosjektleder Rudolph Brynn ISO/IEC Guide 71 Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder er under revisjon. Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe under teknisk styre i ISO. Forslag til ISO-standard Assistive products for blind and vision impaired persons -- Tactile walking surface indicators er på høring fram til februar 11. ANEC deltar i arbeidet Universell utforming av IKT ifm offentlige anskaffelser samt selvbetjeningsautomater bank- og SN/K 5 CEN/BT/WG 185 ETSI/TC Human Factors Prosjektleder Rudolph Brynn Det er opprettet en ny norsk komité for universell utforming av IKT. SN/K 5 er norsk speilkomité for internasjonale prosjekter på området i tillegg til at den skal utarbeide en Norsk Standard med kravspesifikasjon til selvbetjeningsautomater med tanke på universell utforming. Bakgrunnen for arbeidet er at det ved offentlige innkjøp skal tas hensyn til universell utforming. 10

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas 144 Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer